Det samfunnsvitenskapelige fakultet

SEFOS - Senter for samfunnsforskning

Produksjonsdato : 2001-01-23
Katalogtype: Fullformat.

1
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, SEFOS - Senter for samfunnsforskning
Forf:  Aars, Jacob
     UiB, SEFOS - Senter for samfunnsforskning
Medforf: Offerdal, Audun
     UiB, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Tittel: Deltakelse og aktivisering i lokalpolitikken
Tidskr: Lokaldemokratiet - Status og utfordringer. Aktuelle forskni
     ngsbidrag
Red:   Aars, Jacob
Red:   Offerdal, Audun
År:   1998
Utgiver: Kommunenes Sentralforbund
Språk:  nor
PublID: r98028245
StatKat: f
LokalK: N

2
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, SEFOS - Senter for samfunnsforskning
Forf:  Aars, Jacob
     UiB, SEFOS - Senter for samfunnsforskning
Medforf: Offerdal, Audun
     UiB, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Tittel: Erfaringer og resultater fra en deliberativ folkehøring (KS-rapport)
År:   1998-05
Utgiver: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Språk:  nor
PublID: r98028249
StatKat: f
LokalK: N

3
PublKat: B13 (Rapport utgitt på forlag)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, SEFOS - Senter for samfunnsforskning
Forf:  Aars, Jacob
     UiB, SEFOS - Senter for samfunnsforskning
Medforf: Offerdal, Audun
     UiB, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Tittel: Hovedsatsingsområdet "Demokrati, deltakelse og styring": Rapport fra n
     oen av kommuneprosjektene.
Serie:  KS' FoU-satsing Demokrati, deltakelse og styring
År:   1998
Utgiver: Kommunenes Sentralforbund
Språk:  nor
PublID: r98028248
StatKat: f
LokalK: N

4
PublKat: B13 (Rapport utgitt på forlag)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, SEFOS - Senter for samfunnsforskning
Forf:  Aars, Jacob
     UiB, SEFOS - Senter for samfunnsforskning
Tittel: Hva skjer i prosjektkommunene? Underveisrapport.
Serie:  KS' FoU-satsing Demokrati, deltakelse og styring
År:   1998
Utgiver: Kommunenes Sentralforbund
Språk:  nor
PublID: r98028247
StatKat: f
LokalK: N

5
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, SEFOS - Senter for samfunnsforskning
Forf:  Aars, Jacob
     UiB, SEFOS - Senter for samfunnsforskning
Medforf: Offerdal, Audun
     UiB, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Tittel: Local Political Recruitment in Crisis? A Comparison of Finland and Nor
     way.
Tidskr: Scandinavian Political Studies
Red:   Albæk, Erik
Red:   Togeby, Lise
ISSN:  0080-6757
År:   1998
Volum:  21
Hefte:  3
Utgiver: Scandinavian University Press
Språk:  eng
PublID: r98028242
StatKat: f

6
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, SEFOS - Senter for samfunnsforskning
Forf:  Aars, Jacob
     UiB, SEFOS - Senter for samfunnsforskning
Tittel: Lokaldemokrati i Norge: En forskningsoversikt
Serie:  Sefos notatserie
ISSN:  0802-0973
År:   1998
Hefte:  157
Utgiver: SEFOS
Språk:  nor
PublID: r98028186
StatKat: f
LokalK: N

7
PublKat: B01 (Faglig bok, rapport m.v. utgitt på forlag (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, SEFOS - Senter for samfunnsforskning
Forf:  Aars, Jacob
     UiB, SEFOS - Senter for samfunnsforskning
Medforf: Offerdal, Audun
     UiB, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Tittel: Lokaldemokratiet - Status og utfordringer. Aktuelle forskningsbidrag.
Serie:  KS' FoU-satsing Demokrati, deltakelse og styring
Red:   Aars, Jacob
Red:   Offerdal, Audun
År:   1998
Utgiver: Kommunenes Sentralforbund
Språk:  nor
PublID: r98028241
StatKat: f
LokalK: N

8
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, SEFOS - Senter for samfunnsforskning
Forf:  Aars, Jacob
     UiB, SEFOS - Senter for samfunnsforskning
Medforf: Offerdal, Audun
     UiB, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Tittel: Status og utfordringer
Tidskr: Lokaldemokratiet - Status og utfordringer. Aktuelle forskni
     ngsbidrag
Red:   Aars, Jacob
Red:   Offerdal, Audun
År:   1998
Utgiver: Kommunenes Sentralforbund
Språk:  nor
PublID: r98028246
StatKat: f
LokalK: N

9
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, SEFOS - Senter for samfunnsforskning
Forf:  Apold, Anne Berit
     UiB, SEFOS - Senter for samfunnsforskning
Tittel: Informasjon og rådgjeving i Alternativ til Abort i Norge (AAN). Delrap
     port 3 fra prosjektet "Evaluering av rådgivningsvirksomheten i forbind
     else med svangerskapsavbrudd".
Serie:  Sefos notatserie
ISSN:  0802-0973
År:   1998
Hefte:  153
Utgiver: SEFOS
Språk:  nno
PublID: r98028183
StatKat: f
LokalK: N

10
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, SEFOS - Senter for samfunnsforskning
Forf:  Christensen, Karen
     UiB, SEFOS - Senter for samfunnsforskning
Tittel: Andre-orientering og omsorgsarbejde
Tidskr: Tidsskrift for velferdsforskning
Red:   Kuhnle, Stein
ISSN:  0809-2052
År:   1998
Volum:  1
Hefte:  2
Side(r): 82-96
Utgiver: Universitetsforlaget
SamNor: Med udgangspunkt i det empirisk baserede begrep "andre-orientering",
     som gør omsorgsmodtageren i rollen som den andre til det mest
     betydningsfulde for indholdet og udførelsen af omsorgsarbejdet,
     diskuteres i denne artikel hvilke muligheder og begrænsninger, som
     findes for at udvikle en andre-orientert offentlig omsorgstjeneste.
     Centralt i diskussionen bliver på hvilken måde, det er muligt at
     imødekomme de centrale principper, som kan udledes af, at et
     omsorgsmøde er baseret på andre-orientering. I artiklen peges dels
     påmuligheden for at udvide det handlingsrum, som altid vil findes i
     detkonkrete omsorgsmøde, i en grad, som giver tilstrækkelig rum for
     at kunne udvikle mødet med tjenestemottageren fra et møde med den
     generaliserende andre til et møde med den konkrete andre. Dels peges
     på muligheden for at udvikle, og i langt stærkere grad end det hidtil
     har været tilfæ ldet, at lægge vægt på betydningen af den
     erfaringsbaserede kundskab, som udvikles i omsorgsmødet.
Språk:  dan
PublID: r98028231
StatKat: f
LokalK: N

11
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, SEFOS - Senter for samfunnsforskning
Forf:  Christensen, Karen
     UiB, SEFOS - Senter for samfunnsforskning
Medforf: Wærness, Kari
     UiB, Sosiologisk institutt
Tittel: Anmeldelse av Daatland, Svein Olav (red.) De siste årene - Eldreomsorg
     en i Skandinavia 1960-95
Tidskr: Tidsskrift for velferdsforskning
Red:   Kuhnle, Stein
ISSN:  0809-2052
År:   1998
Volum:  1
Hefte:  1
Side(r): 61-64
Utgiver: Universitetsforlaget
Språk:  nor
PublID: r98028238
StatKat: f
LokalK: N

12
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, SEFOS - Senter for samfunnsforskning
Forf:  Christensen, Karen
     UiB, SEFOS - Senter for samfunnsforskning
Medforf: Jerdal, Else
     UiB, Sosiologisk institutt
Medforf: Møen, Atle
     UiB, Sosiologisk institutt
Medforf: Solvang, Per
     UiB, SEFOS - Senter for samfunnsforskning
Medforf: Syltevik, Liv Johanne
     UiB, SEFOS - Senter for samfunnsforskning
Tittel: Forskning som sosial handling
Tidskr: Prosess og metode - Sosiologisk forskning som ferdighet
Red:   Christensen, Karen
Red:   Jerdal, Else
Red:   Møen, Atle
Red:   Solvang, Per
Red:   Syltevik, Liv Johanne
ISBN:  82-00-12708-7
År:   1998
Utgiver: Universitetsforlaget
Språk:  nor
PublID: r98030643
StatKat: f
LokalK: N

13
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, SEFOS - Senter for samfunnsforskning
Forf:  Christensen, Karen
     UiB, SEFOS - Senter for samfunnsforskning
Medforf: Jerdal, Else
     UiB, Sosiologisk institutt
Medforf: Møen, Atle
     UiB, Sosiologisk institutt
Medforf: Solvang, Per
     UiB, SEFOS - Senter for samfunnsforskning
Medforf: Syltevik, Liv Johanne
     UiB, SEFOS - Senter for samfunnsforskning
Tittel: Forskningsprosessen og praktisk kunnskap
Tidskr: Prosess og metode - Sosiologisk forskning som ferdighet
Red:   Christensen, Karen
Red:   Jerdal, Else
Red:   Møen, Atle
Red:   Solvang, Per
Red:   Syltevik, Liv Johanne
ISBN:  82-00-12708-7
År:   1998
Utgiver: Universitetsforlaget
Språk:  nor
PublID: r98030642
StatKat: f
LokalK: N

14
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, SEFOS - Senter for samfunnsforskning
Forf:  Christensen, Karen
     UiB, SEFOS - Senter for samfunnsforskning
Tittel: I skyggen af Hellevik. Om udfordringer ved at arbejde empirinært.
Tidskr: Prosess og metode - Sosiologisk forskning som ferdighet
Red:   Christensen, Karen
Red:   Jerdal, Else
Red:   Møen, Atle
Red:   Solvang, Per
Red:   Syltevik, Liv Johanne
ISBN:  82-00-12708-7
År:   1998
Side(r): 68-87
Utgiver: Universitetsforlaget
Språk:  dan
PublID: r98028236
StatKat: f
LokalK: N

15
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, SEFOS - Senter for samfunnsforskning
Forf:  Christensen, Karen
     UiB, SEFOS - Senter for samfunnsforskning
Medforf: Wærness, Kari
     UiB, Sosiologisk institutt
Tittel: Menneskeverd og omsorgstjenester
Tidskr: Dagbladet
År:   1998-04-07
Språk:  nor
PublID: r98028239
StatKat: f
LokalK: N

16
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, SEFOS - Senter for samfunnsforskning
Forf:  Elvbakken, Kari Tove
     UiB, SEFOS - Senter for samfunnsforskning
Tittel: Kost- og helsearbeid i Livsmedelsverket. Rammer og innhold. Vurderinge
     r og forslag.
Serie:  Sefos notatserie
ISSN:  0802-0973
År:   1998
Hefte:  158
Utgiver: SEFOS
Språk:  nor
PublID: r98028187
StatKat: f
LokalK: A

17
PublKat: C12 (Alminnelig tilgjengelig kompendium)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, SEFOS - Senter for samfunnsforskning
Forf:  Ervik, Rune
     UiB, SEFOS - Senter for samfunnsforskning
Tittel: Contested classifications and social knowledge: the case of tax expend
     iture
År:   1998
Side(r): 42 s.
Utgiver: Institutt for sammenliknende politikk
Språk:  eng
PublID: r99010794
LokalK: N

18
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, SEFOS - Senter for samfunnsforskning
Forf:  Ervik, Rune
     UiB, SEFOS - Senter for samfunnsforskning
Tittel: Omstridd klassifisering og det sosiale kunnskapsfeltet: Skatteutgiftso
     mgrepet
År:   1998-06-10
Konfer: Vitenskapsteoretisk innlegg
Sted:  Institutt for sammenliknende politikk
Språk:  nno
PublID: r99010798
LokalK: Ns

19
PublKat: C12 (Alminnelig tilgjengelig kompendium)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, SEFOS - Senter for samfunnsforskning
Forf:  Ervik, Rune
     UiB, SEFOS - Senter for samfunnsforskning
Tittel: The hidden welfare state in comparative perspective: a study of tax ex
     penditures and social policy in eight countries. Sluttrapport for pros
     jektet "Den usynlige velferdsstaten: Fiskal velferd og skatteutgifter
     i komparativt perspektiv."
År:   1998
Side(r): 237 s.
Utgiver: SEFOS
Språk:  eng
PublID: r99010797
LokalK: N

20
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, SEFOS - Senter for samfunnsforskning
Forf:  Ervik, Rune
     UiB, SEFOS - Senter for samfunnsforskning
Tittel: The redistributive aim of social policy: a comparative analysis of tax
     es, tax expenditures and direct transfers in eight countries
Serie:  LIS working paper series
År:   1998
Hefte:  184
Side(r): 58 s.
Utgiver: Luxembourg Income Study
Språk:  eng
PublID: r99010795

21
PublKat: A03 (Artikkel i nordisk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, SEFOS - Senter for samfunnsforskning
Forf:  Fjær, Svanaug
     UiB, SEFOS - Senter for samfunnsforskning
Tittel: Den Europeiske Union og narkotikapolitikken: Integrasjon gjennom
     kunnskapsproduksjon og kontroll.
Tidskr: Nordisk alkohol- og narkotikatidsskrift
År:   1998
Volum:  15
Hefte:  5-6
Språk:  nor
PublID: r98028211
StatKat: f
LokalK: A

22
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, SEFOS - Senter for samfunnsforskning
Forf:  Fjær, Svanaug
     UiB, SEFOS - Senter for samfunnsforskning
Tittel: Faglig offentlighet om abort og rådgivningsspørsmål. Delrapport 4 fra
     prosjektet "Evaluering av rådgivningsvirksomheten i forbindelse med sv
     angerskapsavbrudd".
Serie:  Sefos notatserie
ISSN:  0802-0973
År:   1998
Hefte:  154
Utgiver: SEFOS
Språk:  nor
PublID: r98028184
StatKat: f
LokalK: N

23
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, SEFOS - Senter for samfunnsforskning
Forf:  Fjær, Svanaug
     UiB, SEFOS - Senter for samfunnsforskning
Tittel: Forskning med forbudet som premiss. Sterkt narkotikapolitisk program
     og skjør forskning?
Tidskr: Tidsskrift for velferdsforskning
Red:   Kuhnle, Stein
ISSN:  0809-2052
År:   1998
Volum:  1
Hefte:  3
Side(r): 152-167
Utgiver: Universitetsforlaget
Emneord: narkotika, narkotikaforskning, narkotikapolitikk, epidemiologi,
     internasjonalisering
SamNor: Narkotikaforskningen har nære forbindelser til forvaltning og
     politikk. Slik befinner forskerne seg i et fellesskap med normer som
     også gir betingelser for den forskningsmessige aktiviteten. I
     vitenskapsbaserte kontroverser synliggjøres de underliggende
     normene.Hvordan internasjonaliseringen utfordrer de nasjonale
     normative fellesskapene på det narkotikapolitiskefeltet, diskuteres i
     lys av enkontrovers mellom to svenske forskere og en tjenestemann i
     den svenske forvaltningen. Den historiske og institusjonelle bakgru
     nnen for narkotikaforskningen i Sverige og Norge diskuteres. I
     tillegg tilå forstå de historiske og institusjonelle forholdene, er
     det vesentlig å forstå betydningen av epide miologiens sterke
     stilling på forskningsfeltet.
Språk:  nor
PublID: r98028210
StatKat: f
LokalK: N

24
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, SEFOS - Senter for samfunnsforskning
Forf:  Fjær, Svanaug
     UiB, SEFOS - Senter for samfunnsforskning
Tittel: La place de la politique en matière de drogue dans le processus europé
     en d'intégration.
Tidskr: Dèviance et société
År:   1998
Volum:  22
Hefte:  1
Side(r): 63-68
Språk:  fre
PublID: r98028208
StatKat: f

25
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, SEFOS - Senter for samfunnsforskning
Forf:  Fladstad, Torunn
     UiB, SEFOS - Senter for samfunnsforskning
Tittel: Eksilets stoppesteder. Asylsøker- og flyktningebarn: fra statlig motta
     k til kommune.
Serie:  Sefos notatserie
ISSN:  0802-0973
År:   1998
Hefte:  149
Utgiver: SEFOS
Språk:  nor
PublID: r98028207
StatKat: f
LokalK: N

26
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, SEFOS - Senter for samfunnsforskning
Forf:  Grove, Knut
     UiB, SEFOS - Senter for samfunnsforskning
Medforf: Heiret, Jan
     UiB, SEFOS - Senter for samfunnsforskning
Tittel: Det perifere sentrum. Verftsindustri og arbeidarklasse i Aker og på
     Stord 1945-1986
Tidskr: Til debatt. Innlegg ved Norske historiedagar 1996
Red:   Bjørnson, Øyvind
Red:   Nysæter, Egil
Red:   Uthaug, Arve Kjell
År:   1998
Utgiver: Historisk institutt, Universitetet i Bergen
Språk:  nno
PublID: r98030670
StatKat: f
LokalK: N

27
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, SEFOS - Senter for samfunnsforskning
Forf:  Grove, Knut
     UiB, SEFOS - Senter for samfunnsforskning
Medforf: Heiret, Jan
     UiB, SEFOS - Senter for samfunnsforskning
Tittel: Ein utkant i sentrum: industriutbygging og arbeidarar på Stord og i Ak
     er 1945-1990
Tidskr: Arbeiderhistorie. Årbok for Arbeiderbevegelsens Arkiv og Bi
     bliotek
År:   1998
Utgiver: Arkivet
Språk:  nor
PublID: r98030671
StatKat: f
LokalK: N

28
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, SEFOS - Senter for samfunnsforskning
Forf:  Grove, Knut
     UiB, SEFOS - Senter for samfunnsforskning
Tittel: Jan Messel: Samling og strid. Norsk Tjenestemannslag 1947-1997
Tidskr: HIFO-nytt. Meldingsblad for Den norske historiske forening
År:   1998
Hefte:  5
Språk:  nno
PublID: r98030672
StatKat: f
LokalK: N

29
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, SEFOS - Senter for samfunnsforskning
Forf:  Grytten, Nina A.
     UiB, Sosiologisk institutt
Tittel: Intoleranse - svensk interessekonflikt og norsk kulturkonflikt? En kom
     parativ studie av nasjonal identitet og holdninger til innvandrere i N
     orge og Sverige. Hovedfagsoppgave i sosiologi 1998.
Serie:  IMER Norway/Bergen Publications
Red:   Lithman, Yngve
ISSN:  0807-2825
År:   1998
Hefte:  15
Utgiver: SEFOS
Språk:  nor
PublID: r98028204
StatKat: f
LokalK: N

30
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, SEFOS - Senter for samfunnsforskning
Forf:  Hansen, Kasper Møller
     Odense universitet, Danmark
Medforf: Laursen, Karen Nørskov
     Odense universitet, Danmark
Medforf: Vallebona, Natacha Rivera
     UiB, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Medforf: Aars, Jacob
     UiB, SEFOS - Senter for samfunnsforskning
Medforf: Offerdal, Audun
     UiB, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Tittel: Deliberativ høring - er det verdt det?
Serie:  Sefos notatserie
ISSN:  0802-0973
År:   1998
Hefte:  150
Utgiver: SEFOS
Språk:  nor
PublID: r98028179
StatKat: f
LokalK: A

31
PublKat: C13 (Doktoravhandling)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, SEFOS - Senter for samfunnsforskning
Forf:  Helgøy, Ingrid
     UiB, SEFOS - Senter for samfunnsforskning
Tittel: Den institusjonsbaserte attføringen i Skandinavia. Diagnostisering,
     arbeidsformidling og samtaleterapi.
Serie:  Dr.polit. Rapportserie
ISSN:  0803-0219
År:   1998-02-20
Hefte:  59
Side(r): V, 356 s.
Utgiver: UiB: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
UtgSted: Bergen
Tilgang: Universitetsbiblioteket i Bergen, Byttekontoret
Emneord: attføring, arbeidsmarkedet
SamNor: http://www.fou.uib.no/drgrad/1998/701001/
URL:   http://www.uib.no/info/dr_grad/98/februar/helgoy.html
Språk:  nor
PublID: r98030665
StatKat: f
LokalK: N

32
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, SEFOS - Senter for samfunnsforskning
Forf:  Helgøy, Ingrid
     UiB, SEFOS - Senter for samfunnsforskning
Tittel: Programmert regelendring og personavhengig oppfølging. Rapport fra pro
     sjektet "Evaluering av reformen for enslige forsørgere".
Serie:  Sefos notatserie
ISSN:  0802-0973
År:   1998
Hefte:  146
Utgiver: SEFOS
Språk:  nor
PublID: r98028176
StatKat: f
LokalK: N

33
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, SEFOS - Senter for samfunnsforskning
Forf:  Helgøy, Ingrid
     UiB, SEFOS - Senter for samfunnsforskning
Medforf: Homme, Anne Dåsvatn
     UiB, SEFOS - Senter for samfunnsforskning
Medforf: Ones, Torunn
     UiB, SEFOS - Senter for samfunnsforskning
Tittel: Systemorientert eller brukerorientert? En undersøkelse av rehabiliteri
     ngens andrelinjetjeneste.
Serie:  Sefos notatserie
ISSN:  0802-0973
År:   1998
Hefte:  159
Utgiver: SEFOS
Språk:  nor
PublID: r98028188
StatKat: f
LokalK: N

34
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, SEFOS - Senter for samfunnsforskning
Forf:  Homme, Anne Dåsvatn
     UiB, SEFOS - Senter for samfunnsforskning
Medforf: Michelsen, Svein
     UiB, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Tittel: Høgskolereformen og lærerutdanningen.
Serie:  Evaluering av høgskolereformen - arbeidsnotatserie
ISSN:  0809-0092
År:   1998
Hefte:  12
Utgiver: Norges forskningsråd, Området for kultur og samfunn
Språk:  nor
PublID: r98030653
StatKat: f
LokalK: N

35
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, SEFOS - Senter for samfunnsforskning
Forf:  Kildal, Nanna
     UiB, SEFOS - Senter for samfunnsforskning
Tittel: Jaglands uklarheter
Tidskr: Dagbladet
År:   1998-09-28
Språk:  nor
PublID: r98028222
StatKat: f
LokalK: N

36
PublKat: C12 (Alminnelig tilgjengelig kompendium)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, SEFOS - Senter for samfunnsforskning
Forf:  Kildal, Nanna
     UiB, SEFOS - Senter for samfunnsforskning
Tittel: Noen elementære vitenskapsteoretiske emner.
Serie:  FoU-notat HiB
År:   1998
Utgiver: Høgskolen i Bergen
Språk:  nor
PublID: r98028219
StatKat: f
LokalK: N

37
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, SEFOS - Senter for samfunnsforskning
Forf:  Kildal, Nanna
     UiB, SEFOS - Senter for samfunnsforskning
Tittel: Normativ teori i sosialpolitisk forskning
År:   1998-03-12
Konfer: SEFOS 10 års jubileum
Sted:  Bergen
Språk:  nor
PublID: r98030675
StatKat: f
LokalK: Ns

38
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, SEFOS - Senter for samfunnsforskning
Forf:  Kildal, Nanna
     UiB, SEFOS - Senter for samfunnsforskning
Tittel: Om arbeidslinjens normative grunnlag
År:   1998-01-30
Sted:  NTNU Trondheim
Språk:  nor
PublID: r98030674
StatKat: f
LokalK: Ns

39
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, SEFOS - Senter for samfunnsforskning
Forf:  Kildal, Nanna
     UiB, SEFOS - Senter for samfunnsforskning
Tittel: Resiprositetsnormen i velferdspolitikken - om endringer i velferdsstat
     ens normative grunnlag
År:   1998-10-26
Sted:  AFI Oslo
Språk:  nor
PublID: r98030677
StatKat: f
LokalK: Ns

40
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, SEFOS - Senter for samfunnsforskning
Forf:  Kildal, Nanna
     UiB, SEFOS - Senter for samfunnsforskning
Tittel: Resiprositetsprinsippet i velferdspolitikken
År:   1998-04-24
Sted:  LOS/Senter for vitskapsteori, UiB
Språk:  nor
PublID: r98030676
StatKat: f
LokalK: Ns

41
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, SEFOS - Senter for samfunnsforskning
Forf:  Kildal, Nanna
     UiB, SEFOS - Senter for samfunnsforskning
Tittel: The Social Basis of Self-Respect
Tidskr: Thesis Eleven - Rethinking Social and Political Theory
Red:   Arnasson, Johann P.
Red:   Beilharz, Peter
Red:   Hogan, Trevor
ISSN:  0725-5136
År:   1998-08
Volum:  54
Side(r): 63-78
Utgiver: SAGE Publications
SamEng: Unemployment in Europe is currently a major challenge. Two models for
     solving the problem are frequently proposed: a work model, which in
     its radic version institutes a legally binding right to employment, a
     nd a basic income model, which in its radical form establishes a univ
     ersal, unconditional right to income security. In practice, western d
     emocracies have experimented with mixed forms of both models, with a
     greater emphasis on guaranteeing work. This article examines the just
     ifications of these two models in their radical versions, with a spec
     ial focus on the experience of self-respect. The conclusion is that t
     he benefits that traditionally are associated with paid work function
     better in justifying a right to basic income than a right to work.
URL:   http://www.sagepub.co.uk/journals/details/j0066i.html
Språk:  eng
PublID: r98028213
StatKat: f

42
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, SEFOS - Senter for samfunnsforskning
Forf:  Kildal, Nanna
     UiB, SEFOS - Senter for samfunnsforskning
Tittel: Tilbakeblikk på boomerangsakene
Tidskr: Bergens Tidende
År:   1998-05-26
Språk:  nor
PublID: r98028220
StatKat: f
LokalK: N

43
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, SEFOS - Senter for samfunnsforskning
Forf:  Kildal, Nanna
     UiB, SEFOS - Senter for samfunnsforskning
Medforf: Bjørvik, Kjell Inge
Medforf: Breivik, Thomas
Medforf: Gjelsvik, Erling
Medforf: Hjellum, Torstein
     UiB, Institutt for sammenliknende politikk
Medforf: Nærø, Gry Scholtz
Medforf: Sagen, Rolf
Tittel: Tilbakeblikk på boomerangsakene
Tidskr: Bergens Tidende
År:   1998-05-26
Språk:  nor
PublID: r99010792
LokalK: N

44
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, SEFOS - Senter for samfunnsforskning
Forf:  Kildal, Nanna
     UiB, SEFOS - Senter for samfunnsforskning
Tittel: Velferd og arbeidsplikt - Om arbeidslinjens begrunnelse.
Tidskr: Tidsskrift for velferdsforskning
Red:   Kuhnle, Stein
ISSN:  0809-2052
År:   1998
Volum:  1
Hefte:  1
Side(r): 18-34
Utgiver: Universitetsforlaget
Emneord: arbeidslinjen, trygde- og stønadslinjen, welfare vs. workfare,
     velferdspolitikk
SamNor: Ved begynnelsen av 1990-tallet ble arbeidslinja introdusert som en ny
     strategi i norsk velferdspolitikk, passive stønader skulle avløses av
     aktiviserende ordninger for å få flest mulig i arbeid. Arbeidslinjen
     gir seg uttrykk i både positive og negative sanksjoner, det er
     imidlertid de negative sanksjonene i form av skjerpede vilkår som
     skiller arbeidslinjen fra den tidligere trygde- og stønadslinjen. Med
     utgangspunkt i Attføringsmeldingen, St.meld.nr.39 (1991-92) og
     Velferdsmeldingen, St.meld.nr.35 (1994-95) analyseres den tidligere
     Arbeiderpartiregjeringens argumenter for innføring av arbeidslinjen,
     det vil si argumentene som fremføres for å pålegge klienter arbeids-
     og utdanningsplikter som vilkår for å motta velferds ytelser.
Språk:  nor
PublID: r98028212
StatKat: f
LokalK: N

45
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, SEFOS - Senter for samfunnsforskning
Forf:  Næss, Sturle
     UiB, SEFOS - Senter for samfunnsforskning
Medforf: Havik, Toril
     UiB, Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet
Medforf: Offerdal, Audun
     UiB, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Medforf: Wærness, Kari
     UiB, Sosiologisk institutt
Tittel: Erfaringer med barnevernloven i kommunene. Dokumentasjon av kategorien
     e "andre" og "annet" fra spørreskjemaundersøkelsen til kommunale barne
     vernarbeidere.
Serie:  Sefos notatserie
ISSN:  0802-0973
År:   1998
Hefte:  151
Utgiver: SEFOS
Språk:  nor
PublID: r98028180
StatKat: f
LokalK: N

46
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, SEFOS - Senter for samfunnsforskning
Forf:  Næss, Sturle
     UiB, SEFOS - Senter for samfunnsforskning
Medforf: Havik, Toril
     UiB, Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet
Medforf: Offerdal, Audun
     UiB, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Medforf: Wærness, Kari
     UiB, Sosiologisk institutt
Tittel: Landsomfattende undersøkelse om erfaringer med barnevernloven i kommun
     ene. Dokumentasjonsrapport.
Serie:  Sefos notatserie
ISSN:  0802-0973
År:   1998
Hefte:  148
Utgiver: SEFOS
Språk:  nor
PublID: r98028175
StatKat: f
LokalK: N

47
PublKat: A03 (Artikkel i nordisk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, SEFOS - Senter for samfunnsforskning
Forf:  Offerdal, Audun
     UiB, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Medforf: Aars, Jacob
     UiB, SEFOS - Senter for samfunnsforskning
Tittel: Deltakelse og deliberasjon: Rapport fra en deliberativ høring i Nordla
     nd fylke, Norge
Tidskr: Kommunal ekonomi och politik
År:   1998-09
Volum:  2
Hefte:  3
Språk:  nor
PublID: r98028243
StatKat: f
LokalK: A

48
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, SEFOS - Senter for samfunnsforskning
Forf:  Offerdal, Audun
     UiB, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Medforf: Aars, Jacob
     UiB, SEFOS - Senter for samfunnsforskning
Tittel: Om styre og stell i norske kommuner
Tidskr: Tidsskrift for velferdsforskning
Red:   Kuhnle, Stein
ISSN:  0809-2052
År:   1998
Volum:  1
Hefte:  4
Side(r): 232-235
Utgiver: Universitetsforlaget
Språk:  nor
PublID: r98028244
StatKat: f
LokalK: N

49
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, SEFOS - Senter for samfunnsforskning
Forf:  Olsen, Ole Johnny
     UiB, Sosiologisk institutt
Medforf: Arnesen, Ellen Cathrine
     UiB, SEFOS - Senter for samfunnsforskning
Medforf: Seljestad, Lars Ove
     UiB, Sosiologisk institutt
Medforf: Skarpenes, Ove
     UiB, SEFOS - Senter for samfunnsforskning
Tittel: Fagopplæring i omforming. Evaluering av Reform 94. Sluttrapport.
Serie:  AHS Serie B
Red:   Olsen, Ole Johnny
Red:   Sakslind, Rune
ISSN:  0801-6038
År:   1998
Hefte:  4
Utgiver: AHS - gruppe for flerfaglig arbeidslivsforskning
Språk:  nor
PublID: r98030662
StatKat: f
LokalK: N

50
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, SEFOS - Senter for samfunnsforskning
Forf:  Ones, Torunn
     UiB, SEFOS - Senter for samfunnsforskning
Medforf: Elvbakken, Kari Tove
     UiB, SEFOS - Senter for samfunnsforskning
Tittel: Sykehusenes informasjon og tilbud om veiledning i forbindelse med abor
     tinngrep. Delrapport 2 fra prosjektet "Evaluering av rådgivningsvirkso
     mheten i forbindelse med svangerskapsavbrudd".
Serie:  Sefos notatserie
ISSN:  0802-0973
År:   1998
Hefte:  152
Utgiver: SEFOS
Språk:  nor
PublID: r98028182
StatKat: f
LokalK: N

51
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, SEFOS - Senter for samfunnsforskning
Forf:  Ringkjøb, Hans-Erik
     UiB, SEFOS - Senter for samfunnsforskning
Medforf: Offerdal, Audun
     UiB, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Medforf: Rose, Larry
     UiO
Tittel: Partimedlemmene og velgerne. Sosial- og meningsrepresentativitet i pol
     itiske parti.
År:   1998-11-27
Konfer: Nordisk kommunalforskerkonferanse
Sted:  Odense, Danmark
Språk:  nor
PublID: r98030639
StatKat: f
LokalK: As

52
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, SEFOS - Senter for samfunnsforskning
Forf:  Ringkjøb, Hans-Erik
     UiB, SEFOS - Senter for samfunnsforskning
Medforf: Offerdal, Audun
     UiB, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Tittel: Partimedlemsundersøkinga i Telemark 1997. Sluttrapport.
Serie:  Sefos notatserie
ISSN:  0802-0973
År:   1998
Hefte:  156
Utgiver: SEFOS
Språk:  nno
PublID: r98028185
StatKat: f
LokalK: N

53
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, SEFOS - Senter for samfunnsforskning
Forf:  Ringkjøb, Hans-Erik
     UiB, SEFOS - Senter for samfunnsforskning
Tittel: Presentasjon av partimedlemsundersøkinga i Telemark 1997. Presentert f
     or KS-Telemark og Telemark Arbeiderparti.
År:   1998
Språk:  nno
PublID: r98030640
StatKat: f
LokalK: Ns

54
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, SEFOS - Senter for samfunnsforskning
Forf:  Ringkjøb, Hans-Erik
     UiB, SEFOS - Senter for samfunnsforskning
Tittel: Tar partiene representativitet på alvor?
Tidskr: Lokaldemokratiet - Status og utfordringer. Aktuelle forskni
     ngsbidrag
Red:   Offerdal, Audun
Red:   Aars, Jacob
År:   1998
Utgiver: Kommuneforlaget
Språk:  nor
PublID: r98030638
StatKat: f
LokalK: N

55
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, SEFOS - Senter for samfunnsforskning
Forf:  Semen, Serdar
     UiB, SEFOS - Senter for samfunnsforskning
Tittel: Innvandrere og politisk deltakelse i Hordaland. Partimedlemskap, nomin
     asjon og representasjon ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 1995.
Serie:  IMER Norway/Bergen Publications
Red:   Lithman, Yngve
ISSN:  0807-2825
År:   1998
Hefte:  16
Utgiver: SEFOS
Språk:  nor
PublID: r98028205
StatKat: f
LokalK: N

56
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, SEFOS - Senter for samfunnsforskning
Forf:  Sicakkan, Hakan Gürcan
     UiB, Institutt for sammenliknende politikk
Tittel: Rasisme mellom komunitarisme og republikanisme: en kvantitativ
     analyse av holdninger til innvandrere i Hordaland
Tidskr: Intenational Migration and Ethnic Relations
Red:   Lithman, Yngve
ISSN:  0807-2825
År:   1998-02-17
Volum:  14
Side(r): 98 s.
Utgiver: IMER-Norway/Bergen Publications
Emneord: holdninger til innvandrere, rasisme, normativ politisk teori
SamEng: The article seeks to generate a new method of classification of
     attitudes towards immigrants. This classification makes use of
     attitudes in multiple dimensions, and is based on a comparison of
     empirical attitudes with ideal-type attitudes that are based on
     normative-political attitude-models. It thus places the empirical
     attitudes to immigrants in five ideological contexts in its
     classification: libertarian, liberalist, republican, communitarian
     and rasistic attitudes. It finally gives an overview of the Nor
     wegianattutudes to immigrants in terms of these normative attitude
     models, and proceeds further for accounting for the causality
     relations.
Språk:  nor
PublID: r98021725
StatKat: f
LokalK: N

57
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, SEFOS - Senter for samfunnsforskning
Forf:  Sicakkan, Hakan Gürcan
     UiB, Institutt for sammenliknende politikk
Tittel: Rasisme mellom komunitarisme og republikanisme: En kvantitativ analyse
     av holdninger til innvandrere i Hordaland.
Serie:  IMER-Norway/Bergen Publications
Red:   Lithman, Yngve
ISSN:  0807-2825
År:   1998-01-17
Hefte:  14
Utgiver: SEFOS/IMER
Tilgang: Kan bestilles gjennom SEFOS / IMER
Emneord: racism, attitudes to immigrants, political philosophy, value systems
SamEng: The article seeks to generate a new method of classification of attit
     udes towards immigrants. This classification makes use of attitudes i
     n multiple dimensions, and is based on a comparison of empirical atti
     tudes with ideal-type attitudes that are based on normative-political
     attitude-models. It thus places the empirical attitudes to immigrant
     s in five ideological contexts in its classification: libertarian, li
     beralist, republican, communitarian and rasistic attitudes. It finall
     y gives an overview of the Norwegian attitudes to immigrants in terms
     of these normative attitude models, and proceeds further for account
     ing for the causality relations.
Språk:  nor
PublID: r99006946
LokalK: N

58
PublKat: A17 (Artikkel i populærvitenskapelig tidsskrift)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, SEFOS - Senter for samfunnsforskning
Forf:  Skarpenes, Ove
     UiB, SEFOS - Senter for samfunnsforskning
Tittel: Den sanne, den skjønne og den gode scoringen
Tidskr: Samtiden - tidsskrift for politikk, litteratur og samfunnss
     pørsmål
Red:   Eriksen, Thomas Hylland
År:   1998
Språk:  nor
PublID: r98030660
StatKat: f
LokalK: N

59
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, SEFOS - Senter for samfunnsforskning
Forf:  Skarpenes, Ove
     UiB, SEFOS - Senter for samfunnsforskning
Tittel: Fra litterær opplevelse til sosiologisk forståelse - å lese Becketts E
     ndgame
Tidskr: Sosiologisk Årbok 1998
År:   1998
Språk:  nor
PublID: r98030664
StatKat: f
LokalK: N

60
PublKat: A17 (Artikkel i populærvitenskapelig tidsskrift)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, SEFOS - Senter for samfunnsforskning
Forf:  Skarpenes, Ove
     UiB, SEFOS - Senter for samfunnsforskning
Medforf: Sletnes, Terje
     UiB, Sosiologisk institutt
Tittel: Jern og metall. Intervju med professor i filosofi Knut Venneslan og fø
     rsteamanuensis i sosiologi Olav Korsnes.
Tidskr: Replikk - tidsskrift for human- og samfunnsvitenskap
Red:   Holst, Cathrine
Red:   Mjør, Kåre Johan
År:   1998
Språk:  nor
PublID: r98030656
StatKat: f
LokalK: N

61
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, SEFOS - Senter for samfunnsforskning
Forf:  Skarpenes, Ove
     UiB, SEFOS - Senter for samfunnsforskning
Tittel: Kunnskapssyn og politikk (kronikk)
Tidskr: Dagbladet
År:   1998-03-13
Språk:  nor
PublID: r98030658
StatKat: f
LokalK: N

62
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, SEFOS - Senter for samfunnsforskning
Forf:  Skarpenes, Ove
     UiB, SEFOS - Senter for samfunnsforskning
Tittel: Læreplankonstruksjon - et møtepunkt for kunnskap og politikk. En studi
     e av reform 94.
Serie:  Kults skriftserie
År:   1998
Hefte:  96
Utgiver: Norges forskningsråd, Område for kultur og samfunn
Språk:  nor
PublID: r98030654
StatKat: f
LokalK: N

63
PublKat: A18 (Artikkel i fagtidsskrift, bransjetidsskrift)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, SEFOS - Senter for samfunnsforskning
Forf:  Solvang, Per
     UiB, SEFOS - Senter for samfunnsforskning
Tittel: Den dyslektiske dominans. Lese- og skrivevansker som kunnskapsfelt i
     Norge
Tidskr: Spesialpedagogikk
År:   1998
Hefte:  8
Side(r): 3 - 12
Språk:  nor
PublID: r00002107
StatKat: f
ProID:  q97000147

64
PublKat: A03 (Artikkel i nordisk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, SEFOS - Senter for samfunnsforskning
Forf:  Solvang, Per
     UiB, SEFOS - Senter for samfunnsforskning
Tittel: Den dyslektiske dominans. Lese- og skrivevansker som kunnskapsfelt i N
     orge.
Tidskr: Spesialpedagogikk
År:   1998
Volum:  8
Side(r): 3-12
Språk:  nor
PublID: r98028224
StatKat: f
LokalK: A

65
PublKat: A17 (Artikkel i populærvitenskapelig tidsskrift)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, SEFOS - Senter for samfunnsforskning
Forf:  Solvang, Per
     UiB, SEFOS - Senter for samfunnsforskning
Tittel: Klassereisen
Tidskr: Nytt norsk tidsskrift
Red:   Slagstad, Rune
Red:   Sejersted, Francis
Red:   Østerud, Øyvind
Red:   Thue, Fredrik
ISSN:  0800-336X
År:   1998
Volum:  1
Side(r): 75-80
Utgiver: Universitetsforlaget
Språk:  nor
PublID: r98028229
StatKat: f
LokalK: N

66
PublKat: A13 (Artikkel i nordisk vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, SEFOS - Senter for samfunnsforskning
Forf:  Solvang, Per
     UiB, SEFOS - Senter for samfunnsforskning
Tittel: Velferdsstatens problemlogikk i en debatt om dysleksi
Tidskr: Sociologisk forskning
År:   1998
Hefte:  2
Side(r): 21 - 39
Språk:  nor
PublID: r00002096
StatKat: f
ProID:  q97000147

67
PublKat: A03 (Artikkel i nordisk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, SEFOS - Senter for samfunnsforskning
Forf:  Solvang, Per
     UiB, SEFOS - Senter for samfunnsforskning
Tittel: Velferdsstatens problemlogikk i lys av en debatt om dysleksi
Tidskr: Sociologisk forskning
År:   1998
Volum:  2
Side(r): 21-40
Språk:  nor
PublID: r98028226
StatKat: f
LokalK: A

68
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, SEFOS - Senter for samfunnsforskning
Forf:  Syltevik, Liv Johanne
     UiB, SEFOS - Senter for samfunnsforskning
Tittel: Changing welfare policy for lone mothers in Norway - a transition from
     relational to individualised motherhood?
År:   1998-04-24
Konfer: Current European research on lone mothers
Sted:  Göteborg, Sverige
Språk:  eng
PublID: r98030651
StatKat: f
LokalK: s

69
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, SEFOS - Senter for samfunnsforskning
Forf:  Syltevik, Liv Johanne
     UiB, SEFOS - Senter for samfunnsforskning
Tittel: Familien som aktør belyst gjennom stortingsdebatter om stønad til ensl
     ige forsørgere 1964 til 1967.
År:   1998-04-16
Konfer: Familien som velferdsgrunnlag
Sted:  Brakanes
Språk:  nor
PublID: r98030652
StatKat: f
LokalK: Ns

70
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, SEFOS - Senter for samfunnsforskning
Forf:  Syltevik, Liv Johanne
     UiB, SEFOS - Senter for samfunnsforskning
Tittel: Finnes alenemødre? Om konstruksjonen av undersøkelsesenheten.
Tidskr: Prosess og metode - Sosiologisk forskning som ferdighet
Red:   Christensen, Karen
Red:   Jerdal, Else
Red:   Møen, Atle
Red:   Solvang, Per
Red:   Syltevik, Liv Johanne
ISBN:  82-00-12708-7
År:   1998
Utgiver: Universitetsforlaget
Språk:  nor
PublID: r98030645
StatKat: f
LokalK: N

71
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, SEFOS - Senter for samfunnsforskning
Forf:  Syltevik, Liv Johanne
     UiB, SEFOS - Senter for samfunnsforskning
Tittel: Ivar Lødemel: The Welfare Paradox: Income Maintenance and Personal Soc
     ial Services in Norway and Britain, 1946-1996
Tidskr: Nordisk sosialt arbeid
Red:   Gaardsøe, Lasse
Red:   Gamst, Birthe
Red:   Johannesdóttir, Helga
ISSN:  0333-1342
År:   1998
Volum:  18
Hefte:  1
Utgiver: Universitetsforlaget
Språk:  nor
PublID: r98030649
StatKat: f
LokalK: N

72
PublKat: A17 (Artikkel i populærvitenskapelig tidsskrift)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, SEFOS - Senter for samfunnsforskning
Forf:  Syltevik, Liv Johanne
     UiB, SEFOS - Senter for samfunnsforskning
Tittel: Redusert overgangsstønad = utslitte mødre?
Tidskr: Sinnets helse. Blad om barn, familie og samfunn
ISSN:  0049-0563
År:   1998
Volum:  78
Hefte:  185
Utgiver: Organisasjonen Voksne for Barn
Språk:  nor
PublID: r98030646
StatKat: f
LokalK: N

73
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, SEFOS - Senter for samfunnsforskning
Forf:  Sümer, Sevil
     UiB, SEFOS - Senter for samfunnsforskning
Tittel: Different modernities and gender relations in Turkey and Norway.
År:   1998-11-02
Konfer: Living on the Edge: Ethnicity, Gender and Modernity
Sted:  Mimar Sinan University, Istanbul
Språk:  tur
PublID: r99010707
StatKat: f
LokalK: s

74
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, SEFOS - Senter for samfunnsforskning
Forf:  Sümer, Sevil
     UiB, SEFOS - Senter for samfunnsforskning
Tittel: Incongruent Modernities: A Comparative Study of Higher Educated Women
     from Urban Turkey and Norway
Tidskr: Acta Sociologica
Red:   Mäkelä, Klaus
ISSN:  0001-6993
År:   1998
Volum:  41
Hefte:  2
Side(r): 115-129
Utgiver: Scandinavian University Press
Språk:  eng
PublID: r98028240
StatKat: f


<- forrigeinnholdneste ->