Psykologisk fakultet

Institutt for praktisk pedagogikk

Produksjonsdato : 2001-01-20
Katalogtype: Kortformat.

1
Aarland, Svein Otto
"Classroom atmosphere and other sociopsychological variables
regarding understaanding of the teaching/learning process.". IASE Bulletin.
International Association of Special Education 155 - 158 University of
Sydney, Sydney, Australia 1999. Overcoming Great Barriers. 18 - 23. juli
1999,Sydney, Australia.

2
Aarland, Svein Otto
Classroom atmosphere and other sociopsychological variables regarding
understanding of the teaching/learning process. International Journal of
Qualitative Studies in Education. Red. Goodson, Ivor 12 s. 1999.

3
Sandvik, Gunnhild Blåka
Grunnlagstenkning i et kvinnefag. Teori, empiri og metode. - Fagbokforlaget
1999. ISBN 82-7674-311-0

4
Sandvik, Gunnhild
Biografiske skisser om jordmorpionerer. Norsk biografisk leksikon.
Kunnskapsforlaget 1999.

5
Skulstad, Aud Solbjørg
Analyseverktøy for veletablerte og nye sjangre innen
organisasjonskommunikasjon. 1999-02. NTNU, Institutt for anvendt
språkvitenskap.

6
Skulstad, Aud Solbjørg
Corporate image creation and animal testing issues. LSP '99: Perspectives
for the new millenium. European Academy of Bolzano, Italy European Academy
of Bolzano, Italy 1999. The 12th European Symposium on Language for Special
Purposes. European Academy of Bolzano, Italy, 30th August-3rd September
1999.

7
Skulstad, Aud Solbjørg
Formål, sjangrer og skrivestrategier. 1999-02. NTNU, Institutt for anvendt
språkvitenskap, Trondheim.

8
Skulstad, Aud Solbjørg
Genre awareness in ESP teaching: issues and implications. International
Journal of Applied Linguistics. 9: 2, 285 - 298 1999.

9
Skulstad, Aud Solbjørg
The study of discourse in organizations: Corporate image creation in
verbal and visual organizational communication. Multiple Languages -
Multiple Perspectives: Texts on Language Teaching and Linguistic Research.
Red. Pietila, Paivi; Salo, Olli-Pekka. Finsk forening for anvendt
språkvitenskap (AFinLA) 57, 35 - 39 Jyvaskyla 1999. ISBN 951-9388-45-1 ISSN
0781-0318

10
Smith, Sven - Erik Grieg
Askeladd i Kald krig. Heimevernsbladet. 1999-04-15.

11
Smith, Sven - Erik Grieg
Bergenhus Festning. Heimevernsbladet. 1999-03-15.

12
Smith, Sven - Erik Grieg
Fiendebildet - En historisk undersøkelse av de tyske operasjonene   mot
de norske hjemmestyrkene " Bjørn West " i Matrefjellene . 1999. Bergen
21.juni 1999.

13
Smith, Sven - Erik Grieg
Hæren fløtte meg. Heimevernsbladet. 1999-02-15.

14
Smith, Sven - Erik Grieg
Kommando og kontroll. Heimevernsbladet. 1999-06-15.

15
Smith, Sven - Erik Grieg
Norges Historie i Årstall. Heimevernsbladet. 1999-12-15.

16
Smith, Sven - Erik Grieg
" Ny kurs i historieforskningen ". Bergens Tidende. 1999-12-15.

17
Smith, Sven - Erik Grieg
På spor etter militærhistorien. - Bergens Historiske Forenings Skrifter. -
Bergens Historiske Forening 93/94: 17 s. Bergen 1999. ISBN 82-90846-04-5

18
Smith, Sven - Erik Grieg
" Sannheten om Bjørn West ". Bergens Tidende. 1999-07-27.

19
Smith, Sven - Erik Grieg
Tyske luftoperasjoner i Romsdalen april 1940. Jageren Sleipner i
Romsdalsfjord Sjøforsvarsavsnitt april 1940. Sjømilitære samfund ved Norsk
tidsskrift for sjøvesen 30 s. Stavanger 1999.

20
Smith, Sven - Erik Grieg
Ubåtbyen Bergen - en del av norsk krigshistorie. - Prisoppgave - Sjømilitære
Samfund. - Norsk Tidsskrift for Sjøvesen 16 s. Stavanger 1999.

21
Smith, Sven - Erik Grieg
Under Hagekors og Dannebrog - Danskerne i Waffen - SS 1940 - 1945.
Heimevernsbladet. 1999-05-15.

22
; Tobiassen, Johnny
Reformperspektiv på skole og elevvurdering. Red. Fuglestad, Otto Laurits;
Lillejord, Sølvi; Tobiassen, Johnny. - Fagbokforlaget 238 s. Bergen 1999.
ISBN 82-7674-482-6

23
Torkildsen, Ole Einar
Ansvarlig redaktør av Tangenten. Tidsskrift for
matematikundervisning.           Utkom med fire nummer i 1999.
Tangenten. Tidsskrift for matematikkundervisning. 1 - 56 1999.

24
Trebbi, Turid
Gjennomgang av reformene av 94 og 97.      Kontinuitet og sammenheng
i og mellom fagplanene. Franskundervisning fra ungdomsskole til
universitet. Kontinuitet og sammenheng i faget. Red. Girard, Francine A.
Høgskolen i Agder nr. 64, 21 - 29 Kristiansand 1999. ISBN 82-7117-406-1 ISSN
0806-5942 Franskundervisning fra ungdomsskole til universitet.
Kontinuitet og sammenheng i faget. Kristiansand, 18.-19.mars 1999.

25
Ådlandsvik, Ragna
Ei alternativ form for skolevurdering - Elliot W. Eisner: Educational
Critisism. Reformperspektiv på skole-og elevvurdering. Fagbokforlaget 209 -
230 Bergen 1999. ISBN 82-7674-482-6

26
Ådlandsvik, Ragna
Ei alternativ form for skolevurdering. Elliot W. Eisner: Educational
Critisism. Reformperspektiv på skole- og elevvurdering. Red. Fuglestad, Otto
L.; Lillejord, Sølvi; Tobiassen, Johnny. Fagbokforlaget 1999.

27
Ådlandsvik, Ragna; Sætre, Odd
Gjennom språket 10/10pluss. Ressursbok for læraren. Fellesutgåve. - Det
Norske Samlaget 159 s. Oslo 1999. ISBN 82-521-5335-6

28
Ådlandsvik, Ragna; Sætre, Odd
Gjennom språket 10. Grunnbok i norsk for 10. klasse i grunnskulen.
Nynorsk. - Det norske Samlaget 382 s. Oslo 1999. ISBN 82-521-5330-5

29
Ådlandsvik, Ragna; Sætre, Odd
Gjennom språket 10. Grunnbok i norsk for 10.klasse i grunnskolen.
Bokmål. - Det Norske Samlaget 382 s. Oslo 1999. ISBN 82-521-5331-3

30
Ådlandsvik, Ragna; Sætre, Odd
Gjennom språket 10pluss. Kortversjon av grunnboka i norsk for
10.klasse i grunnskulen. Nynorsk. - Det Norske Samlaget 96 s. Oslo 1999. ISBN
82-521-5332-1

31
Ådlandsvik, Ragna; Sætre, Odd
Gjennom språket 10pluss. Kortversjon av grunnboka i norsk for
10.klasse i grunnskolen. Bokmål. - Det Norske Samlaget 96 s. Oslo 1999. ISBN
82-521-5334-8

32
Ådlandsvik, Ragna; Sætre, Odd
Gjennom språket 10pluss. Kortversjon av grunnboka i norsk for
10.klasse i grunnskolen. Bokmål. - Det Norske Samlaget 96 s. Oslo 1999. ISBN
82-521-5334-8

33
Ådlandsvik, Ragna; Sætre, Odd
Gjennom språket 10pluss. Kortversjon av grunnboka i norsk for
10.klasse i grunnskolen. Bokmål. - Det Norske Samlaget 96 s. Oslo 1999. ISBN
82-521-5334-8

34
Ådlandsvik, Ragna; Sætre, Odd
Gjennom språket 10pluss. Kortversjon av grunnboka i norsk for
10.klasse i grunnskolen. Bokmål. - Det Norske Samlaget 96 s. Oslo 1999. ISBN
82-521-5334-8

35
Ådlandsvik, Ragna; Sætre, Odd
Gjennom språket 10pluss. Kortversjon av grunnboka i norsk for
10.klasse i grunnskolen. Bokmål. - Det Norske Samlaget 96 s. Oslo 1999. ISBN
82-521-5334-8

36
Ådlandsvik, Ragna
Møte med Ivor F. Goodson. Norsk Pedagogisk Tidsskrift. 96-102 1999. ISSN
0029-2052

37
Ådlandsvik, Ragna
Møte med Ivor F. Goodson. Norsk pedagogisk tidsskrift. Universitetsforlaget
1999. ISSN 0029-2052

38
Ådlandsvik, Ragna; Sætre, Odd; Synnes, Oddgeir
Talentet i eldre menneske. Bergens Tidende. 1999-02-23.


<- forrigeinnholdneste ->