Det historisk-filosofiske fakultet

IKK, Seksjon for kunsthistorie

Produksjonsdato : 2001-01-20
Katalogtype: Kortformat.

1
Kiilerich, Bente
Ducks, Dolphins and Portrait Medallions: Framing the Achilles Mosaic  at
Pedrosa de la Vega. Acta ad archaeologiam et artium historiam pertinentia.
Giorgio Bretschneider XII (?): xx Roma (i trykken) 1999. Imperial Art as
Christian Art - Christain Art as Imperial Art. Det norske institutt, Roma,
November 1999.

2
kiilerich, bente
Junius Bassus sarkofagen: et kristent manifest for en romersk senator. Kirke
og Kultur. 104: 1, 33 - 44 1999. ISSN 0023-186X

3
Kiilerich, Bente
The Byzantine Artist and his Models: The Constantinian Mosaics at
Nabeul and 'perennial Hellenism'. Medioevo: i modelli. ? xx - xxx Parma 1999.
Medioevo: i modelli. Convegno internazionale di Studi. Universitetet i
Parma, 27. sept. - 1. okt. 1999.

4
Kiilerich, Bente
The Sarigüzel sarcophagus and Triumphal Themes in Theodosian Art.
Frühchristliche Sarkophage [Sarkophagstudien 2]. Phillip von Zabern? x - xx
Mainz?  (under utgiv.) 1999. Frühchristliche Sarkophage. Universität
Marburg, 30 . juni-4.juli 1999.

5
kiilerich, bente
The Word-Image Controversy: Are Pictures to be Taken Seriously? Symbolae
Osloenses. 74: 92 - 96 1999. ISBN 820037703-2

6
Kiilerich, Bente
Æstetiske aspekter af palæologisk kunst. Transactions of the Swedish
Institute Istanbul. under utgivelse xx - xxx Stockholm? 1999. Late Byzantium
- Interaction and Isolation. Swedish Research Institute, Istanbul, 1. - 5.
Desember 1999.

7
Laugerud, Henning
En Dommedagsprofet i Christiania anno 1640. Humanist. 2-3: 47 Oslo 1999. ISSN
0801-6283

8
Laugerud, Henning
Geir Hellemo: Guds billedbok. Virkelighetsforståelse i religiøse
tekster og bilder. Klassisk Forum. 2: 113 - 116 1999. ISSN 0801-3179

9
Laugerud, Henning
Gjenstander fra Helgeland i Nordiska Museet i Stockholm. Årbok for Helgeland.
Red. Bergsnev,  Irene; Jacobsen,  Kjell; Langset,  Erlend. Helgeland
Historielag 155 - 166 Mosjøen 1999. ISBN 82-90148-58-5

10
Laugerud, Henning
Jakten på tusenårsriket. Dommedag i europeisk kunst- og
kulturhistorisk tradisjon. 1999. Bergen, 10.november 1999, Human-Etisk
forbund avd. Bergen.

11
Laugerud, Henning
Joachim av Fiore og Den hellige Ånds tidsalder. Humanist. 2-3: 19 Oslo 1999.
ISSN 0801-6283

12
Laugerud, Henning
Tafurene: Korstog og dommedag. Humanist. 2-3: 15 Oslo 1999. ISSN 0801-6283

13
Laugerud, Henning
Thomas Müntzer. Humanist. 2-3: 21 Oslo 1999. ISSN 0801-6283

14
Lexau, Siri Skjold
Mind the Gap. Fra utopi til kritisk kontekstualisme i
samtidsarkitekturen. - Dr.art. - Institutt for kulturstudier og
kunsthistorie 306 s. Bergen 1999. ISBN 82-90258-38-0

15
Lien, Sigrid
"Fortellinger i fragmenter". Yvonne C. Erdal: Fotografier uten tittel.
Yvonne Ch.Erdal, Døves Trykkeri 1 Bergen 1999.

16
Lien, Sigrid
"Kunst,liv,roller og relikvier. Noen refleksjoner omkring Rita
Marhaugs billedkunst". Rita Marhaug. Rita Marhaug, John Grieg 1-13 Bergen
1999.

17
Lien, Sigrid
"Personlighet til skue: Kay A. Bergs fotografi og det moderne
karakterportrettets tradisjon". European Portraits by Kay Berg. Eide Forlag
4-7 Bergen 1999. ISBN 82-514-0564-5

18
Lien, Sigrid
"Slap-dash" og sterke bilder. En studie i punk-og postpunkperiodens
estetikk. - dr.art. - Institutt for kulturstudier og kunsthistorie 201 s.
Bergen 1999. ISBN 82-90258-37-2


<- forrigeinnholdneste ->