Det medisinske fakultet

Institutt for klinisk biokjemi

Produksjonsdato : 2001-01-23
Katalogtype: Fullformat.

1
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for klinisk biokjemi
Forf:  Anker, Gun Birgitta
Medforf: Lønning, Per Eystein
Medforf: Aakvaag, Asbjørn
Medforf: Lien, Ernst Asbjørn
Tittel: Thyroid function in postmenopausal breast cancer patients treated
     with tamoxifen
Tidskr: Scandinavian Journal of Clinical and Laboratory
     Investigation
ISSN:  0036-5513
År:   1998
Volum:  58
Side(r): 103-107
Språk:  eng
PublID: r99012222
StatKat: f
LokalK: KAT 1

2
PublKat: D03 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert abstract (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for klinisk biokjemi
Forf:  Berstad, Arnold
Medforf: Arslan, G
Medforf: Folvik, Geir
Medforf: Florvaag, E
Medforf: Elsayed, Said
     UiB, Institutt for klinisk biokjemi
Tittel: Correlation between intestinal permeability and luminal calprotectin c
     oncentration
År:   1998
Konfer: World Congress of Gastroenterology
Sted:  Vienna, Austria
Språk:  eng
PublID: r99012220

3
PublKat: X15 (Deltagelse i radio/TV-program av faglig/populærvitenskapelig karakter)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for klinisk biokjemi
Forf:  Bolann, Bjørn J.
     UiB, Institutt for klinisk biokjemi
Tittel: Antioksidanter og vitaminer
År:   1998-10-19
Org:   NRK
Sted:  NRK p1
Emneord: Antioksidanter, vitaminer
Språk:  nor
PublID: r99013844
StatKat: a
LokalK: N

4
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for klinisk biokjemi
Forf:  Bolann, Bjørn J.
     UiB, Institutt for klinisk biokjemi
Tittel: Medikalisering av kjemiundervisningen ved Det medisinske fakultet
Tidskr: UPED-skrift (Universitetspedagogisk utviklingsarbeid i
     Bergen)
ISSN:  0805-2557
År:   1998
Hefte:  2
Emneord: undervisning, kjemi, medisinerstudiet
Språk:  nor
PublID: r99013843
StatKat: a
LokalK: NKAT 8

5
PublKat: D03 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert abstract (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for klinisk biokjemi
Forf:  Bolann, Bjørn J.
     UiB, Institutt for klinisk biokjemi
Medforf: Chen, Xin
     UiB, Institutt for klinisk biokjemi
Medforf: Ulvik, Rune J.
     UiB, Institutt for klinisk biokjemi
Medforf: Berge, Rolf Kristian
     UiB, Institutt for klinisk biokjemi
Tittel: On the antioxidant effect of tetradecylthioacetic acid and tetradecyls
     elenoacetic acid
Tidskr: Revista de Farmacia e Bioquimica da Universidade de Sao Pau
     lo. 34 (suppl. 1)
ISSN:  0370-4726
År:   1998-09
Side(r): 178-178
Konfer: IX Biennial Meeting, International Society for Free Radical Res
     earch
Sted:  Sao Paulo, Brasil
Emneord: Antioxidant activity, 3-THIA fatty acids, tetradecylselenoacetic acid
     , superoxide
SamEng: The antioxidant action of the fatty acids tetradecyl-thioacetic acid
     (TTA) and tetradecyl-selenoacetic acid (TSA) was studied. The Fe(II)/
     ascorbic acid-induced lipid peroxidation in microsomes from rat liver
     was measured as the amount of thiobarbituric acid-reactive substance
     s (TBARS) produced. By addition of TTA or TSA, lipid peroxidation was
     inhibited, TSA being more potent than TTA. The interaction between T
     TA/TSA and O2.- was studied (1) by analyzing the decay of O2.- genera
     ted by KO2 at pH 9.5, as the fall in absorbance (A250nm-A360nm), and
     (2) by studying the inhibition of O2.--dependent reduction of cytochr
     ome c. TTA and TSA accelerated the decay of O2.-, and inhibited the O
     2.--dependent cytochrome C reduction, but only after prior incubation
     with 15 µM FeSO4. Iron alone, or TTA/TSA alone, had no effect. It se
     ems that iron bound to TTA or TSA reacted with O2.-. This can explain
     some of the antioxidant effects exerted by these fatty acids.
Språk:  eng
PublID: r99000927
LokalK: aD03

6
PublKat: D03 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert abstract (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for klinisk biokjemi
Forf:  Bolann, Bjørn J.
     UiB, Institutt for klinisk biokjemi
Medforf: Solli, Jan Dag
Tittel: Utredning av B12-mangel: Laboratoriefunn og kliniske symptomer
År:   1998-04
Konfer: Norsk selskap for klinisk kjemi og klinisk fysiologi,
     etterutdanningskurs nr. 36 i klinisk kjemi
Sted:  Asker, Norge
Emneord: Vitamin B12, cobalamin, metylmalonsyre, homocystein, ROC-analyse,
     logistisk regresjon
SamNor: Mangel på vitamin B12 kan føre til pernisiøs anemi, men kan også gi
     nevrologiske og psykiatriske symptomer uten at anemi behøver å
     foreligge. B12-mangel kan ha ulike årsaker og kan f.eks. være en
     følgetilstand av atrofisk gastritt, cøliaki eller kronisk
     inflammatorisk tarmsykdom. En rekke laboratorieparametere kan
     påvirkes av vitamin B12-mangel, f.eks. hemoglobin, MCV,
     reticulocytt-tall og laktat dehydrogenase. Det er imidlertid
     usikkerti hvilken grad disse parameterne kan bidra til å predikere
     B12-mangel. Også vitamin B12 målt i serum har lav presisjon mhp.
     påvisning av en reell intracellulær mangel. Hvilken plass de nye
     analysene homocystein og metylmalonat bør ha i klinisk praksis, er
     ikke avklart. Formålet med studien var å utvikle retningslinjer for
     diagnostikk av B12-mangel i almenpraksis, og undersøke
     tilgrunnliggend e årsaker til påvist B12-mangel. Vi undersøkte ca.
     200 pasienter med S-vitamin B12 under 300 pmol/l. Foruten
     bestemmelseav vitamin B12, homocystein og metylmalonat ble det gjort
     full hematologisk status. Ved mistanke om B12-mangel ble det i
     tillegg gjort sternalmargsundersøkelse, gastroskopi med
     syrestimulasjonstest og evt. annen malabsorpsjonsutredning. Når
     homocystein og/eller metylmalonat ble funnet forhøyet, ble det tatt
     ny prøve etter i.m. injeksjon av cyanokobalamin. Forhøyet
     metylmalonat som falt med minst 50% etter B12-tilførsel, ble brukt
     som kriterium for en reell intracellulær B12-mangel. Mulige
     indikatorer på B12-mangel ble evaluert ved hjelp av ROC-analyse og
     logistisk regresjon. Av laboratorieprøver (utenom metylmalonat) fant
     vi at serum cobalamin var den beste prediktor av B12-mang el, fulgt
     av plasma homocystein og MCV. Når serum cobalamin var u tført, var
     det imidlertid bare plasma homocystein som ga signifikant
     tilleggsinformasjon. Pasientensalder hadde også betydning.
Språk:  nor
PublID: r99002249
StatKat: f
LokalK: Ns

7
PublKat: D03 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert abstract (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for klinisk biokjemi
Forf:  Chen, Xin
     UiB, Institutt for klinisk biokjemi
Medforf: Bolann, Bjørn J
     UiB, Institutt for klinisk biokjemi
Medforf: Berge, Rolf
     UiB, Institutt for klinisk biokjemi
Medforf: Ulvik, Rune J
     UiB, Institutt for klinisk biokjemi
Tittel: Antioxidant properties of 3-Thia fatty acids
År:   1998-05
Konfer: Copenhagen Free Radical Meeting, Society for Free Radical Resea
     rch
Sted:  København, Danmark
Emneord: Antioxidant activity, 3-THIA fatty acids, superoxide
SamEng: 3-Thia fatty acids are saturated fatty acids where a sulphur atom sub
     stitute the third methylene group from the carboxylic end. This struc
     ture blocks ß-oxidation, and may lead to mitochondrial and peroxisoma
     l proliferation and a lipid lowering effect. In various systems it ha
     s been shown that hypolipidemic 3-thia fatty acids can exert antioxid
     ant effects. We studied the antioxidant action of some 3-thia fatty
     acids using microsomes from rat liver. The Fe(II)/ascorbic acid-induc
     ed lipid peroxidation was measured as the amount of thiobarbituric ac
     id-reactive substances (TBA-RS) produced. The fatty acids studied wer
     e TTA = CH3 - (CH2)13 - S - CH2 - COOH TSA = CH3 - (CH2)13 - Se - CH2
     - COOH palmitic acid (used as control) = CH3 - (CH2)13 - CH2 - COOH
     Lipid peroxidation was progressively inhibited by the addition of inc
     reasing amounts of fatty acids. The inhibition of lipid peroxidation
     was in the order: TSA > TTA > palmitic acid. Other researchers have s
     hown that TTA is able to scavenge peroxyl radicals, which means that
     the antioxidant effect may be due to a direct reaction between the fa
     tty acid and oxygen radicals. This hypothesis was studied by analyzin
     g the reaction between fatty acids and the superoxide radical (O2.-).
     However, 3-thia fatty acids failed to scavenge the superoxide radical
     , which means that their antioxidant effect is not a direct action on
     O2.-. In summary, our study shows that the 3-thia fatty acids TTA a
     nd TSA can inhibit microsomal lipid peroxidation, TSA being more pote
     nt than TTA. The mechanism is not a direct action on O2.-.
Språk:  eng
PublID: r99000934
LokalK: sD03

8
PublKat: C14 (Magisteravhandling)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for klinisk biokjemi
Forf:  Chen, Xin
     UiB, Institutt for klinisk biokjemi
Tittel: Antioxidant properties of sulphur, seleno-substituted fatty
     acidsinteraction with superoxide radical.
ISBN:  82-7815-013-3
År:   1998-06
Side(r): 70 s.
Utgiver: University of Bergen
Tilgang: Institutt for klinisk biokjemi
Emneord: Antioxidant activity, 3-THIA fatty acids, tetradecylselenoacetic
     acid, superoxide
SamEng: Tetradecylthioacetic acid (TTA) and tetradecylselenoacetic acid
     (TSA)are synthesized saturated fatty acids which have a sulphur or
     selenium atom substituted in the third positionof normal fatty
     acids.This implies that they cannot be ß-oxidized when fed to
     animals. TTA and TSA induce mitochondrial and peroxisomal
     proliferation and inducethe activity of mitochondrial and peroxisomal
     ß-oxidation enzymes. Inanimals TTA lowers plasma VLDL-triacylglycerol
     and LDL-cholesterol. It has been found that TTA and TSA also have
     antioxidant properties. TTA inhibits the oxidative modification of
     LDL and increases the antioxidative defense system, i.e. changes of
     superoxide dismutase, xanthine oxidase activity and glutathione
     peroxidase. TSA seemed to have similar effect, and as expected TSA
     was more potent than TTA. The aim of the present work is to study
     further the antioxidant properties of TTA and TSA, and to study the
     biochemical mechanisms oftheir antioxidant properties, focusing on
     weather these fatty acids could scavenge superoxide radical.
     Iron/ascorbate-induced rat liver microsomal lipid peroxidation was
     markedly inhibited by TTA and TSA, whereas TSA was more potent than
     TTA. TTA and TSA, prior incubated with ferrous sulphate, can
     accelerate the decay of superoxide radical(O2.-) as non-catalysts.
     They also, after being incubated with ferrous sulphate, compete with
     cytochrome c to react with O2.-, resulting in slower and less reduced
     cyt ochrome c produced. Their antioxidant effects may due to, at
     least partly, their binding to iron.
Språk:  eng
PublID: r99000912
StatKat: a
LokalK: NKAT 4b

9
PublKat: D03 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert abstract (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for klinisk biokjemi
Forf:  Do, Thien van
     UiB, Institutt for klinisk biokjemi
Medforf: Elsayed, Said
     UiB, Institutt for klinisk biokjemi
Tittel: The allergenic activity of chicken muscles.
År:   1998
Volum:  83
Side(r): s. 191
Konfer: XVII Congress of the European Academy of Allergology and Clinic
     al Immunology
Sted:  Birmingham, UK
Språk:  eng
PublID: r99012221

10
PublKat: A17 (Artikkel i populærvitenskapelig tidsskrift)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for klinisk biokjemi
Forf:  Elsayed, Said
     UiB, Institutt for klinisk biokjemi
Medforf: Næs, M. A.
Tittel: Er du allergisk mot fisk og skalldyr?
Tidskr: Helsenytt - for alle
ISSN:  0333-2861
År:   1998
Volum:  30
Side(r): s. I7
Språk:  nor
PublID: r99012216
StatKat: f
LokalK: NKAT 5

11
PublKat: A17 (Artikkel i populærvitenskapelig tidsskrift)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for klinisk biokjemi
Forf:  Elsayed, Said
     UiB, Institutt for klinisk biokjemi
Medforf: Næs, M. A.
Tittel: Han forsker på matallergi
Tidskr: Astma Allergi
År:   1998
Volum:  4
Hefte:  38
Side(r): 14-15
Språk:  nor
PublID: r99012218
LokalK: N KAT 5

12
PublKat: A17 (Artikkel i populærvitenskapelig tidsskrift)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for klinisk biokjemi
Forf:  Elsayed, Said
     UiB, Institutt for klinisk biokjemi
Medforf: Næs, M. A.
Tittel: Når barnet er allergisk mot hønsegg
Tidskr: Helsenytt - for alle.
ISSN:  0333-2861
År:   1998
Volum:  4
Side(r): 30-37
Språk:  nor
PublID: r99012217
StatKat: f
LokalK: NKAT 5

13
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for klinisk biokjemi
Forf:  Eriksson, T.
Medforf: Johansson, E.
Medforf: Whitely, P.
Medforf: Schmidt, M.
Medforf: Elsayed, Said
     UiB, Institutt for klinisk biokjemi
Medforf: Hage-Hamsten, M. -A. V.
Tittel: Cloning and characterizition of a group II allergen from the dust mite
     Tyrophagus putrescentiae
Tidskr: European Journal of Biochemistry
ISSN:  0014-2956
År:   1998
Volum:  251
Side(r): 443-447
Språk:  eng
PublID: r99012214
LokalK: KAT 1

14
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for klinisk biokjemi
Forf:  Farstad, Mikael
     UiB, Institutt for klinisk biokjemi
Tittel: The role of blood platelets in coronary artherosclerosis and thrombosi
     s
Tidskr: The Scandinavian Journal of Clinical and Laboratory Investi
     gation
ISSN:  0036-5513
År:   1998
Volum:  58
Hefte:  1
Side(r): 1-10
Språk:  eng
PublID: r98004383
StatKat: f
LokalK: KAT 1

15
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for klinisk biokjemi
Forf:  Fiskerstrand, T.
Medforf: Reidel, B.
Medforf: Ueland, Per Magne
Medforf: Seetharam, B.
Medforf: Pezacka, E.
Medforf: Gulati, S.
Medforf: Bose, S.
Medforf: Banerjee, R.
Medforf: Berge, Rolf Kristian
     UiB, Institutt for klinisk biokjemi
Medforf: Refsum, H.
Tittel: Disruption of a Regulatory system Involving Cobalamin distribution and
     Function in a Methionine-dependent Human glioma Cell Line
Tidskr: Journal of Biological Chemistry
ISSN:  0021-9258
År:   1998
Volum:  273
Hefte:  32
Side(r): 20180-20184
Språk:  eng
PublID: r99012211
LokalK: KAT 1

16
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for klinisk biokjemi
Forf:  Frøyland, Livar
Medforf: Madsen, Lise
     UiB, Institutt for klinisk biokjemi
Medforf: Echoff, K. M.
Medforf: Lie, Ø
Medforf: Berge, Rolf Kristian
     UiB, Institutt for klinisk biokjemi
Tittel: Carnitine Palmitloyltransferase I, Carnitine Palmityltransferase II, a
     nd Acyl-CoA Oxidase Activities in Atlantic Salmon (Salmo slar).
Tidskr: Lipids
ISSN:  0024-4201
År:   1998
Volum:  33
Hefte:  9
Side(r): 923-930
Språk:  eng
PublID: r99012210
StatKat: f
LokalK: KAT 1

17
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for klinisk biokjemi
Forf:  Gerdts, Eva
Medforf: Svarstad, E.
Medforf: Aanderud, S.
Medforf: Myking, Ole Langeland
     UiB, Institutt for klinisk biokjemi
Medforf: Lund-Johansen, Per
Medforf: Omvik, Per
Tittel: Factors influencing reduction in blood pressure and left ventricular m
     ass in hypertensive type-1 diabetic patients using Captopril or Doxazo
     sin for months
Tidskr: American Journal of Hypertension
ISSN:  0895-7061
År:   1998
Volum:  11
Side(r): 1178-1187
Språk:  eng
PublID: r99012223
StatKat: f
LokalK: KAT 1

18
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for klinisk biokjemi
Forf:  Hamre, K.
Medforf: Berge, Rolf Kristian
     UiB, Institutt for klinisk biokjemi
Medforf: Lie, Ø
Tittel: Turnover of -, -, and -tocopherol and distribution in subcellula
     r and lipoprotein fraction indicate presence of an hepatic tocopherol
     binding protein in Atlantic salmon (Salmo salar L).
Tidskr: Fish Physiology and Biochemistry
ISSN:  0920-1742
År:   1998
Volum:  18
Side(r): 71-83
Språk:  eng
PublID: r99012205
LokalK: KAT 1

19
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for klinisk biokjemi
Forf:  Hansen, J. B.
Medforf: Berge, Rolf Kristian
     UiB, Institutt for klinisk biokjemi
Medforf: Nordøy, A.
Medforf: Bønaa, K. H.
Tittel: Lipid peroxidation of isolated chylomicrons and oxidative status in pl
     asma after prolonged intake of highly purified eicosapentaenoic (EPA)
     or docosahecaenoic (DHA) acids.
Tidskr: Lipids
ISSN:  0024-4201
År:   1998
Volum:  33
Hefte:  11
Side(r): 1123-1129
Språk:  eng
PublID: r99012208
LokalK: KAT 1

20
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for klinisk biokjemi
Forf:  Holen, Elisabeth
     UiB, Institutt for klinisk biokjemi
Medforf: Elsayed, Said
     UiB, Institutt for klinisk biokjemi
Tittel: Effects of 2 adreoceptors agonists on T cell subpopulations.
Tidskr: APMIS
ISSN:  0903-4641
År:   1998
Volum:  106
Side(r): 849-857
Språk:  eng
PublID: r99012215
LokalK: KAT 1

21
PublKat: D03 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert abstract (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for klinisk biokjemi
Forf:  Holen, Elisabeth
     UiB, Institutt for klinisk biokjemi
Medforf: Elsayed, Said
     UiB, Institutt for klinisk biokjemi
Tittel: Solid phase synthesis and allergenicity of ovomucoid peptides.
Tidskr: Allergy
ISSN:  0105-4538
År:   1998
Volum:  31
Side(r): s. 59
Konfer: Congress of the European Academy of Allergology and Clinical Im
     munology
Sted:  Birmingham, UK
Språk:  eng
PublID: r99012219

22
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for klinisk biokjemi
Forf:  Lahooti, H.
Medforf: Thorsen, T.
Medforf: Aakvaag, A.
Tittel: Modulation of mouse estragen receptor transcription activity by protei
     n kinase C
Tidskr: Journal of Molecular Endocrinology
ISSN:  0952-5041
År:   1998
Volum:  20
Side(r): 245-259
Språk:  eng
PublID: r99012224
LokalK: KAT 1

23
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for klinisk biokjemi
Forf:  Madsen, Lise
     UiB, Institutt for klinisk biokjemi
Medforf: Frøyland, Livar
Medforf: Dyrøy, Endre
     UiB, Institutt for klinisk biokjemi
Medforf: Helland, Kari
     UiB, Institutt for klinisk biokjemi
Medforf: Berge, Rolf Kristian
     UiB, Institutt for klinisk biokjemi
Tittel: Docosahexaenoic and eicosapentaenoic acids are differently metabolized
     in rat liver during mitochondria and peroxisome proliferation.
Tidskr: Journal of Lipid Research
ISSN:  0022-2275
År:   1998
Volum:  38
Side(r): 583-593
Språk:  eng
PublID: r99012204
LokalK: KAT 1

24
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for klinisk biokjemi
Forf:  Nedrebø, B.G.
Medforf: Ericsson, U.-B.
     Malmö universitetssjukhus
Medforf: Nygård, Ottar
     UiB, Seksjon for medisinsk statistikk
Medforf: Refsum, Helga
     UiB, Institutt for farmakologi
Medforf: Ueland, Per Magne
     UiB, Institutt for farmakologi
Medforf: Aakvaag, Asbjørn
     UiB, Institutt for klinisk biokjemi
Medforf: Aanderud, Sylvi
     UiB, Medisinsk avdeling B
Medforf: Lien, Ernst Asbjørn
     UiB, Institutt for farmakologi
Tittel: Plasma total homocysteine levels in hyperthyroid and hypothyroid patie
     nts
Tidskr: Metabolism
ISSN:  0026-0495
År:   1998
Volum:  47
Hefte:  1
Side(r): 89-93
SamEng: We found a higher plasma concentration of total homocysteine (tHcy),
     an independent risk factor for cardiovascular disease, in patients wi
     th hypothyroidism (mean, 16.3 mol/L; 95% confidence interval [Cl],
     14.7 to 17.9 mol/L) than in healthy controls (mean, 10.5 mol/L: 9
     5% CI, 10.1 to 10.9 mu mol/L). The tHcy level of hyperthyroid pa tien
     ts did not differsignificantly from that of the controls. Serum creat
     inine was higher in hypothyroid patients and lower in hyperthyroid pa
     tients than in controls, whereas serum folate was higher in hyp erthy
     roid patients compared with the two other groups. In multivariate ana
     lysis, these differences did not explain the higher tHcy concentratio
     n in hypothyroidism. We confirmed the o bservation of elevated serum
     cholesterol in hypothyroidism, which together with the hyperhomocyste
     inemia may contribute to an accelerated atherogenesis in these patien
     ts.
Språk:  eng
PublID: r98024554
StatKat: f
LokalK: KAT 1

25
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for klinisk biokjemi
Forf:  Nordøy, A.
Medforf: Bønaa, K. H.
Medforf: Nilsen, H.
Medforf: Berge, Rolf Kristian
     UiB, Institutt for klinisk biokjemi
Medforf: Hansen, J. B.
Medforf: Ingebretsen, O. C.
Tittel: Effects of Simvastatin and omega-3 fatty acids on plasma lipoproteins
     and lipid peroxidation in patients with combined hyperlipidaemia
Tidskr: Journal of Internal Medicine
ISSN:  0954-6820
År:   1998
Volum:  243
Side(r): 163-170
Språk:  eng
PublID: r99012209
LokalK: KAT 1

26
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for klinisk biokjemi
Forf:  Søvik, O.
Medforf: Månsson, J. E.
Medforf: Bjørke Monsen, Anne Lise
Medforf: Jellum, E.
Medforf: Berge, Rolf Kristian
     UiB, Institutt for klinisk biokjemi
Tittel: Generalized peroxisomal disorder in male twins: Fatty acid composition
     of serum lipids and response to n -3 fatty acids
Tidskr: Journal of Inherited Metabolic Disease
ISSN:  0141-8955
År:   1998
Volum:  21
Side(r): 662-670
Språk:  eng
PublID: r99012207
LokalK: KAT 1

27
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for klinisk biokjemi
Forf:  Vaagenes, Hege
     UiB, Institutt for klinisk biokjemi
Medforf: Madsen, Lise
     UiB, Institutt for klinisk biokjemi
Medforf: Asiedu, D.
Medforf: Lillehaug, J. R.
Medforf: Berge, Rolf Kristian
     UiB, Institutt for klinisk biokjemi
Tittel: Acute modulation of genes encoding peroxisomal and mitochondrial -ox
     idation enzymes by 3-thia fatty acids
Tidskr: Biochemical Pharmacology
ISSN:  0006-2952
År:   1998
Volum:  56
Side(r): 1571-1582
Språk:  eng
PublID: r99012212
LokalK: KAT 1

28
PublKat: C13 (Doktoravhandling)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for klinisk biokjemi
Forf:  Vaagenes, Hege
     UiB, Institutt for klinisk biokjemi
Tittel: Effects of hypolipidemic polyunsaturated n-3 fatty acids and 3-thia fa
     tty acids on lipid metabolism and antioxidant status in rats
Serie:  Dr.scient
ISBN:  82-994955-0-4
År:   1998-11-28
Side(r): 1 b.
Utgiver: Department of Clinical Biochemistry, University of Bergen, No
     rway
UtgSted: Bergen
Tilgang: Universitetsbiblioteket i Bergen, Byttekontoret
Emneord: biokjemi
SamEng: http://www.fou.uib.no/drgrad/1998/111001/
URL:   http://www.uib.no/info/dr_grad/98/november/vaagenes/vaagenes.html
Språk:  eng
PublID: r99016564
StatKat: a
LokalK: NKAT 4a

29
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for klinisk biokjemi
Forf:  Vaagenes, Hege
     UiB, Institutt for klinisk biokjemi
Medforf: Muna, Ziad A.
     UiB, Institutt for klinisk biokjemi
Medforf: Madsen, Lise
     UiB, Institutt for klinisk biokjemi
Medforf: Berge, Rolf Kristian
     UiB, Institutt for klinisk biokjemi
Tittel: Hypolipidemic n-3 fatty acids increases the antioxidant defence
     system to inhibit increased plasma and LDL lipid peroxidation
Tidskr: Lipids
ISSN:  0024-4201
År:   1998
Volum:  33
Side(r): 1131-1137
Språk:  eng
PublID: r99012213
StatKat: a
LokalK: KAT 1

30
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for klinisk biokjemi
Forf:  Willumsen, N.
Medforf: Vaagenes, Hege
     UiB, Institutt for klinisk biokjemi
Medforf: Holmsen, H.
Medforf: Berge, Rolf Kristian
     UiB, Institutt for klinisk biokjemi
Tittel: On the effect of 2-deuterium and 2-methyl-eicosapentaenoic acid deriva
     tives on triglycerides, peroxisomal -oxidation and platelet aggregat
     ion in rats
Tidskr: Biochimica et Biophysica Acta
ISSN:  0006-3002
År:   1998
Volum:  1369
Side(r): 193-203
Språk:  eng
PublID: r99012206
LokalK: KAT 1


<- forrigeinnholdneste ->