Enheter uten fakultetstilknytning

Universitetsbiblioteket i Bergen

Produksjonsdato : 2001-01-23
Katalogtype: Fullformat.

1
PublKat: A03 (Artikkel i nordisk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Enheter uten fakultetstilknytning, Universitetsbiblioteket i Bergen
Forf:  Aas, Olav
     UiB, Universitetsbiblioteket i Bergen
Medforf: Losvik, Mary Holmedal
     UiB, Botanisk institutt
Tittel: Microfungi on Narthecium ossifragum(L)Huds. in four mires in Sogn and
     Fjordane, western Norway
Tidskr: Agarica
Red:   Kristiansen, Roy
ISSN:  0800-1820
År:   1998-11-04
Volum:  15
Hefte:  24/25
Side(r): 199-213
Utgiver: Mycological Society of Fredrikstad
Emneord: Narthecium ossifragum,Cladosporium macrocarpum, microfungi, mires,nor
     way
SamNor: Mikrosopp på planten rome vart undersøkt i 4 myrområder i Sogn og Fjo
     rdane. Det var flest funn av soppane Cladosporium macrocarpum, C. mag
     nusianum og Spilopodia sp. I tillegg vart 26 andre mikrosopp registre
     rt på rome. Funn av Cladosporium macrocarpum kan vise seg å ha samanh
     eng med utbrot av sjukdomen alveld som angrip sauer.
SamEng: Microfungi on Narthecium ossifragum from 4 mire complexes in outer So
     gn and Sunnfjord area, western Norway, were investigated. Cladosporiu
     m macrosp C. magnusianum and Spilopodia sp. were the most frequent mi
     crofungi recorded. Twenty-six other microfungi taxa were also recorde
     d on the plants. The precence of Cladosporium macrocarpum seems to be
     somehow related with "alveld" outbreaks.
Språk:  eng
PublID: r98030221
StatKat: f
LokalK: N

2
PublKat: A17 (Artikkel i populærvitenskapelig tidsskrift)
Instit: Universitetet i Bergen, Enheter uten fakultetstilknytning, Universitetsbiblioteket i Bergen
Forf:  Arntzen, Ole Dag
     UiB, Universitetsbiblioteket i Bergen
Tittel: Magdalenahjemmet i Laksevåg og de "Faldne unge kvinder"
Tidskr: Lyst og Fryd
År:   1998
Hefte:  2/3
Utgiver: Laksevåg Kulturhistoriske Forening
Språk:  nor
PublID: r99010205
StatKat: a
LokalK: N

3
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Enheter uten fakultetstilknytning, Universitetsbiblioteket i Bergen
Forf:  Ellefsen, E.R.
Medforf: Kullerud, Marit
     UiB, Universitetsbiblioteket i Bergen
Medforf: Schjoldager, N.
Tittel: Menneske og endring. Psykososiale aspekter ved omorganiseringav fagbib
     liotek.
Serie:  Skrifter fra RBT
ISSN:  0800-4129
År:   1998
Side(r): 48 s.
Utgiver: Riksbibliotektjenesten
UtgSted: Oslo
Tilgang: RBT
Språk:  nor
PublID: r99010994
StatKat: a
LokalK: N

4
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Enheter uten fakultetstilknytning, Universitetsbiblioteket i Bergen
Forf:  Erstad, Karl-Jan
Medforf: Aas, Olav
     UiB, Universitetsbiblioteket i Bergen
Tittel: Koppar og kalk knekker romeplanten
Tidskr: Vestlandsk Landbruk
ISSN:  0332-9690
År:   1998-04-21
Volum:  7
Side(r): 20-22
Utgiver: P/L Vestlandsk Landbruk, Laksevåg
Emneord: rome, kalking, gjødsling, sau, alveld, nitrogen, fosfor
SamNor: I fuktige og kalde somrar trivst romeplanten godt i vårt atlantiske
     klima, og gir i utmarksbeite alveld på sau og nyreskader på storfe.
     Eit eittåri forsøk med reinbestand av rome i veksthus viste redusert
     vekst og vitalitet ved aukande mengder kalk og ved tilførsel av
     kopparsulfat. Ammoniumnitrat og råfosfat ga kortsiktig liten verknad.
Språk:  nno
PublID: r98022815
StatKat: f
LokalK: N

5
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Enheter uten fakultetstilknytning, Universitetsbiblioteket i Bergen
Forf:  Garnes, Kari
     UiB, Universitetsbiblioteket i Bergen
Tittel: Universitetsbibliotekene - en Sareptas krukke for alle - men hvem beta
     ler for tjenestene?
     (Opprinnelig holdt som innlegg på Universitetsrådets temadag "Søkelys
     på bibliotek- og museumssektoren" i Tromsø 05.05.1998)
Tidskr: Synopsis
ISSN:  0332-656x
År:   1998
Hefte:  3
Side(r): 172-176
Språk:  nor
PublID: r99010206
LokalK: N

6
PublKat: B01 (Faglig bok, rapport m.v. utgitt på forlag (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Enheter uten fakultetstilknytning, Universitetsbiblioteket i Bergen
Forf:  Gatland, Jan Olav (red.)
     UiB, Universitetsbiblioteket i Bergen
Tittel: Teaterteori. Klassiske og moderne tekster
ISBN:  82-530-1927-0
År:   1998
Side(r): 226 s.
Utgiver: Pax Forlag
Språk:  nor
PublID: r99002185
StatKat: f
LokalK: N

7
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Enheter uten fakultetstilknytning, Universitetsbiblioteket i Bergen
Forf:  Gatland, Jan Olav
     UiB, Universitetsbiblioteket i Bergen
Tittel: Etterord
Tidskr: J.-K. Huysmans: Mot strømmen
ISBN:  82-7488-087-0
År:   1998
Side(r): 225-233
Utgiver: Bokvennen
Språk:  nor
PublID: r99002188
LokalK: N

8
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Enheter uten fakultetstilknytning, Universitetsbiblioteket i Bergen
Forf:  Gatland, Jan Olav
     UiB, Universitetsbiblioteket i Bergen
Tittel: Nordahl Grieg og teatret. Ein bibliografisk studie
År:   1998
Side(r): 43 s.
Utgiver: Universitetsbiblioteket i Bergen
Tilgang: Utlån UB
Språk:  nno
PublID: r99010709
LokalK: N

9
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Enheter uten fakultetstilknytning, Universitetsbiblioteket i Bergen
Forf:  Gatland, Jan Olav
     UiB, Universitetsbiblioteket i Bergen
Tittel: Nordahl Grieg og teatret. Ein bibliografisk studie
Serie:  Publikasjonar i fulltekst
År:   1998
Utgiver: Biblioteksentralens heimesider på Web
URL:   http://www.bibsent.no
Språk:  nno
PublID: r99014769
StatKat: f
LokalK: N

10
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Enheter uten fakultetstilknytning, Universitetsbiblioteket i Bergen
Forf:  Gatland, Jan Olav
     UiB, Universitetsbiblioteket i Bergen
Tittel: Repertoaret ved Den Nationale Scene 1909-1997
ISBN:  82-91966-00-1
År:   1998
Side(r): 185 s.
Utgiver: Teaterarkivet i Bergen
Språk:  nno
PublID: r99002187
LokalK: N

11
PublKat: C12 (Alminnelig tilgjengelig kompendium)
Instit: Universitetet i Bergen, Enheter uten fakultetstilknytning, Universitetsbiblioteket i Bergen
Forf:  Glasser, Liv (red.)
     UiB, Universitetsbiblioteket i Bergen
Tittel: European Documentation Centre: EDC: Universitetsbiblioteket i Bergen
År:   1998
Utgiver: Universitetsbiblioteket/Det juridiske fakultetsbibliotek/EDC
UtgSted: Bergen
Tilgang: url
URL:   http://www.ub.uib.no/avdeling/edc/index.htm
Språk:  nor
PublID: r99010481
StatKat: a
LokalK: N

12
PublKat: C12 (Alminnelig tilgjengelig kompendium)
Instit: Universitetet i Bergen, Enheter uten fakultetstilknytning, Universitetsbiblioteket i Bergen
Forf:  Glasser, Liv
     UiB, Universitetsbiblioteket i Bergen
Tittel: Direktiver kjent under bestemte navn [kallenavn på direktiver fra EU,
     med henvisninger til offisiell betegnelse og nummer] [Web-dokument som
     oppdateres.]
År:   1998
Utgiver: Universitetsbiblioteket/Det juridiske fakultetsbibliotek/EDC
UtgSted: Bergen
Tilgang: url
URL:   http://www.ub.uib.no/avdeling/edc/Direktiv.html
Språk:  nor
PublID: r99010486
StatKat: f
LokalK: N

13
PublKat: C12 (Alminnelig tilgjengelig kompendium)
Instit: Universitetet i Bergen, Enheter uten fakultetstilknytning, Universitetsbiblioteket i Bergen
Forf:  Glasser, Liv
     UiB, Universitetsbiblioteket i Bergen
Tittel: Kvinner og EU: en bibliografi: et utvalg. [Web-dokument som
     oppdateres.]
År:   1998
Utgiver: Universitetsbiblioteket/Det juridiske fakultetsbibliotek/EDC
UtgSted: Bergen
Tilgang: url
URL:   http://www.ub.uib.no/avdeling/edc/kvinner.htm
Språk:  nor
PublID: r99010984
StatKat: a
LokalK: N

14
PublKat: C12 (Alminnelig tilgjengelig kompendium)
Instit: Universitetet i Bergen, Enheter uten fakultetstilknytning, Universitetsbiblioteket i Bergen
Forf:  Glasser, Liv
     UiB, Universitetsbiblioteket i Bergen
Tittel: Nye bøker i biblioteket [korte omtaler]. [Web-dokument]
År:   1998
Utgiver: Universitetsbiblioteket/Det juridiske fakultetsbibliotek/EDC
UtgSted: Bergen
Tilgang: url
URL:   http://www.ub.uib.no/avdeling/edc/nye-bøker.htm
Språk:  nor
PublID: r99010985
StatKat: a
LokalK: N

15
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Enheter uten fakultetstilknytning, Universitetsbiblioteket i Bergen
Forf:  Greve, Solveig
     UiB, Universitetsbiblioteket i Bergen
Tittel: DIGIKNUD - et prosjekt for bevaring og restaurering
Tidskr: Nytt om Fotobevaring
ISSN:  0800-5621
År:   1998
Hefte:  2
Språk:  nor
PublID: r99010212
StatKat: a
LokalK: N

16
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Enheter uten fakultetstilknytning, Universitetsbiblioteket i Bergen
Forf:  Hauge, Jostein H.
     UiB, Universitetsbiblioteket i Bergen
Tittel: Elektronisk publisering ved Universitetet i Bergen. Rapport fra Parapl
     yprosjektet for forskningsdokumentasjon
Utgave: web
År:   1998
URL:   http://www.fou.uib.no/arkiv/fulldok/elpub98/
Språk:  nor
PublID: r99010214
LokalK: N

17
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Enheter uten fakultetstilknytning, Universitetsbiblioteket i Bergen
Forf:  Hauge, Jostein H.
     UiB, Universitetsbiblioteket i Bergen
Tittel: FULLDOK-rapport
Utgave: web
År:   1998
Hefte:  2
URL:   http://www.fou.uib.no/paraply/fulldok.html
Språk:  nor
PublID: r99010213
StatKat: f
LokalK: N

18
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Enheter uten fakultetstilknytning, Universitetsbiblioteket i Bergen
Instit: Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Forf:  Jacobsen, Kirsti Lothe
     UiB, Universitetsbiblioteket i Bergen
Tittel: Bibliografi
Tidskr: Stat, politikk og folkestyre: festskrift til Per Stavang på
     70-årsdagen, 19. februar 1998
Red:   Doublet, David R.
Red:   Krüger, Krüger
Red:   Strandbakken, Asbjørn
Red:   Bårdsen, Arnfinn (red. sekr.)
ISBN:  82-419-0234-4
År:   1998
Side(r): 859-861
Utgiver: Alma Mater
UtgSted: Bergen
Språk:  nor
PublID: r99010215
StatKat: f
LokalK: N

19
PublKat: C12 (Alminnelig tilgjengelig kompendium)
Instit: Universitetet i Bergen, Enheter uten fakultetstilknytning, Universitetsbiblioteket i Bergen
Forf:  Kongshavn, Halvor (red.)
     UiB, Universitetsbiblioteket i Bergen
Tittel: Det elektroniske juridiske bibliotek [web-sider; samling av pekere
     mot juridisk informasjon - særlig primærkilder, på nettet]
År:   1998
Utgiver: Universitetsbiblioteket/Det juridiske fakultetsbibliotek
UtgSted: Bergen
Tilgang: Se URL
URL:   http://www.ub.uib.no/avdeling/jur/ejb/index.htm
Språk:  nor
PublID: r99010457
StatKat: f
LokalK: N

20
PublKat: C12 (Alminnelig tilgjengelig kompendium)
Instit: Universitetet i Bergen, Enheter uten fakultetstilknytning, Universitetsbiblioteket i Bergen
Forf:  Kongshavn, Halvor (red.)
     UiB, Universitetsbiblioteket i Bergen
Tittel: Det juridiske fakultetsbibliotek: Ubbjur [web-sider]
År:   1998
Utgiver: Universitetsbiblioteket/Det juridiske fakultetsbibliotek
UtgSted: Bergen
Tilgang: Se URL
URL:   http://www.ub.uib.no/avdeling/jur/index.htm
Språk:  nor
PublID: r99010447
StatKat: f
LokalK: N

21
PublKat: C12 (Alminnelig tilgjengelig kompendium)
Instit: Universitetet i Bergen, Enheter uten fakultetstilknytning, Universitetsbiblioteket i Bergen
Forf:  Kongshavn, Halvor (red.)
     UiB, Universitetsbiblioteket i Bergen
Tittel: Jus - rettsreglene - domstolene/Praktisk rettskildelære [Forelesning/i
     nnføring på web]
År:   1998
Utgiver: Universitetsbiblioteket/Det juridiske fakultetsbibliotek
UtgSted: Bergen
Tilgang: Se URL
URL:   http://www.ub.uib.no/avdeling/jur/arkiv/forelesn.htm
Språk:  nor
PublID: r99010463
StatKat: f
LokalK: N

22
PublKat: C12 (Alminnelig tilgjengelig kompendium)
Instit: Universitetet i Bergen, Enheter uten fakultetstilknytning, Universitetsbiblioteket i Bergen
Forf:  Kongshavn, Halvor (red.)
     UiB, Universitetsbiblioteket i Bergen
Tittel: The Electronic Law Library [Web-pages; collection of links towards
     legal information on the net]
År:   1998
Utgiver: Bergen University Library/Law Library
Tilgang: url
URL:   http://www.ub.uib.no/avdeling/jur/ejb/e-index.htm
Språk:  eng
PublID: r99010474
StatKat: f

23
PublKat: C12 (Alminnelig tilgjengelig kompendium)
Instit: Universitetet i Bergen, Enheter uten fakultetstilknytning, Universitetsbiblioteket i Bergen
Forf:  Kongshavn, Halvor
Tittel: "Den gule serie" - brosjyrer om Ubbjur og tjenestene. (Også i
     oppdaterte og tilpassete web-versjoner)
År:   1998
Utgiver: Universitetsbiblioteket/Det juridiske fakultetsbibliotek
Tilgang: Ubbjur/url
URL:   http://www.ub.uib.no/avdeling/jur/index.htm
Språk:  nor
PublID: r99010469
StatKat: f

24
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Enheter uten fakultetstilknytning, Universitetsbiblioteket i Bergen
Forf:  Kongshavn, Halvor
     UiB, Universitetsbiblioteket i Bergen
Tittel: Opphavsrett og digitale læremidler: enkelte problemstillinger
     [Web-versjon]
År:   1998
Side(r): 6 s.
Utgiver: Arbeidsgruppen for digitale læremidler
UtgSted: Oslo
Tilgang: url
URL:   http://www.ub.uib.no/avdeling/jur/arkiv/opphavsr.htm
Språk:  nor
PublID: r99011020
StatKat: f
LokalK: N

25
PublKat: D02 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert artikkel (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Enheter uten fakultetstilknytning, Universitetsbiblioteket i Bergen
Forf:  Lein, Regina K.
     UiB, Universitetsbiblioteket i Bergen
Medforf: Stokes, Sissel
     UiB, Universitetsbiblioteket i Bergen
Tittel: Fagbiblioteket som kompetansesenter for Internett i egen
     organisasjon. Del 1: Forprosjekt og design.
Tidskr: DF-revy
ISSN:  0106-0503
År:   1998-11-24
Hefte:  21
Side(r): 53-54
Utgiver: Danmarks Forskningsbiblioteksforening
UtgSted: Århus
Konfer: Norsk fagbibliotekforenings dag-seminar
Sted:  Oslo
Språk:  nor
PublID: r98028411
StatKat: f
LokalK: N

26
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Enheter uten fakultetstilknytning, Universitetsbiblioteket i Bergen
Forf:  Lein, Regina Küfner
     UiB, Universitetsbiblioteket i Bergen
Medforf: Lein, Tor Eiliv
     UiB, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Tittel: Marine benthosalger fra østsiden av Novaja Semlja, Karahavet 1993. (=
     Marine benthic algae from the eastern side of Novaya Zemlya, The Kara
     Sea.)
Serie:  IFM Rapport
Red:   Brattegard, Torleiv
ISSN:  0803-1924
År:   1998
Volum:  10
Side(r): 29 s.
Utgiver: Inst. for fiskeri- og marinbiologi, Univ. i Bergen
Emneord: marine benthosalger, Karahavet, Novaja Semlja
Språk:  nor
PublID: r99011001
StatKat: f
LokalK: N

27
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Enheter uten fakultetstilknytning, Universitetsbiblioteket i Bergen
Forf:  Pousi, Terhi
Medforf: Aas, Olav
     UiB, Universitetsbiblioteket i Bergen
Tittel: Sjeldne sopper i Arboretet på Milde
Tidskr: Årringen
Red:   Handeland, Steinar
Red:   Ropeid, Tor Jan
Red:   Salvesen, Per Harald
ISSN:  0809-5213
År:   1998-12
Volum:  2
Side(r): 27-37
Utgiver: Arboretet og Botanisk hage, Milde
Emneord: sopp, rødlistearter, Arboretet på Milde
SamNor: Artikkelen omtaler 9 rødlistearter av sopp somer funnet i Arboretet
     på Milde, Bergen. Det er utarbeidet utbredelseskart basert på norske
     funn for h av artene.
Språk:  nor
PublID: r99007047
StatKat: f
LokalK: N

28
PublKat: B01 (Faglig bok, rapport m.v. utgitt på forlag (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Enheter uten fakultetstilknytning, Universitetsbiblioteket i Bergen
Forf:  Strømø, Hanne
     UiO
Medforf: Kongshavn, Halvor
     UiB, Universitetsbiblioteket i Bergen
Tittel: Nordisk juridisk festskriftbibliografi: innholdet i juridiske festskri
     ft fra Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige 1870-1997
ISBN:  82-417-0984-6
År:   1998-10
Side(r): 496 s.
Utgiver: Ad Notam Gyldendal; Det juridiske bibliotekfond
Emneord: bibliografi juridiske festskrift Norden
SamNor: Systematisk og alfabetisk bibliografi over mer enn 5.000 artikler i 2
     46 nordiske juridiske fest-, jubileums- og minneskrift. Rundt 90 % av
     skriften fra etter 1945.
Språk:  nor
PublID: r98028023
StatKat: f
LokalK: A

29
PublKat: X13 (Dataprogram)
Instit: Universitetet i Bergen, Enheter uten fakultetstilknytning, Universitetsbiblioteket i Bergen
Forf:  Thee, Maya
     UiB, Universitetsbiblioteket i Bergen
Tittel: The Web of Canadian Literary Canon in English and More.
     Web-bibliografi (database) over engelskspråklige kanadiske forfattere
År:   1998
Org:   Universitetsbiblioteket i Bergen
Språk:  eng
PublID: r99011004
StatKat: f

30
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Enheter uten fakultetstilknytning, Universitetsbiblioteket i Bergen
Forf:  Ullern, Ragnhild
Tittel: Comment trouver? : en veiledning til bibliografiske hjelpemidler ved
     Universitetsbiblioteket i Bergen. Rev. utgave
Utgave: 2
År:   1998
Utgiver: Universitetet i Bergen
UtgSted: Bergen
Språk:  nor
PublID: r99011018
StatKat: f
LokalK: N


<- forrigeinnholdneste ->