Det medisinske fakultet

Psykiatrisk institutt, Seksjon Sandviken sykehus

Produksjonsdato : 2001-01-23
Katalogtype: Fullformat.

1
PublKat: A12 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift uten referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Psykiatrisk institutt, Seksjon Sandviken sykehus
Forf:  Andreassen, Ole A
     UiB, Seksjon Sandviken sykehus
Medforf: Ferrante, R.J.
     UiB, Seksjon Sandviken sykehus
Medforf: Beal, M.F.
     UiB, Seksjon Sandviken sykehus
Medforf: Jørgensen, HA
     UiB, Seksjon Sandviken sykehus
Tittel: Oral dyskinesias and striatal lesions in rats after long-term
     co-treatment with Haloperidol and 3-Nitropropionic Acid.
Tidskr: Neuroscience
År:   1998
Volum:  87
Hefte:  3
Side(r): 639-648
Utgiver: Elsevier Science Ltd.
Emneord: neuroleptics, energy impairment, vacuous chewing movements,
     neurodegeneration, basal ganglia, tardive dyskinesia
Språk:  eng
PublID: r98029070
StatKat: f
LokalK: KAT 1

2
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Psykiatrisk institutt, Seksjon Sandviken sykehus
Forf:  Dahl, Alv A.
     Aker sykehus, Oslo
Medforf: Løwert, Anette
     Vejle sygehus, Danmark
Medforf: Asserson, Sigurd
     UiB, Seksjon Sandviken sykehus
Medforf: Bjarking, Lennart
     Community Mental Health Center, Copenhagen
Medforf: Berglund, Johan
     Buskerud sentralsykehus, Drammen
Medforf: Kristensen, Flemming
     Vordingborg sygehus, Danmark
Medforf: Norum, Dag
     Østfold sentralsykehus, avd. psykiatri på Veum, Fredrikstad
Medforf: Tønseth, Sverre
     Sanderud sykehus, Ottestad
Medforf: Bayer, Lotte
     Lundbeck Pharma Ltd, Valby, Danmark
Medforf: Mæhlum, Eli
     H. Lundbeck Ltd, Lysaker
Medforf: The Study Group,
     [div. institusjoner]
Tittel: Hydroxylation polymorphism of debrisoquine hydroxylase (CYP2D6) in
     patients with schizophrenia in Norway and Denmark
Tidskr: Human Psychopharmacology - Clinical and Experimental
ISSN:  0885-6222
År:   1998
Volum:  13
Hefte:  7
Side(r): 509-511
Emneord: cyp2d6, schizophrenia, genotyping, poor metabolizer
SamEng: The isozyme debrisoquine hydroxylase (CYP2D6) is central for the
     elimination of neuroleptic drugs. The capacity to hydroxylate
     debrisoquine is currently examined by genotypingof the isozyme.
     Approximately 7% of Europeans have a reduced capacity to hydroxylate
     debrisoquine, and they are defined as poor metabolizers. Two studies
     of small samples o f well-defined patients with schizophrenia have
     shown that 6.5-6.6% were poor metabolizers, which is close to the
     rate in psychic normals. We found a total rate of 3.9% of poormetab
     olizers in a big sample (N = 509) of patients with schizophrenia.
     Therate in the Danish subsample (N = 221) was 4.5%, and in the
     Norwegiansub-sample (N = 288) the rate was 3 .5% . Our results
     indicate that the true rate of poor metabolizers among patient's with
     schizophreniais still to be determined.
Språk:  eng
PublID: r98029674
StatKat: f
LokalK: KAT 1

3
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Psykiatrisk institutt, Seksjon Sandviken sykehus
Forf:  Haver, Brit
     UiB, Seksjon Sandviken sykehus
Medforf: Dahlgren, L.
Tittel: A 2-year follow-up study of 120 women alcoholics early in their treatm
     ent career.
År:   1998
Konfer: Addiction 11th Norwegian research Conference on Mental Health
Sted:  Quality Hafjell Hotel
Språk:  eng
PublID: r99012684
LokalK: N

4
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Psykiatrisk institutt, Seksjon Sandviken sykehus
Forf:  Haver, Brit
     UiB, Seksjon Sandviken sykehus
Tittel: Hordaland fylke - i en bakevje?
Tidskr: Bergens Tidende
År:   1998
Språk:  nor
PublID: r99013936
StatKat: a
LokalK: NKAT 7

5
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Psykiatrisk institutt, Seksjon Sandviken sykehus
Forf:  Jørgensen, Hugo A.
     UiB, Seksjon Sandviken sykehus
Tittel: Antipsykotika og bivirkninger
Tidskr: Tidsskrift for Den norske lægeforening
ISSN:  0029-2001
År:   1998
Volum:  118
Hefte:  28
Side(r): 4337-4338
Språk:  nor
PublID: r98029072
StatKat: f
LokalK: NKAT 7

6
PublKat: A17 (Artikkel i populærvitenskapelig tidsskrift)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Psykiatrisk institutt, Seksjon Sandviken sykehus
Forf:  Jørgensen, Hugo A.
     UiB, Seksjon Sandviken sykehus
Tittel: Bedre effekt og færre bivirkninger
Tidskr: Legemidler og Samfunn
Red:   Hagen, Jan
ISSN:  0803-6268
År:   1998-02
Hefte:  2
Side(r): 48-50
Språk:  nor
PublID: r98029073
StatKat: f
LokalK: NKAT 5

7
PublKat: A17 (Artikkel i populærvitenskapelig tidsskrift)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Psykiatrisk institutt, Seksjon Sandviken sykehus
Forf:  Jørgensen, Hugo Arild
     UiB, Seksjon Sandviken sykehus
Tittel: Bredere effekt og færre bivirkninger
Tidskr: Legemidler og Samfunn
ISSN:  0803-6268
År:   1998
Side(r): 48-50
Emneord: bivirkninger
Språk:  nor
PublID: r99013934
StatKat: f
LokalK: NKAT 5

8
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Psykiatrisk institutt, Seksjon Sandviken sykehus
Forf:  Jørgensen, Hugo Arild
     UiB, Seksjon Sandviken sykehus
Tittel: Evaluering av undervisningen i psykiatri ved Universitetet i Bergen.
År:   1998
Hefte:  2
Side(r): 4 s.
Utgiver: UPED-skrift
Emneord: evaluering, undervisning, psykiatri
Språk:  nor
PublID: r99013933
StatKat: a
LokalK: NKAT 3

9
PublKat: A17 (Artikkel i populærvitenskapelig tidsskrift)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Psykiatrisk institutt, Seksjon Sandviken sykehus
Forf:  Nygaard, Jofrid A
     UiB, Seksjon Sandviken sykehus
Tittel: Annerledes barnet.
Tidskr: Helsenytt for alle
ISSN:  0333-2861
År:   1998
Side(r): 18-19
Emneord: barn, annerledes
Språk:  nor
PublID: r99013937
StatKat: f
LokalK: NKAT 5

10
PublKat: A17 (Artikkel i populærvitenskapelig tidsskrift)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Psykiatrisk institutt, Seksjon Sandviken sykehus
Forf:  Nygaard, Jofrid A
     UiB, Seksjon Sandviken sykehus
Tittel: Det urolige barnet
Tidskr: Helsenytt for alle
ISSN:  0333-2861
År:   1998
Side(r): 16-17
Emneord: urolig, barn
Språk:  nor
PublID: r99013938
StatKat: a
LokalK: N KAT 5

11
PublKat: A17 (Artikkel i populærvitenskapelig tidsskrift)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Psykiatrisk institutt, Seksjon Sandviken sykehus
Forf:  Nygaard, Jofrid A
     UiB, Seksjon Sandviken sykehus
Tittel: Når barnet ikke vil gå på skolen.
Tidskr: Helsenytt for alle
ISSN:  0333-2861
År:   1998
Side(r): 28-29
Emneord: barn, skole
Språk:  nor
PublID: r99013939
StatKat: f
LokalK: NKAT 5

12
PublKat: A17 (Artikkel i populærvitenskapelig tidsskrift)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Psykiatrisk institutt, Seksjon Sandviken sykehus
Forf:  Nygaard, Jofrid A
     UiB, Seksjon Sandviken sykehus
Tittel: Omsorgssvikt og mishandling av barn.
Tidskr: Helsenytt for alle
ISSN:  0333-2861
År:   1998
Side(r): 22-23
Emneord: omsorgssvikt, mishandling, barn
Språk:  nor
PublID: r99013940
StatKat: f
LokalK: NKAT 5

13
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Psykiatrisk institutt, Seksjon Sandviken sykehus
Forf:  Thorsen, G R B
Medforf: Braaten, E
Medforf: Drange, H
Medforf: Haver, Brit
     UiB, Seksjon for medisinsk statistikk
Medforf: Nerheim, I K
Medforf: Olsen, J S
Medforf: Dittmann, S E
Medforf: Herlofsen, P
Medforf: Hesla, P E
Medforf: Pinslund, H
Tittel: Oppfølging av personell som har tjenestegjort i internasjonale
     fredsoperasjoner.
År:   1998
Hefte:  7
Utgiver: Statens helsetilsyns utredningsserie
Emneord: fredsoperasjoner, personell
Språk:  nor
PublID: r99013946
StatKat: a
LokalK: NKAT 3


<- forrigeinnholdneste ->