Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Institutt for sosialantropologi

Produksjonsdato : 2001-01-23
Katalogtype: Fullformat.

1
PublKat: C12 (Alminnelig tilgjengelig kompendium)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Bjelland, Anne Karen
Tittel: Alder som kulturbetinget fenomen
År:   1998
Utgiver: Institutt for sosialantropologi
Språk:  nor
PublID: r98026689
StatKat: f

2
PublKat: C12 (Alminnelig tilgjengelig kompendium)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Bjelland, Anne Karen
     UiB, Institutt for sosialantropologi
Tittel: "Alder som kulturbetinget fenomen"
År:   1998
Språk:  nor
PublID: r99012363
StatKat: f

3
PublKat: D02 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert artikkel (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Bjelland, Anne Karen
     UiB, Institutt for sosialantropologi
Tittel: Residence environment, Life Course, and Identity
År:   1998-06-14
UtgSted: Helsinki, Finland
Konfer: EBSSRS-Symposium: "Living Arrangements and Famliy Relationships
     in the Aging Society.
Språk:  eng
PublID: r98026690
StatKat: f

4
PublKat: C12 (Alminnelig tilgjengelig kompendium)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Bjelland, Anne Karen
     UiB, Institutt for sosialantropologi
Tittel: "Tro, teori, viten - med eller uten 'skap'"
År:   1998
SamEng: Kommentar til Anders Bærheim: "Alternativ medisin - mellom magi og
     vitenskap".
Språk:  nor
PublID: r99012365
StatKat: f

5
PublKat: A03 (Artikkel i nordisk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Bjelland, Anne Karen
     UiB, Institutt for sosialantropologi
Tittel: Å være pårørende i det smertefulle skjæringspunktet mellom pasient og
     helsevesen.
Tidskr: Omsorg-Nordisk Tidsskrift for Palliativ medisin
Red:   Husebø, Stein
ISSN:  0800-7489
År:   1998
Hefte:  4
Side(r): XXXX
Utgiver: Den norske kreftforening
Språk:  nor
PublID: r98026688
StatKat: f

6
PublKat: B14 (Leksikon, oppslagsverk utgitt på forlag)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Blom, Jan Petter
Tittel: Norway: Folk, Traditional and Social Dance.
Tidskr: Perspective Foundation.
Serie:  International Encyclopedia of the Dance. Project of Dance
Red:   Cohen, Selma Jeanne
ISBN:  0-19-512308-5
År:   1998
Volum:  4
Side(r): 669-673
Utgiver: Oxford UP
UtgSted: New York
Språk:  eng
PublID: r00004166
StatKat: f

7
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Blom, Jan Petter
Tittel: Tanker om tradisjon og fornyelse.
Tidskr: Mellom hjertets slag og felas drag,Festskrift til Knut Buen
År:   1998
Utgiver: Telemarksavisa
Språk:  nor
PublID: r00004162
StatKat: f

8
PublKat: B01 (Faglig bok, rapport m.v. utgitt på forlag (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Brendbekken, Marit
     UiB, Institutt for sosialantropologi
Tittel: Hablando con la mata
ISBN:  976-8160-76-4
År:   1998
Side(r): 272
Utgiver: Instituta de Medicina Dominicana
UtgSted: Santo Domingo, Republica Dominicana
Språk:  spa
PublID: r99015495
StatKat: f

9
PublKat: B01 (Faglig bok, rapport m.v. utgitt på forlag (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Brendbekken, Marit
     UiB, Institutt for sosialantropologi
Tittel: Hablando con la mata. Estudio antropológico de la interrelación entre
     la vida social de las plantas y la construcción de la identidad campe
     sina en el pueblo Río Limpio
ISBN:  xxxxx
ISBN:  IN PRESS
År:   1998
Side(r): 250
Utgiver: Instituto de Medicina Dominicana, IMD Santo Domingo
Språk:  spa
PublID: r97007618
StatKat: f

10
PublKat: X15 (Deltagelse i radio/TV-program av faglig/populærvitenskapelig karakter)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Bringslid, Mary Bente
Tittel: Innslag i reportasje om indremisjonen på Vestlandet.
År:   1998-10-28
Org:   NRK
Sted:  NRK, "Norgesvinduet"
SamNor: Innslag i reportasje om indremisjonen på Vestlandet.
Språk:  nor
PublID: r99002581
StatKat: f

11
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Bringslid, Mary Bente
     UiB, Institutt for sosialantropologi
Tittel: Invandrarna & lokalsamhället. Historiska aspekter på integrationen av
     invandrare i nordiska lokalsamhällen.
Tidskr: Stuudier i stads- och kommunhistoria
Red:   Nilsson, Lars
Red:   Lilja, Sven
ISBN:  91-88882-05-5
År:   1998
Volum:  16
Side(r): 187-200
Utgiver: Stads- och kommunhistoriska institutet, Stocholms universitetet
Språk:  swe
PublID: r98010701
StatKat: f

12
PublKat: B15 (Annen faglig bok utgitt på forlag)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Fadnes Jacobsen, Frode
Tittel: Narratives as points of entry into Beja cultural knowledge.
Serie:  Narratives as points of entry into Beja cultural knowledge.
Red:   Storås, Frode
År:   1998
Utgiver: Kegan Paul International
SamNor: Boken bygger på Storås sin dr. polit. avhandling.
Språk:  eng
PublID: r00004231
StatKat: f

13
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Grønhaug, Reidar
Tittel: Summary of the conference.
År:   1998-09-14
Konfer: 2nd Nordic Conference on the Anthropology of Post Communism.
Sted:  Bergen
Språk:  eng
PublID: r99002597
StatKat: f

14
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Henriksen, Georg
     UiB, Institutt for sosialantropologi
Tittel: Editorial.
Tidskr: Indigenous Affairs
Red:   x, x
ISSN:  1024-3283
År:   1998
Volum:  3
Side(r): 4
Utgiver: x
UtgSted: x
SamEng: xx
Språk:  eng
PublID: r98029863
StatKat: f

15
PublKat: A17 (Artikkel i populærvitenskapelig tidsskrift)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Henriksen, Georg
     UiB, Institutt for sosialantropologi
Tittel: Hunters Coping with Miners. A brief history of Innu mobilization
     against exploitation.
Tidskr: Indigenous Affairs
Red:   x, x
ISSN:  1024-3283
År:   1998
Volum:  2
Side(r): 4
Utgiver: x
UtgSted: x
SamEng: xx
Språk:  eng
PublID: r98029861
StatKat: f

16
PublKat: B99 (Uspesifisert selvstendig faglig publikasjon utgitt på forlag)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Henriksen, Georg
     UiB, Institutt for sosialantropologi
Tittel: Voisey's Bay Mine/Mill Project. Environmental Impact Statement
     Review.
Serie:  Compendium Of Critiques Of The Voisey's Bay Nicklel Company
År:   1998
Side(r): 14
Utgiver: Innu Nation
Språk:  eng
PublID: r98029865
StatKat: f

17
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Hviding, Edvard
Tittel: "Antropologiske allmennheter og særheter"
Tidskr: Norsk Antropologisk Tidsskrift
Red:   Hviding, Edvard
ISSN:  0802-7285
År:   1998
Volum:  9
Side(r): 176
Utgiver: Universitetsforlaget
Språk:  nor
PublID: r98028787
StatKat: f

18
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Hviding, Edvard
     UiB, Institutt for sosialantropologi
Tittel: "Contextual flexibility:present status and future of customary marine
     tenure in Solomon Islands".
Tidskr: Ocean & Coastal Management
ISSN:  0964-5691
År:   1998
Volum:  40
Side(r): 253-269
Språk:  eng
PublID: r98026958
StatKat: f

19
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Hviding, Edvard
Tittel: "Norsk antropologi?"
Tidskr: Norsk Antropologisk Tidsskrift
Red:   Hviding, Edvard
ISSN:  0802-7285
År:   1998
Volum:  9
Side(r): 95
Utgiver: Universitetsforlaget
Språk:  nor
PublID: r98026968
StatKat: f

20
PublKat: D01 (Invitert foredrag ved vit. konf. med publisert artikkel (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Hviding, Edvard
     UiB, Institutt for sosialantropologi
Tittel: "Plenary address: research needs and the role of researchers in the
     international agenda".
Tidskr: Our Creative Diversity: A Critical Assessment, Report from
     the International Conference on Culture and Development.
ISBN:  82-7172-013-9
År:   1998
Side(r): 139-143
Utgiver: Norwegian National Commission for UNESCO, Oslo
UtgSted: Lillehammer, 1997
Konfer: International Conference on Culture and Development.(Our
     creative diversity: A critical perspective).
Språk:  eng
PublID: r98026979
StatKat: f

21
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Hviding, Edvard
     UiB, Institutt for sosialantropologi
Tittel: "Tilbakeføring:om antropologenes relasjoner i tid og rom".
Tidskr: Norsk Antropologisk Tidsskrift
Red:   Hviding, Edvard
ISSN:  0802-7285
År:   1998
Volum:  xx
Side(r): 1-2
Utgiver: Universitetsforlaget
Språk:  nor
PublID: r98026970
StatKat: f

22
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Hviding, Edvard
Tittel: Tilbakeføring: om antropologenes relasjoner i tid og rom.
Tidskr: Norsk antropologisk tidsskrift
Utgave: 9
ISSN:  0802-7285
År:   1998
Side(r): 3-4
Språk:  nor
PublID: r99003497
StatKat: f

23
PublKat: A03 (Artikkel i nordisk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Hviding, Edvard
Tittel: Western Movements in Non-Western Worlds: Towards an Anthropology of
     Uncertain Encounters.
Tidskr: Journal of the Finnish Anthropological Society (Suomen
     Antropologi).
ISSN:  0355-3930
År:   1998
Volum:  23(3)
Språk:  eng
PublID: r99003472
StatKat: f

24
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Jacobsen Fadnes, Frode
Tittel: "Den øko-logiske hjerne": inntak til studiet av kultur, tenkning og
     mening.
Tidskr: Norsk Antropologisk Tidsskrift
Utgave: 1
År:   1998
Volum:  9
Språk:  nor
PublID: r99002578
StatKat: a

25
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Jacobsen Fadnes, Frode
Tittel: Interpretations of sickness and misfortune among Beja pastoralists.
Tidskr: Anthropology and Medicine.
År:   1998
Volum:  5
Hefte:  2
Språk:  eng
PublID: r99002576
StatKat: a

26
PublKat: B01 (Faglig bok, rapport m.v. utgitt på forlag (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Jacobsen Fadnes, Frode
Tittel: Narratives as points of entry Beja cultural knowledge. Exploring
     theories of sickness and misfortune among the Handandowa Beja.
År:   1998
Utgiver: Kegan Paul International 1998
Emneord: Boken bygger på Jacobsen sin dr. polit. avhandling.
Språk:  eng
PublID: r99002574
StatKat: a

27
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Knudsen, Are J.
Tittel: Communal land use cosmology in an agro-pastoral community in Hunza,
     No rth Pakistan.
Tidskr: North Pakistan : Karakorum conquered
Red:   Allan, Nigel J.R.
ISBN:  0-312-12065-6
År:   1998
Utgiver: St. Martin's Press, New York
Språk:  eng
PublID: r97008148
StatKat: f

28
PublKat: B99 (Uspesifisert selvstendig faglig publikasjon utgitt på forlag)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Knudsen, John Chr.
     UiB, Institutt for sosialantropologi
Tittel: Asylsøkerbarn i norske mottak
År:   1998
Side(r): 7
Utgiver: Norges forskningsråd
UtgSted: Bergen
SamNor: Sluttrapport fra prosjektet, asylsøkerbarn i norske mottak.
Språk:  nor
PublID: r98028869
StatKat: f

29
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Knudsen, John Chr.
     UiB, Institutt for sosialantropologi
Tittel: Forord i boken Eksilets stoppesteder.
Tidskr: Eksilets stoppesteder. Asylsøker- og flyktningebarn: fra
     statlig mottak til kommune
ISSN:  0802-0973
År:   1998
Side(r): 250
Utgiver: SEFOS. IMER-programmet UiB
UtgSted: Universitetet i Bergen
Emneord: Sefos Notat 149
Språk:  nor
PublID: r98028868
StatKat: F

30
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Knudsen, John. Chr.
     UiB, Institutt for sosialantropologi
Tittel: Helse(-)vesenet
Tidskr: Omsorg. Nordisk Tidsskrift for Palliativ Medisin
Red:   Knudsen, John Chr.
Utgave: 4
ISSN:  0800-7489
År:   1998
Side(r): 10-14
Utgiver: Den norske kreftforening.
UtgSted: Oslo, Den norske kreftforening.
Språk:  nor
PublID: r98028877
StatKat: f

31
PublKat: B01 (Faglig bok, rapport m.v. utgitt på forlag (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Knudsen, John Chr.
     UiB, Institutt for sosialantropologi
Tittel: Makt og avmakt, Nordisk tidsskrift for Palliativ Medisin.
Serie:  Omsorg- Nordisk Tidsskrift for Palliativ Medisin
Red:   Knudsen, John Chr.
Utgave: 4
ISSN:  0800-7489
År:   1998
Side(r): 68
Utgiver: Nordisk Tidsskrift for Palliativ Medisin
UtgSted: Oslo, Den norske kreftforening.
Språk:  nor
PublID: r98028875
StatKat: f

32
PublKat: A17 (Artikkel i populærvitenskapelig tidsskrift)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Knudsen, Ståle
Tittel: How do the coastal populations of Turkey and Ukraine respond to
     marine ecological crisis?
Tidskr: Saving the Black Sea. Official newsletter of the Black Sea
     Environmental Programme.
Utgave: 6
År:   1998
Side(r): 4-5
Språk:  eng
PublID: r99002823
StatKat: f

33
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Knudsen, Ståle
     UiB, Institutt for sosialantropologi
Tittel: Hva er det med Tyrkia ?
Tidskr: Fædrelandsvennen
År:   1998-10
Språk:  nor
PublID: r99003783
StatKat: f

34
PublKat: C12 (Alminnelig tilgjengelig kompendium)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Knudsen, Ståle
Tittel: Towards an Anthropology of the Ecological Mind; Symmetrical
     Representations of Science?
År:   1998
Utgiver: Universitetet i Bergen
UtgSted: Bergen
Språk:  eng
PublID: r00016836
StatKat: f

35
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Longva, Anh Nga
     UiB, Institutt for sosialantropologi
Tittel: Apostasy or the problem with liberal democracy.
År:   1998-03
Utgiver: Senter for Midtøst studier, UiB
UtgSted: Universitetet i Bergen
Konfer: Political language, action and religion.
Sted:  Senter for Midtøst studier, UiB
Språk:  eng
PublID: r98029813
StatKat: f

36
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Longva, Anh Nga
     UiB, Institutt for sosialantropologi
Tittel: Demokrati i Norge: en hindring for multikulturalisme?
År:   1998-04
Utgiver: Forum for nordisk etnografi
UtgSted: Universitetet i Oslo
Sted:  Universitetet i Oslo
Språk:  nor
PublID: r98029819
StatKat: f

37
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Longva, Anh Nga
     UiB, Institutt for sosialantropologi
Tittel: The apostasy law in the age of human rights and citizenship: some
     legal and political implications.
År:   1998-08
Konfer: The Middle East in a globalizing world
Sted:  4th Nordic Middle East Conference, Uinversitetet i Oslo
Emneord: religionsfrihet, menneskerettigheter, globalisering og sharia
Språk:  eng
PublID: r98029820
StatKat: f

38
PublKat: D99 (Uspesifisert konferansebidrag, foredrag, gjesteforelesning)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Manger, Leif O.
     UiB, Institutt for sosialantropologi
Tittel: Development Problems of Contemporary Yemen
År:   1998-04
Konfer: Development Problems of Contemporary Yemen
Sted:  University of Exter, UK
Språk:  eng
PublID: r98028793
StatKat: f

39
PublKat: D99 (Uspesifisert konferansebidrag, foredrag, gjesteforelesning)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Manger, Leif O.
     UiB, Institutt for sosialantropologi
Tittel: East African Dryland Program
Tidskr: NUFU Programme. Organised by OSSREA
År:   1998-12
Konfer: Workshop on East African Dryland Program
Sted:  Khartoum, Sudan
Språk:  eng
PublID: r98028807
StatKat: f

40
PublKat: D99 (Uspesifisert konferansebidrag, foredrag, gjesteforelesning)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Manger, Leif O.
     UiB, Institutt for sosialantropologi
Tittel: East African Dryland Programme
Tidskr: NUFU programme - Organisation of Social Science Research
     in Eastern and Southern Africa.
Red:   Manger, Leif O.
Red:   M. Ahmed, Abdel Ghaffar
År:   1998-03
Utgiver: Orgenisers - OSSREA
Konfer: East African Dryland Programme
Sted:  Uganda, Jinja
Språk:  eng
PublID: r98028791
StatKat: f

41
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Manger, Leif O.
     UiB, Institutt for sosialantropologi
Tittel: Globalisering av kulturbegrepet
År:   1998-10
Sted:  Institutt for etnologi, UiB
SamNor: Gjesteforelesning
Språk:  eng
PublID: r98028811
StatKat: f

42
PublKat: D99 (Uspesifisert konferansebidrag, foredrag, gjesteforelesning)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Manger, Leif O.
     UiB, Institutt for sosialantropologi
Tittel: Inland Fisheries in Southern Africa
Red:   Larsen, Eyolf Juul
År:   1998-09
Utgiver: CMI
UtgSted: Bergen
Konfer: Inland Fisheries in Southern Africa
Sted:  CMI, Bergen
Språk:  nor
PublID: r98028806
StatKat: f

43
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Manger, Leif O.
     UiB, Institutt for sosialantropologi
Tittel: Islam i Afrika, med spesielt fokus på konflikten i Sudan
År:   1998-06
Utgiver: Det norske kirkeråd
SamNor: Konferanse med prester og biskoper frå Sudan.
Språk:  eng
PublID: r98028809
StatKat: f

44
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Manger, Leif O.
     UiB, Institutt for sosialantropologi
Tittel: Local Resource Management in the Context of Civil War and Genocide:
     identity, cultural tradition and territory among the nuba of the
     Sudan.
Tidskr: Journal of Social Sciences. (spesial issue on Resource
     Management Through Indigeneous Socio-Cultural Practices.)
Red:   Behera, D.K.
År:   1998
Språk:  eng
PublID: r98028818
StatKat: f

45
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Manger, Leif O.
     UiB, Institutt for sosialantropologi
Tittel: Methodological problems in applied social science research.
År:   1998-12
Sted:  Dept.of Sociology, Aden University, Yemen
SamNor: Gjesteforelesning
Språk:  eng
PublID: r98028815
StatKat: f

46
PublKat: D99 (Uspesifisert konferansebidrag, foredrag, gjesteforelesning)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Manger, Leif O.
     UiB, Institutt for sosialantropologi
Tittel: NUFU-prosjekt
Tidskr: NUFU
År:   1998-09
Konfer: Konf. for prosjektledere av NUFU prosjekt
Sted:  Norges veterinærhøgskole, Oslo
Språk:  nor
PublID: r98028805
StatKat: f

47
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Manger, Leif O.
     UiB, Institutt for sosialantropologi
Tittel: Pastoralist-State Relationships Among the Hadendowa Beja of Eastern
     Sudan.
Tidskr: Nomadic People, (special thematic edition of the journal)
     Management Through Indigeneous Socio-Cultural Practices.
År:   1998
Språk:  eng
PublID: r98028819
StatKat: f

48
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Manger, Leif O.
     UiB, Institutt for sosialantropologi
Tittel: The Civil War in Sudan
Tidskr: Forening for afrikanske studenter i Bergen
År:   1998-10
Konfer: Temauke om Sudan.
Sted:  Bergen
SamNor: Del av temauke om Sudan.
Språk:  eng
PublID: r98028810
StatKat: f

49
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Manger, Leif O.
     UiB, Institutt for sosialantropologi
Tittel: The Hadrami Diaspora
År:   1998-11
Sted:  Dept.of History, The int. Islamic Univ. of Malaysia, Kuala Lumpur,
SamNor: Gjesteforelesning
Språk:  eng
PublID: r98028814
StatKat: f

50
PublKat: D99 (Uspesifisert konferansebidrag, foredrag, gjesteforelesning)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Manger, Leif O.
     UiB, Institutt for sosialantropologi
Tittel: The Lower Jordan River Basin Programme in Bir Zeit
Tidskr: NUFU programme - Organisers-Bir Zeit University in Eastern
     and Southern Africa.
Red:   Manger, Leif O.
Red:   M. Ahmed, Abdel Ghaffar
År:   1998-03
Utgiver: Orgenisers - OSSREA
Konfer: NUFU Programme Organisers-Bir Zeit University
Sted:  Palestine, West-Bank
Språk:  eng
PublID: r98028792
StatKat: f

51
PublKat: D03 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert abstract (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Manger, Leif O.
     UiB, Institutt for sosialantropologi
Tittel: Union of Social Anthropological and Ethnological Societies.
År:   1998-07
Konfer: Union of Social Anthropological and Ethnological Societies.
Sted:  Williamsburg, USA
Språk:  eng
PublID: r98028803
StatKat: f

52
PublKat: D99 (Uspesifisert konferansebidrag, foredrag, gjesteforelesning)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Manger, Leif O.
     UiB, Institutt for sosialantropologi
Tittel: Årsmøte i Nordisk selskap for midtausten-forskning.
År:   1998
Konfer: Årsmøte i Nordisk selskap for midtausten-forskning
Språk:  nor
PublID: r98028804
StatKat: f

53
PublKat: C12 (Alminnelig tilgjengelig kompendium)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Manger, Leif
Tittel: Muslim Diversity: An Introduction.
Serie:  Muslim Diversity: Local Islam in Global Contexts.
Red:   Manger, Leif
År:   1998
Utgiver: Nordic Institute of Asian Studies
UtgSted: Curzon Press, London
Språk:  eng
PublID: r99002677
StatKat: f

54
PublKat: C12 (Alminnelig tilgjengelig kompendium)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Manger, Leif
Tittel: Muslim Diversity: Local Islam in Global Contects.
Red:   Manger, Leif
År:   1998
UtgSted: Curzon Press, London
Språk:  eng
PublID: r99002672
StatKat: f

55
PublKat: C12 (Alminnelig tilgjengelig kompendium)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Manger, Leif
Tittel: On Becoming Muslim. The Construction of Identities among the Lafofa
     of the Sudan.
Serie:  Muslim Diversity: Local Islam in Global Contexts.
År:   1998
UtgSted: Nordic Institute of Asian Studies
Språk:  eng
PublID: r99002658
StatKat: f

56
PublKat: C12 (Alminnelig tilgjengelig kompendium)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Manger, Leif
Tittel: Religion, Identities and Politics. Defining Muslim Discourses in the
     Nuba Mountains of the Nuba Mountains of the Sudan.
Serie:  Journal of Middle Eastern and Islamic Studies.
Red:   Bell, Joseph
År:   1998
Utgiver: Arabisk Institutt, Uib
UtgSted: Uib
PublID: r99002666
StatKat: f

57
PublKat: C12 (Alminnelig tilgjengelig kompendium)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Manger, Leif
Tittel: The Hadrami Diaspora in the Indian Ocean, Empirical and conceptual
     considerations.
Serie:  The Northwestern indian Osean as Cultural Corridor.
Red:   Dahl, G.
År:   1998
Utgiver: Stockholm University
UtgSted: Stockholm University
PublID: r99002661
StatKat: f

58
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Minnich, Robert Gary
     UiB, Institutt for sosialantropologi
Tittel: An economy of ethnicity and the production of collective identity in
     Val Canale
År:   1998
Konfer: Amer. Assoc. for Advanc. of Slavic Studies-1998 An.Con.
Sted:  Boca Raton, Florida
Språk:  eng
PublID: r98029835
StatKat: f

59
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Minnich, Robert Gary
     UiB, Institutt for sosialantropologi
Tittel: Anthropology as text.
Tidskr: AntropologNytt
Red:   Grønseth, Anne Sigfrid
ISSN:  0332-9429
År:   1998
Hefte:  3
Side(r): 15-20
Utgiver: Norsk antropologisk forening
Emneord: kommentar til AntropologNytt "metode diskusjonen-1998"
Språk:  eng
PublID: r98029829
StatKat: f

60
PublKat: B01 (Faglig bok, rapport m.v. utgitt på forlag (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Minnich, Robert Gary
     UiB, Institutt for sosialantropologi
Tittel: Homesteaders and Citizens: Collective identity formation on the
     Austro-Italian-Slovene frontier.
Serie:  Bergen Studies in Social Anthroplogy
Red:   Gulbrandsen, Ørnulf
Red:   Knudsen, John Chr.
ISSN:  0332-8147
ISBN:  82-7855-006-9
År:   1998
Side(r): 283
Utgiver: Norse Publications
UtgSted: Bergen
Språk:  eng
PublID: r98029831
StatKat: f

61
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Minnich, Robert Gary
     UiB, Institutt for sosialantropologi
Tittel: Leben im Nationalstaat - am Beispeil persönlicher Schicksale
År:   1998
UtgSted: Klagenfurt Universität, Østerrike
Konfer: Klagenfurter Tagung: Das österreichisch-italienisch-slovenische
     Dreiländerreck. Ursachen und Folgen der nationalstaatlichen
     Dreiteilung einer Region.
Sted:  Klagenfurt, Østerrike
Emneord: Ethnicity, nationalism, state-building, slovene minority
Språk:  ger
PublID: r98029850
StatKat: f

62
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Minnich, Robert Gary
     UiB, Institutt for sosialantropologi
Tittel: Prospects for transnational civil society following the arrival of
     the European Union in a contested borderland.
Tidskr: The Anthropology of East Europe Review
Red:   Rotenberg, Robert
ISSN:  1054-4720
År:   1998
Volum:  16
Hefte:  1
Side(r): 51-58
Utgiver: East European Anth. Group, DePaul University Coll. of Liberal Arts
Språk:  eng
PublID: r98029828
StatKat: f

63
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Rekdal, Ole Bjørn
     UiB, Institutt for sosialantropologi
Tittel: "When hypothesis becomes myth: The Iraqi origin of the Iraqw"
Tidskr: Ethnology
ISSN:  0014-1828
År:   1998
Volum:  37
Hefte:  1
Side(r): 1738
Utgiver: Pittsburg; University of Pittsburg
Emneord: Iraqw, Mbulu, Hamitic hypothesis, oral tradition, invented tradition
SamEng: The now rejected Hamitic hypothesis, depicting Caicasoid peoples from
     the north as responsible for a number of pre-colonial cultural and t
     e chnological achievements in Africa, served to legitimize European i
     nt ervention and colonization on the continent. This article discusse
     s how the Hamitic hypothesis was modified and revived as the origin m
     yt h of the Iraqw of Tanzania. The interaction of written sources and
     t he oralization of written sources has significantly promoted the c
     urr ent widespread recognition among the Iraqw that they originated t
     he I raq or Mesopotyamia in the Middle East.
Språk:  eng
PublID: r98010534
StatKat: f

64
PublKat: A16 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift uten referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Rio, Knut
     UiB, Institutt for sosialantropologi
Tittel: Spiralen; Det materielle produksjonsapparat involvert i
     fremstillingen av menn og andre mannlige figurer i Vanuatu,
     Sentral-Melanesia.
Tidskr: Primtive Tider. Arkeologisk Tidsskrift.
ISSN:  1501-0430
År:   1998
Volum:  1
Side(r): 33 - 46
Emneord: Materiell kultur, symboler, Melanesia,
SamNor: Folk på øya Ambrym i republikken Vanuatu i det sydlige Stillehav har
     en spesiell form som de tillegger produktive og reproduktive
     egenskaper; nemlig spiralmønstereret. Artikkelen tar for seg denne
     formen i de forskjellige kontekster der hvor den figurerer; i
     jordbruk, i slektskap, i ritualer og i sandtegninger. Ut fra dette
     påpeker forfatteren hvilke særskilte begreper om person og selv,
     produsent og produkt denne symbolske fomen bærer fram.
Språk:  nor
PublID: r00016201
StatKat: a

65
PublKat: A15 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Rio, Knut
     UiB, Institutt for sosialantropologi
Tittel: Tingenes tilstand ved Bergen Museums etnografiske samlinger
Tidskr: Norsk Antropologisk Tidsskrift
År:   1998
Volum:  9
Side(r): 93 - 104
Emneord: Oceania, etnografiske samlinger, museumsantropologi
SamNor: Forfatteren identifiserer og diskuterer karakteristiske trekk ved
     innsamlingen av etnografiske gjenstander til Bergen Museum på
     1800-tallet. Det argumenteres for at man ut fra å analysere
     behandlingen av de etnografiske objekter kan lese fortidige og
     nåtidige holdninger til De Andre.
Språk:  nor
PublID: r00016196
StatKat: a

66
PublKat: X12 (Billedmateriale (foto, diasserie, film, video, multimediaprodukt m.v.))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Rolf, Scott
     UiB, Institutt for sosialantropologi
Medforf: Tollefsen, Trygve
     SOT-Film AS
Medforf: Hviding, Edvard
     UiB, Institutt for sosialantropologi
Tittel: Kuarao: lianefiske i Marovo-lagunen. Dokumentarfilm (57 min.).
     SOT-Film AS og UiB (Inst for sosialantropologi), i samarbeid med
     Solomon Islands National Museum.
År:   1998
Org:   Universitetet i Bergen/Solomon Islands National Museum/SOT-Film AS
Språk:  nor
PublID: r98026983
StatKat: f

67
PublKat: C13 (Doktoravhandling)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Selstad, Leif
     HiF, Avdeling for fritids- og kulturfag
Tittel: An island of tradition : ritual life and local traditionalism in a Tok
     yo Bay community.
Serie:  Dr.polit.
År:   1998-09-25
Side(r): VIII, 368 s.
Utgiver: University of Bergen
UtgSted: Bergen, Norway
Tilgang: Universitetsbiblioteket i Bergen, Byttekontoret
Emneord: Tokyo, local communities, social anthroplogy, rituals, sosialantropol
     ogi, lokalsamfunn, ritualer
SamEng: http://www.fou.uib.no/drgrad/1998/708001/
URL:   http://www.uib.no/info/dr_grad/98/september/selstad/selstad.html
Språk:  eng
PublID: r99016083
StatKat: f
LokalK: N

68
PublKat: B14 (Leksikon, oppslagsverk utgitt på forlag)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Siverts, Henning
Tittel: Barth, Fredrik Weibye
Serie:  Norsk Biografisk Leksikon
År:   1998
Utgiver: Kunnskapsforlaget
UtgSted: Oslo
Språk:  nor
PublID: r00005162
StatKat: f

69
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Siverts, Henning
Tittel: Darwin i våre hjerter.
Tidskr: Norsk Antropologisk Tidsskrift
Red:   Hviding, Edvard
ISSN:  0802-7285
År:   1998
Hefte:  2-3
Side(r): 157-159
Utgiver: Universitetsforlaget
SamNor: Kommentar og omtale til Charles Darwin av Thomas Hylland Eriksen,
     Gyldendal 1997.
Språk:  nor
PublID: r98027022
StatKat: f

70
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Siverts, Henning
Tittel: Interaction and grammar. Studies in interactional sociolinguistics
     13. OCHS
Tidskr: The Journal of the Royal Anthropological Institute,
     Incoraparting Man
ISSN:  0025-1496
År:   1998
Volum:  4
Hefte:  3
Side(r): 598-599
Utgiver: Cambridge University Press, Cambridge 1996
Språk:  eng
PublID: r98027016
StatKat: f

71
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Siverts, Henning
Tittel: Nordamerikanske indianere
Tidskr: Store Norske Leksikon 3, bnd. 11
ISBN:  82-573-0687-8
År:   1998
Volum:  11-12-
Side(r): 194-196
Utgiver: Kunnskapsforlaget
SamNor: xxxx
Språk:  nor
PublID: r98027023
StatKat: f

72
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Smedal, Olaf H.
     UiB, Institutt for sosialantropologi
Tittel: Komparasjon - Rapport fra et seminar.
Tidskr: Antropolognytt
Red:   Grønseth, Anne Sigfrid
Utgave: 1
ISSN:  0332-9429
År:   1998
Side(r): 6
UtgSted: Tromsø
Språk:  nor
PublID: r99016939
StatKat: f

73
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Smedal, Olaf H.
     UiB
Tittel: Slekt og lokalsamfunn. Noen sosialantropologiske påminnelser.
Tidskr: Slekt og lokalsamfunn.
Red:   Smedal, Olaf
Red:   Aarseth, Bjørn
Red:   Mikkelsen Tretvik, Aud
Red:   Rovde, Olav
Red:   Bull, Ida
Red:   Bugge Amundsen, Arne
Utgave: 34
ISSN:  0802-720X
ISBN:  82-90176-90-2
År:   1998
Side(r): 159
Utgiver: Norsk lokalhistorisk institutt
UtgSted: Oslo
Språk:  nor
PublID: r99016593
StatKat: f

74
PublKat: X99 (Uspesifisert annet faglig resultat)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Storås, Frode
     UiB, Institutt for sosialantropologi
Medforf: Kanaaneh, Moslih
Tittel: "Al Karamah - Human Dignity"
År:   1998
Org:   Göttingen International Ethnographic Film Festival (GIEFF)
Sted:  Tyskland
Språk:  eng
PublID: r99007551
StatKat: f

75
PublKat: X99 (Uspesifisert annet faglig resultat)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Storås, Frode
     UiB, Institutt for sosialantropologi
Medforf: Kanaaneh, Moslih
Tittel: "Al Karamah - Human Dignity"
År:   1998
Org:   Lumiere kino, Highlights vom GIEFF, Göttingen.
Sted:  Tyskland
Språk:  eng
PublID: r99007552
StatKat: f

76
PublKat: X99 (Uspesifisert annet faglig resultat)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Storås, Frode
     UiB, Institutt for sosialantropologi
Medforf: Kanaaneh, Moslih
Tittel: "Al Karamah - Human Dignity"
År:   1998
Sted:  Berlin, Tyskland
Språk:  eng
PublID: r99007553
StatKat: f

77
PublKat: X99 (Uspesifisert annet faglig resultat)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Storås, Frode
     UiB, Institutt for sosialantropologi
Medforf: Kanaaneh, Moslih
Tittel: "Al Karamah - Human Dignity"
År:   1998
Sted:  Salachard, Sibir/Russland
Språk:  eng
PublID: r99007555
StatKat: f

78
PublKat: X99 (Uspesifisert annet faglig resultat)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Storås, Frode
     UiB, Institutt for sosialantropologi
Tittel: "Al Karamah - Human Dignity"
År:   1998
Sted:  Perm, Ural/Russland
Språk:  eng
PublID: r99007557
StatKat: f

79
PublKat: X99 (Uspesifisert annet faglig resultat)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Storås, Frode
     UiB, Institutt for sosialantropologi
Tittel: "Al Karamah - Human Dignity"
År:   1998
Org:   Internationales Filmfestival
Sted:  Almaty, Kasachstan
Språk:  eng
PublID: r99007558
StatKat: f

80
PublKat: X99 (Uspesifisert annet faglig resultat)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Storås, Frode
     UiB, Institutt for sosialantropologi
Tittel: "Al Karamah - Human Dignity"
År:   1998
Org:   Sibiu International Filmfestival
Sted:  Romania
Språk:  eng
PublID: r99007559
StatKat: f

81
PublKat: X12 (Billedmateriale (foto, diasserie, film, video, multimediaprodukt m.v.))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Storås, Frode
     UiB, Institutt for sosialantropologi
Tittel: "Brønn i Turkana i Kenya"
År:   1998
Org:   Bergens Tidende
Sted:  Bergen
Språk:  nor
PublID: r99007541
StatKat: f

82
PublKat: A15 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Storås, Frode
Tittel: Den øko-logiske hjerne: inntak til studiet av kultur, tenkning og
     mening.
Tidskr: Norsk Antropologisk Tidsskrift
Red:   Hviding, Edvard
Utgave: 1
ISSN:  0802-7285
År:   1998
Volum:  9
Utgiver: Universitetsforlaget
UtgSted: Oslo
Språk:  nor
PublID: r00004235
StatKat: f

83
PublKat: C12 (Alminnelig tilgjengelig kompendium)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Storås, Frode
     UiB, Institutt for sosialantropologi
Medforf: Kanaaneh, Moslih
Tittel: "Ein museumsrunde i Nederland"
År:   1998
Utgiver: Bergen Museum
UtgSted: Bergen
Tilgang: Institutt for Sosialantropologi
Språk:  nor
PublID: r99007563
StatKat: f

84
PublKat: D01 (Invitert foredrag ved vit. konf. med publisert artikkel (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Storås, Frode
Tittel: "Etnicity and Scale"
År:   1998
Konfer: Human Adaptation in African Drylands, OSSREA.
Sted:  Addis Ababa, Ethiopia.
Språk:  eng
PublID: r99006539
StatKat: f

85
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Storås, Frode
Tittel: Gjenstand nr. E 100406, Bergen Museum.
Tidskr: Norsk Antropologisk Tidsskrift
Red:   Hviding, Edvard
ISSN:  0802-7285
År:   1998
Hefte:  4
Utgiver: Universitetsforlaget
UtgSted: Oslo
Språk:  nor
PublID: r00014063
StatKat: f

86
PublKat: X99 (Uspesifisert annet faglig resultat)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Storås, Frode
     UiB, Institutt for sosialantropologi
Tittel: "I skjæringspunktet mellom vitskap og magi"
År:   1998
Org:   På Høyden
Sted:  Bergen
Språk:  nor
PublID: r99007544
StatKat: f

87
PublKat: X99 (Uspesifisert annet faglig resultat)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Storås, Frode
     UiB, Institutt for sosialantropologi
Tittel: "Magi og fiske"
År:   1998
Org:   Presseomtale i ulike aviser.
Sted:  Bergen
Språk:  nor
PublID: r99007545
StatKat: f

88
PublKat: B15 (Annen faglig bok utgitt på forlag)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Storås, Frode
Tittel: Narratives as points of entry into Beja cultural knowledge.
     Exploring theories of sickness and misfortune among the
     Handandowa Beja.
Serie:  Narratives as points of entry into Beja cultural knowledge.
Red:   Storås, Frode
År:   1998
Utgiver: Kegan Paul International
SamNor: Boken bygger på Storås sin dr. polit. avhandling.
Språk:  eng
PublID: r00004234
StatKat: f

89
PublKat: D99 (Uspesifisert konferansebidrag, foredrag, gjesteforelesning)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Storås, Frode
Tittel: "Replacing the Pastoral Staff"
År:   1998
Konfer: Human Adaptation in African Drylands, Khartoum.
Sted:  Sudan
Emneord: Intervju
Språk:  eng
PublID: r99006528
StatKat: f

90
PublKat: D03 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert abstract (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Storås, Frode
     UiB, Institutt for sosialantropologi
Medforf: Otim, Peter
Tittel: "The Karamojong"
År:   1998
Konfer: Human Adaptation in African Drylands.
Sted:  Jinja, Uganda.
Språk:  eng
PublID: r99007537
StatKat: f

91
PublKat: C99 (Uspesifisert selvstendig faglig publikasjon utgitt av institusjon o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Storås, Frode
     UiB, Institutt for sosialantropologi
Tittel: "The Karamojong"
År:   1998
UtgSted: DC office Moroto, Uganda
Tilgang: Institutt for Sosialantropologi
Emneord: Intervju
Språk:  eng
PublID: r99007561
StatKat: f

92
PublKat: A17 (Artikkel i populærvitenskapelig tidsskrift)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Storås, Frode
     UiB, Institutt for sosialantropologi
Tittel: "Tre kyr for ein Kalasnikov"
Tidskr: Bergens Tidende
År:   1998
UtgSted: Bergen
Språk:  nor
PublID: r99007540
StatKat: f

93
PublKat: C99 (Uspesifisert selvstendig faglig publikasjon utgitt av institusjon o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Storås, Frode
     UiB, Institutt for sosialantropologi
Tittel: "Under Afrikas Himmel"
År:   1998
Utgiver: Bergen Museum
UtgSted: Bergen
Tilgang: Institutt for Sosialantropologi
Emneord: Intervju
Språk:  eng
PublID: r99007562
StatKat: f

94
PublKat: X12 (Billedmateriale (foto, diasserie, film, video, multimediaprodukt m.v.))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Storås, Frode
     UiB, Institutt for sosialantropologi
Medforf: Kanaaneh, Moslih
Tittel: "Ved brønnen, Karamoja i Uganda."
År:   1998
Org:   Bergens Tidende
Sted:  Bergen
Språk:  nor
PublID: r99007542
StatKat: f

95
PublKat: X99 (Uspesifisert annet faglig resultat)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Storås, Frode
     UiB, Institutt for sosialantropologi
Medforf: Kanaaneh, Moslih
Tittel: "Vestlandsfiskarar og nomadar har overtrua felles"
År:   1998
Org:   Unimus
Sted:  Bergen
Språk:  nor
PublID: r99007543
StatKat: f

96
PublKat: D99 (Uspesifisert konferansebidrag, foredrag, gjesteforelesning)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Svensson, Karl Henrik
Tittel: National Meanings and Cognitive Models in the German Aussiedler.
År:   1998
Konfer: Nations, Cultures and Politics in Europe:A comparative Approach
Sted:  Oslo
Språk:  eng
PublID: r99003549
StatKat: f


<- forrigeinnholdneste ->