Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Produksjonsdato : 2001-01-23
Katalogtype: Fullformat.

1
PublKat: C13 (Doktoravhandling)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Forf:  Aars, Jacob
     UiB, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Tittel: Rekruttering og personskifte i lokalpolitikken : en sammenligning av
     Finland og Norge.
År:   1998
Side(r): 1 b.
Utgiver: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
UtgSted: Bergen
URL:   http://www.fou.uib.no/drgrad/1998/701003/
Språk:  nor
PublID: r00016444
StatKat: a

2
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Forf:  Bleiklie, Ivar
     UiB, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Medforf: Goggin, M.
Medforf: Timmermans, A.
Medforf: Hovik, S.
Medforf: Landry, R.
Medforf: Marton, S.
Medforf: Orth, D.
Medforf: Rothmayr, C.
Medforf: Sedüelt, U
Medforf: Varone, F.
Tittel: Explaining Differences in Policy Design across Nations and Time.
År:   1998-10-28
Konfer: Southern Political Science Association. Annual Meeting
Sted:  Atlanta, Georgia, USA
Språk:  eng
PublID: r99012580
StatKat: f

3
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Forf:  Bleiklie, Ivar
     UiB, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Tittel: Forholdet mellom universitetet of høyskoler( The Relationship between
     Universities and State Colleges)
Serie:  Arbeidsnotatserien. NFR
År:   1998
Hefte:  13
Utgiver: Norges Forskningsråd. Området for kultur og samfunn
UtgSted: NFR, Oslo
SamNor: Evaluering av høyskolereformen
Språk:  nor
PublID: r99012575
StatKat: f
LokalK: N

4
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Forf:  Bleiklie, Ivar
     UiB, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Tittel: Justifying the Evaluative State. New Public Management Ideals in Highe
     r Education.
Tidskr: European Journal of Education
Red:   x, x
Utgave: 33
ISSN:  0141-8211
År:   1998
Volum:  3
Side(r): 299-316
Utgiver: x
UtgSted: x
Emneord: xx
SamEng: xx
Språk:  eng
PublID: r99012568
StatKat: f

5
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Forf:  Bleiklie, Ivar
     UiB, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Medforf: Marton, S.
Tittel: Linking Institutional Design with Policy Design - a Dynamic Network
     Approach
Serie:  IAO-notat/LOS-senter Notat
Utgave: 10
År:   1998
Utgiver: Inst. for adm.og org.vitenskap og LOS-Senter, UiB
UtgSted: Studia, Universitetet i Bergen
SamEng: Paper prepared for presentation at the Midwestern Political Science
     Association 1998 Annual Meeting, Chicago USA
Språk:  eng
PublID: r99012574
StatKat: f
LokalK: N

6
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Forf:  Bleiklie, Ivar
     UiB, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Tittel: Policy Networks as Dynamic Regimes.
År:   1998-09-20
Konfer: SCANCOR conference, "Samples of the Future"
Sted:  Aarhus, Danmark
Språk:  eng
PublID: r99012577
StatKat: f

7
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Forf:  Bleiklie, Ivar
     UiB, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Medforf: Timmermans, Arco
Tittel: The Politics of Life and Death. A Comparative Institutional Approach
     to the Design of Life and Death Policy Issues.
År:   1998-09-24
Konfer: ECPR Research Sessions, the Policy Design Research Group.
Sted:  Aarhus, Danmark
Språk:  eng
PublID: r99012578
StatKat: f
LokalK: N

8
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Forf:  Bleiklie, Ivar
     UiB, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Tittel: Universitetsplager i tradisjonens lys.
Tidskr: Dagbladet
År:   1998-08-20
UtgSted: Oslo
Emneord: kronikk
Språk:  nor
PublID: r99012569
StatKat: f
LokalK: n

9
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Forf:  Fossum, John-Erik
     UiB, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Tittel: Executive Influence in the Eu and Canada - A Brief Comparative
     Assesment
Tidskr: Informal Empire? Cultural Relations Between Canada, The
     Unite States and Europe. Schriftenreihe des Zentrums fur
     Kanada Studies an der Universitat Trier.
Red:   Easingwood, P.
Red:   Gross, K.
Red:   Lutz, H.
År:   1998
Utgiver: I &f Verlag, Kiel, Germany
UtgSted: Kiel, Germany
Språk:  eng
PublID: r99012329
StatKat: F

10
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Forf:  Halvorsen, Tor
     UiB, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Tittel: Engineering Cultures: European Appropriation of Americanism
Tidskr: The intellectual Appropriation of Technology
Red:   Hård, Mikael
Red:   Jamison, Andrew
ISBN:  0-262-08268-3
År:   1998
Utgiver: The MIT Press
Språk:  eng
PublID: r99012592
StatKat: F

11
PublKat: B13 (Rapport utgitt på forlag)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Forf:  Halvorsen, Tor
     UiB, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Medforf: Lidtun, Vidar
Tittel: Møtet mellom tekniske og økonomisk-administrative utdanninger -
     hvordor ingen synergi i høgskolesystemet?
Serie:  Arbeidsnotatserien, NFR
År:   1998
Hefte:  11
Språk:  nor
PublID: r99012593
StatKat: f

12
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Forf:  Helgøy, Ingrid
     UiB, SEFOS - Senter for samfunnsforskning
Tittel: Prøveforelesning over oppgitt emne til dr.polit graden
Serie:  Notatserie
År:   1998
Hefte:  47
Utgiver: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Språk:  nor
PublID: r98030667
StatKat: f
LokalK: N

13
PublKat: B01 (Faglig bok, rapport m.v. utgitt på forlag (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Forf:  Jansen, Alf-Inge (red.)
     UiB, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Medforf: Hanf, Kenneth
Tittel: Governance and Environment in Western Europe. Politics, Policy and
     Administration.
ISBN:  0-582-36820-0
År:   1998
Side(r): 334
Utgiver: Addison Wesley Longman
UtgSted: London
Språk:  eng
PublID: r99012416
StatKat: a

14
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Forf:  Jansen, Alf Inge
     UiB, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Medforf: Osland, Oddgeir
     UiB, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Medforf: Hanf, Kenneth
Tittel: Environmental challanges and institutional changes. An interpretation
     of the development of environmental policy in Western Europe.
Tidskr: Governance and Environment in Western Europe. Politics,
     Policy and Administration.
Red:   Jansen, Alf-Inge
Red:   Hanf, Kenneth
ISBN:  0-582-36820-0
År:   1998
Side(r): 277-325
Utgiver: Addison Wesley Longman
UtgSted: London
Språk:  eng
PublID: r99012422
StatKat: a

15
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Forf:  Jansen, Alf-Inge
     UiB, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Medforf: Osland, Oddgeir
     UiB, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Medforf: Hanf, Kenneth
Tittel: Environmental challenges and institutional changes. An interpretation
     of the development of environmental policy in Western Europe.
Tidskr: Governance and Environment in Western Europe.
Red:   Jansen, Alf-Inge
Red:   Hanf, Kenneth
ISBN:  0-582-36820-0
År:   1998
Side(r): 50 s.
Utgiver: Addison Wesley Longman Limited.
Språk:  eng
PublID: r99000517

16
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Forf:  Jansen, Alf Inge
     UiB, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Medforf: Hanf, Kenneth
Tittel: Environmental policy - the outcome of strategic action and
     institutional characteristics.
Tidskr: Governance and Environment in Western Europe. Politics,
     Policy and Administration.
Red:   Jansen, Alf-Inge
Red:   Hanf, Kenneth
ISBN:  0-582-36820-0
År:   1998
Side(r): 1-16
Utgiver: Addison Wesley Longman
UtgSted: London
Språk:  eng
PublID: r99012418
StatKat: a

17
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Forf:  Jansen, Alf Inge
     UiB, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Medforf: Pehle, Heinrich
Tittel: Germany: The engine in European environmental policy?
Tidskr: Governance and Environment in Western Europe. Politics,
     Policy and Administration.
Red:   Jansen, Alf-Inge
Red:   Hanf, Kenneth
ISBN:  0-582-36820-0
År:   1998
Side(r): 82-109
Utgiver: Addison Wesley Longman
UtgSted: London
Språk:  eng
PublID: r99012420
StatKat: a

18
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Forf:  Jansen, Alf Inge
     UiB, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Medforf: Mydske, Per Kristen
     UiO
Tittel: Norway: Balancing environmental quality and interest in oil.
Tidskr: Governance and Environment in Western Europe. Politics,
     Policy and Administration.
Red:   Jansen, Alf-Inge
Red:   Hanf, Kenneth
ISBN:  0-582-36820-0
År:   1998
Side(r): 181-207
Utgiver: Addison Wesley Longman
UtgSted: London
Språk:  eng
PublID: r99012421
StatKat: a

19
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Forf:  Lægreid, Per
     UiB, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Medforf: Christensen, Tom
Tittel: Administrative reform policy: the case of Norway.
Tidskr: International Review of Administrative Sciences.
År:   1998
Volum:  64
Side(r): 457-475
Språk:  eng
PublID: r99012373
StatKat: f

20
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Forf:  Lægreid, Per
     UiB, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Medforf: Roness, Paul G.
     UiB, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Tittel: Administrative Reform Programmes and Institutional response in
     Norwegian Central Government
Serie:  Notat
ISSN:  0803-0200
År:   1998
Hefte:  45
Side(r): 40 s.
Utgiver: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
UtgSted: Bergen
Emneord: forvaltningspolitikk reformprogram sentraladministrasjonen
SamEng: In this article we examine, on the basis of an institutional
     perspective, the development of reform measures and reform programmes
     initiated in the administration of the Norwegian state since the
     early 1980s. First, we consider the perceptions and interpretations
     of the specific problems which formed the foundation for the reform
     programme, the organisation ofthe reform processes, and the solutions
     and organisational models proposed. Second, we examine the actual
     changes in the administration of the state which resulted from these
     initiatives and the role played by the various actors in the
     adaptations which have occurred. We argue that there has been a
     certain amount of "de-bureaucratization" and devolution within the
     Norwegian central government, to the extent that the classical
     Weberian hierarchical form of administration has been weakened,
     resulting in increased complexity and freedom for local practices.
Språk:  eng
PublID: r99009639
StatKat: f
LokalK: N

21
PublKat: B01 (Faglig bok, rapport m.v. utgitt på forlag (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Forf:  Lægreid, Per
     UiB, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Medforf: Christensen, Tom
Tittel: Den moderne forvaltning. Om reformer i sentralforvaltningen
ISBN:  82-518-3672-7
År:   1998
Side(r): 230 s.
Utgiver: Tano Aschehoug
UtgSted: Oslo
Språk:  eng
PublID: r99012337
StatKat: f
LokalK: N

22
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Forf:  Lægreid, Per
     UiB, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Medforf: Roness, Paul G.
     UiB, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Tittel: Frå einskap til mangfald. Eit perspektiv på indre fristilling i statsf
     orvaltninga
Tidskr: Ein stat? Fristillingas fire ansikt
Red:   Grønlie, Tore
Red:   Selle, Per
ISBN:  82-521-5194-9
År:   1998
Side(r): 21-65
Utgiver: Det Norske Samlaget
Emneord: forvaltningspolitikk fristilling statsforvaltning
Språk:  nno
PublID: r99000726
LokalK: N

23
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Forf:  Lægreid, Per
     UiB, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Medforf: Roness, Paul G.
     UiB, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Tittel: Frå einskap til mangfald. Eit perspektiv på indre fristilling i
     sentraladministrasjonen.
Tidskr: Ein Stat? Fristillingas fire ansikt.
Red:   Grønlie, I.T.
Red:   Selle, P.
ISBN:  82-521-519-9
År:   1998
Utgiver: Samlaget
UtgSted: Oslo
Språk:  nor
PublID: r99012338
StatKat: f

24
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Forf:  Lægreid, Per
     UiB, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Tittel: New Public management - Design, resistence or transformation
År:   1998-09-03
Konfer: APSA-konferanse
Sted:  Boston, USA
Språk:  eng
PublID: r99012383
StatKat: f

25
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Forf:  Lægreid, Per
     UiB, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Medforf: Christensen, Tom
     UiO
Tittel: Public Administrative in a Democratic Context - A Review of Norwegian
     Research
Tidskr: Organizing organizations
Red:   Brunsson, I.N.
Red:   Olsen, J.P.
ISBN:  82-7674-422-2
År:   1998
Side(r): 147-172
Utgiver: Fagbokforlaget
UtgSted: Bergen
Språk:  eng
PublID: r99012376
StatKat: f

26
PublKat: A17 (Artikkel i populærvitenskapelig tidsskrift)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Forf:  Lægreid, Per
     UiB, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Medforf: Christensen, Tom
     UiO
Tittel: Regelorientert målstyring
Tidskr: Stat og styring
År:   1998
Hefte:  2
Side(r): 35-38
Språk:  nor
PublID: r99012384
StatKat: a

27
PublKat: C12 (Alminnelig tilgjengelig kompendium)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Forf:  Lægreid, Per
     UiB, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Medforf: Christensen, Tom
     UiO
Tittel: Transforming New Public Management
Serie:  Notat 9825
År:   1998
Utgiver: LOS-senteret, Universitetet i Bergen
UtgSted: Bergen
Språk:  eng
PublID: r99012382
StatKat: A

28
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Forf:  Matland, Richard E.
     UiB, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Tittel: Bringing Women into Power: Research Findings in Western Democracies
     with Potential Application to Macedonia.
Tidskr: Increasing Women's Participation in Politics and Power in
     Macedonia.
Red:   Ristova, M
År:   1998
Hefte:  1
UtgSted: Skopje, Mavedonia: Ministry of Science
Språk:  eng
PublID: r99012597
StatKat: f

29
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Forf:  Matland, Richard E.
     UiB, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Tittel: Enhancing Women's Political Participation: Legislative Recruitment
     and Electoral Systems.
Tidskr: Women in Parliament: Beyond Numbers
Red:   Karam, Azza
År:   1998
Hefte:  1
UtgSted: Stockholm
Språk:  eng
PublID: r99012596
StatKat: f

30
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Forf:  Matland, Richard E.
     UiB, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Medforf: Studlar, Donley T
Tittel: Gender and the Elecotal Opportunity Structure in the Canadian
     Provinces.
Tidskr: Political Research Quarterly
ISSN:  1065-9129
År:   1998
Volum:  51
Hefte:  1
Side(r): 117-140
Språk:  eng
PublID: r99012594
StatKat: f

31
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Forf:  Matland, Richard E.
     UiB, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Tittel: Women's Representation in National Legislatures: Developed and
     Developing Countries.
Tidskr: Legislative Studies Quarterly
ISSN:  0362-9805
År:   1998
Volum:  23
Hefte:  1
Side(r): 109-125
Språk:  eng
PublID: r99012595
StatKat: f

32
PublKat: A03 (Artikkel i nordisk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Forf:  Michelsen, Svein
     UiB, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Tittel: Apprentice Socialisation, Biography and Organisation. Socieal
     conditions for vocational training in Norwegian industry.
Tidskr: Work of hands and work of mind in times of change.
Red:   Heikkinen, A.
Red:   Mjelde, L.
År:   1998
Utgiver: Tampere University
UtgSted: Tampere, Finland
Språk:  eng
PublID: r99012641
StatKat: a
LokalK: A

33
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Forf:  Offedal, Audun
     UiB, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Medforf: Aars, Jacob
     UiB, SEFOS - Senter for samfunnsforskning
Tittel: Having people deliberate. Representativeness and deliberative
     politics.
År:   1998.11.27
Konfer: Nordisk kommunalforskerkonferanse
Sted:  Odense, Danmark
Språk:  eng
PublID: r99012631
StatKat: a

34
PublKat: A12 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift uten referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Forf:  Offerdal, Audun
     UiB, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Tittel: Politika i problemi organizatjionnogo dizajna v mestnom camoupravlenii
Tidskr: Polis - Polititseskie Issledovanija
Red:   Shmatskova, T.V.
År:   1998
Volum:  7
Hefte:  1
Side(r): 52-67
SamEng: The article deals with the questions of how to divide the territory o
     f a state into \proper\ local government units and what functions to
     allocate various levels of the governmental organization. It is even
     more about politics. The thesis is that there exist no objective crit
     eria by which a proper division oor allocation could be performed; th
     at the division and allocation is the result of political processes;
     and that this is a state of affairs which one should appreciate and s
     afegard. First soeme general principles for organizion local governme
     nt are discussed. Second some examples from recent Norwegian proposal
     s for municipal reorganization and literature are used to illustrate
     some of the problems of local government design. Third the question o
     f politics and local government are discussed and related to what mig
     htbe a suitable approach to organizational design in local government
     .
Språk:  rus
PublID: r99000484
LokalK: A

35
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Forf:  Osland, Oddgeir
     UiB, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Tittel: Den samfunnsvitskaplege striden om tolkinga av den miljøvernpolitiske
     striden.
Tidskr: Norsk Statsvitenskaplig Tidsskrift
Red:   Bleiklie, Ivar
Red:   Offerdal, Audun
ISSN:  0801-1745
År:   1998
Hefte:  2.98
Side(r): 15s s.
Utgiver: Universitetsforlaget
Språk:  nno
PublID: r99000518

36
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Forf:  Osland, Oddgeir
     UiB, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Medforf: Kråkenes, Trond
     UiB, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Tittel: "New Deal" eller nye spillregler? Om kollektivtransportens forvaltning
     sorganisasjon og valg av politiske styringsinstrumenter for å fremme k
     ollektivtransporten.
Serie:  Rapportserien.
År:   1998
Hefte:  65.1998
Side(r): 140s s.
Utgiver: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap.
Språk:  nor
PublID: r99000519

37
PublKat: A03 (Artikkel i nordisk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Forf:  Ravneberg, Bodil
     UiB, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Tittel: Fra utbygging av tiltak til oppbygging av kompetanse. Etablering av
     Statens Spesiallærerskole i et komparativt perspektiv.
Tidskr: Handicap og samfund. En Spesialpedagogisk verden.
År:   1998
Hefte:  10
Utgiver: Dansk Psykologisk Forlag
Språk:  nor
PublID: r99010617
StatKat: a
LokalK: A

38
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Forf:  Rolland, Vidar W
Medforf: Roness, Paul G.
     UiB, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Medforf: Ågotnes, John-Erik
Tittel: Forvaltningsdatabasen. Organisasjonsformer og ressursar i staten.
     Statusrapport om oppbygging og vidare planar
Serie:  LOS-senter Rapport
ISSN:  0801-9045
År:   1998
Hefte:  9804
Side(r): 108 s.
Utgiver: LOS-senteret
Emneord: statforvaltning
SamNor: Forvaltningsdatabasen omfattar nå informasjon om (endringar i)
     organisasjonsstrukturen i departement og andre delar av
     sentraladministrasjonen i perioden 1946-1997. For departementa er det
     også tatt med endringar knytta til undereiningar, mens det for dei
     andre sentraladministrative organa berre er registrert endringar som
     gjeld heile einingane. Til saman omfattar databasen om lag 1700 unike
     organisatoriske einingar. Desse einingane har vore utsette for om lag
     4500 organisatoriske endringar. Ein testversjon av databasen er nå
     tilgjengeleg gjennom Internett. her kan ein m.a. søka etter einingar
     ved namn, få organisasjonskart for kvart departement for kvart år, og
     få einingane si endringshistorie. I denne statusrapporten drøftar vi
     først dei vala som er gjort når det gjeld avgrensinga av
     studieobjektet: kva sentraladministrasjonen omfattar, og kva som kan
     sjåast på som eigne organisasjonar innafor sentraladministrasjonen.
     Deretter drøftar vi kva typar endringar som kan vera aktuelle for
     desse organisasjonane. Både for avgrensinga av
     sentraladministrasjonen og for avklaringa av endringstypar har vi
     vist korleis det vi har gjort står i forhold til aktuelle bidrag frå
     den internasjonale faglitteraturen. Vi omtalar også korleis moglege
     kjelder kan brukast for å få tak i opplysningar om (endringar i)
     organisasjonsstrukturen. Til slutt kjem vi inn på planane våre for
     utviding av databasen i breidda til å omfatta heile
     statsforvaltninga, og i dj upna ved at ny informasjon om dei
     organisatoriske einingane blir innsamla og tilrettelagt.
Språk:  nno
PublID: r99000728
StatKat: f
LokalK: N

39
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Forf:  Roness, Paul G.
     UiB, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Tittel: Analysar av organisering og endring i den norske sentraladministrasjon
     en. Ei drøfting av teori, metode og resultat i utvalde studiar
Serie:  LOS-senter Rapport
År:   1998
Hefte:  9809
Side(r): 83 s.
Utgiver: LOS-senteret
Emneord: omorganisering sentraladministrasjonen
SamNor: Utgangspunktet for denne rapporten er ein samanliknande studie knytta
     til seks saksområde under Justisdepartementet og Kyrkje- og undervis
     ningsdepartementet i perioden 1961-1986 som blei skrive for nokre år
     sidan (LOS-senter Rapport 9206). Siktemålet med rapporten er å drøfta
     grunnlaget for og verknadene av dei vala som blei foretatt der når d
     et gjaldt analysetype, studieobjekt, teoribruk og metodebruk, og korl
     eis studien på desse punkta kan sjåast i forhold til fire andre studi
     ar av organisasjonsendringar i den norske sentraladministrasjonen som
     bygger på organisasjonsteoretiske inntak. Når det gjeld analysetypar
     blir det skilt mellom normativ, konstruktiv og empirisk analyse. For
     studieobjekt går hovudskiljet mellom forløp og utfall av endringspro
     sessar og effektar av gitte organisasjonsformer eller endringar i des
     se. Når det gjeld teoribruk blir to spørsmål drøfta: 1) kva typar teo
     riar om organisering og endring blir nytta? 2) korleis blir teorimang
     faldet handtert? For metodebruk blir studiane omtalte etter kva under
     søkingsopplegg, kjeldegrunnlag og analysemåtar som blir lagt til grun
     n. Ut frå at det finst ulike analysetypar kan resultata vera av norma
     tiv, konstruktiv eller empirisk karakter. Sidan studien som var utgan
     gspunktet i hovudsak er ein empirisk analyse av forløp og utfall av e
     ndringsprosessar, er det lagt størst vekt på slike empiriske resultat
     . Sjølv om det ikkje utan vidare er lett å samanlikna funn og tolking
     ar på tvers av studiar der det er nytta ulik teori og metode, blir de
     t foretatt eit forsøk i den retninga. Dette blir gjort gjennom ei drø
     fting av korleis funn i dei fire andre studiane kan tolkast ut frå op
     plegget i studien som var utgangspunktet og samanliknast med funn frå
     denne studien.
Språk:  nno
PublID: r99000727
LokalK: N

40
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Forf:  Sangolt, Linda
     UiB, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Tittel: Fremtidens studier: perspektiver på høyere utdanning i det 21. århundr
     e.
Tidskr: Bergens Tidende
Red:   x, x
Utgave: X
ISBN:  x
År:   1998.11.21
Volum:  x
Side(r): X
Utgiver: Eides Forlag
UtgSted: Bergen
SamNor: xx
Språk:  nor
PublID: r99012334
StatKat: f

41
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Forf:  Sangolt, Linda
     UiB, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Medforf: Blichner, Lars C.
     UiB, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Tittel: The Concept of Subsidiarity and the Debate on European Cooperation:
     Pitfalls and Possibilities.
Tidskr: Organizing Organizations.
Red:   Brunsson, Nils
Red:   Olsen, Johan P.
År:   1998
Utgiver: Fagbokforlaget
Språk:  eng
PublID: r99012332
StatKat: f

42
PublKat: D03 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert abstract (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Forf:  Sangolt, Linda
     UiB, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Tittel: The internationalization of university education - callenges for
     women graduates.
År:   1998-08-20
Konfer: World Conference of International University Women
Sted:  Graz, Autria
Språk:  eng
PublID: r99012336
StatKat: f


<- forrigeinnholdneste ->