Det medisinske fakultet

Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for forebyggende medisin

Produksjonsdato : 2001-01-23
Katalogtype: Fullformat.

1
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for forebyggende medisin
Forf:  Albrechtsen, Susanne
     UiB, Seksjon for forebyggende medisin
Medforf: Rasmussen, Svein
     UiB, Medisinsk fødselsregister
Medforf: Irgens, Lorentz M.
     UiB, Seksjon for forebyggende medisin
Medforf: Dalaker, K.
Tittel: Factors influencing delivery method in breech presentation
Tidskr: Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica
ISSN:  0001-6349
År:   1998
Volum:  77
Side(r): s. 416-21
Språk:  eng
PublID: r99006022
LokalK: KAT 1

2
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Medisinsk fødselsregister
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Obstetrisk og gynekologisk avdeling
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for forebyggende medisin
Forf:  Albrechtsen, Susanne
     UiB, Obstetrisk og gynekologisk avdeling
Medforf: Rasmussen, Svein
     UiB, Medisinsk fødselsregister
Medforf: Dalaker, Knut
Medforf: Irgens, Lorentz M.
     UiB, Medisinsk fødselsregister
Tittel: Perinatal mortality in Breech Presentation Sibships
Tidskr: Obstetrics and Gynecology
ISSN:  0029-7844
År:   1998
Volum:  92
Side(r): 775-780
Språk:  eng
PublID: r99005938
StatKat: a
LokalK: KAT 1

3
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for forebyggende medisin
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Medisinsk fødselsregister
Forf:  Albrechtsen, Susanne
     UiB, Seksjon for forebyggende medisin
Medforf: Rasmussen, Svein
     UiB, Medisinsk fødselsregister
Medforf: Dalaker, K.
Medforf: Irgens, Lorentz M.
     UiB, Seksjon for forebyggende medisin
Tittel: Perinatal mortality in Breech Presentation Sibships
Tidskr: Obstetrics and Gynecology
ISSN:  0029-7844
År:   1998
Volum:  92
Side(r): s. 775-780
Språk:  eng
PublID: r99006024
StatKat: f
LokalK: KAT 1

4
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for forebyggende medisin
Forf:  Albrechtsen, Susanne
     UiB, Seksjon for forebyggende medisin
Medforf: Rasmussen, Svein
     UiB, Medisinsk fødselsregister
Medforf: Irgens, Lorentz M.
     UiB, Seksjon for forebyggende medisin
Medforf: Dalaker, K.
Tittel: Reproductive Career After Breech Presentation: Subsequent Pregnancy Ra
     tes, Interpregnancy Interval, and Recurrence
Tidskr: Obstetrics and Gynecology
ISSN:  0029-7844
År:   1998
Volum:  92
Side(r): s. 345-350
Språk:  eng
PublID: r99006023
LokalK: KAT 1

5
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for forebyggende medisin
Forf:  Albrechtsen, Susanne
     UiB, Seksjon for forebyggende medisin
Medforf: Rasmussen, Svein
     UiB, Medisinsk fødselsregister
Medforf: Irgens, Lorentz M.
     UiB, Seksjon for forebyggende medisin
Medforf: Dalaker, K.
Tittel: The occurrence of breech presentation in Norway 1967-1994
Tidskr: Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica
ISSN:  0001-6349
År:   1998
Volum:  77
Side(r): s. 410-15
Språk:  eng
PublID: r99006021
LokalK: KAT 1

6
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for forebyggende medisin
Forf:  Alm, B.
Medforf: Milerad, J.
Medforf: Wennergren, G.
Medforf: Skjærven, Rolv
     UiB, Seksjon for medisinsk statistikk
Medforf: Øyen, Nina
     UiB, Seksjon for forebyggende medisin
Medforf: Norvenius, G.
Medforf: Daltveit, Anne Kjersti
     UiB, Medisinsk fødselsregister
Medforf: Helweg-Larsen, K.
Medforf: Markestad, T.
Medforf: Irgens, Lorentz M.
     UiB, Seksjon for forebyggende medisin
Tittel: A case-control study of smoking and sudden infant death syndrome in th
     e Scandinavian countries, 1992-1995. The Nordic Epidemiological SIDS S
     tudy
Tidskr: Achives of Disease in Childhood
ISSN:  0003-9888
År:   1998
Volum:  78
Side(r): s. 329-334
Språk:  eng
PublID: r99006025
LokalK: KAT 1

7
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for forebyggende medisin
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for medisinsk statistikk
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Medisinsk fødselsregister
Forf:  Botten, Grete
Medforf: Gedde-Dahl, Solveig
Medforf: Harby, Sidsel
Medforf: Lande, Britt
Medforf: Løken, Elin Bjørge
Medforf: Mangschou, Bente
Medforf: Pedersen, Jan I
Medforf: Tell, Grethe S
     UiB, Seksjon for forebyggende medisin
Medforf: Vollset, Stein Emil
     UiB, Seksjon for medisinsk statistikk
Tittel: Anbefalinger og virkemidler for økt folatinntak blant kvinner i
     fertil alder.
Serie:  Rapport nr. 1/1998
År:   1998
Utgiver: Statens ernæringsråd
Språk:  eng
PublID: r99014006
StatKat: a
LokalK: NKAT 3

8
PublKat: D03 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert abstract (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for forebyggende medisin
Forf:  Daltveit, Anne Kjersti
     UiB, Medisinsk fødselsregister
Medforf: Irgens, Lorentz M.
     UiB, Seksjon for forebyggende medisin
Medforf: Øyen, Nina
     UiB, Seksjon for forebyggende medisin
Medforf: Skjærven, Rolv
     UiB, Seksjon for medisinsk statistikk
Medforf: Markestad, T.
Medforf: Alm, B.
Medforf: Wennergren, G.
Medforf: Norvenius, G.
Medforf: Helweg-Larsen, K.
Tittel: Circadian variations in sudden infant death; association with maternal
     smoking. The Nordic Epidemiological SIDS Study
År:   1998
Konfer: The Fifth SIDS Conference
Sted:  Rouen, France, 20.04-23.04
Språk:  eng
PublID: r99006030

9
PublKat: A17 (Artikkel i populærvitenskapelig tidsskrift)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for forebyggende medisin
Forf:  Daltveit, Anne Kjersti
     UiB, Medisinsk fødselsregister
Medforf: Irgens, Lorentz M.
     UiB, Seksjon for forebyggende medisin
Tittel: Hva var verdt å ta med hjem fra Rouen? Epidemiologene forteller.
Tidskr: Oss foreldre imellom, medlemsblad for Landsforeningen til s
     tøtte ved krybbedød
ISSN:  0803-4826
År:   1998
Hefte:  2
Språk:  nor
PublID: r99006029
LokalK: N KAT 5

10
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for forebyggende medisin
Forf:  Daltveit, Anne Kjersti
     UiB, Medisinsk fødselsregister
Medforf: Irgens, Lorentz M.
     UiB, Seksjon for forebyggende medisin
Medforf: Øyen, Nina
     UiB, Seksjon for forebyggende medisin
Medforf: Skjærven, Rolv
     UiB, Seksjon for medisinsk statistikk
Medforf: Markestad, T.
Medforf: Alm, B.
Medforf: Wennergren, G.
Medforf: Norvenius, G.
Medforf: Helweg-Larsen, K.
Tittel: Sociodemographic risk factors for Sudden Infant Death Syndrome: associ
     ations with other risk factors. The Nordic Epidemiological SIDS Study
Tidskr: Acta Paediatrica
ISSN:  0803-5253
År:   1998
Volum:  87
Side(r): s. 284-290
Språk:  eng
PublID: r99006026
LokalK: KAT 1

11
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for forebyggende medisin
Forf:  Haga, H.-J.
Medforf: Tell, Grethe S.
     UiB, Seksjon for forebyggende medisin
Tittel: En økende folkesykdom (osteoporose). [Kronikk]
Tidskr: Bergens Tidende
År:   1998-04-08
Språk:  nor
PublID: r99006006
StatKat: f
LokalK: N KAT 7

12
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for forebyggende medisin
Forf:  Haug, K.
Medforf: Irgens, Lorentz M.
     UiB, Seksjon for forebyggende medisin
Medforf: Markestad, T.
Medforf: Skjærven, Rolv
     UiB, Seksjon for medisinsk statistikk
Medforf: Baste, Valborg
     UiB, Medisinsk fødselsregister
Medforf: Schreuder, Patricia
     UiB, Medisinsk fødselsregister
Tittel: Secular trends in breastfeeding and parental smoking
Tidskr: Acta Paediatrica
ISSN:  0803-5253
År:   1998
Volum:  87
Side(r): s. 1023-27
Språk:  eng
PublID: r99006031
LokalK: KAT 1

13
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for forebyggende medisin
Forf:  Howard, G.
Medforf: Wagenknecht, L. E.
Medforf: Bruke, G. L.
Medforf: Diez-Roux, A.
Medforf: Evans, G
Medforf: McGovern, P.
Medforf: Nieto, F. J.
Medforf: Tell, Grethe S.
     UiB, Seksjon for forebyggende medisin
Tittel: Cigarette smoking and progression of atherosclerosis: The ARIC Study
Tidskr: Journal of the American Medical Association
ISSN:  0098-7484
År:   1998
Volum:  279
Side(r): s. 119-124
Språk:  eng
PublID: r99006033
StatKat: f
LokalK: KAT 1

14
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for forebyggende medisin
Forf:  Irgens, Lorentz M.
     UiB, Seksjon for forebyggende medisin
Tittel: Bakgrunn for Sunnhetsloven og et forebyggende helsevesen. Invitert for
     edrag.
År:   1998-11-11
Konfer: 120-årsjubileet for Tekninsk hygiene
Sted:  Bergen
Språk:  nor
PublID: r99006008
LokalK: N

15
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for forebyggende medisin
Forf:  Irgens, Lorentz M.
     UiB, Seksjon for forebyggende medisin
Medforf: Baste, Valborg
     UiB, Medisinsk fødselsregister
Medforf: Wiik, P.
Medforf: Halleraker, J. H.
Medforf: Lie, Rolv Terje
     UiB, Seksjon for medisinsk statistikk
Tittel: Clubfoot in offspring of servicemen in the Royal Norwegian Navy
Tidskr: Teratology
ISSN:  0040-3709
År:   1998
Volum:  57
Side(r): s. 34
Språk:  eng
PublID: r99006034
LokalK: KAT 1

16
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for forebyggende medisin
Forf:  Irgens, Lorentz M.
     UiB, Seksjon for forebyggende medisin
Tittel: Lepra i Norge. [Invitert foredrag]
År:   1998-06-05
Konfer: Nordisk Dermatologkongress,
Sted:  Bergen
Språk:  nor
PublID: r99006007
LokalK: A

17
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for forebyggende medisin
Forf:  Irgens, Lorentz M.
     UiB, Seksjon for forebyggende medisin
Tittel: The Medical Birth Registry of Norway; a source for epidemiological and
     clinical research
Tidskr: Scandinavian Journal of Rheumatology
ISSN:  0300-9742
År:   1998
Volum:  27(Suppl. 107)
Side(r): s. 105-8
Språk:  eng
PublID: r99006032
LokalK: KAT 1

18
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for forebyggende medisin
Forf:  Irgens, Å.
Medforf: Krüger, K.
Medforf: Skorve, A. H.
Medforf: Irgens, Lorentz M.
     UiB, Seksjon for forebyggende medisin
Tittel: Reproductive Outcome in Offspring of Parents Occupationally Exposed to
     Lead in Norway
Tidskr: American Journal of Industrial Medicine
ISSN:  0271-3586
År:   1998
Volum:  34
Side(r): s. 431-37
Språk:  eng
PublID: r99006035
LokalK: KAT 1

19
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for forebyggende medisin
Forf:  Kritchevsky, S. B.
Medforf: Tell, Grethe S.
     UiB, Seksjon for forebyggende medisin
Medforf: Shimakawa, T.
Medforf: Dennis, B.
Medforf: Li, R.
Medforf: Kohlmeier, L.
Medforf: Steere, E.
Medforf: Heiss, G
Tittel: Provitamin A carotenoid intake and carotid artery plaques: The Atheros
     clerosis Risk in Communities Study
Tidskr: American Journal of Clinical Nutrition
ISSN:  0002-9165
År:   1998
Volum:  68
Side(r): s. 726-733
Språk:  eng
PublID: r99006009
LokalK: KAT 1

20
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for forebyggende medisin
Forf:  Lie, R. T.
     NTNU, Institutt for by- og regionplanlegging
Medforf: Irgens, Lorentz M
     NHH, Institutt for samfunnsøkonomi
Medforf: Heuch, Ivar
     UiB, Molekylærbiologisk institutt
Medforf: Wang, Gunnar
     Universitetet i Trondheim NTH Inst. for veg- og jernbanebygging
Medforf: Nordmark, A.
     UiB-Med: Medisinsk avdeling A
Medforf: Berstad, Arnold
     UiB-Med: Medisinsk avdeling A
Tittel: Epidemiologisk overvåkning av medfødte misdannelser
Tidskr: Epidemiologisk forskning om sammenhengen mellom miljø og
     helse, Rapport for perioden 1987-1992
Serie:  Discussion Papers
Red:   Jahr, E. H.
Red:   Biswalo, PM
Red:   Talle, A
ISSN:  0803-2491
ISBN:  3-87017-230-4
ISBN:  82-456-0580-8
År:   1994
Org:   NRK, Opplandssendingen
Volum:  33
Hefte:  22
Side(r): s. 91-96
Utgiver: Norges forskningsråd, Oslo
UtgSted: Irvine, Calif.
Tilgang: Paul van Veen, Norsk Hydro Research Centre
Konfer: Bystyrets visjon on "Miljø og utvikling"
Sted:  Rådhuset Trondheim
Emneord: Brann
SamNor: En toppartikkel om debatten om etablering av et universitet i Stavan
     ger
SamEng: The Law of One Price (LOP) provides an appropriate framework in which
     to analyse policy-effects on market integration, including policies
     affecting in grains and the extent of integration in international
     wheat markets. First, the LOP is defined and specified, and related
     to to no arbitrage conditions and the concept of market integration.
     Then a description of how to investigate the LOP empirically is
     provided. Finally, a brief survey of LOP-studies in international
     wheat markets is included.
Språk:  nor
PublID: r95005268
StatKat: f

21
PublKat: A17 (Artikkel i populærvitenskapelig tidsskrift)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for forebyggende medisin
Forf:  Mæland, H. J.
Medforf: Sefland, Alfa-Merethe
     UiB, Seksjon for forebyggende medisin
Tittel: Hele mennesket.
Tidskr: Innsyn - Kontaktorgan for helsetjenesten
ISSN:  0804-3922
År:   1998
Volum:  4
Hefte:  1
Side(r): s. 22-23
Utgiver: Haukeland sykehus
Språk:  nor
PublID: r99006011
LokalK: N KAT 5

22
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for forebyggende medisin
Forf:  Poulter, N. R.
Medforf: Barrett-Connor, Elizabeth
Medforf: Davis, C. E.
Medforf: Fønnebø, V.
Medforf: Khaw, K. T.
Medforf: Labarthe, D. R.
Medforf: Reddy, K. S.
Medforf: Tell, Grethe S.
     UiB, Seksjon for forebyggende medisin
Medforf: Thelle, D.S.
Tittel: Dietary sodium intake and mortality: NHANES [letter]
Tidskr: Lancet
ISSN:  0140-6736
År:   1998
Volum:  352
Side(r): s. 987-988
Språk:  nor
PublID: r99006013
LokalK: N KAT 7

23
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for forebyggende medisin
Forf:  Rasmussen, Svein
     UiB, Medisinsk fødselsregister
Medforf: Irgens, Lorentz M.
     UiB, Seksjon for forebyggende medisin
Medforf: Dalaker, K.
Tittel: The effect on the likelihood of further pregnancy of placental abrupti
     on and the rate of its recurrence. (Author's reply)
Tidskr: British Journal of Obstetrics and Gynaecology
ISSN:  0306-5456
År:   1998
Volum:  105
Side(r): s. 1125
Språk:  eng
PublID: r99006037
LokalK: KAT 1

24
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for forebyggende medisin
Forf:  Sevick, M. A.
Medforf: Tell, Grethe S.
     UiB, Seksjon for forebyggende medisin
Medforf: Shumaker, S. A.
Medforf: Rocco, M. V.
Medforf: Burkart, J. M.
Medforf: Rushing, J. T.
Medforf: Levine, D. W.
Medforf: Chen, G. J.
Medforf: Bradham, D. D.
Medforf: Pierce, J.
Medforf: James, M. K.
Tittel: The Kidney Outcomes Prediction and Evaluation (KOPE) Study: A Prospect
     ive Cohort Investigation of Patients Undergoing Hemodialysis
Tidskr: Annals of Epidemiology
ISSN:  1047-2797
År:   1998
Volum:  8
Side(r): s. 192-200
Språk:  eng
PublID: r99006014
LokalK: KAT 1

25
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for forebyggende medisin
Forf:  Skomsvoll, J. F.
Medforf: Østensen, M.
Medforf: Irgens, Lorentz M.
     UiB, Seksjon for forebyggende medisin
Medforf: Baste, Valborg
     UiB, Medisinsk fødselsregister
Tittel: Obstetrical and neonatal outcome in patients with rheumatic disease
Tidskr: Scandinavian Journal of Rheumatology
ISSN:  0300-9742
År:   1998
Volum:  27(Suppl. 107)
Side(r): s. 109-12
Språk:  eng
PublID: r99006038
LokalK: KAT 1

26
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for forebyggende medisin
Forf:  Stevens, J.
Medforf: Tyroler, H. A.
Medforf: Cai, J.
Medforf: Paton, C. C.
Medforf: Folsom, A. R.
Medforf: Tell, Grethe S.
     UiB, Seksjon for forebyggende medisin
Medforf: Schreiner, P. J.
Medforf: Chambless, LE
Tittel: Body weight change and carotid artery wall thickness. The
     Atherosclerosis Risk in Communities (ARIC) Study
Tidskr: American Journal of Epidemiology
ISSN:  0002-9262
År:   1998
Volum:  47
Side(r): s. 563-573
Språk:  eng
PublID: r99006015
StatKat: f
LokalK: KAT 1

27
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for forebyggende medisin
Forf:  Stoltenberg, C.
Medforf: Magnus, P.
Medforf: Lie, Rolv Terje
     UiB, Seksjon for medisinsk statistikk
Medforf: Daltveit, Anne Kjersti
     UiB, Medisinsk fødselsregister
Medforf: Irgens, Lorentz M.
     UiB, Seksjon for forebyggende medisin
Tittel: Influence of consanguinity and maternal education on risk of still bir
     th and infant death in Norway 1967-1993
Tidskr: American Journal of Epidemiology
ISSN:  0002-9262
År:   1998
Volum:  148
Side(r): s. 452-8
Språk:  eng
PublID: r99006039
LokalK: KAT 1

28
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for forebyggende medisin
Forf:  Tell, G.
Tittel: Kolesterolverdier hos norsk ungdom. [Korrespondanse]
Tidskr: Tidsskrift for Den norske lægeforening
ISSN:  0029-2001
År:   1998
Volum:  118
Side(r): s. 2824
Språk:  nor
PublID: r99006019
StatKat: f
LokalK: N KAT 7

29
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for medisinsk statistikk
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for forebyggende medisin
Forf:  Tell, Grethe S.
     UiB, Seksjon for forebyggende medisin
Medforf: Vollset, Stein Emil
     UiB, Seksjon for medisinsk statistikk
Medforf: Lande, B.
Medforf: Pedersen, J. I.
Medforf: Løken, Elin Bjørge
Medforf: Jacobsen, B. K.
Tittel: Folat og helse - ny kunnskap og nye anbefalinger
Tidskr: Tidsskrift for Den norske lægeforening
ISSN:  0029-2001
År:   1998
Volum:  118
Side(r): 3155-3160
Språk:  nor
PublID: r99011313
StatKat: f
LokalK: N KAT 8

30
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for forebyggende medisin
Forf:  Tell, Grethe S.
     UiB, Seksjon for forebyggende medisin
Medforf: Lefkowitz, D. S.
Medforf: Diehr, P.
Medforf: Elster, A. D.
Tittel: Relation between balance and cerebral magnetic resonance abnormalities
     in older adults
Tidskr: Archives of Neurology
ISSN:  0003-9942
År:   1998
Volum:  55
Side(r): s. 73-79
Språk:  eng
PublID: r99006016
LokalK: KAT 1

31
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for forebyggende medisin
Forf:  Visted, T.
Medforf: Nedrebø, B. G.
Medforf: Andreassen, B. S.
Medforf: Olsen, T. C.
Medforf: Einarsen, E.
Medforf: Tell, Grethe S.
     UiB, Seksjon for forebyggende medisin
Tittel: Passiv røyking - aktiv bekjempelse. Kronikk
Tidskr: Bergens Tidende
År:   1998-13-05
Side(r): s. 32
Språk:  nor
PublID: r99006020
StatKat: f
LokalK: N KAT 7


<- forrigeinnholdneste ->