Det medisinske fakultet

Pediatrisk institutt

Produksjonsdato : 2001-01-23
Katalogtype: Fullformat.

1
PublKat: A03 (Artikkel i nordisk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Pediatrisk institutt
Forf:  Aarskog, Dagfinn
     UiB, Pediatrisk institutt
Medforf: Gorski, J. L.
Tittel: Aarskog syndrom
Tidskr: Pediatrisk Endokrinologi
ISSN:  0801-5732
År:   1998
Volum:  12
Side(r): s. 44-52
Språk:  nor
PublID: r99011210
StatKat: f
LokalK: NKAT 3

2
PublKat: A12 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift uten referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Pediatrisk institutt
Forf:  Aarskog, Dagfinn
     UiB, Pediatrisk institutt
Medforf: Gorski, J. L.
Tittel: Clinical and molecular aspects of Aarskog syndrome
Tidskr: Topical Endocrin
År:   1998
Volum:  suppl 3
Side(r): s. 10-11
Språk:  eng
PublID: r99011208
StatKat: f
LokalK: KAT 1

3
PublKat: A03 (Artikkel i nordisk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Pediatrisk institutt
Forf:  Aarskog, Dagfinn
     UiB, Pediatrisk institutt
Medforf: Bjerknes, Robert
     UiB, Pediatrisk institutt
Tittel: Leptin: Fettvevets hormon
Tidskr: Pediatrisk Endokrinologi
ISSN:  0801-5732
År:   1998
Volum:  12
Side(r): s. 7-11
Språk:  nor
PublID: r99011209
StatKat: f
LokalK: NKAT 3

4
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Pediatrisk institutt
Forf:  Akslen, Lars A
Medforf: Monstad, S. E.
Medforf: Larsen, B.
Medforf: Straume, O.
Medforf: Øgreid, D.
Tittel: Frequent mutations of the p53 gene in cutaneous melanoma of the nodula
     r type
Tidskr: International Journal of Cancer
ISSN:  0020-7136
År:   1998
Volum:  79
Side(r): s. 91-95
Språk:  eng
PublID: r99011211
LokalK: KAT 1

5
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Pediatrisk institutt
Forf:  Alm, B.
Medforf: Milerad, J.
Medforf: Wennergren, G.
Medforf: Skjærven, R.
Medforf: Øyen, N.
Medforf: Norvenius, G.
Medforf: Daltveit, Anne Kjersti
Medforf: Helweg-Larsen, K.
Medforf: Markestad, Trond
     UiB, Pediatrisk institutt
Medforf: Irgens, L. M.
Tittel: A case-control study of smoking and sudden infant death syndrome in
     the Scandinavian countries, 1992 to 1995
Tidskr: Archives of Disease in Childhood
ISSN:  0003-9888
År:   1998
Volum:  78
Side(r): s. 329-334
Språk:  eng
PublID: r99011114
StatKat: f
LokalK: KAT 1

6
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Pediatrisk institutt
Forf:  Bjerknes, Robert
     UiB, Pediatrisk institutt
Medforf: Knudtzon, J.
Medforf: Markestad, Trond
     UiB, Pediatrisk institutt
Tittel: Hyperkalsemi.
Tidskr: Nasjonal prosedyrebok i akutt pediatri.
Red:   Winsnes, Arnt
År:   1998
Side(r): s. 8
Språk:  nor
PublID: r99011121
StatKat: f
LokalK: N KAT 3

7
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Pediatrisk institutt
Forf:  Bjerknes, Robert
     UiB, Pediatrisk institutt
Medforf: Knudtzon, J.
Medforf: Markestad, Trond
     UiB, Pediatrisk institutt
Tittel: Hypokalsemi.
Tidskr: Nasjonal prosedyrebok i akutt pediatri.
Red:   Winsnes, Arnt
År:   1998
Side(r): s. 7
Språk:  nor
PublID: r99011122
StatKat: f
LokalK: N KAT 3

8
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Pediatrisk institutt
Forf:  Bjerknes, Robert
     UiB, Pediatrisk institutt
Tittel: Neutrophil phagocytosis - influence of opsonins, neutrophil activation
     and microbial characteristics. In: Phagocyte function: A guide for re
     search clinical evaluation
Red:   Robinson, JP
Red:   Babcock, G
År:   1998
Side(r): 187-216
Utgiver: John Wiley
UtgSted: New York
Språk:  eng
PublID: r99011117
LokalK: KAT 2

9
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Pediatrisk institutt
Forf:  Bjerknes, Robert
     UiB, Pediatrisk institutt
Tittel: Oversiktlig om barns helsetilstand i Danmark (Bokanmeldelse)
Tidskr: Tidsskrift for Den norske lægeforening
ISSN:  0029-2001
År:   1998
Volum:  118
Side(r): s. 3418
Språk:  nor
PublID: r99011118
LokalK: N KAT 7

10
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Pediatrisk institutt
Forf:  Bjerknes, Robert
     UiB, Pediatrisk institutt
Medforf: Waaler, Per Erik
     UiB, Pediatrisk institutt
Medforf: Markestad, Trond
     UiB, Pediatrisk institutt
Tittel: Professor dr.med. Dagfinn Aarskog 70 år
Tidskr: Pediatrisk Endokrinologi
ISSN:  0801-5732
År:   1998
Volum:  12
Side(r): s. 41-43
Språk:  nor
PublID: r99011119
StatKat: f
LokalK: NKAT 7

11
PublKat: A03 (Artikkel i nordisk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Pediatrisk institutt
Forf:  Bjerknes, Robert
     UiB, Pediatrisk institutt
Medforf: Rosendahl, Karen
Medforf: Gjelland, K.
Medforf: Njølstad, P. R.
Medforf: Aarskog, Dagfinn
     UiB, Pediatrisk institutt
Tittel: Ultralydundersøkelse av genitalia interna hos jenter med pubertas
     precox
Tidskr: Pediatrisk Endokrinologi
ISSN:  0801-5732
År:   1998
Volum:  12
Side(r): s. 20-28
Språk:  nor
PublID: r99011116
StatKat: f
LokalK: NKAT 3

12
PublKat: A03 (Artikkel i nordisk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Pediatrisk institutt
Forf:  Bjerknes, Robert
     UiB, Pediatrisk institutt
Medforf: Kittang, O. B.
Medforf: Njølstad, P. R.
Medforf: Bland, J. D.
Medforf: Knutzon, J.
Tittel: Utredning ved mistanke om Cushing syndrom
Tidskr: Pediatrisk Endokrinologi
ISSN:  0801-5732
År:   1998
Volum:  12
Side(r): s. 67-78
Språk:  nor
PublID: r99011115
StatKat: f
LokalK: NKAT 8

13
PublKat: D03 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert abstract (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Pediatrisk institutt
Forf:  Bolstad, Anne Isine
Medforf: Wargelius, A.
Medforf: Jonsson, Roland
Tittel: Detection of polymorphisms in the genes encoding Fas and Fas ligand in
     patients with primary Sjögren's syndrome
Tidskr: Arthritis and Rheumatism
ISSN:  0004-3591
År:   1998
Volum:  41
Hefte:  Suppl 9
Side(r): S324
Språk:  eng
PublID: r99011217

14
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Pediatrisk institutt
Forf:  Bolstad, Anne Isine
Medforf: Jonsson, Roland
Tittel: The role of apoptosis in Sjögren's syndrome
Tidskr: Annales de Medecine Interne
ISSN:  0003-410X
År:   1998
Volum:  149
Side(r): s. 25-29
Språk:  eng
PublID: r99011212
LokalK: KAT 1

15
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Pediatrisk institutt
Forf:  Boman, Helge
Tittel: Diagnostiske DNA-undersøkelser. Leder
Tidskr: Tidsskrift for Den norske lægeforening
ISSN:  0029-2001
År:   1998
Volum:  118
Side(r): s. 520
Språk:  nor
PublID: r99011123
StatKat: f
LokalK: N KAT 7

16
PublKat: D03 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert abstract (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Pediatrisk institutt
Forf:  Boman, Helge
Medforf: Løvlie, Roger
Medforf: Knappskog, P. M.
Tittel: Three new FHH mutations and eight genetic variants in the calcium
     sensing receptor (CASR) gene.
Tidskr: European journal of human genetics
ISSN:  1018-4813
År:   1998
Volum:  6(suppl 1)
Side(r): s. 136, P4.114
Konfer: 30th Annual meeting of the European Society of Human Genetics
Sted:  Lisboa, 10.05-13.05
Språk:  eng
PublID: r99011125
StatKat: F
LokalK: Abstract

17
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Pediatrisk institutt
Forf:  Boman, Helge
Tittel: Tolking av resultater av gentester ved hemokromatose. Kommentar
Tidskr: Tidsskrift for Den norske lægeforening
ISSN:  0029-2001
År:   1998
Volum:  118
Side(r): s. 3984
Språk:  nor
PublID: r99011124
LokalK: N KAT 7

18
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Pediatrisk institutt
Forf:  Børresen-Dale, AL
Medforf: Boman, Helge
Tittel: Arvelige kreftsykdommer
Tidskr: Tidsskrift for Den norske lægeforening
ISSN:  0029-2001
År:   1998
Volum:  118
Side(r): s. 1873-1877
Språk:  nor
PublID: r99011126
StatKat: a
LokalK: N KAT 8

19
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Pediatrisk institutt
Forf:  Daltveit, Anne Kjersti
Medforf: Irgens, L. M.
Medforf: Øyen, N.
Medforf: Skjærven, R.
Medforf: Markestad, Trond
     UiB, Pediatrisk institutt
Medforf: Alm, B.
Medforf: Wennergren, G.
Medforf: Norvenius, G.
Medforf: Helweg-Larsen, K.
Tittel: Sociodemographic risk factors for sudden infant death syndrome: associ
     ations with other risk factors
Tidskr: Acta Paediatrica
ISSN:  0803-5253
År:   1998
Volum:  87
Side(r): s. 284-90
Språk:  eng
PublID: r99011127
StatKat: a
LokalK: KAT 1

20
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Pediatrisk institutt
Forf:  Eikeseth, K.
Medforf: Markestad, Trond
     UiB, Pediatrisk institutt
Tittel: Tarminvaginasjon hjå barn i Hordaland 1983-92.
Tidskr: Tidsskrift for Den norske lægeforening
ISSN:  0029-2001
År:   1998
Volum:  118
Side(r): s. 4197-4199
Språk:  nor
PublID: r99011129
LokalK: N KAT 8

21
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Pediatrisk institutt
Forf:  Frostad, Stein
Medforf: Bjerknes, Robert
     UiB, Pediatrisk institutt
Medforf: Abrahamsen, Jenny Foss
Medforf: Olweus, J.
Medforf: Bruserud, Øystein
Tittel: Insulin-like growth factor-1 (IGF-1) has a costimulatory effect on pro
     liferation of committed progenitors derived from umbilical cord CD34
     cells
Tidskr: Stem Cells
ISSN:  0250-6793
År:   1998
Volum:  16
Side(r): s. 334-342
Språk:  eng
PublID: r99011130
StatKat: f
LokalK: KAT 1

22
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Pediatrisk institutt
Forf:  Gatzoulis, M. A.
Medforf: Norgård, Gunnar
     UiB, Pediatrisk institutt
Medforf: Redington, A. N.
Tittel: Biventricular long axis function after repair of tetralogy of Fallot
Tidskr: Pediatric Cardiology
ISSN:  0172-0643
År:   1998
Volum:  19
Side(r): s. 128-132
Språk:  eng
PublID: r99011131
LokalK: KAT 1

23
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Pediatrisk institutt
Forf:  Gatzoulis, M. A.
Medforf: Norgård, Gunnar
     UiB, Pediatrisk institutt
Medforf: Redington, A. N.
Tittel: Biventricular Long Axis Function after Repair of tetralogy of Fallot.
     Hemodynamics and Cardiac Function
Tidskr: Proceedings of the Second World Congress of Pediatric Cardi
     ology and Cardiac Surgery
Red:   Imai, Y.
Red:   Momma, K.
År:   1998
Side(r): s. 759-762
Utgiver: Futura
Språk:  eng
PublID: r99011132
LokalK: KAT 3

24
PublKat: D03 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert abstract (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Pediatrisk institutt
Forf:  Graff, IE
Medforf: Aksnes, Lage
     UiB, Pediatrisk institutt
Medforf: Lie, Ø
Tittel: Hydroxylation of vitamin D in fish.
År:   1998-04
Konfer: Lipidforum: Seminar on minor lipid components
Sted:  Helsinki, Finland
Språk:  eng
PublID: r99011133
StatKat: a

25
PublKat: D03 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert abstract (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Pediatrisk institutt
Forf:  Graue, Marit
Medforf: Søvik, Oddmund
     UiB, Pediatrisk institutt
Medforf: Hanestad, B. R.
Tittel: Livskvalitet og metabolsk kontroll hos unge med diabetes. De unges egn
     e synspunkter, og foreldre og helsepersonellets vurdering av familiebe
     lastnin
År:   1998
Konfer: Diabetesforskningskonferanse
Sted:  Hurdal, 24.09-25.09
Språk:  nor
PublID: r99011134
StatKat: a
LokalK: N

26
PublKat: B01 (Faglig bok, rapport m.v. utgitt på forlag (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Pediatrisk institutt
Forf:  Grønseth, R.
Medforf: Markestad, Trond
     UiB, Pediatrisk institutt
Tittel: Pediatri og pediatrisk sykepleie
År:   1998
Side(r): 355 s.
Utgiver: Fagbokforlaget
UtgSted: Bergen
Språk:  nor
PublID: r99011135
LokalK: N KAT 6

27
PublKat: D03 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert abstract (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Pediatrisk institutt
Forf:  Haga, Hans-Jacob
Medforf: Hulten, B.
Medforf: Bolstad, Anne Isine
Medforf: Ulvestad, E.
Medforf: Jonsson, Roland
Tittel: Reliability and sensitivity of diagnostic tests in Sjögren's syndrome
Tidskr: Arthritis and Rheumatism
ISSN:  0004-3591
År:   1998
Volum:  41
Hefte:  Suppl 9
Side(r): S329
Språk:  eng
PublID: r99011218

28
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Pediatrisk institutt
Forf:  Hagen, K.
Medforf: Boman, Helge
Medforf: Mellgren, S. I.
Medforf: Lindal, S.
Medforf: Bovim, G.
Tittel: Progressive central and peripheral demyelinating disease of adult onse
     t in a Norwegian family
Tidskr: Archives of Neurology
ISSN:  0003-9942
År:   1998
Volum:  55
Side(r): s. 1467-72
Språk:  eng
PublID: r99011136
LokalK: KAT 1

29
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Pediatrisk institutt
Forf:  Hals, J.
Medforf: Norgård, Gunnar
     UiB, Pediatrisk institutt
Medforf: Greve, Gottfried
Tittel: Takyarytmier
Tidskr: Veileder i Akutt pediatri (kap. 7.5)
Red:   Winsnes, Arnt
År:   1998
Side(r): s. 8-11
Utgiver: NBF Kvalitetssikringsutvalg. Den norske lægeforening
Språk:  nor
PublID: r99011137
StatKat: f
LokalK: N KAT 6

30
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Pediatrisk institutt
Forf:  Haug, K.
Medforf: Irgens, Lorentz M
Medforf: Baste, Valbjørg
Medforf: Markestad, Trond
     UiB, Pediatrisk institutt
Medforf: Skjærven, R.
Medforf: Schreuder, P.
Tittel: Secular trends in breastfeeding and parental smoking
Tidskr: Acta Paediatrica
ISSN:  0803-5253
År:   1998
Side(r): s. 1023-1027
Språk:  eng
PublID: r99011139
LokalK: KAT 1

31
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Pediatrisk institutt
Forf:  Holt, J.
Medforf: Norgård, Gunnar
     UiB, Pediatrisk institutt
Tittel: Kawasakis sykdom
Tidskr: Veileder i Akutt pediatri (kap. 4.16)
Red:   Winsnes, Arnt
År:   1998
Side(r): s. 19
Utgiver: NBF Kvalitetssikringsutvalg. Den norske lægeforening AT 1998
Språk:  nor
PublID: r99011140
StatKat: f
LokalK: N KAT 6

32
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Pediatrisk institutt
Forf:  Horvli, O.
Medforf: Lie, Ø
Medforf: Aksnes, Lage
     UiB, Pediatrisk institutt
Tittel: Tissue distribution of vitamin D3 in salmon Salmon Salar: Effect of di
     etary level. TN Aquaculture Nutrition
År:   1998
Volum:  4
Side(r): s. 127-131
Språk:  eng
PublID: r99011141
LokalK: KAT 1

33
PublKat: C15 (Hovedfagsoppgave)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Pediatrisk institutt
Forf:  Høiby, Torill
Tittel: Effekter av calcitriol og retinsyre på vekst, vitamin D reseptor og
     24-hydroxylaseaktivitet i brystkreftceller.
Serie:  Hovedfagsoppgave cand.scient
År:   1998-03-10
Side(r): 94 s.
Utgiver: UiB
Tilgang: Universitetsbiblioteket, UBBRB
Språk:  nor
PublID: r99011142
StatKat: a
LokalK: NKAT 4b

34
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Pediatrisk institutt
Forf:  Johnson, D.
Medforf: Horsley, S. H.
Medforf: Moloney, D. M.
Medforf: Oldridge, M.
Medforf: Twigg, S. R. F.
Medforf: Walsh, S.
Medforf: Barrow, M.
Medforf: Njølstad, P. R.
Medforf: Kunz, J.
Medforf: Ashworth, G. J.
Medforf: Wall, S. A.
Medforf: [et al.],
Tittel: A comprehensive screen for TWIST mutations in patients with
     craniosynostosis identifies a new microdeletion syndrome of
     chromosome band 7p21.1.
Tidskr: American Journal of Human Genetics
ISSN:  0002-9297
År:   1998
Volum:  63
Side(r): s. 1282-1293
Språk:  eng
PublID: r99011143
StatKat: f
LokalK: KAT 1

35
PublKat: A99 (Artikkel, kapittel, leder m.v. i uspesifisert publikasjon)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Pediatrisk institutt
Forf:  Joner, G.
Medforf: Søvik, Oddmund
     UiB, Pediatrisk institutt
Medforf: Riise, T.
Tittel: Clustering of type 1 diabetes mellitus in Norway
Tidskr: European Journal of Endocrinology
ISSN:  0804-4643
År:   1998
Volum:  138(Suppl 1)
Side(r): 11
Språk:  eng
PublID: r99011144
LokalK: Abstract

36
PublKat: D03 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert abstract (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Pediatrisk institutt
Forf:  Joner, G.
Medforf: Søvik, Oddmund
     UiB, Pediatrisk institutt
Medforf: Riise, T.
Tittel: Clustering of type 1 diabetes mellitus in Norway
År:   1998
Konfer: Diabetesforskningskonferanse
Sted:  Hurdal, 24.09-25.09
Språk:  nor
PublID: r99011147
LokalK: N

37
PublKat: D03 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert abstract (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Pediatrisk institutt
Forf:  Joner, G.
Medforf: Stene, L. C.
Medforf: Ulriksen, J.
Medforf: Søvik, Oddmund
     UiB, Pediatrisk institutt
Tittel: Norsk studiegruppe for barnediabetes. Regionale endringer i insidens a
     v type 1 diabetes mellitus hos barn.
År:   1998
Konfer: Diabetesforskningskonferanse
Sted:  Hurdal, 24.09-25.09
Språk:  nor
PublID: r99011145
LokalK: N

38
PublKat: D03 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert abstract (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Pediatrisk institutt
Forf:  Joner, G.
Medforf: Ulriksen, J.
Medforf: Søvik, Oddmund
     UiB, Pediatrisk institutt
Tittel: Norsk studiegruppe for barnediabetes. Miljøfakktorer og barnediabetes
År:   1998
Konfer: Diabetesforskningskonferanse
Sted:  Hurdal, 24.09-25.09
Språk:  nor
PublID: r99011146
LokalK: N

39
PublKat: C15 (Hovedfagsoppgave)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Pediatrisk institutt
Forf:  Jugessur, Astanand
Tittel: Breast-cancer-1 (BRCA1) gene mutation analysis. Methodological
     development and investigation of genetic predisposition among 73
     Scandinavian breast/ovarian cancer patients.
Serie:  Hovedfagsoppgave cand.scient
År:   1998
Utgiver: UiB
Språk:  eng
PublID: r99011216
StatKat: a
LokalK: NKAT 4b

40
PublKat: A13 (Artikkel i nordisk vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Pediatrisk institutt
Forf:  Júlíusson, PB
Medforf: Bjerknes, Robert
     UiB, Pediatrisk institutt
Tittel: Hyperprolaktinemi hos barn
Tidskr: Pediatrisk Endokrinologi
ISSN:  0801-5732
År:   1998
Volum:  12
Side(r): s. 79-95
Språk:  nor
PublID: r99011148
StatKat: f
LokalK: NKAT 3

41
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Pediatrisk institutt
Forf:  Knudtzon, J.
Medforf: Bjerknes, Robert
     UiB, Pediatrisk institutt
Medforf: Dahl-Jørgensen, K.
Tittel: Binyrebarksvikt.
Tidskr: Nasjonal prosedyrebok i akutt pediatri.
Red:   Winsnes, A
År:   1998
Side(r): s. 9
Språk:  nor
PublID: r99011149
StatKat: f
LokalK: N KAT 6

42
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Pediatrisk institutt
Forf:  Korvatska, E.
Medforf: Munier, F. L.
Medforf: Djemai, A.
Medforf: Wang, M. X.
Medforf: Frueh, B.
Medforf: Chiou, A. G.
Medforf: Uffer, S.
Medforf: Ballestrazzi, E.
Medforf: Braunstein, R. E.
Medforf: Forster, R. K.
Medforf: Boman, Helge
Medforf: [et al.],
Tittel: Mutation hot spots in 5q31-linked corneal dystrophies
Tidskr: American Journal of Human Genetics
ISSN:  0002-9297
År:   1998
Volum:  62
Side(r): s. 320-324
Språk:  eng
PublID: r99011150
StatKat: f
LokalK: KAT 1

43
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Pediatrisk institutt
Forf:  Lindner, T.
Medforf: Njølstad, P. R.
Medforf: Søvik, Oddmund
     UiB, Pediatrisk institutt
Tittel: Twenty-five amino acid deletion in the transcription factor HNF-1ß ass
     ociated kidney dysfunction and type 2 diabetes mellitus
År:   1998
Konfer: Annual meeting of the American Diabetes Association
Språk:  eng
PublID: r99011151

44
PublKat: D33 (Faglig foredrag/poster ved fagmøte, fagmesse uten publisering)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Pediatrisk institutt
Forf:  Løvlie, Roger
     UiB, Pediatrisk institutt
Medforf: Daly, Ann K
Medforf: MacEwan, T
Medforf: Blennerhassett, Richard
Medforf: Ferrier, Nicol
Medforf: McCreadie, Robin G
Medforf: Steen, Vidar M.
     UiB, Pediatrisk institutt
Tittel: Dopamine D3-receptor gene variant and risk for tardive dyskinesia in
     schizophrenic patients.
År:   1998
Konfer: 11th Norwegian research conference of mental health
Sted:  Øyer, Lillehammer, 2-4.02.1998.
Språk:  nor
PublID: r00020108
StatKat: a

45
PublKat: D33 (Faglig foredrag/poster ved fagmøte, fagmesse uten publisering)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Pediatrisk institutt
Forf:  Løvlie, Roger
     UiB, Pediatrisk institutt
Medforf: Gulbrandsen, Anne Karin
Medforf: Molven, Anders
Medforf: Steen, Vidar M.
     UiB, Pediatrisk institutt
Tittel: Genomic structure and sequence analysis of a human inositol
     polyphosphate 1-phosphatase gene (INPP1).
År:   1998
Konfer: Multidisciplinary 30th Anniversary Meeting, NBS-Bergen Section
Sted:  Bergen, Norway, 17-18.10.1998
Språk:  nor
PublID: r00020110
StatKat: a

46
PublKat: D03 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert abstract (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Pediatrisk institutt
Forf:  Løvlie, Roger
Medforf: Gulbrandsen, Anne Karin
Medforf: Molven, A.
Medforf: Steen, Vidar M
Tittel: Genomic structure and sequence analysis of a human inositol polyphosph
     ate 1-phosphatase gene (INPP1)
Tidskr: American Journal of Medical Genetics
ISSN:  0148-7299
År:   1998
Volum:  81
Side(r): s. 528
Språk:  eng
PublID: r99011219

47
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Pediatrisk institutt
Forf:  Markestad, Trond
     UiB, Pediatrisk institutt
Tittel: Cerebral parese og andre funksjonshemninger i perinatalmedisinsk persp
     ektiv.
År:   1998
Konfer: Kurs i svangerskapsomsorg og nyfødtmedisin, Perinatalkomiteen i
     Rogaland
Sted:  28.10-29.10
Språk:  nor
PublID: r99011154
LokalK: N

48
PublKat: D02 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert artikkel (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Pediatrisk institutt
Forf:  Markestad, Trond
     UiB, Pediatrisk institutt
Tittel: Forskning på fortidlig fødte barn. På hvilke områder er det størst beh
     ov for kunnskap? Hvilke etiske problemstillinger er det vanskelig å ta
     stilli for foreldre og forskere?
År:   1998-11-04
Konfer: De nasjonale forskningsetiske komiteer, konferanse Etikk og for
     skning med barn.
Språk:  nor
PublID: r99011156
LokalK: N

49
PublKat: X15 (Deltagelse i radio/TV-program av faglig/populærvitenskapelig karakter)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Pediatrisk institutt
Forf:  Markestad, Trond
     UiB, Pediatrisk institutt
Tittel: Grenser for behandling av fortidlig fødte barn.
År:   1998-11-23
Språk:  nor
PublID: r99011160
LokalK: N

50
PublKat: X15 (Deltagelse i radio/TV-program av faglig/populærvitenskapelig karakter)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Pediatrisk institutt
Forf:  Markestad, Trond
     UiB, Pediatrisk institutt
Tittel: Grenser for behandling av fortidlig fødte barn.
År:   1998-11-24
Språk:  nor
PublID: r99011161
LokalK: N

51
PublKat: D02 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert artikkel (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Pediatrisk institutt
Forf:  Markestad, Trond
     UiB, Pediatrisk institutt
Tittel: Hvorfor konsensuskonferanse om grenser for behandling av fortidlig fød
     te barn? Norges forskningsråd
År:   1998
Konfer: Konsensuskonferanse om grenser for behandling av fortidlig født
     e barn
Sted:  Soria Moria, 23.11-24.11
Språk:  nor
PublID: r99011157
LokalK: N

52
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Pediatrisk institutt
Forf:  Markestad, Trond
     UiB, Pediatrisk institutt
Tittel: Krybbedød. Risikofaktorer og profylakse
År:   1998
Konfer: De 12. Norske perinataldager
Sted:  Tromsø, 13.11-15.11
Språk:  nor
PublID: r99011155
LokalK: N

53
PublKat: D03 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert abstract (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Pediatrisk institutt
Forf:  Markestad, Trond
     UiB, Pediatrisk institutt
Medforf: Irgens, L. M.
Tittel: Overlevelse ved ekstrem prematuritet i Norge 1967-96.
År:   1998
Konfer: De 12. Norske perinataldager
Sted:  Tromsø, 13.11-15.11
Språk:  nor
PublID: r99011159
LokalK: N

54
PublKat: D03 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert abstract (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Pediatrisk institutt
Forf:  Markestad, Trond
     UiB, Pediatrisk institutt
Tittel: Respirasjonsunderstøttelse av premature i grenseland mellom behandling
     snivåer - er de små gode nok?
År:   1998
Konfer: Norsk barnelegeforening, Vårmøtet
Sted:  Hammerfest, 04.06-06.06
Språk:  nor
PublID: r99011153
LokalK: N

55
PublKat: X15 (Deltagelse i radio/TV-program av faglig/populærvitenskapelig karakter)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Pediatrisk institutt
Forf:  Markestad, Trond
     UiB, Pediatrisk institutt
Tittel: Skal det være grenser for behandling av fortidlig fødte barn?
År:   1998-11-12
Språk:  nor
PublID: r99011162
LokalK: N

56
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Pediatrisk institutt
Forf:  Markestad, Trond
     UiB, Pediatrisk institutt
Tittel: Tid for registre i perinatalmedisinen
Tidskr: Tidsskrift for Den norske lægeforening
ISSN:  0029-2001
År:   1998
Volum:  118
Side(r): s. 683-684
Språk:  nor
PublID: r99011164
LokalK: N KAT 7

57
PublKat: A03 (Artikkel i nordisk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Pediatrisk institutt
Forf:  Markestad, Trond
     UiB, Pediatrisk institutt
Medforf: Brackman, Damien
     UiB, Pediatrisk institutt
Medforf: Aksnes, Lage
     UiB, Pediatrisk institutt
Tittel: Tilnærming til sykdommer i kalsium og fosfatmetabolismen
Tidskr: Pediatrisk Endokrinologi
ISSN:  0801-5732
År:   1998
Volum:  12
Side(r): s. 58-66
Språk:  nor
PublID: r99011163
StatKat: f
LokalK: NKAT 8

58
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Pediatrisk institutt
Forf:  Markestad, Trond
     UiB, Pediatrisk institutt
Tittel: Unge uføre
Tidskr: Tidsskrift for Den norske lægeforening
ISSN:  0029-2001
År:   1998
Volum:  118
Side(r): s. 2304
Språk:  nor
PublID: r99011165
LokalK: N KAT 7

59
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Pediatrisk institutt
Forf:  Markestad, Trond
     UiB, Pediatrisk institutt
Tittel: Utmerket om perinatal asfyksi. Bokanmeldelse.
År:   1998
Hefte:  1
Side(r): 19-20
Språk:  nor
PublID: r99011152
LokalK: A KAT 7

60
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Pediatrisk institutt
Forf:  Markestad, Trond
     UiB, Pediatrisk institutt
Tittel: Vitamin D related disorders
År:   1998-11-12
Konfer: Seminar Advances in Pediatrics
Sted:  Pediatrisk institutt, Universitetet i Bergen
Språk:  nor
PublID: r99011158
LokalK: N

61
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Pediatrisk institutt
Forf:  Molven, A.
Tittel: Stein Ove Døskeland: Vestlandsk vitenskapsmann med virketrang og
     visjoner.
Tidskr: NBS-Nytt
ISSN:  0801-3535
År:   1998
Volum:  22
Hefte:  2
Side(r): s. 16-18
Språk:  nor
PublID: r99011215
StatKat: f
LokalK: NKAT 7

62
PublKat: D33 (Faglig foredrag/poster ved fagmøte, fagmesse uten publisering)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Pediatrisk institutt
Forf:  Molven, Anders
Medforf: Løvlie, Roger
     UiB, Pediatrisk institutt
Medforf: Eliassen, Aud K.
Medforf: Gulbrandsen, Anne Karin
Medforf: Steen, Vidar M.
     UiB, Pediatrisk institutt
Tittel: Pharmacogenetics: how genes influence drug response.
År:   1998
Konfer: Multidisciplinary 30th Anniversary Meeting, NBS-Bergen Section
Sted:  Bergen, Norway, 17-18.10.1998
Språk:  nor
PublID: r00020111
StatKat: a

63
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Pediatrisk institutt
Forf:  Mortensen, H. B.
Medforf: Robertson, K. J.
Medforf: Aanstoot, H. J.
Medforf: Danne, T.
Medforf: Holl, R. W.
Medforf: Hougaard, P.
Medforf: Atchison, J. A.
Medforf: Chiarelli, F.
Medforf: Daneman, D.
Medforf: Dinesen, B.
Medforf: Søvik, Oddmund
     UiB, Pediatrisk institutt
Medforf: [et al.],
Tittel: Insulin management and metabolic control of type 1 diabetes mellitus
     in childhood and adolescence in 18 countries
Tidskr: Diabetic Medicine
ISSN:  0742-3071
År:   1998
Volum:  15
Side(r): s. 752-759
Språk:  eng
PublID: r99011166
StatKat: f
LokalK: KAT 1

64
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Pediatrisk institutt
Forf:  Moster, Dag
     UiB, Pediatrisk institutt
Tittel: Hvilken rolle spiller valg av fødested for utfallet av lavrisikofødsle
     r ?
År:   1998-16-04
Konfer: Perinatal-symposium
Sted:  Skien
Språk:  nor
PublID: r99011169
LokalK: N

65
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Pediatrisk institutt
Forf:  Moster, Dag
     UiB, Pediatrisk institutt
Tittel: Kan lavrisikofødsler henvises til mindre sykehus ?
År:   1998-11-11
Konfer: Perinatal epidemiologi
Sted:  Bergen
Språk:  nor
PublID: r99011171
LokalK: N

66
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Pediatrisk institutt
Forf:  Moster, Dag
     UiB, Pediatrisk institutt
Medforf: Lie, R. T.
Medforf: Markestad, Trond
     UiB, Pediatrisk institutt
Tittel: Relationship between size of delivery unit and neonatal death in
     low-risk deliveries: population based study
Tidskr: Archives of Disease in Childhood
ISSN:  0003-9888
År:   1998
Volum:  80
Side(r): 221-224
Språk:  eng
PublID: r99011167
StatKat: f
LokalK: KAT 1

67
PublKat: D03 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert abstract (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Pediatrisk institutt
Forf:  Moster, Dag
     UiB, Pediatrisk institutt
Tittel: Relationship between size of delivery unit and neonatal death in low-r
     isk deliveries
Tidskr: Pediatric Research
ISSN:  0031-3998
År:   1998
Volum:  44
Hefte:  3
Side(r): s. 431
Konfer: European Society for Pediatric Research Conference
Sted:  Belfast, UK, 11.09-13.09
Språk:  eng
PublID: r99011168

68
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Pediatrisk institutt
Forf:  Munkhammar, P.
Medforf: Cullen, S.
Medforf: Jogi, P.
Medforf: deLeval, M.
Medforf: Elliot, M.
Medforf: Norgård, Gunnar
     UiB, Pediatrisk institutt
Tittel: Early age at repair prevents restrictive right ventricular (RV) physio
     logy after surgery for tetralogy of Fallot
Tidskr: Journal of the American College of Cardiology
ISSN:  0735-1097
År:   1998
Volum:  32
Side(r): s. 1083-1087
Språk:  eng
PublID: r99011172
LokalK: KAT 1

69
PublKat: D03 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert abstract (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Pediatrisk institutt
Forf:  Munkhammar, P.
Medforf: Cullen, S.
Medforf: Jogi, P.
Medforf: deLeval, M.
Medforf: Elliot, M.
Medforf: Norgård, Gunnar
     UiB, Pediatrisk institutt
Tittel: Early age at repair prevents restrictive right ventricular (RV) physio
     logy after surgery for tetralogy of Fallot
År:   1998-09
Konfer: Nordic Paediatric Meeting
Sted:  Helsinki
Språk:  eng
PublID: r99011173
LokalK: A

70
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Pediatrisk institutt
Forf:  Njølstad, P. R.
Medforf: Cockburn, B. N.
Medforf: Bell, G. I.
Medforf: Søvik, Oddmund
     UiB, Pediatrisk institutt
Tittel: A missense mutation, Val62Ala, in the glucokinase gene in a Norwegian
     family with maturity-onset diabetes of the young (MODY)
Tidskr: Acta Paediatrica
ISSN:  0803-5253
År:   1998
Volum:  87
Side(r): s. 853-856
Språk:  eng
PublID: r99011181
LokalK: KAT 1

71
PublKat: D03 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert abstract (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Pediatrisk institutt
Forf:  Njølstad, P. R.
Medforf: Cockburn, B. N.
Medforf: Bell, G. I.
Medforf: Søvik, Oddmund
     UiB, Pediatrisk institutt
Tittel: A Norwegian family with MODY and a missense mutation, Val62Ala, in the
     glucokinase gene
Tidskr: European Journal of Endocrinology
ISSN:  0804-4643
År:   1998
Volum:  138
Hefte:  Suppl.1
Side(r): s. 16
Språk:  eng
PublID: r99011178

72
PublKat: A03 (Artikkel i nordisk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Pediatrisk institutt
Forf:  Njølstad, P. R.
Medforf: Bjerknes, Robert
     UiB, Pediatrisk institutt
Medforf: Aarskog, Dagfinn
     UiB, Pediatrisk institutt
Tittel: Apert syndrom
Tidskr: Pediatrisk Endokrinologi
ISSN:  0801-5732
År:   1998
Volum:  12
Side(r): s. 29-23
Språk:  nor
PublID: r99011180
StatKat: f
LokalK: NKAT 3

73
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Pediatrisk institutt
Forf:  Njølstad, P.R.
Medforf: Reigstad, H.
Medforf: Westby, J.
Medforf: Espeland, Ansgar
Tittel: Familial non-immune hydrops foetalis and congenital pulmonary
     lymphangiectasia.
Tidskr: Eur J Pediatr
År:   1998
Volum:  157
Side(r): 498-501
Språk:  eng
PublID: r98010296
StatKat: f
LokalK: KAT 1

74
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Pediatrisk institutt
Forf:  Njølstad, P. R.
Medforf: Søvik, Oddmund
     UiB, Pediatrisk institutt
Medforf: Cockburn, B. N.
Medforf: Bell, G. I.
Medforf: Følling, I.
Medforf: Sagen, J.
Tittel: Ikke-insulinkrevende diabetes mellitus hos barn og unge voksne
Tidskr: Tidsskrift for Den norske lægeforening
ISSN:  0029-2001
År:   1998
Volum:  118
Side(r): s. 1054-1057
Språk:  nor
PublID: r99011177
LokalK: N KAT 8

75
PublKat: D03 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert abstract (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Pediatrisk institutt
Forf:  Njølstad, P. R.
Medforf: Søvik, Oddmund
     UiB, Pediatrisk institutt
Tittel: Maturity-onset diabetes of the young (MODY).
År:   1998
Konfer: Norsk Selskap for Endokrinologi, Vintermøte
Sted:  Geilo
Språk:  eng
PublID: r99011179
LokalK: N

76
PublKat: D02 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert artikkel (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Pediatrisk institutt
Forf:  Norgård, Gunnar
     UiB, Pediatrisk institutt
Medforf: Gatzoulis, M. A.
Medforf: Josen, M.
Medforf: Cullen, S.
Medforf: Redington, A. N.
Tittel: An Early and Late Right ventricular Diastolic Physiology after Tetralo
     gy of Fallot Repair. Hemodynamics and cardiac function
Tidskr: Proceedings of the Second World Congress of Pediatric Cardi
     ology and Cardiac Surgery
Red:   Imai, Y.
Red:   Momma, K.
År:   1998
Side(r): s. 762-764
Utgiver: Futura
Konfer: The Second World Congress of Pediatric Cardiology and Cardiac S
     urgery
Språk:  eng
PublID: r99011183
LokalK: KAT 3

77
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Pediatrisk institutt
Forf:  Norgård, Gunnar
     UiB, Pediatrisk institutt
Medforf: Bjørnstad, P. G.
Tittel: Cyanose
Tidskr: Veileder i Akutt pediatri
Red:   Winsnes, Arnt
År:   1998
Volum:  Kapittel 7.2
Side(r): s. 4-5
Utgiver: NBF Kvalitetssikringsutvalg. Den norske lægeforening
Språk:  nor
PublID: r99011184
LokalK: N KAT 3

78
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Pediatrisk institutt
Forf:  Norgård, Gunnar
     UiB, Pediatrisk institutt
Medforf: Gatzoulis, M. A.
Medforf: Josen, M.
Medforf: Cullen, S.
Medforf: Redington, A. N.
Tittel: Does restrictive right ventricular physiology in the early postoperati
     ve period predict subsequent right ventricular ventricular restriction
     after of tetralogy of Fallot ?
Tidskr: Heart
ISSN:  1355-6037
År:   1998
Volum:  79
Side(r): s. 481-484
Språk:  eng
PublID: r99011182
LokalK: KAT 1

79
PublKat: D05 (Uspesifisert poster med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Pediatrisk institutt
Forf:  Olafsdottir, Edda Jorina
     UiB, Pediatrisk institutt
Medforf: Gilja, Odd Helge
Medforf: Aslaksen, Aslak
Medforf: Berstad, Arnold
Medforf: Fluge, Gjermund
     UiB, Pediatrisk institutt
Tittel: Recurrent abdominal pain (RAP) of non-organic origin in children and u
     se of real-time ultrasound in monitoring postprandial size of the prox
     imal st
År:   1998
Konfer: ESPGAN-møte
Sted:  Toulouse, Frankrike, 27.05-30.05
Språk:  eng
PublID: r99011185

80
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Pediatrisk institutt
Forf:  Olderøy, G.
Medforf: Dæhlin, L
Medforf: Øgreid D.,
Tittel: Low-frequency mutation of Ha-ras and Ki-ras oncogenes in transitional
     cell carcinoma of the bladder
Tidskr: Anticancer Research
ISSN:  0250-7005
År:   1998
Volum:  18
Side(r): s. 2675-2678
Språk:  eng
PublID: r99011213
LokalK: KAT 1

81
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Pediatrisk institutt
Forf:  Ose, T.
Medforf: Blaker, B.
Medforf: Kvaløy, Stein O
Medforf: Kolset, T.
Medforf: Fluge, Gjermund
     UiB, Pediatrisk institutt
Tittel: Kostholdets betydning for kreftpasienter.
Tidskr: Tidsskrift for Den norske lægeforening
ISSN:  0029-2001
År:   1998
Volum:  118
Side(r): s. 3466-3470
Språk:  nor
PublID: r99011222
LokalK: N KAT 8

82
PublKat: D05 (Uspesifisert poster med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Pediatrisk institutt
Forf:  Riise, Anne Ma Dyrhol
Medforf: Voltersvik, P.
Medforf: Røsok, B. I.
Medforf: Olofsson, Jan
Medforf: Reiersen, R.
Medforf: Stent, G.
Medforf: Bjerknes, Robert
     UiB, Pediatrisk institutt
Medforf: Åsjö, B.
Tittel: Potent antretroviral therapy increases the fraction of "truly naive" T
     -cells and reduces HIV-1 viral load in tonsillar tissue. Abstract nr.
     2011 ti "Keystone Symposia" HIV-pathogenesis and treatment
År:   1998
Konfer: "Keystone Symposia" HIV-pathogenesis and treatment
Sted:  Park City, Utah, 13.03-19.03
Språk:  eng
PublID: r99011128
StatKat: f
LokalK: Abstract

83
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Pediatrisk institutt
Forf:  Røsok, B.
Medforf: Brinchmann, J. E.
Medforf: Stent, G.
Medforf: Bjerknes, Robert
     UiB, Pediatrisk institutt
Medforf: Voltersvik, P.
Medforf: Olofsson, Jan
Medforf: Åsjö, B.
Tittel: Correlates of apoptosis of CD4 and CD8 T cells in tonsillar tissue i
     n HIV-1 infection
Tidskr: AIDS Research and Human Retroviruses
ISSN:  0889-2229
År:   1998
Volum:  14
Hefte:  18
Side(r): 1635-1643
Språk:  eng
PublID: r99011186
StatKat: f
LokalK: KAT 1

84
PublKat: D03 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert abstract (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Pediatrisk institutt
Forf:  Sagen, J.
Medforf: Njølstad, P.
Medforf: Cockburn, B. N.
Medforf: Bell, G. I.
Tittel: Mody 3 i en norsk familie
År:   1998
Konfer: Diabetesforskningskonferanse
Sted:  Hurdal, 24.09-25.09
Språk:  nor
PublID: r99011188
LokalK: N

85
PublKat: D03 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert abstract (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Pediatrisk institutt
Forf:  Sagen, J.
Medforf: Njølstad, P. R.
Medforf: Cockburn, B. N.
Medforf: Bell, G. I.
Medforf: Følling, I.
Medforf: Søvik, Oddmund
     UiB, Pediatrisk institutt
Tittel: MODY3 in a Norwegian family with severe diabetic eye complications
Tidskr: European Journal of Endocrinology
ISSN:  0804-4643
År:   1998
Volum:  138(Suppl 1)
Side(r): s. 19
Språk:  eng
PublID: r99011187

86
PublKat: D33 (Faglig foredrag/poster ved fagmøte, fagmesse uten publisering)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Pediatrisk institutt
Forf:  Sjøholt, Gry
     UiB, Pediatrisk institutt
Medforf: Molven, Anders
Medforf: Løvlie, Roger
     UiB, Pediatrisk institutt
Medforf: Gulbrandsen, Anne Karin
Medforf: Osher, Y
Medforf: Belmaker, RH
Medforf: Berle, Jan Øystein
Medforf: Steen, Vidar M.
     UiB, Pediatrisk institutt
Tittel: Gene mutations of the phosphatidylinositol signaling system in
     lithium-treated manic-depressive patients.
År:   1998
Konfer: 11th Norwegian research conference of mental health
Sted:  Øyer, Lillehammer, 2-4.02.1998.
Språk:  nor
PublID: r00020109
StatKat: a

87
PublKat: D33 (Faglig foredrag/poster ved fagmøte, fagmesse uten publisering)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Pediatrisk institutt
Forf:  Sjøholt, Gry
     UiB, Pediatrisk institutt
Medforf: Gulbrandsen, Anne Karin
Medforf: Løvlie, Roger
     UiB, Pediatrisk institutt
Medforf: Molven, Anders
Medforf: Steen, Vidar M.
     UiB, Pediatrisk institutt
Tittel: Genomic characterization of genes encoding human myo-inositol
     monophosphatase enzymes.
År:   1998
Konfer: Multidisciplinary 30th Anniversary Meeting, NBS-Bergen Section
Sted:  Bergen, Norway, 17-18.10.1998
Språk:  nor
PublID: r00020112
StatKat: a

88
PublKat: D03 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert abstract (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Pediatrisk institutt
Forf:  Sjøholt, Gry
Medforf: Gulbrandsen, Anne Karin
Medforf: Løvlie, Roger
Medforf: Molven, A.
Medforf: Steen, Vidar M
Tittel: Genomic characterization of genes encoding human myo-inositol monophos
     phatase enzymes
Tidskr: American Journal of Medical Genetics
ISSN:  0148-7299
År:   1998
Volum:  81
Side(r): s. 528
Språk:  eng
PublID: r99011220
StatKat: a

89
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Pediatrisk institutt
Forf:  Skadberg, B.T.
Medforf: Morild, I.
Medforf: Markestad, Trond
     UiB, Pediatrisk institutt
Tittel: Abandoning prone sleeping: Effect on the risk of sudden infant death
     syndrome (SIDS).
Tidskr: Journal of Pediatrics
ISSN:  0022-3476
År:   1998
Volum:  132
Side(r): s. 340-343
Språk:  eng
PublID: r99011189
StatKat: f
LokalK: KAT 1

90
PublKat: A12 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift uten referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Pediatrisk institutt
Forf:  Sommerfelt, Kristian
     UiB, Pediatrisk institutt
Tittel: Annotation: Long term outcome for non-handicapped low birthweight infa
     nts - is the fog clearing?
Tidskr: European Journal of Pediatrics
ISSN:  0340-6199
År:   1998
Volum:  157
Side(r): s. 1-3
Språk:  eng
PublID: r99011190
LokalK: KAT 1

91
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Pediatrisk institutt
Forf:  Sommerfelt, Kristian
     UiB, Pediatrisk institutt
Medforf: Markestad, Trond
     UiB, Pediatrisk institutt
Medforf: Ellertsen, Bjørn
     UiB, Institutt for biologisk og medisinsk psykologi
Tittel: Neuropsychological performance in low birth weight preschoolers: a pop
     ulation-based, controlled study
Tidskr: European Journal of Pediatrics
ISSN:  0340-6199
År:   1998
Volum:  157
Hefte:  1
Side(r): 53-58
Emneord: low birth weight, preschool neuropsychological performance , chorio-a
     mnionitis
SamEng: The aim was to evaluate neuropsychological performance and its pre-,
     and perinatal predictors in low birth weight (LBW) preschool children
     . A population-based sample of 137 5-year-old children with birth wei
     ghts less than 2000 g and without major handicaps was compared with a
     random sample of 152 normal birth weight term controls. Main assessm
     ent tools were all subscales from the Wechsler Preschool and Primary
     Scale of Intelligence Revised, subscales from the Illinois Test of Ps
     ycholinguistic Abilities and tests of manua l dexterity and figure co
     pying. The LBW children showed significantly lower mean scores compar
     ed to controls on tests of visuo-spatial and visuo-motor abilities, b
     ut were comparable to controls in other areas, confounding parental f
     actors were controlled for. 14 of the LBW children, there were signs
     of maternal chorio-amnionitis. Twelve of thes e had premature rupture
     of membranes lasting more than 24 h. These 14 children had a mean pe
     rformance IQ of 87 (SD 5) compared to 100 (SD 15) for the LBW childre
     n without maternal signs of chorio-amnionitis (P = 0.001). Having a s
     mall head circumference at birth was a less powerful, but statistical
     ly significant predictor of impaired performance. Conclusion Low birt
     h weight is associated with impaired performance on visuo-spatial and
     visuo-motor tasks. Signs of maternal chorio-amnionitis and a small h
     ead circumfere nce at birth may be risk factors for such impairment.
Språk:  eng
PublID: r98021699
StatKat: f
LokalK: KAT 1

92
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Pediatrisk institutt
Forf:  Sommerfelt, Kristian
     UiB, Pediatrisk institutt
Tittel: Overlevelse og risiko for nevrologiske funksjonshemninger ved for tidl
     ig fødsel [invitert foredrag]
År:   1998
Konfer: NFR's konsensuskonferense, Grenser for behandling av for tidlig
     fødte barn
Sted:  Oslo, 24.11-25.11
Språk:  nor
PublID: r99011191
LokalK: N

93
PublKat: D03 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert abstract (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Pediatrisk institutt
Forf:  Steen, V. M.
Medforf: Daly, A. K.
Medforf: Blennerhassett, R.
Medforf: Ferrier, N.
Medforf: Løvlie, R.
Tittel: Homozygosity for the Ser9Gly variant of the dopamine D3 receptor and r
     isk for tardive dyskinesia in schizophrenic patients: a follow-up stud
     y
Tidskr: American Journal of Medical Genetics
ISSN:  0148-7299
År:   1998
Volum:  81
Side(r): s. 499
Språk:  eng
PublID: r99011221
StatKat: f

94
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Pediatrisk institutt
Forf:  Steen, Vidar M
Medforf: Løvlie, Roger
Medforf: Osher, Yamima
Medforf: Belmaker, Robert H.
Medforf: Berle, Jan Øystein
Medforf: Gulbrandsen, Anne Karin
Tittel: The polymorphic inositol polyphosphate 1-phosphatase gene as a candida
     te for pharmacogenetic prediction of lithium-responsive manic-depressi
     ve illn
Tidskr: Pharmacogenetics
ISSN:  0960-314X
År:   1998
Volum:  8
Side(r): s. 259-268
Språk:  eng
PublID: r99011214
LokalK: KAT 1

95
PublKat: D03 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert abstract (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Pediatrisk institutt
Forf:  Søvik, Oddmund
     UiB, Pediatrisk institutt
Medforf: Lindner, T.
Medforf: Njølstad, P. R.
Medforf: Bell, G. I.
Tittel: A novel syndrome with progressive renal disease, mild diabetes
     mellitus, genital malformations and mutation of hepatic nuclear
     transcription factor-1b
Tidskr: Journal of Inherited Metabolic Disease 1998;21(suppl 2)
ISSN:  0141-8955
År:   1998
Side(r): s. 132
Språk:  eng
PublID: r99011195
StatKat: f
LokalK:  Abstract

96
PublKat: D03 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert abstract (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Pediatrisk institutt
Forf:  Søvik, Oddmund
     UiB, Pediatrisk institutt
Medforf: Lindner, T.
Medforf: Njølstad, P. R.
Medforf: Bell, G. I.
Tittel: Et nytt syndrom med Mody, progressiv ikke-diabetisk nefropati, genital
     e misdannelser, og mutasjon av hepatocytt nukleær transkripsjonsfaktor
     (HNF)-
År:   1998
Konfer: Diabetesforskningskonferanse
Sted:  Hurdal, 24.09-25.09
Språk:  nor
PublID: r99011198
LokalK: N

97
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Pediatrisk institutt
Forf:  Søvik, Oddmund
     UiB, Pediatrisk institutt
Medforf: Månsson, J. E.
Medforf: Bjørke Monsen, Anne Lise
Medforf: Jellum, E.
Medforf: Berge, Rolf Kristian
Tittel: Generalized peroxisomal disorder in male twins: Fatty acid composition
     of serum lipids and response to n-3 fatty acids
Tidskr: Journal of Inherited Metabolic Disease
ISSN:  0141-8955
År:   1998
Volum:  21
Side(r): s. 662-670
Språk:  eng
PublID: r99011192
LokalK: KAT 1

98
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Pediatrisk institutt
Forf:  Søvik, Oddmund
     UiB, Pediatrisk institutt
Medforf: Njølstad, P. R.
Medforf: Følling, I.
Medforf: Sagen, J.
Medforf: Cockburn, B. N.
Medforf: Bell, G. I.
Tittel: Hyperexacitability to sulphonylurea in MODY3
Tidskr: Diabetologia
ISSN:  0012-186X
År:   1998
Volum:  41
Side(r): s. 607-608
Språk:  eng
PublID: r99011194
LokalK: KAT 7

99
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Pediatrisk institutt
Forf:  Søvik, Oddmund
     UiB, Pediatrisk institutt
Tittel: Medisinsk forskning med barn. Status presens for forskningsetikken
År:   1998-04-11
Konfer: NEM-konferanse om etikk og forskning med barn
Sted:  Kolbotn
Språk:  nor
PublID: r99011199
LokalK: N

100
PublKat: D03 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert abstract (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Pediatrisk institutt
Forf:  Søvik, Oddmund
     UiB, Pediatrisk institutt
Medforf: Dahl-Jørgensen, K.
Medforf: Torjesen, P. A.
Medforf: Joner, G.
Medforf: Undlien, D.
Medforf: Rønningen, K. S.
Tittel: Norsk studiegruppe for barnediabetes. Oppflging av HLADQ-høyrisikoindi
     vider fra den utvidede Endit-studien
År:   1998
Konfer: Diabetesforskningskonferanse
Sted:  Hurdal, 24.09-25.09
Språk:  nor
PublID: r99011196
LokalK: N

101
PublKat: D03 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert abstract (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Pediatrisk institutt
Forf:  Tansek, M.
Medforf: Njølstad, P. R.
Medforf: Undlien, D.
Medforf: Søvik, Oddmund
     UiB, Pediatrisk institutt
Tittel: Kongenitt diabetes: Omtale av to tilfeller
År:   1998
Konfer: Diabetesforskningskonferanse
Sted:  Hurdal, 24.09-25.09
Språk:  nor
PublID: r99011200
LokalK: N

102
PublKat: D03 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert abstract (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Pediatrisk institutt
Forf:  Thu, K.
Medforf: Segadal, Leidulf
Medforf: Kvitting, Å
Medforf: Westby, J.
Medforf: Norgård, Gunnar
     UiB, Pediatrisk institutt
Medforf: Greve, Gottfried
Tittel: Erfaringer fra kirurgisk behandling av koarktasjon av aorta ved Haukel
     and Sykehus 1975-96
År:   1998
Konfer: Norsk Kardiologisk Selskap Vårmøte
Sted:  Bergen
Språk:  nor
PublID: r99011201
LokalK: N

103
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Pediatrisk institutt
Forf:  Vesterhus, P.
Medforf: Holland, S. M.
Medforf: Abrahamsen, T.
Medforf: Bjerknes, Robert
     UiB, Pediatrisk institutt
Tittel: Familial disseminated infection due to atypical mycobacterial with chi
     ldhood onset
Tidskr: Clinical Infectious Diseases
ISSN:  1058-4838
År:   1998
Volum:  27
Side(r): s. 822-825
Språk:  eng
PublID: r99011203
LokalK: KAT 1

104
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Pediatrisk institutt
Forf:  Vindenes, H.A.
Medforf: Ulvestad, R.
Medforf: Bjerknes, Robert
     UiB, Pediatrisk institutt
Tittel: Concentrations of cytokines in plasma of patients with large burns:
     Their relation to time after injury, burn size, inflammatory
     variables, infection, and outcome
Tidskr: European Journal of Surgery
ISSN:  1102-4151
År:   1998
Volum:  164
Side(r): s. 647-656
Språk:  eng
PublID: r99011204
StatKat: f
LokalK: KAT 1

105
PublKat: D05 (Uspesifisert poster med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Pediatrisk institutt
Forf:  Voltersvik, P.
Medforf: Riise, Anne Ma Dyrhol
Medforf: Røsok, B. I.
Medforf: Olofsson, Jan
Medforf: Reiersen, R.
Medforf: Bjerknes, Robert
     UiB, Pediatrisk institutt
Medforf: Åsjö, B.
Tittel: T cell subsets and HIV viral load in lymphoid tissue after two years w
     ith or without antiretroviral treatment. Abstract nr. 2043
År:   1998
Konfer: Keystone Symposia - HIV-pathogenesis and treatment
Sted:  Park City, Utah, 13.03-19.03
Språk:  eng
PublID: r99011205

106
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Pediatrisk institutt
Forf:  Øymar, K.
Medforf: Bjerknes, Robert
     UiB, Pediatrisk institutt
Tittel: Differential patterns of circulating adhesion molecules in children wi
     th bronchial asthma, and acute bronchiolitis
Tidskr: Pediatric Allergy and Immunology
ISSN:  0905-6157
År:   1998
Volum:  9
Side(r): s. 73-79
Språk:  eng
PublID: r99011206
LokalK: KAT 1

107
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Pediatrisk institutt
Forf:  Øymar, K.
Medforf: Bjerknes, Robert
     UiB, Pediatrisk institutt
Tittel: Is serum eosinophil cationic protein in bronchiolitis a predictor of a
     sthma?
Tidskr: Pediatric Allergy and Immunology
ISSN:  0905-6157
År:   1998
Volum:  9
Hefte:  4
Side(r): 204-207
Språk:  eng
PublID: r99011207
LokalK: KAT 1


<- forrigeinnholdneste ->