Det medisinske fakultet

Senter for epidemiologisk forskning

Produksjonsdato : 2001-01-23
Katalogtype: Fullformat.

1
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Senter for epidemiologisk forskning
Forf:  Hsing, Ann W
Medforf: McLaughlin, Joseph K.
Medforf: Chow, Wong-Ho
Medforf: Schuman, Leonard M.
Medforf: Co Chien, Harvey T.
Medforf: Gridley, Gloria
Medforf: Bjelke, Erik
     UiB, Senter for epidemiologisk forskning
Medforf: Wacholder, Sholom
Medforf: Blot, William J.
Tittel: Risk factors for colorectal cancer in a prospective study among U.S.
     white men
Tidskr: International Journal of Cancer
ISSN:  0020-7136
År:   1998
Volum:  77
Side(r): 549-553
Utgiver: Wiley-Liss, Inc.
Emneord: Se PubMed
SamEng: Kan hentes fra PubMed
Språk:  eng
PublID: r98028081
StatKat: f
LokalK: KAT 1


<- forrigeinnholdneste ->