Psykologisk fakultet

Senter for videreutdanning i barnevern

Produksjonsdato : 2001-01-20
Katalogtype: Kortformat.

1
Sandal, Gro M.; Endrensen, Inger M.; Værnes, Ragnar; Ursin, Holger
personality and coping strategies during submarine missions. Military
Psychology. 11: 4, 381 - 403 1999. ISSN 0899-5605