Det medisinske fakultet

Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for sosialmedisin

Produksjonsdato : 2001-01-23
Katalogtype: Fullformat.

1
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for sosialmedisin
Forf:  Carlsson, Rolf
Medforf: Dent, J
Medforf: Watts, R
Medforf: Riley, S
Medforf: Sheikh, R
Medforf: Hatlebakk, J
Medforf: Haug, Kjell
     UiB, Seksjon for sosialmedisin
Medforf: Groot, Gi
Medforf: Oudvorst, Av
Medforf: Dalvag, A
Medforf: Junghard, O
     UiB, Institutt for anatomi og cellebiologi
Medforf: Wiklund, I
Tittel: Gastrooesophageal reflux disease in primary care: an international
     study of different treatment strategies with omeprazole.
Tidskr: European Journal of Gastroenterology & Hepatology
ISSN:  0954-691x
År:   1998
Volum:  10
Side(r): 119-124
Språk:  eng
PublID: r98028029
StatKat: f
LokalK: KAT 1

2
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for sosialmedisin
Forf:  Eriksson, KM
Medforf: Haug, Kjell
     UiB, Seksjon for sosialmedisin
Medforf: Salvesen, KÅ
Medforf: Nesheim, BI
Medforf: Nylander, G
Medforf: Rasmussen, Svein
     UiB, Medisinsk fødselsregister
Tittel: Smoking habits among pregnant women in Norway 1994-95.
Tidskr: Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica
ISSN:  0001-6349
År:   1998
Volum:  77
Side(r): 159-164
Språk:  eng
PublID: r98028027
StatKat: f
LokalK: KAT 1

3
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for sosialmedisin
Forf:  Foss, OP
Medforf: Haug, Kjell
     UiB, Seksjon for sosialmedisin
Medforf: Hesla, PE
Medforf: Lund-Larsen, PG
Medforf: Vasli, LR
Tittel: Kan vi stole på egenerklærte røykevaner?
Tidskr: Tidsskrift for Den Norske Lægeforening
ISSN:  0029-2001
År:   1998
Volum:  118
Side(r): 2165-2168
Språk:  nor
PublID: r98028030
StatKat: f
LokalK: NKAT 8

4
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for sosialmedisin
Forf:  Gjesdal, Sturla
     UiB, Seksjon for sosialmedisin
Tittel: Attføring av mennesker med lettere psykiske lidelser.
År:   1998-03-29
Konfer: Hordaland attføringsforum.
Sted:  Bergen.
Språk:  nor
PublID: r99000745
LokalK: Ns

5
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for sosialmedisin
Forf:  Gjesdal, Sturla
     UiB, Seksjon for sosialmedisin
Tittel: De nye spesialistreglene og framtiden for faget samfunnsmedisin.
Tidskr: Utposten
ISSN:  0800-5680
År:   1998
Volum:  27
Hefte:  3
Side(r): 14-16
Språk:  nor
PublID: r99000743
StatKat: f
LokalK: NKAT 8

6
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for sosialmedisin
Forf:  Gjesdal, Sturla
     UiB, Seksjon for sosialmedisin
Tittel: Hvem er de psykiatriske langtidspasientene?
År:   1998-11-08
Konfer: Rådslag 1998. Rådet for psykisk helse.
Sted:  Bergen.
Språk:  nor
PublID: r99000747
LokalK: Ns

7
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for sosialmedisin
Forf:  Gjesdal, Sturla
     UiB, Seksjon for sosialmedisin
Tittel: Yrkesrettet attføring.
År:   1998-12-03
Konfer: Internseminar. Yrkesmedisinsk avdeling, Haukeland sykehus.
Sted:  Bergen
Språk:  nor
PublID: r99000749
LokalK: Ns

8
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for sosialmedisin
Forf:  Gjesdal, Sturla
     UiB, Seksjon for sosialmedisin
Tittel: Yrkesskade-erstatning ved skader i CNS.
År:   1998-05-06
Konfer: Videreutdanningskurs for leger.
Sted:  UiB
Språk:  nor
PublID: r99000751
LokalK: Ns

9
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for sosialmedisin
Forf:  Haug, Kjell
     UiB, Seksjon for sosialmedisin
Tittel: Inflammatoriske tarmsykdommer - epidemiologiske aspekter.
Tidskr: Therapia Medica
År:   1998
Volum:  3
Side(r): 18-20
Språk:  nor
PublID: r98028031
StatKat: f
LokalK: NKAT 8

10
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for sosialmedisin
Forf:  Haug, Kjell
     UiB, Seksjon for sosialmedisin
Medforf: Irgens, Lorentz
     UiB, Seksjon for forebyggende medisin
Medforf: Baste, Valborg
     UiB, Medisinsk fødselsregister
Medforf: Markestad, Trond
     UiB, Pediatrisk institutt
Medforf: Skjærven, Rolv
     UiB, Seksjon for medisinsk statistikk
Medforf: Schreuder, Patricia
     UiB, Medisinsk fødselsregister
Tittel: Secular trends in breastfeeding and parental smoking.
Tidskr: Acta Paediatrica
ISSN:  0803-5253
År:   1998
Volum:  87
Side(r): 1023-1027
Språk:  eng
PublID: r98028028
StatKat: f
LokalK: KAT 1


<- forrigeinnholdneste ->