Det historisk-filosofiske fakultet

IKRR, Seksjon for russisk språk og litteratur

Produksjonsdato : 2001-01-20
Katalogtype: Kortformat.

1
Dialogue and Rhetoric: Communication Strategies in Russian Text and
Theory. - Slavica Bergensia Red. Lunde, Ingunn. - UiB, Seksjon for russisk
språk og litteratur 1: 156 s. Bergen 1999. ISBN 82-90249-26-8

2
Børtnes, Jostein
Bakhtin, dialogen og den andre. The Dialogical Perspective and Bakhtin. Red.
Dysthe, Olga. Program for læringsforskning 17 - 26 Bergen 1999.

3
Børtnes, Jostein
Bakhtin's Dialogue and the Event of Being. 1999. Thinking Culture
Dialogically, arr. av prosjektet Blikket   under NFRs Program for
kulturstudier. NTNU, Dragvoll, 7.-9. November 1999.

4
Børtnes, Jostein
Hamsuns Livets røst og antikke forlegg. 1999. Bakhtin-seminar i Tromsø
12.-14. November 1999.

5
Børtnes, Jostein
Homosocial Desire in Dostoevsky's Idiot. 1999. Avslutningsseminar for NorFAs
nettverk for slavisk, særlig   russisk litteratur. Schæffergaarden, Kbh.,
11-15. Aug. 1999.

6
Børtnes, Jostein
Internasjonalisering. 1999. Styremøte for Program for kulturstudier. Det
norske institutt i Roma, 8-11 april 1999.

7
Børtnes, Jostein; Hägg, Tomas
Kappadokisk paideia. Dannelse humanitas paideia. Red. Andersen, Øivind.
Sypress forlag 139-149 Oslo 1999. ISBN 82-91224-23-4

8
Børtnes, Jostein
Kulturperspektivet i fremmedspråkene. - Kulturstudier. - Høyskoleforlaget
7: Kristiansand 1999.

9
Børtnes, Jostein
Kulturperspektivet i fremmedspråkene. Kulturperspektiver i fremmedspråkene,
7. Høyskoleforlaget, Kristiansand 7: 83 - 97 Kristiansand 1999.

10
Børtnes, Jostein
Lev Tolstoj - historien om hans liv. Anm. av Geir Kjetsaa, Lev
Tolstoj, Oslo: Gyldendal 1999, 416 s. Bergens Tidende. 20 1999-10-17.

11
Børtnes, Jostein
Oppsummering. 1999. Vi har alltid vært romantiske, arrangert av prosjektet
"Det  nye". Bergen, 7.-9. Januar 1999.

12
Børtnes, Jostein
Retorikk og lingvistisk polyfoni. Tribune, Romansk institutt UiB. 37 - 47
1999.

13
Børtnes, Jostein
Teologi som poesi hos Gregor fra Nazianz. 1999. Patristisk dag ved
Universitetet i Lund, 1. Mars 1999.

14
Børtnes, Jostsein
"Kristos-otets": k probleme protivopostavlenia ottsa krovnogo i ottsa
zakonnogo v "Podrostke" Dostoevskogo.Tsitata, reministsentsia, motiv,
siuzhet, zhanr, 2. Problemy istoricheskoj poetiki. 409 - 415 1999.

15
Helle, Lillian Jorunn
Gogol's Carnival: Joyful Relativity or Grotesque Nihilism? Some
Comments on Dead Souls". Scando-Slavica, Tomus 45, 1999. 45: 5 - 17 1999. ISSN
16

17
Helle, Lillian Jorunn
On the Role of Anti-Dialogism in Tolstoy's "Ressurection". Dialogue and
Rhetoric. Communication Strategies in Russian Text and Theory. 1, 72 - 83
1999. ISBN 82-90249-26-8 ISSN 15018954

18
Leontieva, Alexandra N.
"On the Applicability of the 'Orality' Concept: Bakhtin's Genre    Theory
and Contemporary Russian Culture". 1999. Ninth International Bakhtin
Conference. Berlin, 26. - 30. juli 1999.

19
Leontieva, Alexandra N.
"Some Trends in Contemporary Russian Prose in the Light of Bakhtin's Genre
Theory". Dialogue and Rhetoric: Communication Strategies in Russian Text
and Theory. Red. Lunde, Ingunn. UiB, Seksjon for russisk språk og litteratur
1: 132 - 145 Bergen 1999.

20
Leontieva, Alexandra
"On the Applicability of the 'Orality' Concept: Bakhtin's Genre    Theory
and Contemporary Russian Culture". 1999. Ninth International Bakhtin
Conference. Berlin, 26. - 30. juli 1999.

21
Lunde, Ingunn
Cyril of Turov’s Homiletic Rhetoric and its Byzantine Sources:
Problems and Prospects of Comparative Analysis. -. - - - 1999. Workshop on
Early Russian Literature. University of Stockholm, 11 May 1999.

22
Lunde, Ingunn
Den ryska medeltida predikan. -. - - - 1999. Årsmøtet i Collegium
Patristicum Lundense. Lunds Universitet, 22.03.99.

23
Lunde, Ingunn
Dialogic Aspects of Medieval Preaching. 1999. Dialogue and Rhetoric.
Universitetet i Bergen, 14-17 January 1999.

24
Lunde, Ingunn
Dialogue and the Rhetoric of Authority in Medieval Preaching. Dialogue and
Rhetoric: Communication Strategies in Russian Text and Theory (Slavica
Bergensia 1). Red. Lunde, Ingunn. UiB, Seksjon for russisk språk og
litteratur 1: 84 - 101 Bergen 1999. ISBN 82-90249-26-8 ISSN 1501-8954

25
Lunde, Ingunn
"Ia gorazdo umnee napisannogo": On Apophatic Strategies and in
Dostoevsky's A Raw Youth. 1999. Russian Literature: Rhetorical and Stylistic
Traditions. Schæffergården, København, 11-15 August 1999.

26
Lunde, Ingunn
Poetry of Rhetoric and Rhetoric of Poetry. 1999. A.S. Pushkin 200 Years.
A.S. Pushkin's Life and Work. The   Russian Romantic in a European
Context. Uppsala, 22-25 April 1999.

27
Lunde, Ingunn
Retoriska och poetiska funktioner ved citatteknik utfrån fornryska
predikningar. -. - - - 1999. Högre seminariet i patristik, Teologiska
Institutionen, Lunds universitet. Lunds Universitet, 22.02.99.

28
Lunde, Ingunn
Sitatteknikk hos Kirill Turovskij. -. - - - 1999. Litterära seminariet,
Slaviska institutionen, Stockholms   Universitet. Stockholm, 9. april 1999.

29
Lunde, Ingunn
Verbal Celebrations: Cyril of Turov's Homiletic Rhetoric and its
Byzan           tine Sources. - Dr.art. - Universitetet i Bergen
285 s. Bergen 1999. ISBN 82-91626-02-2


<- forrigeinnholdneste ->