Det historisk-filosofiske fakultet

Historisk institutt

Produksjonsdato : 2001-01-23
Katalogtype: Fullformat.

1
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Historisk institutt
Forf:  Andresen, Astri
     UiB, Historisk institutt
Tittel: Barnehistorie. Bokanmeldelse: Schrumpf, Ellen: Barnearbeid - plikt ell
     er privilegium? Barnearbeid og oppvekst i to norske industrisamfunn i
     periode 1850-1915. Høyskoleforlaget 1997.
Tidskr: Heimen. Lokalhistorisk tidsskrift.
ISSN:  0017-9841
År:   1998
Hefte:  4
Side(r): 327-330
Utgiver: Landslaget for lokalhistorie.
Språk:  nor
PublID: r98030083
StatKat: f
LokalK: N

2
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Historisk institutt
Forf:  Andresen, Astri
     UiB, Historisk institutt
Tittel: Bokanmeldelse: Ning de Coninck-Smith / Bengt Sandin / Ellen Schrumpf:
     Industrions Children. Work and Childhood in the Nordic countries 1850-
     1990. Odense 1997.
Tidskr: Scandinavian Journal of History
ISSN:  0346-8755
År:   1998
Volum:  23
Hefte:  NOS 1-2
Side(r): 107-110
Utgiver: Scandinavian University Press
Emneord: Barnearbeid
Språk:  eng
PublID: r98030069
StatKat: f
LokalK: N

3
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Historisk institutt
Forf:  Andresen, Astri
     UiB, Historisk institutt
Tittel: Bokanmeldelse: Seip, Anne-Lise: Nasjonen bygges 1830-1870. Aschehougs
     Norgeshistorie. Bd. 8, Oslo 1997.
Tidskr: Historisk Tidsskrift
ISSN:  0018-263X
År:   1998
Volum:  77
Hefte:  2
Side(r): 214-218
Utgiver: Universitetsforlaget
Språk:  nor
PublID: r98030061
StatKat: f
LokalK: N

4
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Historisk institutt
Forf:  Andresen, Astri
     UiB, Historisk institutt
Tittel: "En rig bondegut, en vakker, velbygget og livlig knegt". Kvinner på
     leting etter en framtid 1900-1925.
Tidskr: Historisk Tidsskrift
ISSN:  0018-263x
År:   1998
Hefte:  4
Side(r): 437-466
Utgiver: Universitetsforlaget
Språk:  nor
PublID: r98030060
StatKat: f
LokalK: N

5
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Historisk institutt
Forf:  Andresen, Astri
     UiB, Historisk institutt
Tittel: Etnisk historie. Bokanmeldelse: Mikkelsen, Magnar / Pålsrud, Kari: Ka
     utokeinodokumentene. Forlaget Albatross, 1997.
Tidskr: Heimen. Lokalhistorisk tidsskrift.
ISSN:  0017-9841
År:   1998
Hefte:  3
Side(r): 224-226
Utgiver: Landslaget for lokalhistorie
Språk:  nor
PublID: r98030080
StatKat: f
LokalK: N

6
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Historisk institutt
Forf:  Bagge, Sverre
     UiB, Historisk institutt
Tittel: Anna Komnenas Alexiade - et kvinnesynspunkt?
År:   1998-08-20
Konfer: Kvinnor som kulturella bärare och/eller formedlare
Sted:  Skálholt
Språk:  nor
PublID: r99009061
LokalK: As

7
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Historisk institutt
Forf:  Bagge, Sverre
     UiB, Historisk institutt
Medforf: Steen, Kristel Skorge
     UiB, Historisk institutt
Tittel: Det Europeiske menneske
Tidskr: Det Europeiske menneske
Red:   Bagge, Sverre
ISBN:  82-417-0950-1
År:   1998
Utgiver: Ad Notam Gyldendal
Emneord: Individoppfatninger fra middelalderen til i dag
Språk:  nor
PublID: r98030492
StatKat: f
LokalK: N

8
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Historisk institutt
Forf:  Bagge, Sverre
     UiB, Historisk institutt
Tittel: Det politiske menneske i middelalderens og renessansens historieskrivn
     ing.
Tidskr: Det europeiske menneske. Individoppfatninger fra middelalde
     ren til i dag.
Red:   Bagge, Sverre
År:   1998
Side(r): 36-77
Utgiver: Ad Notam, Gyldendal
Emneord: Individet i den europeiske kulturtradisjon
Språk:  nor
PublID: r98028252
StatKat: f
LokalK: N

9
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Historisk institutt
Forf:  Bagge, Sverre
     UiB, Historisk institutt
Tittel: Fra kong Sverre til Kjell Magne Bondevik - maktens former i et histori
     sk og komparativt perspektiv.
År:   1998-10-15
Konfer: Makt, normer, normalitet
Sted:  Bergen
Språk:  nor
PublID: r99009039
LokalK: Ns

10
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Historisk institutt
Forf:  Bagge, Sverre
     UiB, Historisk institutt
Tittel: God in History - a Model of Explanation in Chronicles.
År:   1998-05-25
Konfer: Transitions of Mentality in the Later Middle Ages
Sted:  Odense
Språk:  eng
PublID: r99009060
LokalK: As

11
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Historisk institutt
Forf:  Bagge, Sverre
     UiB, Historisk institutt
Tittel: God in History in the Vita Heinrici Quarti
År:   1998-11-02
Konfer: Symbolic Communication in the Middle Ages
Sted:  Wissenaar
Språk:  eng
PublID: r99009253
LokalK: s

12
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Historisk institutt
Forf:  Bagge, Sverre
     UiB, Historisk institutt
Tittel: Helgenkongen
År:   1998-05-23
Sted:  Lysebu
Språk:  nor
PublID: r99009062
LokalK: Ns

13
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Historisk institutt
Forf:  Bagge, Sverre
     UiB, Historisk institutt
Tittel: Innledning: Individet i den europeiske kulturtradisjon.
Tidskr: Det europeiske menneske. Individoppfatninger fra middelalde
     ren til i dag.
Red:   Bagge, Sverre
År:   1998
Side(r): 9-35
Utgiver: Ad Notam, Gyldendal
Emneord: Individet i den europeiske kulturtradisjon
Språk:  nor
PublID: r98028251
StatKat: f
LokalK: N

14
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Historisk institutt
Forf:  Bagge, Sverre
     UiB, Historisk institutt
Tittel: Liberty and Constitutionalism in Two "Livian" Historians: Lampert of H
     ersfeld and Leonardo Bruni.
År:   1998-07-29
Konfer: International Society for the Classical Tradition (ISCT). Fourt
     h Meeting.
Sted:  Tübingen
Språk:  eng
PublID: r99009254
LokalK: s

15
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Historisk institutt
Forf:  Bagge, Sverre
     UiB, Historisk institutt
Tittel: Medieval Historiography and the Understanding of Politics
År:   1998-07-13
Konfer: International Medieval Congress
Sted:  Leeds
Språk:  eng
PublID: r99009252
LokalK: s

16
PublKat: B01 (Faglig bok, rapport m.v. utgitt på forlag (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Historisk institutt
Forf:  Bagge, Sverre
     UiB, Historisk institutt
Tittel: Mennesket i middelalderens Norge. Tanker, tro og holdninger 1000-1300.
År:   1998
Side(r): 253 s.
Utgiver: Aschehoug
Språk:  nor
PublID: r98028256
StatKat: f
LokalK: N

17
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Historisk institutt
Forf:  Bagge, Sverre
     UiB, Historisk institutt
Tittel: Norrøne teorier om samfunnet fra Rigsbula til Kongespeilet
År:   1998-11-06
Konfer: Der Norwegische Königsspiegel
Sted:  Bonn
Språk:  nor
PublID: r99009064
LokalK: s

18
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Historisk institutt
Forf:  Bagge, Sverre
     UiB, Historisk institutt
Tittel: Renessanse, Roma og den rette verdensorden i Otto av Freisings Gesta F
     rederici.
Tidskr: I fortidens speil. Klassikk og klassisisme i Vestens kultur
     .
Red:   Gundersen, Karin
Red:   Malmanger, Magne
År:   1998
Side(r): 84-102
Utgiver: Aschehoug
Språk:  nor
PublID: r98028237
StatKat: f
LokalK: N

19
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Historisk institutt
Forf:  Bang, Anne Katrine
     UiB, Historisk institutt
Tittel: Bokmelding: Arve Kværnum: Leamikk.
Tidskr: Historie - Populærhistorisk Magasin.
Red:   Andersen, Kjartan
ISSN:  0803-401X
År:   1998-05
Hefte:  2
Side(r): 1 s.
Utgiver: Historie
Språk:  nor
PublID: r98029018
StatKat: f

20
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Historisk institutt
Forf:  Bang, Anne Katrine
     UiB, Historisk institutt
Tittel: Bokmelding: Ellen Schrumpf: Barnearbeid. Plikt eller privilegium.
Tidskr: Historie - Populærhistorisk Magasin
Red:   Andersen, Kjartan
ISSN:  0803-401X
År:   1998
Hefte:  4
Side(r): 2 s.
Språk:  nor
PublID: r98029012
StatKat: f

21
PublKat: A17 (Artikkel i populærvitenskapelig tidsskrift)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Historisk institutt
Forf:  Bang, Anne Katrine
     UiB, Historisk institutt
Tittel: Bokmelding: Sverre Bagge (red.): Det Europeiske Mennesket. Individoppf
     atninger fra middelalderen til i dag.
Tidskr: Historie - Populærhistorisk Magasin.
Red:   Andersen, Kjartan
ISSN:  0803-401X
År:   1998-12
Hefte:  4
Side(r): 2 s.
Utgiver: Historie
Språk:  nor
PublID: r98029016
StatKat: f

22
PublKat: A17 (Artikkel i populærvitenskapelig tidsskrift)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Historisk institutt
Forf:  Bang, Anne Katrine
     UiB, Historisk institutt
Tittel: En prinsesses liv. Sayyida Salme alias Emily Ruete (1844-1924).
Tidskr: Historie - Populærhistorisk Magasin
Red:   Andersen, Kjartan
ISSN:  0803-401X
År:   1998-12
Side(r): 7 s.
Utgiver: Historie
Emneord: Zanzibar, Tyskland, Busaidi Dynastiet
Språk:  nor
PublID: r98029010
StatKat: f

23
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Historisk institutt
Forf:  Bekker-Nielsen, Tønnes
     UiB, Historisk institutt
Tittel: Antikkseminar
År:   1998-09
Sted:  Lesbos/Athen
Språk:  dan
PublID: r99009257
LokalK: Ns

24
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Historisk institutt
Forf:  Bekker-Nielsen, Tønnes
     UiB, Historisk institutt
Tittel: Imperium romanum
Tidskr: Antikkens historie. Høvdingdømme, bystat, imperium.
Red:   Meyer, Jørgen Christian
ISBN:  82-456-0143-8
År:   1998
Side(r): 297-309
Utgiver: Cappelen Akademisk Forlag
Språk:  nor
PublID: r99002915
LokalK: N

25
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Historisk institutt
Forf:  Bekker-Nielsen, Tønnes
     UiB, Historisk institutt
Tittel: Nordisk antikhistorikermøte
År:   1998-05
Konfer: Nordisk antikhistorikermøte
Sted:  Küngälv
Språk:  dan
PublID: r99009256
LokalK: As

26
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Historisk institutt
Forf:  Bjørgo, Narve
     UiB, Historisk institutt
Tittel: Arnbjørn Jonsson
Tidskr: Norsk Biografisk Leksikon
År:   1998
Hefte:  1
Språk:  nno
PublID: r99009260
LokalK: N

27
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Historisk institutt
Forf:  Bjørgo, Narve
     UiB, Historisk institutt
Tittel: Askatin
Tidskr: Norsk Biografisk Leksikon
År:   1998
Hefte:  1
Språk:  nno
PublID: r99009261
LokalK: N

28
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Historisk institutt
Forf:  Bjørgo, Narve
     UiB, Historisk institutt
Tittel: Bjarne Lodinsson
Tidskr: Norsk Biografisk Leksikon
År:   1998
Hefte:  1
Språk:  nno
PublID: r99009262
LokalK: N

29
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Historisk institutt
Forf:  Bjørgo, Narve
     UiB, Historisk institutt
Tittel: Estetiske fag i skolen. Oppsummering.
Tidskr: Tidsskrift: Arabesk
År:   1998-12-03
Konfer: Estetiske fag i skolen
Sted:  Fellesrådet for kunstfagene i skolen, Oslo
Språk:  nno
PublID: r99009265
LokalK: Na

30
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Historisk institutt
Forf:  Bjørgo, Narve
     UiB, Historisk institutt
Tittel: Forskning og forskningsadministrasjon
År:   1998-10-14
Konfer: Forskningspolitisk konferanse (NTNU)
Sted:  Vikhamar
Språk:  nno
PublID: r99009263
LokalK: Ns

31
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Historisk institutt
Forf:  Bjørgo, Narve
     UiB, Historisk institutt
Medforf: Hydén, Håkan
Medforf: Aasland, Tora
Tittel: Inn for landing... Ei fagleg og forskingspolitisk evaluering av Progra
     m for Research and Documentation for a Sustainable Society.
ISBN:  82-12-01204-2
År:   1998
Side(r): 74 s.
Utgiver: Norges forskningsråd
Tilgang: Norges forskningsråd
Emneord: ProSus. Alternativ framtid. Berekraftig utvikling. Miljø og utvikling
     .
SamNor: Rapporten gir ei fagleg og forskningspolitisk evaluering av Program f
     or Research and Documentation for a Sustainable Society (ProSus). All
     e faglege formidlingsmessige og organisatoriske sider ved programmet
     blir vurdert, og konkluderer med å tilrå ei forlenging med påfølgjand
     e ny-organisering.
Språk:  nno
PublID: r98030505
StatKat: f
LokalK: N

32
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Historisk institutt
Forf:  Bjørkelo, Anders
     UiB, Historisk institutt
Tittel: Bokmelding: James, Wendy / Baumann, Gerd / Johnson, Douglas H.
     (red.): Juan Maria Schuver's Travels in North East Africa 1880-1883.
     (The Hakluyt Society, Second Series, No. 184, London 1996)
Tidskr: Journal of African History
ISSN:  0021-8537
År:   1998
Volum:  39
Hefte:  3
Side(r): 510-511
Språk:  eng
PublID: r99012542
StatKat: f

33
PublKat: X15 (Deltagelse i radio/TV-program av faglig/populærvitenskapelig karakter)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Historisk institutt
Forf:  Bjørkelo, Anders
     UiB, Historisk institutt
Tittel: Dagsnytt 18: Borgerkrigen i Sudan
År:   1998-05
Org:   NRK
Emneord: Sudan
Språk:  nno
PublID: r99011572
LokalK: N

34
PublKat: X15 (Deltagelse i radio/TV-program av faglig/populærvitenskapelig karakter)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Historisk institutt
Forf:  Bjørkelo, Anders
     UiB, Historisk institutt
Tittel: Dagsnytt 18: Borgerkrigen i Sudan
År:   1998-11
Org:   NRK
Emneord: Sudan
Språk:  nno
PublID: r99011573
LokalK: N

35
PublKat: X11 (Lydmateriale (lydbånd, plate, CD m.v.))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Historisk institutt
Forf:  Bjørkelo, Anders
     UiB, Historisk institutt
Tittel: Fjernundervisning verdshistorie. Kassett 7A: Oversikt over perioden 17
     50-1900.
År:   1998
Org:   Historisk institutt / Senter for etter- og videreutdanning
Språk:  nno
PublID: r99011642
LokalK: N

36
PublKat: X11 (Lydmateriale (lydbånd, plate, CD m.v.))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Historisk institutt
Forf:  Bjørkelo, Anders
     UiB, Historisk institutt
Tittel: Fjernundervisning verdshistorie. Kassett 8A: Den industrielle revolusj
     on og industrialismen.
År:   1998
Org:   Historisk institutt / Senter for etter- og videreutdanning
Språk:  nno
PublID: r99011644
LokalK: N

37
PublKat: X11 (Lydmateriale (lydbånd, plate, CD m.v.))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Historisk institutt
Forf:  Bjørkelo, Anders
     UiB, Historisk institutt
Tittel: Fjernundervisning verdshistorie. Kassett 8B: Imperialismen.
År:   1998
Org:   Historisk institutt / Senter for etter- og videreutdanning
Språk:  nno
PublID: r99011645
LokalK: N

38
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Historisk institutt
Forf:  Bjørkelo, Anders
     UiB, Historisk institutt
Tittel: Islamic contracts in economic transactions in the Sudan
Tidskr: The Middle East in a Globalizing World
År:   1998-08-13
Side(r): 10 s.
Konfer: The 4th Nordic Conference on Middle Eastern Studies
Sted:  Oslo
Språk:  eng
PublID: r99012541
LokalK: s

39
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Historisk institutt
Forf:  Bjørkelo, Anders
     UiB, Historisk institutt
Tittel: Moderne tid: 1750-1900
Tidskr: Studiebok. Fjernundervisning verdshistorie.
Red:   Bjørgo, Narve
Red:   Bjørkelo, Anders
Red:   Myking, John Ragnar
ISBN:  82-90992-08-4
År:   1998
Side(r): 71-76
Utgiver: Historisk institutt / Senter for etter- og videreutdanning
Språk:  nno
PublID: r99011601
LokalK: N

40
PublKat: B01 (Faglig bok, rapport m.v. utgitt på forlag (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Historisk institutt
Forf:  Bjørkelo, Anders
     UiB, Historisk institutt
Medforf: Mjeldheim, Leiv
     UiB, Historisk institutt
Medforf: Meyer, Jørgen Christian
     UiB, Historisk institutt
Medforf: Petersen, Tore
     UiB, Historisk institutt
Medforf: Supphellen, Steinar
Medforf: Bjørgo, Narve
     UiB, Historisk institutt
Tittel: Studiebok.Fjernundervisning i verdenshistorie.
Red:   Bjørgo, Narve
Red:   Bjørkelo, Anders
Red:   Myking, John Ragnar
ISBN:  82-90992-08-4
År:   1998
Side(r): 86 s.
Utgiver: SEVU - Senter for etter- og videreutdanning.Universitetet i B
     ergen
Språk:  nor
PublID: r98028181
StatKat: f
LokalK: N

41
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Historisk institutt
Forf:  Bjørnson, Øyvind
     UiB, Historisk institutt
Tittel: Byhistorie - muligheter og begrensninger
År:   1998-11
Konfer: Byhistorieseminar - HIFO-Rogaland
Sted:  Utstein kloster
Språk:  nor
PublID: r99011578
LokalK: Ns

42
PublKat: D01 (Invitert foredrag ved vit. konf. med publisert artikkel (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Historisk institutt
Forf:  Bjørnson, Øyvind
     UiB, Historisk institutt
Tittel: The founding years of the Norwegian Welfare State
Tidskr: (Portugisisk tidsskrift)
År:   1998-03
Konfer: Social Science History Conference
Sted:  Amsterdam
Språk:  eng
PublID: r99011577
LokalK: a

43
PublKat: B01 (Faglig bok, rapport m.v. utgitt på forlag (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Historisk institutt
Forf:  Bjørnson, Øyvind
     UiB, Historisk institutt
Medforf: Vikør, Knut S.
     UiB, Historisk institutt
Medforf: Steen, Kristel Skorge
     UiB, Historisk institutt
Medforf: Ohman-Nielsen, May-Brith
Medforf: Kjerland, Kirsten Alsaker
     UiB, Historisk institutt
Medforf: Fure, Odd-Bjørn
     UiB, Historisk institutt
Medforf: Kolle, Nils
     UiB, Historisk institutt
Medforf: Grove, Knut
Medforf: Heiret, Jan
     UiB, Historisk institutt
Tittel: Til debatt. Innlegg ved norske historiedagar 1996.
Red:   Bjørnson, Øyvind
Red:   Nysæter, Egil
Red:   Uthaug, Arve Kjell
ISBN:  82-90992-06-8
År:   1998
Hefte:  3
Side(r): 362 s.
Emneord: Historiografi, religiøs fundamentalisme, kjønnshistorie, region og re
     gionalisme, skipsbygging.
Språk:  nno
PublID: r98030491
StatKat: f
LokalK: N

44
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Historisk institutt
Forf:  Blom, Ida
     UiB, Historisk institutt
Tittel: 1945 : Change or Continuity in European Gender Relations ?
Tidskr: Women and Political Change. Perspectives from Eastern Europ
     e
Red:   Bridger, Sue
ISBN:  0-312-21847-8
År:   1998
Side(r): 27-42
Utgiver: Macmillan Press Ltd.
Emneord: war, peace, reconstruction, work,
Språk:  eng
PublID: r99006910

45
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Historisk institutt
Forf:  Blom, Ida
     UiB, Historisk institutt
Tittel: A Double Responsibility : Women, Men and Socialism in Norway
Tidskr: Women and Socialism, Socialism and Women : Europe between
     the Wars
Red:   Gruber, Helmuth
Red:   Graves, Pamela
ISBN:  1-57181-151-6
År:   1998
Side(r): 450-477
Emneord: gender relations, organization, parties, trade unions, Comintern
Språk:  eng
PublID: r99006913
StatKat: f

46
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Historisk institutt
Forf:  Blom, Ida
     UiB, Historisk institutt
Tittel: Et dobbelt ansvar - kvinner og menn i norsk arbeiderbevegelse 1918-194
     0
Tidskr: Arbeiderhistorie. Årbok for Arbeiderbevegelsens Arkiv og Bi
     bliotek.
År:   1998
Side(r): 5-34
Språk:  nor
PublID: r99010686
LokalK: N

47
PublKat: B01 (Faglig bok, rapport m.v. utgitt på forlag (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Historisk institutt
Forf:  Blom, Ida
     UiB, Historisk institutt
Tittel: "Feberens ville rose" - Tre omsorgssystemer i tuberkulosearbeidet 1900
     -1960
ISBN:  82-7674-373-0
År:   1998
Side(r): 179 s.
Utgiver: Fagbokforlaget, Bergen
SamEng: The wild rose of fever - three care systems in the fight against tube
     rculosis
Språk:  nor
PublID: r98024733
StatKat: f
LokalK: N

48
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Historisk institutt
Forf:  Blom, Ida
     UiB, Historisk institutt
Tittel: Frivillige organisasjoner i kamp mot tuberkulose ca.1900-ca.1940. En n
     orsk-dansk sammenlikning.
År:   1998-03-20
Konfer: Seminar i Nordisk Ministerrådsprosjekt: Grænserne mellem privat
     og offentligt. Nordiske velfærdspolitiske strategier og aktøre
     r indenfor området frivilligt socialt arbejde ca. 1880-1940.
Sted:  Danmark
Språk:  dan
PublID: r99010702
LokalK: As

49
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Historisk institutt
Forf:  Blom, Ida
     UiB, Historisk institutt
Tittel: Frivillige organisasjoner i kamp mot tuberkulose 1900-1960: en dansk-n
     orsk komparasjon.
År:   1998-04-24
Konfer: 4. Nordiske konference om humanistisk sundhedsforskning
Sted:  Køge, Danmark
Språk:  dan
PublID: r99011546
LokalK: As

50
PublKat: A03 (Artikkel i nordisk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Historisk institutt
Forf:  Blom, Ida
     UiB, Historisk institutt
Tittel: Gratulationer til en fremragende inspiratrice. (Hilsen til Bente Rosen
     beck)
Tidskr: Kvinder, Køn og Forskning
År:   1998
Hefte:  2
Side(r): 72-73
Språk:  dan
PublID: r99011652
LokalK: A

51
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Historisk institutt
Forf:  Blom, Ida
     UiB, Historisk institutt
Tittel: Historieforskningen innför 2000: Global kjønnshistorie.
År:   1998-01-26
Konfer: Seminar: Historieforskningen innför 2000
Sted:  Historiska Institutionen, Göteborgs universitet
Emneord: Global kjønnshistorie
Språk:  dan
PublID: r99010697
LokalK: s

52
PublKat: D05 (Uspesifisert poster med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Historisk institutt
Forf:  Blom, Ida
     UiB, Historisk institutt
Tittel: Human Rights, Social Justice and Women's Citizenship at the Internatio
     nal Level 1930s-1940s.
År:   1998-06-29
Konfer: International Federation for Research on Women's History Confer
     ence on "Women and Human Rights, Social Justice and Citizenship
Sted:  Melbourne University, Australia
Språk:  eng
PublID: r99011548
LokalK: s

53
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Historisk institutt
Forf:  Blom, Ida
     UiB, Historisk institutt
Tittel: Innledning: Nation and Gender in International Comparison
År:   1998-03-26
Konfer: International Conference on "Gendered Nations: Nationalism and
     Gender Order in the Long 19th Century - International Compariso
     ns".
Sted:  Technische Universität, Berlin
Språk:  eng
PublID: r99011545
LokalK: s

54
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Historisk institutt
Forf:  Blom, Ida
     UiB, Historisk institutt
Tittel: Intervju: Ida Blom - kvindehistoriens Grand Old Lady
Tidskr: Kvinder, Køn og Forskning
År:   1998
Hefte:  1
Side(r): 67-76
Språk:  dan
PublID: r99011650
LokalK: A

55
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Historisk institutt
Forf:  Blom, Ida
     UiB, Historisk institutt
Tittel: Marriage and Citizenship - from Communal Family Rights to Individual R
     ights
År:   1998-06-29
Konfer: International Federation for Research on Women's History Confer
     ence on "Women and Human Rights, Social Justice and Citizenship
Sted:  Melbourne University, Australia
Språk:  eng
PublID: r99011547
LokalK: s

56
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Historisk institutt
Forf:  Blom, Ida
     UiB, Historisk institutt
Tittel: Omsorgssystemer i kampen mot tuberkulose, 1900-1960: en norsk-dansk ko
     mparasjon.
År:   1998-01-27
Sted:  Institutionen för kvinnovetenskap, Göteborgs universitet
Språk:  dan
PublID: r99010698
LokalK: As

57
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Historisk institutt
Forf:  Blom, Ida
     UiB, Historisk institutt
Tittel: Prelude to Welfare States : Introduction
Tidskr: Women and Socialism, Socialism and Women :Europe between
     the Wars
Red:   Gruber, Helmuth
Red:   Grubner, Pamela
ISBN:  1-57181-151-6
År:   1998
Side(r): 415-424
Utgiver: Berghahn Books
Emneord: norway, sweden, denmark, revolutionary ideology, reformism,
     organizations, party politics
Språk:  eng
PublID: r99006917
StatKat: f

58
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Historisk institutt
Forf:  Blom, Ida
     UiB, Historisk institutt
Tittel: Refleksjoner over stat og kjønn
Tidskr: Kjønn og velferdsstat.
Red:   Nagel, Anne Hilde
År:   1998
Utgiver: Alma Mater forlag,
Språk:  nor
PublID: r98028010
StatKat: f
LokalK: N

59
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Historisk institutt
Forf:  Blom, Ida
     UiB, Historisk institutt
Tittel: The Interaction of Gender and Nation: An International Comparative App
     roach.
År:   1998-07-06
Konfer: Australian Historical Association Sydney 98' Conference
Sted:  Sydney University, Australia
Språk:  eng
PublID: r99011568
LokalK: s

60
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Historisk institutt
Forf:  Dyrvik, Ståle
     UiB, Historisk institutt
Tittel: Demografi og slektshistorie.
Tidskr: Slekt og lokalsamfunn.
Red:   Winge, Harald
ISSN:  0802-720X
ISBN:  82-90176-90-2
År:   1998
Side(r): 148-159
Utgiver: Norsk lokalhistorisk institutt.
Emneord: historisk demografi, lokalhistorie, slektshistorie
Språk:  nno
PublID: r98028077
StatKat: f
LokalK: N

61
PublKat: B01 (Faglig bok, rapport m.v. utgitt på forlag (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Historisk institutt
Forf:  Dyrvik, Ståle
     UiB, Historisk institutt
Tittel: Truede tvillingriker 1648-1720.
Serie:  Danmark-Norge 1380-1814
ISBN:  82-00-12676-5
År:   1998
Volum:  3
Side(r): 451 s.
Utgiver: Universitetsforlaget
Emneord: foreningstid, dansketid, union, enevelde, maktstat, krig, beskatning
Språk:  nor
PublID: r98028078
StatKat: f
LokalK: A

62
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Historisk institutt
Forf:  Ersland, Geir Atle
     UiB, Historisk institutt
Tittel: Bergen i 1898
År:   1998-10-17
Konfer: Lørdagsuniversitetet
Sted:  Den Nasjonale Scene, Bergen
Språk:  nno
PublID: r99009271
LokalK: Ns

63
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Historisk institutt
Forf:  Ersland, Geir Atle
     UiB, Historisk institutt
Tittel: Die Hanse-Archive aus Bergen. I Schlüssel zur Geschichte - 700 Jahre
     Lübecker Archiv.
Tidskr: Zeitschrift des Vereins für Lübeckische Geschichte und
     Altertumskunde
ISSN:  0083-5609
ISBN:  3-7950-1476-x
År:   1998
Volum:  78
Språk:  ger
PublID: r99009270
StatKat: f

64
PublKat: B01 (Faglig bok, rapport m.v. utgitt på forlag (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Historisk institutt
Forf:  Fossen, Anders Bjarne
     UiB, Historisk institutt
Medforf: Askeland, Per Ove
Tittel: Askøy i bilder. Et streiftog gjennom en vakker vestlandskommune.
ISBN:  82-7128-281-6
År:   1998
Side(r): 119 s.
Utgiver: Clio Forlag ANS
UtgSted: Askøy
Språk:  nor
PublID: r98029065
StatKat: f
LokalK: N

65
PublKat: X12 (Billedmateriale (foto, diasserie, film, video, multimediaprodukt m.v.))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Historisk institutt
Forf:  Fossen, Anders Bjarne
     UiB, Historisk institutt
Medforf: Hovland, Edgar
     UiB, Historisk institutt
Medforf: Nupen, Paal
     UiB, Historisk institutt
Medforf: Haaland, Anders
Tittel: Billedred.: Sams for studentene. Studentsamskipnaden i Bergen 1948-199
     8.
År:   1998
Org:   Universitetet i Bergen
Sted:  Studentsamskipnaden, Bergen
Emneord: Studentsamskipnaden
Språk:  nor
PublID: r99009273
LokalK: N

66
PublKat: B01 (Faglig bok, rapport m.v. utgitt på forlag (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Historisk institutt
Forf:  Fossen, Anders Bjarne
     UiB, Historisk institutt
Tittel: Vår egen tid. Askøys historie 1940-1997.
ISBN:  82-994105-3-3
År:   1998
Volum:  III
Side(r): XIV, 763 s.
Utgiver: Askøy kommune
UtgSted: Kleppestø
Språk:  nor
PublID: r98029061
StatKat: f
LokalK: N

67
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Historisk institutt
Forf:  Fure, Jorunn Sem
     UiB, Historisk institutt
Tittel: Den besværlige fortiden
År:   1998-11-03
Sted:  Studentersamfunnet, Bergen
Språk:  nor
PublID: r99009259
LokalK: Ns

68
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Historisk institutt
Forf:  Fure, Jorunn Sem
     UiB, Historisk institutt
Tittel: Etnisk rensning i Sentral og Øst-Europa
År:   1998-04
Konfer: Hifo
Sted:  Bodø
Språk:  nor
PublID: r99009258
LokalK: Ns

69
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Historisk institutt
Forf:  Fure, Odd-Bjørn
     UiB, Historisk institutt
Tittel: Den vanskelige identiteten
Tidskr: Talemøte - Samtalar i norsk tid
Red:   Moluen, Frode
ISBN:  82-521-5271-6
År:   1998
Side(r): 138-150
Utgiver: Det Norske Samlaget
Emneord: Nasjonalstat, nasjonal identitet, sivilisasjon, sivilisasjonssammenbr
     udd, globalisering, overstatlig integrasjon.
Språk:  nor
PublID: r98030484
StatKat: f
LokalK: N

70
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Historisk institutt
Forf:  Fure, Odd-Bjørn
     UiB, Historisk institutt
Tittel: Deportasjonen av de norske jøder og det europeiske sivilisasjonssammen
     brudd.
År:   1998
Konfer: Laksovprisen 1998
Sted:  CMI
Språk:  nor
PublID: r99007080
LokalK: Ns

71
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Historisk institutt
Forf:  Fure, Odd-Bjørn
     UiB, Historisk institutt
Tittel: Et kritisk søkelys på motstands-Norge innebærer ikke oppvurdering av n
     azismen.
Tidskr: Bergens Tidende
År:   1998
Utgiver: Bergens Tidende
Språk:  nor
PublID: r99007081
LokalK: N

72
PublKat: A17 (Artikkel i populærvitenskapelig tidsskrift)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Historisk institutt
Forf:  Fure, Odd-Bjørn
     UiB, Historisk institutt
Tittel: Fortielse og tabuisering
Tidskr: Dagbladet
År:   1998-05-08
Side(r): 8 s.
Utgiver: Dagbladet
Emneord: Fortielse, tabuisering, berøringsangst, traumatisk erindring, vergang
     enheitsbevältigung.
Språk:  nno
PublID: r98030485
StatKat: f
LokalK: N

73
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Historisk institutt
Forf:  Fure, Odd-Bjørn
     UiB, Historisk institutt
Tittel: Habitus og figurasjon. Et teoretisk perspektiv på norsk utenrikspoliti
     kk.
År:   1998
Sted:  Institutt for statsvitenskap, UiO.
Språk:  nor
PublID: r99007078
LokalK: Ns

74
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Historisk institutt
Forf:  Fure, Odd-Bjørn
     UiB, Historisk institutt
Tittel: Handlingsrom og habitus. Norsk utenrikspolitikk mellom nasjonalstatlig
     e omformingsprosesser og det internasjonale statssystem.
År:   1998
Sted:  Institutt for administrasjon og organisasjonskunnskap, UiB.
Språk:  nor
PublID: r99007077
LokalK: Ns

75
PublKat: X15 (Deltagelse i radio/TV-program av faglig/populærvitenskapelig karakter)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Historisk institutt
Forf:  Fure, Odd-Bjørn
     UiB, Historisk institutt
Tittel: Intervju med William L. Rukeyser om Telavåg-tragediens plass i norsk k
     rigs- og okkupasjonshistorie og i norsk kollektiv endring.
År:   1998
Sted:  American National Public Radio
Språk:  nor
PublID: r99007095

76
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Historisk institutt
Forf:  Fure, Odd-Bjørn
     UiB, Historisk institutt
Tittel: Regionen og regionalisme i Europa. Mot en ny politisk arkitektur?
Tidskr: Til debatt - innlegg ved Norske historiedagar 1996
Red:   Bjørnson, Øyvind
Red:   Nysæter, Egil
Red:   Uthaug, Arve Kjell
ISBN:  82-90992-06-8
År:   1998
Side(r): 227-234
Språk:  nor
PublID: r98030657
StatKat: f
LokalK: N

77
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Historisk institutt
Forf:  Fure, Odd-Bjørn
     UiB, Historisk institutt
Tittel: Småstaters handlingsmuligheter i ulike statssystem. En sammenlikning a
     v handlingsrom i statssystemet på 1920-tallet og etter 1989.
År:   1998
Sted:  Carlsbergakademiet i København
Språk:  nor
PublID: r99007079
LokalK: Ns

78
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Historisk institutt
Forf:  Grønlie, Tore
     UiB, Historisk institutt
Tittel: Bokanmeldelse: Hallvard Tjelmeland: Fra byfolk og bona til tromsøværin
     g 1945-1996. Tromsø gjennom 1000 år, bind 4.
Tidskr: Historisk Tidsskrift
Red:   Niemi, Einar
ISSN:  0018-263X
År:   1998
Volum:  77
Hefte:  2
Side(r): 244-248
Utgiver: Universitetsforlaget
Emneord: Tromsøs historie, etterkrigshistorie, modernisering, komparasjon.
Språk:  nor
PublID: r98030630
StatKat: f
LokalK: N

79
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Historisk institutt
Forf:  Grønlie, Tore
     UiB, Historisk institutt
Tittel: Drømmen om en konkurransetilpasset stat - ytre fristilling som styring
     spolitisk redskap 1945-1995.
Tidskr: Ein stat? Fristillingas fire ansikt.
Red:   Grønlie, Tore
Red:   Selle, Per
ISBN:  82-521-5194-9
År:   1998
Side(r): 66-106
Utgiver: Det Norske Samlaget
Emneord: Fristilling, forvaltningshistorie, forvaltningsreform, statsaksjesels
     kap, forvaltningsbedrifter.
SamNor: I kapitlet sammenlignes to fristillingsbølger, i perioden 1945-1965,
     og i tiden etter 1980. Det påvises at fristilling kan være et virkemi
     ddel både en ekspansiv stat og en stat på defensiven. En fellesnevner
     for all fristilling er en "drøm om en konkurransetilpasset stat.
Språk:  nor
PublID: r98030618
StatKat: f
LokalK: N

80
PublKat: B01 (Faglig bok, rapport m.v. utgitt på forlag (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Historisk institutt
Forf:  Grønlie, Tore
     UiB, Historisk institutt
Medforf: Selle, Per
Tittel: Ein stat? Fristillingas fire ansikt.
Red:   Grønlie, Tore
Red:   Selle, Per
ISBN:  82-521-5194-9
År:   1998
Side(r): 178 s.
Utgiver: Det Norske Samlaget
Emneord: Styring, forvaltning, fristilling, forvaltningsreform, desentraliseri
     ng, statsaksjeselskap.
SamNor: Dette er en bok om fristilling på norsk. Det er en bok om fristilling
     ens idéverden og dens virkelighet, om dens tilhengere og motstandere,
     og om fristillingens områder og former. Den legger også stor vekt på
     fristillingens konsekvenser. Våre spørsmål er først og fremst knytte
     t til konsekvensene av fristilling for statens helhet og enhet - og o
     m demokratisk deltakelse og innflytelse i en "fristilt stat". Hvor la
     ngt kan vi fristille og fremdeles ha en stat og én demokratisk stat?
     Forfatterene deler fristillingsprosessen i samfunnet inn i fire felt
     og kaller dem for fristillingens fire ansikt: * Forholdet mellom sent
     ralforvaltningen og statens politisk-parlamentariske sentrum. * Stat
     svirksomhet i form av statsaksjeselskap, statsforetak, særlovsselskap
     m.m. * Økende selvstendighet til det lokale eller regionale kommunal
     e styringsnivået. * Statlige oppgaver som blir forpaktet av frivill
     ige organisasjoner.
Språk:  nno
PublID: r98030512
StatKat: f
LokalK: N

81
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Historisk institutt
Forf:  Grønlie, Tore
     UiB, Historisk institutt
Medforf: Selle, Per
Tittel: Fortsatt én stat
Tidskr: Ein stat? Fristillingas fire ansikt.
Red:   Grønlie, Tore
Red:   Selle, Per
ISBN:  82-521-5194-9
År:   1998
Side(r): 9-20
Utgiver: Det Norske Samlaget
Emneord: Styring, forvaltning, fristilling, forvaltningsreform, desentraliseri
     ng.
Språk:  nor
PublID: r98030517
StatKat: f
LokalK: N

82
PublKat: C13 (Doktoravhandling)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Historisk institutt
Forf:   Haavet, Inger Elisabeth
     UiB, SEFOS - Senter for samfunnsforskning
Tittel:          Nina Grieg : kunstner og kunstnerhustru.
Serie:  Dr.philos
År:   1998-09-18
Side(r): V, 415 s.
Tilgang: Universitetsbiblioteket i Bergen - Byttekontoret
Emneord: 1800-tallet,   1900-tallet,   kvinne,   Norge,   sanger
SamNor: http://www.fou.uib.no/drgrad/1998/505003/
URL:   http://www.uib.no/info/dr_grad/98/september/haavet/haavet.html
Språk:  nor
PublID: r99015343
StatKat: a
LokalK: N

83
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Historisk institutt
Forf:  Helle, Knut
     UiB, Historisk institutt
Tittel: Die Rechtsstellung der Deutschen in Bergen während des Mittelalters
Tidskr: Beiträge zur hansischen Kultur-, Verfassungs- und Schiffahr
     tsgeschichte, Hansische Studien X, Abhandlungen zur Handels
     - und Sozialgeschichte, Bd. 3
Red:   Wernicke, Horst
Red:   Jörn, Nils
ISSN:  0065-0358
ISBN:  3-7400-1047-9
År:   1998
Volum:  31
Side(r): 315-321
Utgiver: Hermann Böhlaus Nachfolger, Weimar
Emneord: bergenshandel, hanseatiske rettigheter, hanseatisk maktstilling
Språk:  ger
PublID: r99002167
LokalK: A05

84
PublKat: X11 (Lydmateriale (lydbånd, plate, CD m.v.))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Historisk institutt
Forf:  Helle, Knut
     UiB, Historisk institutt
Tittel: Fjernundervisning i verdshistorie. Kassett 4B: Politisk organisasjon i
     Vest-Europa ca. 700-1300.
År:   1998
Org:   Historisk institutt / Senter for etter- og videreutdanning
Språk:  nor
PublID: r99011632
LokalK: N

85
PublKat: X11 (Lydmateriale (lydbånd, plate, CD m.v.))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Historisk institutt
Forf:  Helle, Knut
     UiB, Historisk institutt
Tittel: Fjernundervisning verdshistorie. Kassett 3A: Middelalderen.
År:   1998
Org:   Historisk institutt / Senter for etter- og videreutdanning
Språk:  nor
PublID: r99011628
LokalK: N

86
PublKat: X11 (Lydmateriale (lydbånd, plate, CD m.v.))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Historisk institutt
Forf:  Helle, Knut
     UiB, Historisk institutt
Tittel: Fjernundervisning verdshistorie. Kassett 3B: Nomadefolk og sivilisasjo
     ner.
År:   1998
Org:   Historisk institutt / Senter for etter- og videreutdanning
Språk:  nor
PublID: r99011629
LokalK: N

87
PublKat: X11 (Lydmateriale (lydbånd, plate, CD m.v.))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Historisk institutt
Forf:  Helle, Knut
     UiB, Historisk institutt
Tittel: Fjernundervisning verdshistorie. Kassett 4A: Jordbruks- og bysamfunn i
     Vest-Europa ca. 700-1300
År:   1998
Org:   Historisk institutt / Senter for etter- og videreutdanning
Språk:  nor
PublID: r99011631
LokalK: N

88
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Historisk institutt
Forf:  Helle, Knut
     UiB, Historisk institutt
Tittel: Middelalderen
Tidskr: Studiebok. Fjernundervisning verdshistorie.
Red:   Bjørgo, Narve
Red:   Bjørkelo, Anders
Red:   Myking, John Ragnar
ISBN:  82-90992-08-4
År:   1998
Side(r): 59-63
Utgiver: Historisk institutt / Senter for etter- og videreutdanning
Språk:  nor
PublID: r99011598
LokalK: N

89
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Historisk institutt
Forf:  Helle, Knut
     UiB, Historisk institutt
Tittel: The History of the Early Viking Age in Norway
Tidskr: Ireland and Scandinavia in the Early Viking Age
Red:   Clarke, Howard B.
Red:   Mhaonaigh, Maíre Ní
Red:   Ó Floinn, Raghnall
ISBN:  1-85182-235-6
År:   1998
Side(r): 239-258
Emneord: ethnicity, settlement,social structure, political unification
Språk:  eng
PublID: r99002163
StatKat: f

90
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Historisk institutt
Forf:  Hoffmann, Christhard
     UiB, Historisk institutt
Tittel: Bokanmeldelse: Julius H. Schoeps: Deutsch-jüdische Symbiose oder Die
     mißglückte Emanzipation. Berlin 1996
Tidskr: Neue Politische Literatur
Red:   Dippel, Christof
ISSN:  0028-3320
År:   1998
Volum:  43
Side(r): 169-170
Utgiver: Peter Lang
Språk:  ger
PublID: r99012531
StatKat: f

91
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Historisk institutt
Forf:  Hoffmann, Christhard
     UiB, Historisk institutt
Tittel: Bokanmeldelse: Michael Burleigh: Death and Deliverance. "Euthanasia"
     in Germany 1900-1945. Cambridge/New York 1994
Tidskr: Central European History
Red:   Barkin, Kenneth
ISSN:  0008-9389
År:   1998
Volum:  31
Hefte:  3
Side(r): 279-281
Utgiver: Humanities Press
Språk:  eng
PublID: r99013846
StatKat: a

92
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Historisk institutt
Forf:  Hoffmann, Christhard
     UiB, Historisk institutt
Tittel: Bokanmeldelse: Moshe Zimmermann: Die deutschen Juden 1914-1945.
     München 1997
Tidskr: Neue Politische Literatur
Red:   Dipper, Christof
ISSN:  0028-3320
År:   1998
Volum:  43
Side(r): 522-523
Utgiver: Peter Lang
Språk:  ger
PublID: r99012532
StatKat: f

93
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Historisk institutt
Forf:  Hoffmann, Christhard
     UiB, Historisk institutt
Tittel: Bokanmeldelse: Stefanie Schüler-Springorum: Die jüdische Minderheit in
     Königsberg/Ostpreußen 1871-1945. München 1996
Tidskr: The American Historical Review
Red:   Grossberg, Michael
ISSN:  0002-8762
År:   1998
Volum:  102
Side(r): 539-540
Språk:  eng
PublID: r99012529

94
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Historisk institutt
Forf:  Hoffmann, Christhard
     UiB, Historisk institutt
Tittel: Einwanderung, Ethnizität, "Rassismus": Konzepte der Migrations- und
     Minderheitengeschichte am Beispiel Großbritanniens
Tidskr: Historische Zeitschrift
Red:   Gall, Lothar
ISSN:  0018-2613
År:   1998
Volum:  166
Hefte:  3
Side(r): 671-685
Utgiver: Oldenbourg Verlag
Emneord: Immigration, Ethnicity, Racism in Modern British History
Språk:  ger
PublID: r99012527
StatKat: f

95
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Historisk institutt
Forf:  Hoffmann, Christhard
     UiB, Historisk institutt
Tittel: Zum Begriff der Akkulturation
Tidskr: Handbuch der deutschsprachigen Emigration 1933-1945.
År:   1998
Side(r): 117-126
Utgiver: Wissenschafliche Buchgesellschaft
Emneord: Acculturation, concept of migration history; German-speaking migratio
     n 1933-1945.
SamEng: Critical analysis of how the consept of acculturation has been used i
     n research on the German-speaking emigration, 1933-1945.
Språk:  ger
PublID: r98028967
StatKat: f

96
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Historisk institutt
Forf:  Hovland, Edgar
     UiB, Historisk institutt
Medforf: Haaland, Anders
Medforf: Nupen, Paal
     UiB, Historisk institutt
Tittel: Sams for studentane. Studentsamskipnaden i Bergen 1948-1998.
Tidskr: Studentsamskipnaden i Bergen 1948-1998
ISBN:  82-91064-14-8
År:   1998-08
Side(r): 75-134
Utgiver: Studentsamskipnaden i Bergen
Emneord: Studentpolitikk, studentvelferd, studentboliger, kantinedrift, barneh
     ager, husleiestreik.
SamNor: Jubileumsskrift - 50 år - for Studentsamskipnaden i Bergen
Språk:  nno
PublID: r99007042
LokalK: N

97
PublKat: D03 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert abstract (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Historisk institutt
Forf:  Hovland, Edgar
     UiB, Historisk institutt
Tittel: Studenter i Bergen gjennom 50 år|
Tidskr: Universitetet og studentene. Opprør og identitet.. Forum fo
     r universitetshistorie (4)
Red:   Hjeltnes, Guri
ISSN:  0808-0135
År:   1998-03-19
Side(r): 137-142
Konfer: Universitetet og studentene. Opprør og identitet.
Sted:  Oslo
Emneord: Universitetsutbygging, studenteksplosjon, geografisk og sosial rekrut
     tering.
Språk:  nor
PublID: r99007043
LokalK: Ns

98
PublKat: D02 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert artikkel (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Historisk institutt
Forf:  Hubbard, William H.
     UiB, Historisk institutt
Tittel: Women in Norwegian Seafaring Towns in the Nineteenth Century
Tidskr: Gender, Age, and Social Conflicts in Urban Society
År:   1998-03-08
Konfer: European Social Science History Association Conference
Sted:  Amsterdam
Språk:  eng
PublID: r99009275
LokalK: s

99
PublKat: C13 (Doktoravhandling)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Historisk institutt
Forf:  Hødnebø, Kjell
Tittel: From cattle to corn:   Economic trends in Northeast Africa. Equatori
     a, Southern Sudan and         Northern Uganda, during the last
     three centuries
Serie:  Dr.art
År:   1998-02-27
Side(r): XII, 666, [6] s.
Tilgang: Universitetsbiblioteket i Bergen - Byttekontoret
Emneord: korndyrking, jordbruk, landbruk, øst-Afrika
SamNor: http://www.fou.uib.no/drgrad/1998/506001/
URL:   http://www.uib.no/info/dr_grad/98/februar/hodnebo/
Språk:  eng
PublID: r99015344
StatKat: f
LokalK: N

100
PublKat: C13 (Doktoravhandling)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Historisk institutt
Forf:  Johnsen, Berit Eide
Tittel: Rederistrategi i endringstid:
     Sørlandsk skipsfart fra seil til damp og motor, fra tre til jern og st
     ål, 1875-1925
Serie:  Dr.art
År:   1998-12-12
Side(r): 508 s.
Tilgang: Universitetsbiblioteket i Bergen - Byttekontoret
Emneord: skipsfart, rederi, Aust-Agder, Vest-Agder, Agder
SamNor: http://www.fou.uib.no/drgrad/1998/506006/
URL:   http://www.uib.no/info/dr_grad/98/desember/johnsen/johnsen.html
Språk:  eng
PublID: r99015323
StatKat: f
LokalK: N

101
PublKat: C13 (Doktoravhandling)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Historisk institutt
Forf:  Johnsen, Bodil Wold
Tittel: Fra universitetsvisjon til høyskoleintegrasjon
Serie:  Dr.art
År:   1998
Side(r): 382 s.
Utgiver: Universitetet i Bergen
UtgSted: Bergen
Tilgang: Universitetsbiblioteket i Bergen - Byttekontoret
Emneord: høgskoler, distriktshøgskoler, 1970-tallet, 1980-tallet,
     universitet, høyere utdanning, undervisning, Rogaland, Stavanger
SamNor: http://www.fou.uib.no/drgrad/1998/506004/
URL:   http://www.uib.no/info/dr_grad/98/oktober/johnsen/johnsen.html
Språk:  nor
PublID: r99015352
StatKat: a
LokalK: N

102
PublKat: C13 (Doktoravhandling)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Historisk institutt
Forf:  Jøssang, Lars Gaute
Tittel: Oljeteknokratiet : ein studie av Rosenberg Verft, 1965-1995.
Serie:  Dr.art
År:   1998-12-18
Side(r): 530 s.
Tilgang: Universitetsbiblioteket i Bergen - Byttekontoret
Emneord: historie, petroleumsvirksomhet, verkstedindustri, Stavanger
       universitet, høyere utdanning, undervisning, Rogaland, Stavanger
SamNor: http://www.fou.uib.no/drgrad/1998/506007/
URL:   http://www.uib.no/info/dr_grad/98/desember/jossang/jossang.html
Språk:  nor
PublID: r99015355
StatKat: a
LokalK: N

103
PublKat: B01 (Faglig bok, rapport m.v. utgitt på forlag (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Historisk institutt
Forf:  Kaartvedt, Alf
     UiB, Historisk institutt
Medforf: Arstad, Knut
Medforf: Desplat, Christian
Medforf: Dufraisse, Roger
Medforf: von Aretin, Karl Otmar
Medforf: Schubert, Ernst
Medforf: Wunder, Bernd
Medforf: Weibull, Jörgen
Tittel: Jean Baptiste Bernadotte. Bürger - Marschall - König.
ISBN:  3-930020
År:   1998
Side(r): 287 s.
Emneord: Carl Johan som norsk konge. Hans forsøk på å endre den norske grunnlo
     ven for å skape sterkere unionskongemakt. Hans nøytale utenrikspoliti
     kk. En de historikeres syn på Carl Johan.
Språk:  ger
PublID: r98028327
StatKat: f

104
PublKat: B01 (Faglig bok, rapport m.v. utgitt på forlag (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Historisk institutt
Forf:  Kaartvedt, Alf
     UiB, Historisk institutt
Medforf: Arstad, Knut
Medforf: Desplat, Christian
Medforf: Dufraisse, Roger
Medforf: von Aretin, Karl Otmar
Medforf: Schubert, Ernst
Medforf: Wunder, Bernd
Medforf: Weibull, Jörgen
Tittel: Jean Baptiste Bernadotte. Fra menig soldat til konge av Norge og Sveri
     ge. Carl XIV Johan.
ISBN:  82-91218
År:   1998
Side(r): 287 s.
Emneord: Carl Johan som norsk konge. Hans forsøk på å endre den norske grunnlo
     ven for å skape sterkere unionskongemakt. Hans nøytale utenrikspoliti
     kk. Endel historikeres syn på Carl Johan.
Språk:  nor
PublID: r98028261
StatKat: f

105
PublKat: B01 (Faglig bok, rapport m.v. utgitt på forlag (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Historisk institutt
Forf:  Kaartvedt, Alf
     UiB, Historisk institutt
Medforf: Arstad, Knut
Medforf: Desplat, Christian
Medforf: Dufraisse, Roger
Medforf: von Aretin, Karl Otmar
Medforf: Schubert, Ernst
Medforf: Wunder, Bernd
Medforf: Weibull, Jörgen
Tittel: Karl XIV Johan - en europeisk karriär
ISBN:  91-88726680
År:   1998
Side(r): 287 s.
Emneord: Carl Johan som norsk konge. Hans forsøk på å endre den norske grunnlo
     ven for å skape sterkere unionskongemakt. Hans nøytrale utenrikspolit
     ikk. En d historikeres syn på Carl Johan.
Språk:  swe
PublID: r98028325
StatKat: f

106
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Historisk institutt
Forf:  Kaartvedt, Alf
     UiB, Historisk institutt
Tittel: Kronikk: Penger og politikk.
Tidskr: Bergens Tidende
År:   1998-09-30
Utgiver: Bergens Tidende
Emneord: Historisk oversikt over partifinansieringen i Norge
Språk:  nor
PublID: r99007199
LokalK: N

107
PublKat: X11 (Lydmateriale (lydbånd, plate, CD m.v.))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Historisk institutt
Forf:  Kjeldstadli, Knut
     UiB, Historisk institutt
Tittel: Fjernundervisning verdshistorie. Kassett 11A: Hva er historie?
År:   1998
Org:   Historisk institutt / Senter for etter- og videreutdanning
Språk:  nor
PublID: r99011646
LokalK: N

108
PublKat: X11 (Lydmateriale (lydbånd, plate, CD m.v.))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Historisk institutt
Forf:  Kjeldstadli, Knut
     UiB, Historisk institutt
Tittel: Fjernundervisning verdshistorie. Kassett 11B: Fem perspektiver på verd
     enshistorie.
År:   1998
Org:   Historisk institutt / Senter for etter- og videreutdanning
Språk:  nor
PublID: r99011647
LokalK: N

109
PublKat: A17 (Artikkel i populærvitenskapelig tidsskrift)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Historisk institutt
Forf:  Kjerland, Kirsten Alsaker
     UiB, Historisk institutt
Tittel: Historiker på (kilde)jakt: Jakt, kontakt og tenning. Første del i
     føljetongen om R.E.S. Tanner.
Tidskr: Historie. Populærvitenskapelig magasin.
ISSN:  0803-401x
År:   1998
Hefte:  4
Side(r): 48-54
Språk:  nor
PublID: r98028230
StatKat: f
LokalK: N

110
PublKat: A17 (Artikkel i populærvitenskapelig tidsskrift)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Historisk institutt
Forf:  Kjerland, Kirsten Alsaker
     UiB, Historisk institutt
Tittel: Historiker på kildejakt: Føljetongen om R.E.S. Tanner. Del 1: Jakt,
     kontakt og tenning.
Tidskr: Historie, populærhistorisk magasin
År:   1998
Hefte:  4
Side(r): 48 - 55
Språk:  nor
PublID: r00000375
StatKat: a

111
PublKat: A17 (Artikkel i populærvitenskapelig tidsskrift)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Historisk institutt
Forf:  Kjerland, Kirsten Alsaker
     UiB, Historisk institutt
Tittel: Knappehullsblomst under lupen. Hovedfagsprosjekter om Det norske freds
     korpset ved Universitetet i Bergen.
Tidskr: Mango / Fredskorpsforum
År:   1998
Hefte:  1
Side(r): 28-33
Språk:  nor
PublID: r98028217
StatKat: f
LokalK: N

112
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Historisk institutt
Forf:  Kjerland, Kirsten Alsaker
     UiB, Historisk institutt
Tittel: Med "svigerfar" og andre menn i felten. Kultur, kjønn og alder som hin
     der i afrikansk historie.
Tidskr: Til debatt. Innlegg ved Norske historiedagar 1996.
Red:   Bjørnson, Øyvind
Red:   Nysæter, Egil
Red:   Uthaug, Arve Kjell
ISBN:  82-90992-06-8
År:   1998
Volum:  3
Side(r): 215-223
Utgiver: Historisk institutt. Universitetet i Bergen.
Språk:  nor
PublID: r98028215
StatKat: f
LokalK: N

113
PublKat: A17 (Artikkel i populærvitenskapelig tidsskrift)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Historisk institutt
Forf:  Kjerland, Kirsten Alsaker
     UiB, Historisk institutt
Tittel: Smått er godt? Hovedfagsprosjekter om Det norske fredskorpset ved Hist
     orisk institutt, Universitetet i Bergen.
Tidskr: UiB nytt - Nytt fra Universitetet i Bergen.
År:   1998
Hefte:  2
Side(r): 16-18
Utgiver: Universitetet i Bergen
Språk:  nor
PublID: r98028218
StatKat: f
LokalK: N

114
PublKat: A03 (Artikkel i nordisk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Historisk institutt
Forf:  Kjerland, Kirsten Alsaker
     UiB, Historisk institutt
Tittel: When African Women Take Wives. A Historiographic Overview.
Tidskr: Occasional Paper - Nordiska Afrikainstitutet
ISSN:  1400-3880
År:   1998
Hefte:  6
Side(r): 21 S.
Utgiver: Nordiska Afrikainstitutet
Språk:  eng
PublID: r98028228
StatKat: f
LokalK: A

115
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Historisk institutt
Forf:  Kolle, Nils
     UiB, Historisk institutt
Tittel: Fritt hav? Om retten til sjøfiske.
Tidskr: Til debatt - innlegg ved Norske historiedagar 1996
Red:   Bjørnson, Øyvind
Red:   Nysæter, Egil
Red:   Uthaug, Arve Kjell
ISBN:  82-90992-06-8
År:   1998
Side(r): 341-352
Språk:  nno
PublID: r98030707
StatKat: f
LokalK: N

116
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Historisk institutt
Forf:  Meyer, Jørgen Chr.
     UiB, Historisk institutt
Medforf: Bekker-Nielsen, Tønnes
     UiB, Historisk institutt
Medforf: Mæhle, Ingvar Brandvik
     UiB, Historisk institutt
Tittel: Antikkens historie
Tidskr: Antikkens historie
År:   1998-09-01
Utgiver: Cappelen Akademisk Forlag
Språk:  nor
PublID: r99005019

117
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Historisk institutt
Forf:  Meyer, Jørgen Christian
     UiB, Historisk institutt
Tittel: Antikken
Tidskr: Studiebok. Fjernundervisning i verdshistorie.
Red:   Bjørgo, Narve
Red:   Bjørkelo, Anders
Red:   Myking, John Ragnar
ISBN:  82-90992-08-4
År:   1998
Side(r): 53-58
Utgiver: Historisk institutt / Senter for etter- og videreutdanning
Språk:  nor
PublID: r99011585
LokalK: N

118
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Historisk institutt
Forf:  Meyer, Jørgen Christian
     UiB, Historisk institutt
Tittel: Antikken mellem Øst og Vest
År:   1998-05-23
Konfer: Nordisk Antikhistorikerseminarium
Sted:  Kungälv, Sverige
Språk:  dan
PublID: r99007147
StatKat: f
LokalK: As

119
PublKat: B01 (Faglig bok, rapport m.v. utgitt på forlag (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Historisk institutt
Forf:  Meyer, Jørgen Christian
     UiB, Historisk institutt
Medforf: Bekker-Nielsen, Tønnes
     UiB, Historisk institutt
Medforf: Mæhle, Ingvar Brandvik
     UiB, Historisk institutt
Tittel: Antikkens historie. Høvdingedømme, bystat, imperium.
År:   1998
Side(r): 387 s.
Utgiver: Cappelen Akademiske Forlag
Emneord: Antikkens historie, Middelhavets kulturarv, Receptionshistorie.
SamNor: Bogen er tænkt som grundbog ved grunnfag i historie. Tilgangsvinklen
     er udpræget sociologisk med hovedvægt på strukturhistorie. Der trække
     s dog lan linjer tilbage til forhistorien og op til moderne tid.
Språk:  nor
PublID: r98028992
StatKat: f
LokalK: N

120
PublKat: X11 (Lydmateriale (lydbånd, plate, CD m.v.))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Historisk institutt
Forf:  Meyer, Jørgen Christian
     UiB, Historisk institutt
Tittel: Fjernundervisning i Verdenshistorie. Antikken. 1.Arven fra Antikken.
     Mellem Øst og vest 2.Den græsk romerske verden som periferi. 3.Den ant
     ikke bystruktur.
År:   1998-06
Org:   Universitetets Mediecenter. Universitetet i Bergen
Sted:  Bergen, Norge
Emneord: Antik,Antikperception, Middelhavet og Asia, bystruktur.
SamNor: 3 forelæsninger i antikkens historie i forbindelse med fjernundervisn
     ingsprogram i Verdenshistorie.
Språk:  dan
PublID: r99007145
LokalK: N

121
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Historisk institutt
Forf:  Meyer, Jørgen Christian
     UiB, Historisk institutt
Tittel: The Classical Civilization as Periphery. The Greco-Roman World Between
     East and West.
År:   1998-01-18
Konfer: European Identity and Identity Politics
Sted:  Roma
Språk:  eng
PublID: r99007146
LokalK: s

122
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Historisk institutt
Forf:  Mjeldheim, Leiv
     UiB, Historisk institutt
Tittel: Gode råd gjennom studiet
Tidskr: Studiebok. Fjernundervisning verdshistorie.
Red:   Bjørgo, Narve
Red:   Bjørkelo, Anders
Red:   Myking, John Ragnar
ISBN:  82-90992-08-4
År:   1998
Side(r): 7-34
Utgiver: Historisk institutt / Senter for etter- og videreutdanning
Emneord: Fjernundervisning - verdenshistorie
Språk:  nno
PublID: r99011581
LokalK: N

123
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Historisk institutt
Forf:  Myking, John Ragnar
     UiB, Historisk institutt
Tittel: Når leigar rår? Vilkåra til norske leiglendingar 1600-1800.
Tidskr: Til debatt - innlegg ved Norske historiedagar 1996
Red:   Bjørnson, Øyvind
Red:   Nysæter, Egil
Red:   Uthaug, Arve Kjell
ISBN:  82-90992-06-8
År:   1998
Side(r): 327-339
Språk:  nno
PublID: r98030706
StatKat: f
LokalK: N

124
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Historisk institutt
Forf:  Mykland, Knut
     UiB, Historisk institutt
Tittel: Forord II
Tidskr: Danmark - Norge 1380 - 1814. Bd.I: Fællesskabet bliver til.
     1380 - 1536.
Red:   Albrectsen, Esben
ISBN:  82-00-22790
År:   1998
Side(r): 7-15
Utgiver: Universitetsforlaget
Språk:  nor
PublID: r99007076
LokalK: A

125
PublKat: B01 (Faglig bok, rapport m.v. utgitt på forlag (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Historisk institutt
Forf:  Mykland, Knut
     UiB, Historisk institutt
Tittel: Mykland - ei bygd i råbyggelaget. Kultursoga til 1832.
ISBN:  82-994966
År:   1998
Side(r): 194 s.
Språk:  nno
PublID: r99007075
LokalK: N

126
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Historisk institutt
Forf:  Mæhle, Ingvar Brandvik
     UiB, Historisk institutt
Tittel: Det politiske spill i antikkens bystater
Tidskr: Antikkens historie. Høvdingdømme, bystat, imperium.
Red:   Meyer, Jørgen Christian
ISBN:  82-456-0143-8
År:   1998
Side(r): 128-165
Utgiver: Cappelen Akademisk Forlag
Språk:  nor
PublID: r99002912
LokalK: N

127
PublKat: A24 (Kapittel i annen faglig bok utgitt på forlag)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Historisk institutt
Forf:  Nagel, Anne-Hilde
     UiB, Historisk institutt
Tittel: Administrative history in Norway (1536-1814)
Tidskr: Jahrbuch für Europäische Verwaltungsgeschichte
Red:   Heyen, E.V.
År:   1998
Volum:  10
Side(r): 307 - 313
Utgiver: Nomos Verlagsgesellschaft
UtgSted: Baden-Baden
Språk:  eng
PublID: r99020815
StatKat: f

128
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Historisk institutt
Forf:  Nagel, Anne-Hilde
     UiB, Historisk institutt
Tittel: Citizen father
Tidskr: Kjønn og velferdsstat
Red:   Nagel, Anne-Hilde
ISBN:  82-419-0237-9
År:   1998
Side(r): 306-320
Språk:  nor
PublID: r98029028
StatKat: f

129
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Historisk institutt
Forf:  Nagel, Anne-Hilde
     UiB, Historisk institutt
Tittel: Desentralisering og deltakelse under eneveldet. En rettssaks avgjørend
     e betydning på 1760-tallet.
Tidskr: Stat, politikk og folkestyre
Red:   Doublet, David
Red:   Krüger, Kai
Red:   Strandbakken, Asbjørn
År:   1998
Side(r): 325-338
Utgiver: Alma Mater
Emneord: Historisk statsrett, politisk-rettslig historie.
Språk:  nor
PublID: r98029020
StatKat: f

130
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Historisk institutt
Forf:  Nagel, Anne-Hilde
     UiB, Historisk institutt
Tittel: Innledning
Tidskr: Kjønn og velferdsstat
Red:   Nagel, Anne-Hilde
ISBN:  82-419-0237-9
År:   1998
Side(r): 9-24
Utgiver: Alma Mater
Språk:  nor
PublID: r98029027
StatKat: f

131
PublKat: B01 (Faglig bok, rapport m.v. utgitt på forlag (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Historisk institutt
Forf:  Nagel, Anne-Hilde
     UiB, Historisk institutt
Medforf: Blom, Ida
     UiB, Historisk institutt
Medforf: Raaum, Nina
Medforf: Selle, Per
Medforf: Wærness, Kari
Medforf: Pateman, Carole
Medforf: Hernes, Helga Marie
Medforf: Hirdman, Yvonne
Medforf: Seim, Birte
Medforf: Leira, Annlaug
Medforf: Skeie, Hege
Medforf: Morken, Kristin
Tittel: Kjønn og velferdsstat.
Serie:  Politikk og velferd
Red:   Nagel, Anne-Hilde
ISBN:  82-419-0237-9
År:   1998
Side(r): 365 s.
Utgiver: Alma Mater
Emneord: Velferdsstatsforskning, kjønnsforskning, flerfaglig.
Språk:  nor
PublID: r98029045
StatKat: f

132
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Historisk institutt
Forf:  Nagel, Anne-Hilde
     UiB, Historisk institutt
Tittel: Kjønnsskiller i sosiale rettigheter.
Tidskr: Kjønn og velferdsstat
Red:   Nagel, Anne-Hilde
ISBN:  82-419-0237-9
År:   1998
Side(r): 320-365
Utgiver: Alma Mater
Språk:  nor
PublID: r98029032
StatKat: f

133
PublKat: X11 (Lydmateriale (lydbånd, plate, CD m.v.))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Historisk institutt
Forf:  Nagel, Anne-Hilde
     UiB, Historisk institutt
Tittel: Lydkassett: Fjernundervisning verdenshistorie.Den franske revolusjonen
     .
År:   1998
Org:   Senter for etter- og videreutdanning/Historisk institutt
Sted:  Historisk institutt
Emneord: Den franske revolusjonen
Språk:  nor
PublID: r99010672
LokalK: N

134
PublKat: D02 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert artikkel (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Historisk institutt
Forf:  Nagel, Anne-Hilde
     UiB, Historisk institutt
Tittel: The Development of Citizenship in Norway. Marshall remodelled.
År:   1998-06-30
Konfer: Women and Human Rights, Social Justice and Citizenship; Interna
     tional Historical Perspectives.
Sted:  Melbourne University, Australia
Språk:  eng
PublID: r98029054
StatKat: f

135
PublKat: D01 (Invitert foredrag ved vit. konf. med publisert artikkel (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Historisk institutt
Forf:  Nagel, Anne-Hilde
     UiB, Historisk institutt
Tittel: The Development of Citizenship in Norway: Marshall remodelled.
     Workshop: Social Rights and Gendered Citizenship in Scandinavia: The
     case of Norway.
År:   1998-06-30
Konfer: Conference of the International Federation for Research in
     Women's History: Women and Human Rights, Social Justice and
     Citizenship. International historical Prospectives.
Sted:  The University of Melbourne, Australia
Språk:  eng
PublID: r99010682
StatKat: f
LokalK: s

136
PublKat: C13 (Doktoravhandling)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Historisk institutt
Forf:  Nielsen, May-Brith Ohman
Tittel: Jord og ord: En studie av forholdet mellom ideologi, politikk, strateg
     i og mobilisering hos den tredje pol i det norske partisystemet : Bond
     epartiet 1915-1940
Serie:  Dr.philos
År:   1998-11-06
Side(r): 2 b. (1006 s.)
Tilgang: Universitetsbiblioteket i Bergen - Byttekontoret
Emneord: Senterpartiet, historie, Norge, 1900-tallet, bondereisning, mellomkri
     gstid, Norge, politikk, politisk parti
SamNor: http://www.fou.uib.no/drgrad/1998/506005/
URL:   http://www.uib.no/info/dr_grad/98/november/nielsen/nielsen.html
Språk:  nor
PublID: r99015358
StatKat: a
LokalK: N

137
PublKat: A12 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift uten referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Historisk institutt
Forf:  O'Fahey, Rex Sean
     UiB, Historisk institutt
Medforf: Hunwick, J.O.
Medforf: Shouk, Ahmed I. Abu
     UiB, Historisk institutt
Tittel: A Sudanese Missionary to the United States: Sãtti Mãjid 'Shaykh al-Isl
     ãm in North America' and his encounter with Noble Drew Ali, Prophet of
     the Mo Science Temple Movement.
Tidskr: A Journal of Historical Sources
År:   1998
Hefte:  8
Side(r): 137-191
Emneord: Sudanic Africa
Språk:  eng
PublID: r99009283

138
PublKat: A12 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift uten referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Historisk institutt
Forf:  O'Fahey, Rex Sean
     UiB, Historisk institutt
Medforf: Hunwick, J.O.
Medforf: Kanya-Forstner, S.
Medforf: Lovejoy, Paul
Medforf: Abu-Manga, al-Amin
Tittel: Between Niger and Nile: new light on the Fulani Mahdist Muhammad al-Dã
     dãri, Sudanic Africa.
Tidskr: A Journal of Historical Sources
År:   1998
Hefte:  8
Side(r): 85-108
Språk:  eng
PublID: r99009280

139
PublKat: A12 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift uten referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Historisk institutt
Forf:  O'Fahey, Rex Sean
     UiB, Historisk institutt
Tittel: Richard Hill, 1901-1996: Writings
Tidskr: A Journal of Historical Sources
År:   1998
Hefte:  8
Side(r): 1-16
Språk:  eng
PublID: r99009279
StatKat: f

140
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Historisk institutt
Forf:  O'Fahey, Rex Sean
     UiB, Historisk institutt
Tittel: Tariqa in northeast Africa
Tidskr: Encyclopaedia of Islam
År:   1998
Volum:  X
Side(r): 248-250
Språk:  eng
PublID: r99009288

141
PublKat: A12 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift uten referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Historisk institutt
Forf:  O'Fahey, Rex Sean
     UiB, Historisk institutt
Tittel: The Conquest of Darfur, 1873-1882.
Tidskr: Sudan Notes and Records
ISSN:  0375-2984
År:   1998
Hefte:  1
Side(r): 47-67
Språk:  eng
PublID: r99009286
StatKat: f

142
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Historisk institutt
Forf:  Okkenhaug, Inger Marie
     UiB, Historisk institutt
Tittel: Maternal Imperialism or Colonialism as a "Multi-faceted experience"
Tidskr: Historisk tidsskrift
ISSN:  0018-263x
År:   1998
Volum:  Bind 7
Hefte:  1
Side(r): 51-61
Utgiver: Universitetsforlaget
Emneord: Vestlige, kvinnelige misjonærer og "sosiale reformatorer, europeisk
     kolonihistorie.
SamNor: Fra å være et marginalisert tema innen tradisjonell
     kolonihistoriografi, har vestlige kvinner i post-koloniale
     framstillinger i stor grad blitt fra som det kvinnelige motstykke til
     den mannlige imperialist. Nyere kjønnsforskning med fokus på
     empiriske studier av europeiske kvinner i rollen som misjonærer og
     "sosiale reformatorer", har utfordret denne oppfatningen og antyder
     at studiet av kvinners kolonierfaringer representerer et nytt,
     alternativt bilde av europeisk atten- og nittenhundretalls
     imperialisme. Et sentralt tema her er om det er mulig for kvinner fra
     en etnisk gruppe å arbeide for reformer hvis hensikt er forbedring av
     levekårene til kvinner fra en annen rase eller etniske grupperinger,
     gitt de maktstrukturer som hersker innen et kolonisamfunn.
Språk:  eng
PublID: r98028209
StatKat: f
LokalK: N

143
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Historisk institutt
Forf:  Oldervoll, Jan
     UiB, Historisk institutt
Tittel: IT-basert undervisning i historie
År:   1998-03-25
Konfer: Møte i universitetsrådet/kollegiet
Sted:  bergen
Språk:  nno
PublID: r99007210
LokalK: Ns

144
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Historisk institutt
Forf:  Oldervoll, Jan
     UiB, Historisk institutt
Tittel: IT i historieundervisninga
År:   1998-02-16
Konfer: IT-basert undervisning i humaniora
Sted:  Oslo
Språk:  nno
PublID: r99007208
LokalK: Ns

145
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Historisk institutt
Forf:  Oldervoll, Jan
     UiB, Historisk institutt
Tittel: Statistikk i historiefaget
År:   1998-02-23
Språk:  nno
PublID: r99007202
LokalK: Ns

146
PublKat: D03 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert abstract (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Historisk institutt
Forf:  Opheim, Bente
     UiB, Historisk institutt
Tittel: From the classroom to the Internet: Pedagogical and technological infr
     astructures for WWW-based learning
Tidskr: The Future of the Humanities in the Digital Age
Red:   De Smedt, Koenraad
Red:   Apollon, Daniel
ISBN:  82-994823-0-5
År:   1998-09-27
Side(r): 51-54
Konfer: The Future of the Humanities in the Digital Age
Sted:  UIB
Emneord: Humanities, Technology, IT
URL:   http://www.hd.uib.no/AcoHum/abs/Opheim.html
Språk:  eng
PublID: r99000396

147
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Historisk institutt
Forf:  Opheim, Bente
     UiB, Historisk institutt
Tittel: Old memories in a new medium - Oral history on the WWW
År:   1998-04-25
Konfer: America Association of History and Computing - Annual meeting
Sted:  University of Cincinnati, OH, USA
Språk:  eng
PublID: r99000395
LokalK: s

148
PublKat: X11 (Lydmateriale (lydbånd, plate, CD m.v.))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Historisk institutt
Forf:  Ravnå, Per-Bjarne
     UiB, Historisk institutt
Tittel: Fjernundervisning verdshistorie. Kassett 2B: Antikkens bystater.
År:   1998
Org:   Historisk institutt / Senter for etter- og videreutdanning
Språk:  nor
PublID: r99011614
LokalK: N

149
PublKat: X11 (Lydmateriale (lydbånd, plate, CD m.v.))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Historisk institutt
Forf:  Ravnå, Per-Bjarne
     UiB, Historisk institutt
Tittel: Politikk i Den romerske republikk
År:   1998-08-01
Org:   Senter for etter og videreutdanning SEVU
Sted:  Bergen
Emneord: Romersk historie
SamNor: Lydbånd-forelesning om politikk i Den romerske republikk. Spesielt fo
     kus på produksjon og bruk av politisk makt med vekt på å vise hvilke
     maktmidle forskjellige grupper i samfunnet hadde tilgang til. Beregne
     t på delfag i Verdenshistorie.
SamEng: Taperecorded lecture on the political life of the Roman Republic. Spe
     cial focus on the production and use of political power. What kind of
     political tactics were available for different groups within the rom
     an society?
Språk:  nno
PublID: r98028287
StatKat: f
LokalK: N

150
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Historisk institutt
Forf:  Schröter, Harm G.
     UiB, Historisk institutt
Tittel: Advertizing in West Germany after World war II. A Case of an
     Americanization
Tidskr: Une americanisation des entreprises?
År:   1998
Side(r): 15 - 34
Språk:  eng
PublID: r99018843
StatKat: f

151
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Historisk institutt
Instit: Universitetet i Oslo
Forf:  Schröter, Harm G.
     UiB, Historisk institutt
Medforf: Moen, Eli
     UiO
Tittel: Americanization as a concept for deeper understanding of economic
     changes in Europe, 1945-1970
Tidskr: Une americaisation des entreprieses?
ISBN:  2869117957
År:   1998
Side(r): 5 - 13
Språk:  eng
PublID: r99018848
StatKat: f

152
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Historisk institutt
Forf:  Schröter, Harm G.
Tittel: Kartelle/Cartels/Cartelli
Tidskr: Historisches Lexikon der Schweiz
År:   1998
Volum:  bare på internet
Side(r): 1 - 10
Språk:  ger
PublID: r99018826
StatKat: f

153
PublKat: B15 (Annen faglig bok utgitt på forlag)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Historisk institutt
Forf:  Schröter, Harm G.
Tittel: Une Americanisation des entreprises?
Serie:  Entreprise et Histoire
ISBN:  2869117957
År:   1998
Volum:  19
Side(r): 112 s.
Utgiver: Barjot, Dominique
UtgSted: Paris
Språk:  eng
PublID: r99018830
StatKat: f

154
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Historisk institutt
Forf:  Schröter, Harm
     UiB, Historisk institutt
Medforf: Travis, Tony
Tittel: An issue of different mentalities. National approaches to the developm
     ent of chemical industry.
Tidskr: Chemical technology and the second Industrial Revolution.
Red:   Hamburg, Ernst
Red:   Schröter, Harm
Red:   Travis, Tony
År:   1998
Side(r): 95-118
Utgiver: Kluwer, Dordrecht (NL)
Emneord: History of European Chemistry 1781-1939
Språk:  eng
PublID: r98030098
StatKat: f

155
PublKat: B01 (Faglig bok, rapport m.v. utgitt på forlag (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Historisk institutt
Forf:  Schröter, Harm
     UiB, Historisk institutt
Medforf: Hamburg, Ernst
Medforf: Travis, Tony
Tittel: Chemical Technology and the Second Industrial Revolution, 1850-1914.
Serie:  History of European Chemistry 1789-1914
År:   1998
Utgiver: Kluwer, Dordrecht (NL)
Språk:  eng
PublID: r98029074
StatKat: f

156
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Historisk institutt
Forf:  Schröter, Harm
     UiB, Historisk institutt
Tittel: Conrad Peutinger
Tidskr: Deutsche Biographische Encyklopadie
Red:   Killy, W.
År:   1998
Side(r): 1 s.
Utgiver: Saur
Språk:  ger
PublID: r98030104
StatKat: f

157
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Historisk institutt
Forf:  Schröter, Harm
     UiB, Historisk institutt
Tittel: Continental European Free-standing Companies.
Tidskr: The Free-standing Company in the World Economy, 1830-1996.
Red:   Wilkins, Mira
Red:   Schröter, Harm
År:   1998
Side(r): 323-343
Utgiver: Oxford University Press
Språk:  eng
PublID: r98030103
StatKat: f

158
PublKat: B01 (Faglig bok, rapport m.v. utgitt på forlag (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Historisk institutt
Forf:  Schröter, Harm
     UiB, Historisk institutt
Medforf: Hamburg, Ernst
Medforf: Travis, Tony
Medforf: Morris, Peter
Tittel: Determinants of the evolution of the European Chemical Industry, 1900-
     1910.
Serie:  History of European Chemisty 1788-1939
År:   1998
Utgiver: Kluwer (NL)
Språk:  eng
PublID: r98030100
StatKat: f

159
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Historisk institutt
Forf:  Schröter, Harm
     UiB, Historisk institutt
Tittel: Ferdinand Porsche
Tidskr: Deutsche Biographische Encyklopadie
Red:   Killy, W.
År:   1998
Side(r): 38-40
Utgiver: Saur
Språk:  ger
PublID: r98030105
StatKat: f

160
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Historisk institutt
Forf:  Schröter, Harm
     UiB, Historisk institutt
Tittel: Hugo Stinnes
Tidskr: Deutsche Biographische Encyklopadie
År:   1998
Side(r): 534-536
Utgiver: Saur
Språk:  ger
PublID: r98030088
StatKat: f

161
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Historisk institutt
Forf:  Schröter, Harm
     UiB, Historisk institutt
Tittel: Josef Alois Schumpeter
Tidskr: Deutsche Biographische Encyklopadie
År:   1998
Side(r): 7 s.
Utgiver: Saur
Språk:  ger
PublID: r98030095
StatKat: f

162
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Historisk institutt
Forf:  Schröter, Harm
     UiB, Historisk institutt
Tittel: Karl Rodbertus
Tidskr: Deutsche Biographische Encyklopadie
Red:   Killy, W.
År:   1998
Side(r): 342-343
Utgiver: Saur
Språk:  ger
PublID: r98030107
StatKat: f

163
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Historisk institutt
Forf:  Schröter, Harm
     UiB, Historisk institutt
Tittel: Kartelle als Versuch der Krisenbewältigung
Tidskr: Krisen und Krisenbewältigung von 19.Jh. bis heute.
Red:   Henning, F.W.
År:   1998
Side(r): 161-187
Språk:  ger
PublID: r98030101
StatKat: f

164
PublKat: B01 (Faglig bok, rapport m.v. utgitt på forlag (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Historisk institutt
Forf:  Schröter, Harm
     UiB, Historisk institutt
Medforf: Wilkins, Miroc
Tittel: The Free-standing Company in the World Economy, 1830-1996.
År:   1998
Utgiver: Oxford University Press
Språk:  eng
PublID: r98029071
StatKat: f

165
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Historisk institutt
Forf:  Schröter, Harm
     UiB, Historisk institutt
Tittel: Werner Siemens
Tidskr: Deutsche Biographische Encyklopadie
År:   1998
Side(r): 317-319
Utgiver: Saur
Språk:  ger
PublID: r98030094
StatKat: f

166
PublKat: A12 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift uten referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Historisk institutt
Forf:  Schröter, Harm
     UiB, Historisk institutt
Tittel: Wirtschaftsgeschichte und chemische Industrie - chemische Industrie
     und Geschichtswissenschaft
Tidskr: Mitteilungen der Fachgruppe Geschichte der Chemie in der
     Gesellschaft deutscher Chemiker
År:   1998
Volum:  14
Side(r): 142 - 147
Språk:  ger
PublID: r99018821
StatKat: f

167
PublKat: C13 (Doktoravhandling)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Historisk institutt
Forf:  Shouk, Ahmed Ibrahim Abu
     UiB, Historisk institutt
Tittel: Dar Bidayriyya Nazirate : traditional leadership and indirect rule in
     the Sudan, 1900-1970.
Serie:  Dr.art
År:   1998-05-14
Side(r): 298 s.
Utgiver: Universitetet i Bergen
UtgSted: Bergen
Tilgang: Universitetsbiblioteket i Bergen - Byttekontoret
Emneord: Kordofan, etnografi, sosialantropologi, lederskap, politisk
     antropologi, organisasjon, arabere, Sudan
SamNor: http://www.fou.uib.no/drgrad/1998/506002/
URL:   http://www.uib.no/info/dr_grad/98/mai/shouk/shouk.html
Språk:  eng
PublID: r99015364
StatKat: a
LokalK: N

168
PublKat: D03 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert abstract (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Historisk institutt
Forf:  Solli, Arne
     UiB, Historisk institutt
Tittel: Computer models for analysing households : small-scale methods for la
     rge-scale data. Modelos informáticos para análisis microhistórico: mé
     todos a pequeña escala para gran volumen de información.
Tidskr: La Historia en una nueva frontera. XIII International Conf
     erence for History & Computing
Red:   PEREZ ARANDA, F.J.
Red:   FERNANDEZ IZQUIERDO, F.
Red:   SANZ CAMANES, P
ISBN:  84-89958-41-6
År:   1998-07-23
Side(r): 146-147
Utgiver: DIGIBIS
Konfer: La Historia en una nueva frontera, XIII International Conferenc
     e for History & Computing
Sted:  Toledo
Emneord: History, Computing, Computer models
SamNor: http://www.hist.uib.no/papers/arnes/toledo98.htm
SamEng: The quantity of machine-readable census material has increased dramat
     ically the last decade. Two approaches are usual when working with ce
     nsus material for historical and demographic research: The first uses
     small subsets of a census with all the original data present and bas
     ed on the census-lists. The second type of study usually has a greate
     r geographical coverage but use data on aggregate levels and are base
     d on existing published reports. An example of the first approach mig
     ht be an examination of working class families in part of a town; the
     second approach might be typified by a be comparative economic histo
     ry for several towns. The large-scale computerisation of the original
     census listings change the relationship between these two approaches
     . In theory; as one has the whole census in machine-readable format,
     one could consider using the small scale approach on larger (or the w
     hole) scale. However, in order to use small-scale approaches on large
     r parts of a census one also needs to computerise the preparation of
     the source material, i.e. the examination of each record in order to
     code, classify and/or aggregate for historical analysis. Many of the
     techniques developed are based on close and individual examination of
     each individual in the census-lists. This paper deals with the probl
     ems encountered in the formalisation of some types of family and hous
     ehold studies, studies where kin relationship, household composition
     and household structure are some of the key objects of the study. Thi
     s paper seeks to answer two important questions: are these techniques
     for household studies possible conduct automatically with computer p
     rogrammes? What processes can be formalised and what are the problems
     with using computers to do "low-level" interpretations of a historic
     al source.
URL:   http://www.hist.uib.no/papers/arnes/toledo98.htm
Språk:  eng
PublID: r98030464
StatKat: f
LokalK: s

169
PublKat: A12 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift uten referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Historisk institutt
Forf:  Solli, Arne
     UiB, Historisk institutt
Tittel: Hypertext 'papers' on the Web: Students Confront the Linear Tradition.
Tidskr: The Journal of the Association for History and
Red:   Barlow, Jeffrey
År:   1998-11
Volum:  1
Hefte:  2
Emneord: Historie, hypertekst, undervisning
SamNor: Sidan 1996 har mellomfagsstudentar og studentar i Edb og historie (me
     llomfagsnivå) ved Historisk institutt i Bergen publisert semesteroppg
     åva som ein hypertext på Verdsveven (World Wide Web). Artikkelen disk
     uterer nokre av dei problema studentane har møtt ved å skrive akademi
     ske tekstar i eit nytt medium: Kva er skilnaden mellom ein papir-base
     rt tekst og ein hypertext. Korleis har studentane møtt problem og utf
     ordringar og korleis har dei utnytta dei nye muligheitene i mediet. D
     ette er viktige spørsmål som bør drøftast fordi det utfordrar synet p
     å akademiske framstillingsmåtar og måten ein strukturerer akademiske
     tekstar.
SamEng: The article discuss some of the problems going from a book-based text
     to an electronic text on the WWW or, more precisely, a hypertext. Th
     e past tw years third term history students of the Department of Hist
     ory in Bergen have published their essays as hypertexts on the World
     Wide Web. What are the differences between a traditional paper-bases
     historical text and a historical hypertext? How did the students meet
     the problems confronted by a different environment and what were the
     ir solutions? These questions are important and they challenge our vi
     ews on academic texts in general - whether they are student essays, r
     esearch reports, master's theses, or professional monographs.
URL:   http://mcel.pacificu.edu/history/JAHC/JAHCI2.HTML
Språk:  eng
PublID: r98030444
StatKat: f

170
PublKat: D03 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert abstract (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Historisk institutt
Forf:  Solli, Arne
     UiB, Historisk institutt
Tittel: Teaching Math and History using the WWW - full speed on the
     Information Superhighway
Tidskr: Abstracts: The Future of the Humanities in the Digital Age
Red:   Apollon, Daniel
Red:   de Smedt, Konrad
ISBN:  82-994823-0-5
År:   1998-09-26
Side(r): 45-46
Utgiver: UiB
Konfer: The Future of the Humanities in the Digital Age
Sted:  Bergen
Emneord: On line resources, teaching, history, Humanities Computing,
     Humanities education
SamNor: http://www.futurehum.uib.no/
     http://www.hist.uib.no/papers/arnes/acohum98.htm
SamEng: The Department of History, University of Bergen, Norway [7] hosts a
     large collection and range of machine-readable sources, including the
     Census of Norway for the year 1801 [8] and has an established
     reputation in the on-line dissemination of electronic resources. Many
     of these resources are now available on the WWW as "Digitalarkivet"
     [9] (The Digital Archive). The main function of the "Digitalarkivet"
     is to make the sources supplied by the National Archives of Norway
     available on the WWW and to give different user interfaces allowing
     diff erent types of use of the available sources. In this way one
     single source can have multiple appearances: as full text, as coded
     or classified into categories and aggregated. Some ofthese sources
     have been used in WWW based teaching packages, for teaching across
     subject disciplines both in primary and secondary schools and at
     university level. This contribution will highlight some of the
     problems faced when integrating a historical source published on the
     WWW and teaching history using the WWW. Three brief examples will be
     presented to show how history can be combined with subjects like
     maths and statistics in WWW-based learning packages aimed towards
     secondary schools. It will focus on three important questions: what
     kin d of problems did pupils at this level face? What were the
     teachers experiences? Does the WWW make teaching better and does WWW
     based teaching improve learning?
URL:   http://www.hist.uib.no/papers/arnes/acohum98.htm
Språk:  eng
PublID: r98030469
StatKat: f
LokalK: s

171
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Historisk institutt
Forf:  Solli, Arne
     UiB, Historisk institutt
Tittel: The Historian on the Internet
Tidskr: Approaching the Sources
År:   1998-04-25
Konfer: Approaching the Sources: LPSS London Day School.
Sted:  The Institute of Historical Research, University of London
Emneord: Historical research, internet resources
SamEng: Lecture at The Institute of Historical Research, University of London
     . LPSS London Day School: Saturday, 25 April 1998. Approaching the So
     urces - T Historian on the Internet. Where to go - who to ask - what
     to ask - even when to ask - can be daunting questions for anyone on t
     he threshold of historical research. How can the Internet help to ans
     wer these questions?
URL:   http://www.hist.uib.no/papers/arnes/histlinks.htm
Språk:  eng
PublID: r98030471
StatKat: f
LokalK: s

172
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Historisk institutt
Forf:  Steen, Kristel Skorge
     UiB, Historisk institutt
Tittel: Det aristokratiske mannsidealet i middelalderen
Tidskr: Til debatt - innlegg ved Norske historiedagar 1996
Red:   Bjørnson, Øyvind
Red:   Nysæter, Egil
Red:   Uthaug, Arve Kjell
ISBN:  82-90992-06-8
År:   1998
Side(r): 193-200
Språk:  nor
PublID: r98030659
StatKat: f
LokalK: N

173
PublKat: A12 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift uten referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Historisk institutt
Forf:  Ulvund, Frode
     UiB, Historisk institutt
Tittel: Hyperlectures - Teaching on Demand
Tidskr: The UltiBASE Journal
Red:   Laidler, Mark
ISSN:  1328-1798
År:   1998-10
Utgiver: RMIT, Melbourne
Emneord: IT og undervisning
SamNor: Artikkelen handler om produsering av hyper-forelesingar, audio
     synkronisert med visuell informasjon, på Internett. Den tar for seg
     både dei pedagosiske aspekta, såveld som dei tekniske.
SamEng: About making hyper-lectures, or aduio syncronised with visual
     information, on the Internet. The paper is considering pedagogical
     aspects, as well as technical.
URL:   http://ultibase.rmit.edu.au/New/newoct98.html
Språk:  eng
PublID: r98028142
StatKat: f

174
PublKat: A12 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift uten referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Historisk institutt
Forf:  Ulvund, Frode
     UiB, Historisk institutt
Tittel: Internet and Teaching - a Hyperlecture
Tidskr: The UltiBASE JournalRMIT, Melbourne
Red:   Laidler, Mark
ISSN:  1328-1798
År:   1998-10
Emneord: IT og undervisning
SamNor: Dette er ei hyperforelesing, audio med synkronisert visuell
     informasjon, som tar for seg bruken av IT i undervisninga generelt.
SamEng: This is a hyperlecture, an audio lecture with syncronised visual
     information, talking about pedagogical considerations about using ICT
     in teaching in general.
URL:   http://ultibase.rmit.edu.au/New/newoct98.html
Språk:  eng
PublID: r98028143
StatKat: f

175
PublKat: D03 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert abstract (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Historisk institutt
Forf:  Ulvund, Frode
     UiB, Historisk institutt
Tittel: Internet and teaching: Lost in cyberspace or a dynamic junction?
Tidskr: Abstracts. The Future of the Humanities in the Digital Age
Red:   Apollon, Daniel
Red:   Smedt, Konrad de
ISBN:  82-994823-0-5
År:   1998-09
Side(r): 73-74
Utgiver: University of Bergen, Bergen 1998
Konfer: The Future of the Humanities in the Digital Age
Sted:  UiB, Bergen, Norge
Emneord: IT i Undervising
SamNor: Korleis integrere IT i undervisninga
SamEng: The paper discuss how IT can be integrated in teaching
Språk:  eng
PublID: r98028146
StatKat: f
LokalK: s

176
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Historisk institutt
Forf:  Ulvund, Frode
     UiB, Historisk institutt
Tittel: On-Line Teaching Applications in History - A Norwegian Project
År:   1998-04
Konfer: American Association for History and Computing Annual Meeting
Sted:  University of Cincinnati, Cincinnati, USA
Emneord: IT i Undervisninga
SamNor: Presentasjon av korleis IT er brukt i undervsininga ved Historisk ins
     titutt, UiB
SamEng: Presentation of how ICT is being used in teaching at the History dep.
     at the University of Bergen
Språk:  eng
PublID: r98028147
StatKat: f
LokalK: s

177
PublKat: A12 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift uten referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Historisk institutt
Forf:  Ulvund, Frode
     UiB, Historisk institutt
Tittel: Online Teaching Applications: Norwegian Examples
Tidskr: The Journal of the Association for History and Computing
Red:   Barlow, Jeffrey
År:   1998-06
Volum:  1
Hefte:  1
Utgiver: The American Association for History and Computing, Forest Grove
Emneord: IT i undervisninga
SamNor: Artikkelen drøfter og presenterer konkrete døme på korleis IT kan int
     egrerast i undervisning.
SamEng: The paper presents some thought on on how ICT should be integrated in
     teaching, as well as presenting examples of this.
URL:   http://mcel.pacificu.edu/history/jahcI1/articlesI1.htm
Språk:  eng
PublID: r98028144
StatKat: f

178
PublKat: C12 (Alminnelig tilgjengelig kompendium)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Historisk institutt
Forf:  Ulvund, Frode
     UiB, Historisk institutt
Medforf: Solli, Arne
     UiB, Historisk institutt
Medforf: Opheim, Bente
     UiB, Historisk institutt
Tittel: Praktisk innføring i programvare - kompendium i EDB og Historie
År:   1998
Side(r): 101 s.
Utgiver: Historisk Institutt
Tilgang: Historisk Institutt
Emneord: Programvare, historie, Windows 95, Netscape, MS Excel, MS Access
URL:   http://www.hist.uib.no/dokkeveien/undmateriell.htm
Språk:  nno
PublID: r99000397

179
PublKat: D03 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert abstract (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Historisk institutt
Forf:  Ulvund, Frode
     UiB, Historisk institutt
Tittel: The Computer as Teacher. Presentation of a web-application to teach st
     udents how to read historical manuscripts
Tidskr: La Historia en una nueva frontera - Resumenes/Abstracts
År:   1998-07
Side(r): 192-193
Konfer: XIIIth International Conference of the AHC
Sted:  Universidad Castilla-La Mancha, Toleod, Spania
Emneord: IT i undervisninga
SamNor: Foredraget demonstrerte og drøfta ein Internett-applikasjon for å lær
     e å lese gotisk handskrift.
SamEng: The paper presented an Internet-application for learning how to read
     gothic handwriten.
Språk:  eng
PublID: r98028145
StatKat: f
LokalK: s

180
PublKat: B01 (Faglig bok, rapport m.v. utgitt på forlag (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Historisk institutt
Forf:  Uthaug, Arve Kjell
     UiB, Historisk institutt
Medforf: Vikør, Knut S.
     UiB, Historisk institutt
Medforf: Steen, Kristel Skorge
     UiB, Historisk institutt
Medforf: Ohman-Nielsen, May-Brith
Medforf: Kjerland, Kirsten Alsaker
     UiB, Historisk institutt
Medforf: Fure, Odd-Bjørn
     UiB, Historisk institutt
Medforf: Kolle, Nils
     UiB, Historisk institutt
Medforf: Grove, Knut
Medforf: Heiret, Jan
Tittel: Til debatt. Innlegg ved norske historiedagar 1996.
Serie:  Historisk institutt - skriftserie
Red:   Bjørnson, Øyvind
Red:   Nysæter, Egil
Red:   Uthaug, Arve Kjell
ISBN:  82-90992-06-8
År:   1998
Hefte:  3
Side(r): 362 s.
Språk:  nno
PublID: r98030494
StatKat: f
LokalK: N


<- forrigeinnholdneste ->