Det historisk-filosofiske fakultet

HIT-senteret

Produksjonsdato : 2001-01-23
Katalogtype: Fullformat.

1
PublKat: A24 (Kapittel i annen faglig bok utgitt på forlag)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, LiLi, Seksjon for lingvistiske fag
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, HIT-senteret
Forf:  Rosén, Victoria
     UiB, HIT-senteret
Medforf: De Smedt, Koenraad
     UiB, Seksjon for lingvistiske fag
Tittel: SCARRIE: Automatisk korrekturlesning for skandinaviske språk
Tidskr: Mons 7: Utvalde artiklar frå det 7. Møtet Om Norsk Språk i
     Trondheim 1997
Red:   Faarlund, Jan Terje
Red:   Mæhlum, Brit
Red:   Nordgård, Torbjørn
ISBN:  82-7099-307-7
År:   1998
Side(r): 197 - 210
Utgiver: Novus
UtgSted: Oslo
Emneord: automatisk korrekturlesning, språkteknologi
SamNor: I denne artikkelen ønsker vi å presentere SCARRIE, som er et
     EU-støttet forskningsprosjekt som er rettet mot hvordan
     lingvistiske kunnskaper kan forbedre automatisk korrekturlesning. Vi
     vil først vise hva slags skrivefeil en finner i norske tekster.
     Deretter vil vi illustrere hvordan lingvistiske kunnskaper kan føre
     til vesentlige forbedringer i programmer for automatisk
     korrekturlesning på tre områder: fonologisk analyse, morfologisk
     analyse og syntaktisk analyse.
URL:   http://fasting.hf.uib.no/papers/MONS7-paper.html
Språk:  nor
PublID: r00003585
StatKat: a


<- forrigeinnholdneste ->