Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Geofysisk institutt

Produksjonsdato : 2001-01-23
Katalogtype: Fullformat.

1
PublKat: D02 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert artikkel (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Geofysisk institutt
Forf:  Anderson, Leif G.
Medforf: Chierice, M.
Medforf: Drange, Helge
     UiB
Medforf: Johannessen, Truls
     UiB, Geofysisk institutt
Medforf: Skjelvan, Ingunn
     UiB, Geofysisk institutt
Tittel: Annual variability of carbon flux in the upper Greenland Sea, as
     evaluated from measured data and box model.
Tidskr: EGS report
År:   1998
Konfer: European Geophysical Society
Sted:  Nice
PublID: r99004638
StatKat: f

2
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Geofysisk institutt
Forf:  Anderson, Leif G.
     UiB, Geofysisk institutt
Medforf: Chierici, M.
Medforf: Fogelqvist, E.
Medforf: Johannessen, Truls
     UiB, Geofysisk institutt
Tittel: Flux of Anthropogenic and Steady State carbon into the deep
     Greenland Sea
Tidskr: Journal of geophysical research
ISSN:  0148-0227
År:   1998
Språk:  eng
PublID: r99008631
StatKat: f

3
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Geofysisk institutt
Forf:  Andersson, Leif G.
Medforf: Drange, Helge
     UiB
Medforf: Chierici, M.
Medforf: Fransson, A.
Medforf: Johannessen, Truls
     UiB, Geofysisk institutt
Tittel: Annual vaiability of carbon flux in the upper Greenland Sea,
     as evaluated from measured data and a box model.
Tidskr: Tellus
ISSN:  0040-2826
År:   1998
Språk:  eng
PublID: r99008632
StatKat: f

4
PublKat: C15 (Hovedfagsoppgave)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Geofysisk institutt
Forf:  Aspenes, Trygve
     UiB, Geofysisk institutt
Tittel: Et tre kanals avbildene spektrometer for feltmåling av synlig nærinfra
     rød spektral reflektans. Målinger over snø på Svalbard.
År:   1998-03
Side(r): 84 s.
Utgiver: Geofysisk institutt, Universitetet i Bergen
Tilgang: Universitetsbiblioteket, Universitetet i Bergen
Emneord: Hovedfagsoppgave i meteorologi
Språk:  nor
PublID: r99001054
LokalK: N

5
PublKat: C15 (Hovedfagsoppgave)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Geofysisk institutt
Forf:  Barstad, Idar
     UiB, Geofysisk institutt
Tittel: Testar med sterke koordinatar i klimamodellen ARPEGE
År:   1998-05
Side(r): 42 s.
Utgiver: Geofysisk institutt, Universitetet i Bergen
Tilgang: Universitetsbiblioteket, Universitetet i Bergen
Emneord: Hovudfagsoppgåve i meteorologi
Språk:  nno
PublID: r99000897
LokalK: N

6
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Geofysisk institutt
Forf:  Barthel, Knut
     UiB, Geofysisk institutt
Medforf: Breivik, Øyvind
     UiB, Geofysisk institutt
Tittel: A physical scatterometer model function with input from a wave
     model.
Serie:  Meteorological Report Series
År:   1998
Hefte:  2
Side(r): 70 pp
Utgiver: Geofysisk institutt, Univ. i Bergen
UtgSted: Bergen
Språk:  n
PublID: r99004558
StatKat: f

7
PublKat: D01 (Invitert foredrag ved vit. konf. med publisert artikkel (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Geofysisk institutt
Forf:  Boyd, Alan J.
     Sea Fisheries Research Institute, Cape Town, South Africa
Medforf: Bartholomae, Chris H.
     NatMIRC, Swakopmund, Namibia
Medforf: Agenbag, J.J.
     Sea Fisheries Research Institute, Cape Town, South Africa
Medforf: Gammelsrød, Tor
     UiB, Geofysisk institutt
Tittel: The Variability of near surface currents in the northern and central B
     enguela
Red:   Shannon, Vere
Red:   O'Toole, Mick
År:   1998-03-30
Side(r): 10 s.
Konfer: International Symposium and workshops on environmental variabli
     ty in the south east Atlantic
Sted:  Swakopmund, Namibia
Emneord: Current, Namibian coast, ADCP
Språk:  eng
PublID: r99000964
LokalK: s

8
PublKat: C13 (Doktoravhandling)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Geofysisk institutt
Forf:  Breivik, Øyvind
     UiB, Geofysisk institutt
Tittel: Sea State Modulation of Radar Measurements
Serie:  Meteorological Report Series
ISBN:  82-90569-69-6
År:   1998-09-11
Hefte:  4
Side(r): 118 s.
Utgiver: Geofysisk Institutt, Universitetet i Bergen
Tilgang: Universitetsbiblioteket i Bergen - Byttekontoret
Emneord: scatterometry, ocean wave models, wave modulation
SamEng: http://www.fou.uib.no/drgrad/1998/406002/
URL:   http://www.uib.no/info/dr_grad/98/september/breivik/breivik.html
Språk:  eng
PublID: r98030050
StatKat: a
LokalK: N

9
PublKat: C15 (Hovedfagsoppgave)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Geofysisk institutt
Forf:  Damlien, Ole Morten
     UiB, Geofysisk institutt
Tittel: Et studium av ekstreme bølgers påvirkning på målebøyer
År:   1998-02
Side(r): 86 s.
Utgiver: Geofysisk institutt, Universitetet i Bergen
Tilgang: Universitetsbiblioteket, Universitetet i Bergen
Emneord: Hovedoppgave i fysisk oseanografi
SamNor: Denne oppgaven er et studium av ekstreme bølgers påvirkning av bølgeh
     øydeobservasjoner gjort av målebøyer, med spesiell vekt på Datawells
     Waverider. Studiet tar utgangspunkt i et kvalitativt eksperiment med
     små mosellbøyer i bratte, modulerte bølger i en bølgetank. Eksperimen
     tet viser at et geometrisk skalert bølgesystem dukker under når bølge
     ne blir høye og bratte nok. På grunnlag av observer underdykking, und
     erestimering av bølgekamshøyder og utglatting av bølgers asymmetri, d
     røftes vekselvirkningen mellom forankrede målebøyer og ekstreme bølge
     r. Ekstreme bølgers spesielle overflatekinematikk, samt forankringens
     restriksjoner, vil forsterke en Doppler-effekt som kan beskrives ved
     hjelp av Longuet-Higgin's "bestefars klokke". Sentralt i studiet stå
     r lagrangesk og eulersk beskrivelse av overflatebølgers bevegelser.
Språk:  nor
PublID: r99000866
LokalK: N

10
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Geofysisk institutt
Forf:  Flatøy, Frode
     UiB, Institutt for samfunnspsykologi
Medforf: Hov, Øystein
     HiB, Fartøy- og marinteknikk
Medforf: Smit, H.
     Universitetet i Trondheim NTH Inst. for fysikk
Medforf: Selberg, Knut
     Universitetet i Trondheim NTH Inst. for veg- og jernbanebygging
Tittel: Three-dimensional model studies of exchange processes in the
     troposphere over Europe.
Tidskr: Journal of geophysical research
Serie:  MarinLab
Red:   Eid, Tron
Red:   Hoen, Hans Fredrik
Red:   Solberg, Birger
ISSN:  0148-0227
ISBN:  3-7643-2909-2
ISBN:  82-518-3235-7
År:   1995
Org:   Notabene
Volum:  22
Hefte:  6
Side(r): 11465-11481
Utgiver: ISE
UtgSted: Xiamen, Kina
Tilgang: lukket
Konfer: International Society of Electrochemistry. 46th Annual Meeting
Sted:  Det norske institutt i Athen
Emneord: Troposfære,troposphere
SamNor: Norske og oversatte sanger og salmer.
Språk:  eng
PublID: r95006133
StatKat: f

11
PublKat: D05 (Uspesifisert poster med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Geofysisk institutt
Forf:  Foldvik, Arne
     UiB, Geofysisk institutt
Medforf: Gammelsrød, Tor
     UiB, Geofysisk institutt
Medforf: Nygaard, Einar
     UiB, Geofysisk institutt
Medforf: Østerhus, Svein
     UiB, Geofysisk institutt
Tittel: One-year records of current, temperature and salinity near the Ronne I
     ce Shelf, the Weddell Sea
Tidskr: Annales Geophysicae. Hydrology, Oceans and Atmosphere. 16 (
     Part II)
Red:   Richter, Ak
År:   1998-04-20
Side(r): C 589-C589
Konfer: European Geophysica Society XXIII General Assembly
Sted:  Nice, France
Emneord: Ice sheet melting, bottom water formation, Antarctic, Atmosphere- Ice
     -Ocean Interaction
Språk:  eng
PublID: r99005017
LokalK: s

12
PublKat: D02 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert artikkel (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Geofysisk institutt
Forf:  Fontoynont, Marc
Medforf: Dumortier, D.
Medforf: Heinemann, D.
Medforf: Hammer, A.
Medforf: Olseth, Jan Asle
     UiB, Geofysisk institutt
Medforf: Skartveit, Arvid
     UiB, Geofysisk institutt
Medforf: Ineichen, P.
Medforf: Reise, C.
Medforf: Page, J.
Medforf: Roche, L.
Medforf: Beyer, H. G.
Medforf: Wald, L.
Tittel: SATELLIGHT: A WWW server which provides high quality daylight and sola
     r radiation data for Western and Central Europe.
Tidskr: Proc. 9th Conference on Satellite Meteorology and Oceanogra
     phy
År:   1998-05-25
Side(r): 434-437
Konfer: 9th Conference on Satellite Meteorology and Oceanography
Sted:  Paris
Språk:  eng
PublID: r98030257
StatKat: f
LokalK: s

13
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Geofysisk institutt
Forf:  Fontoynont, Marc
Medforf: Dumortier, D.
Medforf: Heinemann, D.
Medforf: Hammer, A.
Medforf: Olseth, Jan Asle
     UiB, Geofysisk institutt
Medforf: Skartveit, Arvid
     UiB, Geofysisk institutt
Medforf: Ineichen, P.
Medforf: Reise, C.
Medforf: Page, J.
Medforf: Roche, L.
Medforf: Beyer, H. G.
Medforf: Wald, L.
Tittel: SATELLIGHT - Processing of METEOSAT data for the production of high qu
     ality daylight and solar radiation available on a World Wide Web Inter
     net server. Mid-Term Progress Report - January 1997 to December 1997.
      CNRS - DR 07. Contract JOR3 - CT95-0041.
År:   1998
Utgiver: ENTPE, Lyon
Språk:  eng
PublID: r98030241
StatKat: f

14
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Geofysisk institutt
Forf:  Fontoynont, Marc
Medforf: Dumortier, D.
Medforf: Heinemann, D.
Medforf: Hammer, A.
Medforf: Olseth, Jan Asle
     UiB, Geofysisk institutt
Medforf: Skartveit, Arvid
     UiB, Geofysisk institutt
Medforf: Ineichen, P.
Medforf: Reise, C.
Medforf: Page, J.
Medforf: Roche, L.
Medforf: Beyer, H. G.
Medforf: Wald, L.
Tittel: SATELLIGHT - Processing of METEOSAT data for the production of high qu
     ality daylight and solar radiation available on a World Wide Weg Inter
     net server. Six-Monthly Progress Report - January 1998 to July 1998. C
     NRS - DR 07. Contract JOR3 - CT95-0041.
År:   1998
Utgiver: ENTPE, Lyon
Språk:  eng
PublID: r98030249
StatKat: f

15
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Geofysisk institutt
Forf:  Furevik, Tore
     UiB, Geofysisk institutt
Tittel: Klimavariasjonane i verdshava, og koblinga mellom dei
Serie:  Meteorological report series
ISSN:  0800-6369
ISBN:  82-90569-73-4
År:   1998-12-15
Hefte:  7-1998
Side(r): 32 s.
Utgiver: University of Bergen
UtgSted: Bergen
Emneord: climate variability enso el-nino PNA NAO ACW AO coupled
SamNor: Dette skrivet er basert på ei prøveforelesing for dr. scient. graden
     halde ved Geofysisk Institutt, Universitetet i Bergen, 16. juli
     1998.
     Her blir det tatt sikte på å gje ei kortfatta innføring i
     klimavariasjonane i verdshava. Det vert lagt vekt på at skal
     klimavariasjonar kunne oppstå, trengs det ein eller fleire
     mekanismar
     som verkar destabiliserande. Det vil seia at det trengs ei positiv
     tilbakekobling som kan forsterka vilkårlege pertubasjonar (avvik frå
     ein normal), og gjera dei store nok til å bli av klimatologisk
     betydning. For å få svingningar i klimaet, trengs det i tillegg ein
     stabiliserande mekanisme. I lys av dette vert klimavariasjonane i
     Stillehavet, Atlanterhavet og polområda gjennomgått. I siste del av
     skrivet vert eventuelle koblingar mellom dei ulike klimavariasjonane
     diskutert. Både kobling mellom ulike klimavariasjonar innanfor same
     verdshav, og kobling mellom klimavariasjonar i ulike verdshav, vert
     handsama. Dei viktigaste kjeldene til dette skrivet er eit
     upublisert
     manuskript laga i samband med CLIVAR programmet (Marshall and
     Kushnir, 1997), der klimavariabilitet i Atlanterhavet vert
     gjennomgått, og ein oversiktsartikkel som omhandlar dynamikken til
     storskala-variasjonar i kobla atmosfære-hav modellar, av Latif
     (1998). Eit grunnleggja nde arbeid som også fortenar å verta nemnt,
     er artikkelen til Bjerknes (1964), der han diskuterar dynamikken i
     utvekslinga mellom atmosfæren og havet.
URL:   www.gfi.uib.no/~tore
Språk:  nno
PublID: r99002922
StatKat: f
LokalK: A

16
PublKat: C13 (Doktoravhandling)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Geofysisk institutt
Forf:  Furevik, Tore
     UiB, Geofysisk institutt
Tittel: On the Atlantic Water Flow in the Nordic Seas. Bifurcation and Variabi
     lity.
Serie:  Dr.scient.
År:   1998-08-31
Side(r): 218 s.
Utgiver: Geophysical Institute, University of Bergen
Tilgang: Universitetsbiblioteket i Bergen - Byttekontoret
Emneord: atlantic water, nordic seas, bifurcation, climate, variability, NAO
SamNor: www.gfi.uib.no/~tore
SamEng: http://www.fou.uib.no/drgrad/1998/406003/
URL:   http://www.uib.no/info/dr_grad/98/august/furevik/
Språk:  eng
PublID: r99002924
StatKat: a
LokalK: N

17
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Geofysisk institutt
Forf:  Gade, Herman G.
     UiB, Geofysisk institutt
Tittel: Reflections over Neap to Spring Tide Ratios and Spring Tide Retardment
     in Co- oscillating Basins with Reference to Observations from the Nor
     th Sea
Tidskr: Journal of Physical Oceanography
År:   1998-05
Volum:  28
Side(r): 749-755
Utgiver: American Meteorological Society
Emneord: Tides, co-oscillations, North Sea, Tidal age, retardment
SamEng: By aopplicatoin of the conservation law of energy to fluxes of co-osc
     illating systems the response of semienclosed seas to ideal tidal for
     cing is examined. The systemis assumed to be driven by independent ex
     ternal forcing, while energy is lost through radiation and dissipatio
     n. It is shown that there is a direct relationship between spring ret
     ardment () and the neap to spring ratio.
Språk:  eng
PublID: r99002856

18
PublKat: D01 (Invitert foredrag ved vit. konf. med publisert artikkel (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Geofysisk institutt
Forf:  Gammelsrød, Tor
     UiB, Geofysisk institutt
Tittel: Global thermohaline circulation and the Benguela current: A review.
Red:   Shannon, Vere
Red:   O'Toole, Mick
År:   1998-03-30
Side(r): 7 s.
Konfer: International Symposium and workshops on environmental variabil
     iy in the south east Atlantic
Sted:  Swakopmund, Namibia
Emneord: Ocean circulation, Soth East Atlantic, climate variability, Atlantic
     El Nino
Språk:  eng
PublID: r99000968
LokalK: s

19
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Geofysisk institutt
Forf:  Gammelsrød, Tor
     UiB, Geofysisk institutt
Tittel: Havet, klimaendringer og jordens matvaresituasjon
År:   1998-03-19
Konfer: Realfagsdag
Sted:  Bergen, Det Akademiske Kvarter
PublID: r99011967
StatKat: f
LokalK: N

20
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Geofysisk institutt
Forf:  Gammelsrød, Tor
     UiB, Geofysisk institutt
Medforf: Bartholomae, Chris H.
     NatMIRC, Swakopmund, Namibia
Medforf: Boyer, Dave C.
     NatMIRC, Swakopmund, Namibia
Medforf: Filipe, Vianda L.L.
     IIP, Luanda, Angola
Medforf: O'Toole, Mick
     NatMIRC, Swakopmund, Namibia
Tittel: Intrusion of warm surface layers along the Angolan-Namibian coast in
     February-March 1995: The 1995 Benguela Niño
Tidskr: South African Journal of Marine Science
Red:   Pillar, Stan
År:   1998-12-24
Volum:  19
Side(r): 41-56
Emneord: South Atlantic, El Nino, Climate, Fish
SamEng: The upper ocean layers along the Angolan-Namibian coast were observed
     to be anomalously warm during March 1995 with temperatures in places
     up to 8 above that usually found in the region. The maximum
     temperature differences were found at depth of 30-50 m reflecting the
     deepening of the thermocline from normal depths of 10 -30 m. The area
     occupied by these unusually warm water masses covered the whole
     Angolan coast from Cabinda at 5 S, the northern limit of the survey
     area, to at least 24 S off central Namibia, although temperatures
     higher th an normal were observed as far south as Lüderitz (27 S).
     Satellite imagery of SST and direct observations indicated that the
     seaward distribution of warm water masses extended beyond 300 km from
     the coast. Surface drogues released in the inshore waters along the
     central Namibian shelf suggested a maximum southward extension was
     reached by 3 March. This warm eventwas associated with observed
     mortalities of pilchard, horse mackerel and kob off the coast, and
     caused a southward displacement of pilchard stocks from Angola
     resulting in an increase d availability of pelagic fish in Namibian
     waters. Anomalous water conditions have occurred off these coasts in
     the past, with the last major event taking place in 1984. These
     events are known as Benguela Niños because of their resemblance to
     the well known Pacific El Niño. The Benguela Niños seem to be
     associated with a positive subsurface salinity anomaly (~0.5 psu) in
     Namibian waters and a negative (~ -4.0 psu) surface salinity anomaly
     in Angolan waters.
Språk:  eng
PublID: r99000961
StatKat: f

21
PublKat: C13 (Doktoravhandling)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Geofysisk institutt
Forf:  Godøy, Øystein Arne
     UiB, Geofysisk institutt
Tittel: Climatic variability in the Nordic Seas
Serie:  Dr.scient.
År:   1998-11-20
Side(r): 1 b.
Utgiver: UiB
Tilgang: Universitetsbiblioteket i Bergen - Byttekontoret
Emneord: klimaforandringer, Nordatlanteren, meteorologi
SamEng: http://www.fou.uib.no/drgrad/1998/406005/
URL:   http://www.uib.no/info/dr_grad/98/november/godoy.html
Språk:  eng
PublID: r99000952
StatKat: a
LokalK: N

22
PublKat: D02 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert artikkel (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Geofysisk institutt
Forf:  Hammer, Anette
Medforf: Heineman, D.
Medforf: Westerhellweg, A.
Medforf: Ineichen, P.
Medforf: Olseth, Jan Asle
     UiB, Geofysisk institutt
Medforf: Skartveit, Arvid
     UiB, Geofysisk institutt
Medforf: Dumortier, D.
Medforf: Fontoynont, M.
Medforf: Wald, L.
Medforf: Beyer, H. G.
Medforf: Reise, C.
Medforf: Roche, L. Page, J.,
Tittel: Derivation of daylight and solar irradiance data from satellite observ
     ations
Tidskr: Proc. 9th Conference on Satellite Meteorology and Ocanograp
     hy
År:   1998-05-25
Side(r): 750 s.
Konfer: 9th Conference on Satellite Meteorology and Oceanography
Sted:  Paris
Språk:  eng
PublID: r98030262
StatKat: f
LokalK: s

23
PublKat: C12 (Alminnelig tilgjengelig kompendium)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Geofysisk institutt
Forf:  Haugen, V.E.J.
Medforf: Samuel, Paul
Medforf: Sandven, Stein
     UiB
Medforf: Johannessen, Ola M.
     UiB, Geofysisk institutt
Tittel: Ocean Current Investigation of the Continental slope using
     satellite altimeter data. Final report, Norwegian Seep Water
     Programme Metocean Project
Serie:  NERSC Technical Report
År:   1998
Hefte:  140
Utgiver: NERSC
Tilgang: NERSC
Språk:  eng
PublID: r99008624
StatKat: f

24
PublKat: C13 (Doktoravhandling)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Geofysisk institutt
Forf:  Haugland, Svenn Owe
     UiB, Geofysisk institutt
Tittel: Stratospheric-Tropospheric Mass and Ozone Exchange in Northern Hemisph
     ere Mid-Latitudes
Serie:  Dr.scient. ; Meteorological Report Series
Red:   Haugland, Svenn Owe
ISBN:  82-90569-68-8
År:   1998-08-25
Volum:  3/1998
Hefte:  Met.Rep
Side(r): 90 s.
Utgiver: UiB
Tilgang: Geophysical Inst., Alleg. 70, N-5007 Bergen, Norway
Emneord: stratosphere troposphere exchange, STE, ozone, North Atlantic, tropop
     ause folding
SamNor: Dr. grads avhandlingen er en samling av tre artikler der utvekslingen
     av masse og ozon mellom stratosfæren og troposfæren (STE) blir bereg
     net på ro skalaer fra meso til hemisfære og på tidsskalaer fra dager
     til sesonger. Trenden i utvekslingen blir også kartlagt.
     http://www.uib.no/info/drrad/98/august/haugland.html
SamEng: The Ph.D. thesis is a collection of three papers in which stratospher
     ic-tropospheric exchange (STE) of mass and ozone is calculated on spa
     tial scales from meso to hemispheric and on time scales from days to
     seasons. A conceptual model of stratospheric-tropospheric exchange is
     implemented and used to determine the cross-tropopause mass and ozon
     e fluxes in mid-l atitudes. Large regional, seasonal and decadal diff
     erences in the cross-tropopause fluxes of mass and ozone are revealed
     . The differences are mainly related to seasonal dynamical variations
     , but also to long-term dynamical trends. Tropopause foldings in area
     s of high cyclogenetic activity, e.g. in the North Atlantic, are thro
     ugh adiabatic processes found to be major contributors in the mid-lat
     itude STE budget. Radiative heating at the tropopause surface, initia
     ted by convective latent heat release in tropopause overshooting clou
     ds, together wi th radiative cooling at the tropopause in cloud free
     areas, are shown to be the other important STE processes in mid-latit
     udes. The results are presented in three papers. Paper 1 is on STE in
     a North Atlantic tropopause folding event, Paper 2 on summer and win
     ter mid-latitude STE climatologies and Paper 3 is on North Atlantic S
     TE trends.
     http://www.fou.uib.no/drgrad/1998/406004/
URL:   http://www.gfi.uib.no/~svenn/PHD
Språk:  eng
PublID: r98022941
StatKat: f
LokalK: N

25
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Geofysisk institutt
Forf:  Hjøllo, Solfrid Sætre
     UiB, Geofysisk institutt
Tittel: Om T-S-diagrammer, bakgrunn og eksempler på anvendelse
Serie:  Meteorological Report Series
Red:   Cleveland, Frank
Red:   Skartveit, Arvid
Red:   Skaar, Endre
År:   1998-10
Side(r): 35 s.
Utgiver: Geofysisk institutt, Universitetet i Bergen
Språk:  nor
PublID: r99009243
LokalK: N

26
PublKat: C13 (Doktoravhandling)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Geofysisk institutt
Forf:  Hole, Lars Robert
     UiB, Geofysisk institutt
Tittel: Sound propagation in the atmospheric boundary layer:
     An experimental and theoretical study
Serie:  Dr.scient.
ISBN:  82-90569-65-3
År:   1998-05-15
Side(r): 174 s.
Utgiver: Geofysisk institutt, Universitetet i Bergen
Emneord: meteorologi
SamEng: This thesis is a collection of seven papers that deal with
     propagation of low frequency( < 100 Hz ) impulse noise in the
     atmosphere. Experimental d from 1994 to 1996 has been compared with
     theoretical predictions. During the field experiments, acoustical
     measurements were carried out in conjunctoin with meteorological,
     seismic and ground characterisation measurements. Sound propagation
     was measured over distances from 0.1 to 24 km. Predictions presented
     here are mostly based on the wavenumber integration technique, with
     both viscoelastic an d poroelastic ground representation. It is shown
     that ground particle oscillations and acoustical waveforms can be
     accurately predicted by the poroelastic model, for propogation in a
     in homogenous atmosphere above a flat and uniform ground. If only the
     form of the airborne wave is of interest, a simpler rigid-porous
     ground model can be used. In this case, it is sh own that
     permeability and depth of the porous ground layer are the most
     important parameters. The viscoelastic ground model underestimates
     the energy transfer from air to ground, and does not give correct
     waveforms. On the other hand, it provide rather correct peak
     overpressures in a strongly refracting atmosphere, and the ground
     parameters required in this modelare well defined. In addition, it is
     shown that a mesoscale atmospheric model can give accurate
     predictions of wind and temperature profiles in the atmospheric
     boundary layer, in a hi lly terrain in eastern Norway. These profiles
     are used as input to the poroelastic acoustical model with
     satisfactory results.
     http://www.fou.uib.no/drgrad/1998/406001/
URL:   http://www.uib.no/info/dr_grad/98/mai/hole/hole.html
Språk:  eng
PublID: r99002878
StatKat: a
LokalK: N

27
PublKat: D02 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert artikkel (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Geofysisk institutt
Forf:  Hood, E.M.
Medforf: Merlivat, Lilliane
Medforf: Johannessen, Truls
     UiB, Geofysisk institutt
Tittel: pCO2 variations and air-sea flux of CO2 in the Greenland Sea
     using high-frequency time-series data from CARIOCA drift-buoys
Tidskr: Report
År:   1998
Konfer: ESOP-2 final workshop
Sted:  Bologna, Italy
Språk:  eng
PublID: r99005208
StatKat: f

28
PublKat: D02 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert artikkel (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Geofysisk institutt
Forf:  Hygen, Hans Olav Kvaal
     UiB, Geofysisk institutt
Medforf: Paulsen, Jans Erik
     UiB, Geofysisk institutt
Tittel: Weather classification and noisepropagation
Tidskr: Det 21. nordiske meteorologmøte
Red:   Olafsson, Haraldur
Red:   Jakobsson, Tor Jatvardur
År:   1998-06-24
Side(r): 49-55
UtgSted: Reykjavik, Island
Konfer: Det 21. nordiske meteorologmøte
Emneord: meteorologi, klima, støy
SamNor: Beskrivelse av en metode for bruk av værklassifisering i estimering a
     v lokal klima og støyforplantning.
SamEng: Describes the use of weather classificatin in estimating the local cl
     imat and noise propagation conditions.
Språk:  eng
PublID: r98024185
StatKat: f
LokalK: As

29
PublKat: D11 (Invitert foredrag ved internasjonal vit. konf. med publisert artikkel)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Geofysisk institutt
Forf:  Hygen, Hans Olav
     UiB, Geofysisk institutt
Medforf: Paulsen, Jan Erik
     UiB, Geofysisk institutt
Tittel: Weather classification and noise propagation
Tidskr: Det 21. nordiske meteorologmøte
År:   1998
Side(r): 49 - 56
Utgiver: Den islandske meteorologforening
UtgSted: Reykjavik
Konfer: Det 21. nordiske meteorologmøte
Sted:  Reykjavik 24.06.1998 -28.06.1998
Språk:  eng
PublID: r00019260
StatKat: a

30
PublKat: C15 (Hovedfagsoppgave)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Geofysisk institutt
Forf:  Jansen, Helga Dagmar Norena
     UiB, Geofysisk institutt
Tittel: Numerical Simulations of Orographic Flows across Svalbard in Winter
År:   1998-07
Utgiver: Geofysisk institutt, Universitetet i Bergen
Tilgang: Universitetsbiblioteket, Universitetet i Bergen
Emneord: Hovedfagsoppgave i meteorologi
Språk:  eng
PublID: r99001059
LokalK: N

31
PublKat: C12 (Alminnelig tilgjengelig kompendium)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Geofysisk institutt
Forf:  Jenkins, Alistair
     UiB
Medforf: Johannessen, Ola M.
     UiB, Geofysisk institutt
Medforf: Sandven, Stein
     UiB
Medforf: Korsbakken, Erik
Medforf: Espedal, Heidi A.
     UiB
Medforf: Romeiser, R.
Medforf: Brandt, P.
Medforf: Alpers, W.R.
Medforf: Rubino, A.
Medforf: Wensink, H.
Medforf: Calkoen, C.J.
Medforf: Mastenbroek, K.
Tittel: Intercomparison and improvement of SAR ocean imaging interaction
     models. Final report.
Serie:  NERSC Technical Report
År:   1998
Hefte:  132
Tilgang: NERSC
Språk:  eng
PublID: r99008628
StatKat: f

32
PublKat: C15 (Hovedfagsoppgave)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Geofysisk institutt
Forf:  Jensen, Jan Kristian
     UiB, Geofysisk institutt
Tittel: Sammenheng mellom avsmelting, geotermal varmetilførsel og hydrologi fo
     r kilden Trollosen, Spitsbergen
År:   1998-05
Side(r): 114 s.
Utgiver: Geofysisk institutt, Universitetet i Bergen
Tilgang: Universitetsbiblioteket, Universitetet i Bergen
Emneord: Hovedfagsoppgave i meteorologi
Språk:  nor
PublID: r99001056
LokalK: N

33
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Geofysisk institutt
Forf:  Johannessen, Ola M.
     UiB, Geofysisk institutt
Medforf: Melentyev, V.V.
Medforf: Kondratyev, K.Ya.
Medforf: Chernok, V.I.
Tittel: Analysis of Ice Dynamics of Arctic Seas for Research of the Harp
     Seals Migration in the White Sea Using Satellite Data.
Tidskr: Earth Observation Remote Sensing
År:   1998
Hefte:  5
Side(r): 81-98
UtgSted: St. Petersburg
SamEng: Russian, eng. translation
Språk:  rus
PublID: r98030864
StatKat: f

34
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Geofysisk institutt
Forf:  Johannessen, Ola M.
     UiB, Geofysisk institutt
Medforf: Espedal, Heidi A.
     UiB
Medforf: Johannessen, Johnny A.
     UiB
Medforf: Dano, E.
Medforf: Lyzenga, D.
Medforf: Knulst, J.C.
Tittel: Coastwatch '95: ERS-1/SAR detection of natural film on the ocean
     surface.
Tidskr: Journal of geophysical research
ISSN:  0148-0227
År:   1998
Volum:  13
Hefte:  C11
Side(r): 24969-24982
Emneord: Remote sensing
Språk:  eng
PublID: r98030855
StatKat: f

35
PublKat: D02 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert artikkel (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Geofysisk institutt
Forf:  Johannessen, Ola M.
     UiB, Geofysisk institutt
Medforf: Espedal, Heidi A.
     UiB
Medforf: Jenkins, Alistair D.
     UiB
Medforf: Korsbakken, Erik
Medforf: Jensen, Vibeke
     UiB
Medforf: Johannessen, Johnny A.
Medforf: Schuchman, R.
Medforf: Lyzenga, D.R.
Medforf: Dana, E.
Tittel: COASTWATCH '95: Using SAR imagery for monitoring coastal currents,
     surffactants and wind fields.
Tidskr: Proceedings
ISBN:  82-7542-040-7
År:   1998
Side(r): 127-130
Konfer: 27th International Symp. on Remote Sensing of Environment
     Information for Sustainability
Sted:  Tromsø, Norway
Emneord: Remote sensing
Språk:  eng
PublID: r99008551
StatKat: f

36
PublKat: D02 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert artikkel (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Geofysisk institutt
Forf:  Johannessen, Ola M.
     UiB
Medforf: Ionov, D.V.
Medforf: Ionov, V.V.
Medforf: Shalamiansky, A.M.
Medforf: Burrows, J.P.
Tittel: Comparison of total ozon measurements by GOME spectrometer (ERS-2)
     with data from the Russian Ozonmetric Network.
Tidskr: Proceedings
ISBN:  82-7542-040-7
År:   1998
Side(r): 274-277
Utgiver: Norwegian Space Centre
Konfer: 27th International Symposium on Remote Sensing of Environment
     Information for Sustainability.
Sted:  Tromsø, Norway
Emneord: Remote sensing
Språk:  eng
PublID: r98030881
StatKat: f

37
PublKat: D02 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert artikkel (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Geofysisk institutt
Forf:  Johannessen, Ola M.
     UiB, Geofysisk institutt
Medforf: Bobylev, L.P.
Medforf: Samsonov, I.V.
Medforf: Troyan, V.N.
Medforf: Shuchman, R.
Tittel: Computerzed tomography approach for microwave remote sounding of
     convective clouds.
Tidskr: Proceedings
ISBN:  82-7542-040-7
År:   1998
Side(r): 379-382
Utgiver: Norwegian Space Center
UtgSted: Tromsø
Konfer: 27th International Symposium on Remote Sensing of Environment
     Invormation for Sustainability
Sted:  Tromsø, Norway
Emneord: Remote sensing
Språk:  eng
PublID: r98030875
StatKat: f

38
PublKat: A12 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift uten referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Geofysisk institutt
Forf:  Johannessen, Ola M.
     UiB, Geofysisk institutt
Medforf: Korsbakken, Erik
     UiB
Tittel: Determination of wind energy from SAR images for siting windmill
     locations.
Tidskr: Earth observation quarterly
ISSN:  0256-596x
År:   1998
Hefte:  59
Utgiver: ESA, European Space Agency
Emneord: Remote sensing
Språk:  eng
PublID: r98030873
StatKat: f

39
PublKat: D02 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert artikkel (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Geofysisk institutt
Forf:  Johannessen, Ola M.
     UiB, Geofysisk institutt
Medforf: Korsbakken, Erik
     UiB
Medforf: Bjørgo, Einar
     UiB
Tittel: Determination of wind energy from synthetic aperature radar images
     for wind mill siting.
Tidskr: Proceedings
ISBN:  82-7542-040-7
År:   1998
Side(r): 217-220
Utgiver: Norwegian Space Centre
Konfer: 27th International Symposium on Remote Sensing of Environment
     Information for Sustainability.
Sted:  Tromsø, Norway
Emneord: Remote sensing
Språk:  eng
PublID: r98030885
StatKat: f

40
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Geofysisk institutt
Forf:  Johannessen, Ola M.
     UiB, Geofysisk institutt
Medforf: Melentyev, V.V.
Medforf: Kondratyev, K.Ya.
Medforf: Bobylev, L.P.
Medforf: Tikhomirov, A.I.
Tittel: Experience of the ERS 1&2 SAR Using for the Ice Cover of the Lakes
     Diagnoses: Ecology and History.
Tidskr: Earth Observation Remote Sensing
År:   1998
Hefte:  2
Side(r): 91-101
UtgSted:  St. Petersburg
SamEng: Russian, eng. translation
Språk:  rus
PublID: r98030863
StatKat: f

41
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Geofysisk institutt
Forf:  Johannessen, Ola M.
     UiB, Geofysisk institutt
Medforf: Volkov, A.M.
Medforf: Bobylev, L.P.
Medforf: Grishenko, V.D.
Medforf: Sandven, Stein
     UiB
Medforf: Pettersson, Lasse H.
Medforf: Melentyev, V.V.
Medforf: Asmus, V.
Medforf: Duchoussois, G.
Medforf: Kozlov, V.
Medforf: Kohlhammer, G.
Medforf: Solaas, G.
Tittel: Ice-watch-Real-Time Sea Ice Monitoring in the Northern Sea Route (A
     Cooperative Earch Observation Project Between the Russian and
     European Space Agencies)
Tidskr: Earth Observation and Remote Sensing
ISSN:  1024-5251
År:   1998
Hefte:  2
Side(r): 59-67
UtgSted: St. Petersburg
SamEng: Russian in English translation
Språk:  rus
PublID: r98030858
StatKat: f

42
PublKat: D02 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert artikkel (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Geofysisk institutt
Forf:  Johannessen, Ola M.
     UiB
Medforf: Sandven, Stein
     UiB
Tittel: ICEWATCH: Operational ice nowcasting and climate monitoring by
     synergetic use of satellite data and how society can benefit from
     improved forecasts.
Tidskr: Proceedings
ISBN:  82-7542-040-7
År:   1998
Side(r): 14-19
Utgiver: Norwegian Space Centre
Konfer: 27th International Symposium on Remote Sensing of Environment
     Information for Sustainability.
Sted:  Tromsø, Norway
Emneord: Remote sensing
Språk:  eng
PublID: r98030882
StatKat: f

43
PublKat: D02 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert artikkel (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Geofysisk institutt
Forf:  Johannessen, Ola M.
     UiB
Medforf: Korsbakken, Erik
     UiB
Medforf: Bjørgo, Einar
     UiB
Tittel: ICEWATCH: Operational ice nowcasting and climate monitoring by
     synergetic use of satellite data and how society can benefit from
     improved forecasts.
Tidskr: Proceedings
ISBN:  82-7542-040-7
År:   1998
Side(r): 217-220
Utgiver: Norwegian Space Centre
Konfer: 27th International Symposium on Remote Sensing of Environment
     Information for Sustainability.
Sted:  Tromsø, Norway
Emneord: Remote sensing
Språk:  eng
PublID: r98030883
StatKat: f

44
PublKat: D02 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert artikkel (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Geofysisk institutt
Forf:  Johannessen, Ola M.
     UiB, Geofysisk institutt
Medforf: Bobylev, L.P.
Medforf: Mitnik, L.M.
Medforf: Mitnik, M.L.
Medforf: Zabolotskikh, E.V.
Medforf: Timofeev, Y.M.
Tittel: Microwave remote sounding of athmosphere-ocean system using neural
     networks approach.
Tidskr: Proceedings
ISBN:  82-7542-040-7
År:   1998
Side(r): 312-315
Utgiver: Norwegian Space Center
UtgSted: Tromsø
Konfer: 27th International Symposium on Remote Sensing of Environment
     Invormation for Sustainability
Sted:  Tromsø, Norway
Emneord: Remote sensing
Språk:  eng
PublID: r98030876
StatKat: f

45
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Geofysisk institutt
Forf:  Johannessen, Ola M.
     UiB, Geofysisk institutt
Medforf: Naugolnykh, K.A.
Medforf: Esipov, I.B.
Medforf: Ovchinnikov, O.B.
Medforf: Tuzhilkin, Y.I.
Medforf: Zosimov, V.V.
Tittel: Numerical Simulation of Remote Acoustic Sensing of Ocean Temperature
     in the Fram Strait Environment.
Tidskr: Journal of Acoustical Society of America
År:   1998
Volum:  104
Hefte:  2
Side(r): 738-746
Språk:  eng
PublID: r98030866
StatKat: f

46
PublKat: D02 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert artikkel (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Geofysisk institutt
Forf:  Johannessen, Ola M.
     UiB, Geofysisk institutt
Medforf: Pettersson, Lasse H.
     UiB
Medforf: Bobylev, L.P.
Medforf: Neelov, I.A.
Medforf: Kouraev, A.V.
Medforf: Volkov, V.A.
Medforf: Donchenko, V.K.
Medforf: Rastokuev, V.V.
Medforf: Tishkov, V.P.
Medforf: Stephanov, A.V.
Medforf: Hasselmann, K.
Tittel: Observations and modeling of transport of radioactive pollution
     in the Kara Sea
Tidskr: Proceedings
År:   1998
Utgiver: IAEA
Konfer: International Symposium on Marine Pollution
Sted:  Monaco
PublID: r99008559
StatKat: f

47
PublKat: D02 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert artikkel (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Geofysisk institutt
Forf:  Johannessen, Ola M.
     UiB, Geofysisk institutt
Medforf: Donchenko, V.V.
Medforf: Goltzova, N.I.
Medforf: Bobylev, L.P.
Medforf: Pitulko, v.M.
Medforf: Kritsuk, S.G.
Tittel: Synergetic use of SAR and ther satellite data to monitor damaged
     areas of boreal foests for St. Petersburg region.
Tidskr: Proceedings
ISBN:  82-7542-040-7
År:   1998
Side(r): 640-643
Utgiver: Norwegian Space Centre
UtgSted: Tromsø
Konfer: 27the International Symposium on Remote Sensing of Environment
     Information for Sustainability.
Sted:  Tromsø, Norway
Emneord: Remote sensing
Språk:  eng
PublID: r98030879
StatKat: f

48
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Geofysisk institutt
Forf:  Johannessen, Ola M.
     UiB, Geofysisk institutt
Medforf: Schuchmann, R.A.
Medforf: Josberger, E.E.
Medforf: Russel, C.A.
Medforf: Fischer, K.W.
Medforf: Johannessen, Johnny A.
     UiB
Medforf: Gloersen, Per
Tittel: The Greenland Sea Odden Sea Ice Feature: Intra- and Inter-Annual
     Variability
Tidskr: Journal of geophysical research
ISSN:  0148-0227
År:   1998
Volum:  103
Hefte:  C6
Side(r): 12709-12724
Emneord: Remote sensing
Språk:  eng
PublID: r98030870
StatKat: f

49
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Geofysisk institutt
Forf:  Johannessen, Ola M.
     UiB, Geofysisk institutt
Medforf: Fennel, W.
Tittel: Wind forced oceanic responses near ice edges revisited.
Tidskr: Journal of marine systems
ISSN:  0924-7963
År:   1998
Hefte:  14
Side(r): 57-79
Emneord: Remote Sensing
Språk:  eng
PublID: r98030857
StatKat: f

50
PublKat: D02 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert artikkel (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Geofysisk institutt
Forf:  Johannessen, Truls
     UiB, Geofysisk institutt
Medforf: Opheim, Vegard
     UiB, Senter for miljø- og ressursstudier
Medforf: Jansen, Eystein
     UiB, Geologisk institutt
Tittel: European subpolar ocean programme, phase 2: The thermohaline
     circulation in The Greenland Sea.
Tidskr: Symposium volume
År:   1998
UtgSted: Bryssel
Konfer: The third European Marine Science and Technology Conference
Sted:  Lisbon
PublID: r99008863
StatKat: f

51
PublKat: D02 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert artikkel (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Geofysisk institutt
Forf:  Johannessen, Truls
     UiB, Geofysisk institutt
Medforf: Jansen, Eystein
     UiB, Geologisk institutt
Medforf: Andersson, Leif G.
Medforf: Watson, A.
Medforf: Falck, Eva
     UiB, Geofysisk institutt
Medforf: Hansen, Margareth
Medforf: Skjelvan, Ingunn
     UiB, Geofysisk institutt
Medforf: Messias, M-J.
Tittel: The Greenland Sea Experiment
År:   1998
Konfer: European Geophysical Society
Sted:  Nice
PublID: r99005202
StatKat: f

52
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Geofysisk institutt
Forf:  Korsbakken, Erik
     UiB
Medforf: Johannessen, Johnny A.
     UiB
Medforf: Johannessen, Ola M.
     UiB, Geofysisk institutt
Tittel: Coastal wind field retrievals from ERS synthetic aperture radar
     images.
Tidskr: Journal of geophysical research
ISSN:  0148-0227
År:   1998
Volum:  103
Hefte:  C4
Side(r): 7857-7876
Emneord: Remote sensing
Språk:  eng
PublID: r98030860
StatKat: f

53
PublKat: D02 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert artikkel (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Geofysisk institutt
Forf:  Kotova, L.
Medforf: Espedal, H.A.
     UiB
Medforf: Johannessen, Ola M.
     UiB, Geofysisk institutt
Tittel: Oil Spill Detection using spaceborn SAR; a brief overview.
Tidskr: Proceedings
ISBN:  82-7542-040
År:   1998
Side(r): 791-794
Konfer: 27th International Symposium on Remote Sensing of Environ-
     ment Information for Sustainability
Sted:  Tromsø, Norway
Språk:  eng
PublID: r99008567
StatKat: f

54
PublKat: D02 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert artikkel (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Geofysisk institutt
Forf:  Kruepke, J.J.
Medforf: Van Scoy, K.A.
Medforf: Cooper, D.
Medforf: Watson, A.J.
Medforf: Johannessen, Truls
     UiB, Geofysisk institutt
Tittel: Horizontal Evolution and Distribution of SF6L Tracer: Greenland Sea
     Central Byre July 1996-May 1997.
År:   1998:05
Konfer: AGU/ASLO Ocean Sciences Meeting
PublID: r99005217
StatKat: f

55
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Geofysisk institutt
Forf:  Kvamstø, Nils Gunnar
     UiB, Geofysisk institutt
Tittel: Simulation of Nordic climate with a global variable resolution model
Tidskr: Meteorological Report Series
Red:   Cleveland, Frank
Red:   Skartveit, Arvid
Red:   Skaar, Endre
ISSN:  0800-6369
ISBN:  82-90569-76-9
År:   1998-12-23
Hefte:  9-1998
Side(r): 30 s.
Utgiver: Geofysisk Institutt, Universitetet i Bergen
Emneord: Global climate simulation, variable resolution, AMIP, validation, ECM
     WF re-analyses, mean climate, transient climate, systematic model err
     ors, stor track region
SamEng: Methods for dynamic downscaling include nesting of Limited Area Model
     s (LAM), global high resolution models and global variable resolution
     models. study is a test of a global variable resolution model's abil
     ity to simulate the Nordic regional climate. An AMIP I type global cl
     imate simulation with the ARPEGE/IFS model, using variable resolution
     (T79c3L31), has been performed and analysed. The focus area has been
     centred at 60N, 20W, which gives the highest resolution (up to T23
     7, or 55km) in the North Atlantic. Monthly mean sea surface temperatu
     res from 1979 to 1988 (AMIP) have been employed as a part of the lowe
     r boundary forcing. In the focus region, the simulated fields are in
     good overall agreement with the ECMWF Reanalyses (ERA). The main disc
     repancies of seasonal mean fields, between the two datasets, occur in
     winter and are manifested in a warm surface temperature model bias o
     ver the Eurasian continent and an unrealistic eastward extension of t
     he Icelandic low (over the same region). These biases are probably li
     nked. The discrepancies decrease during spring to a minimum in summer
     . Model errors in transient flow characteristics in two frequency int
     ervals (2-10 days and 10-90 days), have the same annual variation as
     the errors of the seasonal means and exhibit an underestimation of th
     e transient activity in the Arctic regions, while the storm track var
     iability is overestimated.
Språk:  eng
PublID: r99001640
LokalK: N

56
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Geofysisk institutt
Forf:  Kvamstø, Nils Gunnar
     UiB, Geofysisk institutt
Medforf: Dandin, Philippe
Tittel: Tests with a new radiation and cloud scheme in the ARPEGE climate mode
     l
Tidskr: Meteorological Report Series
Red:   Cleveland, Frank
Red:   Skartveit, Arvid
Red:   Skaar, Endre
ISSN:  0800-6369
ISBN:  82-90569-74-2
År:   1998-12-20
Hefte:  8-1998
Side(r): 15 s.
Utgiver: Geofysisk Institutt, Universitetet i Berge
Emneord: ARPEGE/IFS, new cloud scheme, new radiation scheme, validation, ERA,
     ERBE, ISCCP, SSKTOVS
SamEng: In this study we present GCM simulations with a cloud treatment (Sund
     qvist 1988) aimed at improving the important interaction between clou
     ds and radiation. This scheme includes both sub-grid clouds and conde
     nsation as well as cloud water/ice as a prognostic variable. These va
     riables are directly used as input to a newly introduced radiation sc
     heme by Morcrette (1989,1991). Two 460 days simulations have been don
     e with the French climate model ARPEGE (Déqué et al. 1994); One inclu
     ding the new radiation treatment with the original cloud scheme and o
     ne with both the new radiation scheme and new cloud treatment. Valida
     tion of the model simulations with the new schemes against analysed c
     limatology and satellite data shows acceptable agreement. Both scheme
     s have had a positive impact on the dynamical fields and systematic w
     ind and temperature biases have been reduced. The cloud variables hav
     e a more realistic spatial distribution in the simulation with the pr
     ognostic cloud scheme. It is also suggested that some of the remainin
     g systematic errors in the radiation fields at the top of the atmosph
     ere (TOA) are tied to the absence of stratocumulus clouds, underestim
     ation of low stratus and the present parameterization of deep convect
     ion. Furthermore, the experiments indicate that the fidelity of the s
     imulations has the strongest dependency on fractional cloud cover com
     pared to other cloud variables.
Språk:  eng
PublID: r99002858

57
PublKat: D01 (Invitert foredrag ved vit. konf. med publisert artikkel (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Geofysisk institutt
Forf:  Lindemann, Frank
Medforf: Smedsrud, Lars Henrik
     UiB, Geofysisk institutt
Tittel: Sediment entrainment into Arctic leads: An experimental approach
Tidskr: Ice in Surface waters. 1
Red:   Shen, Hung Tao
ISBN:  90 5410972 6
År:   1998-07-28
Side(r): 387-390
Utgiver: A.A. Balkema, Rotterdam
Konfer: 14th International Symposium on Ice
Sted:  Potsdam, New Yourk, USA
Emneord: sediments, entrainment, frazil, sea ice, turbulence, heat flux
SamEng: Arctic sea ice is often laden with sediments. Most researchers assume
     that sediments are entrained due to the process of suspension freezi
     ng during storms over shallow shelf areas during ice formation in aut
     umn, or in leads during winter. During the INTERICE I project at the
     Hamburg Ship Model Basin,Germany, tank experiments were conducted con
     cerning sediment entrainment and turbulent processes. The dissipation
     rate, representing turbulence strength, was calculated from current
     measurements just downstream of the lead to about
Språk:  eng
PublID: r99000472
LokalK: b

58
PublKat: D02 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert artikkel (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Geofysisk institutt
Forf:  Melentyev, V.V.
Medforf: Johannessen, Ola M.
     UiB, Geofysisk institutt
Tittel: Hydrological and ice regime of the White Sea.
Tidskr: Proceedings of the Russian Geographic Society
År:   1998
Språk:  rus
PublID: r99008578
StatKat: f

59
PublKat: D02 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert artikkel (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Geofysisk institutt
Forf:  Merlivat, Liliane
Medforf: Hood, M.
Medforf: Johannessen, Truls
     UiB, Geofysisk institutt
Tittel: Time series of pCO2, SST and fluorescence data measured by
     Carioca Buoys drifting in the Greenland Sea between August 1996
     and April 1997.
År:   1998:04
Konfer: European Geophysical Society
Sted:  Nice, France
PublID: r99005439
StatKat: f

60
PublKat: D02 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert artikkel (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Geofysisk institutt
Forf:  Messias, M.J.
Medforf: Watson, A.J.
Medforf: Guilyardi, E.
Medforf: Carse, F.
Medforf: Fogelqvist, E.
Medforf: Johannessen, Truls
     UiB, Geofysisk institutt
Tittel: Study of Vertical Mixing Processes in the Greenland Sea Using Tracer
     Release Results
År:   1998:02
Konfer: AGU/ASLO Ocean Sciences Meeting
Sted:  San Fransisco
PublID: r99005441
StatKat: f

61
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Geofysisk institutt
Forf:  Mikki, Susanne
     UiB, Geofysisk institutt
Tittel: Quality control of salinity data from Station M.
Serie:  Report, Geophysical Institute, Oceanography
År:   1998
Hefte:  74
Side(r): 39
Utgiver: Geofysisk institutt, Univ. i Bergen
UtgSted: Bergen
URL:   http://www.gfi.uib.no
PublID: r99004561
StatKat: f

62
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Geofysisk institutt
Forf:  Mikki, Susanne
     UiB, Geofysisk institutt
Medforf: Østerhus, Svein
     UiB, Geofysisk institutt
Tittel: Verification of Data from the Ocean Weather Ship Station M
     (66N,02E)
Serie:  Note
År:   1998
Side(r): 22p
Utgiver: Geophysical Institute, Univ. of Bergen
UtgSted: Bergen, Norway
URL:   http://www.gfi.uib.no
PublID: r99004574
StatKat: f

63
PublKat: C12 (Alminnelig tilgjengelig kompendium)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Geofysisk institutt
Forf:  Miles, M.
Medforf: Samuel, Paul
Medforf: Johannessen, Ola M.
Medforf: Hamre, T.
Medforf: Jensen, Vibeke
     UiB
Medforf: Sandven, Stein
     UiB
Medforf: Robinson, I.S.
Medforf: Scoon, A.
Tittel: Synergetic use of infrared, optical and microwave remote sensing
     observations. ESA contract no. 11968/96/NL/CN
Serie:  NERSC Technical Report
År:   1998
Hefte:  136
Tilgang: NERSC
Språk:  eng
PublID: r99008629
StatKat: f

64
PublKat: C12 (Alminnelig tilgjengelig kompendium)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Geofysisk institutt
Forf:  Mork, Kjell Arne
     UiB, Geofysisk institutt
Medforf: Nilsen, Jan Even
     UiB, Geofysisk institutt
Tittel: Laboratoriekurs i fysisk oseanografi
År:   1998-09-04
Side(r): 52 s.
Utgiver: Geofysisk Institutt, UiB
Tilgang: Geofysisk Institutt
Emneord: laboratorie, eksperimenter, oseanografi, elevøvelse, Marsigli, bølger
     , Coriolis, fjordmodell, Kelvinbølge, vestlig intensivering, spin-dow
     n
SamNor: Heftet er laget til obligatoriske øvelser til kursene gfo110 oseanogr
     afi og gfo210 dynamisk oseanografi, ved Geofysisk Institutt. Heftet g
     ir korte teoretiske innføringer til oppgavene, men baserer seg på hen
     visning til lærebok. Oppgavene omfatter fenomener som likevekststilpa
     sning, indre bølger, le-bølger, stående bølger, Corioliseffekt, fjord
     sirkulasjon, vestlig intensivering, Kelvinbølge/kyststrøm, spin-down,
     samt feltarbeide med tolkning av CTD-profiler og -snitt. Et kapittel
     om journalføring og laboratoriearbeid er også inkludert.
Språk:  nor
PublID: r99000495
LokalK: N

65
PublKat: D05 (Uspesifisert poster med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Geofysisk institutt
Forf:  Nilsen, Jan Even Øie
     UiB, Geofysisk institutt
Medforf: Østerhus, Svein
     UiB, Geofysisk institutt
Tittel: Trends and long time variability of ocean properties at Ocean Weather
     Station M in the Norwegian Sea
Tidskr: Annales Geophysicae. 16 (2)
År:   1998-04-20
Side(r): C549 s.
Konfer: EGS XXIII General Assembly
Sted:  Nice
Emneord: climate, variability, trend, Ocean Weather Ship Mike, salinity, tempe
     rature
SamEng: 50 years (1948-97) of oceanographic data collected at Ocean Weather S
     tation MIKE at 66 deg N 2 deg E, have been examined for trends and in
     terannual variability. The data for the upper layers show a general t
     rend of cooling and freshening of the upper layers since about 1960.
     The upper-layer analysis also reveals a strong cooling and freshening
     on a shorter timescale starting in 1991, and the salinity- and tempe
     rature values are now below the levels observed in the late 70's (whe
     n the "Great Salinity Anomaly" passed through). The intermediate wate
     rs show a significant decrease in salt content between the years 1976
     and 1978. The data also indicate a rapid warming in the deep water o
     f the Norwegian Sea starting in the late 80's.
URL:   http://www.gfi.uib.no/~even/norskehavet/
Språk:  eng
PublID: r98028034
StatKat: f
LokalK: b

66
PublKat: C15 (Hovedfagsoppgave)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Geofysisk institutt
Forf:  Nygaard, Rune
     UiB, Geofysisk institutt
Tittel: En modell- og feltstudie av oppstrømmingsfenomener i Skagerak
År:   1998-01
Utgiver: Geofysisk institutt, Universitetet i Bergen
Tilgang: Universitetsbiblioteket, Universitetet i Bergen
Emneord: Hovedfagsoppgave i oseanografi
Språk:  nor
PublID: r99001060
LokalK: N

67
PublKat: D02 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert artikkel (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Geofysisk institutt
Forf:  Olseth, Jan Asle
     UiB, Geofysisk institutt
Medforf: Skartveit, Arvid
     UiB, Geofysisk institutt
Tittel: High latitude global and diffuse radiation estimated from METEOSAT dat
     a
Tidskr: Proc. 2nd European Conference on Applied Climatology. Øster
     reichische Beitrage zu Meteorologie und Geophysik. 1998 (19
     )
Red:   Steinhauser, Peter
ISSN:  1016-6254
År:   1998-10-19
Side(r): 229-229
Utgiver: Zentralanstalt fur Meteorologie und Geodynamik, Wien
Konfer: Second European Conference on Aplied Climatology, ECAC 98
Sted:  Wien, Østerrike
Språk:  eng
PublID: r98030230
StatKat: f
LokalK: s

68
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Geofysisk institutt
Forf:  Pu Bu Ci, Ren
     UiB, Geofysisk institutt
Tittel: Effects of the atmosphere on satellite retrived snowfield surface temp
     erature.
Tidskr: Journal of Atmospheric and Solar Terrestrial Physics
ISSN:  1364-6826
År:   1998
Volum:  60
Hefte:  1
Side(r): 5-15
SamEng: In this paper, a rigorous radiative transfer model (MODTRAN3) is used
     to simulate the radiance reaching Landsat TM band 6 for 10 different
     atmospheric profiles. The characteristics of the error in estimated
     surface temperature ranging from -30 degrees to 0 degrees C is analys
     ed. The results show that the error depends on the atmospheric tem pe
     rature, humidity structure and the surface temperature itself. The ex
     istence of a temperature inversion may reduce the error through the c
     ombined effect on the atmospheric thermal emission and the atmospheri
     c absorption of surface emission. The relations between the error, th
     e precipitable water content and the surface air temperature can be f
     itted adequately by polynomial equations.
Språk:  eng
PublID: r97009332
StatKat: f

69
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Geofysisk institutt
Forf:  Raustein, Elmer
     UiB, Geofysisk institutt
Tittel: Værsystemenes dannelse og utvikling
År:   1998-03-19
Konfer: Realfagsdag
Sted:  Bergen, Det Akademiske Kvarter
PublID: r99011963
StatKat: f
LokalK: N

70
PublKat: D02 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert artikkel (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Geofysisk institutt
Forf:  Reise, Christian
Medforf: Fontoynont, M.
Medforf: Dumortier, D.
Medforf: Heinemann, D.
Medforf: Hammer, A.
Medforf: Olseth, Jan Asle
Medforf: Skartveit, Arvid
Medforf: Ineichen, P.
Medforf: Page, J.
Medforf: Roche, L.
Medforf: Beyer, H. G.
Medforf: Wald, L. Santos A.
Tittel: Daylight Data for Europe on the Internet
Tidskr: Tagungsbericht 5
År:   1998
Konfer: Konferenz Solarenergie in Architektur und Stadtplanung
Sted:  Bonn
Språk:  eng
PublID: r98030276
StatKat: f
LokalK: s

71
PublKat: C13 (Doktoravhandling)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Geofysisk institutt
Forf:  Ren, Pu Bu Ci
     UiB, Molekylærbiologisk institutt
Tittel: Solar ultraviolet radiation on the Tibetan plateau:
     Measurements and modeling
Serie:  Dr.scient. (Meteorological report series 06-98)
ISSN:  0800-6369
ISBN:  82-90569-71-8
År:   1998-10-26
Side(r): 168 s.
Utgiver: UiB
Tilgang: Universitetsbiblioteket i Bergen - Byttekontoret
Emneord: meteorologi
SamEng: http://www.fou.uib.no/drgrad/1998/406007/
URL:   http://www.uib.no/info/dr_grad/98/oktober/ren/ren.html
Språk:  eng
PublID: r99015458
StatKat: a
LokalK: N

72
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Geofysisk institutt
Forf:  Rognvaldsson, Sigurdur T.
Medforf: Gudmundsson, Agust
     UiB, Geologisk institutt
Medforf: Slunga, Ragnar
Tittel: Seismotectonic analysis of the Tjornes Fracture Zone, an active
     transform fault in north Iceland
Tidskr: Journal of Geophysical Research - B: Solid Earth
ISSN:  0148-0227
År:   1998-12
Volum:  103
Hefte:  B12
Side(r): 30,117-30,130
Utgiver: American Geophysical Union
Emneord: seismicity and seismotectonics, fractures and faults
Språk:  eng
PublID: r99003626
StatKat: f

73
PublKat: D02 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert artikkel (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Geofysisk institutt
Forf:  Sandven, Stein
     UiB
Medforf: Johannessen, Ola M.
     UiB, Geofysisk institutt
Medforf: Pettersson, Lasse H.
     UiB
Medforf: Kloster, Kjell
     UiB
Medforf: Hamre, T.
Medforf: Solhaug, J.
Medforf: bobylev, L.P.
Medforf: Melentyev, V.V.
Medforf: Alexandrov, V.
Medforf: Volkov, A.M.
Medforf: Asmus, V.
Medforf: Miekhin, O.E.
Tittel: Operational Sea Ice Monitoring in Support of Navigation and Off-shore
     Operations in the Northern Sea Route.
Tidskr: Proceedings
ISBN:  82-7542-040-7
År:   1998
Side(r): 28-32
Konfer: 27th international Symposium on Remote Sensing of Environment
     Information for Sustainability
Sted:  Tromsø, Norway
Språk:  eng
PublID: r99008591
StatKat: f

74
PublKat: D02 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert artikkel (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Geofysisk institutt
Forf:  Sandven, Stein
     UiB
Medforf: Johannessen, Ola M.
     UiB, Geofysisk institutt
Medforf: Lundhaug, Maria
     UiB
Medforf: Dalen, Ø.
Medforf: Solhaug, J.
Medforf: Kloster, Kjell
     UiB
Medforf: Alexandrov, V.
Medforf: Melentyev, V.VC.
Medforf: Bogdanov, A.
Tittel: Sea Ice Studies using RADARSAT SAR in the Eurasian Arctic.
Tidskr: Proceedings
År:   1998
Konfer: ADRO Symposium
Sted:  Montreal
Språk:  eng
PublID: r99008596
StatKat: f

75
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Geofysisk institutt
Forf:  Sandvik, Anne D.
     UiB, Geofysisk institutt
Tittel: Implementation and Validation of a Condensation Scheme in a
     Nonhydrostatic Mesoscale Model
Tidskr: Monthly weather review
År:   1998
Volum:  126
Side(r): 1882-1905
Utgiver: American Meteorological Society
Emneord: Meteorologi
URL:   anne@gfi.uib.no
Språk:  eng
PublID: r98028629
StatKat: f

76
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Geofysisk institutt
Forf:  Sandvik, Anne D.
     UiB, Geofysisk institutt
Medforf: Grønås, Sigbjørn
     UiB, Geofysisk institutt
Tittel: Numerical simulations of sea and land breezes at high latitudes.
Tidskr: Tellus
ISSN:  0280-6495
År:   1998
Volum:  50
Hefte:  4
Side(r): 468-489
Språk:  eng
PublID: r98000065
StatKat: f

77
PublKat: D02 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert artikkel (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Geofysisk institutt
Forf:  Shalina, E.V.
Medforf: Rastoskuev, V.V.
Medforf: Johannessen, Ola M.
     UiB, Geofysisk institutt
Medforf: Pettersson, Lasse H.
     UiB
Medforf: Bobylev, L.P.
Medforf: Bjørgo, Einar
     UiB
Medforf: Volkov, V.A.
Tittel: Combined use of remote sensing and hystorical data in the Marine
     Information System Kara Sea
Tidskr: Proceedings
ISBN:  82-7542-040-7
År:   1998
Side(r): 55-58
Konfer: 27th International Symposium on Remote Sensing of Environment
     Information for Systainability
Sted:  Tromsø, Norway
Språk:  eng
PublID: r99008606
StatKat: f

78
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Geofysisk institutt
Forf:  Skagseth, Øystein
     UiB, Geofysisk institutt
Medforf: Mork, Kjell Arne
     UiB, Geofysisk institutt
Tittel: Stability of the thermohaline circulation to noisy buoyancy forcing
     for the present and a warm climate in an ocean general circulation
     model. Acce for publication in Journal of Physical Oceanography.
Tidskr: Journal of Physical Oceanography
ISSN:  0022-3670
År:   1998
Volum:  28
Hefte:  5
Side(r): 842-857
Språk:  eng
PublID: r97008744
StatKat: f

79
PublKat: C15 (Hovedfagsoppgave)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Geofysisk institutt
Forf:  Skardhamar, Jofrid
     UiB, Geofysisk institutt
Tittel: Sirkulasjon i Van Mijenfjorden, en arktisk fjord
År:   1998-03
Side(r): 79 s.
Utgiver: Geofysisk institutt, Universitetet i Bergen
Tilgang: Universitetsbiblioteket, Universitetet i Bergen
Emneord: Hovedoppgave i oseanografi.
SamNor: Målet med oppgaven har vært å studere sirkulasjonen i Van Mijenfjorde
     n. Målinger av hydrografi, strøm og vind fra sommeren 1996 er present
     ert og sammenlignet med simuleringsresultater fra en numerisk modell.
     En grov tilnærming av den observerte situasjonen (vertikal saltforde
     ling) er brukt som inngangadata til modellen. Det er benyttet reell b
     unntopografi, og drivkreftene er vind og ferskvannstilførsel. Simuler
     ingene har vært nyttige for å studere effektene av vind og ferskvanns
     tilførsel hver for seg. Modellsimuleringene tyder på at det er vinden
     som er den dominerende drivkraften for sirkulasjon i fjorden, og at
     jordrotasjonen har betydelig innvirkning på overflatestrømmen. Hovedt
     rekk for strømningsmønsteret er sterkest overflatestrøm langs høyre f
     jordside med samme retning som vinden. Når det er stille er overflate
     strømmen sterkest langs nordsiden av fjorden, drevet av trykkgradient
     er forårsaket av ferskvannstilførsel og eventuell vindoppstuving i in
     dre deler av fjorden. Vindomrøringa går dypere enn blandinga forårsak
     et av den ferskvannsdrevne sirkulasjonen, og den vinddrevne strømmen
     dominerer over den ferskvannsdrevne så lenge det blåser og i mer enn
     fem dager etter at vinden har løyet.
Språk:  nor
PublID: r99000742

80
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Geofysisk institutt
Forf:  Skartveit, Arvid
     UiB, Geofysisk institutt
Medforf: Olseth, Jan Asle
     UiB, Geofysisk institutt
Medforf: Tuft, Marit Elisabet
Tittel: An hourly diffuse fraction model with correction for variability and s
     urface albedo.
Tidskr: Solar Energy
ISSN:  0038-092x
År:   1998-09
Volum:  63
Hefte:  3
Side(r): 173-183
Utgiver: Elsevier Science Ltd
Språk:  eng
PublID: r98030222
StatKat: f

81
PublKat: D02 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert artikkel (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Geofysisk institutt
Forf:  Skartveit, Arvid
     UiB, Geofysisk institutt
Medforf: Olseth, Jan Asle
     UiB, Geofysisk institutt
Tittel: Global and diffuse radiation estimated from METEOSAT data at some Nord
     ic stations
Tidskr: Det 21. Nordiske Meteorologmøte
Red:   Olafsson, Haraldur
Red:   Jakobsson, Thor Jatvardur
År:   1998-06-24
Side(r): 119-124
Utgiver: Det Islandske Meteorologiske Institutt
Konfer: Det 21. Nordiske Meteorologmøte
Sted:  Reykjavik, Island
Språk:  eng
PublID: r98030227
StatKat: f
LokalK: As

82
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Geofysisk institutt
Forf:  Skartveit, Arvid
     UiB, Geofysisk institutt
Medforf: Cleveland, Frank
     UiB, Geofysisk institutt
Medforf: de Lange, Tor
     UiB, Geofysisk institutt
Tittel: Radiation Observations in Bergen, Norway 1997
Serie:  Radiation Yearbook
Red:   Skartveit, Arvid
År:   1998-02
Hefte:  33
Side(r): 67 s.
Utgiver: Geofysisk institutt, Universitetet i Bergen
Språk:  eng
PublID: r98030232
StatKat: f
LokalK: N

83
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Geofysisk institutt
Forf:  Skeie, Paul
     UiB, Geofysisk institutt
Medforf: Grønås, Sigbjørn
     UiB, Geofysisk institutt
Tittel: Numerical simulations of breaking mountain waves, coastal jets and dow
     nwind waves at Spitsbergen.
Tidskr: Tellus
År:   1998
Volum:  [In press]
Språk:  eng
PublID: r98000066
StatKat: f
LokalK: P

84
PublKat: C13 (Doktoravhandling)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Geofysisk institutt
Forf:  Skår, Øyvind
     UiB, Geofysisk institutt
Tittel: The proterozoic and early paleozoic evolution of the southern parts
     of the Western Gneiss Complex, Norway.
År:   1998
Side(r): 1 b. : ill.
Utgiver: Geological Institute, University of Bergen
UtgSted: Bergen
URL:   http://www.fou.uib.no/drgrad/1998/420004/
Språk:  eng
PublID: r00016441
StatKat: a

85
PublKat: A12 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift uten referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Geofysisk institutt
Forf:  Smedsrud, lars henrik
     UiB, Geofysisk institutt
Tittel: Estimating aggregation between suspended sediments and frazil ice
Tidskr: Geophysical Research Letters
År:   1998-10-15
Volum:  25
Side(r): 3875 -3878
Utgiver: American Geophysical Uniion
Emneord: aggregation, frazil, ice, sediments, turbulence, entrainment
SamEng: This paper aims to describe the scavenging process, one of the main p
     rocesses for incorporating sediments (particles) into sea ice. An exp
     eriment with suspended sediment and frazil ice in a homogeneous turbu
     lent flow is presented. At the end sediment where incorporated into t
     he surface grease ice. The ice production was constant, and calculate
     d from the salinity measurements, while the turbulent dissipation rat
     e was calculated from high resolution current measurements. A model f
     or aggregation between suspended sediment and frazil is also presente
     d and used to simulate the experiment. The modelled aggregation proce
     ss depends primarily on concentrations, on the turbulence levels, and
     on the (constant) radii of the sediments and ice. Efficiency of the
     aggregation process is estimated from the model and experimental resu
     lts, and the "aggregation" factor is found to be
URL:   http://www.agu.org/GRL/articles/GRL-1998900051/GL399W01.html
Språk:  eng
PublID: r99000465

86
PublKat: C13 (Doktoravhandling)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Geofysisk institutt
Forf:  Sorteberg, Asgeir
     UiB, Geofysisk institutt
Tittel: The Cycle of Atmospheric Trace Species containing Sulphur, Nitrogen, C
     arbon and Halogens over Europe and the eastern Atlantic
Serie:  Dr.scient.
ISBN:  82-90569-71-8
År:   1998-08-28
Utgiver: Geofysisk institutt, Universitetet i Bergen
Tilgang: Universitetsbiblioteket i Bergen, Byttekontoret
Emneord: meteorologi
SamEng: This thesis describes the atmospheric cycles and interactions of trac
     e species containing sulphur, nitrogen, carbon and halogens, their in
     fluence o acid deposition and production of tropospheric ozone. Empha
     sis is placed on investigation of long range transport of pollutants
     over Europe using observations and numerical models to link physical
     and chemical processes to the fate of the trace gases. A detailed mec
     hanical description of the dry deposition exchange depending on the m
     eteorological and biological variables is presented and compared to a
     simpler empirical relationship. Observations of gaseous and particul
     ate oxidezed and reduced nitrogen compounds at five different Scandin
     avian rural sites during spring is reported and comparisons to model
     calculations are performed. Special emphasis is made on the partition
     ing between gaseous and particulate matter, and correlations of oxidi
     zed nitogen compounds with tropospheric ozone. Evaluation of VOC emis
     sion estimates by measurements and model calculations,and comparsions
     of the total hydrocarbon load and the partitioning between different
     compounds, are done for different sites. The role of gas phase chlor
     ine and bromine compounds in the mid latitude tropospheric marine env
     ironment are investigated, and a simplified halogen release mechanism
     s from liquid sea salt aerosols proposed. The partitioning of the hal
     ogen compounds under different conditions ( polluted and clean air )
     has been calculated, and the influence of halogens on other trace gas
     ses investigated.
     http://www.fou.uib.no/drgrad/1998/406008/
URL:   http://www.uib.no/info/dr_grad/98/august/sorteberg.html
Språk:  eng
PublID: r99002883
StatKat: a
LokalK: N

87
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Geofysisk institutt
Forf:  Storetvedt, Karsten A.
     UiB, Geofysisk institutt
Tittel: Ny platetektonikkteori
År:   1998-03-19
Konfer: Realfagsdag
Sted:  Bergen, Det Akademiske Kvarter
PublID: r99012037
StatKat: f
LokalK: N

88
PublKat: C99 (Uspesifisert selvstendig faglig publikasjon utgitt av institusjon o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Geofysisk institutt
Forf:  Storetvedt, Karsten M.
     UiB, Geofysisk institutt
Tittel: Glimt fra min vitenskapelige hverdag
Serie:  QED
År:   1998
Hefte:  4
Side(r): 7
Tilgang: UiB: Mat-nat-fak
Språk:  nor
PublID: r99008630
StatKat: f

89
PublKat: A12 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift uten referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Geofysisk institutt
Forf:  Storetvedt, Karsten M.
     UiB, Geofysisk institutt
Tittel: S.K. Runcorn; Some personal recollections of the man and the
     scientist.
Tidskr: Physics and Chemistry of the Earth
År:   1998
Hefte:  23
Side(r): 841-844
PublID: r99004587
StatKat: f

90
PublKat: A17 (Artikkel i populærvitenskapelig tidsskrift)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Geofysisk institutt
Forf:  Storetvedt, Karsten M.
     UiB, Geofysisk institutt
Tittel: Teorier til besvær.
Tidskr: UiB magasinet
År:   1998
Hefte:  2
Side(r): 21
Utgiver: Universitetet i Bergen
UtgSted: Bergen, Norge
PublID: r99004594
StatKat: f

91
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Geofysisk institutt
Forf:  Storetvedt, Karsten M.
     UiB, Geofysisk institutt
Tittel: Wegeners kontinentaldrift-hypotese, teori og fakta på kollisjonskurs.
Tidskr: Naturen
ISSN:  0028-0887
År:   1998
Volum:  5
Side(r): 238-248
UtgSted: Bergen
PublID: r99004602
StatKat: f

92
PublKat: C13 (Doktoravhandling)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Geofysisk institutt
Forf:  Straume, Anne Grete
     UiB, Geofysisk institutt
Tittel: Uncertainties in dispersion modelling in the framework of ETEX
Serie:  Dr.scient.
År:   1998-11-26
Side(r): IV, 119 s.
Utgiver: Geofysisk institutt, Universitetet i Bergen
Tilgang: Universitetsbiblioteket i Bergen, Byttekontoret
Emneord: meteorologi, luftforurensning-overvåking
SamEng: http://www.fou.uib.no/drgrad/1998/406006/
URL:   http://www.uib.no/info/dr_grad/98/november/straume.html
Språk:  eng
PublID: r99002874
StatKat: a

93
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Geofysisk institutt
Forf:  Svendsen, Harald
     UiB, Geofysisk institutt
Medforf: Nordby, E.
Medforf: Tande, K.
Medforf: Slagstad, D.
     UiB, Geofysisk institutt
Tittel: Conditions at the shelf break off the north Norwegian Coast
     (69o20'N-80o30'N)
Tidskr: SARSIA
År:   1998
Språk:  eng
PublID: r97009231
StatKat: f
LokalK: P

94
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Geofysisk institutt
Forf:  Svendsen, Harald
     UiB, Geofysisk institutt
Medforf: Moseidjord, Helene
     UiB, Geofysisk institutt
Tittel: Sensitivity studies of circulation and ocean-shelf exchange off
     northern Norway
Tidskr: SARSIA
År:   1998
Språk:  eng
PublID: r97009230
StatKat: f

95
PublKat: D03 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert abstract (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Geofysisk institutt
Forf:  Van Schaak, Mark
     UiB, Institutt for den faste jords fysikk
Medforf: Wheeler, Walter
     UiB, Institutt for den faste jords fysikk
Medforf: Gabrielsen, Roy H.
     UiB, Geologisk institutt
Medforf: Karpuz, Ridvan M.
Medforf: Mjelde, Rolf
     UiB, Institutt for den faste jords fysikk
Medforf: Reemst, Paul
     UiB, Geologisk institutt
Tittel: Geometries of crustal underplating along the Vøring margin -
     significance for basin evolution models.
Tidskr: European Association of Geoscientists and Engineers
     Conference and technical Exhibition, Petroleum Division,
     Leipzig 1998, Extended Abstracts.
År:   1998-04
Volum:  2
Side(r): 3-3
Konfer: European Association of Geoscientists and Engineers Conference
     and technical Exhibition, Petroleum Division
Sted:  Leipzig
Emneord: Mid Norwegian shelf, deep structure, underplating
Språk:  eng
PublID: r99000784
StatKat: f
LokalK: s

96
PublKat: C15 (Hovedfagsoppgave)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Geofysisk institutt
Forf:  Viste, Ellen Marie
     UiB, Geofysisk institutt
Tittel: Nedbørfordeling og akkumulasjon på Brøggerhalvøya, Spitsbergen
År:   1998-11
Utgiver: Geofysisk institutt, Universitetet i Bergen
Tilgang: Universitetsbiblioteket, Universitetet i Bergen
Emneord: Hovedfagsoppgave i meteorologi
Språk:  nor
PublID: r99001064
LokalK: N

97
PublKat: D02 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert artikkel (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Geofysisk institutt
Forf:  Watson, A.J.
Medforf: Messias, M.J.
Medforf: Fogelqvist, E.
Medforf: Van Scoy, K.A.
Medforf: Johannessen, Truls
     UiB, Geofysisk institutt
Tittel: A Tracer Release to Study Thermohaline Processes in the Greenland
     Sea.
År:   1998
Konfer: AGU/ASLO Ocean Sciences Meeting
Sted:  San Fransisco
Språk:  eng
PublID: r99008869
StatKat: f

98
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Geofysisk institutt
Forf:  Watson, A.J.
Medforf: Messias, M-J.
Medforf: Fogelqvist, E.
Medforf: Van Scoy, K.A.
Medforf: Johannessen, Truls
     UiB, Geofysisk institutt
Tittel: Deep convection studied by a tracer release in the Greenland Sea.
År:   1998
Konfer: Plymouth Marine Lab. and Netherlands Institute for Sea Research
PublID: r99008881
StatKat: f

99
PublKat: C14 (Magisteravhandling)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Geofysisk institutt
Forf:  Yongqi, Gao
     UiB, Geofysisk institutt
Tittel: Evolution of Water Masses in a Spin Up Integration of an Isopyenic Coo
     rdinate Ocean Global Circulation Model
År:   1998-01
Side(r): 72 s.
Utgiver: Geofysisk institutt, Universitetet i Bergen
Tilgang: Universitetsbiblioteket, Universitetet i Bergen
Emneord: Thesis for Master of Sciences in Oceanography
SamEng: This report describes a 60-yr spin-up experiment of a quasi-global ve
     rsion of the Miami Isopycnic Coordinate Ocean Model (MICOM). the meri
     dional heat transport and overturning are illustrated and compared wi
     th observations and results of other numerical experiments. Maximum m
     eridional heat transport occurs around 12°N with a value of about 1.
     5 PW in the global ocean and around 18°N with a value of 0.75 PW in
     the Atlantic ocean. The model also captores the Global Conveyor Belt
     with the srtength of 11 Sv around 56°N for the deep water cell. The
     processes which control the vertical mass transfer in the model, name
     ly, detrainment, entrainment, diapycnal mixing and convection, are qu
     antitatively inverstigated. It is found that detrainment, entrainment
     , and convection control the season cycle of the mixed layer, whereas
     diapycnal mixing plays an important role in the deep part of the oce
     an and here it leads to ventilation of the bottom layers.
Språk:  eng
PublID: r99000758

100
PublKat: C15 (Hovedfagsoppgave)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Geofysisk institutt
Forf:  Østrem, Ann Kristin
     UiB, Geofysisk institutt
Tittel: Det intermediære vannet i Norskehavet
År:   1998-07
Side(r): 87 s.
Utgiver: Geofysisk institutt, Universitetet i Bergen
Tilgang: Universitetsbiblioteket, Universitetet i Bergen
Emneord: Hovedfagsoppgave i oseanografi
Språk:  nor
PublID: r99000899
LokalK: N


<- forrigeinnholdneste ->