Det historisk-filosofiske fakultet

IKK, Seksjon for etnologi

Produksjonsdato : 2001-01-20
Katalogtype: Kortformat.

1
Fjell, Tove Ingebjørg; Marander-Eklund,  Lena; Hagström,  Charlotte; Skog,
 Susanne Nylund
Cultural Perspectives on Birth and Parenthood. 1999. Health Care and its
Professionals. Åbo 13. - 14. desember 1999.

2
Fjell, Tove Ingebjørg; Hagström,  Charlotte; Marander-Eklund,  Lena; Skog,
 Susanne Nylund
Cultural Perspectives on Birth and Parenthood. 1999. 5th Folklore Fellows´
Summer School. 8. - 23. august 1999.

3
Fjell, Tove Ingebjørg; Hagström,  Charlotte; Marander-Eklund,  Lena; Skog,
 Susanne Nylund
Cultural Perspectives on Birth and Parenthood. 1999. Womens´ Worlds 99. 7th
International Interdisciplinary     Congress on Women. Tromsø 20th - 26th
June 1999.

4
Fjell, Tove Ingebjørg
Edith Mandrup Rønn: The Poor in Spirit... Essays about Culture,
Normality and Unreasonableness. Copenhagen: Museum Tusculanums
Forlag. Arv. Nordic Yearbook of Folklore. 55: 184 - 186 1999. ISBN
91-85352-32-2 ISSN 0066-8176

5
Fjell, Tove Ingebjørg
"Fødsel i egen regi. Om kroppens symbolbetydning i senmoderniteten.". 1999.
Nasjonal fagkonferanse om fødselsomsorgen. "Stort og sikkert?  Smått og
godt? Hvor skal kvinner i Norge føde?". Bodø, 22.- 23. november 1999.

6
Fjell, Tove Ingebjørg
Susanne Lundin: Guldägget. Föräldraskap i biomedicinens tid. Lund:
Historiska Media. Tradisjon. Tidsskrift for folkloristikk. 1: 42 - 43 1999.
ISSN 0332-5997

7
Kapstad, Connie Reksten
Forhandling om handling. Skiftande handlingsomgrep i etnologien. Dugnad.
Tidsskrift for etnologi. 3: 39 - 64 1999. ISSN 0332-5784

8
Reme, Eva
De biografiske rom : konstruksjon og konservering av selvbilder. -
Universitetet i Bergen 186 s. : ill. Bergen 1999. ISBN 82-90258-39-9


<- forrigeinnholdneste ->