Det medisinske fakultet

Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for sykepleievitenskap

Produksjonsdato : 2001-01-23
Katalogtype: Fullformat.

1
PublKat: C15 (Hovedfagsoppgave)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for sykepleievitenskap
Forf:  Aasheim, Vigdis
Tittel: Alternativ og konvensjonell fødeavdeling : bruk av smertelindring og f
     ødselsopplevelser
Serie:  cand.san.-oppgave
År:   1998
Side(r): 99 s. + 8 vedleg
Tilgang: UBBHAUK
Emneord: sykepleie, sykepleievitenskap
Språk:  nor
PublID: r98025981
StatKat: f
LokalK: N KAT 4b

2
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for sykepleievitenskap
Forf:  Blystad, Astrid
     UiB, Seksjon for sykepleievitenskap
Tittel: Kulturbundet sykdomsopplevelse og -uttrykk: medisinsk antropologiske b
     etraktninger i afrikansk kontekst.
År:   1998-04-22
Konfer: Foredrag for Psykososialt team for flyktninger.
Sted:  Sandviken Sykehus, Bergen.
Språk:  eng
PublID: r98028039
StatKat: f
LokalK: NsKAT 3

3
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for sykepleievitenskap
Forf:  Blystad, Astrid
     UiB, Seksjon for sykepleievitenskap
Tittel: Samarbeid mellom lege og antropolog: Eksempler fra studier av spebarns
     - og mødredødelighet i Tanzania.
År:   1998-04-18
Konfer: Medisin og Antropologi.
Sted:  Institutt for sosialantropologi, UiB.
Språk:  nor
PublID: r98028038
StatKat: f
LokalK: sKAT 3

4
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for sykepleievitenskap
Forf:  Blystad, Astrid
     UiB, Seksjon for sykepleievitenskap
Tittel: The paradigm of embodiment and its utility for the anthropological end
     eavour.
År:   1998-03-12
Konfer: Forum for Afrikastudier.
Sted:  Universitetet i Bergen.
Språk:  ger
PublID: r98028037
StatKat: f
LokalK: sKAT 3

5
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for sykepleievitenskap
Forf:  Bondevik, Margareth
     UiB, Seksjon for sykepleievitenskap
Tittel: Aldring. Hva innebærer det?
År:   1998-04-25
Konfer: Fagseminar. "Sykepleiere i Stomiomsorg".
Sted:  Sundvollen.
Språk:  nor
PublID: r98027985
StatKat: f
LokalK: NsKAT 3

6
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for sykepleievitenskap
Forf:  Bondevik, Margareth
     UiB, Seksjon for sykepleievitenskap
Tittel: Aldring og endringsprosesser.
År:   1998-09-21
Konfer: Kurset "Forberedelse til pensjonsalderen".
Sted:  Hordaland Fylkeskommune.
Språk:  nor
PublID: r98027998
StatKat: f
LokalK: NsKAT 3

7
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for sykepleievitenskap
Forf:  Bondevik, Margareth
     UiB, Seksjon for sykepleievitenskap
Tittel: De eldre i dagens samfunn.
År:   1998-04-02
Sted:  Psykiatrisk klinikk, Haukeland sykehus.
Språk:  nor
PublID: r98027995
StatKat: f
LokalK: NsKAT 3

8
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for sykepleievitenskap
Forf:  Bondevik, Margareth
     UiB, Seksjon for sykepleievitenskap
Tittel: De eldste eldre.
År:   1998-04-26
Konfer: Fagseminar. "Sykepleiere i Stomiomsorg".
Sted:  Sundvollen.
Språk:  nor
PublID: r98027986
StatKat: f
LokalK: NsKAT 3

9
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for sykepleievitenskap
Forf:  Bondevik, Margareth
     UiB, Seksjon for sykepleievitenskap
Tittel: De eldste eldre - en ressurs og utfordring.
År:   1998-06-04
Konfer: Jubileumskonferanse.
Sted:  Høgskolen i Molde.
Språk:  nor
PublID: r98027997
StatKat: f
LokalK: NsKAT 3

10
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for sykepleievitenskap
Forf:  Bondevik, Margareth
     UiB, Seksjon for sykepleievitenskap
Tittel: De eldste eldres livsbetingelser.
År:   1998-03-26
Konfer: Fagdag. Videreutdanning i eldreomsorg.
Sted:  Betanien sykepleierhøgskole.
Språk:  nor
PublID: r98027994
StatKat: f
LokalK: NsKAT 3

11
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for sykepleievitenskap
Forf:  Bondevik, Margareth
     UiB, Seksjon for sykepleievitenskap
Tittel: Det konstruktive spenningsfelt mellom sykepleie som praksisfag og som
     vitenskap.
År:   1998-01-21
Konfer: Seminar for helsepersonell.
Sted:  Diakonissehjemmets sykehus.
Språk:  nor
PublID: r98027987
StatKat: f
LokalK: NsKAT 3

12
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for sykepleievitenskap
Forf:  Bondevik, Margareth
     UiB, Seksjon for sykepleievitenskap
Tittel: Hva skjer med oss fysisk, psykisk, sosialt og åndelig etter som årene
     går?
År:   1998-03-03
Konfer: Forum for blåspeiderledere.
Språk:  nor
PublID: r98027991
StatKat: f
LokalK: NsKAT 3

13
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for sykepleievitenskap
Forf:  Bondevik, Margareth
     UiB, Seksjon for sykepleievitenskap
Tittel: Hvilken innvirkning har fysisk funksjonsevne på ensomhetsopplevelse ho
     s de eldste gamle?
Tidskr: Fra kunst til kolikk. Norsk sykepleieforskning i fokus.
Red:   Fagermoen, May Solveig
Red:   Nord, Randi
Red:   Hanestad, Berit Rokne
Red:   Bjørnsborg, Eva
År:   1998
Side(r): 187-197
Språk:  nor
PublID: r98027982
StatKat: f
LokalK: NKAT 2

14
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for sykepleievitenskap
Forf:  Bondevik, Margareth
     UiB, Seksjon for sykepleievitenskap
Tittel: Kommunikasjon i forhold til beboere og pårørende.
År:   1998-04-21
Konfer: Fagdag for helsepersonell ved Domkirkehjemmet.
Språk:  nor
PublID: r98027996
StatKat: f
LokalK: NsKAT 3

15
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for sykepleievitenskap
Forf:  Bondevik, Margareth
     UiB, Seksjon for sykepleievitenskap
Tittel: Livskvalitet - hva innebærer det når du blir gammel?
Tidskr: Tidsskrift for Norsk Sykepleieforskning
ISSN:  0801-1923
År:   1998
Hefte:  1
Side(r): 5-18
Språk:  nor
PublID: r98027981
StatKat: f
LokalK: NKAT 8

16
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for sykepleievitenskap
Forf:  Bondevik, Margareth
     UiB, Seksjon for sykepleievitenskap
Tittel: Livskvalitet i alderdommen.
År:   1998-10-15
Konfer: Dagsseminar. Videreutdanning i eldreomsorg.
Sted:  Høgskolen i Molde.
Språk:  nor
PublID: r98027999
StatKat: f
LokalK: NsKAT 3

17
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for sykepleievitenskap
Forf:  Bondevik, Margareth
     UiB, Seksjon for sykepleievitenskap
Tittel: Livskvalitet i eldre år.
År:   1998-02-20
Konfer: Pensjonisttreff.
Språk:  nor
PublID: r98027989
StatKat: f
LokalK: NsKAT 3

18
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for sykepleievitenskap
Forf:  Bondevik, Margareth
     UiB, Seksjon for sykepleievitenskap
Tittel: Livsløp og aldring I.
År:   1998-03-03
Sted:  Avdeling pleie og omsorg, Bergen sentrum.
Språk:  nor
PublID: r98027990
StatKat: f
LokalK: NsKAT 3

19
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for sykepleievitenskap
Forf:  Bondevik, Margareth
     UiB, Seksjon for sykepleievitenskap
Tittel: Livsløp og aldring II.
År:   1998-03-12
Sted:  Avdeling pleie og omsorg, Bergen sentrum.
Språk:  nor
PublID: r98027992
StatKat: f
LokalK: NsKAT 3

20
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for sykepleievitenskap
Forf:  Bondevik, Margareth
     UiB, Seksjon for sykepleievitenskap
Tittel: Livsløp og aldring III.
År:   1998-03-17
Sted:  Avdeling pleie og omsorg, Bergen sentrum.
Språk:  nor
PublID: r98027993
StatKat: f
LokalK: NsKAT 3

21
PublKat: D03 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert abstract (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for sykepleievitenskap
Forf:  Bondevik, Margareth
     UiB, Seksjon for sykepleievitenskap
Tittel: Quality of life and the oldest old. What do they feel important. The A
     rts as care related activities. Theory and Practice.
År:   1998-06
Konfer: International Summer University Conference of Southern Stockhol
     m.
Sted:  Karolinska Institute
Språk:  eng
PublID: r98027984
StatKat: f
LokalK: sKAT 3

22
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for sykepleievitenskap
Forf:  Bondevik, Margareth
     UiB, Seksjon for sykepleievitenskap
Tittel: Som din dag så skal din styrke være - om eldre og deira
     truserfaringer.
Tidskr: Kristent Forum for Sykepleiere og Sykepleiestudenter
     (KFSS). Medlemsmelding.
År:   1998
Volum:  16
Hefte:  1
Side(r): 4-9
Språk:  nno
PublID: r98027983
StatKat: f
LokalK: NKAT 7

23
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for sykepleievitenskap
Forf:  Bondevik, Margareth
     UiB, Seksjon for sykepleievitenskap
Medforf: Skogstad, Anders
Tittel: The oldest old, ADL, social network and loneliness.
Tidskr: Western Journal of Nursing Research
År:   1998
Volum:  20
Hefte:  3
Side(r): 325-344
Språk:  eng
PublID: r98027980
StatKat: f
LokalK: KAT 1

24
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for sykepleievitenskap
Forf:  Bondevik, Margareth
     UiB, Seksjon for sykepleievitenskap
Tittel: Å eldes med trivsel.
År:   1998-02-03
Konfer: Forum for pensjonerete skoleledere.
Språk:  nor
PublID: r98027988
StatKat: f
LokalK: NsKAT 3

25
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for sykepleievitenskap
Forf:  Heggdal, Kristin
     UiB, Seksjon for sykepleievitenskap
Tittel: Hva er et sykepleieperspektiv?
År:   1998-04
Konfer: Fou-dagene.
Sted:  Høgskolen i Molde.
Språk:  nor
PublID: r98028048
StatKat: f
LokalK: NsKAT 3

26
PublKat: D03 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert abstract (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for sykepleievitenskap
Forf:  Heggdal, Kristin
     UiB, Seksjon for sykepleievitenskap
Tittel: Hvilke informasjonsbehov har kronisk lungesyke?
År:   1998-09-11
Konfer: Sykepleieforum.
Sted:  Oslo Konserthus.
Språk:  nor
PublID: r98028050
StatKat: f
LokalK: NsKAT 3

27
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for sykepleievitenskap
Forf:  Heggdal, Kristin
     UiB, Seksjon for sykepleievitenskap
Tittel: Kronisk syke og behovet for informasjon.
År:   1998-11
Konfer: Opplæringskonferanse for alle som arbeider med kronisk syke.
Sted:  Ålesund.
Språk:  nor
PublID: r98028051
StatKat: f
LokalK: NsKAT 3

28
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for sykepleievitenskap
Forf:  Heggdal, Kristin
     UiB, Seksjon for sykepleievitenskap
Tittel: Å være kronisk syk - utfordring og mulighet.
År:   1998-06
Konfer: Jubileumskonferanse for 40 års sykepleierutdanning i Molde.
Sted:  Molde.
Språk:  nor
PublID: r98028049
StatKat: f
LokalK: NsKAT 3

29
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for sykepleievitenskap
Forf:  Huser, Benny
     UiB, Seksjon for sykepleievitenskap
Tittel: Den 'politiske kvinnekroppen' - om selvbestemt abort og
     reproduksjon. Kursoppgave forskerkurs: Innføring i Medisinsk
     Antropologi: New directions secure foundations in Anthropology for
     Medicine. UiO, 30/3-3/4-98.
År:   1998
Språk:  nor
PublID: r99011689
StatKat: f
LokalK: NKAT 3

30
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for sykepleievitenskap
Forf:  Huser, Benny
     UiB, Seksjon for sykepleievitenskap
Tittel: Kvinners behov for omsorg ved selvbestemt abort - pasienters og sykepl
     eieres erfaringer.
År:   1998-10-27
Konfer: Faglig Forum for Sykepleiere: Kvinneliv - Kvinner og helse.
Sted:  Høgskolen i Stavanger.
Språk:  eng
PublID: r99012473
LokalK: Ns

31
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for sykepleievitenskap
Forf:  Huser, Benny
     HSH, Avdeling for førebyggjande helsearbeid
Tittel: Selvbestemt abort i et sykepleieperspektiv
Tidskr: Fra kunst til kolikk. Glimt fra sykepleieforskningen i
     Norge
Red:   Fagermoen, Maj-Solveig
Red:   Nord, Randi
Red:   Hanestad, Berit Rokne
Red:   Bjørnsborg, Eva
ISBN:  8200423301
År:   1998
Side(r): 88-96
Utgiver: Universitetsforlaget
Emneord: abortomsorg, erfaring, etikk, kvinne, sykepleieforskning.
Språk:  nor
PublID: r97009706
StatKat: f
LokalK: NKAT 6

32
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for sykepleievitenskap
Forf:  Huser, Benny
     UiB, Seksjon for sykepleievitenskap
Tittel: Selvbestemt abort - juss og verdier.
År:   1998-09-23
Konfer: Forskningsdagene '98.
Sted:  Høgskolen Stord/Haugesund.
Språk:  nor
PublID: r99012472
LokalK: Ns

33
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for sykepleievitenskap
Forf:  Huser, Benny
     UiB, Seksjon for sykepleievitenskap
Tittel: Selvbestemt abort uttrykt som kvinneerfaring og forvaltet gjennom syke
     pleiepraksis.
År:   1998-09-15
Konfer: Nasjonalt forskerutdanningskurs: Feminisme som kritikk. Veier t
     il kvinne- og kjønnsforskning.
Sted:  Vatnahalsen høyfjellshotell, Myrdal.
Språk:  nor
PublID: r99011700
LokalK: Ns

34
PublKat: D02 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert artikkel (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for sykepleievitenskap
Forf:  Huser, Benny
     UiB, Seksjon for sykepleievitenskap
Tittel: "Sykepleieransvar ved selvbestemt abort - juss og verdier".
Tidskr: Kompendium
År:   1998
Side(r): 109-112
Konfer: Den 4. Sykepleierkongressen 1998 Handlinger og Holdninger.
Sted:  Oslo
Språk:  nor
PublID: r99011698
LokalK: Ns

35
PublKat: X15 (Deltagelse i radio/TV-program av faglig/populærvitenskapelig karakter)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for sykepleievitenskap
Forf:  Huser, Benny
     UiB, Seksjon for sykepleievitenskap
Tittel: "Sånn er livet", NRK, P2. Diskusjon/samtale om Abortloven.
År:   1998-06-12
Sted:  NRK, P2.
Språk:  nor
PublID: r99012474
LokalK: N

36
PublKat: C13 (Doktoravhandling)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for sykepleievitenskap
Forf:  Kristoffersen, Kjell
     UiB, Seksjon for sykepleievitenskap
Tittel: Opplevelse av å være søster eller bror til en person med langvarig
     mental lidelse.
Serie:  Dr.polit.
ISBN:  82-91232-16-4
År:   1998-01-27
Side(r): 220 s.
Utgiver: Division for Nursing Science, University of Bergen, Norway
Tilgang: Byttekontoret, Universitetsbiblioteket i Bergen
Emneord: pårørende, psykiatri, opplevelser, sorg, sykepleie
SamNor: http://www.fou.uib.no/drgrad/1998/122001/
SamEng: http://www.uib.no/isf/people/kjellk.htm
URL:   http://www.uib.no/info/dr_grad/98/januar/kristoffersen/index.html
Språk:  nor
PublID: r98021456
StatKat: f
LokalK: NKAT 4a

37
PublKat: B01 (Faglig bok, rapport m.v. utgitt på forlag (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for sykepleievitenskap
Forf:  Kristoffersen, Kjell
     UiB, Seksjon for sykepleievitenskap
Tittel: Pårørende og søsken i psykisk helsevern -hermeneutisk metode -
     søskens opplevelse - pårørendesamarbeid
ISBN:  82-7674-423-0
År:   1998-11
Volum:  1500
Side(r): 190 s.
Utgiver: Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS
Emneord: schizofreni, søsken, hermeneutikk
SamNor: Boken gir en oversikt over forskning om ulike sider ved å være søsken
     til personer med langvarig mental lidelse. En kvalitativ
     forskningstilnærming beskrives i forhold til tolkning i
     intervjusituasjonen, systematisering av tekst og tolkning mot et
     teoretisk nivå. Resultatene presenteres med sitater fra intervjuer og
     tolkning av teksten mot et teoretisk nivå. Boken gir en forståelse av
     pårørendes situasjon, og skisserer prinsipper for pårørendesamarbeid.
URL:   www.uib.no/isf/people/kjellk/htm
Språk:  nor
PublID: r98028059
StatKat: f
LokalK: NKAT 6

38
PublKat: B15 (Annen faglig bok utgitt på forlag)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for sykepleievitenskap
Forf:  Kristoffersen, Kjell
     UiB, Seksjon for sykepleievitenskap
Tittel: Pårørende og søsken i psykisk helsevern.
År:   1998
Utgiver: Fagbokforlaget
UtgSted: Bergen
Språk:  nor
PublID: r99015098
StatKat: f
LokalK: NKAT 6

39
PublKat: D03 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert abstract (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for sykepleievitenskap
Forf:  Lindstrøm, Torill Christine
     UiB, Seksjon for sykepleievitenskap
Tittel: Children with UTI and behaviour modification.
År:   1998-08-31
Konfer: The 12th conference of The European Health Psychology Society:
     "Prevention and intervention".
Sted:  Wien
Språk:  eng
PublID: r98027969
StatKat: f
LokalK: sKAT 3

40
PublKat: C13 (Doktoravhandling)
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for biologisk og medisinsk psykologi
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for sykepleievitenskap
Forf:  Lindstrøm, Torill Christine
     UiB, Seksjon for sykepleievitenskap
Tittel: "Good grief" - Adapting to bereavement.
Serie:  Dr.philos.
ISBN:  82-993957-4-7
År:   1998-02-07
Side(r): 1 b.
Utgiver: Department of Biological and Medical Psychology, University
     of Bergen
UtgSted: Bergen
Tilgang: Byttekontoret, Universitetsbiblioteket i Bergen
Emneord: stress, helse, sorg, dødsfall
SamEng: http://www.fou.uib.no/drgrad/1998/301001/
URL:   http://www.uib.no/info/dr_grad/98/februar/lindstrom/
Språk:  eng
PublID: r99016101
StatKat: f
LokalK: NKAT 4a

41
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for sykepleievitenskap
Forf:  Lindstrøm, Torill Christine
     UiB, Seksjon for sykepleievitenskap
Tittel: Haustdepresjonar - om depresjonar og anna.
År:   1998-10-13
Konfer: Foredrag for Hundvingrend Bygdekvinnelag.
Sted:  Lindås
Språk:  nno
PublID: r98027973
StatKat: f
LokalK: Ns

42
PublKat: D41 (Populærvitenskapelig foredrag)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for sykepleievitenskap
Forf:  Lindstrøm, Torill Christine
     UiB, Seksjon for sykepleievitenskap
Tittel: Julens symboler og tradisjoner i et religionshistorisk perspektiv.
År:   1998-12-08
Konfer: Hundvingrend Bygdekvinnelag og Hundvin Helselag
Sted:  Lindås
Språk:  nor
PublID: r99015111
StatKat: f
LokalK: NKAT 5

43
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for sykepleievitenskap
Forf:  Lindstrøm, Torill Christine
     UiB, Seksjon for sykepleievitenskap
Tittel: Kreativitet - og for de eldre.
År:   1998-11-19
Konfer: Havforskningsdirektoratets Seniorlag.
Sted:  Fiskeridirektoratets Havforskningsinstitutt, Bergen.
Språk:  nor
PublID: r98027979
StatKat: f
LokalK: Ns

44
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for sykepleievitenskap
Forf:  Lindstrøm, Torill Christine
     UiB, Seksjon for sykepleievitenskap
Tittel: Kreativiteten lenge leve!
År:   1998-09-30
Konfer: Senioruniversitetet (U3A) i Bergen.
Sted:  Grand Hotell, Bergen.
Språk:  nor
PublID: r98027972
StatKat: f
LokalK: Ns

45
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for sykepleievitenskap
Forf:  Lindstrøm, Torill Christine
     UiB, Seksjon for sykepleievitenskap
Tittel: Mester, master, maestro. - Mestring hva er det?
År:   1998-10-30
Konfer: Seminar for personalet ved Diakonissehjemmets sykehus, Oslo.
Sted:  Sundvolden Hotell, Sundvolden.
Språk:  nor
PublID: r98027974
StatKat: f
LokalK: Ns

46
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for sykepleievitenskap
Forf:  Lindstrøm, Torill Christine
     UiB, Seksjon for sykepleievitenskap
Tittel: Mestring - hva er det? Teori og virkelighet.
År:   1998-04-24
Konfer: Seminar for personalet ved Beitostølen Helsesportsenter.
Sted:  Beitostølen Helsesportsenter.
Språk:  nor
PublID: r98027970
StatKat: f
LokalK: Ns

47
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for sykepleievitenskap
Forf:  Lindstrøm, Torill Christine
     UiB, Seksjon for sykepleievitenskap
Tittel: Motivasjon, kommunikasjon, dokumentasjon og diverse.
År:   1998-08-14
Konfer: Seminar for personalet ved Laksevåg Videregående skole.
Sted:  Solstrand Hotell, Os.
Språk:  nor
PublID: r98027971
StatKat: f
LokalK: Ns

48
PublKat: C13 (Doktoravhandling)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for sykepleievitenskap
Forf:  Rustøen, Tone
Tittel: Hope and quality of life in newly diagnosed cancer patients
Serie:  Dr.polit.
ISBN:  82-7788-066-9
År:   1998-11-06
Side(r): 1 b.
Utgiver: Department of Public Health and Primary Health Care, Divison
     of Nursing Science, University of Bergen, Norway
UtgSted: Bergen
Tilgang: Universitetsbiblioteket i Bergen, Byttekontoret
Emneord: livskvalitet, kreft, pasienter
SamEng: http://www.fou.uib.no/drgrad/1998/122002/
URL:   http://www.uib.no/info/dr_grad/98/november/rustoen/rustoen.html
Språk:  eng
PublID: r99016216
StatKat: a
LokalK: N KAT 4a

49
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for sykepleievitenskap
Forf:  Rustøen, Tone
     UiB, Seksjon for sykepleievitenskap
Tittel: Håp og livskvalitet hos mennesker med kreft
Tidskr: Fra kunst til kolikk. Norsk sykepleieforskning i fokus.
Red:   Fagermoen, MS
Red:   Nord, R
Red:   Hanestad, Berit Rokne
Red:   Bjørnsborg, E
ISBN:  82-00-423301
År:   1998
Side(r): 295-304
Utgiver: Universitetsforlaget
Språk:  nor
PublID: r98029357
StatKat: f
LokalK: KAT 2

50
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for sykepleievitenskap
Forf:  Rustøen, Tone
Medforf: Hanestad, Berit Rokne
Tittel: Nursing Intervention to increase hope in cancer patients
Tidskr: Journal of Clinical Nursing
ISSN:  0962-1067
År:   1998
Volum:  7
Hefte:  1
Side(r): 19-27
Emneord: hope, intervention, cancer patients
SamNor: Abstract: Hope is considered to be of great significance for people
     diagnosed as having cancer, and is thus an important aspect of
     nursing care. It is therefore of value to document ways in which hope
     can be strengthened in these patients. An intervention programme
     based on Nowotny`s (1986) definition of hope and designed to increase
     hope in groups of cancer pa tients with the nurse as the group leader
     was developed. The intervention was divided into eight sessions, each
     of which focused on a different aspect of hope. These included:
     beliefin oneself and one`s own ability, emotional reactions,
     relationships with others, active involvement, spiritual beliefs and
     values, and acknowledging that there is a future. By focusi ng on
     these aspects through interactional processes in the group, it was
     thought that the participants` hope could be strengthened.
Språk:  eng
PublID: r96006040
StatKat: f
LokalK: KAT 1

51
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for sykepleievitenskap
Forf:  Rustøen, Tone
     UiB, Seksjon for sykepleievitenskap
Medforf: Wiklund, Ingela
     UiB, Seksjon for sykepleievitenskap
Medforf: Hanestad, Berit Rokne
     UiB, Seksjon for sykepleievitenskap
Medforf: Moum, T
Tittel: Nursing intervention to increase hope and quality of life in newly dia
     gnosed cancer patients.
Tidskr: Cancer Nursing
År:   1998
Volum:  21
Side(r): 235-245
Språk:  eng
PublID: r98029360
StatKat: f
LokalK: KAT 1

52
PublKat: D03 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert abstract (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for sykepleievitenskap
Forf:  Rustøen, Tone
     UiB, Seksjon for sykepleievitenskap
Medforf: Wahl, Astrid
     UiB, Seksjon for sykepleievitenskap
Medforf: Hanestad, Berit Rokne
     UiB, Seksjon for sykepleievitenskap
Tittel: Quality of life dynamism in cancer patients. Implications for nursing
     research and practice.
År:   1998-07
Konfer: Workgroup of European Nurse Researchers (WENR).
Sted:  Helsinki
Språk:  eng
PublID: r98029364
StatKat: f
LokalK: s

53
PublKat: D02 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert artikkel (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for sykepleievitenskap
Forf:  Wahl, Astrid
     UiB, Seksjon for sykepleievitenskap
Medforf: Hanestad, Berit Rokne
     UiB, Seksjon for sykepleievitenskap
Tittel: Coping and quality of life in patients with psoriasis.
År:   1998
Konfer: WENR conference.
Sted:  Helsinki
Språk:  ger
PublID: r98030137
StatKat: f
LokalK: sAbstracts

54
PublKat: A17 (Artikkel i populærvitenskapelig tidsskrift)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for sykepleievitenskap
Forf:  Wahl, Astrid
     UiB, Seksjon for sykepleievitenskap
Tittel: Kronisk sykdom og livskvalitet.
Tidskr: Sykepleien
År:   1998
Hefte:  20
Språk:  nor
PublID: r98030135
StatKat: f
LokalK: NKAT 5

55
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for sykepleievitenskap
Forf:  Wahl, Astrid
     UiB, Seksjon for sykepleievitenskap
Tittel: Kronisk sykdom og livskvalitet.
År:   1998-09-24
Sted:  Høgskolen på Buskerud.
Språk:  nor
PublID: r98030140
StatKat: f
LokalK: Ns

56
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for sykepleievitenskap
Forf:  Wahl, Astrid
     UiB, Seksjon for sykepleievitenskap
Tittel: Livskvalitet og mestring hos pasienter med psoriasis.
Tidskr: Fra kunst til kolikk. Norsk sykepleieforskning i fokus.
Red:   Fagermoen, May Solveig
Red:   Nord, Randi
Red:   Hanestad, Berit Rokne
Red:   Bjørnsborg, Eva
ISBN:  82-00-423301
År:   1998
Utgiver: Universitetsforlaget.
Språk:  nor
PublID: r98030134
StatKat: f
LokalK: KAT 2

57
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for sykepleievitenskap
Forf:  Wahl, Astrid
     UiB, Seksjon for sykepleievitenskap
Medforf: Burckhardt, Carol
     UiB, Seksjon for sykepleievitenskap
Medforf: Wiklund, Ingela
     UiB, Seksjon for sykepleievitenskap
Medforf: Hanestad, Berit Rokne
     UiB, Seksjon for sykepleievitenskap
Tittel: The Norwegian version of the Quality of Life Scale (QOLS-N). A validat
     ion and reliability study in patients suffering from psoriasis.
Tidskr: Scand J Caring Sci
År:   1998
Hefte:  4
Språk:  eng
PublID: r98030133
StatKat: f
LokalK: KAT 1

58
PublKat: D05 (Uspesifisert poster med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for sykepleievitenskap
Forf:  Wahl, Astrid
     UiB, Seksjon for sykepleievitenskap
Medforf: Rustøen, Tone
     UiB, Seksjon for sykepleievitenskap
Medforf: Hanestad, Berit Rokne
     UiB, Seksjon for sykepleievitenskap
Tittel: The relationship between coping and quality of life aspects in patient
     s with psoriasis.
År:   1998-11-15
Konfer: 5th Annual Conference of the International Society for Quality
     of Life Research.
Sted:  Baltimore, USA
Språk:  ger
PublID: r98029370
StatKat: f
LokalK: s

59
PublKat: D03 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert abstract (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for sykepleievitenskap
Forf:  Wahl, Astrid
     UiB, Seksjon for sykepleievitenskap
Medforf: Hanestad, Berit Rokne
     UiB, Seksjon for sykepleievitenskap
Tittel: The relationship between coping and quality of life aspects in psorias
     is patients.
År:   1998-11
Konfer: 5th Annual Conference of the International Society of Life Rese
     arch.
Sted:  Baltimore, USA.
Språk:  eng
PublID: r98030139
StatKat: f
LokalK: s

60
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for sykepleievitenskap
Forf:  Wahl, Astrid
     UiB, Seksjon for sykepleievitenskap
Tittel: Å leve med psoriasis.
År:   1998-10-17
Sted:  Ullevål sykehus.
Språk:  nor
PublID: r98030141
StatKat: f
LokalK: Ns


<- forrigeinnholdneste ->