Det medisinske fakultet

Psykiatrisk institutt, Seksjon Haukeland sykehus

Produksjonsdato : 2001-01-23
Katalogtype: Fullformat.

1
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Psykiatrisk institutt, Seksjon Haukeland sykehus
Forf:  Bergman, I.
Medforf: Haver, Brit
     UiB, Seksjon Sandviken sykehus
Medforf: Bergman, H.
Medforf: Dahlgren, L.
Medforf: Nielsen, G. H.
Tittel: Personality characteristics of women with alcohol addiction: A Rorscha
     ch study of women in an early treatment programme
Tidskr: Scandinavian Journal of Psychology
ISSN:  0036-5564
År:   1998
Volum:  39
Hefte:  1
Side(r): 47-54
Språk:  eng
PublID: r99012683
LokalK: KAT 1

2
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Psykiatrisk institutt, Seksjon Haukeland sykehus
Forf:  Berle, Jan Øystein
     UiB, Seksjon Haukeland sykehus
Medforf: Holsten, Fred
     UiB, Seksjon Haukeland sykehus
Tittel: Postpartum depresjon - en hyppig forekommende sykdomstilstand med god
     behandlingsprognose!
Tidskr: Helsesøstre
ISSN:  0802-1554
År:   1998
Volum:  1
Side(r): 14-17
Språk:  nor
PublID: r99012664
StatKat: f
LokalK: N KAT 8

3
PublKat: D03 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert abstract (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Psykiatrisk institutt, Seksjon Haukeland sykehus
Forf:  Berle, Jan Øystein
     UiB, Seksjon Haukeland sykehus
Tittel: Quality Development in Depression Care and prevention of Suicide, with
     special emphasis on pregnancy
År:   1998
Konfer: 3rd Consensus Meeting of The World Health Organization Regional
     Office for Europe in Use of Wlll-Beeing Measures in Primary He
     alth Care - The Depca Project
Sted:  Stockholm, Sweden, 12.02-13.02
Språk:  eng
PublID: r99012674

4
PublKat: A03 (Artikkel i nordisk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Psykiatrisk institutt, Seksjon Haukeland sykehus
Forf:  DÈlia, G.
Medforf: Holsten, Fred
     UiB, Seksjon Haukeland sykehus
Tittel: Kognitiv terapi har visat god effekt på panikkångest
Tidskr: Lakartidningen
ISSN:  0023-7205
År:   1998
Volum:  95
Hefte:  44
Side(r): 4869-4872
Språk:  swe
PublID: r99012665
LokalK: KAT 8

5
PublKat: D03 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert abstract (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Psykiatrisk institutt, Seksjon Haukeland sykehus
Forf:  Hammar, Å
Medforf: Hugdahl, K.
Medforf: Lund, Anders
     UiB, Seksjon Haukeland sykehus
Medforf: Roness, Atle
     UiB, Seksjon Haukeland sykehus
Tittel: Attentional vigilance is deprendent on target-distracto compability: E
     vidence from a new neuropsychological test.
År:   1998
Konfer: International Neueopsychological Society; Twenty Sixth Annual M
     eeting.
Sted:  Honolulu, 04.02-07.02
Språk:  eng
PublID: r99012675

6
PublKat: D03 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert abstract (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Psykiatrisk institutt, Seksjon Haukeland sykehus
Forf:  Haug, Tone Tangen
     UiB, Seksjon Haukeland sykehus
Tittel: Hva feiler det egentlig pasienter med funksjonell dyspepsi ?
År:   1998-09
Konfer: Verdenskongressen i Gastroenterologi
Sted:  Wien
Språk:  eng
PublID: r99012676

7
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Psykiatrisk institutt, Seksjon Haukeland sykehus
Forf:  Haug, Tone Tangen
     UiB, Seksjon Haukeland sykehus
Tittel: Kognitiv terapi ved depresjoner
Tidskr: Depresjonshåndboken
År:   1998
Språk:  nor
PublID: r99012666
LokalK: N KAT 6

8
PublKat: D05 (Uspesifisert poster med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Psykiatrisk institutt, Seksjon Haukeland sykehus
Forf:  Heiervang, Einar
     UiB, Seksjon Haukeland sykehus
Medforf: Hugdahl, Kenneth
Medforf: Stevenson, Jim
Medforf: Lund, Anders
     UiB, Seksjon Haukeland sykehus
Medforf: Smievoll, Alf-Inge
Medforf: Steinmetz, Helmuth
Tittel: Brain mechanisms and behaviour problems in dyslexia.
År:   1998
Konfer: The 14th international congress of the International Associatio
     n for Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions
Sted:  Stockholm, Sweden, 02.08-06.08
Språk:  eng
PublID: r99012679

9
PublKat: D03 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert abstract (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Psykiatrisk institutt, Seksjon Haukeland sykehus
Forf:  Heiervang, Einar
     UiB, Seksjon Haukeland sykehus
Medforf: Hugdahl, K.
Medforf: Steinmetz, H.
Medforf: Stevenson,J.,,
Medforf: Smievoll, A. I.
Medforf: Lund, Anders
     UiB, Seksjon Haukeland sykehus
Tittel: Reduced Planum Temporale asymmetry in dyslexic children.
År:   1998
Konfer: International Neuropsychological Society; Twenty Sixth Annual M
     eeting
Sted:  Honolulu, 04.02-07.02
Språk:  eng
PublID: r99012677

10
PublKat: D03 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert abstract (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Psykiatrisk institutt, Seksjon Haukeland sykehus
Forf:  Heiervang, Einar
     UiB, Seksjon Haukeland sykehus
Medforf: Hugdahl, Kenneth
Medforf: Smievoll, Alf-Inge
Medforf: Steinmetz, Helmuth
Tittel: The Planum Parietale - A new marker for dylexia ?
År:   1998
Konfer: 6th annual meeting of the International Neuropsychological Soci
     ety
Sted:  Honolulu, Hawaii, 04.02-07.02
Språk:  eng
PublID: r99012678

11
PublKat: D03 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert abstract (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Psykiatrisk institutt, Seksjon Haukeland sykehus
Forf:  Lund, Anders
     UiB, Seksjon Haukeland sykehus
Medforf: Asbjørnsen, A.
Medforf: Hugdahl, K.
Medforf: Johnsen, B. H.
Medforf: Laberg, J. C.
Medforf: Hammar, Å
Medforf: Roness, Atle
     UiB, Seksjon Haukeland sykehus
Tittel: Attentional impairments in major depression and sleep-deprivation.
År:   1998
Konfer: American Neuropsychiatric Association.
Sted:  Honolulu, 04.02-07.02
Språk:  eng
PublID: r99012680

12
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Psykiatrisk institutt, Seksjon Haukeland sykehus
Forf:  Malt, Eva Albertsen
     UiB, Seksjon Haukeland sykehus
Tittel: Aggressjon hos kviner med fibromyalgi og funksjonell dyspepsi.
År:   1998-10-01
Konfer: Rogaland legeforenings kurs for allmenleger
Sted:  Stavanger
Språk:  nor
PublID: r99002830
LokalK: Ns

13
PublKat: D03 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert abstract (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Psykiatrisk institutt, Seksjon Haukeland sykehus
Forf:  Malt, Eva Albertsen
     UiB, Seksjon Haukeland sykehus
Medforf: Olafsson, Snorri
     UiB, Medisinsk avdeling A
Medforf: Lund, Anders
     UiB, Seksjon Haukeland sykehus
Tittel: D2 and 5-HT1a receptor sensitivity in women with psychosomatic disorde
     rs. A neuroendocrine study with buspirone.
Tidskr: Nordic Journal of Psychiatry
År:   1998-04-23
Konfer: Skandinavisk selskap for psykofarmakologis årsmøte
Sted:  København
Språk:  eng
PublID: r99002829
LokalK: a

14
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Psykiatrisk institutt, Seksjon Haukeland sykehus
Forf:  Malt, Eva Albertsen
     UiB, Seksjon Haukeland sykehus
Medforf: Berle, Jan Øystein
     UiB, Seksjon Haukeland sykehus
Tittel: Diagnostic tools for primary care in psyckiatry
År:   1998-09-23
Konfer: 9th Congress of the Association of European Psychiatrists
Sted:  København
Språk:  eng
PublID: r99002827
LokalK: s

15
PublKat: D03 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert abstract (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Psykiatrisk institutt, Seksjon Haukeland sykehus
Forf:  Malt, Eva Albertsen
     UiB, Seksjon Haukeland sykehus
Tittel: Endringer i det serotonerge og dopaminerge system hos pasienter med so
     matoforme tilstander.
År:   1998-02-08
Konfer: Forskning om mental helse
Sted:  Øyer
Språk:  nor
PublID: r99002832
LokalK: Ns

16
PublKat: D03 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert abstract (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Psykiatrisk institutt, Seksjon Haukeland sykehus
Forf:  Malt, Eva Albertsen
     UiB, Seksjon Haukeland sykehus
Medforf: Olafsson, Snorri
     UiB, Medisinsk avdeling A
Medforf: Lund, Anders
     UiB, Seksjon Haukeland sykehus
Medforf: Aakvaag, Asbjørn
Tittel: Gastrin in related to personality traits as well as depression in fema
     le patients with somatoform disorders and population controls
Tidskr: European Neuropsychopharmacology. 8 (supplement 2)
ISSN:  0924-977X
År:   1998-01-04
Side(r): 1 s.
Utgiver: Elsvier
Konfer: XIth Congress of the European College of Neuropsychopharmacolog
     y
Sted:  Paris
Språk:  eng
PublID: r99002828
LokalK: a

17
PublKat: D03 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert abstract (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Psykiatrisk institutt, Seksjon Haukeland sykehus
Forf:  Malt, Eva Albertsen
     UiB, Seksjon Haukeland sykehus
Medforf: Olafsson, S.
Medforf: Lund, Anders
     UiB, Seksjon Haukeland sykehus
Medforf: Ursin, U.
Tittel: Neuroendocrine response to buspirone in women with psychosomatic disor
     ders.
År:   1998
Konfer: Society of Biological Psychiatry; Annual meeting
Språk:  eng
PublID: r99012681

18
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Psykiatrisk institutt, Seksjon Haukeland sykehus
Forf:  Malt, Eva Albertsen
     UiB, Seksjon Haukeland sykehus
Tittel: Psykiatrisk differensialdiagnostikk ved muskulære og nevrogene smertet
     ilstander.
År:   1998-11-10
Konfer: Kurs legers videre og etterutdanning
Sted:  Oslo
Språk:  nor
PublID: r99002831
LokalK: Ns

19
PublKat: A17 (Artikkel i populærvitenskapelig tidsskrift)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Psykiatrisk institutt, Seksjon Haukeland sykehus
Forf:  Nygaard, Jofrid Alice
     UiB, Seksjon Haukeland sykehus
Tittel: Annerledes barnet
Tidskr: Helsenytt for alle
ISSN:  0333-2861
År:   1998
Volum:  1
Side(r): 18-19
Språk:  nor
PublID: r99012670
StatKat: f
LokalK: NKAT 5

20
PublKat: A17 (Artikkel i populærvitenskapelig tidsskrift)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Psykiatrisk institutt, Seksjon Haukeland sykehus
Forf:  Nygaard, Jofrid Alice
     UiB, Seksjon Haukeland sykehus
Tittel: Det urolige barnet
Tidskr: Helsenytt for alle
ISSN:  0333-2861
År:   1998
Volum:  2
Side(r): 16-17
Språk:  nor
PublID: r99012671
StatKat: f
LokalK: NKAT 5

21
PublKat: A17 (Artikkel i populærvitenskapelig tidsskrift)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Psykiatrisk institutt, Seksjon Haukeland sykehus
Forf:  Nygaard, Jofrid Alice
     UiB, Seksjon Haukeland sykehus
Tittel: Når barnet ikke vil gå på skole
Tidskr: Helsenytt for alle
ISSN:  0333-2861
År:   1998
Volum:  3
Side(r): 28-29
Språk:  nor
PublID: r99012672
StatKat: f
LokalK: NKAT 5

22
PublKat: A17 (Artikkel i populærvitenskapelig tidsskrift)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Psykiatrisk institutt, Seksjon Haukeland sykehus
Forf:  Nygaard, Jofrid Alice
     UiB, Seksjon Haukeland sykehus
Tittel: Omsorgssvikt og mishandling av barn
Tidskr: Helsenytt for alle 1983
År:   1998
Volum:  5
Side(r): 22-23
Språk:  nor
PublID: r99012673
LokalK: N KAT 5

23
PublKat: B01 (Faglig bok, rapport m.v. utgitt på forlag (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Psykiatrisk institutt, Seksjon Haukeland sykehus
Forf:  Roness, Atle
     UiB, Seksjon Haukeland sykehus
Tittel: Deg og ditt liv. Om å ta vare på seg selv
År:   1998
Side(r): 146 s.
Utgiver: Genesis Forlag
Språk:  nor
PublID: r99012667
LokalK: N KAT 6

24
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Psykiatrisk institutt, Seksjon Haukeland sykehus
Forf:  Roness, Atle
     UiB, Seksjon Haukeland sykehus
Tittel: Psykopati - en aktuell diagnose ? [Kronikk]
Tidskr: Bergens Tidende
År:   1998-06-24
Språk:  eng
PublID: r99012668
LokalK: N KAT 7

25
PublKat: D03 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert abstract (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Psykiatrisk institutt, Seksjon Haukeland sykehus
Forf:  Sjøholt, Gry
Medforf: Molven, A.
Medforf: Løvlie, Roger
     UiB, Seksjon Haukeland sykehus
Medforf: Gulbrandsen, Anne Karin
Medforf: Osher, Yamima
Medforf: Belmaker, Robert H
Medforf: Berle, Jan Øystein
     UiB, Seksjon Haukeland sykehus
Medforf: Steen, Vidar M
Tittel: Gene mutations of the phosphatidylinositol signaking system in lithium
     -treated manic-depressive patients
Tidskr: Nord J Psychiatry
År:   1998-04
Volum:  52
Side(r): s. 105
Konfer: The 39th SSP (Scandinavian Society for Psychopharmacology)
Språk:  eng
PublID: r99012682
LokalK: A

26
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Psykiatrisk institutt, Seksjon Haukeland sykehus
Forf:  Steen, Vidar M
Medforf: Løvlie, Roger
     UiB, Seksjon Haukeland sykehus
Medforf: Osher, Yamima
Medforf: Belmaker, Robert H.
Medforf: Berle, Jan Øystein
     UiB, Seksjon Haukeland sykehus
Medforf: Gulbrandsen, Anne Karin
Tittel: The polymorphic inositol polyphosphate 1-phosphatase gene as a
     candidate for pharmacogenetic prediction of lithium-responsive
     manic-depressive illn
Tidskr: Pharmacogenetics
ISSN:  0960-314X
År:   1998
Side(r): 259-268
Språk:  eng
PublID: r99012669
StatKat: f
LokalK: KAT 1


<- forrigeinnholdneste ->