Psykologisk fakultet

Program for læringsforskning

Produksjonsdato : 2001-01-20
Katalogtype: Kortformat.

1
The dialogical perspective and Bakhtin. Red. Dysthe,  Olga. - PLF,
Universitetet i Bergen 113 s. Bergen 1999.

2
Dysthe, Olga
"Dialogue theory as a tool for understanding interactive learning
processes". Literacy & Numeracy Studies. 9: 1, 39 - 64 1999.

3
Dysthe, Olga; Breistein,  Siri
Fagskriving og rettleiing ved universitetet.DEL 2: Intervjustudie ved
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap ved
Universitetet i Bergen. - PLF, Universitetet i Bergen 82 s. Bergen 1999.

4
Dysthe, Olga
"Making the Implicit Explicit. Report from an Interview Study of
Teacher and Supervisors at a Norwegian University". Abstracts. EARLI 184
Gøteborg 1999. 8th European Association for Research on Instruction and
  Learning,. Gøteborg 24.-28 aug, 1999.

5
Dysthe, Olga
"Mappevurdering som læringsform og samanhengen med kunnskaps- og
læringssyn". Reformperspektiv på skole-og elevvurdering. Fagbokfolaget 181
- 209 Bergen 1999.

6
Dysthe, Olga
Mappevurdering som læringsform og samanhengen med kunnskaps- og læringssyn.
Vurdering og skolereform. Red. Fugelstad, O.; Lillejord, S. Fagbokforlaget
1999.

7
Dysthe, Olga
"The Multivoiced University Classroom". Abstracts. Earli 183 Gøteborg 1999.
8th European Conference for Research on     Learning and Instruction. Aug.
24.-28. 1999, Göteborg, Sverige.

8
Dysthe, Olga
"Undervisning i høgare utdanning - like viktig som forskning?
Undervisningsportefølgje som reiskap for å vurdere og utvikle
lærardugleik". Norsk Pedagogisk Tidsskrift. 2, 103 - 114 1999.

9
Fjell, Tove Ingebjørg
Evaluering - spørreskjema eller intervju? Noen betraktninger fra
studentevaluering av et kurs i kvalitative metoder. Universitetspedagogisk
utviklingsarbeid i Bergen. Red. Gulbrandsen, Arild. Program for
læringsforskning, Universitetet i Bergen 41 - 62 Bergen 1999.


<- forrigeinnholdneste ->