Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Institutt for medievitenskap

Produksjonsdato : 2001-01-23
Katalogtype: Fullformat.

1
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for medievitenskap
Forf:  Allern, Sigurd
Tittel: Politisk økonomi som teoretisk tilnærming i journalistikkforskning.
Serie:  Arbeidsnotater
ISBN:  82-578-0385-5
År:   1998
Hefte:  29
Side(r): 30 s.
Utgiver: Institutt for medievitenskap
Emneord: journalism, media ownership, news, information sources, methodology
SamNor: Forfatteren drøfter hvilket potensiale og begrensninger som ligger i
     en politisk-økonomisk tilnærming til forskningen på journalistikk. Ha
     n gjør re for særtrekkene ved politisk-økonomisk teori, og hva som kj
     ennetegner en slik tilnærming innenfor massekommunikasjonsforskningen
     .
Språk:  nor
PublID: r98024179
StatKat: f
LokalK: N

2
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for medievitenskap
Forf:  Arntsen, Hilde
     UiB, Institutt for medievitenskap
Tittel: Educational feature films
År:   1998-02-06
Konfer: Cultural dynamics in contemporary Africa
Sted:  Nordiska Afrikainstitutet, Uppsala, Sverige
Språk:  eng
PublID: r98030311
StatKat: f
LokalK: As

3
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for medievitenskap
Forf:  Arntsen, Hilde
     UiB, Institutt for medievitenskap
Tittel: More time (presentasjon av en zimbabwisk film)
År:   1998-02-07
Konfer: Africa film days
Sted:  Uppsala
Språk:  nor
PublID: r98030312
StatKat: f
LokalK: As

4
PublKat: D03 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert abstract (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for medievitenskap
Forf:  Arntsen, Hilde
     UiB, Institutt for medievitenskap
Tittel: Youth culture : some methodological considerations
År:   1998-08-05
Konfer: Media, civil society and cultural identities
Sted:  University of Zimbabwe, Harare, Zimbabwe
Språk:  eng
PublID: r98030307
StatKat: f
LokalK: s

5
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for medievitenskap
Forf:  Arntsen, Hilde
     UiB, Institutt for medievitenskap
Tittel: You've come a long way, baby? : some questions of gender representatio
     n in Zimbabwean women's magazines
Tidskr: Perspectives on media, culture and democracy in Zimbabwe
Red:   Waldahl, Ragnar
ISSN:  0802-1872
ISBN:  82-570-6105-0
År:   1998
Hefte:  33
Side(r): 82-114
Utgiver: Institutt for medier og kommunikasjon, Oslo
Språk:  eng
PublID: r98030309
StatKat: f
LokalK: N

6
PublKat: D03 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert abstract (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for medievitenskap
Forf:  Bakke, Marit
     UiB, Institutt for medievitenskap
Tittel: Cultural dissemination in the media : potentials and challenges
År:   1998-10-08
Konfer: The social theory, politics, and the arts conference
Sted:  Drexel University, Philadelphia, USA
Språk:  eng
PublID: r98030154
StatKat: f
LokalK: s

7
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for medievitenskap
Forf:  Bakke, Marit
     UiB, Institutt for medievitenskap
Tittel: Does it make any difference? : cultural policy implications : classica
     l music concert repertoires in Norway and the United States
Tidskr: Studia musicologica Norvegica : norsk årsskrift for musikkf
     orsking 1996
Red:   Vollsnes, Arvid O.
ISSN:  0332-5024
År:   1998-02
Volum:  22
Side(r): 7-23
Utgiver: Universitetsforlaget
Emneord: performing arts, music, classical music, musical performance, cultura
     l policy,sociology, Norway,USA
SamEng: The author seek to identify similarities and differences between clas
     sical music concert repertoires which have been presented in Norway a
     nd in the USA. She aims at identifying cross-cultural constants of mu
     sical meaning as well as cross-cultural differences.
Språk:  eng
PublID: r98030151
StatKat: f
LokalK: N

8
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for medievitenskap
Forf:  Eide, Martin
     UiB, Institutt for medievitenskap
Tittel: Den fortellende makt : om politikk og journalistikk
År:   1998-04-22
Konfer: Videreutdanningskurs for samfunnsfagslektorer
Sted:  Bjørgvin videregående skole, Bergen
Språk:  nor
PublID: r98030248
StatKat: f
LokalK: Ns

9
PublKat: A03 (Artikkel i nordisk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for medievitenskap
Forf:  Eide, Martin
     UiB, Institutt for medievitenskap
Tittel: Det journalistiske mistaket
Tidskr: Sociologisk forskning
ISSN:  0038-0342
År:   1998
Volum:  1998
Hefte:  3
Side(r): 69-87
Utgiver: Sveriges sociologförbund
Språk:  nor
PublID: r98030239
StatKat: f
LokalK: A

10
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for medievitenskap
Forf:  Eide, Martin
     UiB, Institutt for medievitenskap
Tittel: Det journalistiske mistaket : mediale dilemma i det sivile samfunn
År:   1998-09-13
Konfer: Skjervheim-seminaret 98
Sted:  Stalheim
Språk:  nor
PublID: r98030242
StatKat: f
LokalK: Ns

11
PublKat: A03 (Artikkel i nordisk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for medievitenskap
Forf:  Eide, Martin
     UiB, Institutt for medievitenskap
Tittel: Etterkrigsavisen og hjemmefronten
Tidskr: Mediekultur
ISSN:  0900-9671
År:   1998
Hefte:  28
Side(r): 15-22
Språk:  nor
PublID: r98030237
StatKat: f
LokalK: A

12
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for medievitenskap
Forf:  Eide, Martin
     UiB, Institutt for medievitenskap
Tittel: Folkets røst som folkets trøst : om journalistikk som ideologi
År:   1998-08-19
Sted:  Merkantilt institutt, Bergen
Språk:  nor
PublID: r98030251
StatKat: f
LokalK: Ns

13
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for medievitenskap
Forf:  Eide, Martin
     UiB, Institutt for medievitenskap
Tittel: Fra et pressehistorisk menasjeri
Tidskr: Norsk medietidsskrift
ISSN:  0804-8452
År:   1998
Volum:  1998
Hefte:  1
Side(r): 151-152
Utgiver: Novus
SamNor: Anmeldelse av Ulla Carlson og Karl Erik Gustafsson (red.). 1996. Den
     Moderna Dagspressen. Göteborg.
Språk:  nor
PublID: r98030235
StatKat: f
LokalK: N

14
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for medievitenskap
Forf:  Eide, Martin
     UiB, Institutt for medievitenskap
Tittel: Historisk-sosiologiske perspektiver på forholdet mellom populæraviser
     og kvalitetsaviser
År:   1998-10-29
Konfer: Prøveforelesning for dr. philos-graden
Sted:  Universitetet i Bergen, Bergen
Språk:  nor
PublID: r98030245
StatKat: f
LokalK: Ns

15
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for medievitenskap
Forf:  Eide, Martin
     UiB, Institutt for medievitenskap
Tittel: Hva er det med Akersgata?
År:   1998-05-05
Sted:  Bergen
Språk:  nor
PublID: r98030258
StatKat: f
LokalK: Ns

16
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for medievitenskap
Forf:  Eide, Martin
     UiB, Institutt for medievitenskap
Tittel: Hva er det med Akersgata?
År:   1998-05-12
Sted:  Stavanger
Språk:  nor
PublID: r98030259
StatKat: f
LokalK: Ns

17
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for medievitenskap
Forf:  Eide, Martin
     UiB, Institutt for medievitenskap
Tittel: Hva er det med Akersgata?
År:   1998-05-13
Sted:  Kristiansand
Språk:  nor
PublID: r98030260
StatKat: f
LokalK: Ns

18
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for medievitenskap
Forf:  Eide, Martin
     UiB, Institutt for medievitenskap
Tittel: Intervju om A-pressens utvikling
Tidskr: Mennesker og meninger : A-pressen ASA 50 år 1948-1998
Red:   Jacobsen, Arvid
Red:   Amundsen, Hans Kristian
Red:   Hovland, Trond Indrebø
År:   1998
Utgiver: A-pressen
Språk:  nor
PublID: r98030269
StatKat: f
LokalK: N

19
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for medievitenskap
Forf:  Eide, Martin
     UiB, Institutt for medievitenskap
Tittel: Intervju om doktoravhandling
Tidskr: Verdens gang
År:   1998-10-27
Språk:  nor
PublID: r98030289
StatKat: f
LokalK: N

20
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for medievitenskap
Forf:  Eide, Martin
     UiB, Institutt for medievitenskap
Tittel: Intervju om doktoravhandling
Tidskr: Sunnhordland
År:   1998-10-29
Språk:  nor
PublID: r98030290
StatKat: f
LokalK: N

21
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for medievitenskap
Forf:  Eide, Martin
     UiB, Institutt for medievitenskap
Tittel: Intervju om doktoravhandling
Tidskr: Haugesunds avis
År:   1998-10-30
Språk:  nor
PublID: r98030291
StatKat: f
LokalK: N

22
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for medievitenskap
Forf:  Eide, Martin
     UiB, Institutt for medievitenskap
Tittel: Intervju om doktoravhandling
Tidskr: NTB (Norsk telegrambyrå)
År:   1998-10-29
Språk:  nor
PublID: r98030294
StatKat: f
LokalK: N

23
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for medievitenskap
Forf:  Eide, Martin
     UiB, Institutt for medievitenskap
Tittel: Intervju om helse- og livsstilsmagasiner
Tidskr: Bergens tidende
År:   1998-12-01
Språk:  nor
PublID: r98030300
StatKat: f
LokalK: N

24
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for medievitenskap
Forf:  Eide, Martin
     UiB, Institutt for medievitenskap
Tittel: Intervju om informasjonspolitikk ved Universitetet i Bergen
Tidskr: Studvest
År:   1998-02-12
Språk:  nor
PublID: r98030267
StatKat: f
LokalK: N

25
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for medievitenskap
Forf:  Eide, Martin
     UiB, Institutt for medievitenskap
Tittel: Intervju om medier og Bill Clintons sexliv
Tidskr: Stavanger aftenblad
År:   1998-09-22
Språk:  nor
PublID: r98030287
StatKat: f
LokalK: N

26
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for medievitenskap
Forf:  Eide, Martin
     UiB, Institutt for medievitenskap
Tittel: Intervju om norsk løssalgspresse og momsfritak
Tidskr: Dagspressen
ISSN:  0011-5304
År:   1998
Volum:  1998
Hefte:  5
Utgiver: Norske avisers landsforening
Språk:  nor
PublID: r98030272
StatKat: f
LokalK: N

27
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for medievitenskap
Forf:  Eide, Martin
     UiB, Institutt for medievitenskap
Tittel: Intervju om norsk underholdningsjournalistikk
Tidskr: Universitas
ISSN:  0805-1798
År:   1998-11
Utgiver: Studenttinget i Oslo
URL:   http://tassen.uio.no/universitas/
Språk:  nor
PublID: r98030297
StatKat: f
LokalK: N

28
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for medievitenskap
Forf:  Eide, Martin
     UiB, Institutt for medievitenskap
Tittel: Intervju om rettsreportasje i anledning mediedekning av mishandlingssa
     k i Egersund
Tidskr: Dalane tidende
År:   1998-03-21
Språk:  nor
PublID: r98030271
StatKat: f
LokalK: N

29
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for medievitenskap
Forf:  Eide, Martin
     UiB, Institutt for medievitenskap
Tittel: Intervju om sommeraviser og agurkstoff
Tidskr: Dagspressen
ISSN:  0011-5304
År:   1998
Volum:  1998
Hefte:  9
Utgiver: Norske avisers landsforening
Språk:  nor
PublID: r98030274
StatKat: f
LokalK: N

30
PublKat: X15 (Deltagelse i radio/TV-program av faglig/populærvitenskapelig karakter)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for medievitenskap
Forf:  Eide, Martin
     UiB, Institutt for medievitenskap
Tittel: Intervju om VG og norsk populærjournalistikk
År:   1998-11-10
Org:   Studentradioen i Bergen
Sted:  Bergen
Språk:  nor
PublID: r98030298
StatKat: f
LokalK: N

31
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for medievitenskap
Forf:  Eide, Martin
     UiB, Institutt for medievitenskap
Tittel: Journalistikkens stolte nederlag : om medielogikk og journalistikk som
     ideologi
År:   1998-10-29
Konfer: Prøveforelesning for dr. philos-graden
Sted:  Universitetet i Bergen, Bergen
Språk:  nor
PublID: r98030244
StatKat: f
LokalK: Ns

32
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for medievitenskap
Forf:  Eide, Martin
     UiB, Institutt for medievitenskap
Tittel: Kjellmagnetismen
Tidskr: NRinformasjon
År:   1998
Volum:  1998
Hefte:  4
Side(r): 4-4
Utgiver: Norsk redaktørforening
Språk:  nor
PublID: r98030264
StatKat: f
LokalK: N

33
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for medievitenskap
Forf:  Eide, Martin
     UiB, Institutt for medievitenskap
Tittel: Mediasin, en epilog
År:   1998-01-09
Konfer: Årskonferanse
Sted:  Senter for helseadministrasjon, Oslo
Språk:  nor
PublID: r98030240
StatKat: f
LokalK: Ns

34
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for medievitenskap
Forf:  Eide, Martin
     UiB, Institutt for medievitenskap
Tittel: Medienes samfunnsrolle og rammebetingelser for norske medier
År:   1998-11-05
Konfer: Rådet for anvendt medieforskning
Sted:  Oslo
Språk:  nor
PublID: r98030261
StatKat: f
LokalK: Ns

35
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for medievitenskap
Forf:  Eide, Martin
     UiB, Institutt for medievitenskap
Tittel: Medieovervåking : medier, makt, demokrati
År:   1998-09-27
Konfer: Kurs i valgobservasjon
Sted:  Institutt for sammenliknende politikk, Bergen
Språk:  nor
PublID: r98030252
StatKat: f
LokalK: Ns

36
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for medievitenskap
Forf:  Eide, Martin
     UiB, Institutt for medievitenskap
Tittel: Om journalisme
År:   1998-12-16
Sted:  Senter for vitenskapsteori, Universitetet i Bergen, Bergen
Språk:  nor
PublID: r99000776
LokalK: Ns

37
PublKat: C13 (Doktoravhandling)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for medievitenskap
Forf:  Eide, Martin
     UiB, Institutt for medievitenskap
Tittel: Popularisering, modernisering, strukturering : en populæravis tar form
     : Verdens Gang i forvandling 1945-81
Serie:  Dr.philos. - Rapport
ISSN:  0801-2814
ISBN:  82-578-0390-1
År:   1998-10-30
Hefte:  40
Side(r): 442 s.
Utgiver: Institutt for medievitenskap
UtgSted: Bergen
Tilgang: Universitetsbiblioteket i Bergen, Byttekontoret
Emneord: newspapers, tabloid press, journalism, popularization, sociology, Nor
     way
SamNor: Avhandlingen analyserer og diskuterer forvandlingen av den moderne av
     isa Verdens Gang til en populæravis, og forfatteren søker å gi et bid
     rag til e sosiologisk informert presse- og journalistikkhistorie.
     http://www.fou.uib.no/drgrad/1998/705002/
URL:   http://www.uib.no/info/dr_grad/98/oktober/eide/eide.html
Språk:  nor
PublID: r98028333
StatKat: f
LokalK: N

38
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for medievitenskap
Forf:  Eide, Martin
     UiB, Institutt for medievitenskap
Tittel: Universitetene, harmoni for enhver pris? (intervju)
Tidskr: Forskerforum
År:   1998
Volum:  1998
Hefte:  2
Språk:  nor
PublID: r98030266
StatKat: f
LokalK: N

39
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for medievitenskap
Forf:  Eide, Martin
     UiB, Institutt for medievitenskap
Tittel: Å risse et samfunnshistorisk avisportrett
År:   1998-11-20
Konfer: Nordisk pressehistorisk seminar
Sted:  Dansk pressemuseum, Odense, Danmark
Språk:  nor
PublID: r98030247
StatKat: f
LokalK: As

40
PublKat: D03 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert abstract (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for medievitenskap
Forf:  Grønnestad, Dag
     UiB, Institutt for medievitenskap
Tittel: Kulturpolitiske forestillinger og økonomiske realiteter : hva er det s
     om er så smalt med et smalt fonogram?
År:   1998-11-27
Konfer: Cultural disorder : aesthetic theory, art, and popular culture
Sted:  Solstrand fjord hotel, Os
Emneord: sound recordings, music recording, audio disc recording, communicatio
     n industry, distribution, Norway
Språk:  nor
PublID: r98029039
StatKat: f
LokalK: As

41
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for medievitenskap
Forf:  Grønnestad, Dag
     UiB, Institutt for medievitenskap
Tittel: Quality never goes out of style
År:   1998-12-10
Sted:  Comfort hotel Holberg, Bergen
Språk:  nor
PublID: r98030323
StatKat: f
LokalK: Ns

42
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for medievitenskap
Forf:  Jensen, Roy Tore
     UiB, Institutt for medievitenskap
Medforf: Østbye, Helge
     UiB, Institutt for medievitenskap
Tittel: Pressedekning eller ryggdekning?
Tidskr: Bergens tidende
År:   1998-04-15
Språk:  nor
PublID: r99000869
LokalK: N

43
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for medievitenskap
Forf:  Jensen, Roy Tore
     UiB, Institutt for medievitenskap
Tittel: Studvest : spaltelangs i en gjæringstid
Tidskr: Forum for universitetshistorie
Red:   Hjeltnes, Guri
ISSN:  0808-0135
År:   1998
Volum:  1998
Hefte:  4
Side(r): 159-166
Språk:  nor
PublID: r99000868
LokalK: N

44
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for medievitenskap
Forf:  Knapskog, Karl
     UiB, Institutt for medievitenskap
Tittel: Norske mediebedrifter etter århundreskiftet
År:   1998-11-13
Konfer: Fagkonferanse Handel og kontor
Sted:  Rica travel hotel, Bergen
Språk:  nno
PublID: r99000731
LokalK: Ns

45
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for medievitenskap
Forf:  Røssland, Lars Arve
     UiB, Institutt for medievitenskap
Tittel: Pressa, dei kriminelle og vanlege folk
Tidskr: Norsk medietidsskrift
ISSN:  0804-8452
År:   1998-12
Volum:  1998
Hefte:  2
Side(r): 19-31
Emneord: newspapers, journalism, press ethics, confidentiality, crime, free fl
     ow of information
SamNor: Om pressa si identifisering av involverte i kriminalsaker. Forfattare
     n presenterer ein muleg modell for betre å forstå journalistar si gre
     nseoppdra i spørsmål om identifisering.
Språk:  nor
PublID: r98030716
StatKat: f
LokalK: N

46
PublKat: D01 (Invitert foredrag ved vit. konf. med publisert artikkel (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for medievitenskap
Forf:  Røssland, Lars Arve
     UiB, Institutt for medievitenskap
Tittel: Pressa, dei kriminelle og vanlege folk
År:   1998-05-11
Konfer: Norsk medieforskerlags vårkonferanse
Sted:  Høgskolen i Bodø, Bodø
Språk:  nno
PublID: r98030718
StatKat: f
LokalK: Ns

47
PublKat: A03 (Artikkel i nordisk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for medievitenskap
Forf:  Røssland, Lars Arve
     UiB, Institutt for medievitenskap
Tittel: Pressa si identifisering i kriminalsaker : eit bidrag til ei meir nyan
     sert framstilling
Tidskr: Nordicom information
ISSN:  0349-5949
År:   1998
Volum:  20
Hefte:  1/2
Side(r): 87-93
Emneord: newspapers, journalism, press ethics, crime, confidentiality, journal
     ists sources protection
SamNor: Forfattaren utforsker konflikten mellom retten publikum har til fri t
     ilgang til relevant informasjon og retten straffeforfulgte og krimine
     lle har til å vere anonyme.
Språk:  nno
PublID: r98028977
StatKat: f
LokalK: A

48
PublKat: B01 (Faglig bok, rapport m.v. utgitt på forlag (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for medievitenskap
Forf:  Røssland, Lars Arve
     UiB, Institutt for medievitenskap
Medforf: Kvam, Bjarne
Tittel: Tilfeldig gapestokk : pressens identifisering i kriminalsaker
ISBN:  82-533-0285-1
År:   1998
Side(r): 246 s.
Utgiver: John Grieg forlag, Bergen
Emneord: newspapers, journalism, press ethics, crime, confidentiality
SamNor: Forfatterne utforsker konflikten mellom publikums rett til å ha fri t
     ilgang til relevant informasjon og straffeforfulgtes og kriminelles r
     ett til å være anonyme. For å belyse praksisen ved identifisering av
     personer i pressen, analyserer de en rekke presseoppslag som har vært
     behandlet i Pressens faglige utvalg for brudd på Vær Varsom-plakaten
     , eller ved domstolene for brudd på personvernet.
Språk:  nor
PublID: r98028331
StatKat: f
LokalK: N

49
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for medievitenskap
Forf:  Tungodden, Tore
     UiB, Institutt for medievitenskap
Tittel: Universitetene får konkurranse
Tidskr: Bergens tidende
År:   1998-09-27
Språk:  nor
PublID: r98028990
StatKat: f
LokalK: N

50
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for medievitenskap
Forf:  Tveiten, Oddgeir
     UiB, Institutt for medievitenskap
Tittel: Bærekraftig utvikling fra et medieperspektiv
År:   1998-02-27
Konfer: Lokal agenda 21, medieverksted
Sted:  Fredrikstad
Språk:  nor
PublID: r99001017
LokalK: Ns

51
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for medievitenskap
Forf:  Tveiten, Oddgeir
     UiB, Institutt for medievitenskap
Tittel: Det var en gang i Amerika ...
Tidskr: Bergens tidende
År:   1998-01-31
Språk:  nor
PublID: r99000867
LokalK: N

52
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for medievitenskap
Forf:  Tveiten, Oddgeir
     UiB, Institutt for medievitenskap
Tittel: Forbeholdets retorikk : flyktningepolitikk som melodrama
År:   1998-04-21
Sted:  Studentersamfunnet i Bergen, Bergen
Språk:  nor
PublID: r99000870
LokalK: Ns

53
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for medievitenskap
Forf:  Tveiten, Oddgeir
     UiB, Institutt for medievitenskap
Tittel: Issues in international communication, an overview
År:   1998-11-30
Sted:  Háskoli Islands, Reykjavik
Språk:  eng
PublID: r99001015
LokalK: Ns

54
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for medievitenskap
Forf:  Tveiten, Oddgeir
     UiB, Institutt for medievitenskap
Tittel: Mediesport i Nansenlandet
Tidskr: Bergens tidende
År:   1998-10-25
Språk:  nor
PublID: r99000781
LokalK: N

55
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for medievitenskap
Forf:  Tveiten, Oddgeir
     UiB, Institutt for medievitenskap
Tittel: Nordiske komparative studier om mottak av bosniske flyktninger (interv
     ju)
Tidskr: På flukt
År:   1998-10-15
Volum:  5
Hefte:  16
Språk:  nor
PublID: r99001012
LokalK: N

56
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for medievitenskap
Forf:  Tveiten, Oddgeir
     UiB, Institutt for medievitenskap
Medforf: Førland, Jon Martin
     UiB, Institutt for medievitenskap
Tittel: Ny dagsorden i støpeformen : medienedslag i norsk flyktningepolitikk
Serie:  Rapport
ISBN:  82-578-0389-8
År:   1998
Hefte:  39
Side(r): 128 s.
Utgiver: Institutt for medievitenskap
Emneord: newspapers, editorials, political power, refugees, politics, Norway,
     Bosnia
SamNor: Rapporten søker å belyse medienes rolle som aktører og arenaer i flyk
     tningepolitikken. Gjennom analyser av redaksjonelt stoff og debattsto
     ff i aviser, samt en rekke intervjuer, har forfatterne forsøkt å bele
     gge påstanden at nyhetsjournalister oppfatter sin rolle som myndighet
     skritisk.
Språk:  nor
PublID: r98028330
StatKat: f
LokalK: A

57
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for medievitenskap
Forf:  Tveiten, Oddgeir
     UiB, Institutt for medievitenskap
Tittel: Nyhetsmediene og den flyktningepolitiske dagsorden - den "menneskelige
     vrien"
År:   1998-02-06
Konfer: Fagdagene
Sted:  Universitetet i Bergen, Bergen
Språk:  nor
PublID: r99001014
LokalK: Ns

58
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for medievitenskap
Forf:  Tveiten, Oddgeir
     UiB, Institutt for medievitenskap
Medforf: Førland, Jon Martin
     UiB, Institutt for medievitenskap
Tittel: Politikk i media, media i politikken
Tidskr: Klassekampen
År:   1998-10-24
Språk:  nor
PublID: r99000783
LokalK: N

59
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for medievitenskap
Forf:  Østbye, Helge
     UiB, Institutt for medievitenskap
Tittel: Evaluering av informasjon
År:   1998-05-27
Sted:  Bergen
Språk:  nor
PublID: r98030160
StatKat: f
LokalK: Ns

60
PublKat: X15 (Deltagelse i radio/TV-program av faglig/populærvitenskapelig karakter)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for medievitenskap
Forf:  Østbye, Helge
     UiB, Institutt for medievitenskap
Tittel: Intervju om A-pressen og Firda
År:   1998-09-30
Org:   NRK Hordaland, Vestlandsrevyen
Sted:  Bergen
Språk:  nor
PublID: r98029146
StatKat: f
LokalK: N

61
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for medievitenskap
Forf:  Østbye, Helge
     UiB, Institutt for medievitenskap
Tittel: Intervju om eierkonsentrasjon
Tidskr: Klassekampen
År:   1998-09-04
Språk:  nor
PublID: r98029142
StatKat: f
LokalK: N

62
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for medievitenskap
Forf:  Østbye, Helge
     UiB, Institutt for medievitenskap
Tittel: Intervju om endringer i pressestøtten
Tidskr: Dagen
År:   1998-09
Språk:  nor
PublID: r98029143
StatKat: f
LokalK: N

63
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for medievitenskap
Forf:  Østbye, Helge
     UiB, Institutt for medievitenskap
Tittel: Intervju om endringer i pressestøtten
Tidskr: Klassekampen
År:   1998-09-28
Språk:  nor
PublID: r98029145
StatKat: f
LokalK: N

64
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for medievitenskap
Forf:  Østbye, Helge
     UiB, Institutt for medievitenskap
Tittel: Intervju om endringer i pressestøtten
Tidskr: Dagen
År:   1998-12-04
Språk:  nor
PublID: r98030055
StatKat: f
LokalK: N

65
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for medievitenskap
Forf:  Østbye, Helge
     UiB, Institutt for medievitenskap
Tittel: Intervju om Fanaposten og andre lokalaviser
Tidskr: Fanaposten
År:   1998-08-25
Språk:  nor
PublID: r98029141
StatKat: f
LokalK: N

66
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for medievitenskap
Forf:  Østbye, Helge
     UiB, Institutt for medievitenskap
Tittel: Intervju om finansiering av NRK, reklame på tekst-TV og Internett
Tidskr: Bergens tidende
År:   1998-05-24
Språk:  nor
PublID: r98029139
StatKat: f
LokalK: N

67
PublKat: X15 (Deltagelse i radio/TV-program av faglig/populærvitenskapelig karakter)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for medievitenskap
Forf:  Østbye, Helge
     UiB, Institutt for medievitenskap
Tittel: Intervju om konflikten i Dagen
År:   1998-08
Org:   NRK Hordaland
Sted:  Bergen
Språk:  nor
PublID: r98029140
StatKat: f
LokalK: N

68
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for medievitenskap
Forf:  Østbye, Helge
     UiB, Institutt for medievitenskap
Tittel: Intervju om Rupert Murdoch
Tidskr: Dagens næringsliv
År:   1998-09-12
Språk:  nor
PublID: r98029144
StatKat: f
LokalK: N

69
PublKat: X15 (Deltagelse i radio/TV-program av faglig/populærvitenskapelig karakter)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for medievitenskap
Forf:  Østbye, Helge
     UiB, Institutt for medievitenskap
Tittel: Intervju om Studvests presentasjon av undersøkelse av Studvest
År:   1998-11-24
Org:   Studentradioen i Bergen
Sted:  Bergen
Språk:  nor
PublID: r98030052
StatKat: f
LokalK: N

70
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for medievitenskap
Forf:  Østbye, Helge
     UiB, Institutt for medievitenskap
Tittel: Intervju om undersøkelse av Studentradioen
Tidskr: Studvest
År:   1998-11-19
Språk:  nor
PublID: r98029147
StatKat: f
LokalK: N

71
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for medievitenskap
Forf:  Østbye, Helge
     UiB, Institutt for medievitenskap
Tittel: IT-skrittet etter trekvart år
Serie:  Opplæringsprogrammet IT-skrittet, rapport
År:   1998
Hefte:  3
Side(r): 25 s.
Utgiver: Institutt for medievitenskap
Tilgang: Helge Østbye / Statoil
Språk:  nor
PublID: r98030156
StatKat: f
LokalK: N

72
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for medievitenskap
Forf:  Østbye, Helge
     UiB, Institutt for medievitenskap
Tittel: IT-skrittet og neste skritt?
År:   1998-04-21
Konfer: I-dagene
Sted:  Stavanger
Språk:  nor
PublID: r98030159
StatKat: f
LokalK: Ns

73
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for medievitenskap
Forf:  Østbye, Helge
     UiB, Institutt for medievitenskap
Tittel: IT-skrittets "noviser", eksperter og avhoppere
Serie:  Opplæringsprogrammet IT-skrittet, rapport
År:   1998
Hefte:  4
Side(r): 22 s.
Utgiver: Institutt for medievitenskap
Tilgang: Helge Østbye / Statoil
Språk:  nor
PublID: r98030157
StatKat: f
LokalK: N

74
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for medievitenskap
Forf:  Østbye, Helge
     UiB, Institutt for medievitenskap
Tittel: Linjer i norsk medieutvikling på 1990-tallet : internasjonalisering, k
     onsentrasjon og kommersialisering
Tidskr: MedieNorge 1997 : fakta om norske massemedier
Red:   Bjørnstad, Nina
ISBN:  82-578-0383-9
År:   1998
Side(r): 7-41
Utgiver: Institutt for medievitenskap, Bergen
Emneord: media, media ownership, media concentration, commercialism, history,
     Norway
SamNor: Forfatteren beskriver utviklingen i eierskap, finansieringsformer og
     tilbud på mediefeltet i Norge på 1990-tallet.
Språk:  nor
PublID: r98029138
StatKat: f
LokalK: N

75
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for medievitenskap
Forf:  Østbye, Helge
     UiB, Institutt for medievitenskap
Tittel: Mangfold i mediene
År:   1998-10-14
Sted:  Gimlekollen mediesenter, Kristiansand
Språk:  nor
PublID: r98029339
StatKat: f
LokalK: Ns

76
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for medievitenskap
Forf:  Østbye, Helge
     UiB, Institutt for medievitenskap
Tittel: Massemedia og velferdspolitikk
År:   1998-03-03
Sted:  Lysebu
Språk:  nor
PublID: r98030158
StatKat: f
LokalK: Ns

77
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for medievitenskap
Forf:  Østbye, Helge
     UiB, Institutt for medievitenskap
Tittel: Medieovervåking
År:   1998-03-08
Konfer: Kurs for valgobservatører
Sted:  Bergen
Språk:  nor
PublID: r98030066
StatKat: f
LokalK: Ns

78
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for medievitenskap
Forf:  Østbye, Helge
     UiB, Institutt for medievitenskap
Tittel: Mediepåvirkning
År:   1998-05-04
Sted:  Høgskolen i Volda, Volda
Språk:  nor
PublID: r98030070
StatKat: f
LokalK: Ns

79
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for medievitenskap
Forf:  Østbye, Helge
     UiB, Institutt for medievitenskap
Tittel: Per Torsvik (1925-1998) : institusjonsbyggeren
Tidskr: Norsk medietidsskrift
ISSN:  0804-8452
År:   1998-12
Volum:  1998
Hefte:  2
Side(r): 123-126
SamNor: Nekrolog over medieforskeren Per Torsvik (1925-1998).
Språk:  nor
PublID: r98030721
StatKat: f
LokalK: N

80
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for medievitenskap
Forf:  Østbye, Helge
     UiB, Institutt for medievitenskap
Medforf: Jensen, Roy Tore
     UiB, Institutt for medievitenskap
Tittel: Rød-Larsen-saken, avisene og politikken
Tidskr: Bergens tidende
År:   1998-04-15
Språk:  nor
PublID: r98029127
StatKat: f
LokalK: N

81
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for medievitenskap
Forf:  Østbye, Helge
     UiB, Institutt for medievitenskap
Tittel: Statoils IT-skritt
År:   1998-11-13
Sted:  Samfunnsviterforeningen, Lillehammer
Språk:  nor
PublID: r98030161
StatKat: f
LokalK: Ns

82
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for medievitenskap
Forf:  Østbye, Helge
     UiB, Institutt for medievitenskap
Medforf: De Bens, Els
Tittel: The European newspaper market
Tidskr: Media policy : convergence, concentration and commerce
Red:   McQuail, Denis
Red:   Siune, Karen
ISBN:  0-7619-5939-4
År:   1998
Side(r): 7-22
Utgiver: Sage publications, London
Emneord: newspapers, media ownership, press concentration, international commu
     nication policy, Europe
SamEng: The authors try to give a main outline of the newspaper market in Wes
     tern Europe. They mainly look at "national" daily newspapers.
Språk:  eng
PublID: r98028342
StatKat: f


<- forrigeinnholdneste ->