Psykologisk fakultet

Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet

Produksjonsdato : 2001-01-23
Katalogtype: Fullformat.

1
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet
Forf:  Christiansen, Øivin
     UiB-Psyk. Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet
Tittel: Faglig profil for barneverntjenesten i Arna
År:   1998-06
Konfer: Kurs
Sted:  Arna
Språk:  nor
PublID: r99012773
LokalK: Ns

2
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet
Forf:  Christiansen, Øivin
     UiB-Psyk. Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet
Medforf: Næs, K.
Tittel: Kvalitetsutvikling i barnevern-tjenesten
Red:   Christiansen, Øivin
År:   1998-03
Konfer: Kurs
Sted:  Furuset, Oslo
Språk:  nor
PublID: r99012769
LokalK: Ns

3
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet
Forf:  Christiansen, Øivin
     UiB, Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet
Medforf: Havnen, Karen
     UiB, Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet
Medforf: Havik, Toril
     UiB, Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet
Tittel: Mellom vern av barn og støtte til foreldre. Hva vektlegger barnevernsa
     rbeidere ved beslutninger i undersøkelsessaker?
Serie:  Skriftserien
Red:   Christiansen, Øivin
ISSN:  1500-9955
År:   1998
Hefte:  1
Side(r): 113 s.
Utgiver: Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet
Tilgang: Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet
Emneord: barnevern, undersøkelsessaker, meldingssaker
Språk:  nor
PublID: r99012543
LokalK: N

4
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet
Forf:  Christiansen, Øivin
     UiB-Psyk. Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet
Medforf: Havik, Toril
     UiB-Psyk. Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet
Tittel: Rett hjelp - til rett tid - til rett barn - visjon eller virkelighet?
År:   1998-11
Konfer: Fylkesmannen i Oslo og Akershus, to-dagsseminar for barnevernsa
     rbeidere
Sted:  Oslo
Språk:  nor
PublID: r99012776
LokalK: Ns

5
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet
Forf:  Christiansen, Øivin
     UiB-Psyk. Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet
Medforf: Havik, Toril
     UiB-Psyk. Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet
Tittel: "Rett hjelp - til rett tid - til rett barn - visjon eller virkelighet?
     "
År:   1998-11
Konfer: Fylkesmannen i Oslo og Akershus. To-dagers seminar for barnever
     nsarbeidere
Sted:  Oslo
Språk:  nor
PublID: r99013895
StatKat: a
LokalK: Ns

6
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet
Forf:  Christiansen, Øivin
     UiB-Psyk. Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet
Medforf: Næs, K.
Tittel: Tverretatlig samarbei om vanskeligstilte barn, ungdom og familier
År:   1998-03
Konfer: Dagskurs for førstelinjeetatene i Kvam kommune
Sted:  Kvam
Språk:  nor
PublID: r99012770
LokalK: Ns

7
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet
Forf:  Christiansen, Øivin
     UiB-Psyk. Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet
Medforf: Hollekim, Ragnhild
     UiB, Senter for videreutdanning i barnevern
Tittel: Tverretatlig samarbeid
År:   1998-04
Konfer: Basisopplæring for barnevernsarbeidere i Bergen kommune
Sted:  Bergen
Språk:  nor
PublID: r99012771
LokalK: Ns

8
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet
Forf:  Christiansen, Øivin
     UiB-Psyk. Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet
Tittel: Ungdomsbasen - mål, mening og metode
År:   1998-10
Konfer: Internseminar for Ungdomsbasen i Fyllingsdalen
Sted:  Vatnahalsen
Språk:  nor
PublID: r99012775
LokalK: Ns

9
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet
Forf:  Christiansen, Øvin
     UiB, Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet
Tittel: Barnevernets hjelp - i et verdimessig skjæringspunkt
År:   1998-05
Konfer: Lov om barneverntjenester 5 år - tid for evaluering?
Sted:  Bergen
Språk:  nor
PublID: r99012772
LokalK: Ns

10
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet
Forf:  Christiansen, Øvin
     UiB-Psyk. Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet
Tittel: Tverrfaglig samarbeid i enkeltsaker
År:   1998-06
Konfer: Felles fagdag for Arna bydel
Sted:  Arna
Språk:  nor
PublID: r99012774
LokalK: Ns

11
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet
Forf:  Havik, Toril
     UiB-Psyk. Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet
Tittel: Barnevernets arbeid med omsorgovertakelser og fosterbarn: Funn fra en
     landsdekkende surveyundersøkelse.
År:   1998-03
Konfer: Landssamling for fylkesbarnevernet.
Språk:  nor
PublID: r99013897
StatKat: a
LokalK: Ns

12
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet
Forf:  Havik, Toril
     UiB-Psyk. Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet
Tittel: Forskningsfunn og verdier: samværsspørsmål.
År:   1998-02
Konfer: Barn i offentlig omsorg. Fokus på fosterhjemsforskning.
Sted:  Universitetet i Tromsø
Språk:  nor
PublID: r99013896
StatKat: a
LokalK: Ns

13
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet
Forf:  Havik, Toril
     UiB, Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet
Medforf: Backe-Hansen, Elisabeth
     NOVA, Norsk institutt for forskningom oppvekst, velferd og aldring
Tittel: Kunnskapsstatus for fosterhjemsarbeidet
Serie:  Skriftserien
Red:   Havik, Toril
ISSN:  1500-9955
År:   1998
Hefte:  3
Side(r): 75 s.
Utgiver: Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet
Tilgang: Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet
Emneord: fosterhjem, fosterbarn
Språk:  nor
PublID: r99012548
LokalK: N

14
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet
Forf:  Havik, Toril
     UiB, Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet
Tittel: Mestringsperspektiv på fosterhjemsarbeidet
Tidskr: Mestring som mulighet i møtet med barn,
     unge og foreldre
Red:   Gjærum, Bente
Red:   Grønholt, Berit
Red:   Sommerschild, Hilchen
ISBN:  82-518-3558-5
År:   1998
Side(r): 170-181
Utgiver: Tano, Oslo
Språk:  nor
PublID: r98007979
StatKat: f
LokalK: NKAT 2

15
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet
Forf:  Havnen, Karen
     UiB, Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet
Medforf: Christiansen, Øivin
     UiB, Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet
Medforf: Havik, Toril
     UiB, Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet
Tittel: Når gir barnevernet hjelp? Kartlegging av barneverntenesta sine beslut
     ningar i meldings- og undersøkingssaker
Serie:  Skriftserien
Red:   Havnen, Karen
ISSN:  1500-9955
År:   1998
Hefte:  2
Side(r): 50 s.
Utgiver: Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet
Tilgang: Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet
Emneord: barnevern, kartlegging, meldingssaker, undersøkelsessaker
Språk:  nno
PublID: r99012544
LokalK: N

16
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet
Forf:  Jakobsen, Reidar
     UiB, Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet
Tittel: Ungdommers seksuelle erfaringer: Fra uskyld til helserisiko?
Tidskr: Norges Barnevern
År:   1998
Volum:  75
Hefte:  4
Side(r): 27-40
Språk:  nor
PublID: r99006936
LokalK: N

17
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet
Forf:  Marthinsen, E.
Medforf: Holtan, A.
Medforf: Havnen, Karen J. Skaale
     UiB, Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet
Tittel: Barnevernets utfordringer - søkelys på praksis i tre av våre storbyer
Tidskr: Barnevernsboka 1997
Red:   Veland, J.
År:   1998
Utgiver: Oslo
Språk:  nor
PublID: r98008199
StatKat: f
LokalK: NKAT 2

18
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet
Forf:  Moldestad, Bente
     UiB, Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet
Medforf: Havik, Toril
     UiB, Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet
Medforf: Backe-Hansen, Elisabeth
     NOVA, Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring
Tittel: Barnets talsperson En evaluering av ordningen med barnets talsperson
Serie:  Skriftserien
Red:   Moldestad, Bente
ISSN:  1500-9955
År:   1998
Hefte:  4
Side(r): 102 s.
Utgiver: Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet
Tilgang: Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet
Emneord: barnets talsperson, barnevern
Språk:  nor
PublID: r99012551
LokalK: N

19
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet
Forf:  Rød, Per Arne
     UiB, Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet
Tittel: Barnevernets beslutninger i lys av kommunale ressurser. - En
     kartlegging av sentrale beslutninger i barnevernet, dets økonomiske
     og personalmessige ressurser, og eventuelle sammenhenger mellom
     beslutningene og ressursene.
Serie:  Rapportserien 2/1998
År:   1998
Side(r): 27 s.
Utgiver: Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet
UtgSted: Bergen
Emneord: barnevernets ressurser, barnevernets beslutninger, bemanning,
     økonomi, lederstyring, forventninger til barnevernet
Språk:  nor
PublID: r00014816
StatKat: a


<- forrigeinnholdneste ->