Det medisinske fakultet

Kirurgisk institutt, Radiologisk seksjon

Produksjonsdato : 2001-01-23
Katalogtype: Fullformat.

1
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Kirurgisk institutt, Radiologisk seksjon
Forf:  Almås, Trine
     UiB, Institutt for nevrologi
Medforf: Vedeler, Christian
     UiB, Institutt for nevrologi
Medforf: Vedeler, Christian
     UiB, Institutt for nevrologi
Medforf: Mørk, Sverre
     UiB, Avdeling for patologi, Gades institutt
Tittel: Cerebral amyloid angiopati.
Tidskr: Tidsskrift for Den norske lægeforening
ISSN:  0029-2001
År:   1998
Volum:  118
Side(r): 3123-3126
Språk:  nor
PublID: r98030747
StatKat: f
LokalK: N KAT 8

2
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Kirurgisk institutt, Radiologisk seksjon
Forf:  Bjerknes, Robert
     UiB, Pediatrisk institutt
Medforf: Rosendahl, Karen
     UiB, Radiologisk seksjon
Medforf: Gjelland, K.
Medforf: Njølstad, PR
Medforf: Aarskog, Dagfinn
     UiB, Pediatrisk institutt
Tittel: Ultralydundersøkelse av genitalia interna hos jenter med pubertas
     precox.
Tidskr: Pediatrisk Endokrinologi
ISSN:  0801-5732
År:   1998
Volum:  12
Side(r): 20-28
Språk:  nor
PublID: r98030744
StatKat: f
LokalK: NKAT 8

3
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Kirurgisk institutt, Radiologisk seksjon
Forf:  Dalen, Helge
     UiB, Avdeling for patologi, Gades institutt
Medforf: Sætersdal, Thorvald
     UiB, Institutt for anatomi og cellebiologi
Medforf: Røli, Jakob
     UiB, Institutt for anatomi og cellebiologi
Medforf: Larsen, Terje H.
     UiB, Radiologisk seksjon
Tittel: Effect of collagenese on surface expression of immunoreactive
     fibronectin and laminin in freshly isolated cardiac mycytes.
Tidskr: Journal of Molecular and Cellular Cardiology
ISSN:  0022-2828
År:   1998
Volum:  30
Side(r): 947-955
Språk:  eng
PublID: r98030740
StatKat: f
LokalK: KAT 1

4
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Kirurgisk institutt, Radiologisk seksjon
Forf:  Espeland, Ansgar
     UiB, Radiologisk seksjon
Tittel: Bruk av røntgenundersøkelser ved rygglidelser.
År:   1998-12-05
SamNor: Abstract til forskermøte ved Seksjon for Almenmedisin, UiB
Språk:  nor
PublID: r98030726
StatKat: f

5
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Kirurgisk institutt, Radiologisk seksjon
Forf:  Espeland, Ansgar
     UiB, Radiologisk seksjon
Medforf: Korsbrekke, Knut
Medforf: Albrektsen, Grete
     UiB, Seksjon for medisinsk statistikk
Medforf: Larsen, John Ludvig
     UiB, Radiologisk seksjon
Tittel: Observer variation in plain radiography of the lumbosacral spine.
Tidskr: British Journal of Radiology
ISSN:  0007-1285
År:   1998
Volum:  71
Side(r): 366-375
Språk:  eng
PublID: r98030711
StatKat: f
LokalK: KAT 1

6
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Kirurgisk institutt, Radiologisk seksjon
Forf:  Espeland, Ansgar
     UiB, Radiologisk seksjon
Medforf: Korsbrekke, Knut
Medforf: Albrektsen, Grete
     UiB, Seksjon for medisinsk statistikk
Medforf: Larsen, John Ludvig
     UiB, Radiologisk seksjon
Tittel: Røntgen lumbosacralcolumna - observator variasjon.
År:   1998
Side(r): ? s.
SamNor: Abstract til årsmøtet i Norsk Forening for ryggforskning
Språk:  nor
PublID: r98030715
StatKat: f

7
PublKat: D05 (Uspesifisert poster med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Kirurgisk institutt, Radiologisk seksjon
Forf:  Hugdahl, Kenneth
Medforf: Lundervold, A.
Medforf: Hadziavdic, V.
Medforf: Ersland, Lars
Medforf: Smievoll, Alf Inge
     UiB, Radiologisk seksjon
Medforf: Sundberg, H.
Medforf: Barndon, R
Medforf: Roscher, B. E.
Tittel: Left frontal activation during a semantic categorization task: An
     fMRI study.
År:   1998
Konfer: HBM -98
Sted:  Montreal, Canada
Språk:  eng
PublID: r99002179
StatKat: f

8
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Kirurgisk institutt, Radiologisk seksjon
Forf:  Kvam, Gunnar
     UiB, Radiologisk seksjon
Tittel: Mediastinal lymfeknuter ved ikke-småcellet lungecancer.
Tidskr: Lungeforum
ISSN:  0803-4079
År:   1998
Volum:  8
Hefte:  3
Side(r): 122-130
Språk:  nor
PublID: r98030749
StatKat: f
LokalK: NKAT 8

9
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Kirurgisk institutt, Radiologisk seksjon
Forf:  Larsen, Terje H.
     UiB, Radiologisk seksjon
Medforf: Skar, Robert
     UiB, Fysiologisk institutt
Medforf: Frotjold, Edel K.
     UiB, Institutt for anatomi og cellebiologi
Medforf: Haukanes, Kjellfrid
     UiB, Institutt for anatomi og cellebiologi
Medforf: Greve, Gottfried
Medforf: Sætersdal, Thorvald
     UiB, Institutt for anatomi og cellebiologi
Tittel: Regional activation of the immediate-early response gene c-fos
     infarcted rat hearts.
Tidskr: International Journal of Experimental Pathology
ISSN:  0959-9673
År:   1998
Volum:  79
Side(r): 163-172
Språk:  eng
PublID: r98030743
StatKat: f
LokalK: KAT 1

10
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Kirurgisk institutt, Radiologisk seksjon
Forf:  Larsen, Terje H.
     UiB, Radiologisk seksjon
Medforf: Sætersdal, Thorvald
     UiB, Institutt for anatomi og cellebiologi
Tittel: Translocation of 60S ribosomal subunit in spreading cardiac myocytes.
Tidskr: Journal of Histochemistry and Cytochemistry
ISSN:  0022-1554
År:   1998
Volum:  46
Hefte:  8
Side(r): 963-969
Språk:  eng
PublID: r98030727
StatKat: f
LokalK: KAT 1

11
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Kirurgisk institutt, Radiologisk seksjon
Forf:  Njølstad, PR
Medforf: Reigstad, H
Medforf: Westby, J
Medforf: Espeland, Ansgar
     UiB, Radiologisk seksjon
Tittel: Familial non-immune hydrops fetalis and congenital pulmonary
     lymphangiectasia.
Tidskr: European Journal of Pediatrics
ISSN:  0340-6199
År:   1998
Volum:  157
Side(r): 498-501
Språk:  eng
PublID: r98030713
StatKat: f
LokalK: KAT 1

12
PublKat: D05 (Uspesifisert poster med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Kirurgisk institutt, Radiologisk seksjon
Forf:  Roscher, B.E.
Medforf: Ersland, Lars
Medforf: Lundervold, Astri J
Medforf: Hugdahl, Kenneth
Medforf: Smievoll, Alf Inge
     UiB, Radiologisk seksjon
Medforf: Barndon, R
Medforf: Sundberg, H.
Tittel: fMRI instrumentation package to synchronise stimulus delivery and
     image acquisition on a conventional clinical scanner.
År:   1998
Konfer: HBM -98
Sted:  Montreal, Canada
Språk:  eng
PublID: r99002180
LokalK: D05

13
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Kirurgisk institutt, Radiologisk seksjon
Forf:  Rosendahl, Karen
     UiB, Radiologisk seksjon
Medforf: Aslaksen, Aslak
     UiB, Radiologisk seksjon
Medforf: Malterud, Kirsti
     UiB, Seksjon for allmennmedisin
Tittel: Radiologi - spennende fagområde, men utilfredsstillende
     utdanningssituasjon? Gruppeintervju med kommende radiologer.
Tidskr: Tidsskrift for Den Norske Lægeforening
ISSN:  0029-2001
År:   1998
Volum:  118
Side(r): 2504-2506
Språk:  nor
PublID: r98024109
StatKat: f
LokalK: NKAT 8

14
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Kirurgisk institutt, Radiologisk seksjon
Forf:  Rørvik, Jarle
     UiB, Radiologisk seksjon
Tittel: Bruk av røntgenkontrast ved nyresvikt.
År:   1998-03-06
SamNor: Karkirurgisk vintermøte, Gausdal.
Språk:  nor
PublID: r98030752
StatKat: f

15
PublKat: A12 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift uten referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Kirurgisk institutt, Radiologisk seksjon
Forf:  Rørvik, Jarle
     UiB, Radiologisk seksjon
Medforf: Halvorsen, O. J.
     UiB, Avdeling for patologi, Gades institutt
Medforf: Albrektsen, Grete
     UiB, Seksjon for medisinsk statistikk
Medforf: Haukaas, Svein
     UiB, Kirurgisk institutt
Tittel: Lymphangiography combined with biopsy and computer tomography to
     detect lymph node metastasese in localized prostate cancer.
Tidskr: Scandinavian Journal of Urology and Nephrology
ISSN:  0036-5599
År:   1998
Volum:  32
Side(r): 116-119
Språk:  eng
PublID: r98030750
StatKat: f
LokalK: KAT 1

16
PublKat: C13 (Doktoravhandling)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Kirurgisk institutt, Radiologisk seksjon
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Kirurgisk institutt
Forf:  Rørvik, Jarle
     UiB, Radiologisk seksjon
Tittel: On staging of prostate cancer prior to radical treatment. With
     emphasis on imaging modalities.
Serie:  Dr.med.
ISBN:  82-90977-20-4
År:   1998-11-13
Side(r): 123 s.
Utgiver: Division of Radiology and Department of Surgery, University o
     f Bergen, Norway.
UtgSted: Bergen
Tilgang: Byttekontoret, Universitetsbiblioteket i Bergen
SamEng: http://www.fou.uib.no/drgrad/1998/115001/
URL:   http://www.uib.no/info/dr_grad/98/november/rorvik/rorvik.html
Språk:  eng
PublID: r99002160
StatKat: a
LokalK: NKAT 4a

17
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Kirurgisk institutt, Radiologisk seksjon
Forf:  Skogseid, Inger marie
     UiB, Institutt for nevrologi
Medforf: Wester, Knut
     UiB, Institutt for nevrologi
Medforf: Moen, Gunnar
     UiB, Radiologisk seksjon
Tittel: Intrakranial venetrombose.
Tidskr: Tidsskrift for Den norske lægeforening
ISSN:  0029-2001
År:   1998
Volum:  117
Side(r): 692-698
Språk:  nor
PublID: r98030748
StatKat: f
LokalK: N KAT 8

18
PublKat: D03 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert abstract (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Kirurgisk institutt, Radiologisk seksjon
Forf:  Skouen, Jan Sture
     UiB, Radiologisk seksjon
Medforf: Otani, K.
Medforf: Olmarker, K.
Medforf: Rosengren, L.
Medforf: Brisby, H
Medforf: Rydevik, B.
Tittel: Cerebrospinal fluid proteins as indicators of nerv root injury in scia
     tica. Experimental study on effects of slow-onset chronic compression
     or application of nucleus pulposus on sacral nerve roots.
Tidskr: Abstracts
År:   1998-06-09
Side(r): 13-13
Konfer: International Society for the Study of the Lumbar Spine
Sted:  Brussel. Belgia
Språk:  eng
PublID: r99002236
LokalK: sabstract

19
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Kirurgisk institutt, Radiologisk seksjon
Forf:  Smievoll, Alf Inge
     UiB, Radiologisk seksjon
Tittel: CT-MR ved akutt cerebral ischemi.
År:   1998-01
Konfer: Fredagsmøte
Sted:  Store auditorium, Haukeland sykehus
Språk:  nor
PublID: r99002162
LokalK: sD04

20
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Kirurgisk institutt, Radiologisk seksjon
Forf:  Smievoll, Alf Inge
     UiB, Radiologisk seksjon
Tittel: fMRI ved akutte cerebrale infarkter.
År:   1998
Konfer: Magnetom-forum - høstmøte
Sted:  Voksenåsen
Språk:  nor
PublID: r99002177
LokalK: D04

21
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Kirurgisk institutt, Radiologisk seksjon
Forf:  Smievoll, Alf Inge
     UiB, Radiologisk seksjon
Tittel: fMRI ved prekirurgisk utredning av hjernesvulster.
År:   1998
Konfer: Magnetom-forum
Sted:  Voksenåsen
Språk:  nor
PublID: r99002176

22
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Kirurgisk institutt, Radiologisk seksjon
Forf:  Smievoll, Alf Inge
     UiB, Radiologisk seksjon
Tittel: Hypofysens anatomiske variasjon fra fødsel til seniet. MR-karakteristi
     ka.
År:   1998-04
Konfer: Norsk endokrinologisk interessegruppe - møte
Sted:  Haaholmen
Språk:  nor
PublID: r99002166
LokalK: D04

23
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Kirurgisk institutt, Radiologisk seksjon
Forf:  Smievoll, Alf Inge
     UiB, Radiologisk seksjon
Tittel: MR-diagnostikk ved akutt cerebral ischemi. Konvensjonell MR - MR-angio
     , diffusjon og perfusjon.
År:   1998
Konfer: Radiologforeningens vårmøte
Sted:  Kristiansand
Språk:  nor
PublID: r99002164
LokalK: D04

24
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Kirurgisk institutt, Radiologisk seksjon
Forf:  Smievoll, Alf Inge
     UiB, Radiologisk seksjon
Tittel: Nytt fra Universitetsklinikken. Nye MR-teknikker ved hyperakutte hjer
     neslag. Diffusjon og perfusjon.
År:   1998
Konfer: Hordaland Legeforenings høstmøte
Språk:  nor
PublID: r99002175
LokalK: D04

25
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Kirurgisk institutt, Radiologisk seksjon
Forf:  Sørbye, Halfdan
     UiB, Seksjon for onkologi
Medforf: Jensen, Dag
     UiB, Radiologisk seksjon
Medforf: Dahl, Olav
     UiB, Seksjon for onkologi
Tittel: Lymphocele after retroperitoneal surgery for testicular or
     extragonadal germ cell tumors may mimic recurrence.
Tidskr: Urology
ISSN:  0090-4295
År:   1998
Volum:  51
Hefte:  5
Side(r): 833-834
Språk:  eng
PublID: r98030709
StatKat: f
LokalK: KAT 1


<- forrigeinnholdneste ->