Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Senter for MidtØsten- og islamske studier

Produksjonsdato : 2001-01-23
Katalogtype: Fullformat.

1
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Senter for MidtØsten- og islamske studier
Forf:  Abu Shouk, Ahmed Ibrahim
     UiB, Senter for MidtØsten- og islamske studier
Tittel: Kordofan: from tribes to nazirates
Tidskr: Kordofan invaded: Peripheral incorporation and social trans
     formation in Islamic Africa
Red:   Stiansen, Endre
Red:   Kevane, Michael
År:   1998
Side(r): 120-144
Utgiver: Leiden: E.J. Brill
Emneord: Kordofan, Sudan
SamNor: Utvikling av politisk struktur, Kordofan, vest-Sudan
SamEng: Development of political strucutre of Kordofan, West Sudan.
Språk:  eng
PublID: r99006934

2
PublKat: A17 (Artikkel i populærvitenskapelig tidsskrift)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Senter for MidtØsten- og islamske studier
Forf:  Vikør, Knut S.
     UiB, Senter for MidtØsten- og islamske studier
Tittel: Algerie: kvifor valden?
Tidskr: Syn og Segn
År:   1998
Volum:  civ
Hefte:  2
Side(r): 172-179
Emneord: Algeria. Political violence. Islamism
SamNor: Bakgrunnen for utviklinga i Algerie.
SamEng: The causes for the violent conflict in Algeria.
Språk:  nno
PublID: r99006930
LokalK: N

3
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Senter for MidtØsten- og islamske studier
Forf:  Vikør, Knut S.
     UiB, Senter for MidtØsten- og islamske studier
Tittel: Islamsk lov: Historia om slavinnas son
År:   1998-03-30
UtgSted: Bergen
Konfer: Seminar om lov og historie
Emneord: Islam lov
SamNor: Oversikt over grunndraga i den islamske lovas metodologi
Språk:  nno
PublID: r98021744
StatKat: f
LokalK: Ns

4
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Senter for MidtØsten- og islamske studier
Forf:  Vikør, Knut S.
     UiB, Senter for MidtØsten- og islamske studier
Tittel: Melding av: Jakob Skovgaard-Petersen, "Defining Islam for the Egyptian
     State: Muftis and fatwas of the Dar al-Ifta". Leiden 1997
Tidskr: Chaos
År:   1998
Volum:  30
Side(r): 155-158
Emneord: Islamic Law. Egypt
SamEng: Review
Språk:  nno
PublID: r99006929
LokalK: A

5
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Senter for MidtØsten- og islamske studier
Forf:  Vikør, Knut S.
     UiB, Senter for MidtØsten- og islamske studier
Tittel: Melding av: Jean-Louis Triaud, "La Légende noire de la Sanûsiyya. Une
     Confrérie musulmane Saharienne sous le regard français (1840-1930)", P
     aris 19
Tidskr: International Journal of African Historical Studies
År:   1998
Volum:  xxx
Hefte:  2
Side(r): 424-428
Emneord: Libya Sahara Sufism Sanusiya
SamEng: Review
Språk:  eng
PublID: r99006928

6
PublKat: D02 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert artikkel (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Senter for MidtØsten- og islamske studier
Forf:  Vikør, Knut S.
     UiB, Senter for MidtØsten- og islamske studier
Tittel: Muhammadan piety and Islamic enlightenment: Survey of a
     historiographical debate
År:   1998-07-03
Side(r): 22 s. s.
Konfer: Individual Piety and Society [Individual & Society in the
     Muslim Mediterranean World, 6]
Sted:  Istanbul
Emneord: Islam Opplysingstid
SamNor: Drøfter den tyske debatten om den islamske verda gjennomlevde ei
     "opplysingstid" på 1800-1900-talet. Bruken av europeiske termar på ei
     anna type utvikling er neppe oppklarande, men det er også feil å sjå
     islamske straumdrag i perioden berre som "anti-rasjonalistiske"
SamEng: A discussion of the German "Islamic Enlightenment" debate, on whether
     the Islamic world in the 18th-19th century experienced a development
     parallel to the European "Aufklärung". Ar gues against the usage of
     parallell terms, but also against the conception of Islamic mysticism
     as purely "non-rationalist".
Språk:  eng
PublID: r99006916
StatKat: f
LokalK: s

7
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Senter for MidtØsten- og islamske studier
Forf:  Vikør, Knut S.
     UiB, Senter for MidtØsten- og islamske studier
Tittel: Politcal language, action and religion
År:   1998-01-16
Side(r): 18 s.
Konfer: Individual and Society in the Mediterranean Muslim World, Gr. 6
Sted:  Bergen
Emneord: Politikk Islam
SamNor: Innleiing til europeisk seminar over politikk og religion i Islam.
SamEng: Introduction to a seminar on the politics of religious language in
     Islam, and a presentation of research in the field.
Språk:  eng
PublID: r99006911
StatKat: f
LokalK: s

8
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Senter for MidtØsten- og islamske studier
Forf:  Vikør, Knut S:
     UiB, Senter for MidtØsten- og islamske studier
Tittel: Politisk islam - fundament eller utvekst?
Tidskr: Til debatt: Innlegg ved Norske historiedagar 1996
Red:   Bjørnson, Øyvind
Red:   Nysæter, Egil
Red:   Uthaug, Arve Kjell
ISBN:  82-90992-06-8
År:   1998
Side(r): 83-96
Utgiver: Universitetet i Bergen, Historisk institutt, Bergen
Emneord: Islamisme Politikk Historiefag
SamNor: Om grunnlaget for politisk islam i tradisjon og samtid, og om måtane
     å studere fenomenet frå historiefaglig synsstad.
SamEng: Is political Islam based on intrinsic values in the religion, or is i
     t a moern aberration. The article points at the varied sources of the
     phenomen
Språk:  nno
PublID: r98021742
StatKat: f
LokalK: N

9
PublKat: A41 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift ekskl. dags- og ukepresse)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Senter for MidtØsten- og islamske studier
Forf:  Vikør, Knut S.
     UiB, Senter for MidtØsten- og islamske studier
Tittel: Review of Samuel Decalo, "Historical Dictionary of Chad" (3rd edn),
     Lanham, MD 1997
Tidskr: International Journal of African Historical Studies
År:   1998
Volum:  33
Hefte:  2
Side(r): 486
Språk:  eng
PublID: r99021031
StatKat: f

10
PublKat: D02 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert artikkel (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Senter for MidtØsten- og islamske studier
Forf:  Vikør, Knut S.
     UiB, Senter for MidtØsten- og islamske studier
Tittel: The Shari'a and the nation state: who can codify the divine law?
År:   1998-08-13
Side(r): 17 s. s.
Konfer: The Middle East in a Globalizing World [4. nordiske
     Midtaustenkonferanse]
Sted:  Oslo
Emneord: Islamsk lov. islamisme. nasjonalstat
SamNor: Om korleis kravet om "applisering av islamsk lov" er problematisk
     innan eit moderne statssamfunn, sidan lova ikkje er kodifisert og det
     ikkje er no religiøs autoritet som kan spesifisere kva den gudegitte
     lova skal vere i praksis.
SamEng: On the problems posed by the Islamist demand for the "application of
     the Shari'a" in a political structure of secular nation states.
     Discusses the of Islamic law and the issue of codification of the law
     and the authority of defining legal rules in a modern Shari'a system.
URL:   www.hf.uib.no/smi/pao/vikor.html
Språk:  eng
PublID: r99006918
StatKat: f
LokalK: As


<- forrigeinnholdneste ->