Det medisinske fakultet

Obstetrisk og gynekologisk avdeling

Produksjonsdato : 2001-01-23
Katalogtype: Fullformat.

1
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Obstetrisk og gynekologisk avdeling
Forf:  Albrechtsen, Susanne
     UiB, Obstetrisk og gynekologisk avdeling
Medforf: Irgens, L. M.
Medforf: Dalaker, K.
Tittel: Breech delivery protocol. Reply
Tidskr: American Journal of Obstetrics and Gynecology
ISSN:  0002-9378
År:   1998
Volum:  178
Side(r): s. 1104
Språk:  eng
PublID: r99010864
LokalK: KAT 7

2
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Obstetrisk og gynekologisk avdeling
Forf:  Albrechtsen, Susanne
     UiB, Obstetrisk og gynekologisk avdeling
Medforf: Rasmussen, Svein
     UiB, Obstetrisk og gynekologisk avdeling
Medforf: Dalaker, K.
Medforf: Irgens, L. M.
Tittel: Factors influencing delivery method in breech presentation
Tidskr: Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica
ISSN:  0001-6349
År:   1998
Volum:  77
Side(r): s. 416-421
Språk:  eng
PublID: r99010861
LokalK: KAT 1

3
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Obstetrisk og gynekologisk avdeling
Forf:  Albrechtsen, Susanne
     UiB, Obstetrisk og gynekologisk avdeling
Medforf: Nesheim, B.I.
Medforf: Sande, H.A.
Medforf: Jensen, T.
Tittel: Kapittel 39. Setefødsel.
Tidskr: Veileder i fødselshjelp
Red:   Dalaker, Knut
ISBN:  82-90921-58-6
År:   1998
Side(r): 128-131
Utgiver: Norsk gynekologisk forening
UtgSted: Oslo, Norway
Språk:  nor
PublID: r99015818
StatKat: f
LokalK: N KAT 6

4
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Medisinsk fødselsregister
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Obstetrisk og gynekologisk avdeling
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for forebyggende medisin
Forf:  Albrechtsen, Susanne
     UiB, Obstetrisk og gynekologisk avdeling
Medforf: Rasmussen, Svein
     UiB, Medisinsk fødselsregister
Medforf: Dalaker, Knut
Medforf: Irgens, Lorentz M.
     UiB, Medisinsk fødselsregister
Tittel: Perinatal mortality in Breech Presentation Sibships
Tidskr: Obstetrics and Gynecology
ISSN:  0029-7844
År:   1998
Volum:  92
Side(r): 775-780
Språk:  eng
PublID: r99005938
StatKat: a
LokalK: KAT 1

5
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Obstetrisk og gynekologisk avdeling
Forf:  Albrechtsen, Susanne
     UiB, Obstetrisk og gynekologisk avdeling
Medforf: Rasmussen, Svein
     UiB, Obstetrisk og gynekologisk avdeling
Medforf: Dalaker, K.
Medforf: Irgens, L. M.
Tittel: Perinatal Mortality in Breech Presentation Sibships
Tidskr: Obstetrics and Gynecology
ISSN:  0029-7844
År:   1998
Volum:  92
Side(r): s. 775-780
Språk:  eng
PublID: r99010863
LokalK: KAT 1

6
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Obstetrisk og gynekologisk avdeling
Forf:  Albrechtsen, Susanne
     UiB, Obstetrisk og gynekologisk avdeling
Medforf: Rasmussen, Svein
     UiB, Obstetrisk og gynekologisk avdeling
Medforf: Dalaker, K.
Medforf: Irgens, L. M.
Tittel: Reproductive Career After Breech Presentation: Subsequent Pregnancy Ra
     tes, Interpregnancy Interval and Recurrence
Tidskr: Obstetrics and Gynecology
ISSN:  0029-7844
År:   1998
Volum:  92
Side(r): s. 345-350
Språk:  eng
PublID: r99010862
LokalK: KAT 1

7
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Obstetrisk og gynekologisk avdeling
Forf:  Albrechtsen, Susanne
     UiB, Obstetrisk og gynekologisk avdeling
Medforf: Rasmussen, Svein
     UiB, Obstetrisk og gynekologisk avdeling
Medforf: Dalaker, K.
Medforf: Irgens, L. M.
Tittel: The occurrence of breech presentation in Norway 1967-1994
Tidskr: Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica
ISSN:  0001-6349
År:   1998
Volum:  77
Side(r): s. 410-415
Språk:  eng
PublID: r99010860
StatKat: f
LokalK: KAT 1

8
PublKat: D02 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert artikkel (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Obstetrisk og gynekologisk avdeling
Forf:  Bergsjø, Per
     UiB, Obstetrisk og gynekologisk avdeling
Tittel: Antenatal care in global perspective. A summary
Tidskr: Proceeding Book, The first Emirates International Congress
     of Perinatology
År:   1998
Side(r): s. 187-191
Konfer: The first Emirates International Congress of Perinatology
Sted:  Abu Dhabi, 09.11-12.11
Språk:  eng
PublID: r99010870
LokalK: KAT 3

9
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Obstetrisk og gynekologisk avdeling
Forf:  Bergsjø, Per
     UiB, Obstetrisk og gynekologisk avdeling
Tittel: Diagnostiske rutiner - screening eller etter behov? Kapittel 14
Tidskr: Svangerskapsomsorg i allmennpraksis. 3. rev. utg.
ISBN:  82-00-42770-6
År:   1998
Side(r): s. 258-268
Utgiver: Universitetsforlaget AS
UtgSted: Oslo
Språk:  nor
PublID: r99010886
LokalK: KAT 6

10
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Obstetrisk og gynekologisk avdeling
Forf:  Bergsjø, Per
     UiB, Obstetrisk og gynekologisk avdeling
Tittel: Evaluering. Kapittel 5
Tidskr: Svangerskapsomsorg i allmennpraksis. 3. rev. utg.
ISBN:  82-00-42770-6
År:   1998
Side(r): s. 83-101
Utgiver: Universitetsforlaget AS
UtgSted: Oslo
Språk:  nor
PublID: r99010878
LokalK: KAT 6

11
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Obstetrisk og gynekologisk avdeling
Forf:  Bergsjø, Per
     UiB, Obstetrisk og gynekologisk avdeling
Tittel: Helsekort for gravide. Kapittel 4
Tidskr: Svangerskapsomsorg i allmennpraksis. 3. rev. utg.
ISBN:  82-00-42770-6
År:   1998
Side(r): s. 76-82
Utgiver: Universitetsforlaget AS
UtgSted: Oslo
Språk:  nor
PublID: r99010877
LokalK: KAT 6

12
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Obstetrisk og gynekologisk avdeling
Forf:  Bergsjø, Per
     UiB, Obstetrisk og gynekologisk avdeling
Tittel: Hva er passende antall keisersnitt? Lederartikkel
Tidskr: Tidsskrift for Den norske lægeforening
ISSN:  0029-2001
År:   1998
Volum:  118
Side(r): s. 4630
Språk:  nor
PublID: r99010868
StatKat: f
LokalK: N KAT 8

13
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Obstetrisk og gynekologisk avdeling
Forf:  Bergsjø, Per
     UiB, Obstetrisk og gynekologisk avdeling
Tittel: Hva kan skade fosteret? Kapittel 13
Tidskr: Svangerskapsomsorg i allmennpraksis. 3. rev. utg.
ISBN:  82-00-42770-6
År:   1998
Side(r): s. 245-257
Utgiver: Universitetsforlaget AS
UtgSted: Oslo
Språk:  nor
PublID: r99010885
LokalK: KAT 6

14
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Obstetrisk og gynekologisk avdeling
Forf:  Bergsjø, Per
     UiB, Obstetrisk og gynekologisk avdeling
Tittel: Introduksjon. Kapittel 1
Tidskr: Svangerskapsomsorg i allmennpraksis. 3. rev. utg.
ISBN:  82-00-42770-6
År:   1998
Side(r): s. 11-20
Utgiver: Universitetsforlaget AS
UtgSted: Oslo
Språk:  nor
PublID: r99010875
LokalK: KAT 6

15
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Obstetrisk og gynekologisk avdeling
Forf:  Bergsjø, Per
     UiB, Obstetrisk og gynekologisk avdeling
Medforf: Førde, Reidun
Medforf: Telje, J.
Tittel: Kontrollprogrammet. Kapittel 9
Tidskr: Svangerskapsomsorg i allmennpraksis. 3. rev. utg.
ISBN:  82-00-42770-6
År:   1998
Side(r): s. 158-192
Utgiver: Universitetsforlaget AS
UtgSted: Oslo
Språk:  nor
PublID: r99010881
LokalK: KAT 6

16
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Obstetrisk og gynekologisk avdeling
Forf:  Bergsjø, Per
     UiB, Obstetrisk og gynekologisk avdeling
Tittel: Lover og regler. Kapittel 6
Tidskr: Svangerskapsomsorg i allmennpraksis. 3. rev. utg.
ISBN:  82-00-42770-6
År:   1998
Side(r): s. 102-127
Utgiver: Universitetsforlaget AS
UtgSted: Oslo
Språk:  nor
PublID: r99010879
LokalK: KAT 6

17
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Obstetrisk og gynekologisk avdeling
Forf:  Bergsjø, Per
     UiB, Obstetrisk og gynekologisk avdeling
Medforf: Bréart, G.
Medforf: Morabia, A.
Tittel: Monitoring data and safety in the WHO Antenatal Care Trial
Tidskr: Paediatric and Perinatal Epidemiology
ISSN:  0269-5022
År:   1998
Volum:  12(Suppl 2)
Side(r): s. 156-164
Språk:  eng
PublID: r99010869
LokalK: KAT 1

18
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Obstetrisk og gynekologisk avdeling
Forf:  Bergsjø, Per
     UiB, Obstetrisk og gynekologisk avdeling
Medforf: Førde, Reidun
Tittel: Normale svangerskapsforandringer. Kapittel 8
Tidskr: Svangerskapsomsorg i allmennpraksis. 3. rev. utg.
ISBN:  82-00-42770-6
År:   1998
Side(r): s. 138-157
Utgiver: Universitetsforlaget AS
UtgSted: Oslo
Språk:  nor
PublID: r99010880
LokalK: KAT 6

19
PublKat: D02 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert artikkel (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Obstetrisk og gynekologisk avdeling
Forf:  Bergsjø, Per
     UiB, Obstetrisk og gynekologisk avdeling
Tittel: Quality improvement through perinatal audit. A summary
Tidskr: Proceeding Book, The first Emirates International Congress
     of Perinatology
År:   1998
Side(r): 196-199
Konfer: The first Emirates International Congress of Perinatology
Sted:  Abu Dhabi, 9.11-12.11
Språk:  eng
PublID: r99010872
LokalK: KAT 3

20
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Obstetrisk og gynekologisk avdeling
Forf:  Bergsjø, Per
     UiB, Obstetrisk og gynekologisk avdeling
Tittel: Risiko, uten frykt. Kapittel 2
Tidskr: Svangerskapsomsorg i allmennpraksis. 3. rev. utg.
ISBN:  82-00-42770-6
År:   1998
Side(r): s. 21-48
Utgiver: Universitetsforlaget AS
UtgSted: Oslo
Språk:  nor
PublID: r99010876
LokalK: KAT 6

21
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Obstetrisk og gynekologisk avdeling
Forf:  Bergsjø, Per
     UiB, Obstetrisk og gynekologisk avdeling
Tittel: Spesialundersøkelser. Kapittel 12
Tidskr: Svangerskapsomsorg i allmennpraksis. 3. rev. utg.
ISBN:  82-00-42770-6
År:   1998
Side(r): s. 237-244
Utgiver: Universitetsforlaget AS
UtgSted: Oslo
Språk:  nor
PublID: r99010884
LokalK: KAT 6

22
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Obstetrisk og gynekologisk avdeling
Forf:  Bergsjø, Per
     UiB, Obstetrisk og gynekologisk avdeling
Medforf: Thesen, J.
Tittel: Spesielle tilstander, problemer og komplikasjoner. Kapittel 10
Tidskr: Svangerskapsomsorg i allmennpraksis. 3. rev. utg.
ISBN:  82-00-42770-6
År:   1998
Side(r): s. 193-224
Utgiver: Universitetsforlaget AS
UtgSted: Oslo
Språk:  nor
PublID: r99010882
LokalK: KAT 6

23
PublKat: B01 (Faglig bok, rapport m.v. utgitt på forlag (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Obstetrisk og gynekologisk avdeling
Forf:  Bergsjø, Per
     UiB, Obstetrisk og gynekologisk avdeling
Medforf: Førde, Reidun
Medforf: Sjøli, S. I.
Medforf: Telje, J.
Medforf: Thesen, J. (red)
Tittel: Svangerskapsomsorg i allmennpraksis. 3. reviderte utgave
ISBN:  82-00-42770-6
År:   1998
Side(r): 303 s.
Utgiver: Universitetsforlaget AS
UtgSted: Oslo
Språk:  nor
PublID: r99010874
StatKat: f
LokalK: NKAT 6

24
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Obstetrisk og gynekologisk avdeling
Forf:  Bergsjø, Per
     UiB, Obstetrisk og gynekologisk avdeling
Tittel: Svangerskapsomsorg under forvandling. Kapittel 15
Tidskr: Svangerskapsomsorg i allmennpraksis. 3. rev. utg.
ISBN:  82-00-42770-6
År:   1998
Side(r): s. 269-272
Utgiver: Universitetsforlaget AS
UtgSted: Oslo
Språk:  nor
PublID: r99010887
LokalK: KAT 6

25
PublKat: D02 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert artikkel (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Obstetrisk og gynekologisk avdeling
Forf:  Bergsjø, Per
     UiB, Obstetrisk og gynekologisk avdeling
Tittel: The cesarean epidemic. A summary
Tidskr: Proceeding Book, The first Emirates International Congress
     of Perinatology
År:   1998
Side(r): s. 192-195
Konfer: The first Emirates International Congress of Perinatology
Sted:  Abu Dhabi, 09.11-12.11
Språk:  eng
PublID: r99010871
StatKat: f

26
PublKat: D02 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert artikkel (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Obstetrisk og gynekologisk avdeling
Forf:  Bergsjø, Per
     UiB, Obstetrisk og gynekologisk avdeling
Tittel: The scientific evaluation of the content of antenatal care: what is le
     ft? Chapter 17
Tidskr: New Insights in Gynecology and Obstetrics. Research and Pra
     ctice. The Proceedings of the XV FIGO World Congress of Gyn
     ecology and Obstetrics
Red:   Ottesen, B
Red:   Tabor, A
År:   1998
Utgiver: The Parthenon Publishing Group
UtgSted: New York, London
Konfer: The XV FIGO World Congress of Gynecology and Obstetrics
Sted:  Copenhagen, August 1997
Språk:  eng
PublID: r99010867
LokalK: b KAT 2

27
PublKat: C12 (Alminnelig tilgjengelig kompendium)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Obstetrisk og gynekologisk avdeling
Forf:  Bergsjø, Per
     UiB, Obstetrisk og gynekologisk avdeling
Tittel: Til hver av dere: Kjære nye kollega! Kullbok for kull 92-1
År:   1998
Utgiver: Universitetet i Bergen
Språk:  nor
PublID: r99010866
LokalK: KAT 3

28
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Obstetrisk og gynekologisk avdeling
Forf:  Bergsjø, Per
     UiB, Obstetrisk og gynekologisk avdeling
Medforf: Sjøli, S. I.
Tittel: Transportfødsel og hjemmefødsel. Kapittel 11
Tidskr: Svangerskapsomsorg i allmennpraksis. 3. rev. utg.
ISBN:  82-00-42770-6
År:   1998
Side(r): s. 225-236
Utgiver: Universitetsforlaget AS
UtgSted: Oslo
Språk:  nor
PublID: r99010883
LokalK: KAT 6

29
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Obstetrisk og gynekologisk avdeling
Forf:  Bergsjø, Per
     UiB, Obstetrisk og gynekologisk avdeling
Tittel: Utenlandske leger ved norske sykehus. Korrespondanse
Tidskr: Tidsskrift for Den norske lægeforening
ISSN:  0029-2001
År:   1998
Volum:  118
Side(r): s. 434
Språk:  nor
PublID: r99010873
LokalK: N KAT 7

30
PublKat: A03 (Artikkel i nordisk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Obstetrisk og gynekologisk avdeling
Forf:  Bjerknes, Robert
     UiB, Pediatrisk institutt
Medforf: Rosendahl, Karen
     UiB, Radiologisk seksjon
Medforf: Gjelland, K.
Medforf: Njølstad, P. R.
Medforf: Aarskog, Dagfinn
     UiB, Pediatrisk institutt
Tittel: Ultralydsundersøkele av genitalia interna hos jenter med pubertas prec
     ox
Tidskr: Pediatrisk Endokrinologi
ISSN:  0801-5732
År:   1998
Volum:  12
Side(r): s. 20-28
Språk:  nor
PublID: r99010888
StatKat: f
LokalK: NKAT 3

31
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Obstetrisk og gynekologisk avdeling
Forf:  Bjørge, Line
Medforf: Matre, R.
Tittel: Letter to the editor
Tidskr: American Journal of Reproductive Immunology
ISSN:  1046-7408
År:   1998
Volum:  40
Side(r): s. 121
Språk:  eng
PublID: r99010889
StatKat: a
LokalK: KAT 7

32
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Obstetrisk og gynekologisk avdeling
Forf:  Eriksson, K.M.
Medforf: Haug, K.
Medforf: Salvesen, K. Å.
Medforf: Nesheim, B. I.
Medforf: Nylander, G.
Medforf: Rasmussen, Svein
     UiB, Obstetrisk og gynekologisk avdeling
Medforf: Andersen, K
Medforf: Nakling, J. O.
Medforf: Eik-Nes, S.H.
Tittel: Smoking habits among pregnant women in Norway 1994-95
Tidskr: Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica
ISSN:  0001-6349
År:   1998
Volum:  77
Side(r): s. 159-164
Språk:  eng
PublID: r99010890
StatKat: f
LokalK: KAT 1

33
PublKat: B13 (Rapport utgitt på forlag)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Obstetrisk og gynekologisk avdeling
Forf:  Finne, P
Tittel: Graviditet, fødsel og spedbarnsstell 1998/1999
Red:   Ullstein, Magnar
År:   1998
Side(r): 144 s.
Utgiver: SCA Hygiene AS
UtgSted: Tønsberg
Språk:  nor
PublID: r99010891
StatKat: f
LokalK: KAT 3

34
PublKat: A12 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift uten referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Obstetrisk og gynekologisk avdeling
Forf:  Gjelland, K.
Medforf: Pirhonen, J.P.
Tittel: Vaginal ultrasonography in the diagnosis and treatment of pelvic
     abscess
Tidskr: European Journal of Infectious and Immunological Diseases
     in Obstetrics and Gynaecology
År:   1998
Volum:  2
Side(r): s. 41
Språk:  eng
PublID: r99010892
StatKat: f
LokalK: KAT 3

35
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Obstetrisk og gynekologisk avdeling
Forf:  Hellevik, L. R.
Medforf: Kiserud, Torvid
Medforf: Irgens, F.
Medforf: Ytrehus, T.
Medforf: Eik-Nes, S.H.
Tittel: Simulation of pressure drop and energy dissipation for blood flow in
     a human fetal bifurcation
Tidskr: Journal of Biomechanical Engineering
ISSN:  0148-0731
År:   1998
Volum:  120
Side(r): s. 455-462
Språk:  eng
PublID: r99010893
LokalK: KAT 1

36
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Obstetrisk og gynekologisk avdeling
Forf:  Hervig, T.
Medforf: Haram, Kjell
     UiB, Obstetrisk og gynekologisk avdeling
Medforf: Sandset, P. M.
Tittel: Dyp venetrombose hos gravide
Tidskr: Tidsskrift for Den norske lægeforening
ISSN:  0029-2001
År:   1998
Volum:  118
Side(r): s. 4093-4097
Språk:  nor
PublID: r99010894
LokalK: N KAT 8

37
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Obstetrisk og gynekologisk avdeling
Forf:  Hordnes, Knut
Medforf: Tynning, T.
Medforf: Kvam, A. I.
Medforf: Bevanger, L
Medforf: Brown, T.A.
Medforf: Jonsson, Roland
Medforf: Haneberg, B.
Tittel: Cervical secretions of pregnant women colonized rectally with group B
     streptococci have high levels of antibodies to serotype III
     polysaccharide capsular antigen and protein R
Tidskr: Scandinavian Journal of Immunology
ISSN:  0300-9475
År:   1998
Volum:  47
Hefte:  2
Side(r): s. 179-188
Språk:  eng
PublID: r99010896
StatKat: f
LokalK: KAT 1

38
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Obstetrisk og gynekologisk avdeling
Forf:  Hordnes, Knut
Tittel: Gruppe B-streptokokker, antistoffer i cervikovaginalt sekret og vaksin
     eutvikling
Tidskr: Tidsskrift for Den norske lægeforening
ISSN:  0029-2001
År:   1998
Volum:  118
Side(r): s. 1584
Språk:  nor
PublID: r99010895
StatKat: a
LokalK: N KAT 7

39
PublKat: C13 (Doktoravhandling)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Avdeling for mikrobiologi og immunologi, Gades institutt
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Obstetrisk og gynekologisk avdeling
Forf:  Hordnes, Knut
     UiB, Avdeling for mikrobiologi og immunologi, Gades institutt
Tittel: Mucosal immunity to group B streptococci in the female genital tract
     - prospects for development of a mucosal vaccine.
Serie:  Dr.med. (Publikasjoner fra Kvinneklinikken, Haukeland sykehus
     ; no. 30)
ISSN:  0801-3764
ISBN:  82-7788-053-7
År:   1998-02-20
Side(r): 1 b.
Utgiver: Breogelmann Research Laboratory and Department of Obstetrics
     and Gynecology, University of Bergen, Norway
UtgSted: Bergen
Emneord: Immunity, mucosal, Streptococcus agalactiae
SamEng: http://www.fou.uib.no/drgrad/1998/127001/
URL:   http://www.uib.no/info/dr_grad/98/februar/hordnes/hordnes.html
Språk:  eng
PublID: r99001215
StatKat: a
LokalK: NKAT 4a

40
PublKat: D03 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert abstract (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Obstetrisk og gynekologisk avdeling
Forf:  Hordnes, Knut
Medforf: Trovik, J.
Medforf: Tynning, T.
Medforf: Haneberg, B.
Tittel: Self-sampled and air-dried cervicovaginal secretions can be used for a
     nalyses of mucosal antibodies.
År:   1998
Side(r): Abstract PO2.9
Konfer: Nordisk Forening for Obstetrikk og Gynekologi, XXXI Congress
Sted:  Aarhus, Denmark, 23.05-26.05
Språk:  eng
PublID: r99010897
StatKat: a
LokalK: KAT 3

41
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Obstetrisk og gynekologisk avdeling
Forf:  Iversen, Ole-Erik
     UiB, Obstetrisk og gynekologisk avdeling
Medforf: Bergsjø, Per
     UiB, Obstetrisk og gynekologisk avdeling
Tittel: Bør antiprogesteron tas i bruk ved svangerskapsavbrudd?
Tidskr: Tidsskrift for Den norske lægeforening
ISSN:  0029-2001
År:   1998
Volum:  118
Hefte:  2
Side(r): 12
Språk:  eng
PublID: r98001832
StatKat: f
LokalK: KAT 8

42
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Obstetrisk og gynekologisk avdeling
Forf:  Iversen, Ole-Erik
     UiB, Obstetrisk og gynekologisk avdeling
Medforf: Bergsjø, Per
     UiB, Obstetrisk og gynekologisk avdeling
Tittel: Bør antiprogesteron tas i bruk i Norge?
Tidskr: Tidsskrift for Den norske lægeforening
ISSN:  0029-2001
År:   1998
Volum:  118
Side(r): s. 212-213
Språk:  nor
PublID: r99010899
LokalK: N KAT 8

43
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Obstetrisk og gynekologisk avdeling
Forf:  Iversen, Ole-Erik
     UiB, Obstetrisk og gynekologisk avdeling
Medforf: Iversen, Torbjørn
     UiB, Obstetrisk og gynekologisk avdeling
Medforf: Trope, C.
Medforf: Hagen, B.
Tittel: Premaligne og maligne forandringer i cervix i graviditet
Tidskr: Veileder i fødselshjelp
Red:   Dalaker, K.
ISBN:  82-90921-58-6
År:   1998
Side(r): s. 56-58
Utgiver: Den Norske Lægeforening
UtgSted: Oslo
Språk:  nor
PublID: r99010900
StatKat: f
LokalK: N KAT 6

44
PublKat: A17 (Artikkel i populærvitenskapelig tidsskrift)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Obstetrisk og gynekologisk avdeling
Forf:  Iversen, Ole-Erik
     UiB, Obstetrisk og gynekologisk avdeling
Medforf: Salvesen, H. B.
Medforf: Akslen, Lars A
Tittel: Prognostisk betydning av tumorbiologiske markører.
Tidskr: Innsyn. Kontaktorgan fra Haukeland Sykehus
År:   1998-02
Språk:  nor
PublID: r99010898
StatKat: f
LokalK: N KAT 5

45
PublKat: A99 (Artikkel, kapittel, leder m.v. i uspesifisert publikasjon)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Obstetrisk og gynekologisk avdeling
Forf:  Kiserud, Torvid
Medforf: Rasmussen, Svein
     UiB, Obstetrisk og gynekologisk avdeling
Medforf: Skulstad, S. M.
Tittel: Distribution of umbilical blood through the ductus venosus
Tidskr: Journal of the Society for Gynecologic Investigation
ISSN:  1071-5576
År:   1998
Volum:  5(Suppl 1)
Side(r): 156-157A
Språk:  eng
PublID: r99010904
StatKat: a
LokalK: Abstract

46
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Obstetrisk og gynekologisk avdeling
Forf:  Kiserud, Torvid
Medforf: Crowe, C.
Medforf: Hanson, M. A.
Tittel: Ductus venosus agenesis prevents transmission of central venous pulsat
     ion to the umbilical vein in fetal sheep
Tidskr: Ultrasound in Obstetrics
ISSN:  0960-7692
År:   1998
Volum:  11
Side(r): s. 190-194
Språk:  eng
PublID: r99010901
StatKat: a
LokalK: KAT 1

47
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Obstetrisk og gynekologisk avdeling
Forf:  Kiserud, Torvid
Tittel: Fetal venous circulation: ductus venosus
Tidskr: Textbook of perinatal medicine
Red:   Kurjak, A.
År:   1998
Side(r): s. 433-440
Språk:  eng
PublID: r99010903
StatKat: a
LokalK: KAT 2

48
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Obstetrisk og gynekologisk avdeling
Forf:  Kiserud, Torvid
Medforf: Rasmussen, Svein
     UiB, Obstetrisk og gynekologisk avdeling
Tittel: How repeat measurements affect the mean diameter of the umbilical vein
     and the ductus venosus
Tidskr: Ultrasound in Obstetrics
ISSN:  0960-7692
År:   1998
Volum:  11
Side(r): s. 419-425
Språk:  eng
PublID: r99010902
StatKat: a
LokalK: KAT 1

49
PublKat: A99 (Artikkel, kapittel, leder m.v. i uspesifisert publikasjon)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Obstetrisk og gynekologisk avdeling
Forf:  Kiserud, Torvid
Medforf: Hellevik, L. R.
Medforf: Hanson, M. A.
Tittel: Mean blood velocity in the ductus venosus derived from the maximum vel
     ocity
Tidskr: Journal of the Society for Gynecologic Investigation
ISSN:  1071-5576
År:   1998
Volum:  5(Suppl 1)
Side(r): 157A
Språk:  eng
PublID: r99010905
StatKat: f
LokalK: Abstract

50
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Obstetrisk og gynekologisk avdeling
Forf:  Lie, R. T.
Medforf: Rasmussen, Svein
     UiB, Obstetrisk og gynekologisk avdeling
Medforf: Brunborg, H.
Medforf: Gjessing, H.K.
Medforf: Lie-Nielsen, E.
Medforf: Irgens, L. M.
Tittel: Fetal and maternal contributions to the risk of pre-eclampsia:
     population based study
Tidskr: British Medical Journal
ISSN:  0007-1447
År:   1998
Volum:  316
Side(r): s. 1343-7
Språk:  eng
PublID: r99010906
StatKat: f
LokalK: KAT 1

51
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Obstetrisk og gynekologisk avdeling
Forf:  Lumbiganon, P.
Medforf: Bergsjø, Per
     UiB, Obstetrisk og gynekologisk avdeling
Medforf: Baaqeel, H
Medforf: Villar, J.
Tittel: A randomised controlled trial for the evaluation of a new antenatal
     care model
Tidskr: Paediatric and Perinatal Epidemiology
ISSN:  0269-5022
År:   1998-10
Volum:  12(Suppl 2)
Språk:  eng
PublID: r99010907
StatKat: f
LokalK: KAT 6

52
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Obstetrisk og gynekologisk avdeling
Forf:  Moen, M.H.
Medforf: Fredriksen, T.
Medforf: Nilsen, Stein Tore
Medforf: Iversen, Ole-Erik
     UiB, Obstetrisk og gynekologisk avdeling
Tittel: Norske gynekologers holdning til østrogen substitusjon
Tidskr: Tidsskrift for Den norske lægeforening
ISSN:  0029-2001
År:   1998
Volum:  118
Side(r): s. 2944-2946
Språk:  nor
PublID: r99010908
StatKat: f
LokalK: N KAT 8

53
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Obstetrisk og gynekologisk avdeling
Forf:  Nilsen, Stein Tore
Medforf: Fredriksen, T.
Medforf: Iversen, Ole-Erik
     UiB, Obstetrisk og gynekologisk avdeling
Medforf: Moen, M. H.
Tittel: Norske gynekologers holdning til og praksis ved hormonsubstitusjonsbeh
     andling i klimakteriet
Tidskr: Tidsskrift for Den norske lægeforening
ISSN:  0029-2001
År:   1998
Volum:  118
Side(r): s. 2940-2943
Språk:  nor
PublID: r99010909
LokalK: N KAT 8

54
PublKat: A99 (Artikkel, kapittel, leder m.v. i uspesifisert publikasjon)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Obstetrisk og gynekologisk avdeling
Forf:  Ozaki, Torvid
Medforf: Hawkins, P.
Medforf: Kiserud, T.
Medforf: Hanson, M. A.
Medforf: Poston, L.
Tittel: Developmental characteristics of fetal sheep resistance vessel respons
     es to endogenous vasoactive agents in vitro
Tidskr: Journal of the Society for Gynecologic Investigation
ISSN:  1071-5576
År:   1998
Volum:  5(Suppl 1)
Side(r): 158A
Språk:  eng
PublID: r99010910
StatKat: f

55
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Obstetrisk og gynekologisk avdeling
Forf:  Piaggio, G.
Medforf: Baaqeel, H
Medforf: Bergsjø, Per
     UiB, Obstetrisk og gynekologisk avdeling
Medforf: Carroli, G
Medforf: Farnot, U.
Medforf: Lumbiganon, P.
Medforf: Pinol, A.
Medforf: Villar, J.
Tittel: The practice of antenatal care: comparing four study sites in
     different parts of the world participating in the WHO Antenatal Care
     Randomised Cont Trial
Tidskr: Paediatric and Perinatal Epidemiology
ISSN:  0269-5022
År:   1998
Volum:  12(Suppl 2)
Side(r): s. 116-141
Språk:  eng
PublID: r99010911
LokalK: KAT 1

56
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Obstetrisk og gynekologisk avdeling
Forf:  Pirhonen, J. P.
Medforf: Grenman, S. E.
Medforf: Haadem, K.
Medforf: Gudmundsson, S.
Medforf: Lindqvist, P.
Medforf: Siihola, S.
Medforf: Erkkola, R. U.
Medforf: Marsal, K.
Tittel: Frequency of anal sphincter rupture at delivery in Sweden and Finlandr
     esult of difference in manual help to the baby´s head
Tidskr: Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica
ISSN:  0001-6349
År:   1998
Volum:  77
Side(r): s. 974-977
Språk:  eng
PublID: r99010912
LokalK: KAT 1

57
PublKat: C13 (Doktoravhandling)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Medisinsk fødselsregister
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Obstetrisk og gynekologisk avdeling
Forf:  Rasmussen, Svein
     UiB, Obstetrisk og gynekologisk avdeling
Tittel: Abruptio placentae. Studies on the premature separation of the
     normally implanted placenta in Norway 1967-1992
Serie:  Dr.med. (Publikasjoner fra Kvinneklinikken, Haukeland sykehus
     )
ISSN:  0801-3764
ISBN:  82-7788-068-5
År:   1998-11-27
Side(r): 1 b.
Utgiver: Medical Birth Registry of Norway and Department of Obstetrics
     and Gynaecology, University of Bergen, Norway
UtgSted: Bergen
Tilgang: Byttekontoret, Universitetsbiblioteket i Bergen
SamEng: http://www.fou.uib.no/drgrad/1998/138001/
URL:   http://www.uib.no/info/dr_grad/98/november/rasmussen.html
Språk:  eng
PublID: r99016215
StatKat: a
LokalK: NKAT 4a

58
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Obstetrisk og gynekologisk avdeling
Forf:  Rasmussen, Svein
     UiB, Obstetrisk og gynekologisk avdeling
Medforf: Øian, P.
Tittel: Smoking, plasma volume and pregnancy-induced hypertension
Tidskr: Gynecologic and Obstetric Investigation
ISSN:  0378-7346
År:   1998
Volum:  46
Side(r): s. 225-231
Språk:  eng
PublID: r99010914
LokalK: KAT 1

59
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Obstetrisk og gynekologisk avdeling
Forf:  Salvesen, Helga B
Medforf: Akslen, Lars A
Medforf: Albrektsen, Grethe
Medforf: Iversen, Ole-Erik
     UiB, Obstetrisk og gynekologisk avdeling
Tittel: Decreased survival for nulliparous women with endometrial carcinoma.
     Is the relationship due to biology or behaviour?
Tidskr: Cancer
ISSN:  0008-543X
År:   1998
Volum:  82
Hefte:  7
Side(r): 1328-1333
Språk:  eng
PublID: r99010915
StatKat: f
LokalK: KAT 1

60
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Obstetrisk og gynekologisk avdeling
Forf:  Salvesen, Helga B
Medforf: Iversen, Ole-Erik
     UiB, Obstetrisk og gynekologisk avdeling
Medforf: Akslen, Lars A
Tittel: Identification of high-risk patients by assessment of nuclear Ki67 exp
     ression in a prosepective study of endometrial carcinoma patients
Tidskr: Clinical Cancer Research
ISSN:  1078-0432
År:   1998
Volum:  4
Side(r): s. 2779-2785
Språk:  eng
PublID: r99010919
LokalK: KAT 1

61
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Obstetrisk og gynekologisk avdeling
Forf:  Salvesen, Helga B.
Medforf: Iversen, Ole-Erik
     UiB, Obstetrisk og gynekologisk avdeling
Medforf: Akslen, Lars A.
     UiB, Avdeling for patologi, Gades institutt
Tittel: Independent prognostic importance of microvessel density in endometria
     l carcinoma
Tidskr: British Journal of Cancer
ISSN:  0007-0920
År:   1998
Volum:  77
Hefte:  7
Side(r): 1140-1144
Emneord: endometrial carcinoma, angiogenesis, prognosis, survival, microvessel
SamEng: Angiogenesis is thought to be an important factor for tumour growth a
     nd metastatic spread, and microvessel counts may provide useful progn
     ostic information for several tumour types. To investigate the progno
     stic impact of angiogenesis in endometrial carcinoma patients, the in
     tratumour microvessel density, which was determined immunohistochemic
     ally, has been related to survival. Sixty patients with endometrial c
     arcinoma with long (median 19 years) and complete follow-up have been
     studied. Patients with increased mean microvessel density (MVDmean >
     68 mm(-2)) had a significantly shorter 5 -year survival compared wit
     h the rest (57% vs 90%, P = 0.004). In multivariate survival analyses
     ,MVDmean had an independent prognostic impact (P = 0.03) when FIGO st
     age, histological type, histological grade as well as nuclear p53 pro
     tein expression was adjusted for. Angiogenesis is thought to be an im
     portant factor for tumour growth and metastatic spread, and microvess
     el counts may provide useful prognostic information for several tumou
     rtypes. To investigate the prognostic impact of angiogenesis in endom
     etrial carcinoma patients, the intratumour microvessel density, which
     was determined immunohistochemically, has been related to survival.
     Sixty patients with endometrial carcinoma with long (median 19 years)
     and complete follow-up have been studied. Patients with increased me
     an microvessel density (MVDmean > 68 mm(-2)) had a significantly shor
     ter 5-year survival compared with the rest (57% vs 90%, P = 0.004). I
     n multivariate survival analyses, MVDme an had an independent prognos
     tic impact (P = 0.03) when FIGO stage, histological type, histologica
     l grade as well as nuclear p53 protein expression was adjusted for.
Språk:  eng
PublID: r98001844
StatKat: f
LokalK: KAT 1

62
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Obstetrisk og gynekologisk avdeling
Forf:  Salvesen, Helga B
Medforf: Iversen, Ole-Erik
     UiB, Obstetrisk og gynekologisk avdeling
Medforf: Akslen, Lars A
Tittel: Prognostic impact of morphometric nuclear grade in endometrial carcino
     ma
Tidskr: Cancer
ISSN:  0008-543X
År:   1998
Volum:  83
Side(r): s. 956-964
Språk:  eng
PublID: r99010917
StatKat: f
LokalK: KAT 1

63
PublKat: A17 (Artikkel i populærvitenskapelig tidsskrift)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Obstetrisk og gynekologisk avdeling
Forf:  Salvesen, Helga B
Medforf: Iversen, Ole-Erik
     UiB, Obstetrisk og gynekologisk avdeling
Medforf: Akslen, Lars A
Tittel: Prognostisk betydning av tumorbiologiske markører ved livmorkreft
Tidskr: Innsyn
ISSN:  0804-3922
År:   1998
Side(r): s. 6-8
Språk:  nor
PublID: r99010918
StatKat: f
LokalK: N KAT 5

64
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Obstetrisk og gynekologisk avdeling
Forf:  Ulstein, Magnar
     UiB, Obstetrisk og gynekologisk avdeling
Tittel: Den mannlige p-pillen - når kommer den?
Tidskr: Tidsskrift for Den norske lægeforening
ISSN:  0029-2001
År:   1998
Volum:  118
Side(r): s. 596-598
Språk:  nor
PublID: r99010920
StatKat: f
LokalK: N KAT 8


<- forrigeinnholdneste ->