Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Institutt for fiskeri- og marinbiologi

Produksjonsdato : 2001-01-23
Katalogtype: Fullformat.

1
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Forf:  Aksnes, Dag L.
     UiB, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Medforf: Selvik, John Rune
Tittel: Optimizing abatement strategies for eutrophication in the marine envir
     onment.
Serie:  IFM Rapport
Red:   Brattegard, Torleiv
ISSN:  0803-1924
År:   1998
Volum:  6
Side(r): 52 s.
Utgiver: Institutt for fiskeri- og marinbiologi, Univ. i Bergen
Emneord: Marine eutrophication; modellling; management.
Språk:  eng
PublID: r98022137
StatKat: f
LokalK: N

2
PublKat: C13 (Doktoravhandling)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for fiskeri- og marinbiologi, Fiskeridir. ernæringsinst.
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Forf:  Andersen, Friede
     UiB, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Tittel: Studies on iron nutrition in Atlantic salmon (Salmo salar) wi
     th respect to requirement, bioavailability, interactions and immunity
Serie:  Dr.scient.
ISBN:  82-7744-044-8
År:   1998-01-30
Utgiver: Department of Fisheries and Marine Biology, UiB, Institute of
     Nutrition, Directorate of Fisheries
Tilgang: Universitetsbiblioteket i Bergen - Byttekontoret
Emneord: fiskeribiologi, laks
SamEng: http://www.fou.uib.no/drgrad/1998/412001/
URL:   http://www.uib.no/info/dr_grad/98/januar/andersen/anders.htm
Språk:  eng
PublID: r99015454
StatKat: a
LokalK: N

3
PublKat: C15 (Hovedfagsoppgave)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Forf:  Andreassen, Paul-Martin Ringnes
     UiB, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Tittel: Fødevalg hos vill postsmolt (Salmo salar L.) i forhold til tilgjengeli
     g næring.
Serie:  Hovedfagsoppgave til Cand.scient. graden i generell akvakultu
     r
År:   1998
Side(r): 124 s.
Utgiver: Inst. for fiskeri- og marinbiologi, Univ. i Bergen
Språk:  nor
PublID: r98030519
StatKat: f
LokalK: N

4
PublKat: C12 (Alminnelig tilgjengelig kompendium)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Forf:  Anon., Anon.
     UiB, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Tittel: BFM 304 - Ekskursjon til Tropisk Område. Zanzibar 14.-27. Februar 1998
     .
Serie:  Ekskursjonsrapport
År:   1998
Side(r): 39 s.
Utgiver: Inst. for fiskeri- og marinbiologi, Univ. i Bergen
Språk:  nor
PublID: r98027964
StatKat: f
LokalK: N

5
PublKat: C12 (Alminnelig tilgjengelig kompendium)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Forf:  Anon., anon.
     UiB, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Tittel: BFM 304: Excursion to Subtropical Area. The 1997 Excursion to Cuba 18
     -30 October 1997.
Serie:  Ekskursjonsrapport
År:   1998
Side(r): 96 s.
Utgiver: Institutt for fiskeri- og marinbiologi, Univ. i Bergen
Språk:  eng
PublID: r98021395
StatKat: f
LokalK: N

6
PublKat: C12 (Alminnelig tilgjengelig kompendium)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Forf:  Anon., Anon.
     UiB, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Tittel: Årsmelding 1997 Institutt for fiskeri- og marinbiologi, Universitetet
     i Bergen
År:   1998
Side(r): 51 s.
Utgiver: Institutt for fiskeri- og marinbiologi, Univ. i Bergen
Språk:  nor
PublID: r98022153
StatKat: f
LokalK: N

7
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Forf:  Axelsen, Bjørn Erik
Medforf: Nøttestad, Leif
Medforf: Fernö, Anders
     UiB, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Medforf: Johannessen, Arne
     UiB, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Medforf: Misund, Ole Arve
Tittel: A wait in the pelagic: Herring compromising reproduction and survival
     within a vertically split school.
Serie:  ICES CM
År:   1998
Volum:  1988/J:19
Side(r): 18 s.
Utgiver: International Council for the Exploration of the Sea
Emneord: Herring; spawning; school; vertical split; collective decisions; sync
     hronisation; feeding.
Språk:  eng
PublID: r98026209
StatKat: f

8
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Forf:  Balbuena, J.A.
     UiB, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Medforf: Karlsbakk, E.
     UiB, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Medforf: Saksvik, M.
     UiB, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Medforf: Kvenseth, A.M.
     UiB, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Medforf: Nylund, A.
     UiB, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Tittel: New Data on the Early Development of Hysterothylacium aduncum (Nematod
     a, Anisakidae).
Tidskr: J. Parasitol.
År:   1998
Volum:  84
Hefte:  3
Side(r): 615-617
Språk:  eng
PublID: r98026243
StatKat: f

9
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Forf:  Björnsson, B.Th.
Medforf: Stefansson, G.V.
Medforf: Berge, Å.I.
     UiB, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Medforf: Hansen, T.
Medforf: Stefansson, S.O.
     UiB, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Tittel: Circulating growth hormone levels in Atlantic salmon following
     seawater transfer: Effects of photoperiod regime, salinity, duration
     of exposure and season.
Tidskr: Aquaculture
ISSN:  0044-8486
År:   1998
Volum:  168
Side(r): 121-137
Utgiver: Elsevier
Språk:  eng
PublID: r98030729
StatKat: f

10
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Forf:  Botnen, Helge B.
     UiB, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Medforf: Hjohlman, Staffan
     UiB, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Medforf: Johannessen, Per J.
     UiB, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Tittel: Marinbiologisk miljøundersøkelse i Vestrepollen, Vågsbøpollen, Kviturd
     vikspollen og Grunneosen i 1996 og 1997, Bergen kommune.
Serie:  IFM Rapport
Red:   Brattegard, Torleiv
ISSN:  0803-1924
År:   1998
Volum:  9
Side(r): 72 s.
Utgiver: Inst. for fiskeri- og marinbiologi, Univ. i Bergen
Emneord: Resipient; hydrografi; næringssalt; strandsone; sediment; bunndyr.
Språk:  nor
PublID: r98026260
StatKat: f
LokalK: N

11
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Forf:  Botnen, Helge B.
     UiB, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Medforf: Hjohlman, Staffan
     UiB, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Medforf: Mjaavatten, Olav
Medforf: Grahl-Nielsen, Otto
Medforf: Johannesen, Per J.
     UiB, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Tittel: Overvåking av marinbiologiske forhold ved Statoils raffineri på Mongst
     ad i 1997.
Serie:  IFM Rapport
Red:   Brattegard, Torleiv
Red:   Nylund, Are
ISSN:  0803-1924
År:   1998
Volum:  2
Side(r): 121 s.
Utgiver: Institutt for fiskeri- og marinbiologi, Univ. i Bergen
Emneord: Oljeraffineri; resipient; blåskjell; oljehydrokarboner; tungmetaller.
Språk:  nor
PublID: r98021460
StatKat: f
LokalK: N

12
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Forf:  Botnen, Helge B.
     UiB, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Medforf: Hjohlman, Staffan
     UiB, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Medforf: Mjaavatten, Olav
Medforf: Johannessen, Per J.
     UiB, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Tittel: Overvåking av marinbiologiske forhold ved Norsk Hydros oljeterminal på
     Sture i 1997.
Serie:  IFM Rapport
Red:   Brattegard, Torleiv
Red:   Nylund, Are
ISSN:  0803-1924
År:   1998
Volum:  3
Side(r): 180 s.
Utgiver: Institutt for fiskeri- og marinbiologi, Uinv. i Bergen
Emneord: Oljeterminal; miljøovervåkingsprogram; resipient; oljehydrokarboner;
     litoral; bunndyr.
Språk:  nor
PublID: r98021461
StatKat: f
LokalK: N

13
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Forf:  Botnen, Helge B.
     UiB, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Medforf: Johannessen, Per J.
     UiB, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Tittel: Overvåking av marinbiologiske forhold i Sturevågen ved Norsk Hydros ol
     jeterminal på Sture i 1998.
Serie:  IFM Rapport
Red:   Brattegard, Torleiv
ISSN:  0803-1924
År:   1998
Volum:  11
Side(r): 22 s.
Utgiver: Inst. for fiskeri- og marinbiologi, Univ. i Bergen
Emneord: Oljeterminal; miljøovervåkingsprogram; resipient; sediment; bunndyr.
Språk:  nor
PublID: r98026262
StatKat: f
LokalK: N

14
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Forf:  Bratbak, Gunnar
Medforf: Jacobsen, Anita
     UiB, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Medforf: Heldal, Mikal
Tittel: Viral lysis of Phaeocystis pouchetii and bacterial secondary productio
     n.
Tidskr: Aquatic Microbial Ecology
År:   1998
Volum:  16
Side(r): 11-16
Utgiver: Inter-Research
Emneord: Phaeocystis pouchetii; virus; DOC; bacteria; microbial food web.
Språk:  eng
PublID: r98028012
StatKat: f

15
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Forf:  Bratbak, Gunnar
Medforf: Jacobsen, Anita
     UiB, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Medforf: Heldal, Mikal
Medforf: Nagasaki, Keizo
Medforf: Thingstad, Frede
Tittel: Virus production in Phaeocystis pouchetii and its relation to host cel
     l growth and nutrition.
Tidskr: Aquatic Microbial Ecology
År:   1998
Volum:  16
Side(r): 1-9
Utgiver: Inter-Research
Emneord: Phaeocystis pouchetii; virus; nutrient; growth condition.
Språk:  eng
PublID: r98028013
StatKat: f

16
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Forf:  Brattegard, Torleiv
     UiB, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Medforf: Rømer, Erik Ibsen
Tittel: Decapoda Natantia (Crustacea) in the Faroe area.
Tidskr: Fróðskaparrit
År:   1998
Volum:  46
Side(r): 91-126
Språk:  eng
PublID: r99002226

17
PublKat: D05 (Uspesifisert poster med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Forf:  Bruntse, B.
Medforf: Lein, T.E.
     UiB, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Medforf: Nielsen, R.
Medforf: Gunnarsson, K.
Tittel: Species response to wave exposure in the littoral zone of the Faroe Is
     lands.
År:   1998-09
Konfer: Fauna and Flora of the Atlantic Islands
Sted:  Azorene
Språk:  eng
PublID: r98030553
StatKat: f
LokalK: s

18
PublKat: C15 (Hovedfagsoppgave)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Forf:  Børsheim, Knut
     UiB, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Tittel: Vaksineantigener og vaksinasjon mot Infeksiøs Pankreas Nekrose Virus (
     IPNV).
Serie:  Hovedfagsoppgave i fiskehelse til graden Cand. scient.
År:   1998
Side(r): 58 s.
Utgiver: Inst. for fiskeri- og marinbiologi, Univ. i Bergen
Språk:  nor
PublID: r98030501
StatKat: f
LokalK: N

19
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Forf:  Båmstedt, Ulf
     UiB, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Medforf: Karlson, Karin
Tittel: Euphausiid predation on copepods in coastal waters of the Northeast At
     lantic.
Tidskr: Marine Ecology Progress Series
År:   1998
Volum:  172
Side(r): 149-168
Utgiver: Inter-Research
Emneord: Meganyctiphanes; Thysanoessa; carnivory; ingestion; digestion; gut co
     ntents; predatory impact; pelagic food chains.
Språk:  eng
PublID: r98030498
StatKat: f

20
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Forf:  Båmstedt, Ulf
     UiB, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Medforf: Fosså, Jan Helge
Medforf: Martinussen, Monica B.
     UiB, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Medforf: Fosshagen, Audun
     UiB, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Tittel: Mass occurence of the physonect siphonophore Apolemia uvaria (Lesueur)
     in Norwegian waters.
Tidskr: Sarsia a nordic Journal of marine Biology
Red:   Båmstedt, Ulf
ISSN:  0036-4827
År:   1998
Volum:  83
Hefte:  1
Side(r): 79-85
Emneord: Jellyfish; nematocysts; aquaculture; fish killing; invasion; North At
     lantic Current; harmful animals; salmon.
Språk:  eng
PublID: r98022162
StatKat: f

21
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Forf:  Båmstedt, Ulf
     UiB, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Tittel: Trophodynamics of Pleurobrachia pileus (Ctenophora, Cydippida) and cte
     nophore summer occurrence off the Norwegian north-west coast.
Tidskr: Sarsia a nordic journal of marine biology
Red:   Båmstedt, Ulf
ISSN:  0036-4827
År:   1998
Volum:  83
Hefte:  2
Side(r): 169-181
Utgiver: Inst. for fiskeri- og marinbiologi, Univ. i Bergen
Emneord: Gelatinous zooplankton; ctenophores; distribution; predation; clearan
     ce; daily ration; Pleurobrachia; Beroe; Calanus.
Språk:  eng
PublID: r98024175
StatKat: f

22
PublKat: C14 (Magisteravhandling)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Forf:  Chanda, Ben
     UiB, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Tittel: Effects of weir fishing on commercial fish stocks of the Bangweulu swa
     mp fisheries, Luapula Province, Northern Zambia.
Serie:  MPhil Thesis
År:   1998
Side(r): 83 s.
Utgiver: Inst. for fiskeri- og marinbiologi, Univ. i Bergen
Språk:  eng
PublID: r99001643

23
PublKat: C15 (Hovedfagsoppgave)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Forf:  Christensen, Gro
     UiB, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Tittel: The effect of different nutrient regimes on phytoplankton community an
     d vertical flux in a mesocosm experiment.
Serie:  Hovedfagsoppgave
År:   1998
Side(r): 43 s.
Utgiver: Inst. for fiskeri- og marinbiologi, Univ. i Bergen
Språk:  eng
PublID: r98026231
StatKat: f
LokalK: N

24
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Forf:  Coughlan, J.P
Medforf: Imsland, A.K.
     UiB, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Medforf: Galvin, P.T.
Medforf: Fitzgerald, R.D.
Medforf: Nævdal, G.
     UiB, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Medforf: Cross, T.F.
Tittel: Microsatellite DNA variation in wild populations and farmed strains of
     turbot from Ireland and Norway: a preliminary study.
Tidskr: Journal of Fish Biology
ISSN:  0022-1112
År:   1998
Volum:  52
Side(r): 916-922
Utgiver: Academic Press
Emneord: Microsatellite DNA; wild populations; farmed strains; genetic variabi
     lity; turbot Schophthalmus maximus.
Språk:  eng
PublID: r98026203
StatKat: f

25
PublKat: C14 (Magisteravhandling)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Forf:  Dealie, Frances Felicitee
     UiB, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Tittel: Effects of temperature and feeding conditions on the age of first
     check and first visible increment formation, somatic and otolith
     growth of Norwegian spring spawning herring (Clupea harengus L.)
     larvae.
Serie:  MPhil. Thesis
År:   1998
Side(r): 76 s.
Utgiver: Inst. for fiskeri- og marinbiologi, Univ. i Bergen
Språk:  eng
PublID: r99002852
StatKat: a

26
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Forf:  Dragsnes, Morten
     UiB, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Medforf: Andreassen, Paul-Martin R.
     UiB, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Medforf: Henne, Ellen Kirkhaug
     UiB, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Medforf: Jensen, Linda Beate
     UiB, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Medforf: Jenssen, Mads Dorenfeldt
     UiB, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Medforf: Pettersen, Halvor Bjørklund
     UiB, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Medforf: Wergeland, Trond
     UiB, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Medforf: Vikeså, Vibeke
     UiB, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Medforf: Hansen, Eva Kristine
     UiB, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Medforf: Samuelsen, Tore
     UiB, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Medforf: Olafsson, Magnus Freyr
     UiB, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Tittel: International Congress on the Biology of Fish'98. Ekskursjon.
År:   1998
Side(r): 24 s.
Utgiver: Inst. for fiskeri- og marinbiologi, Univ. i Bergen
Språk:  nor
PublID: r98027946
StatKat: f
LokalK: N

27
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Forf:  Drange, Helge
Medforf: Alendal, Guttorm
Medforf: Thorkildsen, Finn
Medforf: Johannessen, Ola M.
Medforf: Vinkler, Dick
Medforf: Ulvesæter, Atle
Medforf: Johansen, Torild
     UiB, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Medforf: Giske, Jarl
     UiB, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Tittel: Geophysical/Economical Feasibility Study of Ocean Disposal of CO2 at H
     altenbanken.
Serie:  NERSC Technical Report
År:   1998
Hefte:  138
Side(r): 180 s.
Utgiver: The Nansen Environmental and Remote Sensing Center
Språk:  eng
PublID: r98022478
StatKat: f

28
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Forf:  Egge, J.K.
     UiB, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Tittel: Are diatoms poor competitors at low phosphate concentrations?
Tidskr: Journal of Marine Systems
Red:   Nihoul, J.
ISSN:  0924-7963
År:   1998
Volum:  16
Side(r): 191-198
Utgiver: Elsevier
Emneord: Diatoms; flagellates; phosphate; competition; morphology.
Språk:  eng
PublID: r98028074
StatKat: f

29
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Forf:  Eiane, Ketil
     UiB, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Medforf: Aksnes, Dag L.
     UiB, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Medforf: Ohman, Mark D.
Tittel: Advection and zooplankton fitness.
Tidskr: Sarsia a nordic journal of marine biology
Red:   Båmstedt, Ulf
ISSN:  0036-4827
År:   1998
Volum:  83
Hefte:  2
Side(r): 87-93
Utgiver: Inst. for fiskeri- og marinbiologi, Univ. i Bergen
Emneord: Fitness; zooplankton; advection.
Språk:  eng
PublID: r98022809
StatKat: f

30
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Forf:  Fernö, Anders
     UiB, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Medforf: Pitcher, Tony J.
Medforf: Melle, Webjørn
Medforf: Nøttestad, Leif
     UiB, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Medforf: Mackinson, Steven
Medforf: Hollingworth, Charles
Medforf: Misund, Ole Arve
Tittel: The challenge of the herring in the Norwegian Sea: Making optimal col
     lective spatial decisions.
Tidskr: Sarsia a nordic journal of marine biology
Red:   Båmstedt, Ulf
ISSN:  0036-4827
År:   1998
Volum:  83
Hefte:  2
Side(r): 149-167
Utgiver: Inst. for fiskeri- og marinbiologi, Univ. i Bergen
Emneord: Herring, migration, orientation mechanisms, scale, school dynamics, r
     ange dynamics.
Språk:  eng
PublID: r98022808
StatKat: f

31
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Forf:  Fernö, Anders
     UiB, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Medforf: Järvi, Torbjörn
Tittel: Domestication genetically alters the anti-predator behaviour of anadro
     mous brown trout (Salmo trutta) - a dummy predator experiment.
Tidskr: Nordic Journal of Freshwater Research
År:   1998
Volum:  74
Side(r): 95-100
Emneord: Domestication; anti-predator behaviour; dummy-experiment; sea-trout.
Språk:  eng
PublID: r99016373
StatKat: f

32
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Forf:  Fiksen, Ø.
     UiB, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Medforf: Utne, A.C.W.
     UiB, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Medforf: Aksnes, D.L.
     UiB, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Medforf: Eiane, K.
     UiB, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Medforf: Helvik, J.V.
Medforf: Sundby, S.
Tittel: Modelling the influence of light, turbulence and ontogeny on ingestion
     rates in
     larval cod and herring
Tidskr: Fisheries Oceanography
ISSN:  1054-6006
År:   1998
Volum:  7
Side(r): 355-363
Utgiver: Blackwell Science
Språk:  eng
PublID: r98030708
StatKat: f

33
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Forf:  Fiksen, Øyvind
     UiB, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Medforf: Carlotti, François
Tittel: A model of optimal life history and diel vertical migration in Calanus
     finmarchicus.
Tidskr: Sarsia a nordic journal of marine biology
Red:   Båmstedt, Ulf
ISSN:  0036-4827
År:   1998
Volum:  83
Hefte:  2
Side(r): 129-147
Utgiver: Inst. for fiskeri- og marinibiologi, Univ. i Bergen
Emneord: Optimal modelling, Calanus finmarchicus, diel vertical migration, lif
     e history trade-off, dynamic programming, seasonal migration pattern.
Språk:  eng
PublID: r98022811
StatKat: f

34
PublKat: A17 (Artikkel i populærvitenskapelig tidsskrift)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Forf:  Fiksen, Øyvind
     UiB, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Medforf: Rosland, Rune
Tittel: Matematiske modeller for atferd og livsstrategi.
Tidskr: Naturen
År:   1998
Hefte:  5
Side(r): 257-263
Språk:  nor
PublID: r98027963
StatKat: f
LokalK: N

35
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Forf:  Flaaten, O.
Medforf: Salvanes, A.G.V.
     UiB, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Medforf: Schweder, T.
Medforf: Ulltang, Ø.
     UiB, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Tittel: Objectives and Uncertainties in Fisheries Management with emphasis on
     three North Atlantic Ecosystems: A selection of papers presented at a
     n international Symposium in Bergen, Norway, 3-5 June 1997.
Tidskr: Fisheries Research Special Issue
ISSN:  0165-7836
År:   1998
Volum:  37
Hefte:  1-3
Side(r): 1-310
Utgiver: Elsevier
Språk:  eng
PublID: r98027950
StatKat: f

36
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Forf:  Flaaten, Ola
Medforf: Salvanes, Anne Gro
     UiB, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Medforf: Schweder, Tore
Medforf: Ulltang, Øyvind
     UiB, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Tittel: Fisheries management under uncertainty - an overview.
Tidskr: Fisheries Research
ISSN:  0165-7836
År:   1998
Volum:  37
Hefte:  1-3
Side(r): 1-6
Utgiver: Elsevier
Språk:  eng
PublID: r98027951
StatKat: f

37
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Forf:  Folkvord, Arild
     UiB, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Medforf: Johannessen, Arne
     UiB, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Tittel: Otolitt mikrostruktur hos sild, presisjon, nøyaktighet og anvendelse.
Serie:  IFM Rapport
Red:   Brattegard, Torleiv
Red:   Nylund, Are
ISBN:  0803-1924
År:   1998
Hefte:  1
Side(r): 19 s.
Utgiver: Inst. for fiskeri- og marinbiologi, Univ. i Bergen
Emneord: Otolitt, metodikk, sonedannelsesrate, Clupea, veksthistor, bestandsse
     parering, temperatur.
Språk:  nor
PublID: r98020317
StatKat: f
LokalK: N

38
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Forf:  Folkvord, Arild
     UiB, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Medforf: Blom, Geir
     UiB, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Medforf: Helvik, Jon Vidar
Medforf: Holmqvist, Bo I.
Medforf: Johannessen, Arne
     UiB, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Medforf: Otterlei, Erling
     UiB, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Medforf: Stefansson, Sigurd
     UiB, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Tittel: Teori- og eksperimentbasert studie av rekruttering hos marin fisk. Slu
     ttrapport for del I av Strategisk Program
Serie:  IFM Rapport
Red:   Brattegard, Torleiv
ISSN:  0803-1924
År:   1998
Volum:  7
Side(r): 46 s.
Utgiver: Inst. for fiskeri- og marinbiologi, Univ. i Bergen
Emneord: Fiskelarver; rekruttering; vekst; fødeopptak; kondisjon; metodikk; ut
     vikling; sanseorgan; torsk; sild.
Språk:  nor
PublID: r98026259
StatKat: f
LokalK: N

39
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Forf:  Foss, A.
     UiB, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Medforf: Imsland, A.K.
     UiB, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Medforf: Nævdal, G.
     UiB, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Tittel: Population genetic studies of the Atlantic halibut in the North Atlant
     ic Ocean.
Tidskr: Journal of Fish Biology
ISSN:  0022-1112
År:   1998
Volum:  53
Side(r): 901-905
Utgiver: Academic Press
Emneord: Population genetics; migrations; Atlantic halibut; Hippoglossus hippo
     glossus.
Språk:  eng
PublID: r99003704

40
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Forf:  Fosshagen, A.
     UiB, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Medforf: Iliffe, T.M.
Tittel: A new genus of the Ridgewayiidae (Copepoda, Calanoida) from an
     anchialine cave in the Bahamas.
Tidskr: Journal of Marine Systems
ISSN:  0924-7963
År:   1998
Volum:  15
Side(r): 373-380
Utgiver: Elsevier
Emneord: Copepoda; Calanoida; Anchialine caves; Bahamas.
Språk:  eng
PublID: r98026208
StatKat: f

41
PublKat: A17 (Artikkel i populærvitenskapelig tidsskrift)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Forf:  Fosså, Jan Helge
Medforf: Båmstedt, Ulf
     UiB, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Medforf: Fosshagen, Audun
     UiB, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Medforf: Martinussen, Monica B.
     UiB, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Tittel: Invasjon av en kolonimanet langs norskekysten i 1997.
Tidskr: Naturen
År:   1998
Hefte:  3
Side(r): 123-131
Utgiver: Universitetsforlaget
Språk:  nor
PublID: r99000652
LokalK: N

42
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Forf:  Frost, Petter
Medforf: Børsheim, Knut
     UiB, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Medforf: Endresen, Curt
     UiB, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Tittel: Analysis of the antibody response in Atlantic salmon against recombina
     nt VP2 of infectious pancreatic necrosis virus (IPNV).
Tidskr: Fish & Shellfish Immunology
ISSN:  1050-4680
År:   1998
Volum:  8
Side(r): 447-456
Utgiver: Academic Press
Emneord: Atlantic salmon, recombinant VP2, IPNV, immune response.
Språk:  eng
PublID: r99005020

43
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Forf:  Giske, Jarl
     UiB, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Medforf: Skjoldal, Hein Rune
Medforf: Slagstad, Dag
Tittel: Ecological Modelling for Fisheries.
Tidskr: Models for Multispecies Management
Red:   Rødseth, Tor
År:   1998
Side(r): 11-68
Utgiver: Physica-Verlag a Springer-Verlag Company
Språk:  eng
PublID: r98022152
StatKat: f

44
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Forf:  Giske, Jarl
     UiB, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Tittel: Evolutionary models for fisheries management.
Tidskr: Reinventing Fisheries Management
Red:   Pitcher, Tony J.
Red:   Hart, Paul J.B.
Red:   Pauly, Daniel
ISBN:  0-412-83410-3
År:   1998
Side(r): 377-386
Utgiver: Kluwer Academic Publishers, London
Språk:  eng
PublID: r99013839
StatKat: a

45
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Forf:  Giske, Jarl
     UiB, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Medforf: Huse, Geir
     UiB, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Medforf: Fiksen, Øyvind
     UiB, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Tittel: Modelling spatial dynamics of fish.
Tidskr: Reviews in Fish Biology and Fisheries
ISSN:  0960-3166
År:   1998
Volum:  8
Side(r): 57-81
Utgiver: Chapman & Hall
Språk:  eng
PublID: r98021737
StatKat: f

46
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Forf:  Green, J.C.
Medforf: Heimdal, B.R.
     UiB, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Medforf: Paasche, E.
Medforf: Moate, R.
Tittel: Changes in calcification and the dimensions of coccoliths of
     Emiliania huxleyi (Haptophyta) grown at reduced salinites.
Tidskr: Phycologia
ISSN:  0031-8884
År:   1998
Volum:  37
Hefte:  2
Side(r): 121-131
Språk:  eng
PublID: r98022806
StatKat: f

47
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Forf:  Hamdani, S.H.
Medforf: McMillan, D.N.
Medforf: Pettersen, E.F.
     UiB, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Medforf: Wergeland, H.
     UiB, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Medforf: Endresen, C.
     UiB, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Medforf: Ellis, A.E.
Medforf: Secombes, C.J.
Tittel: Isolation of rainbow trout neutrophils with an anti-granulocyte monocl
     onal antibody.
Tidskr: Veterinary Immunology and Immunopathology
ISSN:  0165-2427
År:   1998
Volum:  63
Side(r): 369-380
Utgiver: Elsevier
Emneord: Rainbow trout; neutrophils; eosinophilic granular cells; monoclonal a
     ntibody; respiratory burst; migration.
Språk:  eng
PublID: r98026220
StatKat: f

48
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Forf:  Handeland, S.O.
     UiB, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Medforf: Berge, Å.I.
     UiB, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Medforf: Björnsson, B.Th.
Medforf: Stefansson, S.O.
     UiB, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Tittel: Effects of temperature and salinity on osmoregulation and growth of At
     lantic salmon (Salmo salar L.) smolts in seawater.
Tidskr: Aquaculture
ISSN:  0044-8486
År:   1998
Side(r): 289-302
Utgiver: Elsevier
Språk:  eng
PublID: r98030731
StatKat: f

49
PublKat: C13 (Doktoravhandling)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Forf:  Handeland, Sigurd Olav
     UiB, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Tittel: Osmoregulation and growth in Atlantic salmon smolts during the early s
     eawater phase.
Serie:  Dr.scient.
ISBN:  82-7744-048-0
År:   1998-08-28
Side(r): 1 b.
Utgiver: Inst. for fiskeri- og marinbiologi, Univ. i Bergen
Tilgang: Universitetsbiblioteket i Bergen - Byttekontoret
Emneord: laks, vekst, osmoregulering, fiskeribiologi
SamEng: http://www.fou.uib.no/drgrad/1998/411001/
URL:   http://www.uib.no/info/dr_grad/98/august/handeland/
Språk:  eng
PublID: r98026205
StatKat: f
LokalK: N

50
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Forf:  Haroon, Y.
Medforf: Pittman, K.
     UiB, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Medforf: Blom, G.
     UiB, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Tittel: Diel feeding pattern and ration of two sizes of tilapia, Oreochromis s
     pp. in pond and paddy field.
Tidskr: Asian Fisheries Science
År:   1998
Volum:  10
Side(r): 281-301
Språk:  eng
PublID: r98030641
StatKat: f

51
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Forf:  Hasle, Grethe Rytter
Medforf: Heimdal, Berit Riddervold
     UiB, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Tittel: The net phytoplankton in Kongsfjorden, Svalbard, July 1988, with gener
     al remarks on species composition of arctic phytoplankton.
Tidskr: Polar Research
År:   1998
Volum:  17
Hefte:  1
Side(r): 31-52
Språk:  eng
PublID: r98026258
StatKat: f

52
PublKat: C15 (Hovedfagsoppgave)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Forf:  Haug, Lise
     UiB, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Tittel: Effect of oxygen on growth, sexual maturity, and reproductive traits i
     n Nile tilapia (Oreochromis niloticus).
Serie:  Thesis of the degree Cand. scient. in general aquaculture
År:   1998
Side(r): 91 s.
Utgiver: Inst. for fiskeri- og marinbiologi, Univ. i Bergen
Språk:  eng
PublID: r98026200
StatKat: f
LokalK: N

53
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Forf:  Head, Robert N.
Medforf: Crawford, David W.
Medforf: Egge, Jorun K.
     UiB, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Medforf: Harris, Roger P.
Medforf: Kristiansen, Svein
Medforf: Lesley, David J.
Medforf: Marañon, Emilio
Medforf: Pond, David
Medforf: Purdie, Duncan A.
Tittel: The hydrography and biology of a bloom of the coccolithophorid Emilian
     ia huxleyi in the northern North Sea.
Tidskr: Journal of Sea Research
Red:   Beukema, J.J.
Red:   Cadée, G.C.
Red:   Philippart, C.J.M.
ISSN:  1385-1101
År:   1998
Volum:  39
Hefte:  3-4
Side(r): 255-266
Utgiver: Elsevier/Netherlands Institute for Sea Research
Emneord: Emiliania huxleyi; calcification; coccolith; North Sea; photosynthesi
     s.
Språk:  eng
PublID: r99000623

54
PublKat: A17 (Artikkel i populærvitenskapelig tidsskrift)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Forf:  Heimdal, Berit Riddervold
     UiB, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Tittel: Kalkflagellaten Emiliania huxleyi - en klima-alge.
Tidskr: Naturen
År:   1998
Hefte:  2
Side(r): 87-94
Språk:  nor
PublID: r98022805
StatKat: f
LokalK: N

55
PublKat: C15 (Hovedfagsoppgave)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Forf:  Hevrøy, Ernst Morten
     UiB, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Tittel: Effekt av kunstig tilleggsbelysning på grad av lakselusinfeksjon (Lepe
     ophtheirus salmonis) på laks (Salmo salar) i merd.
Serie:  cand.scient.-oppgave
År:   1998
Side(r): 57 s.
Utgiver: Institutt for fiskeri- og marinbiologi, Univ. i Bergen
Emneord: akvakultur
Språk:  nor
PublID: r98021732
StatKat: f
LokalK: N

56
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Forf:  Hjohlman, S.
     UiB, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Medforf: Lein, T.E.
     UiB, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Tittel: Marinbiologiske hardbunnsundersøkelser etter oljepåslag på strender. M
     anual.
Serie:  Rapport
År:   1998
Side(r): 16 s.
Utgiver: Seksjon for anvendt miljøforskning, Univ. i Bergen
Språk:  nor
PublID: r98030550
StatKat: f
LokalK: N

57
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Forf:  Hordvik, Ivar
     UiB, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Tittel: An impact of ancestral tetraploidy on antibody heterogeneity in
     salmonid fishes.
Tidskr: Immunological Reviews
ISSN:  0105-2896
År:   1998
Volum:  116
Side(r): 153 - 157
Språk:  eng
PublID: r00006861
StatKat: a

58
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Forf:  Hovland, Martin
Medforf: Mortensen, Pål Buhl
Medforf: Brattegard, Torleiv
     UiB, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Medforf: Strass, Per
Medforf: Krokengen, Kåre
Tittel: Ahermatypic coral banks off Mid-Norway: Evidence for a link with seepa
     ge of light hydrocarbons.
Tidskr: Palaios
ISSN:  0883-1351
År:   1998
Volum:  13
Side(r): 189-200
Utgiver: Society for Sedimentary Geology
Språk:  eng
PublID: r98028073
StatKat: f

59
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Forf:  Huse, Geir
     UiB, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Medforf: Giske, Jarl
     UiB, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Tittel: Ecology in Mare Pentium; an individual-based spatio-temporal model for
     fish with adapted behaviour
Tidskr: Fisheries Research
ISSN:  0165-7836
År:   1998
Volum:  37
Hefte:  1-3
Side(r): 163-178
Utgiver: Elsevier
Emneord: Fish; genetic algorithms; neural networks; spatial; movement; distrib
     ution.
Språk:  eng
PublID: r98027953
StatKat: f

60
PublKat: C13 (Doktoravhandling)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Forf:  Huse, Geir
     UiB, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Tittel: Life history strategies and spatial dynamics of the Barents Sea capeli
     n (Mallotus villosus).
Serie:  Dr.scient.
ISBN:  82-7744-049-9
År:   1998-09-04
Side(r): 1 b.
Utgiver: Inst. for fiskeri- og marinbiologi, Univ. i Bergen
Tilgang: Universitetsbiblioteket i Bergen - Byttekontoret
Emneord: fiskeribiologi, lodde
SamEng: http://www.fou.uib.no/drgrad/1998/411005/
URL:   http://www.uib.no/info/dr_grad/98/september/huse/index.html
Språk:  eng
PublID: r98026206
StatKat: a
LokalK: N

61
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Forf:  Huse, Geir
     UiB, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Tittel: Sex-specific life history strategies in capelin (Mallotus villosus)?
Tidskr: Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences
År:   1998
Volum:  55
Side(r): 631-638
Utgiver: NRC Canada
Språk:  eng
PublID: r98024476
StatKat: f

62
PublKat: C13 (Doktoravhandling)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Forf:  Huse, Ingvar
Tittel: Vertical migration of fish: Impacts on aquaculture and abundance esti
     mation.
Serie:  Dr.philos.
År:   1998-12-08
Side(r): 175 s.
Utgiver: Inst. for fiskeri- og marinbiologi, Univ. i Bergen
Tilgang: Universitetsbiblioteket i Bergen - Byttekontoret
SamEng: http://www.fou.uib.no/drgrad/1998/411006/
URL:   http://www.uib.no/info/dr_grad/98/desember/huse/huse.html
Språk:  eng
PublID: r98030503
StatKat: a
LokalK: N

63
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Forf:  Høisæter, Tore
     UiB, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Tittel: Preliminary check-list of the marine, shelled gastropods (Mollusca) of
     Golfo Dulce, on the Pacific coast of Costa Rica.
Tidskr: Revista de Biologia Tropical
ISSN:  0034-7744
År:   1998
Volum:  46
Hefte:  Suppl.
Side(r): 263-270
Utgiver: University of Costa Rica
UtgSted: San José
Emneord: Shelled gastropods; mollusks; check list; Golfo Dulce.
Språk:  eng
PublID: r99016372
StatKat: f

64
PublKat: C14 (Magisteravhandling)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Forf:  Iilende, Titus Ndakola
     UiB, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Tittel: The dynamics of the pelagic component of the hake stocks off the coast
     of Namibia.
Serie:  MPhil Thesis
År:   1998
Side(r): 91 s.
Utgiver: Inst. for fiskeri- og marinbiologi, Univ. i Bergen
Språk:  eng
PublID: r99001645

65
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Forf:  Imsland, A.K.
     UiB, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Medforf: Nilsen, T.
     UiB, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Medforf: Folkvord, A.
     UiB, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Tittel: Stochastic simulation of size variation in turbot: possible causes an
     alysed with an individual-based model.
Tidskr: Journal of Fish Biology
ISSN:  0022-1112
År:   1998
Volum:  53
Side(r): 237-258
Utgiver: Academic Press
Emneord: Growth; individual-based model; size hierachy; genetic variation; juv
     enile turbot; Scophthalmus maximus.
Språk:  eng
PublID: r98027960
StatKat: f

66
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Forf:  Ishii, Haruto
Medforf: Båmstedt, Ulft
     UiB, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Tittel: Food regulation of growth and maturation in a natural population of Au
     relia aurita (L.).
Tidskr: Journal of Plankton Research
ISSN:  0142-7873
År:   1998
Volum:  20
Side(r): 805-816
Utgiver: Oxford University Press
Språk:  eng
PublID: r98026211
StatKat: f

67
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Forf:  Johannessen, A.
     UiB, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Medforf: Pedersen, T.
Medforf: Bergstad, O.A.
Medforf: Dragesund, O.
     UiB, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Medforf: Høines, Å.
Tittel: Fiskebestandene.
Tidskr: Kystøkologi - den ressursrike norskekysten.
Red:   Rinde, E.
Red:   Bjørge, A.
Red:   Eggereide, A.
Red:   Tufteland, G.
År:   1998
Side(r): 103-131
Utgiver: Universitetsforlaget
Språk:  nor
PublID: r99002161
LokalK: N

68
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Forf:  Johansen, Per-Otto
Medforf: Brattegard, Torleiv
     UiB, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Tittel: Observations on behaviour and distribution of Natatolana borealis (Lil
     ljeborg) (Crustacea, Isopoda).
Tidskr: Sarsia a nordic journal of marine biology
Red:   Båmstedt, Ulf
ISSN:  0036-4827
År:   1998
Volum:  83
Hefte:  4
Side(r): 347-360
Utgiver: Inst. for fiskeri- og marinbiologi, Univ. i Bergen
Emneord: Natatolana borealis; behaviour; distribution; feeding; isopod, scaven
     ger.
Språk:  eng
PublID: r98028011
StatKat: f

69
PublKat: C15 (Hovedfagsoppgave)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Forf:  Johnsen, Espen
     UiB, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Tittel: Analyser av fangst- og innsatsdata fra den norske trålerflåten - med v
     ekt på sesongvariasjon og utbredelse til fisket etter norsk-arktisk to
     rsk (Gadus morhua)
Serie:  cand.scient.-oppgave
År:   1998
Side(r): 53 s.
Utgiver: Inst. for fiskeri- og marinbiologi, Univ. i Bergen
Emneord: fiskeribiologi
Språk:  nor
PublID: r98024114
StatKat: f
LokalK: N

70
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Forf:  Jónsdóttir, Ólöf D.B.
     UiB, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Medforf: Imsland, A.K.
     UiB, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Medforf: Nævdal, G.
     UiB, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Tittel: Population genetic studies of northern shrimp, Pandalus borealis, in I
     celandic waters and the Denmark Strait.
Tidskr: Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences
År:   1998
Volum:  55
Hefte:  3
Side(r): 770-780
Utgiver: National Research Council Canada
Språk:  eng
PublID: r98026204
StatKat: f

71
PublKat: C14 (Magisteravhandling)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Forf:  Kallayil, Jawhar Kunjimohammed
     UiB, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Tittel: Behaviour of cod (Gadus morhua L.) towards baited gill nets.
Serie:  MPhil Thesis
År:   1998
Side(r): 32 s.
Utgiver: Inst. for fiskeri- og marinbiologi, Univ. i Bergen
Språk:  eng
PublID: r99001642

72
PublKat: C14 (Magisteravhandling)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Forf:  Kapasa, Cyprian K.
     UiB, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Tittel: Selective fishing of Alestes macrophthalmus (Alestiidae) using gill
     nets of small mesh sizes at fish aggregation devices (FADs) in the
     Mweru-Luapula fishery, Northern Zambia.
Serie:  MPhil Thesis
År:   1998
Side(r): 73 s.
Utgiver: Inst. for fiskeri- og marinbiologi, Univ. i Bergen
Språk:  eng
PublID: r99001644
StatKat: a
LokalK: N

73
PublKat: C15 (Hovedfagsoppgave)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Forf:  Knutsen, Ian
     UiB, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Tittel: Application of a surface dependent digestion model for estimating the
     digestion handling time in juvenile coastal cod Gadus morhua L. fed go
     biids: Meal size and temperature effects.
Serie:  cand.scient.-oppgave
År:   1998
Side(r): 69 s.
Utgiver: Institutt for fiskeri- og marinbiologi, Univ. i Bergen
Emneord: marinbiologi
Språk:  eng
PublID: r98021733
StatKat: f
LokalK: N

74
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Forf:  Kristoffersen, J.B.
     UiB, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Medforf: Salvanes, A.G.V.
     UiB, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Tittel: Life history of Maurolicus muelleri in fjordic and oceanic environment
     s.
Tidskr: Journal of Fish Biology
ISSN:  0022-1112
År:   1998
Volum:  53
Side(r): 1324-1341
Utgiver: Academic Press
Emneord: Maurolicus muelleri; life history; growth; gonad investment.
Språk:  eng
PublID: r99013854
StatKat: a

75
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Forf:  Kristoffersen, Jon Bent
     UiB, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Medforf: Salvanes, Anne Gro Vea
     UiB, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Tittel: Effects of formaldehyde and ethanol preservation on body and otoliths
     of Maurolicus muelleri and Benthosema glaciale.
Tidskr: Sarsia a nordic journal of marine biology
Red:   Båmstedt, Ulf
ISSN:  0036-4827
År:   1998
Volum:  83
Hefte:  2
Side(r): 95-102
Utgiver: Inst. for fiskeri- og marinbiologi, Univ. i Bergen
Emneord: Preservation, fomaldehyde, ethanol, shrinkage, otolith quality.
Språk:  eng
PublID: r98022810
StatKat: f

76
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Forf:  Kruskopf, Mikaela
     UiB, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Medforf: Lein, Tor Eiliv
     UiB, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Tittel: Biological Exposure Scale - Methodology.
Serie:  IFM Rapport
Red:   Brattegard, Torleiv
ISSN:  0803-1924
År:   1998
Hefte:  8
Side(r): 31 s.
Utgiver: Inst. for fiskeri- og marinbiologi, Univ. i Bergen
Emneord: Biological exposure scale; wave exposure; littoral zone; EXPON; metho
     dology.
Språk:  eng
PublID: r98026217
StatKat: f
LokalK: N

77
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Forf:  Kvenseth, Anne Mette
     UiB, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Medforf: Kvenseth, Per Gunnar
Medforf: Skiftesvik, Anne Berit
Tittel: Bruken av leppefisk.
Tidskr: Havbruksrapport
År:   1998
Volum:  1998
Språk:  nor
PublID: r98021465
StatKat: f
LokalK: N

78
PublKat: A12 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift uten referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Forf:  Kvenseth, Anne-Mette
     UiB, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Tittel: Wrasse - do they transfer diseases to salmon?
Tidskr: Caligus
ISSN:  1393-452X
År:   1998
Hefte:  5
Side(r): 2-4
Språk:  eng
PublID: r99007184

79
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Forf:  Kvenseth, Per Gunnar
Medforf: Kvenseth, Anne-Mette
     UiB, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Tittel: Lusekontroll i oppdrett - et samarbeidsprosjekt mellom Norge, Storbr
     itannia og Irland under EU-forskningsprogrammet FAIR.
Tidskr: Norsk Fiskeoppdrett
ISSN:  0332-7132
År:   1998
Hefte:  15/98
Side(r): 40-41
Språk:  nor
PublID: r98026207
StatKat: f
LokalK: N

80
PublKat: C15 (Hovedfagsoppgave)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Forf:  Kvist, Mona Kristin
     UiB, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Tittel: Sammenheng mellom et biologisk og ulike fysiske mål på bølgeeksponerin
     g i Hordaland.
Serie:  Hovedfagsoppgave i marinbiologi til graden Cand. Scient.
År:   1998
Side(r): 88 s.
Utgiver: Inst. for fiskeri- og marinbiologi, Univ. i Bergen
Språk:  nor
PublID: r98030496
StatKat: f
LokalK: N

81
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Forf:  Larsen, A.
     UiB, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Medforf: Bryant, S.
Tittel: Growth rate and toxicity of Prymnesium parvum and Prymnesium patellife
     rum (Haptophyta) in response to changes in salinity, light and tempera
     ture.
Tidskr: Sarsia a nordic journal of marine biology
Red:   Båmstedt, Ulf
ISSN:  0036-4827
År:   1998
Volum:  83
Side(r): 409-418
Utgiver: Inst. for fiskeri- og marinbiologi, Univ. i Bergen
Språk:  eng
PublID: r98030648
StatKat: f

82
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Forf:  Larsen, A.
     UiB, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Medforf: Edvardsen, B.
Tittel: Relative ploidy levels in Prymnesium parvum and P. patelliferum
     (Haptophyta) analyzed by flow cytometry.
Tidskr: Phycologia
ISSN:  0031-8884
År:   1998
Volum:  37
Hefte:  6
Side(r): 412-424
Språk:  eng
PublID: r98030650
StatKat: f

83
PublKat: C13 (Doktoravhandling)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Forf:  Larsen, Aud
     UiB, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Tittel: Autecology, toxicity, genetics and life history of Prymnesium parvum a
     nd Prymnesium patelliferum (Haptophyta): Is a species separation warr
     anted?
Serie:  Dr.scient.
ISBN:  82-7744-045-6
År:   1998-06-19
Utgiver: Inst. for fiskeri- og marinbiologi, Univ. i Bergen
Tilgang: Universitetsbiblioteket i Bergen - Byttekontoret
Emneord: marinbiologi, giftige toksiske alger; svepeflagellater, Haptophyceae
SamEng: http://www.fou.uib.no/drgrad/1998/411004/
URL:   http://www.uib.no/info/dr_grad/98/juni/larsen/larsen.html
Språk:  eng
PublID: r98024115
StatKat: a
LokalK: N

84
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Forf:  Lein, Regina Küfner
     UiB, Universitetsbiblioteket i Bergen
Medforf: Lein, Tor Eiliv
     UiB, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Tittel: Marine benthosalger fra østsiden av Novaja Semlja, Karahavet 1993.
     (= Marine benthic algae from the eastern side of Novaya Zemlya, The Ka
     ra Sea.)
Serie:  IFM Rapport
Red:   Brattegard, Torleiv
ISSN:  0803-1924
År:   1998
Volum:  10
Side(r): 29 s.
Utgiver: Inst. for fiskeri- og marinbiologi, Univ. i Bergen
Emneord: marine benthosalger, Karahavet, Novaja Semlja
Språk:  nor
PublID: r98026261
StatKat: f
LokalK: N

85
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Forf:  Lein, Tor Eiliv
     UiB, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Medforf: Brattenborg, Narve
     UiB, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Medforf: Bruntse, Grethe
Medforf: Gunnarsson, Karl
Medforf: Nielsen, Ruth
Medforf: Wegeberg, Susse
Tittel: Nye registreringer av benthiske makroalger i Sogn og Fjordane.
Serie:  IFM Rapport
Red:   Brattegard, Torleiv
ISSN:  0803-1924
År:   1998
Volum:  4
Side(r): 24 s.
Utgiver: Institutt for fiskeri- og marinbiologi, Univ. i Bergen
Emneord: Benthosalger; blågrønnalger; rødalger; brunalger; grønnalger;
     biogeografi; Sogn og Fjordane.
Språk:  nor
PublID: r98021722
StatKat: f
LokalK: N

86
PublKat: C15 (Hovedfagsoppgave)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Forf:  Liaset, Bjørn
     UiB, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Tittel: Production of fish protein concentrates (FPC) from marine raw material
     s using industrial proteolytic enzymes. Chemical characterization and
     nutrit evaluation.
Serie:  Thesis for the degree of Cand. scient. in nutrition
År:   1998-10
Side(r): 120 s.
Utgiver: Ernæringsinst. Fisk.dir./Inst. fiskeri- og marinbiol., UiB
Språk:  eng
PublID: r99013864
StatKat: a
LokalK: N

87
PublKat: C15 (Hovedfagsoppgave)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Forf:  Litlabø, Amund
     UiB, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Tittel: Smitte av Atlantisk laks (Salmo salar L.) med IPNV. Betydning av
     smittetidspunkt i relasjon til smoltifisering.
Serie:  Hovedfagsoppgave i fiskehelse til graden Cand. scient.
År:   1998
Side(r): 86 s.
Utgiver: Inst. for fiskeri- og marinbiologi, Univ. i Bergen
Emneord: fiskehelse
Språk:  nor
PublID: r99000612
StatKat: a
LokalK: N

88
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Forf:  Lygren, B.
     UiB, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Medforf: Pettersen, E. Fausa
     UiB, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Medforf: Wergeland, H.I.
     UiB, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Medforf: Endresen, C.
     UiB, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Tittel: En extracellular low molecular weight protease with activity against g
     elatin and casein produced earlier during growth of Aeromonas salmonic
     ida ssp salmonicida than the serine protease.
Tidskr: Bull. Eur. Ass. Fish Pathol.
År:   1998
Volum:  18
Hefte:  3
Side(r): 96-101
Språk:  eng
PublID: r98026219
StatKat: f

89
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Forf:  Lyse, A.A.
Medforf: Stefansson, S.O.
     UiB, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Medforf: Fernö, A.
     UiB, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Tittel: Behaviour and diet of sea trout post-smolts in a Norwegian fjord syste
     m.
Tidskr: Journal of Fish Biology
ISSN:  0022-1112
År:   1998
Volum:  52
Side(r): 923-936
Utgiver: Academic Press
Emneord: Sea trout; post-smolt; tracking; migration; schooling; diet.
Språk:  eng
PublID: r98026210
StatKat: f

90
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Forf:  Mackinson, Steven
Medforf: Nøttestad, Leif
     UiB, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Tittel: Changing attitudes and new data: a move toward cooperative responsibi
     lity.
Tidskr: Reviews in Fish Biology and Fisheries
År:   1998
Språk:  eng
PublID: r98030529
StatKat: f
LokalK: P

91
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Forf:  Mackinson, Steven
Medforf: Nøttestad, Leif
     UiB, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Medforf: Guénette, Sylvie
Medforf: Pitcher, Tony
Medforf: Misund, Ole Arve
Medforf: Fernö, Anders
     UiB, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Tittel: Distribution and behavioural dynamics of ocean feeding Norwegian
     spring spawning herring: observations across spatio-temporal scales.
Serie:  ICES CM
År:   1998
Hefte:  J12
Side(r): 22 s.
Utgiver: ICES
Språk:  eng
PublID: r99000641
StatKat: f

92
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Forf:  Marshall, C. Tara
Medforf: Kjesbu, Olav Sigurd
Medforf: Yaragina, Nathalia A.
Medforf: Solemdal, Per
Medforf: Ulltang, Øyvind
     UiB, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Tittel: Is spawner biomass a sensitive measure of the reproductive and recruit
     ment potential of Northeast Arctic cod?
Tidskr: Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences
År:   1998
Volum:  55
Hefte:  7
Side(r): 1766-1783
Utgiver: National Research Council Canada
Språk:  eng
PublID: r98028002
StatKat: f

93
PublKat: C13 (Doktoravhandling)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Forf:  Melle, Webjørn
     UiB, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Tittel: Reproduction, life cycles, and distributions of Calanus finmarchicus,
     C. Glacialis, and C. hyperboreus in relation to environmental
     conditions in the Barents Sea.
Serie:  Dr.scient.
ISBN:  82-7744-046-4
År:   1998-06-29
Side(r): 1 b.
Utgiver: Inst. for fiskeri- og marinbiologi, Univ. i Bergen
Tilgang: Universitetsbiblioteket i Bergen - Byttekontoret
Emneord: marinbiologi, hoppekreps, raudåte, Barentshavet
SamEng: http://www.fou.uib.no/drgrad/1998/411003/
URL:   http://www.uib.no/info/dr_grad/98/juni/melle.html
Språk:  eng
PublID: r98024116
StatKat: a
LokalK: N

94
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Forf:  Misund, Ole Arve
Medforf: Fernö, Anders
     UiB, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Medforf: Pitcher, Tony
Medforf: Totland, Bjørn
Tittel: Tracking herring schools with a high resolution sonar. Variations in h
     orizontal area and relative echo intensity.
Tidskr: ICES Journal of Marine Science
ISSN:  1054-3139
År:   1998
Volum:  54
Hefte:  1
Side(r): 58-66
Utgiver: Academic Press
Emneord: Sonar; schools; school area; echo intensity; herring.
SamNor: Fourteen herring schools off northern Norway were tracked for about 1
     hour each by the 95 kHz Simrad SA950 sonar onboard RN ''G.O. Sars''
     in May 1994. The sonar was connected to a work station that contained
     software for reading the echo telegrams of the sonar, printing of an
     echogram, automatic detection and measurement of schools , and loggi
     ng of the sonar data. The horizontal area and relative echo intensity
     of the schools were recorded ping by ping as well as swimming depth
     and distance and bearing to the vessel. The position, speed and headi
     ng of the vessel were also recorded. Inter- and intra-school events a
     s interpreted from the sonar display were recorded in a separate prot
     ocol during the school tracking. The recorded horizontal area and rel
     ative echo intensity of the schools varied considerably. Linear model
     s with school area or relative echo intensity as dependent variables,
     and with range, tilt, speed and swimming angle relative to the sonar
     beam as continuous effects, did not explain more than 15% and 30% of
     the observed variations for most schools, respectively. There was a
     negative correlation between relative echo intensity and range for al
     l schools. Inter-and intra-school events occurred at average rates of
     about 14 minutes, and inter-school events such as split and joint in
     fluenced school size. The sound absorption and the degree to which th
     e sonar beam insonifies the schools in the vertical plane are propose
     d as the major sources of variation for recorded horizontal area and
     relative echo intensity of the schools.
Språk:  eng
PublID: r97009469
StatKat: f

95
PublKat: C15 (Hovedfagsoppgave)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Forf:  Myhre, Lars Petter
     UiB, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Tittel: Biomarkører i ål (Anguilla anguilla L.). Miljøgifteksponering i labora
     torieforsøk og feltundersøkelser i fjordsystemet rundt Bergen.
Serie:  cand.scient.-oppgave
År:   1998
Side(r): 107 s.
Utgiver: Institutt for fiskeri- og marinbiologi, Univ. i Bergen
Emneord: marinbiologi
Språk:  nor
PublID: r98021466
StatKat: f
LokalK: N

96
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Forf:  Nilsen, F.
     UiB, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Medforf: Nylund, A.
     UiB, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Tittel: Identification of virus and parasites.
Tidskr: Methodology in Fish Diseases Research
Red:   Barnes, Andrew C.
Red:   Davidson, Giles A.
Red:   Hiney, Maura P.
Red:   McIntosh, Douglas
ISBN:  0-9532838-0-1
År:   1998
Side(r): 227-240
Utgiver: Fisheries Research Services Aberdeen
Språk:  eng
PublID: r98026242
StatKat: f

97
PublKat: C13 (Doktoravhandling)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Forf:  Nilsen, Frank
     UiB, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Tittel: Microsporidian phylogeny - a molecular approach.
Serie:  Dr.scient.
ISBN:  82-7744-047-2
År:   1998-06-25
Side(r): 1 b.
Utgiver: Inst. for fiskeri- og marinbiologi, Univ. i Bergen
Tilgang: Universitetsbiblioteket i Bergen - Byttekontoret
Emneord: marinbiologi, parasitter
SamEng: http://www.fou.uib.no/drgrad/1998/411002/
URL:   http://www.uib.no/info/dr_grad/98/juni/nilsen/nilsen.html
Språk:  eng
PublID: r98024177
StatKat: a
LokalK: N

98
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Forf:  Nilsen, Frank
     UiB, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Medforf: Endresen, Curt
     UiB, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Medforf: Hordvik, Ivar
     UiB, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Tittel: Molecular phylogeny of mcrosoridians with particular reference to spec
     ies that infect the muscles of fish.
Tidskr: J. Euk. Microbiol.
År:   1998
Volum:  45
Hefte:  5
Side(r): 535-543
Emneord: Ameson; Encephalitozoon; Enterocytozoon; Glugea; Heterosporis; Ichthy
     osporidium; Nosema; Nucleospora; Pleistophora; Vavraia; Vairiomorpha.
Språk:  eng
PublID: r99016375
StatKat: a

99
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Forf:  Nylund, A.
     UiB, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Medforf: Kvenseth, A.M.
     UiB, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Medforf: Isdal, E.
Tittel: A morphological study of the epitheliocystis agent in farmed Atlantic
     salmon.
Tidskr: Journal of Aquatic Animal Health
År:   1998
Volum:  10
Side(r): 43-55
Utgiver: American Fisheries Society
Språk:  eng
PublID: r98024176
StatKat: f

100
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Forf:  Nøttestad, L.
     UiB, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Tittel: Extensive gas bubble release i Norwegian spring spawning herring
     (Clupea harengus L.) during predator avoidance.
Tidskr: ICES Journal of Marine Science
Red:   Daan, N.
ISSN:  1054-3139
År:   1998
Volum:  55
Hefte:  6
Side(r): 1133-1140
Utgiver: Academic Press
Språk:  eng
PublID: r98030526
StatKat: f

101
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Forf:  Nøttestad, L.
     UiB, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Tittel: Extensive gas bubble release in Norwegian spring spawning herring(Clup
     ea harengus L.) during predator avoidance.
Serie:  ICES C.M.
År:   1998
Hefte:  1998/J:
Side(r): 23 s.
Utgiver: ICES
Språk:  eng
PublID: r98030533
StatKat: f

102
PublKat: A17 (Artikkel i populærvitenskapelig tidsskrift)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Forf:  Nøttestad, Leif
     UiB, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Tittel: Forholdet mellom sild og spekkhogger - kampen for tilværelsen.
Tidskr: Naturen
År:   1998
Hefte:  2
Side(r): 78-81
Språk:  nor
PublID: r98022157
StatKat: f
LokalK: N

103
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Forf:  Nøttestad, Leif
     UiB, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Tittel: Jovisst kan silda tenke. Tenkende sild sammen mot spekkhoggere.
Tidskr: Fiskaren
År:   1998-11-16
Side(r): 2 s.
Språk:  nor
PublID: r98030543
StatKat: f
LokalK: N

104
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Forf:  Nøttestad, Leif
     UiB, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Tittel: Sillen håller ihop för at rädda livet.
Tidskr: Gøteborgsposten
År:   1998-10-18
Side(r): 52-52
Språk:  swe
PublID: r98030541
StatKat: f
LokalK: A

105
PublKat: C15 (Hovedfagsoppgave)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Forf:  Olsen, Hanne Jorun
     UiB, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Tittel: Nutrition studies in Atlantic salmon (Salmo salar L.). In vitro absor
     ption of L- and D-methionine in different parts of the intestine; inte
     ractions and kinetics.
Serie:  Thesis for the degree of Cand. scient. in nutrition
År:   1998-11
Side(r): 116 s.
Utgiver: Inst. for fiskeri- og marinbiol./Ernæringsinst. Fisk.dir.
Språk:  eng
PublID: r99005016
LokalK: N

106
PublKat: C15 (Hovedfagsoppgave)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Forf:  Óskarsson, Gudmundur Jóhann
     UiB, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Tittel: Effects of geographical location, fish length and condition on fecundi
     ty and maturation in Norwegian spring spawning herring (Clupea harengu
     s L.).
Serie:  Thesis of the Cand. scient. degree
År:   1998
Side(r): 29 s.
Utgiver: Inst. for fiskeri- og marinbiologi, Univ. i Bergen
Språk:  eng
PublID: r98026201
StatKat: f
LokalK: N

107
PublKat: C15 (Hovedfagsoppgave)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Forf:  Pedersen, Malin Elisabeth
     UiB, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Tittel: Effekter av temperatur, lysintensitet og daglengde på veksthastighet o
     g cellekjemi hos Phaeocystis pouchetii (Haptophyta) isolert fra Svalba
     rd.
Serie:  Hovedfagsoppgave i marinbiologi til graden Cand. scient.
År:   1998
Side(r): 77 s.
Utgiver: Inst. for fiskeri- og marinbiologi, Univ. i Bergen
Språk:  nor
PublID: r99002911
LokalK: N

108
PublKat: C14 (Magisteravhandling)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Forf:  Pinto, Maria Ascensão
     UiB, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Tittel: Gear selectivity for by-catch species in the shallow-water shrimp traw
     l fishery at the Sofala Bank, Mozambique.
Serie:  MPhil Thesis
År:   1998
Side(r): 46 s.
Utgiver: Inst. for fiskeri- og marinbiologi, Univ. i Bergen
Språk:  eng
PublID: r99001647

109
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Forf:  Pittman, K.
     UiB, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Medforf: Jelmert, A.
Medforf: Næss, T.
Medforf: Harboe, T.
Medforf: Watanabe, K.
     UiB, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Tittel: Plasticity of vial postmetaphoric forms of farmed Atlantic halibut (Hi
     ppoglossus hippoglossus L.).
Tidskr: Aquaculture Research
År:   1998
Volum:  29
Hefte:  12
Side(r): 49-54
Språk:  eng
PublID: r98030644
StatKat: f

110
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Forf:  Rahman, M.
     UiB, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Medforf: Nævdal, G.
     UiB, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Tittel: Identification of juvenile hilsa in Bangladesh by genetic methods.
Tidskr: Fisheries Management and Ecology
År:   1998
Volum:  5
Side(r): 255-260
Utgiver: Blackwell Science Ltd.
Emneord: Allozymes; electrophoresis; hilsa shad; isoelectric focusing; jatka i
     dentification.
Språk:  eng
PublID: r98024190
StatKat: f

111
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Forf:  Rolland, J.B.
     UiB, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Medforf: Nylund, A.
     UiB, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Tittel: Infectiousness of organic materials originating in ISA-infected fish a
     nd transmission of the disease via salmon lice (Lepeophtheirus salmoni
     s).
Tidskr: Bull. Eur. Ass. Fish Pathol.
År:   1998
Volum:  18
Hefte:  5
Side(r): 173-180
Språk:  eng
PublID: r98028007
StatKat: f

112
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Forf:  Rolland, J.B.
     UiB, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Medforf: Nylund, A.
     UiB, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Tittel: Sea running brown trout: carrier and transmitter of the infectious sa
     lmon anemia virus (ISAV).
Tidskr: Bull. Eur. Ass. Fish Pathol.
År:   1998
Volum:  18
Hefte:  2
Side(r): 50-55
Språk:  eng
PublID: r98022151
StatKat: f

113
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Forf:  Rønnestad, I.
Medforf: Helland, S.
     UiB, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Medforf: Lie, Ø.
Tittel: Feeding Artemia to larvae of Atlantic halibut (Hippoglossus
     hippoglossus L.) results in lower larval vitamin A content compared
     with feeding copepods
Tidskr: Aquaculture
ISSN:  0044-8486
År:   1998
Volum:  165
Side(r): 159-164
Utgiver: Elsevier
Emneord: Vitamin A; carotenoids; marine fish larvae; zoolankton; Temora
     longicornis; Artemia.
Språk:  eng
PublID: r98026212
StatKat: f

114
PublKat: C15 (Hovedfagsoppgave)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Forf:  Saksvik, Monica
     UiB, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Tittel: Life cycle and growth of Eubothrium sp. (Cestoda: Pseudophyllidea) and
     effect on the host, Atlantic salmon (Salmo salar).
Serie:  cand.scient.-oppgave
År:   1998
Side(r): 52 s.
Utgiver: Inst. for fiskeri- og marinibololgi, Univ. i Bergen
Emneord: fiskeribiologi
Språk:  eng
PublID: r98022807
StatKat: f
LokalK: N

115
PublKat: C15 (Hovedfagsoppgave)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Forf:  Salthaug, Are
     UiB, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Tittel: Analyser av fangst- og innsatsdata fra den norske trålerflåten - med v
     ekt på fangststrategi og beskatningsmønster
Serie:  cand.scient.-oppgave
År:   1998
Side(r): 43 s.
Utgiver: Inst. for fiskeri- og marinbiologi, Univ. i Bergen
Emneord: fiskeribiologi
Språk:  nor
PublID: r98025488
StatKat: f
LokalK: N

116
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Forf:  Salvanes, Anne Gro V.
     UiB, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Medforf: Hart, Paul J.B.
Tittel: Individual variability in state-dependent feeding behaviour in three-s
     pined sticklebacks.
Tidskr: Animal Behaviour
ISSN:  0003-3472
År:   1998
Volum:  55
Side(r): 1349-1359
Utgiver: Academic Press
Språk:  eng
PublID: r98026215
StatKat: f

117
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Forf:  Salvanes, Anne Gro Vea
     UiB, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Medforf: Baliño, Beatriz M.
     UiB, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Tittel: Productivity and fitness in a fjord cod population: an ecological and
     evolutionary approach.
Tidskr: Fisheries Research
ISSN:  0165-7836
År:   1998
Volum:  37
Hefte:  1-3
Side(r): 143-161
Utgiver: Elsevier
Emneord: Ecosystem model; advection; cod; predation; cannibalisllm; density-de
     pendent process; growth; fitness; fishing.
Språk:  eng
PublID: r98027952
StatKat: f

118
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Forf:  Skajaa, Katrine
     UiB, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Medforf: Fernö, Anders
     UiB, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Medforf: Løkkeborg, Svein
Medforf: Haugland, Eli K.
Tittel: Basic movement pattern and chemo-oriented search towards baited pots i
     n edible crab (Cancer pagurus L.).
Tidskr: Hydrobiologia
År:   1998
Volum:  371/372
Side(r): 143-153
Utgiver: Kluwer Academic Publishers
Emneord: Edible crab; Cancer pagurs; ultrasonic telemetry; movement pattern; c
     hemoreception.
Språk:  eng
PublID: r98028000
StatKat: f

119
PublKat: C13 (Doktoravhandling)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Forf:  Slotte, Aril
     UiB, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Tittel: Spawning migration of Norwegian spring spawning herring (Clupea hareng
     us L.) in relation to population structure.
Serie:  Dr.scient.
ISBN:  82-7744-050-2
År:   1998-11-27
Side(r): 1 b.
Utgiver: Inst. for fiskeri- og marinbiologi, Univ. i Bergen
Tilgang: Universitetsbiblioteket i Bergen, Byttekontoret
Emneord: dyretrekk, migrasjon, gyting, sild, fiskeribiologi
SamEng: http://www.fou.uib.no/drgrad/1998/411007/
URL:   http://www.uib.no/info/dr_grad/98/november/slotte/slotte.html
Språk:  eng
PublID: r98030507
StatKat: f

120
PublKat: C15 (Hovedfagsoppgave)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Forf:  Stefánsson, Guðmundur Valur
     UiB, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Tittel: Evaluation of the Seawater Challenge Test as a method to assess hypoos
     moregulatory ability in juvenile Atlantic salmon (Salmo salar L.).
Serie:  cand.scient.-oppgave
År:   1998
Side(r): 69 s.
Utgiver: Institutt for fiskeri- og marinbiologi, Univ. i Bergen
Emneord: generell-akvakultur
Språk:  eng
PublID: r98021740
StatKat: f
LokalK: A

121
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Forf:  Stefansson, S.O.
     UiB, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Medforf: Berge, Å.I.
     UiB, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Medforf: Gunnarsson, G.S.
Tittel: Changes in seawater tolerance and gill Na+, K+-ATPase activity during
     desmoltification in Atlantic salmon kept in freshwater at different te
     mperatures.
Tidskr: Aquaculture
ISSN:  0044-8486
År:   1998
Volum:  168
Side(r): 271-277
Utgiver: Elsevier
Språk:  eng
PublID: r98030733
StatKat: f

122
PublKat: C14 (Magisteravhandling)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Forf:  Sulaeman, Sulaeman
     UiB, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Tittel: Population genetic studies of mangrove crab (genus: Scylla) in Makassa
     r Strait and Bone Bay, Indonesia.
Tidskr: Northern Studies. The Journal of the Scottish Society for N
     orthern Studies
Serie:  MPhil Thesis
Red:   Thomsen, Bjarne Thorup
Red:   Biswalo, PM
Red:   Talle, A
ISSN:  0305-506X
ISBN:  3-88355-217-8
ISBN:  82-456-0580-8
År:   1998
Org:   NRK, Opplandssendingen
Volum:  32
Hefte:  4
Side(r): 110 s.
Utgiver: Inst. for fiskeri- og marinbiologi, Univ. i Bergen
UtgSted: Trondheim
Tilgang: Paul van Veen, Norsk Hydro Research Centre
Konfer: Symposium der Deutschen Gesellschaft für Materialkunde
Sted:  University of Washington, Seattle.
Emneord: testing, testing
SamNor: En toppartikkel om debatten om etablering av et universitet i Stavan
     ger
SamEng: Sammendrag
Språk:  eng
PublID: r99001641

123
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Forf:  Sunde, Leif M.
Medforf: Imsland, Albert K.
     UiB, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Medforf: Folkvord, Arild
     UiB, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Medforf: Stefansson, Sigurd O.
     UiB, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Tittel: Effects of size grading on growth and survival of juvenile turbot at t
     wo temperatures.
Tidskr: Aquaculture International
ISSN:  0967-6120
År:   1998
Volum:  6
Side(r): 19-32
Utgiver: Chapman & Hall
Emneord: Grading; growth; survival; turbot (Scophthalmus maximus).
Språk:  eng
PublID: r98021464
StatKat: f

124
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Forf:  Svåsand, Terje
Medforf: Kristiansen, Tore S.
Medforf: Pedersen, Torstein
Medforf: Salvanes, Anne Gro Vea
     UiB, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Medforf: Engelsen, Rolf
Medforf: Nødtvedt, Mariann
Tittel: 1998. Havbeite med torsk - artsrapport.
ISBN:  82-91625-08-5
År:   1998
Side(r): 78 s.
Utgiver: Norges Forskningsråd
Språk:  nor
PublID: r98027965
StatKat: f
LokalK: N

125
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Forf:  Taranger, G.L.
Medforf: Haux, C.
Medforf: Stefansson, S.O.
     UiB, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Medforf: Björnsson, B.Th.
Medforf: Walther, B.Th.
Medforf: Hansen, T.
Tittel: Abrupt changes in photoperiod affect age at maturity, timing of ovulat
     ion and plasma testosterone and estradiol-17B profiles in Atlantic sal
     mon, Salmo salar L.
Tidskr: Aquaculture
ISSN:  0044-8486
År:   1998
Volum:  162
Side(r): 85-98
Utgiver: Elsevier
Språk:  eng
PublID: r98030728
StatKat: f

126
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Forf:  Ticheler, H.J.
Medforf: Kolding, J.
     UiB, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Medforf: Chanda, B.
Tittel: Participation of local fishermen in scientific fisheries data collecti
     on: a case study from the Bangweulu Swamps, Zambia.
Tidskr: Fisheries Management and Ecology
År:   1998
Volum:  5
Side(r): 81-92
Utgiver: Blackwell Science Ltd
Emneord: Artisanal fisheries; community-based management; length-frequency dat
     a; stock assessment; tropical fisheries.
Språk:  eng
PublID: r98007224
StatKat: f

127
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Forf:  Ulltang, Øyvind
     UiB, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Tittel: Explanations and predictions in fisheries science - problems and cha
     llenges in a historical and epistemological perspective.
Tidskr: Fisheries Research
ISSN:  0165-7836
År:   1998
Volum:  37
Hefte:  1-3
Side(r): 297-310
Utgiver: Elsevier
Emneord: Fisheries science; fish population dynamics; explanations; prediction
     s; testability; stock assessments.
Språk:  eng
PublID: r98027954
StatKat: f

128
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Forf:  Ulltang, Øyvind
     UiB, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Tittel: Where is fisheries science heading - how can fish stock assessments
     be improved?
Tidskr: J. Northw. Atl. Fish. Sci.
År:   1998
Volum:  23
Side(r): 133-141
Språk:  eng
PublID: r99000611

129
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Forf:  Urawa, Shigehiko
Medforf: Ueki, Noriyuki
Medforf: Karlsbakk, Egil
     UiB, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Tittel: A review of Ichthyobodo infection in marine fishes.
Tidskr: Fish Patology
År:   1998
Volum:  34
Hefte:  4
Side(r): 311-320
Emneord: Protozoa; Ichthyobodo; marine fish; distribution; host range; patholo
     gy; control.
Språk:  eng
PublID: r99000458

130
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Forf:  Utne, A.C.W.
     UiB, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Medforf: Brännäs, E.
Medforf: Magnhagen, C.
Tittel: Individual responses to predation risk and food density in perch (Perc
     a fluviatilis L.).
Tidskr: Canadian Journal of Zoology
År:   1998
Volum:  75
Side(r): 2027-2035
Utgiver: NRC Canada
Språk:  eng
PublID: r98030515
StatKat: f

131
PublKat: C15 (Hovedfagsoppgave)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Forf:  Wallace, Christian
     UiB, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Tittel: Possible causes of Salmon lice Lepeophtheirus salmonis (Krøyer, 1837)
     infections on farmed Atlantic salmon, Salmo salar L., in a western Nor
     wegian fjord-situated fish farm; implications for the design of region
     al management strategies.
Serie:  Thesis Candidatus Scientiarum
År:   1998
Side(r): 49 s.
Utgiver: Inst. for fiskeri- og marinbiologi, Univ. i Bergen
Språk:  eng
PublID: r99000614
LokalK: N

132
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Forf:  Williams, P.J. le B.
Medforf: Egge, J.K.
     UiB, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Tittel: The management and behaviour of the mesocosms.
Tidskr: Estuarine, Coastal and Shelf Science
ISSN:  0272-7714
År:   1998
Volum:  46 Supplement A
Side(r): 3-14
Utgiver: Academic Press
Emneord: Plankton; mesocosm; nutrients; Emiliania huxleyi; particulate nitroge
     n; chlorophyll.
Språk:  eng
PublID: r99000621

133
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Forf:  Ødegaard, S.
Medforf: Sjøtun, K.
Medforf: Lein, T.E.
     UiB, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Medforf: Aas, E.
Tittel: Sporophyte formation of Laminaria hyperborea (Laminariales, Phaeophyce
     ae) related to photon doses of blue light in the sea.
Tidskr: Sarsia a nordic journal of marine biology
ISSN:  0036-4827
År:   1998
Volum:  83
Side(r): 301-308
Utgiver: Inst. for fiskeri- og marinbiologi, Univ. i Bergen
Emneord: Depth distribution; Laminaria hyperborea; recruitment; sporophyte for
     mation.
Språk:  eng
PublID: r98030547
StatKat: f

134
PublKat: C15 (Hovedfagsoppgave)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Forf:  Ørnsrud, Robin
     UiB, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Tittel: Bioavailability of selenium from selenomethionine-enriched
     ("tailor-made") fillets of Atlantic salmon.
Serie:  Thesis for the degree of Cand. scient. in nutrition
År:   1998
Side(r): 94 s.
Utgiver: Inst. for fiskeri- og marinbiol. UiB/Ernæringsinst. Fisk.dir.
Språk:  eng
PublID: r99001636
StatKat: a
LokalK: N


<- forrigeinnholdneste ->