Det medisinske fakultet

Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for geriatri

Produksjonsdato : 2001-01-23
Katalogtype: Fullformat.

1
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for geriatri
Forf:  Dahl, MB
Medforf: Nygaard, Harald
     UiB, Seksjon for geriatri
Tittel: Mye feilbruk av medisiner.
Tidskr: Bergens Tidende
År:   1998-05-24
Språk:  nor
PublID: r98030465
StatKat: f
LokalK: NKAT 7

2
PublKat: D01 (Invitert foredrag ved vit. konf. med publisert artikkel (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for geriatri
Forf:  Gustafson, Y
Medforf: Schroll, M
Medforf: Jonsson, A
Medforf: Rønholt Hansen, F
Medforf: Saarela, M
Medforf: Nygaard, Harald
     UiB, Seksjon for geriatri
Medforf: Laake, K
Medforf: Jonsson, PV
Medforf: Dehlin, O
Tittel: Geriatric rehabilitation in the Nordic countries.
År:   1998-05-24
Konfer: 14. Nordiske Kongress i Gerontologi.
Sted:  Trondheim
Språk:  eng
PublID: r98030404
StatKat: f
LokalK: sKAT 3

3
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for geriatri
Forf:  Hansen, A
Medforf: Nygaard, Harald
     UiB, Seksjon for geriatri
Tittel: Avslører feilmedisinering. Legene gir pasienter medisiner som kan motv
     irke hverandre.
Tidskr: Dagsavisen
År:   1998-07-15
Språk:  nor
PublID: r98030462
StatKat: f
LokalK: NKAT 7

4
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for geriatri
Forf:  Munch, Marianne
Medforf: Nygaard, Harald
     UiB, Seksjon for geriatri
Medforf: Moen, E
Tittel: Bor det mange personer med demens i aldershjem?
År:   1998-05-24
Konfer: 14. Nordiske Kongress i Gerontologi.
Sted:  Trondheim
Språk:  nor
PublID: r98030452
StatKat: f
LokalK: As

5
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for geriatri
Forf:  Nygaard, Harald
     UiB, Seksjon for geriatri
Tittel: Akutt forvirring (delir) eller demens. (Kasuistikk).
Tidskr: Demens
ISSN:  0809-3520
År:   1998
Volum:  2
Hefte:  3
Side(r): 7-7
Språk:  nor
PublID: r98030394
StatKat: f
LokalK: NKAT 8

6
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for geriatri
Forf:  Nygaard, Harald
     UiB, Seksjon for geriatri
Tittel: Alder som prioritering for helsetjenester. Kronikk.
Tidskr: Bergens Tidende
År:   1998-10
Språk:  eng
PublID: r98030466
StatKat: f
LokalK: NKAT 7

7
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for geriatri
Forf:  Nygaard, Harald
     UiB, Seksjon for geriatri
Tittel: Falls and psychotropic drug consumption in long term care residents: I
     s there an obvious association?
Tidskr: Gerontology
År:   1998
Volum:  44
Side(r): 46-50
Språk:  eng
PublID: r98030392
StatKat: f
LokalK: KAT 1

8
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for geriatri
Forf:  Nygaard, Harald
     UiB, Seksjon for geriatri
Tittel: Ikke-medikamentell behandling av vanskelig atferd ved demens.
År:   1998-09-07
Konfer: Demensdagene 1998. Behandling og omsorg.
Sted:  Oslo
Språk:  nor
PublID: r98030459
StatKat: f
LokalK: Ns

9
PublKat: A12 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift uten referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for geriatri
Forf:  Nygaard, Harald
     UiB, Seksjon for geriatri
Tittel: Non-cognitive symptoms in dementia - treatment strategies.
Tidskr: The News
År:   1998
Hefte:  2
Side(r): 10-11
Språk:  eng
PublID: r98030395
StatKat: f
LokalK: KAT 1

10
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for geriatri
Forf:  Nygaard, Harald
     UiB, Seksjon for geriatri
Tittel: Over- og underbehandling av gamle.
Tidskr: Omsorg
ISSN:  0800-7489
År:   1998
Hefte:  2/3
Side(r): 47-48
Språk:  nor
PublID: r98030397
StatKat: f
LokalK: NKAT 8

11
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for geriatri
Forf:  Nygaard, Harald
     UiB, Seksjon for geriatri
Tittel: Over- og underbehandling av gamle.
År:   1998-06-12
Konfer: Landskonferanse i eldreomsorg. Aktiv livshjelp! Hospice & palli
     ativ medisin for eldre.
Sted:  Bergen
Språk:  nor
PublID: r98030454
StatKat: f
LokalK: Ns

12
PublKat: D01 (Invitert foredrag ved vit. konf. med publisert artikkel (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for geriatri
Forf:  Nygaard, Harald
     UiB, Seksjon for geriatri
Medforf: Naik, Mala
     UiB, Seksjon for geriatri
Medforf: Radunovic, Z
Tittel: Potensielt uheldige legemiddelkombinasjoner hos eldre som innlegges i
     en medisinsk avdeling.
År:   1998-05-24
Konfer: 14. Nordiske Kongress i Gerontologi.
Sted:  Trondheim
Språk:  nor
PublID: r98030406
StatKat: f
LokalK: As

13
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for geriatri
Forf:  Nygaard, Harald
     UiB, Seksjon for geriatri
Tittel: Ressurssituasjonen i norsk geriatri.
Tidskr: Aktiv livshjelp! Hospice & palliativ medisin for eldre.
År:   1998-06-12
Konfer: Landskonferanse i eldreomsorg.
Sted:  Bergen
Språk:  nor
PublID: r98030453
StatKat: f
LokalK: Ns

14
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for geriatri
Forf:  Nygaard, Harald
     UiB, Seksjon for geriatri
Tittel: Tvangsbehandling av gamle.
Tidskr: Omsorg
ISSN:  0800-7489
År:   1998
Hefte:  2/3
Side(r): 45-46
Språk:  nor
PublID: r98030398
StatKat: f
LokalK: NKat 8

15
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for geriatri
Forf:  Nygaard, Harald
     UiB, Seksjon for geriatri
Tittel: Tvangsbehandling av gamle.
År:   1998-06-12
Konfer: Landskonferanse i eldreomsorg. Aktiv livshjelp! Hospice & palli
     ativ medisin for eldre.
Sted:  Bergen
Språk:  nor
PublID: r98030458
StatKat: f
LokalK: Ns

16
PublKat: D03 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert abstract (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for geriatri
Forf:  Ruths, Sabine
     UiB, Seksjon for geriatri
Tittel: Hjertesviktbehandling hos sykehjemspasienter.
År:   1998-05-24
Konfer: XIV. Nordisk Kongress i Gerontologi.
Sted:  Trondheim
Språk:  nor
PublID: r98030145
StatKat: f
LokalK: s

17
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for geriatri
Forf:  Ruths, Sabine
     UiB, Seksjon for geriatri
Medforf: Straand, Jørund
     UiB, Seksjon for allmennmedisin
Medforf: Nygaard, Harald
     UiB, Seksjon for geriatri
Tittel: Hjertesviktbehandling hos sykehjemspasienter.
År:   1998-05-24
Konfer: 14. Nordiske Kongress i Gerontologi.
Sted:  Trondheim
Språk:  nor
PublID: r98030451
StatKat: f
LokalK: As

18
PublKat: D05 (Uspesifisert poster med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for geriatri
Forf:  Skjerve, A
Medforf: Steffensen, B
Medforf: Nygaard, Harald
     UiB, Seksjon for geriatri
Tittel: Skriking ved demens: Atferdsregistrering som et verktøy i planlegging
     og evaluering av behandlingstiltak.
År:   1998-05-24
Konfer: 14. Nordiske Kongress i Gerontologi.
Sted:  Trondheim
Språk:  nor
PublID: r98030450
StatKat: f
LokalK: As


<- forrigeinnholdneste ->