Publikasjoner ved UiB 1998

Fullformat

Sortering    : S1
Antall poster  : 5388
Produksjonsdato : 2001-01-23

Publikasjonsoversikten er generert fra FORSKPUB (BIBSYS). Vennligst gjør oppmerksom på evt. feil.
Til hjemmesiden for Avd. for forskningsdokumentasjon.


Det historisk-filosofiske fakultet

Arkeologisk institutt, Museumsenheten                  18
Arkeologisk institutt, Undervisningsenheten               32
Engelsk institutt                            52
Filosofisk institutt                          22
Germanistisk institutt                         27
Griegakademiet, Institutt for musikk                  34
Historisk institutt                          180
HIT-senteret                               1
HIT-senteret, Wittgensteinarkivet                    8
Humanistisk datasenter                          4
IKK                                   3
IKK, Museumsseksjonen                          2
IKK, Seksjon for etnologi                        8
IKK, Seksjon for folkloristikk                     41
IKK, Seksjon for kunsthistorie                     24
IKK, Seksjon for teatervitenskap                    18
IKRR                                   1
IKRR, Seksjon for gresk, latin og egyptologi              26
IKRR, Seksjon for religionsvitenskap                  82
IKRR, Seksjon for russisk språk og litteratur              15
Institutt for medievitenskap, Humanvit. seksjon            133
LiLi, Seksjon for allmenn litteraturvitenskap              37
LiLi, Seksjon for lingvistiske fag                   21
Nordisk institutt                           161
Romansk institutt                            1
Romansk institutt, Seksjon for fransk                  23
Romansk institutt, Seksjon for italiensk                 2
Romansk institutt, Seksjon for spansk språk og latinam. studier     15
Senter for europeiske kulturstudier                   7
Senter for kvinne- og kjønnsforskning                  2
Senter for vitskapsteori                        25

Det juridiske fakultet


Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Botanisk institutt                           69
Fysisk institutt                            234
Geofysisk institutt                          100
Geologisk institutt                          129
Institutt for den faste jords fysikk                  150
Institutt for fiskeri- og marinbiologi                 134
Institutt for fiskeri- og marinbiologi, Fiskeridir. ernæringsinst.    2
Institutt for informatikk                        91
Institutt for mikrobiologi                       83
Kjemisk institutt                           242
Matematisk institutt                          99
Molekylærbiologisk institutt                      59
Senter for miljø- og ressursstudier                   40
Zoologisk institutt                          171

Det medisinske fakultet

Avdeling for mikrobiologi og immunologi, Gades institutt        81
Avdeling for patologi, Gades institutt                 77
Fysiologisk institutt                          64
Hudavdelingen                              12
Institutt for anatomi og cellebiologi                  42
Institutt for biokjemi og molekylærbiologi               63
Institutt for farmakologi                        18
Institutt for indremedisin                        4
Institutt for indremedisin, Seksjon for onkologi            23
Institutt for klinisk biokjemi                     30
Institutt for nevrologi                         41
Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for allmennmedisin    110
Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for arbeidsmedisin     7
Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for forebyggende medisin 31
Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for fysioterapivitenskap 19
Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for geriatri       18
Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for medisinsk statistikk 60
Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for sosialmedisin     10
Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for sykepleievitenskap  61
Kirurgisk institutt                          138
Kirurgisk institutt, Radiologisk seksjon                25
Medisinsk avdeling A                          126
Medisinsk avdeling B                          64
Medisinsk fødselsregister                        48
Obstetrisk og gynekologisk avdeling                   64
Pediatrisk institutt                          107
Psykiatrisk institutt, Seksjon Haukeland sykehus            26
Psykiatrisk institutt, Seksjon Sandviken sykehus            13
Senter for epidemiologisk forskning                   1
Senter for internasjonal helse                     81
Øre-nese-halsavdelingen                         18
Øyeavdelingen                              14

Det odontologiske fakultet

Odontologisk institutt, Oral mikrobiologi                1
Odontologisk institutt, Røntgendiagnostikk                1

Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap         42
Institutt for geografi                         54
Institutt for informasjonsvitenskap                   70
Institutt for informasjonsvitenskap, Forskningsprogram i pedagogisk informasjonsvitenskap22
Institutt for medievitenskap                      82
Institutt for sammenliknende politikk                  41
Institutt for sosialantropologi                     96
Institutt for økonomi                         119
LOS-senteret                               2
SEFOS - Senter for samfunnsforskning                  74
Senter for MidtØsten- og islamske studier                10
Senter for utviklingsstudier                      15
Sosiologisk institutt                          51

Enheter uten fakultetstilknytning

Bergen Museum                              9
Nansen senter for Miljø og Fjernmåling                  1
Universitetsbiblioteket i Bergen                    30

Psykologisk fakultet

Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet               19
HEMIL-senteret                             87
Institutt for biologisk og medisinsk psykologi             58
Institutt for klinisk psykologi                     87
Institutt for praktisk pedagogikk                    21
Institutt for samfunnspsykologi                     75
Program for læringsforskning                       6
Senter for videreutdanning i barnevern                  1