Enheter uten fakultetstilknytning

Bergen Museum

Produksjonsdato : 2001-01-23
Katalogtype: Fullformat.

1
PublKat: C99 (Uspesifisert selvstendig faglig publikasjon utgitt av institusjon o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Enheter uten fakultetstilknytning, Bergen Museum
Tittel: Environmental history and Quaternary stratigraphy of Lithuania
Serie:  PACT
Red:   Kabailiene, Meilute
Red:   Miller, Urve
Red:   Moe, Dagfinn
Red:   Hackens, Tony
År:   1998
Volum:  54
Side(r): 249 s.
Utgiver: Council of Europe, PACT Belgium
UtgSted: Rixensart, Belgia
Språk:  eng
PublID: r99022067
StatKat: f

2
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Enheter uten fakultetstilknytning, Bergen Museum
Forf:  Bergli, Aud
Medforf: Pedersen, Inger Raknes
Tittel: The Textiles from the Ruins of Hamar Cathedral
Tidskr: Textiles in European Archaeology. Gotarc Series A, Vol. 1
År:   1998
UtgSted: Gøteborg
Språk:  eng
PublID: r99012754
StatKat: f

3
PublKat: A31 (Kapittel i rapport utgitt av institusjon, forening o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Enheter uten fakultetstilknytning, Bergen Museum
Forf:  Bødtker, Miranda
     UiB
Tittel: Variasjoner i randblomstene hos ryllik (Achillea millefolium)
Tidskr: Bergen museum, Årbok 1997, (Univ. i Bergen)
År:   1998
Side(r): 16
Utgiver: Bergen museum, Universitetet i Bergen
UtgSted: Bergen
Språk:  nor
PublID: r99022075
StatKat: a

4
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Enheter uten fakultetstilknytning, Bergen Museum
Forf:  Moe, Dagfinn
     UiB, Bergen Museum
Tittel: Contribution to the history of the Holocene distribution of Ulmus
     glabra in North Norway
Tidskr: Norsk geografisk tidsskrift
År:   1998
Volum:  52
Side(r): 57 - 63
Språk:  eng
PublID: r99022082
StatKat: f

5
PublKat: A31 (Kapittel i rapport utgitt av institusjon, forening o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Enheter uten fakultetstilknytning, Bergen Museum
Forf:  Moe, Dagfinn
     UiB, Bergen Museum
Medforf: Sande, Eli Fotland
     UiB, Bergen Museum
Tittel: Miranda Bødtker og hennes fargeillustrasjoner
Tidskr: Bergen museum Årbok (Univ. i Bergen)
År:   1998
Side(r): 15
Utgiver: Bergen museum, Universitetet i Bergen
UtgSted: Bergen
Språk:  nor
PublID: r99022073
StatKat: f

6
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Enheter uten fakultetstilknytning, Bergen Museum
Forf:  Moe, Dagfinn
     UiB, Bergen Museum
Tittel: Natural scientific methods, a potential, or a more needed in future
     archaeology?
Tidskr: Archaeologica Baltica (Vilnius)
År:   1998
Volum:  3
Side(r): 103 - 107
Språk:  eng
PublID: r99022086
StatKat: f

7
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Enheter uten fakultetstilknytning, Bergen Museum
Forf:  Moe, Dagfinn
     UiB, Bergen Museum
Tittel: Pollen production of Alnus incana at its south Norwegian altitudinal
     ecotone
Tidskr: Grana
År:   1998
Volum:  37
Side(r): 35 - 39
Språk:  eng
PublID: r99022079
StatKat: f

8
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Enheter uten fakultetstilknytning, Bergen Museum
Forf:  Ådland, Einar (red.)
Tittel: UNIMUS. Internblad for Bergen Museum
År:   1998
Hefte:  nr. 1-4
PublID: r99012756
StatKat: f
LokalK: N

9
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Enheter uten fakultetstilknytning, Bergen Museum
Forf:  Ådland, Einar (red.)
Tittel: Årbok for Bergen Museum 1997
ISBN:  0808-0402
År:   1998
UtgSted: Bergen
PublID: r99012755
StatKat: f
LokalK: N


<- forrigeinnholdneste ->