Det medisinske fakultet

Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for allmennmedisin

Produksjonsdato : 2001-01-23
Katalogtype: Fullformat.

1
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for allmennmedisin
Forf:  Alræk, Terje
     UiB, Seksjon for allmennmedisin
Medforf: Bærheim, Anders
     UiB, Seksjon for allmennmedisin
Tittel: Residiverende ukomplisert cystitt hos voksne kvinner. Evaluering av ak
     upunkturdiagnoser og mulige patogenetiske mekanismer ut fra medisinske
     og akupunkturbaserte systemer.
År:   1998-04-22
Konfer: Instituttets dag.
Sted:  Rica Travel Hotel, Bergen.
Språk:  nor
PublID: r98028014
StatKat: f
LokalK: NsKAT 3

2
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for allmennmedisin
Forf:  Aune, Audun
Medforf: Alræk, Terje
     UiB, Seksjon for allmennmedisin
Medforf: Li Hua, Huo
Medforf: Bærheim, Anders
     UiB, Seksjon for allmennmedisin
Tittel: Acupuncture in the prophylaxis of recurrent lower urinary tract infect
     ion in adult women.
Tidskr: Scand J Prim Health Care
År:   1998
Volum:  16
Side(r): 37-39
Språk:  eng
PublID: r98028015
StatKat: f
LokalK: KAT 1

3
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for allmennmedisin
Forf:  Aune, Audun
Medforf: Alræk, Terje
Medforf: Li Hua, Huo
Medforf: Bærheim, Anders
     UiB, Seksjon for allmennmedisin
Tittel: Acupuncture in the prophylaxis of recurrent lower urinary tract infect
     ion in adult women.
År:   1998-12
Konfer: 5th Annual Symposium on Complementary Health Care.
Sted:  University of Exeter.
Språk:  eng
PublID: r98028016
StatKat: f
LokalK: sKAT 3

4
PublKat: D03 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert abstract (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for allmennmedisin
Forf:  Aune, Audun
     UiB, Seksjon for allmennmedisin
Medforf: Alræk, Terje
     UiB, Seksjon for allmennmedisin
Medforf: Li Hua, Huo
Medforf: Bærheim, Anders
     UiB, Seksjon for allmennmedisin
Tittel: Acupuncture prophylaxis in recurrent cystitis.
Tidskr: Abstracts 1998.
År:   1998
Side(r): 153-153
Konfer: Wonca `98.
Sted:  Dublin.
Språk:  eng
PublID: r98028053
StatKat: f
LokalK: sKAT 3

5
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for allmennmedisin
Forf:  Aune, Audun
     UiB, Seksjon for allmennmedisin
Medforf: Alræk, Terje
     UiB, Seksjon for allmennmedisin
Medforf: Li Hua, Huo
Medforf: Bærheim, Anders
     UiB, Seksjon for allmennmedisin
Tittel: Kan akupunktur forebygge blærekatarr hos kvinner?
Tidskr: Tidsskrift for Den Norske Lægeforening
ISSN:  0029-2001
År:   1998
Volum:  118
Side(r): 1370-1372
Språk:  nor
PublID: r98028054
StatKat: f
LokalK: NKAT 8

6
PublKat: B01 (Faglig bok, rapport m.v. utgitt på forlag (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for allmennmedisin
Forf:  Bergsjø, Per
     UiB, Obstetrisk og gynekologisk avdeling
Medforf: Førde, Reidun
Medforf: Sjøli, SI
Medforf: Smith, EC
Medforf: Telje, Jo
Medforf: Thesen, Janecke
     UiB, Seksjon for allmennmedisin
Tittel: Svangerskapsomsorg i allmennpraksis. 3. utgave.
År:   1998
Utgiver: Universitetsforlaget.
Språk:  nor
PublID: r98028055
StatKat: f
LokalK: NKAT 6

7
PublKat: D03 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert abstract (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for allmennmedisin
Forf:  Bjorvatn, Bjørn
     UiB, Seksjon for allmennmedisin
Medforf: Kecklund, G
Medforf: Åkerstedt, T
Tittel: Bright light facilitates adaption to night work in the North Sea and r
     eadaption to day life.
Tidskr: J Sleep Research 1998, 7 (suppl. 2)
År:   1998-09
Side(r): 26-26
Konfer: Kongress
Sted:  Madrid, Spania
Språk:  eng
PublID: r99000993
LokalK: s

8
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for allmennmedisin
Forf:  Bjorvatn, Bjørn
     UiB, Seksjon for allmennmedisin
Medforf: Ursin, R
Tittel: Changes in sleep and wakefulness following 5-HT1A ligands given system
     atically and locally in different brain regions.
Tidskr: Reviews in the Neurosciences
ISSN:  0334-1763
År:   1998
Volum:  9
Side(r): 265-273
Språk:  eng
PublID: r99015115
StatKat: f
LokalK: KAT 1

9
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for allmennmedisin
Forf:  Bjorvatn, Bjørn
     UiB, Seksjon for allmennmedisin
Medforf: Ursin, Reidun
     UiB, Fysiologisk institutt
Tittel: Changes in sleep wakefulness following 5-HT1A ligands given
     systematically and locally in different brain regions.
Tidskr: Reviews in the Neurosciences.
ISSN:  0334-1763
År:   1998
Volum:  9
Hefte:  3
Side(r): 265-273
Språk:  eng
PublID: r98028060
StatKat: f
LokalK: KAT 1

10
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for allmennmedisin
Forf:  Bjorvatn, Bjørn
     UiB, Seksjon for allmennmedisin
Medforf: Fagerland, Snorre
     UiB, Fysiologisk institutt
Medforf: Ursin, Reidun
     UiB, Fysiologisk institutt
Tittel: EEG power densities (0.5 - 20.0 Hz) in different sleep/wake stages in
     rats.
Tidskr: Physiology & Behavior
ISSN:  0031-9384
År:   1998
Volum:  63
Side(r): 413-417
Språk:  eng
PublID: r98028056
StatKat: f
LokalK: KAT 1

11
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for allmennmedisin
Forf:  Bjorvatn, Bjørn
     UiB, Seksjon for allmennmedisin
Tittel: Intervju i Aftenposten om jet lag.
Tidskr: Aftenposten
År:   1998-06-13
Språk:  nor
PublID: r99001151
LokalK: NKAT 7

12
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for allmennmedisin
Forf:  Bjorvatn, Bjørn
     UiB, Seksjon for allmennmedisin
Tittel: Intervju i Aftenposten om jordstråleskjerming.
Tidskr: Aftenposten
År:   1998-11-08
Språk:  nor
PublID: r99001157
LokalK: NKAT 7

13
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for allmennmedisin
Forf:  Bjorvatn, Bjørn
     UiB, Seksjon for allmennmedisin
Tittel: Intervju i Aftenposten om lysbehandling.
Tidskr: Aftenposten
År:   1998-02-08
Språk:  eng
PublID: r99001146
LokalK: NKAT 7

14
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for allmennmedisin
Forf:  Bjorvatn, Bjørn
     UiB, Seksjon for allmennmedisin
Tittel: Intervju i Agderposten om snuing av døgnet under OL.
Tidskr: Agderposten
År:   1998-02-07
Språk:  nor
PublID: r99001144
LokalK: NKAT 7

15
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for allmennmedisin
Forf:  Bjorvatn, Bjørn
     UiB, Seksjon for allmennmedisin
Tittel: Intervju i Allers om søvnløshet.
Tidskr: Allers
År:   1998-10-13
Språk:  nor
PublID: r99001154
LokalK: NKAT 7

16
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for allmennmedisin
Forf:  Bjorvatn, Bjørn
     UiB, Seksjon for allmennmedisin
Tittel: Intervju i BT om vinterdepresjon og lysbehandling.
Tidskr: BT
År:   1998-09-08
Språk:  nor
PublID: r99001152
LokalK: NKAT 7

17
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for allmennmedisin
Forf:  Bjorvatn, Bjørn
     UiB, Seksjon for allmennmedisin
Tittel: Intervju i Dagsavisen om søvn.
Tidskr: Dagsavisen
År:   1998-01-10
Språk:  nor
PublID: r99001141
LokalK: NKAT 7

18
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for allmennmedisin
Forf:  Bjorvatn, Bjørn
     UiB, Seksjon for allmennmedisin
Tittel: Intervju i Oppland Arbeiderblad om Bergen Søvnsenter.
Tidskr: Oppland Arbeiderblad
År:   1998-10-17
Språk:  nor
PublID: r99001155
LokalK: NKAT 7

19
PublKat: X15 (Deltagelse i radio/TV-program av faglig/populærvitenskapelig karakter)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for allmennmedisin
Forf:  Bjorvatn, Bjørn
     UiB, Seksjon for allmennmedisin
Tittel: Intervju i P4 om hvorfor vi sover forskjellig antall timer.
År:   1998
Sted:  P4
Språk:  nor
PublID: r99001137
LokalK: N

20
PublKat: X15 (Deltagelse i radio/TV-program av faglig/populærvitenskapelig karakter)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for allmennmedisin
Forf:  Bjorvatn, Bjørn
     UiB, Seksjon for allmennmedisin
Tittel: Intervju i Radio 1 Nord om døgnrytmer.
År:   1998
Sted:  Radio 1 Nord
Språk:  eng
PublID: r99001138
LokalK: N

21
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for allmennmedisin
Forf:  Bjorvatn, Bjørn
     UiB, Seksjon for allmennmedisin
Tittel: Intervju i VG om døgnrytmer.
Tidskr: VG
År:   1998-03-30
Språk:  nor
PublID: r99001150
LokalK: NKAT 7

22
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for allmennmedisin
Forf:  Bjorvatn, Bjørn
     UiB, Seksjon for allmennmedisin
Tittel: Intervju i VG om snuing av døgnet under OL.
Tidskr: VG
År:   1998-02-04
Språk:  nor
PublID: r99001142
LokalK: NKAT 7

23
PublKat: X99 (Uspesifisert annet faglig resultat)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for allmennmedisin
Forf:  Bjorvatn, Bjørn
     UiB, Seksjon for allmennmedisin
Tittel: Intervjuet
År:   1998
Sted:  Innsyn 6/98, Kontaktorgan for Haukeland sykehus, Desember
Språk:  nor
PublID: r00004245
StatKat: f

24
PublKat: X99 (Uspesifisert annet faglig resultat)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for allmennmedisin
Forf:  Bjorvatn, Bjørn
     UiB, Seksjon for allmennmedisin
Tittel: Intervjuet om A/B-mennesker
År:   1998
Sted:  VG 26.11.
Språk:  nor
PublID: r00004237
StatKat: f

25
PublKat: X99 (Uspesifisert annet faglig resultat)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for allmennmedisin
Forf:  Bjorvatn, Bjørn
     UiB, Seksjon for allmennmedisin
Tittel: Intervjuet om vintertretthet
År:   1998
Sted:  VG 08.12.
Språk:  nor
PublID: r00004242
StatKat: f

26
PublKat: A42 (Leder, anmeldelse, kronikk i dags- og ukepresse)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for allmennmedisin
Forf:  Bjorvatn, Bjørn
     UiB, Seksjon for allmennmedisin
Tittel: Kronikk om søvn - til glede eller plage.
Tidskr: Bergens Tidende
År:   1998-12-15
Språk:  nor
PublID: r00004228
StatKat: f
LokalK: KAT 7

27
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for allmennmedisin
Forf:  Bjorvatn, Bjørn
     UiB, Seksjon for allmennmedisin
Medforf: Kecklund, G
Medforf: Åkerstedt, T
Tittel: Rapid adaptation to night work at an oil platform, but slow
     readaptation after returning home.
Tidskr: Journal of Occupational and Environmental Medicine
ISSN:  1076-2752
År:   1998
Volum:  40
Side(r): 601-608
Språk:  eng
PublID: r98028058
StatKat: f
LokalK: KAT 1

28
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for allmennmedisin
Forf:  Bjorvatn, Bjørn
     UiB, Seksjon for allmennmedisin
Medforf: Fornal, CA
Medforf: Martin, FJ
Medforf: Metzler, CW
Medforf: Jacobs, BL
Tittel: The 5-HT1A receptor antagonist p-MPPI blocks 5-HT1A autoreceptors and
     increases dorsal raphe unit activity in awake cats
Tidskr: European Journal of Pharmacology
ISSN:  0014-2999
År:   1998
Volum:  356
Hefte:  2/3
Side(r): 167-178
Språk:  eng
PublID: r98028057
StatKat: f
LokalK: KAT 1

29
PublKat: X12 (Billedmateriale (foto, diasserie, film, video, multimediaprodukt m.v.))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for allmennmedisin
Forf:  Bjorvatn, Bjørn
     UiB, Seksjon for allmennmedisin
Tittel: Videofilm om "Treatment of chronic insomnia" i regi av RPR.
År:   1998
Sted:  Marseille, Frankrike.
Språk:  eng
PublID: r99001139

30
PublKat: D03 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert abstract (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for allmennmedisin
Forf:  Bjørkum, Alvhild Alette
Medforf: Portas, CM
Medforf: Bjorvatn, Bjørn
     UiB, Seksjon for allmennmedisin
Medforf: Sørensen, E
Medforf: Grønli, Janne
Medforf: Ursin, Reidun
     UiB, Fysiologisk institutt
Tittel: Dialysis perfusion of a 5-HT1A receptor antagonist in dorsal raphe
     nucleus increases 5-HT levels in sleep and waking.
Tidskr: Soc Neurosci Abstract
År:   1998-11
Konfer: Kongress
Sted:  Los Angeles
Språk:  eng
PublID: r99000996
StatKat: f
LokalK: s

31
PublKat: D03 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert abstract (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for allmennmedisin
Forf:  Bjørkum, Alvhild Alette
Medforf: Portas, CM
Medforf: Bjorvatn, Bjørn
     UiB, Seksjon for allmennmedisin
Medforf: Sørensen, E
Medforf: Grønli, Janne
Medforf: Ursin, Reidun
     UiB, Fysiologisk institutt
Tittel: Microdialysis perfusion of a 5-HT1A receptor antagonist in dorsal raph
     e nucleus change 5-HT levels in sleep and waking.
Tidskr: J Sleep Research 7 (suppl 2)
År:   1998-09
Side(r): 26-26
Konfer: Kongress
Sted:  Madrid, Spania
Språk:  eng
PublID: r99000994
LokalK: s

32
PublKat: D03 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert abstract (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for allmennmedisin
Forf:  Bjørkum, Alvhild Alette
Medforf: Portas, CM
Medforf: Bjorvatn, Bjørn
     UiB, Seksjon for allmennmedisin
Medforf: Sørensen, E
Medforf: Grønli, Janne
Medforf: Ursin, Reidun
     UiB, Fysiologisk institutt
Tittel: Perfusion by microdialysis of a 5-HT1A receptor antagonist in dorsal r
     aphe nucleus increases 5-HT levels in sleep and waking.
År:   1998-09
Konfer: Serotonin 50th Anniversary Meeting 1998.
Sted:  Princeton, USA
Språk:  eng
PublID: r99000995
StatKat: a
LokalK: s

33
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for allmennmedisin
Forf:  Bærheim, Anders
     UiB, Seksjon for allmennmedisin
Tittel: Behandling og forebygging av ukomplisert cystitt hos kvinner.
Tidskr: Resistens
ISSN:  0809-5337
År:   1998
Volum:  2
Side(r): 12-12
Språk:  nor
PublID: r98028062
StatKat: f
LokalK: NKAT 7

34
PublKat: A17 (Artikkel i populærvitenskapelig tidsskrift)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for allmennmedisin
Forf:  Bærheim, Anders
     UiB, Seksjon for allmennmedisin
Tittel: En evaluering av undervisningen ved Stord sjukehusområde anno 2004.
Tidskr: Hermes
År:   1998
Volum:  2
Side(r): 7-8
Språk:  nor
PublID: r99000988
LokalK: NKat 5

35
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for allmennmedisin
Forf:  Bærheim, Anders
     UiB, Seksjon for allmennmedisin
Medforf: Algrøy, Reidun
     UiB, Seksjon for allmennmedisin
Medforf: Skogedal, Karin Ruud
     UiB, Seksjon for allmennmedisin
Medforf: Stephansen, Ruth
     UiB, Seksjon for allmennmedisin
Medforf: Sandvik, Hogne
     UiB, Seksjon for allmennmedisin
Tittel: Føttene - et diagnostisk hjelpemiddel?
Tidskr: Tidsskrift for Den norske lægeforening
ISSN:  0029-2001
År:   1998
Volum:  118
Hefte:  5
Side(r): 753-755
Emneord: Fotsoneterapi, diagnostikk, alternativ medisin, refleksologi
Språk:  nor
PublID: r98007627
StatKat: f
LokalK: NKAT 8

36
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for allmennmedisin
Forf:  Bærheim, Anders
     UiB, Seksjon for allmennmedisin
Medforf: Sandvik, Hogne
     UiB, Seksjon for allmennmedisin
Tittel: Føttene - et diagnostisk hjelpemiddel?
Tidskr: Tidsskrift for Den norske lægeforening
ISSN:  0029-2001
År:   1998
Volum:  118
Hefte:  6
Side(r): 949-949
Emneord: Fotsoneterapi, refleksologi
Språk:  nor
PublID: r98021431
StatKat: f
LokalK: NKAT 7

37
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for allmennmedisin
Forf:  Bærheim, Anders
     UiB, Seksjon for allmennmedisin
Medforf: Sandvik, Hogne
     UiB, Seksjon for allmennmedisin
Tittel: Mer meningsløs alternativ forskning
Tidskr: Tidsskrift for Den norske lægeforening
ISSN:  0029-2001
År:   1998
Volum:  118
Hefte:  8
Side(r): 1260-1260
Emneord: alternativ medisin, forskning, fotsoneterapi
Språk:  nor
PublID: r98021393
StatKat: f
LokalK: NKAT 7

38
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for allmennmedisin
Forf:  Bærheim, Anders
     UiB, Seksjon for allmennmedisin
Medforf: Alræk, Terje
     UiB, Seksjon for allmennmedisin
Tittel: Møte mellom kinesisk og vestlig medisin - erfaringer fra et forsknings
     prosjekt.
År:   1998
Konfer: Foreningen Naturvitenskap og filosofi.
Sted:  UiB
Språk:  nor
PublID: r98028061
StatKat: f
LokalK: Ns

39
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for allmennmedisin
Forf:  Bærheim, Anders
     UiB, Seksjon for allmennmedisin
Tittel: Tranebær i profylaksen av hyppig residiverende cystitt.
Tidskr: Resistens
ISSN:  0809-5337
År:   1998
Volum:  2
Side(r): 16-16
Språk:  nor
PublID: r99000989
StatKat: f
LokalK: NKAT 7

40
PublKat: D03 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert abstract (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for allmennmedisin
Forf:  Eskeland, Benedicte
     UiB, Seksjon for allmennmedisin
Medforf: Hunskaar, Steinar
     UiB, Seksjon for allmennmedisin
Tittel: Depleted iron stores during adolescence - do we have to worry?
Tidskr: Abstract no 19
År:   1998-05
Konfer: EGPRW kongress
Sted:  Bergen
Språk:  eng
PublID: r99000990
LokalK: sKAT 3

41
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for allmennmedisin
Forf:  Eskeland, Benedicte
     UiB, Seksjon for allmennmedisin
Tittel: EBM som et vern mot behandlingsoptimismen. Refleksjoner om nytten av
     EBM i praksis og for vurdering av handlingsprogrammene vi tar i bruk.
Tidskr: Utposten
ISSN:  0800-5680
År:   1998
Volum:  27
Side(r): 10-12
Språk:  nor
PublID: r99006950
StatKat: f
LokalK: NKAT 8

42
PublKat: A17 (Artikkel i populærvitenskapelig tidsskrift)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for allmennmedisin
Forf:  Eskeland, Benedicte
     UiB, Seksjon for allmennmedisin
Tittel: Jerntilskudd i svangerskapet.
Tidskr: Jordmorbladet
År:   1998
Volum:  6
Side(r): 16-16
Språk:  nor
PublID: r99000992
LokalK: NKAT 5

43
PublKat: D03 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert abstract (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for allmennmedisin
Forf:  Fornal, CA
Medforf: Martin, FJ
Medforf: Metzler, CW
Medforf: Bjorvatn, Bjørn
     UiB, Seksjon for allmennmedisin
Medforf: Mendlin, A
Medforf: Jacobs, BL
Tittel: Pindolol augmentation of the antidepressant response to SSRIs may not
     involve antagonism of somatodendritic 5-HT1A autoreceptors.
År:   1998
Konfer: IUPHAR Serotonin Meeting
Sted:  Rotterdam
Språk:  eng
PublID: r99001001
LokalK: s

44
PublKat: D03 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert abstract (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for allmennmedisin
Forf:  Fornal, CA
Medforf: Martin, FJ
Medforf: Mendlin, A
Medforf: Bjorvatn, Bjørn
     UiB, Seksjon for allmennmedisin
Medforf: Jacobs, BL
Tittel: Pindolol increases extracellular serotonin levels in freely moving
     cats at doses which supress serotonergic neuronal activity.
Tidskr: Soc Neurosci Abstract 1998
År:   1998-11
Konfer: Kongress
Sted:  Los Angeles
Språk:  eng
PublID: r99000997
StatKat: f
LokalK: s

45
PublKat: D03 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert abstract (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for allmennmedisin
Forf:  Fornal, CA
Medforf: Martin, FJ
Medforf: Mendlin, A
Medforf: Metzler, CW
Medforf: Bjorvatn, Bjørn
     UiB, Seksjon for allmennmedisin
Medforf: Jacobs, BL
Tittel: Pindolol increases extracellular serotonin levels in awake cats at dos
     es which suppress serotonergic neuronal activity.
År:   1998-09
Konfer: Serotonin 50th Anniversary Meeting
Sted:  Princeton, USA
Språk:  eng
PublID: r99000999
LokalK: s

46
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for allmennmedisin
Forf:  Gidske, Gro
     UiB, Seksjon for allmennmedisin
Medforf: Christensen, Nina Gade
     UiB, Seksjon for allmennmedisin
Medforf: Jevnaker, Marianne
     UiB, Seksjon for allmennmedisin
Medforf: Skurtveit, Kristi J
     UiB, Seksjon for allmennmedisin
Medforf: Thue, Geir
     UiB, Seksjon for allmennmedisin
Medforf: Klovning, Atle
     UiB, Seksjon for allmennmedisin
Medforf: Sandberg, Sverre
     UiB, Seksjon for allmennmedisin
Tittel: Resultater fra NOKLUS' utsendelser 1993-97
Tidskr: Tidsskrift for Den Norske Lægeforening
ISSN:  0029-2001
År:   1998
Volum:  118
Side(r): 1196-1200
Språk:  nor
PublID: r98026248
StatKat: f
LokalK: NKAT 8

47
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for allmennmedisin
Forf:  Hollnagel, Hanne
     UiB, Seksjon for allmennmedisin
Medforf: Malterud, Kirsti
     UiB, Seksjon for allmennmedisin
Tittel: Patientens stærke sider.
Tidskr: Kvindelige læger ser på sundhed og sygdom.
Red:   Kjær, A
Red:   Berendth, E
År:   1998
Side(r): 90-99
Utgiver: Danske Kvindelige Lægers Forening.
Språk:  dan
PublID: r99001003
LokalK: AKAT 2

48
PublKat: D03 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert abstract (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for allmennmedisin
Forf:  Holtedahl, Knut
     UiB, Seksjon for allmennmedisin
Medforf: Hunskaar, Steinar
     UiB, Seksjon for allmennmedisin
Tittel: Prevalence and incidence of female urinary incontinence. A population
     based study in primary care. Abstract 451.
År:   1998-06-14
Konfer: 15th WONCA World Conference
Sted:  Dublin
Språk:  ger
PublID: r99001004
LokalK: s

49
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for allmennmedisin
Forf:  Holtedahl, Knut
     UiB, Seksjon for allmennmedisin
Medforf: Hunskaar, Steinar
     UiB, Seksjon for allmennmedisin
Tittel: Prevalence, one-year incidence, and factors associated with urinary in
     continence: a population based study of women 50-74 years of age in pr
     imary care.
Tidskr: Maturitas
År:   1998
Volum:  28
Side(r): 205-211
Språk:  eng
PublID: r99001006
LokalK: KAT 1

50
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for allmennmedisin
Forf:  Hunskår, Steinar
     UiB, Seksjon for allmennmedisin
Medforf: Arnold, EP
Medforf: Burgio, K
Medforf: Diokno, AC
Medforf: Herzog, AR
Medforf: Mallett, VT
Tittel: Epidemiology and natural history of urinary incontinence.
Tidskr: Proceedings. 1st International Consultation on Incontinence
     .
År:   1998
Utgiver: Health Publication Ltd, Plymouth.
Språk:  ger
PublID: r99001007
StatKat: f
LokalK: KAT 2

51
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for allmennmedisin
Forf:  Hunskår, Steinar
     UiB, Seksjon for allmennmedisin
Tittel: Medikamentell behandling av innbilt friske.
Tidskr: Tidsskrift for Den norske lægeforening
ISSN:  0029-2001
År:   1998
Volum:  118
Side(r): 3919-3919
Språk:  nor
PublID: r99001011
StatKat: f
LokalK: NKAT 8

52
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for allmennmedisin
Forf:  Klovning, Atle
     UiB, Seksjon for allmennmedisin
Tittel: Altfor mange retningslinjer
Tidskr: Dagens Medisin
Red:   Folge, Lottelise
År:   1998-12-10
Volum:  4
Side(r): 30-30
Språk:  nor
PublID: r99000718
LokalK: NKAT 7

53
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for allmennmedisin
Forf:  Klovning, Atle
     UiB, Seksjon for allmennmedisin
Tittel: Aricept har svak dokumentert effekt
Tidskr: Dagens Medisin
Red:   Folge, Lottelise
År:   1998-10-29
Volum:  1
Side(r): 39-39
Utgiver: Schibsted
Språk:  nor
PublID: r98028003
StatKat: f
LokalK: NKAT 7

54
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for allmennmedisin
Forf:  Klovning, Atle
     UiB, Seksjon for allmennmedisin
Tittel: Behandling av artrose
Tidskr: Dagens Medisin
Red:   Folge, Lottelise
År:   1998-12-10
Volum:  4
Side(r): 30-30
Språk:  nor
PublID: r99000719
LokalK: NKAT 7

55
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for allmennmedisin
Forf:  Klovning, Atle
     UiB, Seksjon for allmennmedisin
Tittel: Diagnostic methods in dyspepsia: the usefulness of upper abdominal ult
     rasound and gastroscopy. (Letter to the Editor)
Tidskr: Scand J Prim Health Care
Red:   Bengtsson, Calle
År:   1998
Volum:  16
Side(r): 63-64
Språk:  eng
PublID: r98028005
StatKat: f
LokalK: KAT 7

56
PublKat: A03 (Artikkel i nordisk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for allmennmedisin
Forf:  Klovning, Atle
     UiB, Seksjon for allmennmedisin
Tittel: EBM for medical students at the University of Bergen
Tidskr: Nordic Newsletter on Evidence-Based Health Care
ISSN:  0809-5272
År:   1998
Volum:  2
Side(r): 4-5
Emneord: Evidensbasert medisin
Språk:  eng
PublID: r98026250
StatKat: f
LokalK: AKAT 8

57
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for allmennmedisin
Forf:  Klovning, Atle
     UiB, Seksjon for allmennmedisin
Tittel: Evidensbasert medisin (EBM): Paradigmeskifte eller bibliotekmetode?
Tidskr: Utposten
ISSN:  0800-5680
År:   1998
Volum:  5
Side(r): 11-13
Emneord: EBM
Språk:  nor
PublID: r98028006
StatKat: f
LokalK: NKAT 8

58
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for allmennmedisin
Forf:  Klovning, atle
     UiB, Seksjon for allmennmedisin
Tittel: Evidensbaserte retningslinjer i allmennpraksis- hvilke krav bør
     stilles til utformingen av retningslinjer?
Tidskr: Utposten
ISSN:  0800-5680
År:   1998
Volum:  7-8
Side(r): 19-20
Språk:  nor
PublID: r99000729
StatKat: f
LokalK: NKAT 8

59
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for allmennmedisin
Forf:  Klovning, Atle
     UiB, Seksjon for allmennmedisin
Tittel: Hjelp til selvhjelp: Bandolier
Tidskr: Dagens Medisin
Red:   Folge, Lottelise
År:   1998-10-29
Volum:  1
Side(r): 40-40
Utgiver: Schibsted
Språk:  nor
PublID: r98028004
StatKat: f
LokalK: NKAT 7

60
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for allmennmedisin
Forf:  Klovning, Atle
     UiB, Seksjon for allmennmedisin
Medforf: Sandvik, Hogne
     UiB, Seksjon for allmennmedisin
Medforf: Straand, Jørund
     UiB, Seksjon for allmennmedisin
Tittel: HOT-studien: Kan økt behandlingsintensitet være farlig?
Tidskr: Tidsskrift for Den Norske Lægeforening
ISSN:  0029-2001
År:   1998
Volum:  118
Side(r): 4405-4406
Språk:  nor
PublID: r98030199
StatKat: f
LokalK: NKAT 8

61
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for allmennmedisin
Forf:  Klovning, Atle
     UiB, Seksjon for allmennmedisin
Medforf: Sandvik, Hogne
     UiB, Seksjon for allmennmedisin
Medforf: Straand, Jørund
     UiB, Seksjon for arbeidsmedisin
Tittel: "Too HOT" blodtrykksbehandling?
Tidskr: Tidsskrift for Den norske lægeforening
ISSN:  0029-2001
År:   1998
Volum:  118
Hefte:  19
Side(r): 3005-3005
Emneord: Hypertensjon, blodtrykk, blodtrykksbehandling
Språk:  nor
PublID: r98024505
StatKat: f
LokalK: NKAT 8

62
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for allmennmedisin
Forf:  Klovning, Atle
     UiB, Seksjon for allmennmedisin
Tittel: What's in a name. On the choice of a Norwegian term for EBM & EBHC
Tidskr: Nordic Newsletter on Evidence-Based Health Care
ISSN:  0809-5272
År:   1998
Volum:  2
Side(r): 4-4
Emneord: Evidensbasert medisin
Språk:  eng
PublID: r98026249
StatKat: f
LokalK: AKAT 7

63
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for allmennmedisin
Forf:  Malterud, Kirsti
     UiB, Seksjon for allmennmedisin
Medforf: Okkes, Inge
Tittel: Gender differences in general practice consultations. Methodological
     and interpretative intricacies.
Tidskr: Family Practice
ISSN:  0263-2136
År:   1998
Volum:  15
Side(r): 404-410
Emneord: Gender differences, general practice, health care consumption,
     morbidity
SamEng: Background: Women consult their GP more often than men do. The
     distribution of complaints and diagnoses are different for women and
     men patients. Although several findings on gender differentials on
     mortality and health care consumption are rather consistent across
     studies, detailed findings and subsequent conclusions diverge in
     several important fields. Objectives: Our aim was to explore
     methodological aspects of research on gender differences in general
     practice. Methods: We reviewed empirical studies within this field,
     aiming to identify methodological and interpretative intricacies
     which deserve special attention in epidemiological research on GP
     consultations. Results and Conclusions: We found that descriptive and
     explanatory levels of research are frequently confused. Simple
     questions, answers and explanations are commonly raised for complex
     issues within a poorly defined theoretical explanatory framework.
     There is a need to assess relevant approaches for various purposes,
     and to develop more uniform conceptual terms. Findings from one level
     are often transferred to another, incompatible level. Epidemiological
     issues must be considered, especially matters related to denominator
     level and standardization/confounders-not in order to decide which
     level represents 'reality', but to clarify the consequences of
     different measures for different research questions. The contents of
     the core variables and the potentials for bias should be di scussed
     in order to provide a sound basis for future explanatory studies.
Språk:  eng
PublID: r98028001
StatKat: f
LokalK: KAT 1

64
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for allmennmedisin
Forf:  Malterud, Kirsti
     UiB, Seksjon for allmennmedisin
Tittel: Klinisk kunnskap - legen som deltaker og fortolker.
Tidskr: Utposten
ISSN:  0800-5680
År:   1998
Volum:  27
Hefte:  5
Side(r): 24-27
Språk:  nor
PublID: r99001018
StatKat: f
LokalK: NKAT 8

65
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for allmennmedisin
Forf:  Malterud, Kirsti
     UiB, Seksjon for allmennmedisin
Medforf: Hollnagel, Hanne
Tittel: Talking with women about personal health resources in general practice
     Key questions about salutogenesis
Tidskr: Scand J Prim Health Care
År:   1998
Volum:  16
Side(r): 66-71
Emneord: Communication, personal health resources, key questions, women patien
     ts, general practice, qualitative evaluation
SamEng: We want to share experiences from an approach for clinical communicat
     ion and research, intended to identify and mobilize personal health r
     esources female patients, and promote strategies for resource oriente
     d talk in general practice.. We used an action research design with q
     ualitative evaluation to summarize the process where we developed a k
     ey question about self-assessed health resources in women, based on T
     he Health Resource/Risk Balance Model, including salutogenesis, patie
     nt-centredness and gender perspectives. From consultations with 49 fe
     male patients in our own practices, we have drawn a narrative descrip
     tion of the development process, a summary of issues that facilitated
     resource talk, and our final version of the key question. We suggest
     that resource talk is based on 1) an explicit shift of language from
     disease to health, but nevertheless recognizing the fact that illnes
     s occurs, 2) options for answers given by the female patient and not
     by the doctor, 3) signification of the woman's asessment of her own s
     ituation (in contrast to the doctor's assessment), and 4) taking for
     granted that women's personal health resources exist as numerous stra
     tegies which are utilized, and may be identified. We have learnt that
     communicative action can provide tools for shifting the attention of
     doctor and patients from risks and diseases to resources and strengt
     hs. This is an example of one way to change your practice through sys
     tematic reflection in dialogue with a colleague..
Språk:  eng
PublID: r98024110
StatKat: f
LokalK: KAT 1

66
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for allmennmedisin
Forf:  Malterud, Kirsti
     UiB, Seksjon for allmennmedisin
Tittel: Understanding women in pain. New pathways suggested by Umeå
     researchers from qualitative research and feminist perspectives.
Tidskr: Scandinavian Journal of Primary Health Care
ISSN:  0281-3432
År:   1998
Volum:  16
Hefte:  4
Side(r): 195-198
Språk:  eng
PublID: r99001020
StatKat: f
LokalK: KAT 7

67
PublKat: D03 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert abstract (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for allmennmedisin
Forf:  Meland, Eivind
     UiB, Seksjon for allmennmedisin
Tittel: Intervention towards high risk individuals - a challenge to be faced,
     not abandoned.
Tidskr: Abstracts
År:   1998-06
Konfer: WONCA
Sted:  Dublin
Språk:  fre
PublID: r99001022
LokalK: s

68
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for allmennmedisin
Forf:  Meland, Eivind
     UiB, Seksjon for allmennmedisin
Tittel: Konsultasjonsundervisning for sisteårs studenter i Bergen
Tidskr: Hermes
År:   1998
Hefte:  Nr. 1
Side(r): 12-13
Emneord: Undervisning, konsultasjon, lege-pasient-forholdet
Språk:  nor
PublID: r98021729
StatKat: f
LokalK: NKAT 7

69
PublKat: C13 (Doktoravhandling)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for allmennmedisin
Forf:  Meland, Eivind
     UiB, Seksjon for allmennmedisin
Tittel: Management of coronary heart disease risk in general practice
Serie:  Dr.med.
ISBN:  82-7788-054-5
År:   1998-01-23
Side(r): 1 b.
Utgiver: Department of Public Health and Primary Health Care, Division
     for General Practice, University of Bergen, Norway
Tilgang: http://www.uib.no/isf/people/doc/eivind/httoc.htm
Emneord: medisin, hjertesjukdommar, livsstil, coronary disease, family practic
     e, risk assessment
SamNor: http://www.fou.uib.no/drgrad/1998/118001/
URL:   http://www.uib.no/info/dr_grad/98/januar/meland/meland.html
Språk:  eng
PublID: r98026144
StatKat: f
LokalK: NKAT 4a

70
PublKat: A17 (Artikkel i populærvitenskapelig tidsskrift)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for allmennmedisin
Forf:  Meland, Eivind
     UiB, Seksjon for allmennmedisin
Tittel: Preventiv kardiologi foran et vegskille
Tidskr: Lipidforum
Red:   Leren, Trond P
År:   1998-12
Hefte:  25
Side(r): 12-16
Emneord: Forebygging, Hjerte- og karsykdom, Kostnadseffektivitet
SamNor: Med utgangspunkt i resultater fra sin egen avhandling og data fra
     norsk legemiddelstatistikk påpeker han i denne artikkelen at klinisk
     preventiv kardiologi har skjevheter og svakheter. Denne del av det
     kliniske arbeidet må i større grad ta utgangspunkt i den absolutte
     risiko for framtidig sykdom det enkelte individ har. Artikkelen gir
     konkrete råd om hvordan di agnostikk av risiko kan forbedres.
     Artikkelen anviser også en enkel framgangsmåte for å bestemme
     kostnadseffektiviteten av intervensjoner.
Språk:  nor
PublID: r99005015
StatKat: f
LokalK: NKAT 5

71
PublKat: D03 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert abstract (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for allmennmedisin
Forf:  Meland, Eivind
     UiB, Seksjon for allmennmedisin
Tittel: Selvstendige pasienter - en forutsetning for en mer brukerorientert he
     lsetjeneste? Skipper på egen skute - los i uryddig farvann.
År:   1998-02-06
Konfer: Opplæringskonferanse.
Sted:  Høgskolen i Bergen.
Språk:  nor
PublID: r99001023
LokalK: Ns

72
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for allmennmedisin
Forf:  Meland, Eivind
     UiB, Seksjon for allmennmedisin
Tittel: Stor nedgang i koronar dødelighet - på leting etter
     årsaksforklaringer.
Tidskr: Tidsskrift for Den Norske Lægeforening
ISSN:  0029-2001
År:   1998
Volum:  118
Side(r): 3814-3818
Språk:  nor
PublID: r99001026
StatKat: f
LokalK: NKAT 8

73
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for allmennmedisin
Forf:  Nessa, John
     UiB, Seksjon for allmennmedisin
Medforf: Malterud, Kirsti
     UiB, Seksjon for allmennmedisin
Tittel: "Feeling your large intestines a bit tied up": Clinical interaction:
     talk and gaze.
Tidskr: Scandinavian Journal of Primary Health Care
ISSN:  0281-3432
År:   1998
Volum:  16
Hefte:  4
Side(r): 211-215
Språk:  eng
PublID: r99001028
StatKat: f
LokalK: KAT 1

74
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for allmennmedisin
Forf:  Nessa, John
     UiB, Seksjon for allmennmedisin
Medforf: Malterud, Kirsti
     UiB, Seksjon for allmennmedisin
Tittel: Tell me what's wrong with me. Tensions between patient autonomy and
     doctors' professional authority.
Tidskr: Journal of Medical Ethics
ISSN:  0306-6800
År:   1998
Volum:  24
Hefte:  6
Side(r): 394-400
Språk:  ger
PublID: r99001030
StatKat: f
LokalK: KAT 1

75
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for allmennmedisin
Forf:  Nilsen, Christine V
     UiB, Seksjon for allmennmedisin
Medforf: Lande, Siri A
     UiB, Seksjon for allmennmedisin
Medforf: Malterud, Kirsti
     UiB, Seksjon for allmennmedisin
Tittel: Er hodepine en kvinnesykdom? En litteraturgjennomgang
Tidskr: Tidsskrift for Den Norske Lægeforening
ISSN:  0029-2001
År:   1998
Volum:  118
Side(r): 1404-1407
Emneord: Hodepine, kvinner, epidemiologi
SamNor: De fleste mennesker har hodepine fra tid til annen. Migrene rammer
     flere kvinner enn menn, og mye tyder på at det er kvinneovervekt også
     for den ikke-migrenøse hodepinen. Vi har gj ennomført en
     litteraturstudie om forekomst, kjønnsfordeling og alvorlighetsgrad av
     ikke-migrenøs hodepine. Vi har sammenfattet resultater fra 13
     befolkningsbaserte studier der vi kanberegne forholdet mellom
     prevalensen av ikke-migrenøs hodepine for kvinner og menn. Artiklene
     stammer fra alle verdensdeler i tidsrommet 1977-1996 og omfatter et
     utvalg på drøyt 75 000 personer. Funnene bekrefter at ikke-migrenøs
     hodepine er en kvinnesykdom, i den forstand at samtlige studier viser
     høyere prevalens hos kvinner enn hos menn. Kvinneovervekten er ikke
     så sterk som for migrene - i 11 av 13 undersøkelser finner vi en
     kjønnsratio på 1,00 til 1,50. Ulike hodepinedefinisjoner i de
     forskjellige studiene medfører svært varierende prevalenser, men uten
     at det gir tilsvarende variasjon for kjønnsratio. Litteraturen gir
     ikke dekning for entydige konklusjoner om kjønnsforskjeller for
     hodepinens frekvens eller alvorlighe tsgrad, selv om mye kan tyde på
     at det foreligger kjønnsforskjeller også for disse faktorene. Vi
     mangler fortsatt kunnskap om kvinners hodepiner.
SamEng: Nilsen CV, Lande SA, Malterud K. Is headache a women’s disease? A
     literature review Tidsskr Nor Lægeforen 1998; 118: 000-00. Headache
     is experienced by most people in the population. Migraine is more
     prevalent in women than in men, and there are indications that this
     applies for non-migrainous headache too. We did a review of the
     headache epidemiology literature for documented knowledge about
     prevalence, gender difference and severity of the non-migrainous
     headache. Here we present a summary of 13 population-based studies
     where prevalences for the common headache in men and women could be
     deducted as a gender ratio. The studies cover the period 19771996,
     and include a total study population of 75.000 people. The review
     confirms that non-migrenous headache is a women’s disease, to the
     extent that a female dominated gender ratio was found consistently
     through all the studies. However, the female dominance is not as
     strong as for migraine. Different headache definitions lead to great
     prevalence variation across studies, although this did not influence
     the gender ratio. The prevailing literature does not allow for
     conclusions about gender differences related to severity or frequency
     of the non-migrenous headache. These matters should be further
     explored in orde r to provide adequate health care for men and women
     with headache.
Språk:  nor
PublID: r98024108
StatKat: f
LokalK: NKAT 8

76
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for allmennmedisin
Forf:  Nygaard, Harald
     UiB, Seksjon for geriatri
Medforf: Straand, Jørund
     UiB, Seksjon for allmennmedisin
Tittel: Prescribing for painful conditions in adult patients in general
     practice: A report from the Møre&Romsdal Prescription Study.
Tidskr: Norwegian Journal of Epidemiology
ISSN:  0803-2491
År:   1998
Volum:  8
Hefte:  2
Side(r): 115-120
Språk:  eng
PublID: r99000759
StatKat: f
LokalK: NKAT 8

77
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for allmennmedisin
Forf:  Portas, CM
Medforf: Bjorvatn, Bjørn
     UiB, Seksjon for allmennmedisin
Medforf: Fagerland, Snorre
Medforf: Grønli, Janne
Medforf: Mundal, V
Medforf: Sørensen, E
Medforf: Ursin, Reidun
     UiB, Fysiologisk institutt
Tittel: On-line detection of extracellular levels of serotonin in dosal raphe
     nucleus and frontal cortex over the sleep/wake cycle in the freely mov
     ing rat
Tidskr: Neuroscience
År:   1998
Volum:  83
Side(r): 807-814
Språk:  ger
PublID: r99001032
LokalK: KAT 1

78
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for allmennmedisin
Forf:  Rosendahl, K
Medforf: Aslaksen, Aslak
Medforf: Malterud, Kirsti
     UiB, Seksjon for allmennmedisin
Tittel: Radiologi - spennende fagområde, men utilfredsstillende
     utdanningssituasjon? Gruppeintervju med kommende radiologer.
Tidskr: Tidsskrift for Den Norske Lægeforening
ISSN:  0029-2001
År:   1998
Volum:  118
Side(r): 2504-2506
Språk:  eng
PublID: r99001034
StatKat: f
LokalK: NKAT 8

79
PublKat: D03 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert abstract (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for allmennmedisin
Forf:  Ruths, Sabine
     UiB, Seksjon for geriatri
Medforf: Straand, Jørund
     UiB, Seksjon for allmennmedisin
Medforf: Nygaard, Harald
     UiB, Seksjon for geriatri
Tittel: Hjertesviktbehandling hos sykehjemspasienter.
Tidskr: Abstract bok; 215
År:   1998-05
Side(r): 160-160
Konfer: 14. Nordiske kongress i gerontologi
Sted:  Trondheim
Språk:  nor
PublID: r99001038
LokalK: As

80
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for allmennmedisin
Forf:  Rørtveit, Guri
     UiB, Seksjon for allmennmedisin
Tittel: Deltakererfaringer i SATS-prosjektet. En kvalitativ evaluering.
År:   1998
Utgiver: Seksjon for allmennmedisin, UiB.
Språk:  nor
PublID: r99001041
StatKat: f
LokalK: NKAT 3

81
PublKat: A03 (Artikkel i nordisk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for allmennmedisin
Forf:  Rørtveit, Guri
     UiB, Seksjon for allmennmedisin
Tittel: Om å banne i kirken. En ung leges bekjennelser.
Tidskr: Utposten
ISSN:  0800-5680
År:   1998
Volum:  27
Hefte:  4
Side(r): 17-19
Språk:  nor
PublID: r99000756
StatKat: f
LokalK: NKAT 8

82
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for allmennmedisin
Forf:  Sandvik, Hogne
     HiNT, Avdeling for naturbruk, miljø- og ressursfag
Medforf: Hunskaar, Steinar
     HiB, Fartøy- og marinteknikk
Medforf: Kulanathan, Kularajan
     Universitetet i Trondheim NTH Inst. for fysikk
Medforf: Ellison, Frank
     Universitetet i Trondheim NTH Inst. for veg- og jernbanebygging
Tittel: Doctors' characteristics and practice patterns in general practice:
     an analysis based on management of urinary incontinence
Tidskr: Scandinavian Journal of Primary Health Care
Serie:  Rapport
Red:   Bjørndal, Johs.
Red:   Hoen, Hans Fredrik
Red:   Solberg, Birger
ISSN:  0025-8539
ISBN:  82-519-1381-0
ISBN:  82-456-0589-1
År:   1990
Org:   Notabene
Volum:  8
Hefte:  nr 222
Side(r): 4
Utgiver: Pergamon
UtgSted: Steinkjer
Tilgang: lukket
Konfer: Kurs for valgobservatører
Sted:  Bergen
Emneord: Allmennmedisin, inkontinens
SamNor: Oversyn over dialekten i Meråker og sammenhengen med nabodialektane i
     dalføret, i Innherad og i Selbu-Tydalen.
Språk:  eng
PublID: r95007302
StatKat: f
LokalK: KAT 1

83
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for allmennmedisin
Forf:  Sandvik, Hogne
     UiB, HEMIL-senteret
Medforf: Svendsen, Terje
     HiB, Fartøy- og marinteknikk
Medforf: Hauknes, Arne
     Universitetet i Trondheim NTH Inst. for petroleumsteknologi og anven
Medforf: Øye, Bjarte A.
     Universitetet i Trondheim NTH Inst. for veg- og jernbanebygging
Medforf: Ødegaard, Svein
     UiB-Med: Medisinsk avdeling A
Medforf: Berstad, Arnold
     UiB-Med: Medisinsk avdeling A
Tittel: Førsteklasses ABC om EDB
Tidskr: Tidsskrift for Den norske lægeforening
Serie:  Working paper series
Red:   Nylenna, Magne
Red:   Hoen, Hans Fredrik
Red:   Solberg, Birger
ISSN:  0029-2001
ISBN:  3-87017-230-4
ISBN:  82-456-0589-1
År:   1997
Org:   NRK, Opplandssendingen
Volum:  117
Hefte:  4
Side(r): s. 556
Utgiver: Institutt for arkeologi og kulturhistorie, Vitenskapesmuseet, NTNU
UtgSted: Trondheim
Tilgang: Paul van Veen, Norsk Hydro Research Centre
Konfer: Foredrag
Sted:  Forskningssenteret, Nycomed Imaging, Oslo
Emneord: Medisin, EDB
SamNor: Bokanmeldelse: Lee N, Millman A. ABC of medical computing Pallen M.
     Guide to the Internet
Språk:  nor
PublID: r97003866
StatKat: f
LokalK: N KAT 7

84
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for allmennmedisin
Forf:  Sandvik, Hogne
     UiB, Seksjon for allmennmedisin
Tittel: Stell pent med allmennlegen
Tidskr: Bergen Tidende
År:   1998-11-06
Side(r): 30-30
Emneord: allmennmedisin, allmennlege, allmennpraktiker, fastlege, fastlegeordn
     ing, legevakt
Språk:  nor
PublID: r98028008
StatKat: f
LokalK: N7

85
PublKat: A15 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for allmennmedisin
Forf:  Schei, Edvin
     UiB, Seksjon for allmennmedisin
Medforf: Gulbrandsen, A
Medforf: Skjerven, Tone
     UiB, Seksjon for allmennmedisin
Tittel: Hvordan utvikles profesjonell kompetanse?
Tidskr: Tidsskrift for Den norske lægeforening
År:   1998
Volum:  118
Hefte:  19
Side(r): 2979 - 2981
Språk:  nor
PublID: r99018927
StatKat: f

86
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for allmennmedisin
Forf:  Schei, Edvin
     UiB, Seksjon for allmennmedisin
Medforf: Eskeland, Benedicte
     UiB, Seksjon for allmennmedisin
Tittel: La halsbetennelsen kurere seg selv! Kronikk.
Tidskr: Bergens Tidende
År:   1998-03-08
Språk:  nor
PublID: r99001043
LokalK: NKAT 7

87
PublKat: A15 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for allmennmedisin
Forf:  Schei, Edvin
     UiB, Seksjon for allmennmedisin
Medforf: Hoftvedt, B
Tittel: Obligatorisk kollegaveiledning: hva mener spesialistkandidatene i
     allmennmedisin om utdanningen i praktiske ferdigheter?
Tidskr: Tidsskrift for Den norske lægeforening
År:   1998
Volum:  118
Hefte:  6
Side(r): 895 - 899
Språk:  nor
PublID: r99018929
StatKat: f

88
PublKat: A15 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for allmennmedisin
Forf:  Schei, Edvin
     UiB, Seksjon for allmennmedisin
Medforf: Gulbrandsen, A
Medforf: Skjerven, Tone
     UiB, Seksjon for allmennmedisin
Tittel: Praksis læres i praksis.
Tidskr: Tidsskrift for Den norske lægeforening
År:   1998
Volum:  118
Hefte:  19
Side(r): 2975 - 2981
Språk:  nor
PublID: r99018895
StatKat: f

89
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for allmennmedisin
Forf:  Seim, Arnfinn
     UiB, Seksjon for allmennmedisin
Medforf: Hermstad, R
Medforf: Hunskår, Steinar
     UiB, Seksjon for allmennmedisin
Tittel: Female urinary incontinence: long term follow up after treatment in ge
     neral practice.
Tidskr: British Journal of General Practice
År:   1998
Volum:  48
Side(r): 1731-1734
Språk:  eng
PublID: r99000753
LokalK: KAT 1

90
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for allmennmedisin
Forf:  Straand, Jørund
     UiB, Seksjon for allmennmedisin
Tittel: Antibiotika - "the drug of choice" til febersyke barn?
Tidskr: Resistens
ISSN:  0809-5337
År:   1998
Volum:  2
Side(r): 10-10
Språk:  nor
PublID: r99001065
StatKat: f
LokalK: NKAT 8

91
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for allmennmedisin
Forf:  Straand, Jørund
     UiB, Seksjon for allmennmedisin
Tittel: Demensdiagnostikk i allmennpraksis: Vil jeg gå i barndommen doktor?
Tidskr: Demens
ISSN:  0809-3520
År:   1998
Volum:  2
Side(r): 5-7
Språk:  nor
PublID: r99001069
StatKat: f
LokalK: NKAT 8

92
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for allmennmedisin
Forf:  Straand, Jørund
     UiB, Seksjon for allmennmedisin
Medforf: Rokstad, Kirsten
     UiB, Seksjon for allmennmedisin
Medforf: Heggedal, U
Tittel: Drug prescribing for children in general practice. A report from the
     Møre&Romsdal Prescription Study.
Tidskr: Acta Paediatrica
ISSN:  0803-5253
År:   1998
Volum:  87
Side(r): 218 -224
Språk:  eng
PublID: r99001047
StatKat: f
LokalK: KAT 1

93
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for allmennmedisin
Forf:  Straand, Jørund
     UiB, Seksjon for allmennmedisin
Medforf: Meland, Eivind
     UiB, Seksjon for allmennmedisin
Tittel: EGPRW - European General Practice research Workshop. "The travelling r
     esearch workshop in European general practice. What happened at the EG
     PRW sto over in Bergen?
Tidskr: Eur J Gen Pract
År:   1998
Volum:  4
Side(r): 131-132
Språk:  ger
PublID: r99001046
LokalK: KAT 7

94
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for allmennmedisin
Forf:  Straand, Jørund
     UiB, Seksjon for allmennmedisin
Tittel: Fra Barcelona til Bergen. Omreisende forskningsverksted i europeisk
     allmennpraksis.
Tidskr: Utposten
ISSN:  0800-5680
År:   1998
Volum:  27
Side(r): 30-31
Språk:  nor
PublID: r99001070
StatKat: f
LokalK: NKAT 7

95
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for allmennmedisin
Forf:  Straand, Jørund
     UiB, Seksjon for allmennmedisin
Medforf: Sandvik, Hogne
     UiB, Seksjon for allmennmedisin
Medforf: Rokstad, Kirsten
     UiB, Seksjon for allmennmedisin
Tittel: General practitioners' office consultations with elderly
     patientsdiagnoses and prescriptions: A report from the Møre & Romsdal
     Prescription Study
Tidskr: Norwegian Journal of Epidemiology
ISSN:  0803-2491
År:   1998
Volum:  8
Hefte:  2
Side(r): 121-126
Emneord: General practice, family practice, family medicine
Språk:  eng
PublID: r98030633
StatKat: f
LokalK: KAT 1

96
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for allmennmedisin
Forf:  Straand, Jørund
     UiB, Seksjon for allmennmedisin
Medforf: Sandvik, Hogne
     UiB, Seksjon for allmennmedisin
Tittel: Home visits in general practice - most often for elderly patients: A
     report from the Møre & Romsdal Prescription Study
Tidskr: Norwegian Journal of Epidemiology
ISSN:  0803-2491
År:   1998
Volum:  8
Hefte:  2
Side(r): 127-132
Emneord: General practice, family practice, family medicine
Språk:  eng
PublID: r98030632
StatKat: f
LokalK: KAT 1

97
PublKat: A17 (Artikkel i populærvitenskapelig tidsskrift)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for allmennmedisin
Forf:  Straand, Jørund
     UiB, Seksjon for allmennmedisin
Tittel: Influenza di freddo - kuldens inflytelse. (Om influenza).
Tidskr: Vi over 60
År:   1998-10
Side(r): 35-37
Språk:  nor
PublID: r99001113
LokalK: NKAT 5

98
PublKat: A17 (Artikkel i populærvitenskapelig tidsskrift)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for allmennmedisin
Forf:  Straand, Jørund
     UiB, Seksjon for allmennmedisin
Tittel: Krymper vi med årene? Kjenn de viktigste aldersforandringene i kroppen
     din.
Tidskr: Vi over 60
År:   1998-09
Side(r): 35-38
Språk:  nor
PublID: r99001114
LokalK: NKAT 5

99
PublKat: D03 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert abstract (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for allmennmedisin
Forf:  Straand, Jørund
     UiB, Seksjon for allmennmedisin
Medforf: Rokstad, Kirsten
     UiB, Seksjon for allmennmedisin
Tittel: Kvantitet og kvalitet av legemiddelforskrivning til eldre pasienter i
     allmennpraksis. Fra diagnose-reseptundersøkelsen i Møre og Romsdal.
Tidskr: Abstract bok 204
År:   1998-05
Side(r): 154-155
Konfer: 14. Nordiske kongress i gerontologi.
Sted:  Trondheim
Språk:  nor
PublID: r99001049
LokalK: As

100
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for allmennmedisin
Forf:  Straand, Jørund
     UiB, Seksjon for allmennmedisin
Medforf: Rokstad, Kirsten
     UiB, Seksjon for allmennmedisin
Medforf: Sandvik, Hogne
     UiB, Seksjon for allmennmedisin
Tittel: Prescribing systemic antibiotics in general practice. A report from
     the Møre & Romsdal Prescription Study
Tidskr: Scandinavian Journal of Primary Health Care
ISSN:  0281-3432
År:   1998
Volum:  16
Hefte:  2
Side(r): 121-127
Emneord: antibiotics, general practice, family practice, general practitioner,
     infection
Språk:  eng
PublID: r98024178
StatKat: f
LokalK: KAT 1

101
PublKat: D03 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert abstract (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for allmennmedisin
Forf:  Straand, Jørund
     UiB, Seksjon for allmennmedisin
Tittel: Reseptbasert legemiddelstatistikk. Hva slags data trenger vi? Erfaring
     er fra en legemiddelepidemiologisk studie i Møre og Romsdal.
Tidskr: Nor J Epidemiol . 8 (suppl 1)
År:   1998-06
Side(r): 16-16
Konfer: 8. Norske Epidemiologikonferansen
Sted:  Oslo
Språk:  nor
PublID: r99001116
LokalK: Na

102
PublKat: D03 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert abstract (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for allmennmedisin
Forf:  Sørensen, E
Medforf: Bjorvatn, Bjørn
     UiB, Seksjon for allmennmedisin
Medforf: Ursin, Reidun
     UiB, Fysiologisk institutt
Tittel: A dose-response study of the selective 5-HT1A antagonist p-MPPI on sle
     ep-wake stages in the rat.
Tidskr: J Sleep Research(suppl 2)
År:   1998-09
Side(r): 257-257
Konfer: Kongress
Sted:  Madrid, Spania
Språk:  eng
PublID: r99001117
StatKat: f
LokalK: a

103
PublKat: D03 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert abstract (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for allmennmedisin
Forf:  Sørensen, E
Medforf: Bjorvatn, Bjørn
     UiB, Seksjon for allmennmedisin
Medforf: Ursin, Reidun
     UiB, Fysiologisk institutt
Tittel: P-MPPI antagonizes sleep as well as behavioral effects of 8-OH-DPAT
     in the freely moving rat.
Tidskr: Soc Neurosci Abstr
År:   1998-11
Konfer: Kongress
Sted:  Los Angeles
Språk:  eng
PublID: r99001119
StatKat: f
LokalK: a

104
PublKat: D03 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert abstract (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for allmennmedisin
Forf:  Thesen, Janecke
     UiB, Seksjon for allmennmedisin
Tittel: Key-note lecture: Research on mental problems in general practice: pot
     entials, pitfalls and power.
År:   1998-05
Konfer: European General Practitioners research workshop. Spring meetin
     g.
Sted:  Bergen
Språk:  eng
PublID: r99001122
LokalK: s

105
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for allmennmedisin
Forf:  Thesen, Janecke
     UiB, Seksjon for allmennmedisin
Medforf: Malterud, Kirsti
     UiB, Seksjon for allmennmedisin
Tittel: Psykiatrisk rehabilitering og kvinners helse. Brev fra Massachusetts.
Tidskr: Tidsskrift for Den Norske Lægeforening
ISSN:  0029-2001
År:   1998
Volum:  118
Side(r): 936-938
Språk:  nor
PublID: r99001121
StatKat: f
LokalK: NKAT 8

106
PublKat: B13 (Rapport utgitt på forlag)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for allmennmedisin
Forf:  Thesen, Janecke
     UiB, Seksjon for allmennmedisin
Tittel: Salzburg seminar, "Through the patients' eyes". Rapport til SHD.
År:   1998-07
Språk:  nor
PublID: r99001124
LokalK: NKAT 3

107
PublKat: C12 (Alminnelig tilgjengelig kompendium)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for allmennmedisin
Forf:  Thesen, Janecke
     UiB, Seksjon for allmennmedisin
Tittel: Utdypingsnotat til NFR: Konsensuskonferanse om behandling av mennesker
     med depresjon i allmennpraksis. Konsensuskonferanse planlagt avholdt
     1999.
År:   1998
Språk:  nor
PublID: r99001126
LokalK: N

108
PublKat: D03 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert abstract (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for allmennmedisin
Forf:  Thesen, Janecke
     UiB, Seksjon for allmennmedisin
Tittel: What is the professional task of the General practitioner when meeting
     people with mental illness?
Tidskr: Abstract
År:   1998-10-08
Konfer: The Nordic Network for Philosophy, Medicine and Mental Health.
     4th annual meeting.
Sted:  Tromsø
Språk:  eng
PublID: r99001128
LokalK: As

109
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for allmennmedisin
Forf:  Ursin, Reidun
     UiB, Fysiologisk institutt
Medforf: Bjorvatn, Bjørn
     UiB, Seksjon for allmennmedisin
Tittel: Sleep-wake and EEG effects following adenosine A1 agonism and
     antagonism: Similarities and interactions with sleep-wake and EEG
     effects following a serotonin reuptake inhibitor in rats.
Tidskr: Sleep Research Online
År:   1998
Volum:  1
Hefte:  3
Side(r): 119-127
Språk:  eng
PublID: r99001130
StatKat: f
LokalK: KAT 1

110
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for allmennmedisin
Forf:  Åkerstedt, T
Medforf: Kecklund, G
Medforf: Gillberg, M
Medforf: Lowden, A
Medforf: Bjorvatn, Bjørn
     UiB, Seksjon for allmennmedisin
Tittel: Subjective sleepiness in shift work.
Tidskr: Biological clocks. Mechanism and applications.
Red:   Touitou, Y
År:   1998
Side(r): 235-242
Utgiver: Elsevier
Språk:  eng
PublID: r99001135
LokalK: KAT 2


<- forrigeinnholdneste ->