Det medisinske fakultet

Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for arbeidsmedisin

Produksjonsdato : 2001-01-23
Katalogtype: Fullformat.

1
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for arbeidsmedisin
Forf:  Bråtveit, Magne
     UiB, Seksjon for arbeidsmedisin
Tittel: Kjemisk arbeidsmiljø for klargjørere av biler. Rapport nr. 1/98.
År:   1998
Utgiver: Seksjon for arbeidsmedisin, UiB.
Språk:  nor
PublID: r99001171
LokalK: NKAT 3

2
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for arbeidsmedisin
Forf:  Bull, Nils
     UiB, Seksjon for arbeidsmedisin
Medforf: Riise, Trond
     UiB, Seksjon for arbeidsmedisin
Medforf: Moen, Bente E
     UiB, Seksjon for arbeidsmedisin
Tittel: Fruktbarhet og spontanaborter hos par hvor mannen tilhører noen utvalg
     te yrker. Rapport nr. 2/98.
År:   1998
Utgiver: Seksjon for arbeidsmedisin, UiB.
Språk:  nor
PublID: r99001170
LokalK: NKAT 3

3
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for arbeidsmedisin
Forf:  Hollund, Bjørg Eli
     UiB, Seksjon for arbeidsmedisin
Medforf: Moen, Bente Elisabeth
     UiB, Seksjon for arbeidsmedisin
Tittel: Chemical Exposure in Hairdresser Salons: Effect of Local Exhaust
     Ventilation.
Tidskr: The Annals of Occupational Hygiene
ISSN:  0003-4878
År:   1998
Volum:  42
Side(r): 277-281
Språk:  eng
PublID: r99001160
StatKat: f
LokalK: KAT 1

4
PublKat: A03 (Artikkel i nordisk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for arbeidsmedisin
Forf:  Moen, Bente E
     UiB, Seksjon for arbeidsmedisin
Medforf: Kyvik, Knut Rasmus
     UiB, Seksjon for arbeidsmedisin
Tittel: Løsemiddelskader i nervesystemet.
Tidskr: Tidsskrift for Den Norske Lægeforening
ISSN:  0029-2001
År:   1998
Volum:  118
Side(r): 721-726
Språk:  nor
PublID: r99001164
StatKat: f
LokalK: NKAT 8

5
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for arbeidsmedisin
Forf:  Moen, Bente E
     UiB, Seksjon for arbeidsmedisin
Tittel: Sjøfartsmedisin i Norge.
Tidskr: Medisinsk mangfold-mangfoldig medisiner. Festskrift til Øyv
     ind Larsen på hans 60-års dag.
Red:   Heiberg, A
Red:   Falkum, E
Red:   Nylenna, Magne
År:   1998
Side(r): 117-132
Utgiver: Universitetsforlaget, Oslo.
Språk:  nor
PublID: r99001163
LokalK: NKAT 6

6
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for arbeidsmedisin
Forf:  Myhr, Kjell-Morten
Medforf: Riise, Trond
     UiB, Seksjon for arbeidsmedisin
Medforf: Barrett-Connor, Elizabeth
Medforf: Myrmel, H
Medforf: Vedeler, Christian
Medforf: Gronning, Marit
Medforf: Kalvenes, MB
Medforf: Nyland, Harald
Tittel: Altered antibody pattern to Epstein-Barr virus but not to other
     herpesviruses in multiple sclerosis: a population based case-control
     study from western Norway.
Tidskr: Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry
ISSN:  0022-3050
År:   1998
Volum:  64
Side(r): 539-542
Språk:  eng
PublID: r99001167
StatKat: f
LokalK: KAT 1

7
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for arbeidsmedisin
Forf:  Torp, Steffen
     UiB, Seksjon for arbeidsmedisin
Medforf: Riise, Trond
     UiB, Seksjon for arbeidsmedisin
Medforf: Moen, Bente E
     UiB, Seksjon for arbeidsmedisin
Tittel: Helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i norske bilverksteder. Rapport.
År:   1998
Utgiver: Seksjon for arbeidsmedisin, UiB.
Språk:  nor
PublID: r99001169
LokalK: NKAT 3


<- forrigeinnholdneste ->