Publikasjoner ved UiB 1999

Kortformat

Sortering    : S1
Antall poster  : 5671
Produksjonsdato : 2001-01-20

Tall etter institusjonsnavn indikerer antall poster.
Publikasjonsoversikten er generert fra FORSKPUB (BIBSYS). Vennligst gjør oppmerksom på evt. feil.
Til hjemmesiden for Avd. for forskningsdokumentasjon.


Det historisk-filosofiske fakultet

Arkeologisk institutt, Museumsenheten                  13
Arkeologisk institutt, Undervisningsenheten               53
Engelsk institutt                            44
Filosofisk institutt                          64
Germanistisk institutt                         14
Griegakademiet, Institutt for musikk                  72
Historisk institutt                          182
HIT-senteret                              13
IKK                                   5
IKK, Museumsseksjonen                          8
IKK, Seksjon for etnologi                        8
IKK, Seksjon for folkloristikk                     14
IKK, Seksjon for kunsthistorie                     18
IKK, Seksjon for teatervitenskap                    17
IKRR, Seksjon for gresk, latin og egyptologi              16
IKRR, Seksjon for religionsvitenskap                  51
IKRR, Seksjon for russisk språk og litteratur              29
Institutt for medievitenskap, Humanvit. seksjon            179
LiLi, Seksjon for allmenn litteraturvitenskap              37
LiLi, Seksjon for lingvistiske fag                   22
Nordisk institutt                           320
Romansk institutt, Seksjon for fransk                  32
Romansk institutt, Seksjon for italiensk                 5
Romansk institutt, Seksjon for spansk språk og latinam. studier     20
Senter for europeiske kulturstudier                   2
Senter for kvinne- og kjønnsforskning                  2

Det juridiske fakultet


Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Botanisk institutt                           92
Fysisk institutt                            234
Geofysisk institutt                           80
Geologisk institutt avdeling A                      1
Geologisk institutt                          203
Institutt for den faste jords fysikk                  135
Institutt for fiskeri- og marinbiologi                 131
Institutt for fiskeri- og marinbiologi, Fiskeridir. ernæringsinst.    2
Institutt for informatikk                        86
Institutt for mikrobiologi                       72
Kjemisk institutt                           200
Matematisk institutt                          66
Molekylærbiologisk institutt                      44
Senter for miljø- og ressursstudier                   13
Zoologisk institutt                          102

Det medisinske fakultet

Avdeling for mikrobiologi og immunologi, Gades institutt        48
Avdeling for patologi, Gades institutt                 66
Broegelmanns Forskningslaboratorium                   33
Fysiologisk institutt                          70
Hudavdelingen                              5
Institutt for anatomi og cellebiologi                  41
Institutt for biokjemi og molekylærbiologi               39
Institutt for farmakologi                        18
Institutt for indremedisin                       212
Institutt for indremedisin, Seksjon for onkologi            39
Institutt for klinisk biokjemi                     26
Institutt for klinisk biologi                      1
Institutt for nevrologi                         42
Institutt for samfunnsmedisinske fag                   5
Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for allmennmedisin    95
Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for arbeidsmedisin    23
Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for forebyggende medisin 30
Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for fysioterapivitenskap 15
Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for geriatri        7
Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for medisinsk statistikk 42
Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for sosialmedisin     11
Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for sykepleievitenskap  47
Kirurgisk institutt                          163
Kirurgisk institutt, Radiologisk seksjon                15
Medisinsk fødselsregister                        31
Obstetrisk og gynekologisk avdeling                   22
Pediatrisk institutt                          82
Psykiatrisk institutt, Seksjon Haukeland sykehus             2
Psykiatrisk institutt, Seksjon Sandviken sykehus             2
Senter for internasjonal helse                     104
Øre-nese-halsavdelingen                         27
Øyeavdelingen                              6

Det odontologiske fakultet

Odontologisk institutt, Odontologiske biomaterialer           1
Odontologisk institutt, oral patologi og rettsodontologi         4

Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap         78
Institutt for geografi                         49
Institutt for informasjonsvitenskap                   53
Institutt for informasjonsvitenskap, Forskningsprogram i pedagogisk informasjonsvitenskap31
Institutt for medievitenskap                      76
Institutt for sammenliknende politikk                 244
Institutt for sosialantropologi                     73
Institutt for økonomi                         150
LOS-senteret                               4
SEFOS - Senter for samfunnsforskning                  129
Senter for helse- og sosialpolitiske studier              20
Senter for MidtØsten- og islamske studier                17
Senter for utviklingsstudier                      13
Sosiologisk institutt                          63

Enheter uten fakultetstilknytning

Bergen Museum                              16
Nansen senter for Miljø og Fjernmåling                  2
Universitetsbiblioteket i Bergen                     2

Psykologisk fakultet

Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet               1
HEMIL-senteret                             130
Institutt for biologisk og medisinsk psykologi             53
Institutt for klinisk psykologi                     43
Institutt for praktisk pedagogikk                    38
Institutt for samfunnspsykologi                     78
Program for læringsforskning                       9
Regionsenter for barne- og ungdomspsykiatri               1
Senter for videreutdanning i barnevern                  1