Det historisk-filosofiske fakultet

Griegakademiet, Institutt for musikk

Produksjonsdato : 2001-01-23
Katalogtype: Fullformat.

1
PublKat: A18 (Artikkel i fagtidsskrift, bransjetidsskrift)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Griegakademiet, Institutt for musikk
Forf:  Holter, Stig Wernø
     UiB, Griegakademiet, Institutt for musikk
Tittel: Fra 'Raketsang' til belivet koral. Et forsøk på en psykologisk
     tolkning av salmesangstriden.
Tidskr: Norsk Kirkemusikk
År:   1998
Hefte:  3,4,5
Side(r): 5 - 17/20/17
Emneord: Ludvig M. Lindeman, koralbok, Johan D. Behrens, Otto Winter-Hjelm
Språk:  nor
PublID: r00015279
StatKat: f

2
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Griegakademiet, Institutt for musikk
Forf:  Pedersen, Morten Eide
     UiB, Griegakademiet, Institutt for musikk
Medforf: Nordheim, Arne
Tittel: Arne Nordheims elektroniske musikk - en presentasjon
År:   1998-01-12
Konfer: Pressekonferanse i fb. med lanseringen av CD: Arne Nordheim "El
     ectric"
Sted:  Engebret, Oslo
Emneord: elektroakustisk musikk, samtidsmusikk, Arne Nordheim
SamNor: En presentasjon og oppgang av Arne Nordheims elektroakustiske musikk
     og den innvirkning denne har hatt på hans generelle skrivestil og utt
     rykkseste i fb. med lanseringen av CD-en: Arne Nordheim -- "Electric,
     foredrag og dialog med komponisten.
Språk:  nor
PublID: r99009079
LokalK: Ns

3
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Griegakademiet, Institutt for musikk
Forf:  Pedersen, Morten Eide
     UiB, Griegakademiet, Institutt for musikk
Tittel: Dramaturgiske virkemidler i moderne musikk
År:   1998-02-27
Konfer: Kulturby Bergen år 2000 -- Kulturbynatt 1998
Sted:  Gunnar Sævigs sal, Greigakademiet - inst. for musikk, Bergen
Emneord: samtdismusikk, komposisjon
SamNor: En presentasjon av dramaturgiske virkemidler i moderne musikk, både u
     t fra komponisten og ut fra lytterens behov for å "forstå" og fortolk
     e musikal handlingsmønstre, med perspektiveringer lagt opp mot norsk
     'sonologitradisjon' og mot Bjørn Kruses dramaturgiske metodikk i komp
     oisjonsforståelse.
Språk:  nor
PublID: r99009076
LokalK: Ns

4
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Griegakademiet, Institutt for musikk
Forf:  Pedersen, Morten Eide
     UiB, Griegakademiet, Institutt for musikk
Medforf: Nordheim, Arne
Tittel: En elektrisk aften med Arne Nordheim
År:   1998-01-14
Konfer: Lanseringskonsert for Arne Nordheims cd: "Electric"
Sted:  Lindemansalen, Norges musikkhøgskole, Oslo
Emneord: Arne Nordheim, samtidsmusikk, elektroakustisk musikk
SamNor: Foredrag og samtale med Arne Nordheim om hans pionerinnsats for norsk
     elektroakustisk muikk, og nærmere presentasjon av hans verker fra 19
     70-tallet forkant av konsert med tape-stykker og live electronic-musi
     kk.
Språk:  nor
PublID: r99009182
LokalK: Ns

5
PublKat: A17 (Artikkel i populærvitenskapelig tidsskrift)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Griegakademiet, Institutt for musikk
Forf:  Pedersen, Morten Eide
     UiB, Griegakademiet, Institutt for musikk
Tittel: Ensemble BIT 20
Tidskr: Festspillene i Bergen - informasjonsbok 1998
Red:   Målsnes, Henning
År:   1998-03
Utgiver: Festspillene i Bergen
SamNor: En presentasjon av det bergensbaserte samtidsmusikkensemblet BIT 20.
     Historikk,insternasjonale nettverk og kulturpolitiske satsinger.
Språk:  nor
PublID: r99009077
LokalK: N

6
PublKat: X11 (Lydmateriale (lydbånd, plate, CD m.v.))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Griegakademiet, Institutt for musikk
Forf:  Pedersen, Morten Eide
     UiB, Griegakademiet, Institutt for musikk
Tittel: Fire preludier til sonettene til Vivaldis "fire årstider"
År:   1998-11-08
Org:   Bergen Kammerensemble
Sted:  Bergen, Losjen.
Emneord: Komposisjon, elektroakustisk musikk, montasje
SamNor: Til fremføringen av Vivaldis «Quattro Stagioni» med Bergen Kammerense
     mble og Elise Båtnes, dukket ideen om å få lest opp selve sonettene t
     il 'Årstidene', som er klippet opp og spredt utover de musikalske kom
     mentarene. Sonettene er fra samme tiden som musikken, forfatteren er
     anonym, men det spekuleres i om Vivaldi kan ha hatt en finger med ...
     Etter litt idekasting ble undertegnede trukket inn for å gi en utfor
     ming av tekstene i selvstendige tekst-lyd-montasjer, som kunne funger
     e både som pustehull i programmet og forspill til de enkelte konserte
     ne. Disse består av en opplesning av teksten på italiensk (ved Andrea
     Vergari).Videre et rikt utvalg av naturopptak, utkomponerte instrume
     ntale gester og episoder fremført og tatt opp digitalt, og elektronis
     k skapte omgivelser. Alt strammet inn i små bilder og ‘lytterom’, fra
     det nesten naturalistiske i våren og høsten til det mer abstrakte so
     m den trykkende, hete, insektgnissende sommeren, og den iskalde vinte
     ren. Komposisjonen perspektiverer noen grunnkarakterer i de enkelte s
     onettene og er ikke direkte retoriske ordmalerier.Teksten slipper gre
     it frem strofe for strofe, og blir derfor ikke «usynliggjort» som i Å
     rstidene. For at musikken skulle fungere sammen med de øvrige verkene
     på konserten, og i forhold til denne gruppen publikum, er formforløp
     etnærmest episk, «symfonisk-dramaturgiske» -- et rolig og seigt utvik
     lingsforløp som gir funksjonen av stemningsfulle hvilepunkter i et ha
     stig og omskiftelig program. Verket foreligger i form av datafiler, a
     lt. DAT-tape. Spilletid samlet for de fire satsene: ca. 9.30.
Språk:  ita
PublID: r99009196
LokalK: N

7
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Griegakademiet, Institutt for musikk
Forf:  Pedersen, Morten Eide
     UiB, Griegakademiet, Institutt for musikk
Tittel: Harald Lie: Skinnvengbrev, Symfonisk dans, Elegi op. 3, Symfoni nr. 2
     op. 5
Tidskr: NRK - Musikken
ISSN:  1500-242x
År:   1998-10
Hefte:  08
Emneord: klassisk musikk, norsk, anmeldelse
SamNor: Anmeldelse av Harald Lies (1902-42) orkestermusikk og orkestersanger.
     Kulturrådets Klassikerserie, SIMAX 1998
Språk:  nor
PublID: r99009198
StatKat: f
LokalK: N

8
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Griegakademiet, Institutt for musikk
Forf:  Pedersen, Morten Eide
     UiB, Griegakademiet, Institutt for musikk
Tittel: Johan Kvandal: St. Petersburg symfoniorkester
Tidskr: NRK - Musikken
Red:   Hoff, Esben
År:   1998-11
Hefte:  09
Utgiver: Universitetsforlaget
Emneord: klassisk musikk, anmeldelse, Kvandal, samtidsmusikk, symfoniorkester
SamNor: Anmeldelse av et utvalg av Kvandals orkesterverker og konserter,
     innspilt med St. Petersburgs symfoniorkester, og utgitt på
     Komponistforeningens label Hemera i 1998.
Språk:  nor
PublID: r99009206
StatKat: f
LokalK: N

9
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Griegakademiet, Institutt for musikk
Forf:  Pedersen, Morten Eide
     UiB, Griegakademiet, Institutt for musikk
Tittel: Johan Svendsen: 1. og 2. symfoni
Tidskr: NRK - Musikken
ISSN:  1500-242x
År:   1998-07
Hefte:  05
Emneord: anmeldelse, klassisk musikk, symfoni, Svendsen
SamNor: Anmeldelse av Kringkastingsorkesterets nye innspillinger av Johan
     Svendsens symfonier, på den finske labelen FINLANDIA. Dirigent: Ari
     Rasilainen.
Språk:  nor
PublID: r99009200
StatKat: f
LokalK: N

10
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Griegakademiet, Institutt for musikk
Forf:  Pedersen, Morten Eide
     UiB, Griegakademiet, Institutt for musikk
Tittel: Jon Balke: Rotor
Tidskr: NRK - Musikken
ISSN:  1500-242x
År:   1998-06
Hefte:  04
Emneord: anmeldelse, jazz, samtidsmusikk, Jon Balke, improvisasjon
SamNor: Anmeldelse av Jon Balkes CD 'Rotor', et improvisatorisk-kompositorisk
     samspill mellom pianisten/opphavsmanenn og CIKADA strykekvartett.
     Utgitt på Curling Legs.
Språk:  nor
PublID: r99009201
StatKat: f
LokalK: N

11
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Griegakademiet, Institutt for musikk
Forf:  Pedersen, Morten Eide
     UiB, Griegakademiet, Institutt for musikk
Tittel: Komponisten i klasserommet
År:   1998-02-06
Konfer: Fagpedagogisk dag - Universitetet i Bergen, 1998
Sted:  Griegakademiet - inst. for musikk, Bergen
Emneord: musikk, komposisjon
SamNor: En fremstilling av nyere pedagogiske og metodiske opplegg for kompone
     ring i musikkfaget i skoleverket.
Språk:  nor
PublID: r99009074
LokalK: Ns

12
PublKat: X11 (Lydmateriale (lydbånd, plate, CD m.v.))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Griegakademiet, Institutt for musikk
Forf:  Pedersen, Morten Eide
     UiB, Griegakademiet, Institutt for musikk
Medforf: Clapperton, James
     UiB, Griegakademiet, Institutt for musikk
Medforf: Johnson, Geir
Medforf: Moe, Ole Henrik
Medforf: Hernes, Leif
Medforf: Buene, Eivind
Tittel: Konsert/performance med The TRASH ensemble, ULTIMA -98
År:   1998-10
Org:   ULTIMA-festivalen
Sted:  ULTIMA-festivalen, Oslo 1998
Emneord: performance, konsert, samtidsmusikk, komposijon
SamNor: En kollektiv performance for seks personer og seks CD-spillere,
     basert på John Cage's chance operations over gjenutgivelse av
     POPOFONI fra 70-talle (der norske samtidskomponister skrev
     populærmusikk (??), i kjølvannet av den historiske Grand
     Prix-debatten.) The TRASH ensemble består av et utvalg komponister og
     musikkvitere og en danser og koreograf, som i ulike prosjekter
     utforsker og tar i bruk mer radikale uttrykksmidler enn det som er
     'mainstream' innenfor samtidsmusikken, spesielt i Norge. Og tilnæmer
     seg erfaringer og tradisjoner som mer ligger innenfor dans, teater og
     performance. I sin natur er denne konserten lite egnet for
     tradisjonell lydfesting eller dokumentasjon, utover sted og
     tidsplassering.En beskrivelse av fremføringen, prosedyrene og
     beregningsformlene som bestemmer de endelige
     tilfeldighetsoperasjonene er tilgjengelig.
Språk:  nor
PublID: r99009193
StatKat: f
LokalK: N

13
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Griegakademiet, Institutt for musikk
Forf:  Pedersen, Morten Eide
     UiB, Griegakademiet, Institutt for musikk
Tittel: Leif Ove Andsnes: Dan långje jångje vettranåttæ
Tidskr: NRK - Musikken
ISSN:  1500-242x
År:   1998-03
Hefte:  01
Emneord: klaver, Leif Ove Andsnes, norsk musikk, klassisk musikk, anmeldelse
SamNor: Anmeldelse av Andsnes' siste cd på EMI med norske verker for klaver
     solo. (Grieg, Sæverud, Tveitt, Monrad Johansen, Valen).
Språk:  nor
PublID: r99009204
StatKat: f
LokalK: N

14
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Griegakademiet, Institutt for musikk
Forf:  Pedersen, Morten Eide
     UiB, Griegakademiet, Institutt for musikk
Tittel: Musikk og nevrologi. Hørbare konsekvenser av hjerneskade og/eller
     mentale forstyrrelser hos komponister.
År:   1998-10-09
Konfer: Bergenskonferansen for norske nevrologer, arrangør: Boehringer
     Ingelheim
Sted:  Radisson SAS (Bryggen), Bergen
Emneord: musikk, nevrologi, kreativitet, hjerneskade, komposisjon
SamNor: En presentasjon av hvordan hjerneskade og/eller mentale forstyrrelser
     kan påvirke den kreativge prosessen hos komponsiter, og også hvordan
     dette ak gi seg til kjenne i det endelige verk, go derav probelmer
     med forståelsen av verket. En sammenholding av endringer dokumentert
     i kliniske sykdomsbeskrivelser og utvikling av komposistorisk stil.
     Spesiell vekt på Sch ubert, Dvorak og Scelci. Fyldig bruk av
     musikalske eksempler som spesifikt viser komponistens (manglende
     eller endrede) evne til konsentrasjon og uttrykk eller særlige
     tidsfølelse og tilstedeværelse. (2 timers foredrag)
Språk:  nor
PublID: r99009186
StatKat: f
LokalK: Ns

15
PublKat: X11 (Lydmateriale (lydbånd, plate, CD m.v.))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Griegakademiet, Institutt for musikk
Forf:  Pedersen, Morten Eide
     UiB, Griegakademiet, Institutt for musikk
Medforf: Clapperton, James
     UiB, Griegakademiet, Institutt for musikk
Medforf: Johnson, Geir
Medforf: Steen, Helge
Medforf: Moe, Ole Henrik
Medforf: Hernes, Leif
Tittel: "Mutter Collage" - performance/konsert med The TRASH Ensemble
År:   1998-05
Org:   Music Factory, Bergen
Sted:  Bergen - Music Factory
Emneord: konsert, performance, samtidsmusikk, komposisjon
SamNor: En blanding av konsert og kollektiv performance med the TRASH
     ensemble bestående av en gruppe samtidskomponister og musikkvitere,
     en teknomusiker o lyddesigner (Helge Steen/Deathprod), dans (Leif
     Hernes - Dans Design), med utforsking av lyden eller ikke-lyden i
     steiner, papir, industristøy, konseptmusikk.og bevegelser. (Lydsiden
     er dokumntert hos Music Factory, Bergen.) Men registeringen gleder
     først og fremst konsertprosjektet.
Språk:  nor
PublID: r99009192
StatKat: f
LokalK: N

16
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Griegakademiet, Institutt for musikk
Forf:  Pedersen, Morten Eide
     UiB, Griegakademiet, Institutt for musikk
Tittel: Norsk musikk i utvikling, 1960-1980.
År:   1998-11-19
Konfer: Autunnale-festivalen, Bergen
Sted:  Bergen
Emneord: samtidsmusikk, musikkhistorie, norsk musikk
SamNor: En presentasjon og oversikt over utviklingstrekk i norsk musikkliv og
     komposisjonspraksis, i forbindelse med Autunnale-festivalens tematis
     erte forelesninger over musikk, kultur og samfunn i perioden 1960-198
     0. Spesielt gikk forelesningen inn på brytningen mellom modernisme og
     tradisjonalisme, og betydningen av til dels nye institusjoner i musi
     kklivet fikk for oppgraderingen av kunstnerisk kompetanse som en egen
     verdi, som Musikkhøgskole, Rikskonserter, Ny Musikk og aksjoner som K
     unstneraksjonen. Videre hvordan musikklivet preges av nye stillinger
     og arbeidsformer som bla. distrikstsmusikere og musikkskolelærere, og
     hvordan dette har medvirket til å gi norsk musikkliv det løft det ha
     r fått de siste årene...
Språk:  nor
PublID: r99009195
LokalK: Ns

17
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Griegakademiet, Institutt for musikk
Forf:  Pedersen, Morten Eide
     UiB, Griegakademiet, Institutt for musikk
Tittel: Ny musikk - kunnskap og oversikt
År:   1998-02-06
Konfer: Fagpedagogisk dag, Universitetet i Bergen
Sted:  Griegakademiet - inst. for musikk, Bergen
Emneord: samtidsmusikk, informasjonsbaser, musikkhistorie
SamNor: En orienterende forelesning over utviklingen innen norsk samtidsmusik
     k fra frigjøringen og frem til i dag, og informasjoner om relevant li
     tteratur informasjonsbaser/service/partiturer/innspillinger.
Språk:  nor
PublID: r99009075
LokalK: Ns

18
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Griegakademiet, Institutt for musikk
Forf:  Pedersen, Morten Eide
     UiB, Griegakademiet, Institutt for musikk
Tittel: Oversikt over norsk musikkhistorie
År:   1998-03
Konfer: BI-Reiselivslinjen
Sted:  BI - Bergen
Emneord: norsk musikkhistorie
SamNor: Et oppriss av norsk musikkhistorie i fortid og samtid, sett opp mot u
     tviklingen i det nroske samfunn og kulturliv. Spesielt belyst er forh
     oldet mellom lokal fornakring og internasjonal påvirkning, og mellom
     folkekultur og noderne bruk av kunst.
Språk:  nor
PublID: r99009184
LokalK: Ns

19
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Griegakademiet, Institutt for musikk
Forf:  Pedersen, Morten Eide
     UiB, Griegakademiet, Institutt for musikk
Tittel: Pascal Dusapin: Medeamaterial
Tidskr: NRK - Musikken
ISSN:  1500-242x
År:   1998-09
Hefte:  07
Emneord: anmeldelse, klassisk musikk, samtidsmusikk, opera
SamNor: Anmeldelse av den franske komponisten Pascal Dusapins opera
     'Medeamaterial, basert på Heiner Müllers tekst om Medea og Jason. I
     skjøringspunktet mellom barokk og samtid, med norske Hilde Leidland i
     hovedrollen, og akkompagnert av barokkensemblet Ensmeble de la
     Chapelle Royale, ledet av Ph. Herreweghe. Liveopptak utgitt på
     Harmonia Mundi, Frankrike.
Språk:  nor
PublID: r99009199
StatKat: f
LokalK: N

20
PublKat: A17 (Artikkel i populærvitenskapelig tidsskrift)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Griegakademiet, Institutt for musikk
Forf:  Pedersen, Morten Eide
     UiB, Griegakademiet, Institutt for musikk
Tittel: (Programbok Risør Kammermusikkfest). Verkkommentarer og
     komponistbiografier.
Tidskr: Programbok Risør Kammermusikkfest 1998
År:   1998-06
Volum:  1998
Emneord: musikk
SamNor: Komponistbiografier og verkomtaler til de enkelte konsertene under
     Risør Kammermusikkfest; Lars A. Tomters og Leif Ove Andsnes' årlige
     kammermusikkfestival i Risør
Språk:  nor
PublID: r99009073
StatKat: f
LokalK: N

21
PublKat: A17 (Artikkel i populærvitenskapelig tidsskrift)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Griegakademiet, Institutt for musikk
Forf:  Pedersen, Morten Eide
     UiB, Griegakademiet, Institutt for musikk
Tittel: På søken etter den tapte tid
Tidskr: Music Factory 1998 - programbok
Red:   Johnson, Geir
År:   1998-05
Utgiver: Music Factory
Emneord: Klaus Huber, samtidsmusikk, musikkhistorie, musikkestetikk
SamNor: En presentasjon av komponisten og komposisjonsprofessoren Klaus Huber
     og hans sentrale posisjon i forhold til europeisk samtidsmuikk og
     komposisjonsutdanning.Dette som en innføring i forkant av hans ukes
     master class ved Griegakademiet - inst. for musikk og Music Factory
     under Festspillene, og en egen portrettkonsert under Music
     Factory-festivalen.
Språk:  nor
PublID: r99009078
StatKat: f
LokalK: N

22
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Griegakademiet, Institutt for musikk
Forf:  Pedersen, Morten Eide
     UiB, Griegakademiet, Institutt for musikk
Tittel: Rapport fra de nordlige egne. (Rapporter fra Ilios-festivalen i HArsta
     d og Nordlyd-festivalen i Trondheim.)
Tidskr: Årbok for norsk samtidsmusikk 1997
Red:   Kolberg, Kåre
Red:   Habbestad, Kjell
ISSN:  0809-1471
År:   1998
Volum:  1997
Side(r): 113-121
Utgiver: Norsk komponistforening, Oslo
SamNor: Rapporter og oppsummeringer av samtidsfestivalene ILIOS i Harstad jan
     . -97, og NORDLYD i Trondheim nov. -97.
Språk:  nor
PublID: r99009071
LokalK: N

23
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Griegakademiet, Institutt for musikk
Forf:  Pedersen, Morten Eide
     UiB, Griegakademiet, Institutt for musikk
Tittel: Rolf Wallin: Klarinettkonsert
Tidskr: NRK - Musikken
ISSN:  1500-242x
År:   1998-04
Hefte:  02
Emneord: samtidsmusikk, Rolf Wallin, anmeldelse, klarinettkonsert
SamNor: Anmeldelse av CD-single, med Rolf Wallins klarinettkonsert, utgitt av
     Norsk Komponistforening i anledning av at Wallin vant Nordisk Råds
     musikkpris med dette verket. Innspilt med Leif Arne Tangen Pedersen
     som solist, i smaspill med Oslofilharmonien, ledet av Christian
     Eggen.
Språk:  nor
PublID: r99009203
StatKat: f
LokalK: N

24
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Griegakademiet, Institutt for musikk
Forf:  Pedersen, Morten Eide
     UiB, Griegakademiet, Institutt for musikk
Tittel: Solveig Kringelborn: Black Roses
Tidskr: NRK - Musikken
ISSN:  1500-242x
År:   1998-11
Hefte:  09
Emneord: klaver, sang, lied, Kringlebotn, anmeldelse, klassisk musikk
SamNor: Anmeldelse av Solveig Kringelborn (Kringlebotn) akkompagnert av
     Malcolm Martineau (piano) og hennes internasjonale lansering av
     nordiske sentrale v for sang og kalver, på Virgin. (Grieg, Sibelius,
     Rangström, Nielsen.)
Språk:  nor
PublID: r99009205
StatKat: f
LokalK: N

25
PublKat: X11 (Lydmateriale (lydbånd, plate, CD m.v.))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Griegakademiet, Institutt for musikk
Forf:  Pedersen, Morten Eide
     UiB, Griegakademiet, Institutt for musikk
Tittel: Time and Bell have buried the Day (AT the still Point of the Turning W
     orld - (T.S: Eliot.)
År:   1998-11-22
Org:   Autunnale-festivalen
Sted:  Bergen
Emneord: Komposisjon, samtidsmusikk
SamNor: Dette er partitur til en nyskrevet klaversolo, urfremført av James Cl
     apperton, inst. for musikk/Griegakademiet på ovennevnte dato. Denne s
     atsen er et stillestående klangsentrert stykke for klaver. Satsen vil
     videre inngå som en neddempet del av en større syklus for klaver, de
     r satsene bygger på utsagn fra T.S.Eliot, verket er under skriving. N
     år syklusen er fullført, vil hele partituret være tilgjengelig via No
     rsk Musikkinformasjon (NMI), Oslo.
Språk:  nor
PublID: r99009194
LokalK: N

26
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Griegakademiet, Institutt for musikk
Forf:  Pedersen, Morten Eide
     UiB, Griegakademiet, Institutt for musikk
Tittel: Trender i tiden
År:   1998-07-03
Konfer: BIT 20 - konsert (for internasjonalt kulturcruise
Sted:  Håkonshallen - Bergen
Emneord: samtidsmusikk
SamEng: A concert in historical surroundings,presenting different trends in i
     nternational and local contemporary music. One of Norway's leading mu
     sicologists in the field of contemporary music will give a detailed i
     ntroduction to the composers and the works of tonight's programme. Mu
     sic of our century's leading figures in contemporary art music will b
     e performed by the internationally acclaimed Ensemble BIT 20, based i
     n Bergen.
Språk:  nor
PublID: r99009183
LokalK: s

27
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Griegakademiet, Institutt for musikk
Forf:  Pedersen, Morten Eide
     UiB, Griegakademiet, Institutt for musikk
Tittel: Truls Mørk: Miaskovsky, Prokofiev
Tidskr: NRK - Musikken
ISSN:  1500-242x
År:   1998-05
Hefte:  03
Emneord: klassisk musikk, anmeldelse, konsert, Truls Mørk
SamNor: Anmeldelse av Truls Mørks CD-innspilling på Virgin, med City of
     Birminghams symfoniorkester/Paavo Järvi, og verker for cello og
     orkester av Prokofiev og Miaskovsky.
Språk:  nor
PublID: r99009202
StatKat: f
LokalK: N

28
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Griegakademiet, Institutt for musikk
Forf:  Pedersen, Morten Eide
     UiB, Griegakademiet, Institutt for musikk
Tittel: Vertavo strykekvartett: Johannes Brahms
Tidskr: NRK - Musikken
ISSN:  1500-242x
År:   1998-12
Hefte:  10
Emneord: Kammermusikk, anmeldelse, klassisk musikk, Brahms
SamNor: Anmeldelse av Vertavokvartettens utgivelse på CD av Brahms'
     strykevkartetter (SIMAX Classics PSC 1156, 1998.
Språk:  nor
PublID: r99009197
StatKat: f
LokalK: N

29
PublKat: X11 (Lydmateriale (lydbånd, plate, CD m.v.))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Griegakademiet, Institutt for musikk
Forf:  Sætre, Steinar
     UiB, Griegakademiet, Institutt for musikk
Tittel: Doctor Jazz (CD-utgivelse med Louisiana Washboard Five)
År:   1998-07
Org:   HJCD1019
PublID: r99014312
StatKat: f

30
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Griegakademiet, Institutt for musikk
Forf:  Sætre, Steinar
     UiB, Griegakademiet, Institutt for musikk
Tittel: Festivalrapport fra Sildajazz
Tidskr: Jazznytt
ISSN:  0332-7248
År:   1998
Hefte:  3
Språk:  nor
PublID: r99014316
StatKat: f
LokalK: N

31
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Griegakademiet, Institutt for musikk
Forf:  Sætre, Steinar
     UiB, Griegakademiet, Institutt for musikk
Tittel: Konsertanmeldelse: Arne Domnerus
Tidskr: Haugesunds Avis
År:   1998-08-17
Språk:  nor
PublID: r99014315
StatKat: f
LokalK: N

32
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Griegakademiet, Institutt for musikk
Forf:  Sætre, Steinar
     UiB, Griegakademiet, Institutt for musikk
Tittel: Konsertanmeldelse: John Pizzarelli
Tidskr: Haugesunds Avis
År:   1998-08-13
Språk:  nor
PublID: r99014313
StatKat: f
LokalK: N

33
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Griegakademiet, Institutt for musikk
Forf:  Sætre, Steinar
     UiB, Griegakademiet, Institutt for musikk
Tittel: Konsertanmeldelse: Paris All-Star
Tidskr: Haugesunds Avis
År:   1998-08-15
Språk:  nor
PublID: r99014314
StatKat: f
LokalK: N

34
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Griegakademiet, Institutt for musikk
Forf:  Sætre, Steinar
     UiB, Griegakademiet, Institutt for musikk
Tittel: Ulike psykologiske strategier for prestasjonsforberedeles i
     musikkutøving
År:   1998-02
Konfer: Faglig-pedagogisk dag, UiB
Sted:  Bergen
PublID: r99014311
StatKat: f
LokalK: N


<- forrigeinnholdneste ->