Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Sosiologisk institutt

Produksjonsdato : 2001-01-23
Katalogtype: Fullformat.

1
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Sosiologisk institutt
Forf:  Gressgård, Randi
     UiB, Sosiologisk institutt
Tittel: En anekdote
Tidskr: Sosiolog-nytt
Red:   Meland, Pål
ISSN:  0333-3205
År:   1998-06
Volum:  nr. 2
Side(r): 13-15
Utgiver: Norsk Sosiologforening
Språk:  nor
PublID: r99000834
LokalK: N

2
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Sosiologisk institutt
Forf:  Gressgård, Randi
     UiB, Sosiologisk institutt
Tittel: Modernitetens konsekvenser
Tidskr: Talemøte. Samtalar i norsk tid
Red:   Molven, Frode
ISBN:  82-521-5271-6
År:   1998-10
Side(r): 150-158
Utgiver: Det Norske Samlaget
Språk:  nor
PublID: r99000833
LokalK: N

3
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Sosiologisk institutt
Forf:  Grønmo, Sigmund
     UiB, Sosiologisk institutt
Tittel: Ny forståelse av samfunnsutviklingen
Tidskr: Bergens Tidende
År:   1998-03-27
Språk:  nor
PublID: r99000979
LokalK: N

4
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Sosiologisk institutt
Forf:  Grønmo, Sigmund
     UiB, Sosiologisk institutt
Tittel: Samfunnsendring og samfunnsforskning: Utfordringer og perspektiver.
År:   1998-03-12
Konfer: 10-årsjubileet til Senter for samfunnsforskning (SEFOS) ved Uni
     versitetet i Bergen
Sted:  Bergen
Språk:  nor
PublID: r99000977
LokalK: Ns

5
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Sosiologisk institutt
Forf:  Grønmo, Sigmund
     UiB, Sosiologisk institutt
Tittel: Social Change and Social Research: Challenges, Strategies, and Perspec
     tives
År:   1998-06-18
Konfer: The 8th national Conference of Sociology in Norway
Sted:  Svalbard
Språk:  eng
PublID: r99000980
LokalK: s

6
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Sosiologisk institutt
Forf:  Grønmo, Sigmund
     UiB, Sosiologisk institutt
Tittel: Universitetet og næringslivet
Tidskr: Bergens Tidende
År:   1998-09-23
Språk:  nor
PublID: r99000982
LokalK: N

7
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Sosiologisk institutt
Forf:  Grønmo, Sigmund
     UiB, Sosiologisk institutt
Tittel: Utfordringer for universitetet
Tidskr: Bergens Tidende
År:   1998-09-08
Språk:  nor
PublID: r99000981
LokalK: N

8
PublKat: D02 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert artikkel (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Sosiologisk institutt
Forf:  Gåsdal, Odd
     UiB, Sosiologisk institutt
Tittel: Hvorfor er vi så interessert i friluftsliv - Om forholdet mellom
     friluftsliv og sosialt liv
År:   1998-11-18
Utgiver: FRIFO
Konfer: FRIFOs konferanse - Forskning i friluft
Sted:  Stjørdal
Emneord: friluftsliv, sosiologi, nasjonalt særpreg
Språk:  nor
PublID: r99010740
StatKat: f
LokalK: Ns

9
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Sosiologisk institutt
Forf:  Gåsdal, Odd
     UiB, Sosiologisk institutt
Tittel: Kampen om revirer, kjøtt og penger
År:   1998-09-23
Konfer: Jakta på elgjaktkulturen
Sted:  Diakonhjemmets høgskolesenter
Emneord: Elgjakt, sosiologi, kommersialisering
Språk:  nor
PublID: r99010742
LokalK: Ns

10
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Sosiologisk institutt
Forf:  Hjellbrekke, Johs.
     UiB, Sosiologisk institutt
Tittel: Om sosiologi, statistikk og dataanalyse
Tidskr: Replikk
Red:   Mjør, Kåre Johan
ISSN:  0806-8593
År:   1998
Volum:  6
Side(r): 95-113
Emneord: Sosiologi, statistikk, dataanalyse, kausalitet, historisk epistemolog
     i
Språk:  nno
PublID: r99001637
StatKat: f
LokalK: N

11
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Sosiologisk institutt
Forf:  Hjelseth, Arve
     UiB, Sosiologisk institutt
Tittel: "Markedets" ekspansjon - markedsreformer og økonomifagets hegemoni
Tidskr: Sosiologi i dag
Red:   Dulsrud, Arne
ISSN:  0332-6330
År:   1998-12
Hefte:  4
Side(r): 19-42
Utgiver: Novus
Emneord: Økonomisk sosiologi, markedet, deregulering, økonomi
Språk:  nor
PublID: r99005002
LokalK: N

12
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Sosiologisk institutt
Forf:  Hjelseth, Arve
     UiB, Sosiologisk institutt
Tittel: Sosiologi, biologi og genetisk basert adferd. Et sosiologisk forsøk på
     å markere revir
Tidskr: Sosiologisk Fantasi - Essays
Red:   Nilsen, Rune Å.
Red:   Veiden, Pål
ISBN:  82-417-0893-9
År:   1998-01
Side(r): 187-207
Utgiver: Ad Notam Gyldendal
Emneord: Sosiobiologi, sosiologi, funksjonalisme
Språk:  nor
PublID: r99005001
LokalK: N

13
PublKat: X15 (Deltagelse i radio/TV-program av faglig/populærvitenskapelig karakter)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Sosiologisk institutt
Forf:  Isaksen, Lise Widding
     UiB, Sosiologisk institutt
Tittel: Intimpressen - Se & Hør
År:   1998-09-22
Sted:  TV2 - Holmgang
Språk:  nor
PublID: r99013903
StatKat: a
LokalK: N

14
PublKat: X15 (Deltagelse i radio/TV-program av faglig/populærvitenskapelig karakter)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Sosiologisk institutt
Forf:  Isaksen, Lise Widding
     UiB, Sosiologisk institutt
Tittel: Kropp, kjønn og tabuer
År:   1998-09-19
Sted:  NRK Hordaland
Språk:  nor
PublID: r99013902
StatKat: a
LokalK: N

15
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Sosiologisk institutt
Forf:  Isaksen, Lise Widding
     UiB, Sosiologisk institutt
Tittel: Kroppsforskningen utfordrer sosiologien
Tidskr: StudVest
År:   1998-05-20
Språk:  nor
PublID: r99013906
StatKat: a
LokalK: N

16
PublKat: X15 (Deltagelse i radio/TV-program av faglig/populærvitenskapelig karakter)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Sosiologisk institutt
Forf:  Isaksen, Lise Widding
     UiB, Sosiologisk institutt
Tittel: Om "den skitne kroppen"
År:   1998-11-30
Sted:  NRK, P3
Språk:  nor
PublID: r99013905
StatKat: a
LokalK: N

17
PublKat: X15 (Deltagelse i radio/TV-program av faglig/populærvitenskapelig karakter)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Sosiologisk institutt
Forf:  Isaksen, Lise Widding
     UiB, Sosiologisk institutt
Tittel: Om Katti Anker Møller
År:   1998-05-20
Sted:  NRK, P1
Språk:  nor
PublID: r99013894
StatKat: a
LokalK: N

18
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Sosiologisk institutt
Forf:  Isaksen, Lise Widding
     UiB, Sosiologisk institutt
Tittel: Om kropp, emosjonalitet og intellektualitet hos Georg Simmel
Tidskr: Modernitet og sosiologisk grunnlagsteori. En antologi
Red:   Fürst, Elisabeth
Red:   Nilsen, Øistein
År:   1998-01
Utgiver: Cappelen Akademiske forlag
Emneord: Emosjonalitet, likegyldighet, intellektualitet, urbanitet
SamNor: Bidraget viser hvordan Georg Simmels tenkning om kroppen påvirker han
     s utforming av teorier om urbane livsformer.
Språk:  nor
PublID: r98000113
StatKat: f
LokalK: PN

19
PublKat: X15 (Deltagelse i radio/TV-program av faglig/populærvitenskapelig karakter)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Sosiologisk institutt
Forf:  Isaksen, Lise Widding
     UiB, Sosiologisk institutt
Tittel: Om kroppen
År:   1998-08-25
Sted:  NRK, P2
Språk:  nor
PublID: r99013904
StatKat: a
LokalK: N

20
PublKat: X15 (Deltagelse i radio/TV-program av faglig/populærvitenskapelig karakter)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Sosiologisk institutt
Forf:  Isaksen, Lise Widding
     UiB, Sosiologisk institutt
Tittel: Sosialpolitisk kommentar
År:   1998-03-19
Sted:  NRK Hordaland
Språk:  nor
PublID: r99013893
StatKat: a
LokalK: N

21
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Sosiologisk institutt
Forf:  Isaksen, Lise Widding
     UiB, Sosiologisk institutt
Tittel: The Body as a Working Field
Tidskr: Disease and Society
Red:   Koch, Lene m.fl.
År:   1998
Utgiver: København University Press, København
Emneord: Bodies, social theory, gender, sexuality, care
Språk:  eng
PublID: r98000114
StatKat: f
LokalK: P

22
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Sosiologisk institutt
Forf:  Isaksen, Lise Widding
     UiB, Sosiologisk institutt
Tittel: The Time Bind. Triveligere på jobben enn hjemme ?
Tidskr: Tidskrift for velferdsforskning
År:   1998-01
Hefte:  1
Utgiver: Universitetsforlaget
Språk:  nor
PublID: r98000129
StatKat: f
LokalK: N

23
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Sosiologisk institutt
Forf:  Korsnes, Olav
     UiB, Sosiologisk institutt
Medforf: Venneslan, Knut
     UiB, Filosofisk institutt
Tittel: Jern og Metall. Olav Korsnes og Knut Venneslan i samtale med Replikk.
Tidskr: Replikk
ISSN:  0806-8593
År:   1998
Volum:  4
Hefte:  6
Side(r): 2-10
Emneord: arbeid, arbeidslivsforskning, tverrfaglighet, forskningspolitikk
Språk:  nor
PublID: r99007056
LokalK: N

24
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Sosiologisk institutt
Forf:  Korsnes, Olav
     UiB, Sosiologisk institutt
Tittel: Technology and the Social Construction of Skilled Workers in Norwegian
     Industry
Tidskr: The Spectre of Participation. Technology and Work in a Welf
     are State
Red:   Sørensen, Knut H.
ISBN:  82-00-42309-3
År:   1998
Side(r): 65-94
Utgiver: Scandinavian University Press
Emneord: teknologi, arbeid, informasjonsteknologi, arbeidslivsforskning
Språk:  eng
PublID: r98029037
StatKat: f

25
PublKat: D03 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert abstract (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Sosiologisk institutt
Forf:  Nalis, Gulengul
     UiB, Sosiologisk institutt
Tittel: Intermarriage in Norway: Preliminary Results from a Study of Gendered
     Ethnic Relations
Tidskr: Supplement to Sociological Abstracts. abstracts of papers p
     resented at the 14th World Cong. of Soc.. July 1998 (--)
ISSN:  0038-0202
År:   1998-07-30
Side(r): 1 s.
Utgiver: Cambridge Scientific Abstracts
Konfer: 14th World Congress of Sociology
Sted:  Montreal, Canada
Språk:  eng
PublID: r99013837
StatKat: a
LokalK: b

26
PublKat: B13 (Rapport utgitt på forlag)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Sosiologisk institutt
Forf:  Nilsen, Ann
     UiB, Sosiologisk institutt
Medforf: Lewis, Suzan
Medforf: Smithson, Janet
Medforf: Brannen, Julia
Medforf: Guerreiro, Maria das Dores
Medforf: Kugelberg, Clarissa
Medforf: O'Connor, Pat
Tittel: Futures on Hold. Young Europeans talk about combining work and family
ISBN:  1-900139-75-8
År:   1998
Side(r): 61 s.
Utgiver: IOD Research Group
Språk:  eng
PublID: r99001646

27
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Sosiologisk institutt
Forf:  Nilsen, Ann
     UiB, Sosiologisk institutt
Tittel: Jovens para sempre? Uma perspectiva da individualizacao centrada nos t
     rajectos de vida
Tidskr: Sociologia
Red:   da Costa, Antonio Firmino
ISSN:  0873-6529
År:   1998-09
Hefte:  27
Side(r): 59-78
Utgiver: Celta Editora
Språk:  por
PublID: r99001639

28
PublKat: D03 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert abstract (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Sosiologisk institutt
Forf:  Nilsen, Ann
     UiB, Sosiologisk institutt
Tittel: The Future as a Notion and a Point of Reference in the Thoughts of YOu
     ng People
Tidskr: The British Psychological Society's 1998 Annual Conference.
     Abstracts
År:   1998-03
Konfer: The British Psychological Society's Annual Conference
Sted:  Brighton, UK
Språk:  eng
PublID: r99001649
LokalK: s

29
PublKat: C13 (Doktoravhandling)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Sosiologisk institutt
Forf:  Nybø, Geir
     HiS
Tittel: Career and mobility in an emerging economic sector
Serie:  Dr.philos
År:   1998-05-15
Side(r): 1 b.
Utgiver: Høgskolen i Stavanger
UtgSted: Stavanger
Tilgang: Universitetsbiblioteket i Bergen, Byttekontoret
Emneord: arbeid, arbeidsmarked, Norge, karriere, økonomi, lønn, oljeidustrien
SamEng: http://www.fou.uib.no/drgrad/1998/000005/
URL:   http://www.uib.no/info/dr_grad/98/mai/nybo/nybo.html
PublID: r99016073
StatKat: a
LokalK: N

30
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Sosiologisk institutt
Forf:  Olsen, Ole Johnny
     UiB, Sosiologisk institutt
Tittel: Fagopplæring i bedrift: Sentrale mål og lokal virkelighet, Evaluering
     av Reform 94
Serie:  AHS Serie B
ISSN:  0801-6038
År:   1998
Hefte:  2
Side(r): 64 s.
Utgiver: AHS Gruppe for flerfaglig arbeidslivforskning
Tilgang: STUDIA Bokhandel, Bergen
Språk:  nor
PublID: r99000849
LokalK: N

31
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Sosiologisk institutt
Forf:  Olsen, Ole Johnny
     UiB, Sosiologisk institutt
Medforf: Arnesen, Ellen Chathrine
     UiB, SEFOS - Senter for samfunnsforskning
Medforf: Seljestad, Lars Ove
     UiB, Sosiologisk institutt
Medforf: Skarpenes, Ove
     UiB, SEFOS - Senter for samfunnsforskning
Tittel: Fagopplæring i omforming. Evaluering av Reform 94. Sluttrapport
Serie:  AHS Serie B
ISSN:  0801-6038
År:   1998
Hefte:  4
Side(r): 240 s.
Utgiver: AHS Gruppe for flerfaglig arbeidslivsforskning
Tilgang: STUDIA Bokhandel, Bergen
Språk:  nor
PublID: r99000848
LokalK: N

32
PublKat: D01 (Invitert foredrag ved vit. konf. med publisert artikkel (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Sosiologisk institutt
Forf:  Olsen, Ole Johnny
     UiB, Sosiologisk institutt
Tittel: Fagopplæringen og Reform 94
Tidskr: . Informasjonsserien 7/1998
ISSN:  0809-1609
År:   1998-07
Side(r): 61-64
Konfer: En læringskultur i utvikling - Videregående opplæring ved et ve
     iskille?
Sted:  Høgskolen i Lillehammer
Språk:  nor
PublID: r99000850
LokalK: Ns

33
PublKat: B13 (Rapport utgitt på forlag)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Sosiologisk institutt
Forf:  Sakslind, Rune
     UiB, Sosiologisk institutt
Tittel: Danning og yrkesutdanning. Utdanningssystem og nasjonale modernisering
     sprosesser. Tilknyttet prosjektet SKOLEKULT
Red:   Sakslind, Rune
År:   1998
Side(r): 218 s.
Utgiver: Norges Forskningsråd
Emneord: Kunnskapspolitikk, danning, utdanning, utdanningssystem, yrkesutdanni
     ng, modernisering
SamNor: Artikkelsamlingen analyserer kunnskapens institusjonalisering - med s
     ærlig fokus på den yrkesrettede utdanning - endrings - og reformprose
     sser, den historiske konstruksjonen av utdanningssystemet og vilkåren
     e for kunnskapspolitikk. Dette gjøres med utgangspunkt i materiale og
     problemstillinger fra ulike land, Norge, Finland og Tyskland. Boka s
     amler bearbeidete bidrag fra en konferanse i Bergen i mai 1996. Et må
     l i boka er å demonstrere samfunnsteoretiske og historisk informerte
     innfallsvinkler til spørsmålet om kunnskapens og danningens nasjonale
     og kulturelle forankring.
Språk:  nor
PublID: r98003590
StatKat: f
LokalK: N

34
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Sosiologisk institutt
Forf:  Sakslind, Rune
     UiB, Sosiologisk institutt
Tittel: Formingen av det norske yrkesopplæringssystemet for håndverk og
     industri. Modernisering og reformpolitikk ca 1800 - 1940
Tidskr: KULT`s skriftserie (NFR)
ISSN:  0804-3760
År:   1998-01
Side(r): 17-59
Utgiver: Norges Forskningsråd
Språk:  nor
PublID: r98003588
StatKat: f
LokalK: N

35
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Sosiologisk institutt
Forf:  Sakslind, Rune
     UiB, Sosiologisk institutt
Tittel: Kollokvieundervisningen - et felt for "pedagogikk" ?
Serie:  Universitetspedagogisk utviklingsarbeid i Bergen
ISSN:  0805-2557
År:   1998
Side(r): 14 s.
Utgiver: Program for læringsforskning, Universitetet i Bergen
Tilgang: Program for læringsforskning, Universitetet i Bergen
Språk:  nor
PublID: r98003591
StatKat: f
LokalK: N

36
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Sosiologisk institutt
Forf:  Seljestad, Lars Ove
     UiB, Sosiologisk institutt
Tittel: Arbeidets fascinasjon. Arbeidets forbannelse!
Tidskr: Sosiologisk fantasi
Red:   Nilsen, Rune Åkvik
Red:   Veiden, Pål
ISBN:  82-417-0893-9
År:   1998-01-18
Side(r): 58-74
Utgiver: Ad Notam Gyldendal
Emneord: arbeidssosiologi, sosiologisk essayistikk, arbeidarhistorie, arbeidsk
     ritikk
Språk:  nno
PublID: r98028127
StatKat: f
LokalK: N

37
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Sosiologisk institutt
Forf:  Sumer, Sevil
     UiB, Sosiologisk institutt
Tittel: Incongruent Modernities: A Comparative Study of Higher Educated Women
     from Urban Turkey and Norway
Tidskr: Acta Sociologica: Journal of the Scandinavian Sociological
     Association
Red:   Klaus, Mäkelä
ISSN:  0001-6993
År:   1998
Volum:  41
Hefte:  2
Side(r): 115-129
Utgiver: Scandinavian University Press
Emneord: Turkey, Norway, gender, family, welfare-state, identity, modernity
SamEng: In this article, main findings of a comparative study on the social p
     ositions, attitudes and identities of younger Turkish and Norwegian w
     omen with higher education are presented. The findings are based on i
     nterpretations of twenty in-depth interviews. Turkish and Norwegian i
     nterviewees differ considerably in terms of their social identities:
     they use dissimilar reference groups while evaluating their societal
     positions. The two groups also conceive gender and its social reflect
     ions in diverse terms. Such differences are analyzed in light of diff
     ering class structures and modernization histories of the two countri
     es. At the same time, Turkish and Norwegian interviewees share simila
     r worries related to the expected difficulties of combining marriage,
     motherhood and employment. These accounts give support to arguments
     about an inherent incongruity in the design of modernity. The Norwegi
     an welfare state and the Turkish family, with their enabling and cons
     training properties, are the key institutions in the lives of the inf
     ormants of this study.
Språk:  eng
PublID: r99010708

38
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Sosiologisk institutt
Forf:  Ve, Hildur
     UiB, Sosiologisk institutt
Tittel: Aksjonsforskning som grunnlag for likestillingsarbeid i skolen
Serie:  Likt og ulikt. Kjønnsdimensjonen i pedagogisk tenkning og pra
Red:   Arnesen, Anne Lise
ISBN:  82-579-0115-6
År:   1998
Hefte:  2
Side(r): 21 s.
Utgiver: Høgskolen i Oslo
Språk:  nor
PublID: r98020387
StatKat: f
LokalK: N

39
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Sosiologisk institutt
Forf:  Ve, Hildur
     UiB, Sosiologisk institutt
Tittel: Aksjonsforskning som grunnlag for likestillingsarbeid i skolen
Serie:  Likt og ulikt. Kjønnsdimensjonen i pedagogisk tenkning og pra
     k
Red:   Arnesen, Anne-Lise
Red:   Jónsdóttir, Sigridur
Red:   Hultinger, Eva-Stina
Red:   Klemp, Torunn
Red:   Fredriksen, Birtgit Trier
Red:   Lönn, Hillevi
ISBN:  82-579-0115-6
År:   1998
Side(r): 21 s. s.
Utgiver: Høgskolen i Oslo
Språk:  nor
PublID: r98028344
StatKat: f
LokalK: N

40
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Sosiologisk institutt
Forf:  Ve, Hildur
     UiB, Sosiologisk institutt
Tittel: Education for Change: Action Research for Increased Gender Equality
Tidskr: Education into the 21st Century. Dangerous Terrain for Wome
     n?
Red:   Mackinnon, Alison
Red:   Elgqvist-Saltzman, Inga
Red:   Prentice, Alison
ISBN:  0 7507 0656 2
År:   1998
Side(r): 45-55
Utgiver: Falmer Press
Språk:  eng
PublID: r98028988
StatKat: f

41
PublKat: D01 (Invitert foredrag ved vit. konf. med publisert artikkel (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Sosiologisk institutt
Forf:  Ve, Hildur
     UiB, Sosiologisk institutt
Tittel: Kjønn, skole og aksjonsforskning
År:   1998-06-02
Konfer: UNIKOM, konferanse. Aksjonsforskning - en ny vei til framtidas
     skole
Sted:  Universitetet i Tormsø
Språk:  nor
PublID: r99010703
LokalK: Ns

42
PublKat: D01 (Invitert foredrag ved vit. konf. med publisert artikkel (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Sosiologisk institutt
Forf:  Ve, Hildur
     UiB, Sosiologisk institutt
Tittel: Linjer og perspektiver
År:   1998-06-02
Konfer: UNIKOM, konferanse. Aksjonsforskning - en ny vei til framtidas
     skole
Sted:  Universitetet i Tromsø
Språk:  nor
PublID: r99010704
LokalK: Ns

43
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Sosiologisk institutt
Forf:  Ve, Hildur
     UiB, Sosiologisk institutt
Tittel: Rationality and identity in Norwegian feminism
Tidskr: Is there a Nordic feminism? Nordic feminist thought on cult
     ure and society
Red:   von der Fehr, Drude
Red:   Rosenbeck, Bente
Red:   Jónasdóttir, Anna G.
ISBN:  1-85728-877-7
År:   1998
Utgiver: UCL Press
UtgSted: London
Språk:  eng
PublID: r99011994
StatKat: f

44
PublKat: D01 (Invitert foredrag ved vit. konf. med publisert artikkel (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Sosiologisk institutt
Forf:  Ve, Hildur
     UiB, Sosiologisk institutt
Tittel: Social Justice, Women and Citizenship
År:   1998-04-13
Konfer: American Educational Research Association. Symposium: Social Ju
     stic
Sted:  San Diego
Språk:  eng
PublID: r99010705
LokalK: s

45
PublKat: D01 (Invitert foredrag ved vit. konf. med publisert artikkel (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Sosiologisk institutt
Forf:  Ve, Hildur
     UiB, Sosiologisk institutt
Tittel: Social Justice, Women and Citizenship
År:   1998-08-28
Konfer: Multiple Marginalities
Sted:  Helsinki
Språk:  eng
PublID: r99010706
LokalK: s

46
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Sosiologisk institutt
Forf:  Wærness, Kari
     UiB, Sosiologisk institutt
Tittel: Barnet er viktigst
Tidskr: Kvinneforskning
Red:   Gulbrandsen, Elisabeth
Red:   Aas, Gro Hanne
ISSN:  0806-6256
År:   1998
Hefte:  2
Side(r): 5-12
Utgiver: Norges forskningsråd
Språk:  nor
PublID: r99002879
StatKat: f
LokalK: N

47
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Sosiologisk institutt
Forf:  Wærness, Kari
     UiB, Sosiologisk institutt
Tittel: De fleste nordmenn vil ha selvstendige, ikke lydige, barn
Tidskr: Samfunnsspeilet
Red:   Hansen, Liv
Red:   Michaelsen, Solfrid
Red:   Skarateppen, Anne
Red:   Vestaberg, Åshild
ISSN:  0801-7603
ISBN:  82-537-4601-6
År:   1998
Hefte:  6
Side(r): 45-46
Utgiver: Statistisk sentralbyrå
Språk:  nor
PublID: r99002882
StatKat: f
LokalK: N

48
PublKat: D01 (Invitert foredrag ved vit. konf. med publisert artikkel (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Sosiologisk institutt
Forf:  Wærness, Kari
     UiB, Sosiologisk institutt
Tittel: Familie og velferd - forskningsmessige utfordringer
År:   1998-03-15
Konfer: Nye familieformer: velferdsmessige utfordringer i de skandinavi
     ske land
Sted:  Norges Forskningsråd
Språk:  nor
PublID: r99003576
LokalK: Ns

49
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Sosiologisk institutt
Forf:  Wærness, Kari
     UiB, Sosiologisk institutt
Tittel: Makt og verdier
År:   1998-03-11
Konfer: Stortingskvinnenes seminar om Kvinner og makt
Sted:  Høringssalen, Stortinget
Språk:  nor
PublID: r99003578
LokalK: Ns

50
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Sosiologisk institutt
Forf:  Wærness, Kari
     UiB, Sosiologisk institutt
Medforf: Christensen, Karen
     UiB, SEFOS - Senter for samfunnsforskning
Tittel: Svein Olav Daatland: De siste årene. Eldreomsorgen i Skandinavia 1960-
     95
Tidskr: Tidsskrift for Velferdsforskning
Red:   Kuhnle, Stein
ISSN:  0809-2052
År:   1998
Volum:  1
Hefte:  1
Side(r): 61-64
Utgiver: Universitetsforlaget
Språk:  nor
PublID: r99002875
LokalK: N

51
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Sosiologisk institutt
Forf:  Wærness, Kari
     UiB, Sosiologisk institutt
Tittel: The Changing 'Welfare Mix' in Childcare and Care for the Frail Elderly
     in Norway
Tidskr: Gender, Social Care and Welfare State Restructuring in Euro
     pe
Red:   Lewis, Jane
ISBN:  1 84014 538 2
År:   1998
Side(r): 207-228
Utgiver: Ashgate
Språk:  eng
PublID: r99003575


<- forrigeinnholdneste ->