Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Fysisk institutt

Produksjonsdato : 2001-01-23
Katalogtype: Fullformat.

1
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Fysisk institutt
Tittel: Fysisk institutt: Presentasjon og årsmelding 1997
Red:   Frodesen, Anne Grete
Red:   Kocbach, Ladislav
År:   1998-09-07
Side(r): 24 s.
Utgiver: Universitetet i Bergen
Språk:  nor
PublID: r98030085
StatKat: f
LokalK: N

2
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Fysisk institutt
Forf:  Abreu, P.
Medforf: Borgland, A.W.
     UiB, Fysisk institutt
Medforf: Eigen, G.
     UiB, Fysisk institutt
Medforf: Frodesen, A.G.
     UiB, Fysisk institutt
Medforf: Stugu, B.
     UiB, Fysisk institutt
Medforf: et al., (DELPHI Collaboration)
Tittel: A search for eta ^prime production in photon-photon fusion at CERN
Tidskr: Physics Letters B
År:   1998
Volum:  441
Side(r): 429-490
Utgiver: Elsevier Science B.V.
Språk:  eng
PublID: r99001687

3
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Fysisk institutt
Forf:  Abreu, P.
Medforf: Borgland, A.W.
     UiB, Fysisk institutt
Medforf: Eigen, G.
     UiB, Fysisk institutt
Medforf: Frodesen, A.G.
     UiB, Fysisk institutt
Medforf: Stugu, B.
     UiB, Fysisk institutt
Medforf: et al., (DELPHI Collaboration)
Tittel: A search for heavy stable and long-lived squarks and sleptons in e+ ec
     ollisions at energies from 130 to 183 GeV
Tidskr: Physics Letters B
År:   1998-12-31
Volum:  444
Side(r): 491-502
Utgiver: Elsevier Science B.V.
Språk:  eng
PublID: r99007110

4
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Fysisk institutt
Forf:  Abreu, P.
Medforf: Borgland, A.W.
     UiB, Fysisk institutt
Medforf: Eigen, G.
     UiB, Fysisk institutt
Medforf: Frodesen, A.G.
     UiB, Fysisk institutt
Medforf: Keranen, R.
     UiB, Fysisk institutt
Medforf: Stugu, B.
     UiB, Fysisk institutt
Medforf: et al., (DELPHI Collaboration)
Tittel: A study of the hadronic resonance structure in the decay tau-->3pi nu
Tidskr: Physics Letters B
År:   1998
Volum:  426
Side(r): 411-427
Utgiver: Elsevier Science B.V.
Språk:  eng
PublID: r98030194
StatKat: f

5
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Fysisk institutt
Forf:  Abreu, P
Medforf: Borgland, A.W.
     UiB, Fysisk institutt
Medforf: Eigen, G.
     UiB, Fysisk institutt
Medforf: Frodesen, A.G
     UiB, Fysisk institutt
Medforf: Keränen, Reino
     UiB, Fysisk institutt
Medforf: Stugu, B.
     UiB, Fysisk institutt
Medforf: et al., (DELPHI Collaboration)
Tittel: Charged particle multiplicity in e+e- q#-q ev
     ents at 161 and 172 GeV and from the decay of the W boson
Tidskr: Physics Letters B
År:   1998-01-01
Volum:  416
Side(r): 233-246
Språk:  eng
PublID: r98003589
StatKat: f

6
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Fysisk institutt
Forf:  Abreu, P.
Medforf: Borgland, A.W.
     UiB, Fysisk institutt
Medforf: Eigen, G.
     UiB, Fysisk institutt
Medforf: Frodesen, A.G.
     UiB, Fysisk institutt
Medforf: Keranen, R.
     UiB, Fysisk institutt
Medforf: Stugu, B.
     UiB, Fysisk institutt
Medforf: et al., (DELPHI Collaboration)
Tittel: First evidence for a charm radial excitation D star prime
Tidskr: Physics Letters B
År:   1998
Volum:  426
Side(r): 231-242
Utgiver: Elsevier Science B.V.
Språk:  eng
PublID: r98030196
StatKat: f

7
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Fysisk institutt
Forf:  Abreu, P.
Medforf: Borgland, A.W.
     UiB, Fysisk institutt
Medforf: Eigen, G.
     UiB, Fysisk institutt
Medforf: Frodesen, A.G.
     UiB, Fysisk institutt
Medforf: Keranen, R.
     UiB, Fysisk institutt
Medforf: Stugu, B.
     UiB, Fysisk institutt
Medforf: et al., (DELPHI Collaboration)
Tittel: Investigation of the splitting of quark and gluon jets
Tidskr: European Physical Journal C
År:   1998
Volum:  4
Side(r): 1-17
Utgiver: Springer Verlag
Språk:  eng
PublID: r98030195
StatKat: f

8
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Fysisk institutt
Forf:  Abreu, P.
Medforf: Borgland, A.W.
     UiB, Fysisk institutt
Medforf: Eigen, G.
     UiB, Fysisk institutt
Medforf: Frodesen, A.G.
     UiB, Fysisk institutt
Medforf: Keranen, R.
     UiB, Fysisk institutt
Medforf: Stugu, B.
     UiB, Fysisk institutt
Medforf: et al., (DELPHI Collaboration)
Tittel: mb at MZ
Tidskr: Physics Letters B
År:   1998
Volum:  418
Side(r): 430-442
Utgiver: Elsevier Science B.V.
Språk:  eng
PublID: r98030184
StatKat: f

9
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Fysisk institutt
Forf:  Abreu, P.
Medforf: Borgland, A.W.
     UiB, Fysisk institutt
Medforf: Eigen, G.
     UiB, Fysisk institutt
Medforf: Frodesen, A.G.
     UiB, Fysisk institutt
Medforf: Keranen, R.
     UiB, Fysisk institutt
Medforf: Stugu, B.
     UiB, Fysisk institutt
Medforf: et al., (DELPHI Collaboration)
     UiB, Zoologisk institutt
Tittel: Measurement of the charged particle multiplicity of weakly decaying B
     hadrons
Tidskr: Physics Letters B
År:   1998
Volum:  425
Side(r): 399-412
Utgiver: Elsevier Science B.V.
Språk:  eng
PublID: r98030198
StatKat: f

10
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Fysisk institutt
Forf:  Abreu, P.
Medforf: Borgland, A.W.
     UiB, Fysisk institutt
Medforf: Eigen, G.
     UiB, Fysisk institutt
Medforf: Frodesen, A.G.
     UiB, Fysisk institutt
Medforf: Stugu, B.
     UiB, Fysisk institutt
Medforf: et al., (DELPHI Collaboration)
Tittel: Measurement of the e e --> gamma gamma (gamma) cross section at LEP en
     ergies
Tidskr: Physics Letters B
År:   1998
Volum:  433
Side(r): 429-440
Utgiver: Elsevier Science B.V.
Språk:  eng
PublID: r98030200
StatKat: f

11
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Fysisk institutt
Forf:  Abreu, P.
Medforf: Borgland, A.W.
     UiB, Fysisk institutt
Medforf: Eigen, G.
     UiB, Fysisk institutt
Medforf: Frodesen, A.G.
     UiB, Fysisk institutt
Medforf: Keranen, R.
     UiB, Fysisk institutt
Medforf: Stugu, B.
     UiB, Fysisk institutt
Medforf: et al., (DELPHI Collaboration)
Tittel: Measurement of the inclusive charmless and double-charm B branching ra
     tios
Tidskr: Physics Letters B
År:   1998
Volum:  426
Side(r): 193-206
Utgiver: Elsevier Science B.V.
Språk:  eng
PublID: r98030191
StatKat: f

12
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Fysisk institutt
Forf:  Abreu, P.
Medforf: Borgland, A.W.
     UiB, Fysisk institutt
Medforf: Eigen, G.
     UiB, Fysisk institutt
Medforf: Frodesen, A.G.
     UiB, Fysisk institutt
Medforf: Keranen, R.
     UiB, Fysisk institutt
Medforf: Stugu, B.
     UiB, Fysisk institutt
Medforf: et al., (DELPHI Collaboration)
Tittel: Measurement of the W-pair cross-section and of the W mass in e e inter
     actions at 172 GeV
Tidskr: European Physical Journal C
År:   1998
Volum:  2
Side(r): 581-595
Utgiver: Springer Verlag
Språk:  eng
PublID: r98030188
StatKat: f

13
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Fysisk institutt
Forf:  Abreu, P.
     UiB, Zoologisk institutt
Medforf: Borgland, A.W.
     UiB, Fysisk institutt
Medforf: Eigen, G.
     UiB, Fysisk institutt
Medforf: Frodesen, A.G.
     UiB, Fysisk institutt
Medforf: Keranen, R.
     UiB, Fysisk institutt
Medforf: Stugu, B.
     UiB, Fysisk institutt
Medforf: et al., (DELPHI Collaboration)
Tittel: Measurement of trilinear gauge couplings in e e collisions at 161 GeV
     and 172 GeV
Tidskr: Physics Letters B
År:   1998
Volum:  423
Side(r): 194-206
Utgiver: Elsevier Science B.V.
Språk:  eng
PublID: r98030190
StatKat: f

14
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Fysisk institutt
Forf:  Abreu, P.
     UiB, Fysisk institutt
Medforf: Borgland, A.W.
     UiB, Fysisk institutt
Medforf: Eigen, G.
     UiB, Fysisk institutt
Medforf: Frodesen, A.G.
     UiB, Fysisk institutt
Medforf: Stugu, B.
     UiB, Fysisk institutt
Medforf: et al., (DELPHI Collaboration)
Tittel: Measurement of /V/cs using W decays at LEP2
Tidskr: Physics Letters B
År:   1998
Volum:  439
Side(r): 209-224
Utgiver: Elsevier Science B.V.
Språk:  eng
PublID: r98030203
StatKat: f

15
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Fysisk institutt
Forf:  Abreu, P.
Medforf: Borgland, A.W.
     UiB, Fysisk institutt
Medforf: Eigen, G.
     UiB, Fysisk institutt
Medforf: Frodesen, A.G.
     UiB, Fysisk institutt
Medforf: Stugu, B.
     UiB, Fysisk institutt
Tittel: pion, kaon, proton and antiproton production in Zo--> q qbar, Zo--> b
     bbar, Zo--> u ubar, d dbar, s sbar
Tidskr: European Physical Journal C
År:   1998
Volum:  5
Side(r): 585-620
Utgiver: Springer Verlag
Språk:  eng
PublID: r98030202
StatKat: f

16
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Fysisk institutt
Forf:  Abreu, P
Medforf: Borgland, A.W.
     UiB, Fysisk institutt
Medforf: Eigen, G.
     UiB, Fysisk institutt
Medforf: Frodesen, A.G.
     UiB, Fysisk institutt
Medforf: Keranen, R.
     UiB, Fysisk institutt
Medforf: Stugu, B.
     UiB, Fysisk institutt
Tittel: Rapidity correlations in lambda baryon and proton production in hadron
     ic Z0 decays
Tidskr: Physics Letters B
År:   1998-01-01
Volum:  416
Side(r): 247-256
Utgiver: Elsevier Science B.V.
Språk:  eng
PublID: r98028798
StatKat: f

17
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Fysisk institutt
Forf:  Abreu, P.
Medforf: Borgland, A.W.
     UiB, Fysisk institutt
Medforf: Eigen, G.
     UiB, Fysisk institutt
Medforf: Frodesen, A.G.
     UiB, Fysisk institutt
Medforf: Keranen, R.
     UiB, Fysisk institutt
Medforf: Stugu, B.
     UiB, Fysisk institutt
Medforf: et al., (DELPHI Collaboration)
Tittel: Search for charged Higgs bosons in e e collisions at sqrt s = 172 GeV
Tidskr: Physics Letters B
År:   1998
Volum:  420
Side(r): 140-156
Utgiver: Elsevier Science B.V.
Språk:  eng
PublID: r98030185
StatKat: f

18
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Fysisk institutt
Forf:  Abreu, P
Medforf: Borgland, A.W.
     UiB, Fysisk institutt
Medforf: Eigen, G.
     UiB, Fysisk institutt
Medforf: Frodesen, A.G.
     UiB, Fysisk institutt
Medforf: Keranen, R.
     UiB, Fysisk institutt
Medforf: Stugu, B.
     UiB, Fysisk institutt
Tittel: Search for charginos, neutralinos and gravitinos at LEP
Tidskr: European Physical Journal C
År:   1998
Volum:  1
Side(r): 1-20
Utgiver: Springer Verlag
Språk:  eng
PublID: r98030183
StatKat: f

19
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Fysisk institutt
Forf:  Abreu, P.
Medforf: Borgland, A.W.
     UiB, Fysisk institutt
Medforf: Eigen, G.
     UiB, Fysisk institutt
Medforf: Frodesen, A.G.
     UiB, Fysisk institutt
Medforf: Keranen, R.
     UiB, Fysisk institutt
Medforf: Stugu, B.
     UiB, Fysisk institutt
Tittel: Search for neutral and charged Higgs bosons in e e collisions at sqrt
     s = 161 and 172 GeV
Tidskr: European Physical Journal C
År:   1998
Volum:  2
Side(r): 1-37
Utgiver: Springer Verlag
Språk:  eng
PublID: r98028799
StatKat: f

20
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Fysisk institutt
Forf:  Abreu, P.
Medforf: Borgland, A.W.
     UiB, Fysisk institutt
Medforf: Eigen, G.
     UiB, Fysisk institutt
Medforf: Frodesen, A.G.
     UiB, Fysisk institutt
Medforf: Stugu, B.
     UiB, Fysisk institutt
Medforf: et al., (DELPHI Collaboration)
Tittel: Two-particle angular correlations in e e interactions compared with Q
     CD predictions
Tidskr: Physics Letters B
År:   1998
Volum:  440
Side(r): 203-216
Utgiver: Elsevier Science B.V.
Språk:  eng
PublID: r98030205
StatKat: f

21
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Fysisk institutt
Forf:  Accomando, Elena
Medforf: Osland, Per
     UiB, Fysisk institutt
Tittel: Physics with e+e- Linear Colliders
Tidskr: Physics Reports
År:   1998
Volum:  299
Side(r): 1-78
Utgiver: Elsevier North-Holland
Språk:  eng
PublID: r98028969
StatKat: f

22
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Fysisk institutt
Forf:  Alam, M.S.
Medforf: Eigen, G.
     UiB, Fysisk institutt
Tittel: Further Search for the two Photon Production of the Glueball Candidate
     f(j)(2220).
Tidskr: Phys.Rev.Lett.
År:   1998-05
Volum:  81
Side(r): 3328-3332
SamEng: The CLEOII detector at the Cornell e+ e- storage ring CESR has been u
     sed to search for the  two-photon production of the fJ(2220) decay into pi+  pi-. No evidence for a signal is found in  data
     corresponding to an integrated luminosity of 4.77/fb and a 95% CL u
     pper limit on two-photon *    BR{pi+ pi-} of 2.5 eV i
     s set. If this result is combined with the BES      Collaboratio
     n's measurement of fJ(2220) -> pi+ pi- in radiative J/
       decay, a 95% CL lower limit on the stickiness of the fJ(2220
     ) of 73 is   obtained. If the recent CLEO result for  two-photon * BR{\K- K-}  is combined with the present re
     sult, the stickiness of the  fJ(2220) is   found to be
     larger than 102 at the 95% CL. These results for the stickiness (the
     ratio of  the probabilities for two-gluon coupling and two-photon c
     oupling)   provide further support for a  substantial neutral part
     on content in the    fJ(2220).
URL:   hep-ex/9805033
Språk:  eng
PublID: r99007017

23
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Fysisk institutt
Forf:  Alam, M.S
Medforf: Eigen, G
     UiB, Fysisk institutt
Tittel: Measurement of the Branching Fractions of Lambda(c)+ ---> p anti-k n (
     pion).
Tidskr: Phys.Rev.
År:   1998-09-12
Volum:  D57
Side(r): 4467-4470
SamEng: Using data recorded by the CLEO-II detector at CESR, we report new me
     asurements of the branching  fractions for the decays of the charmed
     baryon c. into pK...,
URL:   hep-ex/9709012
Språk:  eng
PublID: r99006970

24
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Fysisk institutt
Forf:  Alexander, J.
Medforf: Eigen, G.
     UiB, Fysisk institutt
Tittel: The Hadronic Transitions Upsilon(2S) ---> Upsilon(1S).
Tidskr: Phys.Rev.
År:   1998-02-27
Volum:  D58
Side(r): 2104-2117
SamEng: Using a data sample of (2S) events collected with the CLEO II dete
     ctor at the Cornell Electron  Storage Ring, we have investigated the
     hadronic transitions between the (2S) and the  (1S). The  cha
     rged dipion transition (2S) (1S).\. was studied  usin
     g two different analysis techniques. Selecting events in which
         (1S) decays into a or e.e. lepton pair(``exclusive
     ''    analysis), we measured the branching fraction of  B=0.189+
     -0.004+-0.009, while using a method allowing (1S) to decay into an
     ything  (``inclusive''  analysis) we found B=0.0196+-0.002+-0.010.
     The appropriate average of the two  measurements gives B=0.0192+-0.
     002+-0.010. Combining the exclusive and inclusive results we derive
     the (1S) leptonic branching ratios B_{ee}=0.0229+-0.0008+-0.0011 an
     d  B_{}=0.0249+-0.0008+-0.0013 We also studied (2S) (1S)_
     p.\. and  obtained the branching  fraction of B=0.092+-0.006
     +-0.007. Parameters of the system (dipion   invariant mass spe
     ctra, angular distributions) were analyzed and found to be   consis
     tent with current  theoretical models. Lastly, we searched for the _
     h and single . transitions and obtained the  upper limits of 0.
     0028 and   0.0011 respectively.
URL:   hep-ex/9802024
Språk:  eng
PublID: r99007010

25
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Fysisk institutt
Forf:  Alvsvaag, S.J.
     UiB, Fysisk institutt
Medforf: Klovning, A.
     UiB, Fysisk institutt
Medforf: Maeland, O.A.
     UiB, Fysisk institutt
Medforf: Stugu, B.
     UiB, Fysisk institutt
Medforf: Zaitsev, A.
Tittel: The Small Angle Tile Calorimeter in the DELPHI Experiment
Serie:  CERN-EP
År:   1998-09-02
Hefte:  98-132
Side(r): 23 s.
Utgiver: CERN
Språk:  eng
PublID: r98030302
StatKat: f

26
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Fysisk institutt
Forf:  Amato, Sandra. et al.
Medforf: Stugu, Bjarne.
     UiB, Fysisk institutt
Tittel: A Measurement of polarisation
Serie:  DELPHI NOTE
År:   1998
Hefte:  98-82:
Side(r): 15 s.
Utgiver: CERN
Språk:  eng
PublID: r99007071

27
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Fysisk institutt
Forf:  Ammar, R
Medforf: Eigen, G.
     UiB, Fysisk institutt
Tittel: A Limit on the Mass of the Neutrino(tau).
Tidskr: Phys.Lett.
År:   1998-03
Volum:  B431
Side(r): 209-218
SamEng: A limit on the mass of the tau neutrino is derived from 4.5 million t
     au pairs produced in an integrated  luminosity of 5.0 fb.. of el
     ectron-positron annihilation to tau pairs at center of mass energies
     near 10.6 GeV. The    measurement technique involves a two-dimens
     ional extended likelihood analysis,  including the dependence of the
     end-point population on the neutrino mass, and  allows for the firs
     t time  an explicit background contribution. We use the   decays
     of the tau to five charged pions and a neutrino as  well as the deca
     y to three charged pions, two neutral pions and a neutrino to obtain
     an upper limit  of 30  MeV/c^2 at 95% C.L.
URL:   hep-ex/9803031
Språk:  eng
PublID: r99007014

28
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Fysisk institutt
Forf:  Anastassov, A
Medforf: Eigen, G
     UiB, Fysisk institutt
Tittel: First Observation of upsilon(1s) ---> gamma pi pi.
Tidskr: Phys.Rev.Lett.
År:   1998-06
Volum:  82
Side(r): 286-290
SamEng: We report on a study of exclusive radiative decays of the Upsilon(1S)
     resonance collected with the  CLEO-II detector operating at CESR. W
     e present the first observation of the radiative decays  Upsilon(1S)
     ->gamma pi+pi- and Upsilon(1S)->gamma pi0pi0. For the dipion mass reg
     ime  m(pipi)>1.0 GeV, we obtain Br(Upsilon(1S)->gamma pi+pi-=(6.3+/-
     1.2+/-1.3) x 10^(-5), and Br(Upsilon(1S)->gamma pi0pi0=(1.7+/-0.6+/-0
     .3) x 10^(-5). The observed gamma pipi events are  consistent with t
     he hypothesis Upsilon(1S)->gamma f2(1270).
URL:   hep-ex/9807031
Språk:  eng
PublID: r99007019

29
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Fysisk institutt
Forf:  Anderson,
Medforf: Eigen, G.
     UiB, Fysisk institutt
Tittel: First Search for cp Violation in tau Lepton Decay.
Tidskr: Phys.Rev.Lett
År:   1998-05
Volum:  81
Side(r): 3823-3827
SamEng: Using the CLEO II detector we have performed the first search for
URL:   hep-ex/9805027
Språk:  eng
PublID: r99007016

30
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Fysisk institutt
Forf:  Andrianov, Alexandr A
Medforf: Osland, Per
     UiB, Fysisk institutt
Medforf: Pankov, Alexander A
Medforf: Romanenko, Nikolai V
Medforf: Sirkka, Jukka
Tittel: Phenomenology of a Z' coupling only to third-family fermions
Tidskr: Physical Review D
ISSN:  0556-2821
År:   1998
Volum:  58
Side(r): 16 s.
SamEng: The phenomenology of an additional U(1) neutral gauge boson Z'
     coupled to the third family of fermions is discussed. One might
     expect such a partic to contribute to processes where taus, b and t
     quarks are produced. Precision data from LEP1 put severe constraints
     on the mixing and heavy-boson mass. We find that the effects of such
     a particle could not be observed at hadronic colliders, be it at the
     Tevatron or the LHC, because of the QCD background. At LEP2 and
     future e+e- linear colliders, one could instead hope to observe such
     effects, in particular for b-bar b final states.
Språk:  eng
PublID: r98028976
StatKat: f

31
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Fysisk institutt
Forf:  Artuso, M.
Medforf: Eigen, G.
     UiB, Fysisk institutt
Tittel: First Observation of the Decay b0 ---> d*+ d*-.
Tidskr: Phys. Rev. Lett.
År:   1998-10
Side(r): 10 s.
SamEng: We have observed four fully reconstructed B0 -> D*+D*- candidates in
     5.8 million Upsilon(4S) -> BBbar decays recorded with the CLEO
     detector. The background is estimated to be 0.31 +- 0.10 events. The
     probability that the background could produce four or more signal
     candidates with the observed distribution among D*+ and D*- decay
     modes is 1.1 X 10^ {-4}. The measured decay rate, Br(B0 -> D*+D*-) =
     [6.2 +4.0-2.9 (stat) +- 1.0(syst)] X 10^{-4}, is large enough for
     this decay mode to be of interest for the measurement of a
     time-depende nt CP asymmetry.
URL:   hep-ex/9811027
Språk:  eng
PublID: r99007029
StatKat: f
LokalK: P

32
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Fysisk institutt
Forf:  Asner, D.
Medforf: Eigen, G.
     UiB, Fysisk institutt
Tittel: Radiative Decay Modes of the d0 Meson.
Tidskr: Phys.Rev.
År:   1998-03
Volum:  D58
Side(r): 2798-2803
SamEng: Using data recorded by the CLEO-II detector at CESR we have searched
     for four radiative decay modes  of the D. meson: D., D.@
     h, D.#-K., and  D.8.. We obtain 90% CL upper
     limits on the branching ratios of these modes of       1.9 x 10
     .., 2.4 x 10.., 7.6 x 10.. and 2.4 x  10.4 respectiv
     ely.
URL:   hep-ex/9803022
Språk:  eng
PublID: r99007013

33
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Fysisk institutt
Forf:  Athanas, M.
Medforf: Eigen, G.
     UiB, Fysisk institutt
Tittel: First Observation of the Cabibbo Suppressed Decay b+ ---> anti-d0 k+.
Tidskr: Phys.Rev.Lett.80
År:   1998-02-26
Volum:  80
Side(r): 5493-5497
SamEng: We have observed the decay of the $B^-$ meson into $D^0 K^-$, usi
     ng million $B\bar B$ pairs  collected with the CLEO II detector at
     the Corn Electron Storage Ring. We find the branching  fractions of
     this decay to be suppressed relative to the decay into $D^0 \pi^-$
     by
URL:   hep-ex/9802023
Språk:  eng
PublID: r99007007

34
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Fysisk institutt
Forf:  Barlow, R.
Medforf: Eigen, G.
     UiB, Fysisk institutt
Tittel: Results from the Babar Electromagnetic Calorimeter beam test.
Tidskr: Nuclear Instruments & Methods in Physics Research. A
ISSN:  0168-9002
År:   1998-07
Volum:  420
Side(r): 162-180
Språk:  eng
PublID: r99007018
StatKat: f

35
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Fysisk institutt
Forf:  Bartelt, J.
Medforf: Eigen, G.
     UiB, Fysisk institutt
Tittel: Measurement of the b ---> d Lepton Neutrino Branching Fractions and
     form-factor.
Tidskr: Phys. Rev. Lett.
År:   1998-11
SamEng: Using a sample of 3.3 million B-meson decays collected with the CLEO
     detector at the Cornell Electron Storage Ring, we have studied $B^-
     \to D^0 \ell\nu$ and $\bar{B}^0 \to D^+ \ell\nu$ decays, where
     $\ell$ can be eith electron or muon. We distinguish $B \to D
     \ell\nu$ from other B semileptonic decays by examining the net
     momentum and energy of the particles recoiling against the D-lepton
     pairs. We find the decay rate $\Gamma(B \to D\ell\nu)$ (14.1 +- 1.0
     +- 1.2) ns-1 and derive branching fractions for $B^- \to D^0 \ell
     \nu2S and $\bar{B^0} \to D^+ \ell\nu$ of (2.32 +- 0.17 +- 0.20)%
     and 2.2 +- 0.16 +- 0.19)% respectively, where the uncertainties are
     statistical and systematic. We also investigat e the $B \to D
     \ell\nu$ form factor and the implication of the result for
     $|V_{cb}|$.
URL:   hep-ex/9811042
Språk:  eng
PublID: r99007039
StatKat: f
LokalK: P

36
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Fysisk institutt
Forf:  Behrens, B.
     UiB, Fysisk institutt
Medforf: Eigen, G
     UiB, Fysisk institutt
Tittel: Two Body b Meson Decays to eta and eta-prime Observation of b ---> eta
     -prime k.
Tidskr: Phys.Rev.Lett.
År:   1998-01-13
Volum:  80
Side(r): 3710-3714
SamEng: In a sample of 6.6 million produced B mesons we have observed decays
     B -> eta' K, with branching  fractions BR(B+ -> eta' K+ = 6.5 +1.5 -
     1.4 +- 0. 10.. and BR(B0 -> eta' K0 = 4.7 +2.7 -2.0  +- 0.9) x 1
     0... We have searched with comparable sensitivity for 17 related
     decays to final states containing an eta or eta' meson accompanied by
     a single particle or low-lying resonance. Our upper  limits for the
     se constrain theoretical interpretations of the B -> eta' K signal.
Språk:  eng
PublID: r99006973

37
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Fysisk institutt
Forf:  Bergfeld, T.
     UiB, Fysisk institutt
Medforf: Eigen, G.
     UiB, Fysisk institutt
Tittel: Observation of b+ ---> omega k+ and Search for Related b Decay Modes.
Tidskr: Phys.Rev.Lett.
År:   1998-03-20
Volum:  81
Side(r): 272-276
SamEng: We have searched for two-body charmless decays of B mesons to purely
     hadronic exclusive final states  including or mesons using dat
     a collect with the CLEO II detector. With this sample of
URL:   hep-ex/9803018
Språk:  eng
PublID: r99007012

38
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Fysisk institutt
Forf:  Billoir, P.
Medforf: Borgland, A.
     UiB, Fysisk institutt
Medforf: Eigen, G.
     UiB, Fysisk institutt
Tittel: The use of Bs exclusively reconstructed events for Bs-Bsbar oscillatio
     ns measurement
Serie:  DELPHI 98-25 PHYS 767
År:   1998-04-03
Utgiver: DELPHI Collaboration
Språk:  eng
PublID: r98030275
StatKat: f

39
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Fysisk institutt
Forf:  Bishai, M
Medforf: Eigen, G.
     UiB, Fysisk institutt
Tittel: First Observation of the Decay tau- ---> k*- eta tau-neutrino.
Tidskr: Phys.Rev.Lett.
År:   1998-09
Volum:  82
Side(r): 281-285
SamEng: Using data recorded by the CLEO-II detector at CESR, we report the fi
     rst measurement of the  branching fraction for the decay of . in
     to K.. . The measured branching fraction is (2.9
     +- 0.8 +0.4) 10... We also measure the inclusive branching fract
     ions without requiring the K. resonance: . into K- . _
     n, . into K. .  . The measur
     ed branching fractions are (1.10 +- 0.35 +- 0.11) 10.., (1.77 +-
      0.56 +- 0.71) 10.. respectively.
URL:   hep-ex/9809012
Språk:  eng
PublID: r99007023

40
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Fysisk institutt
Forf:  Bishai, M
Medforf: Eigen, G
     UiB, Fysisk institutt
Tittel: Search for the Decay b ---> d(2536)+ x.
Tidskr: Phys.Rev.
År:   1998-10-23
Volum:  D57
Side(r): 3847-3853
SamEng: Using data recorded by the CLEO II detector at CESR, we have searched
     for the decay B -> Ds1+(2536)  X, where Ds1+ is the narrow P-wave D
     ^+ meso with J^P=1^+. The upper limit to the inclusive  branching
     fraction is measured to be Br(B -> Ds1+ X) < 0.95% at the 90% confide
     nce level. This limit is  small compared with the total expected B -
     > Dbar(*)D(*)KX rate. Assuming factorization, the Ds1+  decay consta
     nt is constrained to be fs1 < 114 MeV at the 90% confidence level,
     which is at least 2.5  times smaller than that of Ds+.
URL:   hep-ex/9710023
Språk:  eng
PublID: r99006971

41
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Fysisk institutt
Forf:  Brandenburg, G
Medforf: Eigen, G.
     UiB, Fysisk institutt
Tittel: Continuum Charged d* spin alignment at s**(1/2) = 10.5-gev.
Tidskr: Phys.Rev.
År:   1998-02-26
Volum:  D58
Side(r): 521-528
SamEng: A measurement of the spin alignment of charged D. mesons produced i
     n continuum e. e. c #-c events at s=10.5 GeV is presented.
     This stu using 4.72 fb.. of CLEO II data shows  that there is l
     ittle evidence  of any D. spin alignment.
URL:   hep-ex/9802022
Språk:  eng
PublID: r99007008

42
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Fysisk institutt
Forf:  Browder, T.
Medforf: Eigen, G.
     UiB, Fysisk institutt
Tittel: Observation of High Momentum eta-prime Production in b Decay.
Tidskr: Phys.Rev.Lett.
År:   1998-04
Volum:  81
Side(r): 1786-1790
SamEng: We report the first observation of B' X
URL:   hep-ex/9804018
Språk:  eng
PublID: r99007015

43
PublKat: X12 (Billedmateriale (foto, diasserie, film, video, multimediaprodukt m.v.))
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Fysisk institutt
Forf:  Buhler-Broglin, F.
Medforf: Lillestøl, Egil
     UiB, Fysisk institutt
Tittel: LHC et les Experiences Futures (Film)
År:   1998-11-01
Sted:  CERN, Geneve
Språk:  fre
PublID: r99012549

44
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Fysisk institutt
Forf:  Chadha, M.
Medforf: Eigen, G.
     UiB, Fysisk institutt
Tittel: Improved Measurement of the Pseudoscalar Decay Constant f(d)(s)).
Tidskr: Phys.Rev.
År:   1998-06
Volum:  D58
Side(r): 2752-2756
Språk:  eng
PublID: r99007020

45
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Fysisk institutt
Forf:  Chen, Bingquan
Medforf: Stamnes, Jakob
Tittel: Reconstruction algorithm for diffraction tomography of photon density
     waves in random media
Tidskr: Pure and Applied Optics
ISSN:  0963-9659
År:   1998
Volum:  7
Hefte:  5
Side(r): 1161-1170
SamEng: With applications in medical diagnosis in mind we apply the theory of
     diffraction tomography to diffuse photon density   waves in a rand
     om medium. We consider the two-and-a-half-dimensional (2.5D) problem
     in which a two-dimensional   (2D) object is illuminated by diffuse
     photon density waves from a point source. Both the forward problem an
     d the   inverse problem are discussed, and a reconstruction algorit
     hm based on the weak-scattering approximation is presented   togeth
     er with computer simulations.
Språk:  eng
PublID: r98024520
StatKat: f

46
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Fysisk institutt
Forf:  Chen, Bingquan
     Geophysical Institute, University of Alaska Fairbanks
Medforf: Stamnes, Jakob
     UiB, Fysisk institutt
Tittel: Scattering by simple and nonsimple shapes using CMRD: application to
     circular cylinders
Tidskr: Appl. Opt.
År:   1998
Volum:  37
Side(r): 1999-2010
Språk:  eng
PublID: r98024514
StatKat: f

47
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Fysisk institutt
Instit: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for fysikk, informatikk og matematikk, Institutt for fysikk
Forf:  Chen, Bingquan
     UiB, Fysisk institutt
Medforf: Stamnes, Jakob J.
     UiB, Fysisk institutt
Medforf: Devaney, Anthony
Medforf: Pedersen, Hans M
     NTNU, Institutt for fysikk
Medforf: Stamnes, Knut
Tittel: Two-dimensional optical diffraction tomography for objects embedded
     in a random medium
Tidskr: Pure and Applied Optics
ISSN:  0963-9659
År:   1998
Volum:  7
Hefte:  5
Side(r): 1181 - 1199
SamEng: Starting from two-dimensional optical diffraction tomography (ODT)
     for an object embedded in a non-absorbing and non-scattering medium,
     we consider the case in which the object is embedded in a randomly
     scattering medium. We use the 'effective wavenumber' K in the random
     medium and reasonable approximations to study both the forward
     pr oblem and the inverse problem (i.e. the reconstruction of the
     object) and present relevant computer simulation results. For
     practical measurements of transmitted fields we discuss the
     possibility of using the coherent detection imaging (CDI) technique
     as a means of realizing ODT in a random medium.
Språk:  eng
PublID: r00021779
StatKat: a

48
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Fysisk institutt
Forf:  Chen, Bingquan
Medforf: Stamnes, Jakob
Medforf: Pedersen, Hans M.
Medforf: Stamnes, Knut
Tittel: Two-dimensional optical diffraction tomography for objects embedded in
     a   random medium
Tidskr: Pure and Applied Optics
ISSN:  0963-9659
År:   1998
Volum:  7
Hefte:  5
Side(r): 1181-1199
SamEng: Starting from two-dimensional optical diffraction tomography (ODT) fo
     r an object embedded in a non-absorbing and   non-scattering medium
     , we consider the case in which the object is embedded in a randomly
     scattering medium. We use   the 'effective wavenumber' K in the ran
     dom medium and reasonable approximations to study both the forward pr
     oblem   and the inverse problem (i.e. the reconstruction of the obj
     ect) and present relevant computer simulation results. For   practi
     cal measurements of transmitted fields we discuss the possibility of
     using the coherent detection imaging (CDI)   technique as a means o
     f realizing ODT in a random medium.
Språk:  eng
PublID: r98024519
StatKat: f

49
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Fysisk institutt
Forf:  Chen, Bingquan
     Geophysical Institute, University of Alaska Fairbanks
Medforf: Stamnes, Jakob
     UiB, Fysisk institutt
Tittel: Validity of diffraction tomography based on the first-Born and first-R
     ytov approximations
Tidskr: Appl. Opt.
År:   1998
Volum:  37
Side(r): 2996-3006
Språk:  eng
PublID: r98024518
StatKat: f

50
PublKat: D02 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert artikkel (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Fysisk institutt
Forf:  Chen, Binquan
     Geophysical Institute, University of Alaska Fairbanks
Medforf: Stamnes, Knut
     Geophysical Institute, University of Alaska Fairbanks
Medforf: Yan, B.H.
     Geophysical Institute, University of Alaska Fairbanks
Medforf: Frette, Øyvind
     UiB, Fysisk institutt
Medforf: Stamnes, Jakob
     UiB, Fysisk institutt
Tittel: A new approach to atmospheric correction of ocean color imagery based
     on radiative transfer modeling of the atmosphere-ocean system.
Tidskr: Proceedings of PORSEC'98-Qingdao. 1
Red:   He, Ming-Xia
Red:   Chen, Ge
År:   1998-07-28
Side(r): 38-42
Konfer: PORSEC'98 The Fourth Pacific Ocean Remote Sensing Conference
Sted:  Qingdao-China
Emneord: Atmospheric correction
Språk:  eng
PublID: r98024508
StatKat: f
LokalK: s

51
PublKat: D03 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert abstract (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Fysisk institutt
Forf:  Chenette, D. L.
     Lockheed Martin Advanced Technology Center, Palo Alto CA, USA
Medforf: Evans, D. S.
     SEC/NOAA, Space Environment Lab, 325 Broadway, Boulder, CO 80303
Medforf: Imhof, W. L.
     Lockheed Martin Advanced Technology Center, Palo Alto CA, USA
Medforf: Mobilia, J.
     Lockheed Martin Advanced Technology Center, Palo Alto CA, USA
Medforf: Petrinec, S. M.
     Lockheed Martin Advanced Technology Center, Palo Alto CA, USA
Medforf: Rosenberg, T. J.
     Univ Maryland, Inst Physical Science & Tech, MD 20742-2431, USA
Medforf: Schulz, M.
     Lockheed Martin Advanced Technology Center, Palo Alto CA, USA
Medforf: Stadsnes, J.
     UiB, Fysisk institutt
Medforf: Walt, M.
     Stanford University, Stanford, CA 94304, USA
Tittel: Distributions of Energetic Electron Precipitation Coordinated with Ot
     her Measures of Geomagnetic Storm Activity
Tidskr: 32nd Scientific Assembly of COSPAR
År:   1998
Side(r): 190-191
Konfer: COSPAR
Sted:  Nagoya, Japan
Emneord: space, magnetosphere, energetic electron, precipitation, geomagnetic
     storm
Språk:  eng
PublID: r99003675
LokalK: s

52
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Fysisk institutt
Forf:  Chenette, D. L.
     Lockheed Martin Advanced Technology Center, Palo Alto CA, USA
Medforf: Imhof, W. L.
     Lockheed Martin Advanced Technology Center, Palo Alto CA, USA
Medforf: Petrinec, S. M.
     Lockheed Martin Advanced Technology Center, Palo Alto CA, USA
Medforf: Schulz, M.
     Lockheed Martin Advanced Technology Center, Palo Alto CA, USA
Medforf: Mobilia, J.
     Lockheed Martin Advanced Technology Center, Palo Alto CA, USA
Medforf: Pronko, J. P.
     Lockheed Martin Advanced Technology Center, Palo Alto CA, USA
Medforf: Rinaldi, M. A.
     Lockheed Martin Advanced Technology Center, Palo Alto CA, USA
Medforf: Cladis, J. B.
     Lockheed Martin Advanced Technology Center, Palo Alto CA, USA
Medforf: Fenrich, F.
     University of California, Berkeley, CA-94720, USA
Medforf: Østgaard, N.
     UiB, Fysisk institutt
Medforf: McNab, M. C.
     The Aerospace Corporation, Los Angeles, CA, USA
Tittel: Global Energy-Resolved X-ray Images of Northern Aurora and Their Mappi
     ngs to the Equatorial Magnetophere
Tidskr: The Physics of Sun-Earth Plasma and Field Processes, Geophy
     sical Monograph Series
Red:   Burch, J. L.
År:   1998
Utgiver: AGU
Emneord: space, aurora, X-ray aurora, plasma, magnetosphere, sun-earth
Språk:  eng
PublID: r99003624
LokalK: P

53
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Fysisk institutt
Forf:  Coan, T.
Medforf: Eigen, G.
     UiB, Fysisk institutt
Tittel: Search for Exclusive Rare Baryonic Decays of b Mesons.
Tidskr: Phys.Rev.Lett.
År:   1998-10
Side(r): 10 s.
SamEng: We report the results of a search for the rare baryonic decay modes B
     -> Lambda Lambdabar, B ->  Lambdabar p, B -> Lambdabar p pi, and B
     -> p pbar 5.8M BBbar pairs collected with the CLEO  detector. We see
     no statistically significant signals in any of these modes and set 9
     0% confidence level  upper limits on their branching fractions,  B
     (B -> Lambda Lambdabar) < 3.9 \times 10^{-6},  B(B -> Lambdabar p)
     < 2.6 \times 10^{-6},  B(B -> Lambdabar p pi) < 1.3 \times 10^{-5},
     and  B(B -> p pbar) < 7.0 \times 10^{-6}.
URL:   hep-ex/9810043
Språk:  eng
PublID: r99007028
LokalK: P

54
PublKat: D13 (Invitert foredrag ved internasjonal vit. konf. uten publisering)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Fysisk institutt
Forf:  Csernai, L.P.
     UiB, Fysisk institutt
Tittel: Directed Flow and QGP Signatures
År:   1998
Konfer: Int. Workshop on Fluctuations and Freeze Out in Fluid Dynamic
     FFF '98
Sted:  Bergen, Norge, 12-14 november
Språk:  eng
PublID: r00014061
StatKat: f

55
PublKat: D13 (Invitert foredrag ved internasjonal vit. konf. uten publisering)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Fysisk institutt
Forf:  Csernai, L.P.
     UiB, Fysisk institutt
Medforf: Lazar, Zs.I
Medforf: Lazar, I.A.
Medforf: Magas, V.
Medforf: Molnar, D.
Medforf: Strottman, D.D.
Tittel: Fluid Dynamical Description of Relativistic Heavy Ion Collisions
År:   1998
Konfer: Int. Symposium on 'Nuclear Shapes and Motions'
Sted:  Santa Fe, USA, 25-27 oktober
Språk:  eng
PublID: r00014078
StatKat: f

56
PublKat: D13 (Invitert foredrag ved internasjonal vit. konf. uten publisering)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Fysisk institutt
Forf:  Csernai, L.P.
     UiB, Fysisk institutt
Tittel: Hadronization and Freece-Out
År:   1998
Konfer: Int. Workshop on Phase Transitions in Nuclear Collisions
     NBI/Nordita
Sted:  København, Danmark, 18-21 november
Språk:  eng
PublID: r00014059
StatKat: f

57
PublKat: D03 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert abstract (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Fysisk institutt
Forf:  Cummer, S. A.
     NASA Goddard Space Flight Center, Greenbelt, MD20771, USA
Medforf: Vondrak, R. R.
     NASA Goddard Space Flight Center, Greenbelt, MD20771, USA
Medforf: Pfaff, R. F.
     NASA Goddard Space Flight Center, Greenbelt, MD20771, USA
Medforf: Østgaard, N.
     UiB, Fysisk institutt
Medforf: Bjordal, J.
     UiB, Fysisk institutt
Medforf: Stadsnes, J.
     UiB, Fysisk institutt
Medforf: Chenette, D. L.
     Lockheed Martin Advanced Technology Center, Palo Alto CA, USA
Medforf: Parks, G. K.
     University of Washington, Seattle, WA 98195, USA
Medforf: Brittnacher, M. J.
     University of Washington, Seattle, WA 98195, USA
Medforf: Frank, L. A.
     University of Iowa, USA
Medforf: Sigwarth, J. B.
     University of Iowa, USA
Medforf: Carlson, C. W.
     University of California, Berkeley, CA-94720, USA
Tittel: Multispectral Auroral Imaging on November 23, 1997
Tidskr: EOS, Transactions AGU. 79 (17)
År:   1998
Side(r): 305-306
Konfer: AGU
Sted:  Boston, USA
Emneord: space, magnetosphere, aurora
Språk:  eng
PublID: r99003681
LokalK: s

58
PublKat: C15 (Hovedfagsoppgave)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Fysisk institutt
Forf:  Dahl, Eivind Olav
Tittel: Quality Assurance System for the BSD-2000 hyperthermia system : the De
     partments of Radiophysics and Oncology, Haukeland Hospital, Bergen, No
     rway
Serie:  cand.scient.-oppgave
År:   1998
Side(r): 114 bl.
Tilgang: UBBRB
Emneord: fysikk
Språk:  eng
PublID: r98025344
StatKat: f
LokalK: N

59
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Fysisk institutt
Forf:  Danilin, B.V.
Medforf: Thompson, I.J.
Medforf: Vaagen, Jan S.
     UiB, Fysisk institutt
Medforf: Zhukov, M.V.
Tittel: Three-body Continuum Structure and Response Functions of Halo Nuclei,
     I:6He
Tidskr: Nuclear Physics A
År:   1998
Volum:  632
Side(r): 383 - 416
Språk:  eng
PublID: r00014289
StatKat: f

60
PublKat: C15 (Hovedfagsoppgave)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Fysisk institutt
Forf:  Darban, Hami Amiri
     UiB, Fysisk institutt
Tittel: Digitized image 3D printer; holographic multisterography
År:   1998
Språk:  eng
PublID: r99001691
LokalK: N

61
PublKat: D01 (Invitert foredrag ved vit. konf. med publisert artikkel (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Fysisk institutt
Forf:  Davydychev, Andrei I
Medforf: Osland, Per
     UiB, Fysisk institutt
Medforf: Tarasov, Oleg V
Tittel: Two-loop QCD Vertices, WST Identities and RG Quantities
År:   1998-09
Konfer: Workshop on Exact Renormalization Group
Sted:  Faro, Portugal
Språk:  eng
PublID: r98030383
StatKat: f
LokalK: s

62
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Fysisk institutt
Forf:  Davydychev, Andrei I
Medforf: Osland, Per
     UiB, Fysisk institutt
Medforf: Tarasov, Oleg V
Tittel: Two-loop three-gluon vertex in the zero-momentum limit
Tidskr: Physical Review D
ISSN:  0556-2821
År:   1998
Volum:  58
Side(r): 14 s.
SamEng: The two-loop three-gluon vertex is calculated in an arbitrary
     covariant gauge, in the limit when one of the external momenta
     vanishes. The differen Ward--Slavnov--Taylor (WST) identity related
     to this limit is discussed, and the relevant results for the
     ghost-gluon vertex and two-point functions are obtained. Together
     with the differential WST identity, they pr ovide another independent
     way for calculating the three-gluon vertex. The renormalization of
     the results obtained is also presented.
Språk:  eng
PublID: r98028973
StatKat: f

63
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Fysisk institutt
Forf:  Dhayalan, V
     UiB, Fysisk institutt
Medforf: Stamnes, Jakob
     UiB, Fysisk institutt
Tittel: Focusing of electromagnetic waves into a dielectric slab. I. Exact an
     d asymptotic results
Tidskr: Pure Appl. Opt.
År:   1998
Volum:  7
Side(r): 33-52
Språk:  eng
PublID: r98024516
StatKat: f

64
PublKat: C15 (Hovedfagsoppgave)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Fysisk institutt
Forf:  Dybwad, Maren
Tittel: Utvikling og anvendelse av optisk utstyr til måling av mikroalgers ver
     tikalvandring og sjøvanns optiske egenskaper
Serie:  cand.scient.-oppgave
År:   1998
Side(r): 154 s.
Tilgang: UBBRB
Emneord: fysikk
Språk:  nor
PublID: r98025346
StatKat: f
LokalK: N

65
PublKat: D15 (Foredrag ved internasjonal vit. konf. med publisert abstract)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Fysisk institutt
Forf:  Eckhoff, Rolf K.
     UiB, Fysisk institutt
Tittel: Design of electrical eqipment for areas containing combustible dusts.
     Limitations as to the applicability of design concepts developed for
     combustible gas atmospheres.
Tidskr: Proc. Internat. symp. on hazards, prevention and
     mitigation of industrial explosions.
År:   1998
Volum:  2
Side(r): 186 - 194
Utgiver: Safety Consulting Engineers
UtgSted: Schaumburg, Illinois 60173, USA
Konfer: Internat. symp. on hazards, prevention and mitigation of
     industrial explosions.
Sted:  Schaumburg, Illinois, Usa, sept. 21-25
Språk:  eng
PublID: r99017341
StatKat: f

66
PublKat: D02 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert artikkel (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Fysisk institutt
Forf:  Eckhoff, Rolf K.
     UiB, Fysisk institutt
Tittel: Design of electrical equipment for areas containing combustible
     dusts. Limitations as to the applicability of design consepts
     developed for combustible gas
Tidskr: Proceedings of the International Symposium on Hazards
     Prevention and Mitigation of Industrial Explotions
År:   1998
Volum:  2
Side(r): 186-194
Utgiver: Safety Consulting Engineers Inc.
UtgSted: Schaumburg, Ill., USA
Konfer: International Symposium on Hazards Prevention and Mitigation
     ofIndustrial Explotions
Sted:  Schaumburg, Ill., USA, 21.09-25.09
Språk:  eng
PublID: r99011074
StatKat: f
LokalK: s

67
PublKat: D02 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert artikkel (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Fysisk institutt
Forf:  Eckhoff, Rolf K.
     UiB, Fysisk institutt
Tittel: Dust explosions in the process industries, Recent research and develop
     ment and unsolved problems
Tidskr: Book of Abstracts
År:   1998
Konfer: Seminar in INTAS programme (EU). (Kontakt: prof. A. Zolotko,
     Odessa State University, Odessa, Ukraina)
Sted:  Odessa, 26.03-29.03
Språk:  eng
PublID: r99011078
StatKat: f
LokalK: s

68
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Fysisk institutt
Forf:  Eckhoff, Rolf K.
     UiB, Fysisk institutt
Tittel: Industrielle støveksplosjoner. Årsaker, virkninger, forebygggende arbe
     id.
Tidskr: Brannvern i Norge ved årtusenskiftet : fremtidsperspektiver
Red:   Adolfsen, Thor Kr.
ISBN:  82-7485-197-8
År:   1998
Side(r): 168-177
Utgiver: Foreningen
Språk:  nor
PublID: r99011070
StatKat: f
LokalK: N

69
PublKat: D02 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert artikkel (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Fysisk institutt
Forf:  Eckhoff, Rolf K.
     UiB, Fysisk institutt
Tittel: Zündfähige Stäube - potentielles Dynamit in der Industrie.
     (Skriftlig basis for foredraget var Eckhoffs bok
     "Dust explosions in the process industries" 2. utg.
     Butterworth-Heinemann, Oxford, 1997)
År:   1998
Utgiver: Firefly AB, Stockholm
Konfer: Brände und Stäubexplotionen in der Industrie. Wie die restliche
     n Risikien auf ein Mindestesmass reduziert werden können
Sted:  Hannover, 12.03-13.03
Språk:  eng
PublID: r99011080
StatKat: f
LokalK: s

70
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Fysisk institutt
Forf:  Edwards, K.
Medforf: Eigen, G
     UiB, Fysisk institutt
Tittel: Measurement of the Mass Splittings Between the b anti-b chi(b,j)(1p) S
     TATES.
Tidskr: Phys.Rev.
År:   1998-03
Volum:  D59
Side(r): 621-625
SamEng: We present new measurements of photon energies and branching fraction
     s for the radiative transitions:  Upsilon(2S)->gamma+chi(J=0,1,2).
     The mass of the chi states are determined from the measured  radi
     ative photon energies. The ratio of mass splittings between the chi
     substates, r==(M[J=2]-M[J=1])/(M[J=1]-M[J=0]) with M the chi mass,
     provides information on the nature of  the bbbar confining potentia
     l. We find r(1P)=0.54+/-0.02+/-0.02. This value is in conflict with t
     he  previous world average, but more consistent with the theoretical
     expectation that r(1P)(1P) triplet than for the chi(2P) triplet
     .
URL:   hep-ex/9803010
Språk:  eng
PublID: r99007011

71
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Fysisk institutt
Forf:  Eide, Hans A.
     Geophysical Institute, University of Alaska Fairbanks
Medforf: Stamnes, Jakob
     UiB, Fysisk institutt
Tittel: Exact and approximate solutions for focusing of two-dimensional waves.
     II. Numerical comparisons amongst exact, Debye, and Kirchhoff theori
     es
Tidskr: J. Opt. Soc. Am. A
År:   1998
Volum:  15
Side(r): 1292-1307
Språk:  eng
PublID: r98024512
StatKat: f

72
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Fysisk institutt
Forf:  Eide, Hans A.
     Geophysical Institute, University of Alaska Fairbanks
Medforf: Stamnes, Jakob
     UiB, Fysisk institutt
Tittel: Exact and approximate solutions for focusing of two-dimensional waves.
     III. Numerical comparisons between exact and Rayleigh-Sommerfeld theo
     ries
Tidskr: J. Opt. Soc. Am. A
År:   1998
Volum:  15
Side(r): 1308-1319
Språk:  eng
PublID: r98024513
StatKat: f

73
PublKat: D03 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert abstract (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Fysisk institutt
Forf:  Eide, Hans Arthur
     Geophysical Institute, University of Alaska Fairbanks
Medforf: Stamnes, Jakob
     UiB, Fysisk institutt
Medforf: Stamnes, Knut
     Geophysical Institute, University of Alaska Fairbanks
Medforf: Schultz, F.M.
Tittel: A new approach for calculating the expansion coefficients for the eige
     nfunctions needed in scattering problems involving spheroidal particle
     s
År:   1998-09-29
Konfer: Conference on Light Scattering by Nonspherical Particles
Sted:  New York
Språk:  eng
PublID: r99001705
LokalK: s

74
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Fysisk institutt
Forf:  Eigen, G.
     UiB, Fysisk institutt
Tittel: CP violation - a path to new physics
År:   1998-06-29
Sted:  Goettingen
Språk:  eng
PublID: r99007067
LokalK: s

75
PublKat: D01 (Invitert foredrag ved vit. konf. med publisert artikkel (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Fysisk institutt
Forf:  Eigen, G.
     UiB, Fysisk institutt
Tittel: Measurements of b ---> x(s) Gamma and Study of b ---> x(s) lepton+ lep
     ton-.
Tidskr: World Scientific
Red:   Sola, J.
År:   1998-09-08
Side(r): 10 . s.
Konfer: 4th International Symposium on Radiative Corrections
Sted:  Barcelona
SamEng: The updated CLEO measurement of the electromagnetic penguin process
URL:   hep-ex/9901005
Språk:  eng
PublID: r99007040
LokalK: b

76
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Fysisk institutt
Forf:  Eigen, G.
     UiB, Fysisk institutt
Tittel: Search for
År:   1998-04-29
Sted:  Cornell University
Språk:  eng
PublID: r99007066
LokalK: s

77
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Fysisk institutt
Forf:  Eigen, G.
     UiB, Fysisk institutt
Tittel: Search for $B \rightarrow K^{(*)} l^+ l^-$
År:   1998-01-19
Sted:  Cornell University
Språk:  eng
PublID: r99007063
LokalK: s

78
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Fysisk institutt
Forf:  Eigen, G.
     UiB, Fysisk institutt
Tittel: The future of B physics
År:   1998-02-20
Sted:  Helsinki
Språk:  eng
PublID: r99007064
LokalK: s

79
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Fysisk institutt
Forf:  Eigen, G.
     UiB, Fysisk institutt
Tittel: The future of B physics
År:   1998-07-01
Sted:  DESY-Zeuthen
Språk:  eng
PublID: r99007068
LokalK: s

80
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Fysisk institutt
Forf:  Eigen, G.
     UiB, Fysisk institutt
Tittel: The overall determination of the unitarity triangle
År:   1998-03-05
Sted:  SLAC
Språk:  eng
PublID: r99007065
LokalK: s

81
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Fysisk institutt
Forf:  Eigen, G.
     UiB, Fysisk institutt
Tittel: Zooming in on CKM with DELPHI
År:   1998-12-14
Sted:  Caltech, Pasadena
Språk:  eng
PublID: r99007069
LokalK: s

82
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Fysisk institutt
Forf:  Eigen, Gerald
     UiB, Fysisk institutt
Medforf: Schmitt, V
     UiB, Fysisk institutt
Medforf: Stugu, B.
     UiB, Fysisk institutt
Tittel: Tests of Optical Fibers for use in the light pulser monitoring of the
     CsI calorimeter in BaBar
Serie:  Scientific/Technical Report
ISSN:  0803-2696
År:   1998-11-15
Hefte:  07
Side(r): 10 s.
Utgiver: Universitet i Bergen, Fysisk institutt
Emneord: Partikkelfysikk, Optiske fibre, BaBar
SamEng: This note reports on the transmission performance of several optical
     fibers which have been considered for use in the light pulser system
     for the monitoring of the CsI calorimeter in BaBar. Results on transm
     ission versus bending radius, and on long term transmission degradati
     on of bent fibers are presented.
Språk:  eng
PublID: r98030256
StatKat: f

83
PublKat: C13 (Doktoravhandling)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Fysisk institutt
Forf:  Espedal, Heidi A.
     UiB, Fysisk institutt
Tittel: Detection of oil spill and natural film in the marine environment by s
     paceborne Synthetic Aperture Radar
Serie:  Dr.scient.
ISBN:  82-994740-0-0
År:   1998-07-01
Side(r): VI, 207 s.
Utgiver: UiB
Tilgang: Universitetsbiblioteket i Bergen - Byttekontoret
Emneord: oseanografi
SamEng: http://www.fou.uib.no/drgrad/1998/009002/
URL:   http://www.uib.no/info/dr_grad/98/juli/espedal/espedal.html
Språk:  eng
PublID: r99015461
StatKat: a
LokalK: N

84
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Fysisk institutt
Forf:  Evangelista, C. et al:
Medforf: Stugu, B.
     UiB, Fysisk institutt
Tittel: Study of the reaction antiproton-proton -->  from 1.1 to 2.0 GeV/
     c
Tidskr: Phys. Rev. D
År:   1998
Volum:  57
Side(r): 5370-5381
Emneord: Partikkelfysikk
Språk:  eng
PublID: r99007009

85
PublKat: D05 (Uspesifisert poster med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Fysisk institutt
Forf:  Frette, Øyvind
     UiB, Fysisk institutt
Medforf: Erga, Svein Rune
     UiB, Institutt for mikrobiologi
Medforf: Stamnes, Jakob
     UiB, Fysisk institutt
Tittel: Evaluation of a reflecting tube absorption meter
År:   1998-10-30
Konfer: Norske Havforskeres Forenings 49. Årsmøte
Sted:  Trondheim
Språk:  eng
PublID: r99001686
LokalK: Ns

86
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Fysisk institutt
Forf:  Frette, Øyvind
     UiB, Fysisk institutt
Tittel: Marine Optics at the University of Bergen
År:   1998-07-20
Sted:  Beijing University of Post and Telecommunications,Beijing, Kina
Språk:  eng
PublID: r99001700
LokalK: s

87
PublKat: D02 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert artikkel (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Fysisk institutt
Forf:  Frette, Øyvind
     UiB, Fysisk institutt
Medforf: Stamnes, Jakob
     UiB, Fysisk institutt
Medforf: Stamnes, Knut
     Geophysical Institute, University of Alaska Fairbanks
Tittel: Optical remote sensing of marine constituents in coastal waters: An op
     timization approach
Tidskr: Proceedings of PORSEC'98-Qingdao. 1
Red:   He, Ming-Xia
Red:   Chen, Ge
År:   1998-07-28
Side(r): 68-72
Konfer: PORSEC'98 The Fourth Pacific Ocean Remote Sensing Conference
Sted:  Quingdao, China
Emneord: Optical Remote Sensin, Coastal waters, Optimization
SamEng: Optical remote sensing of ocean colour is a well-established techniqu
     e. But most algorithms developed hitherto have been based on the assu
     mption th only the phytoplankton concentration and related algae degr
     adation products affect the optical properties of the ocean. Such alg
     orithms are often based on assumptions that become questionable in co
     astal areas in which strong scattering by inorganic marine particles
     may occur. Then the assumption of a near-infrared dark pixel in the s
     atellite image, will no longer be valid, and the band-ratio technique
     used for computing the algae concentration will become inaccurate as
     well. To overcome these limitations we have developed an inverse-mod
     eling algorithm for retrieval of marine constituents in coastal water
     s. Here the determination of ocean colour is based on a three-compone
     nt optical model of ocean water consisting of chlorophyll-a, suspende
     d matter, and yellow substance. A simulated-annealing optimization sc
     heme is employed to minimize the difference between measured satellit
     e data and corresponding simulated data obtained by use of a coupled
     atmosphere-ocean radiative transfer code. Our results show that retri
     eval of marine constituents in coastal water is possible. Experimenta
     l validation of the algorithm remains to be carried out.
Språk:  eng
PublID: r98024507
StatKat: f
LokalK: s

88
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Fysisk institutt
Forf:  Frette, Øyvind
     UiB, Fysisk institutt
Medforf: Stamnes, Jakob
     UiB, Fysisk institutt
Medforf: Stamnes, Knut
     Geophysical Institute, University of Alaska Fairbanks
Tittel: Optical remote sensing of marine constituents in coastal waters: A
     feasibility study
Tidskr: Appl Opt
ISSN:  0003-6935
År:   1998
Volum:  37
Hefte:  36
Side(r): 8318-8326
Språk:  eng
PublID: r98024524
StatKat: f

89
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Fysisk institutt
Forf:  Friisø, T.
     UiB-MatNat: Fysisk institutt
Medforf: Schildberg, Y.
Medforf: Odile, R.
Medforf: Tjomsland, T.
Medforf: Førdedal, H.
Medforf: Sjøblom, J.
Tittel: Complex permittivity of crude oils and solutions of heavy crude oil fr
     actions
Tidskr: Journal of dispersion science and technology iated equ
ISSN:  0193-2691
År:   1998
Volum:  19
Hefte:  1
Side(r): 93-126
SamEng: Dielectric spectroscopy is considered as an interesting method for de
     termination quality parameters like density, viscosity and interfacia
     l properties of petroleum fluids. In this paper are the mechanisms im
     portant for the dielectric properties of crude oils studied for devel
     opment of new charaterising methods. Asphaltenes and resins were mixe
     d to form a total interfacially active fraction (TI AF). The complex
     permittivity of solutions of the asphaltene, resin and TIAF fractions
     were measured for various concentrations and solvents to study the d
     ielectric properties of these fractions. Quantitative formula for pre
     dicting the asphaltene content in the crude oil from measured conduct
     ivities and permittivities were proposed. The predictability of the m
     odels for the asphaltene content in five different crude oils varied
     relatively much. The static permittivity of solutions of the fraction
     s showed that the asphalte suspended particles, whereas the other fra
     ctions are molecular solutions. The operational definitions of the cr
     ude oil fractions result in different properties depending on the ext
     raction procedure and the properties the crude oil they are extracted
     from.
Språk:  eng
PublID: r97001086
StatKat: f

90
PublKat: C13 (Doktoravhandling)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Fysisk institutt
Forf:  Gjesdal, Thor
Tittel: Development of multigrid methods for diffusion, advection, and the inc
     ompressible Navier-Stokes equations
Serie:  Dr.scient.
År:   1998-01-30
Side(r): VI, 132 s.
Utgiver: Christian Michelsen Research, Bergen
Tilgang: Byttekontoret, Universitetsbiblioteket i Bergen
Emneord: fysikk
SamEng: http://www.fou.uib.no/drgrad/1998/000002/
URL:   http://www.uib.no/info/dr_grad/98/januar/gjesdal.html
Språk:  eng
PublID: r98026103
StatKat: f
LokalK: N

91
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Fysisk institutt
Forf:  Glenn, S.
Medforf: Eigen, G.
     UiB, Fysisk institutt
Tittel: Upsilon Dipion Transitions at Energies near the upsilon(4s).
Tidskr: Phys.Rev.
År:   1998-08
Side(r): 17 s.
SamEng: Using a data sample collected with the CLEO II detector at CESR, we h
     ave searched for dipion  transitions between pairs of resonances
     at energies near the (4S). We obtain  upper limits B((4S)(2S
     ).. 3.9 * 10.. and B((4S)(1S)..) < 1.2 * 10
     ... We also observe the transitions  (3S) (1S), (3S) _
     Y(2S), and (2S) (1S), from which we measure the cross-sections
     for  the radiative processes e.e.  (3S) and e.e. 
        (2S).
URL:   hep-ex/9808008
Språk:  eng
PublID: r99007021
LokalK: P

92
PublKat: C15 (Hovedfagsoppgave)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Fysisk institutt
Forf:  Halse, Øyvind Roger
     UiB, Fysisk institutt
Tittel: Direct and Inverse Scattering by Circular Cylinders and Spheres
År:   1998
Språk:  eng
PublID: r99001667

93
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Fysisk institutt
Forf:  Hami, Hami Amiri
     UiB, Fysisk institutt
Medforf: Singstad, Ingar
     UiB, Fysisk institutt
Tittel: Applied holographic 3D printer; holographic multisterogram
År:   1998-06-10
Konfer: Fysikermøtet
Sted:  Oslo
Språk:  eng
PublID: r99001692
LokalK: Ns

94
PublKat: D01 (Invitert foredrag ved vit. konf. med publisert artikkel (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Fysisk institutt
Forf:  Hammer, E A
     UiB, Fysisk institutt
Tittel: Flerfase strømningsmålere i oljeindustrien. Fordeler og ulemper med må
     leprinsippene som anvendes i dag.
Tidskr: Servomøtet '98 Bergen
År:   1998-10
Konfer: Servomøtet '98
Sted:  Bergen
Språk:  nor
PublID: r99002927
LokalK: Ns

95
PublKat: D01 (Invitert foredrag ved vit. konf. med publisert artikkel (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Fysisk institutt
Forf:  Hammer, E A
     UiB, Fysisk institutt
Medforf: Johansen, G A
     UiB, Fysisk institutt
Medforf: Thorn, R
Tittel: Measurement principles in Multiphase metering - Their Benefits and Lim
     itations
Tidskr: Proc. The Future In Multiphase Metering '98
År:   1998-03
Konfer: 4th International Conference; The Future In Multiphase Metering
Sted:  London
Språk:  eng
PublID: r99002923
LokalK: s

96
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Fysisk institutt
Forf:  Hansen, Jan Petter
     UiB, Fysisk institutt
Medforf: Hamre, B
     UiB, Fysisk institutt
Medforf: Njerve, S.
     UiB, Fysisk institutt
Tittel: Exchange, plateauology and northern light
År:   1998-06-17
Konfer: Nordic Atomic summer school
Sted:  Reykjavik, Island
Språk:  eng
PublID: r99000886
StatKat: f
LokalK: As

97
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Fysisk institutt
Forf:  Hansen, Jan Petter
     UiB, Fysisk institutt
Medforf: Dubois, Alain
     Universite Pierre et Marie Curie
Tittel: Excitation in H(1s)-H(1s) collisions
Tidskr: Journal Of Physics
År:   1998
Volum:  31
Side(r): L861 - L865
Språk:  eng
PublID: r00013035
StatKat: f

98
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Fysisk institutt
Forf:  Hansen, Jan Petter
     UiB, Fysisk institutt
Medforf: Dubois, A.
Tittel: Excitation in H(1s) - H(1s) collisions
Tidskr: Journal of Physics B: At. Mol. Opt. Phys
År:   1998-10-01
Volum:  31
Side(r): 861-867
Utgiver: I O P Publishing
SamEng: Excitation cross sections have been calculated using a close coupling
     approachinvolving singly and two-center doubly excited states for H-
     H collisi in the energy range 1-100keV. The present results are in ag
     reement with one of the two independent sets of measurements for the
     excitation H(2s) cross sections. For H(2p) cross sections the discrep
     ancies between previous calculations and the only set of existing mea
     surements remain unresolved. The present calculations indicate that t
     he cross section have a strong dependence on the total electronic spi
     n: at low energies the cross section is dominated by triplet states w
     hereas singlet states contribute mostly at intermediate energies.
Språk:  eng
PublID: r99000879
StatKat: f

99
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Fysisk institutt
Forf:  Hansen, Jan Petter
     UiB, Fysisk institutt
Tittel: Exicitation in neutral atomic collisions
År:   1998-09-24
Konfer: 1'st CRP network meeting
Sted:  IAEA headquarter, Vienna, Austria
Språk:  eng
PublID: r99000887
StatKat: f
LokalK: s

100
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Fysisk institutt
Forf:  Hansen, Jan Petter
     UiB, Fysisk institutt
Medforf: Matthey, Thierry
     UiB, Institutt for informatikk
Tittel: Molecular dynamics simulations of sliding friction in a dense
     granular material
Tidskr: Modelling and Simulation in Materials Science and
     Engineering
År:   1998
Volum:  6
Side(r): 701 - 709
Språk:  eng
PublID: r00013044
StatKat: f

101
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Fysisk institutt
Forf:  Hansen, Jan Petter
     UiB, Fysisk institutt
Medforf: Lundsgaard, Morten
     Universty of Utrecht
Medforf: Nilsen, Svend Erik
     University of Copenhagen
Medforf: Rudolph, Henrik
     Universty of Utrecht
Tittel: Multi-crossing Landau-Zener and close coupling calculations for
     H+-Li(2s,2p) collisions
Tidskr: Journal of Physics
År:   1998
Volum:  31
Side(r): 3215 - 3225
Språk:  eng
PublID: r00013039
StatKat: f

102
PublKat: D03 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert abstract (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Fysisk institutt
Forf:  Hansen, Jan Petter
     UiB, Fysisk institutt
Medforf: Dubois, A.
Medforf: Nielsen, S. E.
Tittel: Orientation effects for capture in H+, He++ Na(3p-1) collisions at int
     ermediate energies
År:   1998-07-13
Konfer: ECAMP VI -THE SIXTH EUROPEAN CONFERENCE ON ATOMIC AND MOLECULAR
     PHYSICS
Sted:  Siena, Italia
Språk:  eng
PublID: r99000885
StatKat: f
LokalK: s

103
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Fysisk institutt
Forf:  Hansen, Jan Petter
     UiB, Fysisk institutt
Medforf: Kocbach, Ladislav
     UiB, Fysisk institutt
Medforf: Synnes, Stig Asle
     UiB, Fysisk institutt
Medforf: Wang, Junbai
     UiB, Fysisk institutt
Medforf: Dubois, Alain
Tittel: Origin of the structures in the excitation cross section in ion-atom
     collisions
Tidskr: Physical Review A
ISSN:  1050-2947
År:   1998-06-01
Volum:  57
Hefte:  6
Side(r): R4086-R4089
Utgiver: The American Physical Society
Emneord: Ion-atom Collisions
SamEng: It is shown how the structures in the low energy partial cross
     sections for excitation of atoms by ions has its origin in a a shift
     f direct excitation at high and intermediate energies to a pronounced
     two-center molecular mechanism at low energies. The molecular
     mechanism is induced by the presence of near parallel and close
     laying molecular energy curves. Since these energy curves origin from
     diaginalization of a two-center Hamiltonian, a map of the probability
     vs. velocity and impact parameter contains two typical regions, a
     two-center highland and a Massey mountain visible in both classical
     and quantal calculations. System specific details in the separation
     between these two regions give rise to a plateau an oscillation or a
     hidden shoulder in the excitation cross section.
Språk:  eng
PublID: r99000706
StatKat: f

104
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Fysisk institutt
Forf:  Hari, P.
Medforf: Chang, C.T.P.
Medforf: Kulkarni, R.
Medforf: Lien, J.R.
     UiB, Fysisk institutt
Medforf: Watson, A.T.
Tittel: NMR Characterization of Hydrocarbon gas in porous media
Tidskr: Magnetic Resonance Imaging
ISSN:  0730-725X
År:   1998
Volum:  16
Hefte:  5/6
Side(r): 545-547
Språk:  eng
PublID: r99016825
StatKat: f

105
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Fysisk institutt
Forf:  Hjertaker, B T
     UiB, Fysisk institutt
Tittel: Static characterization of a dual sensor flow imaging system
Tidskr: Flow Measurement and Instrumentation
År:   1998
Volum:  9
Side(r): 183-191
Utgiver: Elsevier
Språk:  eng
PublID: r99002931

106
PublKat: C13 (Doktoravhandling)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Fysisk institutt
Forf:  Hjertaker, Bjørn Tore
     UiB, Fysisk institutt
Tittel: Multiphase flow imaging by dual mode tomography
Serie:  Dr.scient.
ISBN:  82-992715-3-3
År:   1998-05-08
Side(r): XXI, 264 s.
Utgiver: UiB
Tilgang: Universitetsbiblioteket i Bergen - Byttekontoret
Emneord: fysikk
SamEng: http://www.fou.uib.no/drgrad/1998/404003/
URL:   http://www.uib.no/info/dr_grad/98/mai/hjertaker/hjertaker.html
Språk:  eng
PublID: r99015540
StatKat: a
LokalK: N

107
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Fysisk institutt
Forf:  Hultqvist, K.
Medforf: Keranen, R.
     UiB, Fysisk institutt
Tittel: Results of a search for Higgs bosons in the h nu nubar channel using I
     terative Discriminant Analysis of data at sqrt s = 183 GeV
Serie:  DELPHI 98-26 PHYS 768
År:   1998-03-23
Side(r): 14 s.
Utgiver: DELPHI Collaboration
Språk:  eng
PublID: r98030288
StatKat: f

108
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Fysisk institutt
Forf:  Hultqvist, K.
Medforf: Keranen, R.
     UiB, Fysisk institutt
Tittel: Use of discriminant analyses in the h nu nubar channel at sqrt s = 183
     GeV
Serie:  DELPHI 98-25 PHYS 767
År:   1998-03-23
Side(r): 36 s.
Utgiver: DELPHI Collaboration
Språk:  eng
PublID: r98030284
StatKat: f

109
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Fysisk institutt
Forf:  Håland, S. E.
     UiB, Fysisk institutt
Medforf: Ullaland, S.
     UiB, Fysisk institutt
Medforf: Wilken, B.
     Max-Planck-Institut fur Aeronomie, Germany
Medforf: Zong, Q. G.
     Max-Planck-Institut fur Aeronomie, Germany
Medforf: Doke, T.
     Waseda University, 3-4-1 Okubo, Shinjuku-ku, Tokyo 169, Japan
Medforf: Yamamoto, T.
     Institute of Space and Astronautical Science, Sagamihara 229, Japan
Tittel: Observations of tailward streaming ions in the near-earth tail during
     magnetospheric substorms
Tidskr: NATO ASI Series C
Red:   Moen, J.
Red:   Egeland, A.
Red:   Lockwood, M.
År:   1998
Volum:  509
Side(r): 393-402
Emneord: space, magnetosphere, ions, substorm, magnetotail
Språk:  eng
PublID: r99003614

110
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Fysisk institutt
Forf:  Håland, S.
     UiB, Fysisk institutt
Medforf: Østgaard, N.
     UiB, Fysisk institutt
Medforf: Bjordal, J.
     UiB, Fysisk institutt
Medforf: Stadsnes, J.
     UiB, Fysisk institutt
Medforf: Ullaland, S.
     UiB, Fysisk institutt
Medforf: Wilken, B.
     Max-Planck-Institut fur Aeronomie, Germany
Medforf: Yamamoto, T.
     Institute of Space and Astronautical Science, Sagamihara 229, Japan
Medforf: Doke, T.
     Waseda University, 3-4-1 Okubo, Shinjuku-ku, Tokyo 169, Japan
Medforf: Chenette, D. L.
     Lockheed Martin Advanced Technology Center, Palo Alto CA, USA
Medforf: Parks, G. K.
     University of Washington, Seattle, WA 98195, USA
Medforf: Brittnacher, M. J.
     University of Washington, Seattle, WA 98195, USA
Medforf: Reeves, G. D.
     Los Alamos National Laboratory, Los Alamos, NM 87545, USA
Tittel: Magnetospheric and Ionospheric Response to a Substorm: GEOTAIL HEP-LD
     and POLAR PIXIE Observations
År:   1998-01
Konfer: 33th Nordic Plasma and Gas Discharge Symposium
Sted:  Geilo, Norway
Emneord: space, magnetosphere, PIXIE, GEOTAIL, HEP-LD, Polar, ionosphere, subs
     torm
Språk:  eng
PublID: r99003683
LokalK: s

111
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Fysisk institutt
Forf:  Håland, S.
     UiB, Fysisk institutt
Tittel: Modification of external magnetic field models using additional curren
     t sheets
Serie:  Scientific/Technical Report
ISSN:  0803-2696
År:   1998
Hefte:  No 1998
Utgiver: Departent of Physics, University of Bergen
Emneord: space, magnetic field, magnetosphere, current sheet
Språk:  eng
PublID: r99003600

112
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Fysisk institutt
Forf:  Håland, S.
     UiB, Fysisk institutt
Medforf: Ullaland, S.
     UiB, Fysisk institutt
Tittel: Reconnection Signatures Observed by the Geotail Spacecraft
Tidskr: Space Research in Norway 1996-1998
ISBN:  82-7542-039-3
År:   1998
Utgiver: Norwegian Space Centre
Emneord: magnetosphere,space,reconnection,Geotail
Språk:  eng
PublID: r99003598

113
PublKat: D02 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert artikkel (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Fysisk institutt
Forf:  Håland, S.
     UiB, Fysisk institutt
Medforf: Ullaland, S.
     UiB, Fysisk institutt
Medforf: Wilken, B.
     Max-Planck-Institut fur Aeronomie, Germany
Medforf: Zong, Q.
     Max-Planck-Institut fur Aeronomie, Germany
Medforf: Reeves, G.
     Los Alamos National Laboratory, Los Alamos, NM 87545, USA
Medforf: Doke, T.
     Waseda University, 3-4-1 Okubo, Shinjuku-ku, Tokyo 169, Japan
Medforf: Yamamoto, T.
     Institute of Space and Astronautical Science, Sagamihara 229, Japan
Tittel: X-line Formation in the Near-Earth Magneotail During Magnetospheric Su
     bstorms
Tidskr: Proceedings of the International Conference on Substorms-4
Red:   Kokubun, S.
Red:   Kamide, Y.
År:   1998
Side(r): 401-404
Utgiver: Terra Scientific Publishing Company
Konfer: The International Conference on Substorms-4
Sted:  Tokyo
Emneord: space, magnetosphere, substorm, X-line
Språk:  eng
PublID: r99003671
LokalK: s

114
PublKat: C13 (Doktoravhandling)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Fysisk institutt
Forf:  Håland, Stein Egil
     UiB, Fysisk institutt
Tittel: Energetic Particle Signatures of Reconnection and Flux Rope Formation
     in the Magnetotail
Serie:  Dr.scient.
År:   1998-12-04
Side(r): 1 b.
Utgiver: Department of Physics, University of Bergen
Tilgang: Universitetsbiblioteket i Bergen - Byttekontoret
Emneord: space, magnetosphere, magnetic field, reconnection
SamEng: http://www.fou.uib.no/drgrad/1998/404006/
URL:   http://www.uib.no/info/dr_grad/98/desember/haland/haland.html
Språk:  eng
PublID: r99003601
StatKat: a
LokalK: N

115
PublKat: C15 (Hovedfagsoppgave)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Fysisk institutt
Forf:  Jaising, Hitesh Y.
Tittel: Experimental methods in holographic interferometry
Serie:  cand.scient.-oppgave
År:   1998
Side(r): 52 bl.
Tilgang: UBBRB
Emneord: fysikk
Språk:  eng
PublID: r98025347
StatKat: f
LokalK: N

116
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Fysisk institutt
Forf:  Jakobsson, B.
Medforf: Murin, Yu.
Medforf: Chic, Collaboration
     UiB, Fysisk institutt
Tittel: Excitation function experiments at storage rings with the ultimate
     goal to probe the liquid-gas phase transition
Tidskr: Nuclaear Physics A
År:   1998
Volum:  630
Side(r): 184 - 191
Språk:  eng
PublID: r99017662
StatKat: a

117
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Fysisk institutt
Forf:  Jessop, C.P.
Medforf: Eigen, G
     UiB, Fysisk institutt
Tittel: Measurement of the Branching Ration for the Decays of d+(s) to eta pi+
     , eta-prime pi+, eta rho+, and eta-prime rho+.
Tidskr: Phys.Rev.
År:   1998-01-12
Volum:  D58
Side(r): 52-59
SamEng: Using a data sample with integrated luminosity of about 3.9 fb..
     collected in e+ e- annihilation with  the CLEO-II detector at the C
     ornell Electron Storage Ring, we have measured the branching ratios
     for  the decay modes Ds -> (eta, eta') pi and Ds -> (eta, eta') rho
     relative to Ds -> phi pi. These decay modes  are among the most co
     mmon hadronic decays of the Ds's and can be related by factorization
     to the  semileptonic decays Ds -> (eta,eta') l nu. The results obt
     ained are compared with previous CLEO results  and with the branchi
     ng ratios measured for the related semileptonic decays. We also repor
     t results on the  Cabibbo-suppressed decays of the D+ to the same f
     inal states.
URL:   hep-ex/9801010
Språk:  eng
PublID: r99006972

118
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Fysisk institutt
Forf:  Jessop, C.
Medforf: Eigen, G
     UiB, Fysisk institutt
Tittel: Observation of two Narrow States Decaying into xi+(c) Gamma and xi0(c)
     GAMMA.
Tidskr: Phys.Rev.Lett.
År:   1998-10
Volum:  82
Side(r): 492-496
SamEng: We report the first observation of two narrow charmed strange baryons
     decaying to c. and c., respectively, using data fro
     m the CLE II detector at CESR. We interpret the  observed signals as
     the c.'(c{su}) and c.'(c{sd}), the symmetric partners
     of the well-established antisymmetric c.(c[su]) and c.(c[
     sd]). The mass differences M(c.')-M(c.) and M(c.')-
     M(c.) are measured  to be
URL:   hep-ex/9810036
Språk:  eng
PublID: r99007027

119
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Fysisk institutt
Forf:  Jiang, Daya
     UiB, Fysisk institutt
Medforf: Stamnes, Jakob
     UiB, Fysisk institutt
Tittel: Theoretical and experimental results for two-dimensional electromagnet
     ic waves focused through an interface
Tidskr: Pure Appl. Opt.
År:   1998
Volum:  7
Side(r): 627-641
Språk:  eng
PublID: r98024510
StatKat: f

120
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Fysisk institutt
Forf:  Johansen, G A
     UiB, Fysisk institutt
Tittel: Guidelines for graduate students - hints and help about project manage
     ment and reporting
Serie:  Internal Report/ Compendium
År:   1998
Hefte:  1998-01
Utgiver: Fysisk institutt, UiB
Språk:  eng
PublID: r99002929

121
PublKat: D01 (Invitert foredrag ved vit. konf. med publisert artikkel (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Fysisk institutt
Forf:  Johansen, G A
     UiB, Fysisk institutt
Tittel: Industriell prosesstomografi
Tidskr: Servomøtet '98, Bergen
År:   1998-10
Konfer: Servomøtet '98
Sted:  Bergen
Språk:  nor
PublID: r99002926
LokalK: Ns

122
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Fysisk institutt
Forf:  ?bro, E
     UiB, Fysisk institutt
Medforf: Johansen, G A
     UiB, Fysisk institutt
Tittel: The use of Multiple Gamma-Beams for Monitoring and Control of Down-hol
     e Hydrocyclone Separators
Serie:  Scientific/ Technical Reports
År:   1998
Hefte:  03-1998
Utgiver: Fysisk institutt, UiB
Språk:  eng
PublID: r99002928

123
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Fysisk institutt
Forf:  Johansen, Kristine
     UiB, Fysisk institutt
Medforf: Lefebure, V.
Medforf: Lopez, J.M.
Medforf: Matorras, F.
Medforf: McCubbin, M.
Medforf: Stugu, B.
     UiB, Fysisk institutt
Tittel: Measurements of the tau Leptonic Branching ratios (preliminary DELPHI
     results)
Serie:  Scientific/Technical Report
ISSN:  0803-2696
År:   1998-09-01
Hefte:  05
Side(r): 27 s.
Utgiver: Universitetet i Bergen, Fysisk Institutt
Emneord: Tau-leptonet,DELPHI
SamNor: Ved bruk av data fra DELPHI innsamlet mellom 1993 og 1995 presenteres
     målinger av forgreningsforholdene -> e  og ->  . V
     erdiene B -> e ) = (17.98 +/- 0.12 (stat) +/- 0.09 (sys)) % B(
     ->  ) = (17.37 +/- 0.11(stat) +/- 0.07 (sys) ) % er beregnet.
     Kombinert med tidligere resultater fra DELPHI, basert på data fra 19
     91 og 1992, blir de beregnede verdier B( -> e ) = (17.92 +/- 0
     .11(stat) +/- 0.10(sys)) and B( ->  ) = (17.32 +/- 0.10(stat
     ) +/- 0.07(sys) ) %.
SamEng: Using DELPHI data from 1993 to 1995 measurements of the branching fra
     ctions -> e  and ->  are presented. The results B(
     -> e ) = (17.98 +/- 0.12 (stat) +/- 0.09 (sys)) % and B( ->
      ) = (17.37 +/- 0.11(stat) +/- 0.07 (sys) ) % are obtained. C
     ombined with previously published results based on data from 1991 and
     1992, the final DELPHI estimates become: B( -> e ) = (17.92 +
     /- 0.11(stat) +/- 0.10(sys)) and B( ->  ) = (17.32 +/- 0.10(
     stat) +/- 0.07(sys) ) %.
Språk:  eng
PublID: r98030250
StatKat: f

124
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Fysisk institutt
Forf:  Keranen, R.
     UiB, Fysisk institutt
Tittel: Chargino, neutralino and sfermion searches at LEP2
Serie:  Scientific/Technical Report
ISSN:  0803-2696
År:   1998
Hefte:  1998-01
Side(r): 7 s.
Utgiver: Department of Physics, University of Bergen
Språk:  eng
PublID: r98030296
StatKat: f

125
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Fysisk institutt
Forf:  Keränenn, Reino
     UiB, Fysisk institutt
Tittel: Chargino, Neutralino and Sfermion Searches at LEP2, Assuming R Parity
     Conservation
Serie:  Scientific/Technical Report
ISSN:  0803-2696
År:   1998-01
Hefte:  1998-01
Utgiver: Dept. of Physics, Univ. of Bergen
Språk:  eng
PublID: r98022124
StatKat: f

126
PublKat: C15 (Hovedfagsoppgave)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Fysisk institutt
Forf:  Kirkedam, Eivind
Tittel: Rekonstruksjonsalgoritmer i Kapasitanstomografi
Serie:  cand.scient.-oppgave
År:   1998
Side(r): IV, 210 s.
Tilgang: UBBRB
Emneord: fysikk
Språk:  nor
PublID: r98025348
StatKat: f
LokalK: N

127
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Fysisk institutt
Forf:  Kocbach, Ladislav
     UiB, Fysisk institutt
Medforf: Liska, Richard
Tittel: Generation and Verification of Algorithms for Symbolic-Numeric Process
     ing
Tidskr: Journal of Symbolic Computation
År:   1998-03-01
Side(r): 367-382
Utgiver: Academic Press
Emneord: symbolic-numeric algorithms
SamEng: Some large scale physical computations require algorithms performing
     symbolic computations with a particular class of algebraic formulas i
     n a numerical code. Developing and implementing such algorithms in a
     numerical programming language is a tedious and error prone task. The
     algorithms can be developed in a computer algebra system and their c
     orrectness can be checked by comparison with build-in facilities of t
     he system so that the system is used as an advanced debugging tool. A
     fter that a numerical code for the algorithms is automatically genera
     ted from the same source code. The proposed methodology is explained
     in detail on a simple example. Real applications to calculation of ma
     trix elements of Coulomb interaction and two-centre exchange integral
     s needed in atomic collision codes, are described.
Språk:  eng
PublID: r99000711

128
PublKat: D03 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert abstract (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Fysisk institutt
Forf:  Kocbach, Ladislav
     UiB, Fysisk institutt
Tittel: Symbolic-Numeric Codes and Computer Algebra Systems
Tidskr: http://www-troja.fjfi.cvut.cz/aca98/
År:   1998-08-09
Konfer: 1998 IMACS Conference on Applications of Computer Algebra
Sted:  Praha, Czech Republic
SamEng: The described method is based on developing the algorithms in a compu
     ter algebra system where their correctness can be checked by comparis
     on with build-in facilities of the system so that the computer algebr
     a system is used as an advanced debugging tool. After such testing of
     the correctness of your algebra, a numerical code for the algorithms
     is automatically generated from the same source code. The computer a
     lgebra system REDUCE with the standard code generation package GENTRA
     N is used to develop codes in FORTRAN. Real applications to calculati
     on of matrix elements of Coulomb interaction and two-centre exchange
     integrals needed in atomic collision codes have been completed and th
     e method is currently used in new projects in atomic collision theory
     .
URL:   http://www-troja.fjfi.cvut.cz/aca98/sessions/quantum/kocb/kocb.html
Språk:  eng
PublID: r99000707
LokalK: s

129
PublKat: D02 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert artikkel (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Fysisk institutt
Forf:  Larsen, Ø.
Medforf: Eckhoff, Rolf K.
     UiB, Fysisk institutt
Tittel: Critical dimensions of holes and slots for transmission of gas
     explosions. Some preliminary results for propane/air and cylindrical
     holes
Tidskr: Proceedings of the International Symposium on Hazards
     Prevention and Mitigation of Industrial Explotions
År:   1998
Volum:  1
Side(r): 315-326
Utgiver: Safety Consulting Engineers Inc.
UtgSted: Schaumburg, Ill., USA
Konfer: International Symposium on Hazards Prevention and Mitigation
     ofIndustrial Explotions
Sted:  Schaumburg, Ill., USA, 21.09-25.09
Språk:  eng
PublID: r99011077
StatKat: f
LokalK: s

130
PublKat: D15 (Foredrag ved internasjonal vit. konf. med publisert abstract)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Fysisk institutt
Forf:  Larsen, Ø.
Medforf: Eckhoff, Rolf K.
     UiB, Fysisk institutt
Tittel: Critical dimensions of holes and slots for transmission of gas
     explosions. Some preliminary results for propane air and cylindrical
     holes.
Tidskr: Proc. International symp. on hazards, prevention and
     mitigation of industrial explosions.
År:   1998
Volum:  1
Side(r): 315 - 326
Utgiver: Safety Consulting Engineers
UtgSted: Schaumburg, Illinois 60173, USA
Konfer: International symp. on hazards, prevention and mitigation of
     industrial explosions
Sted:  Schaumburg, Illinois, USA, sept. 21-25
Språk:  eng
PublID: r99017323
StatKat: f

131
PublKat: D03 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert abstract (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Fysisk institutt
Forf:  Lazutin, L.
     Polar Geophysical Institute, Academia, Apatity, Murmansk Reg., Russia
Medforf: Kozelova, T.
     Polar Geophysical Institute, Academia, Apatity, Murmansk Reg., Russia
Medforf: Korth, A.
     Max-Planck-Institut fur Aeronomie, Germany
Medforf: Singer, H.
     SEC/NOAA, Space Environment Lab, 325 Broadway, Boulder, CO 80303
Medforf: Stadsnes, R.
     UiB, Fysisk institutt
Medforf: Ullaland, S.
     UiB, Fysisk institutt
Medforf: Stadsnes, J.
     UiB, Fysisk institutt
Tittel: Fast Changes of Energetic Particle Intensities Near the Boundary Betw
     een the Magnetotail and the Trapped Region During Substorm Activations
Tidskr: International Conference on Substorms-4 (Abstract P1-42)
År:   1998-03
Konfer: International Conference on Substorms-4
Sted:  Lake Hamana, Japan
Emneord: space, magnetosphere, energetic particles, magnetotail, substorm
Språk:  eng
PublID: r99003684
LokalK: s

132
PublKat: D03 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert abstract (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Fysisk institutt
Forf:  Lazutin, L.
     Polar Geophysical Institute, Academia, Apatity, Murmansk Reg., Russia
Medforf: Rasinkangas, R.
     University of Oulu, Department of Physical Sciences, Oulu, Finland
Medforf: Korth, A.
     Max-Planck-Institut fur Aeronomie, Germany
Medforf: Kozelova, T.
     Polar Geophysical Institute, Academia, Apatity, Murmansk Reg., Russia
Medforf: Singer, H.
     SEC/NOAA, Space Environment Lab, 325 Broadway, Boulder, CO 80303
Medforf: Stadsnes, J.
     UiB, Fysisk institutt
Medforf: Torkar, K.
     Austrian Academy of Sciences, A-8010 Graz, Austria
Tittel: Inner Magnetosphere Substorm Fine Structure and Energetic Particle Dyn
     amics
Tidskr: 32nd Scientific Assembly of COSPAR
År:   1998
Side(r): 226-227
Konfer: COSPAR
Sted:  Nagoya, Japan
Emneord: space, magnetosphere, substorm, energetic particle
Språk:  eng
PublID: r99003687
LokalK: s

133
PublKat: D03 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert abstract (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Fysisk institutt
Forf:  Lazutin, L.
     Polar Geophysical Institute, Academia, Apatity, Murmansk Reg., Russia
Medforf: Borovkov, L. P.
     Polar Geophysical Institute, Academia, Apatity, Murmansk Reg., Russia
Medforf: Tagirov, V. R.
     Polar Geophysical Institute, Academia, Apatity, Murmansk Reg., Russia
Medforf: Kozelova, T. V.
     Polar Geophysical Institute, Academia, Apatity, Murmansk Reg., Russia
Medforf: Kornilov, J. A.
     Polar Geophysical Institute, Academia, Apatity, Murmansk Reg., Russia
Medforf: Korth, A.
     Max-Planck-Institut fur Aeronomie, Germany
Medforf: Stadsnes, J.
     UiB, Fysisk institutt
Medforf: Ullaland, S.
     UiB, Fysisk institutt
Medforf: Singer, H.
     SEC/NOAA, Space Environment Lab, 325 Broadway, Boulder, CO 80303
Tittel: Investigation of the Conjugacy Between Auroral Breakup and Energetic E
     lectron Injection Increase Measured by CRRES on February 13, 1991
Tidskr: International Conference on Substorms-4 (Abstract P5-14)
År:   1998-03
Konfer: International Conference on Substorms-4
Sted:  Lake Hamana, Japan
Emneord: space, magnetosphere, aurora, energetic electron, CRRES, breakup
Språk:  eng
PublID: r99003686
LokalK: s

134
PublKat: D02 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert artikkel (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Fysisk institutt
Forf:  Lazutin, L.
     Polar Geophysical Institute, Academia, Apatity, Murmansk Reg., Russia
Medforf: Kozelova, T.
     Polar Geophysical Institute, Academia, Apatity, Murmansk Reg., Russia
Medforf: Rasinkangas, R.
     University of Oulu, Department of Physical Sciences, Oulu, Finland
Medforf: Korth, A.
     Max-Planck-Institut fur Aeronomie, Germany
Medforf: Singer, J.
     SEC/NOAA, Space Environment Lab, 325 Broadway, Boulder, CO 80303
Medforf: Stadsnes, J.
     UiB, Fysisk institutt
Medforf: Ullaland, S.
     UiB, Fysisk institutt
Medforf: Torkar, K.
     Austrian Academy of Sciences, A-8010 Graz, Austria
Tittel: Radiation Belt Proton Contribution to Substorm Structure and Dynamics
Tidskr: Proceedings of the International Conference on Substorms-4
Red:   Kokubun, S.
Red:   Kamide, Y.
År:   1998
Side(r): 547-550
Utgiver: Terra Scientific Publishing Company
Konfer: The International Conference on Substorms-4
Sted:  Tokyo
Emneord: space, magnetosphere, radiation belt, substorm
Språk:  eng
PublID: r99003672
LokalK: s

135
PublKat: C15 (Hovedfagsoppgave)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Fysisk institutt
Forf:  Lied, Gaute Øverås
Tittel: Dynamisk flerkammer modell av fordøyelsessystemet hos laks
Serie:  cand.scient.-oppgave
År:   1998
Side(r): 251 s.
Tilgang: UBBRB
Emneord: fysikk
Språk:  nor
PublID: r98025350
StatKat: f
LokalK: N

136
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Fysisk institutt
Forf:  Lien, Jan R.
     Fysisk institutt
Medforf: Chang, C.T.P.
Medforf: Kulkarni, R.
Medforf: Watson, A.T.
Tittel: The effect of wait time on T2 distributions from NMR Experiments
Tidskr: Magnetic Resonance Imaging
ISSN:  0730-725X
År:   1998
Volum:  16
Hefte:  5/6
Side(r): 663 - 664
Språk:  eng
PublID: r99017080
StatKat: f

137
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Fysisk institutt
Forf:  Lillestøl, Egil
     UiB, Fysisk institutt
Tittel: Astropartikkelfysikk og kosmolgi
År:   1998-03-26
UtgSted: Hamar Katedralskole
Konfer: Etterutdanningskurs i Fysikk for fysikklektorer (Hedmark Fylkes
     kommune)
Språk:  nor
PublID: r98021397
StatKat: f
LokalK: Ns

138
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Fysisk institutt
Forf:  Lillestøl, Egil
     UiB, Fysisk institutt
Tittel: Atomenergi og radioaktiv stråling
År:   1998-03-19
UtgSted: Akademisk Kvarter, Bergen
Konfer: Realfagdagen
Språk:  nor
PublID: r98021391
StatKat: f
LokalK: Ns

139
PublKat: D05 (Uspesifisert poster med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Fysisk institutt
Forf:  Lillestøl, Egil
     UiB, Fysisk institutt
Tittel: Fire norske pionerer
År:   1998-11-20
Konfer: CERNs vandreutstilling
Sted:  Teknisk Museum, Oslo
Språk:  nor
PublID: r99005096
LokalK: Ns

140
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Fysisk institutt
Forf:  Lillestøl, Egil
     UiB, Fysisk institutt
Tittel: Fra kvarker til galakser, fysikkens verdensbilde
År:   1998-11-17
Konfer: Etterutdanning for fysikklektorer i Stavanger og Rogaland
Sted:  Stavanger
Språk:  nor
PublID: r99005064
LokalK: Ns

141
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Fysisk institutt
Forf:  Lillestøl, Egil
     UiB, Fysisk institutt
Tittel: Introduction to CERN
År:   1998-10-21
Konfer: Den norske industri/bedriftslederorganisasjonen PRIDE på CERN
Sted:  CERN
Språk:  nor
PublID: r99005030
LokalK: s

142
PublKat: X12 (Billedmateriale (foto, diasserie, film, video, multimediaprodukt m.v.))
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Fysisk institutt
Forf:  Lillestøl, Egil
     UiB, Fysisk institutt
Tittel: Introduction to CERN and Particle Physics for the General Public
År:   1998-07-15
Sted:  CERN, Geneve: www.cern.ch/Public/
Språk:  eng
PublID: r99012550

143
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Fysisk institutt
Forf:  Lillestøl, Egil
     UiB, Fysisk institutt
Tittel: Introduction to CERN, Scientific and Technological Activities
År:   1998-09-07
Konfer: Nordic Industrialists Visiting CERN
Sted:  CERN
Språk:  eng
PublID: r99005027
LokalK: s

144
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Fysisk institutt
Forf:  Lillestøl, Egil
     UiB, Fysisk institutt
Tittel: Introduction to Particle Physics
År:   1998-07-09
Konfer: CERN Summer Student Program
Sted:  CERN
Språk:  eng
PublID: r99005023
LokalK: s

145
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Fysisk institutt
Forf:  Lillestøl, Egil
     UiB, Fysisk institutt
Tittel: Introduction to Particle Physics
År:   1998-07-10
Konfer: CERN Summer Student Program
Sted:  CERN
Språk:  eng
PublID: r99005024
LokalK: s

146
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Fysisk institutt
Forf:  Lillestøl, Egil
     UiB, Fysisk institutt
Tittel: Introduction to Particle Physics
År:   1998-07-14
Konfer: CERN Summer Student Program
Sted:  CERN
Språk:  eng
PublID: r99005025
LokalK: s

147
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Fysisk institutt
Forf:  Lillestøl, Egil
     UiB, Fysisk institutt
Tittel: Introduction to Particle Physics
År:   1998-07-15
Konfer: CERN Summer Student Program
Sted:  CERN
Språk:  eng
PublID: r99005026
LokalK: s

148
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Fysisk institutt
Forf:  Lillestøl, Egil
     UiB, Fysisk institutt
Tittel: Les experiences LHC et la matière noire
År:   1998-01-15
UtgSted: CERN, Genève
Konfer: Culture Generale, CERN
Språk:  fre
PublID: r98021390
StatKat: f
LokalK: s

149
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Fysisk institutt
Forf:  Lillestøl, Egil
     UiB, Fysisk institutt
Tittel: Les neutrinos et la masse inconnue de l'Univers
År:   1998-12-08
Konfer: Culture Generale
Sted:  CERN, Geneve
Språk:  fre
PublID: r99005093
LokalK: s

150
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Fysisk institutt
Forf:  Lillestøl, Egil
     UiB, Fysisk institutt
Tittel: Les oscillations et les masses des neutrinos
År:   1998-12-01
Konfer: Culture Generale
Sted:  CERN, Geneve
Språk:  fre
PublID: r99005092
LokalK: s

151
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Fysisk institutt
Forf:  Lillestøl, Egil
     UiB, Fysisk institutt
Tittel: L'irreversibilite du Temps
År:   1998-12-15
Konfer: Culture Generale
Sted:  CERN, Geneve
Språk:  fre
PublID: r99005094
LokalK: s

152
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Fysisk institutt
Forf:  Lillestøl, Egil
     UiB, Fysisk institutt
Tittel: Nye observasjoner i astrofysikk og partikkelfysikk
År:   1998-05-05
UtgSted: SAS, Globetrotter Hotel, Stavanger
Konfer: Fagsamling for naturfaglærere i videregående skole
Språk:  nor
PublID: r98022154
StatKat: f
LokalK: Ns

153
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Fysisk institutt
Forf:  Lillestøl, Egil
     UiB, Fysisk institutt
Tittel: Nye observasjoner i astrofysikk og partikkelfysikk
År:   1998-05-06
UtgSted: Britania Hotel, Trondheim
Konfer: Fagsamling for naturfaglærere i videregående skole
Språk:  nor
PublID: r98022155
StatKat: f
LokalK: Ns

154
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Fysisk institutt
Forf:  Lillestøl, Egil
     UiB, Fysisk institutt
Tittel: Nye observasjoner i astrofysikk og partikkelfysikk
År:   1998-05-07
UtgSted: Radisson SAS Royal Hotel, Bergen
Konfer: Fagsamling for naturfaglærere i videregående skole
Språk:  nor
PublID: r98022156
StatKat: f
LokalK: Ns

155
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Fysisk institutt
Forf:  Lillestøl, Egil
     UiB, Fysisk institutt
Tittel: Om parallelle universer, sorte hull og tidsreiser
År:   1998-09-22
Konfer: Studentersanfunnets foredragserie
Sted:  Studentersamfunnet i Bergen
Språk:  nor
PublID: r99005029
LokalK: Ns

156
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Fysisk institutt
Forf:  Lillestøl, Egil
     UiB, Fysisk institutt
Tittel: Particle Physics and the Northern Lights
År:   1998-09-12
Konfer: Northern Light Exhibition at CERN (Opening)
Sted:  CERN
Språk:  eng
PublID: r99005028
LokalK: s

157
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Fysisk institutt
Forf:  Lillestøl, Egil
     UiB, Fysisk institutt
Tittel: Partikkelfysikk, astrofysikk og kosmologi
År:   1998-03-26
Konfer: Videreutdanning for lektorer i Hedmark
Sted:  Hamar
Språk:  nor
PublID: r99005021
LokalK: Ns

158
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Fysisk institutt
Forf:  Lillestøl, Egil
     UiB, Fysisk institutt
Tittel: Science Bringing Nations Together
År:   1998-11-28
Konfer: Posterutstilling "Science Bringing Nations Together"
Sted:  UNESCO, Paris
Språk:  eng
PublID: r99005063
LokalK: s

159
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Fysisk institutt
Forf:  Lillestøl, Egil
     UiB, Fysisk institutt
Tittel: Universet sett i nøytrinolys. Om partikkelfysikk, astrofysikk og kvant
     efysikk.
År:   1998-03-20
UtgSted: Studentsenteret
Konfer: Fysikkdag for 3FY-elevene i Bergen og Hordaland
Språk:  nor
PublID: r98021392
StatKat: f
LokalK: Ns

160
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Fysisk institutt
Forf:  Lockwood, M.
     Rutherford Appleton Lab, Chilton, Oxon 0X11 0QX, England
Medforf: Fuselier, S.
     Lockheed Martin Advanced Technology Center, Palo Alto CA, USA
Medforf: Walker, A. D. M.
     University of Natal Durban, Republic of South Africa
Medforf: Søraas, F.
     UiB, Fysisk institutt
Tittel: A summary of NATO ASI on polar cap boundary phenomena
Tidskr: Polar Cap Boundary Phenomena
Red:   Moen, J.
Red:   Egeland, A.
Red:   Lockwood, M.
År:   1998
Volum:  509
Side(r): 415-432
Utgiver: NATO ASI Series C
Emneord: space, magnetosphere, polar cap
Språk:  eng
PublID: r99003619

161
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Fysisk institutt
Forf:  Lu, Jun
     UiB, Fysisk institutt
Medforf: Hansen, Jan Petter
     UiB, Fysisk institutt
Medforf: Nielsen, Svend Erik
     University of Copenhagen
Medforf: Dubois, Alain
     Universite Pierre et Marie Curie
Tittel: Orientation effects for H+-Na(3p-1) collisions at energies beyond the
     velocity matching region
Tidskr: Journal of Physics B: At. Mol. Opt. Phys
År:   1998
Volum:  31
Side(r): 3665 - 3675
Språk:  eng
PublID: r00013043
StatKat: f

162
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Fysisk institutt
Forf:  Lu, ZD.
Medforf: Neda, Z.
Medforf: Csernai, L.P.
     UiB, Fysisk institutt
Medforf: Sollfrank, J.
Medforf: Ruuskanen, PV.
Tittel: Quantum statistical effect in production of K and pi
     mesons
Tidskr: High Energy Physics and Nuclear Physics-Chinese Edition
År:   1998
Volum:  22
Hefte:  10
Side(r): 910 - 914
Språk:  eng
PublID: r00014086
StatKat: f

163
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Fysisk institutt
Forf:  Lundsgaard, M.F.V.
Medforf: Nielsen, S. E.
Medforf: Rudolph, H.
Medforf: Hansen, Jan Petter
     UiB, Fysisk institutt
Tittel: Multi-crossing Landau-Zener and close coupling calculations for H+Li(2
     s,2p) collisions
Tidskr: Journal of Physics B: At. Mol. Opt. Phys.
År:   1998-07-01
Volum:  31
Side(r): 3215-3227
Utgiver: I O P Publishing
SamEng: Cross sections for electron capture from Li(2s,2p) by proton impact h
     ave been calculated for energies in the range 10 eV--10 keV within th
     e atomic orbital close-coupling (AO-CC) and the Multi-crossing Landau
     -Zener (MLZ) one-electron models. For the excited Li(2p) target the l
     ong range mixing of the magnetic sublevels has been included in the M
     ulti-crossing Landau-Zener calculations by means of a locking radius
     model. The MLZ-approximation to the AO-CC calculations is found to be
     appropriate at energies about 10 eV. When diagonalizing the effectiv
     e electronic Hamiltonian within the close-coupling basis a non-physic
     al potential curve is disclosed. The cross section for H(n=2) capture
     from Li(2s) in particular is shown to be sensitive to this curve for
     energies below 50 eV. It is demonstrated how this problem is elimina
     ted by including a pseudo Li(1s) state in the AO-CC basis set.
URL:   www.iop.no
Språk:  eng
PublID: r99000877

164
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Fysisk institutt
Forf:  Matthey, T.
Medforf: Hansen, Jan Petter
     UiB, Fysisk institutt
Tittel: Molecular dynamics simulations of sliding friction in a dense granular
     material.
Tidskr: Modelling and Simulation in Materials Science and Engineeri
     ng
År:   1998-10-01
Volum:  6
Side(r): 701-711
Utgiver: I O P Publishing
Emneord: Molecular Dynamics, Sliding Friction
SamEng: Friction in a dense two dimensional granular material is studied by m
     olecular dynamics simulations. Initially the particles are ordered in
     a triangular lattice where the top layer feels a constant vertical p
     ressure and horisontal velocity field. The dynamics of the material a
     t low velocities is found to be characterised by avalance type motion
     during short time intervals followed by long stationary periods of i
     nternal stress buildup. At low external pressures The time-averaged s
     hear stress is found to be nearly constant for low values of the norm
     al pressure and proportional to the load for higher pressures.
Språk:  eng
PublID: r99000880

165
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Fysisk institutt
Forf:  Molnar, D.
Medforf: Csernai, L. P.
     UiB, Fysisk institutt
Medforf: Lazar, Z. S.
Tittel: Canonical Ensemble of Initial States Leading to Chiral Fluctuations
Tidskr: Phys. Rev.
År:   1998
Volum:  D58
Side(r): 114018
Språk:  eng
PublID: r99012728
StatKat: f

166
PublKat: D11 (Invitert foredrag ved internasjonal vit. konf. med publisert artikkel)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Fysisk institutt
Forf:  Molnar, D.
Medforf: Csernai, L. P.
     UiB, Fysisk institutt
Medforf: Lazar, Z. I.
Tittel: Canonical ensemble of initial conditions for DCC fluctuations
Tidskr: Proceedings of the international Workshop on Correlations
     and Fluctuations '98
År:   1998
Side(r): s 204
Utgiver: World Scientific
UtgSted: Singapore. New Jersey.London.Hong Kong.
Konfer: International Workshop on Correlations and Fluctations '98
Sted:  Matrahaza, Hungary, 18.06-24.06
Språk:  eng
PublID: r99012729
StatKat: f

167
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Fysisk institutt
Forf:  Myklebost, Kårmund
     UiB, Fysisk institutt
Medforf: Olsen, Jan Marius
     UiB, Fysisk institutt
Medforf: Jacobsen, Tor
Medforf: Danielsen, Kjell Martin
Medforf: Kirk, A.
Medforf: Barberis, D.
Medforf: French, B. R.
Medforf: Ishida, T.
Medforf: Peigneux, J. P.
Medforf: Polovnikov, S. A.
Medforf: Villalobos Baillie, O.
Tittel: A Study of Pseudoscalar States Produced Centrally in pp Interactions
     at 450 GeV/c
Tidskr: Physics Letters B
ISSN:  0370-2693
År:   1998
Volum:  427
Side(r): 398-402
Utgiver: Elsevier
Språk:  eng
PublID: r99006954
StatKat: f

168
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Fysisk institutt
Forf:  Myklebost, Kårmund
     UiB, Fysisk institutt
Medforf: Olsen, Jan Marius
     UiB, Fysisk institutt
Medforf: Jacobsen, Tor
Medforf: Danielsen, Kjell Martin
Medforf: Kirk, A.
Medforf: Barberis, D.
Medforf: French, B. R.
Medforf: Ishida, T.
Medforf: Peigneux, J. P.
Medforf: Polovnikov, S. A.
Medforf: Villalobos Baillie, O.
Tittel: A Study of the Centrally Produced pi+ pi- pi0 Channel in pp
     Interactions at 450 GeV/c
Tidskr: Physics Letters B
ISSN:  0370-2693
År:   1998
Volum:  422
Side(r): 399-404
Språk:  eng
PublID: r99006953
StatKat: f

169
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Fysisk institutt
Forf:  Myklebost, Kårmund
     UiB, Fysisk institutt
Medforf: Olsen, Jan Marius
     UiB, Fysisk institutt
Medforf: Jacobsen, Tor
Medforf: Danielsen, Kjell Martin
Medforf: Kirk, A.
Medforf: Barberis, D.
Medforf: French, B. R.
Medforf: Ishida, T.
Medforf: Peigneux, J. P.
Medforf: Polovnikov, S. A.
Medforf: Villalobos Baillie, O.
Tittel: A Study of the Centrally Produced phi phi System in pp Interactions
     at 450 GeV/c
Tidskr: Physics Letters B
ISSN:  0370-2693
År:   1998
Volum:  432
Side(r): 436-442
Utgiver: Elsevier
Språk:  eng
PublID: r99006955
StatKat: f

170
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Fysisk institutt
Forf:  Myklebost, Kårmund
     UiB, Fysisk institutt
Medforf: Olsen, Jan Marius
     UiB, Fysisk institutt
Medforf: Barmin, V. V.
Medforf: Davidenko, G. V.
Medforf: Dolgolenko, A. G.
Medforf: Guaraldo, C.
Medforf: Matveev, V. A.
Medforf: Mirosidi, G. S.
Medforf: Nichitiu, F.
Medforf: Volkov, B. S.
Medforf: Zombkovskaya, N. K.
Tittel: Observation of the Binary Hyperon Production Reactions in Antiproton A
     nnihilation on Nuclei at Low Energy
År:   1998
Side(r): 13 s.
Utgiver: LEAP98
Språk:  eng
PublID: r99006958

171
PublKat: C13 (Doktoravhandling)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Fysisk institutt
Forf:  Nesse, Øyvind
     UiB, Fysisk institutt
Tittel: Sound propagation in emulsions
Serie:  Dr.scient.
ISBN:  82-994032-2-7
År:   1998-04-03
Side(r): VIII, 159 s.
Utgiver: Department of Physics, University of Bergen, Norway
UtgSted: Bergen
Tilgang: Universitetsbiblioteket i Bergen - Byttekontoret
Emneord: fysikk, emulsions, sound-vibrations
SamEng: http://www.fou.uib.no/drgrad/1998/009001/
URL:   http://www.uib.no/info/dr_grad/98/april/nesse/nesse.html
Språk:  eng
PublID: r99015653
StatKat: a
LokalK: N

172
PublKat: C15 (Hovedfagsoppgave)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Fysisk institutt
Forf:  Nilsen, H. M.
     UiB, Fysisk institutt
Tittel: Coherent Light-Matter Interactions
År:   1998-06-01
Side(r): 50 s.
Utgiver: Fysisk institutt
Språk:  eng
PublID: r99000883
LokalK: N

173
PublKat: C15 (Hovedfagsoppgave)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Fysisk institutt
Forf:  Njerve, S.
     UiB, Fysisk institutt
Tittel: CTMC-studiar av nøytrale atomkollisjonar
År:   1998-09-01
Utgiver: Fysisk institutt
Språk:  nno
PublID: r99000884
LokalK: N

174
PublKat: C15 (Hovedfagsoppgave)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Fysisk institutt
Forf:  Nordborg, Styrk
Tittel: Verification tests for qualification of MFI WaterCut Meter as a fiscal
     meter at Tordis Gullfaks C
Serie:  cand.scient.-oppgave
År:   1998
Side(r): II, 63 bl.
Tilgang: UBBRB
Emneord: fysikk
Språk:  eng
PublID: r98025351
StatKat: f
LokalK: N

175
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Fysisk institutt
Forf:  Ogreid, Odd Magne
     UiB, Fysisk institutt
Medforf: Osland, Per
     UiB, Fysisk institutt
Tittel: Summing one- and two-dimensional Series related to the Euler Series
Tidskr: Journal of Computational and Applied Mathematics
År:   1998
Volum:  98
Hefte:  2
Side(r): 245-271
Utgiver: Elsevier North-Holland
Emneord: Euler series, hypergeometric series, Riemann zeta function, psi funct
     ion, polylogarithms, Clausen's function
SamEng: We present results for some infinite series appearing in Feynman diag
     ram calculations, many of which are similar to the Euler series. Thes
     e include one-dimensional and two-dimensional series. Most of these s
     eries can be expressed in terms of zeta(2), zeta(3), the Catalan cons
     tant G and Cl{2}(pi/3) where Cl{2}(theta) is Clausen's function.
Språk:  eng
PublID: r98028970
StatKat: f

176
PublKat: C15 (Hovedfagsoppgave)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Fysisk institutt
Forf:  Oksavik, K.
     UiB, Fysisk institutt
Tittel: High-Latitude Boundary Phenomena and Magnetospheric Processes During t
     he January 9-12 1997 CME Event: NOAA-12, Wind and Groundbased Observat
     ions
År:   1998
Utgiver: Department of Physics, University of Bergen
Emneord: space, ionosphere, magnetosphere
Språk:  eng
PublID: r99003602

177
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Fysisk institutt
Forf:  Oksavik, K.
     UiB, Fysisk institutt
Tittel: Observasjonar av nordlyset og partikler på høye breddegrader
År:   1998-06
Konfer: Fysikermøtet 1998
Sted:  Oslo
Emneord: space, aurora, magnetosphere
Språk:  nno
PublID: r99003688
LokalK: s

178
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Fysisk institutt
Forf:  Osland, Per
     UiB, Fysisk institutt
Tittel: Higgs Production in e^-e^- Collisions
År:   1998-11-08
Konfer: ECFA/DESY Linear Collider Workshop
Sted:  Frascati, Italia
URL:   http://www.lnf.infn.it/conference/ecfadesy/
Språk:  eng
PublID: r99011541
LokalK: s

179
PublKat: D01 (Invitert foredrag ved vit. konf. med publisert artikkel (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Fysisk institutt
Forf:  Osland, Per
     UiB, Fysisk institutt
Medforf: Pandita, Pran Nath
Tittel: Measuring Trilinear Higgs Couplings in the MSSM
Tidskr: Proceedings, VIIIth UNESCO St. Petersburg International
     School of Physics. 2
År:   1998-05-28
Konfer: VIIIth UNESCO St. Petersburg International School of Physics
Sted:  St. Petersburg, Russland
SamEng: Trilinear couplings of the neutral CP-even Higgs bosons in the
     Minimal Supersymmetric Standard Model (MSSM) can be measured through
     the multiple production of the lightest CP-evenHiggs boson (h) at
     high-energy e^+e^colliders. This includes the production of the
     heavier CP-even Higgs boson (H) via e^+e^- \to ZH, in association
     with the CP-odd Higgs boson (A) in e^+e^- \to AH, or via e^+e^- \to
     \nu \bar\nu H, with H subsequently decaying through H \to hh.
     These processes can enable one to measure the trilinear Higgs
     couplings \lambda_{Hhh} and \lambda_{hhh}, which can be used to
     theoretically reconstruct the Higgs potential. We delineate the
     regions of the MSSM parameter space in which these trilinear Higgs
     couplings could be measured.
Språk:  eng
PublID: r99011540
StatKat: f
LokalK: b

180
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Fysisk institutt
Forf:  Osland, Per
     UiB, Fysisk institutt
Medforf: Vigdel, Per
     UiB, Fysisk institutt
Tittel: Solar-neutrino oscillations and third-flavour admixture
Tidskr: Physics Letters B
ISSN:  0370-2693
År:   1998
Volum:  438
Side(r): 129-135
SamEng: With one Delta m^2 of the appropriate order of magnitude to solve the
     atmospheric neutrino problem, we study the resulting three-generation
     vacuum-oscillation fit to the solar neutrino flux. An explanation of
     the atmospheric neutrino composition in terms of pure nuu
     \rightarrow nuau oscillations is easily compatible with the
     well-known two-flavour oscillation solution for solar neutrinos. The
     allowed parameter region in the sin^2(2theta_{12})-Delta m^2 plane
     changes little with increasing values of the mixing element U_{e3},
     provided t his is less than about 0.4. We find that the threefold
     maximal mixing is disfavoured.
Språk:  eng
PublID: r98028980
StatKat: f

181
PublKat: C14 (Magisteravhandling)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Fysisk institutt
Forf:  Otdelnova, I.
     UiB, Fysisk institutt
Tittel: Visualization of mechanisms in atomic collisions and other processes
År:   1998-06-01
Utgiver: Fysisk institutt
Emneord: Atomic collisions, visualisation
Språk:  eng
PublID: r99000882
LokalK: N

182
PublKat: D03 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert abstract (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Fysisk institutt
Forf:  Pfaff, R. F.
     NASA Goddard Space Flight Center, Greenbelt, MD20771, USA
Medforf: Maynard, R.
     Mission Research Corporation, Nashua, NH, USA 03062
Medforf: Søraas, F.
     UiB, Fysisk institutt
Medforf: Stadsnes, J.
     UiB, Fysisk institutt
Medforf: medlereorfattere, 27stk.
     -
Tittel: DC and Wave Electric Fields and Other Plasma Parameters on Two Soundin
     g Rockets in the Dark Cusp Region During IMF Bz North and South Condit
     ions
Tidskr: EOS, Transactions. 79 (45)
År:   1998-12
Konfer: AGU Fall Meeting
Sted:  San Fransisco, USA
Emneord: space, magnetosphere, electric field, wave, plasma, cusp
Språk:  eng
PublID: r99003690
LokalK: s

183
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Fysisk institutt
Forf:  Richichi, S.
Medforf: Eigen, G.
     UiB, Fysisk institutt
Tittel: Study of Three Prong Hadronic tau Decays with Charged Kaons.
Tidskr: Phys.Rev.Lett.
År:   1998-10
SamEng: Using a sample of 4.7/fb integrated luminosity accumulated with the C
     LEO-II detector at the Cornell  Electron Storage Ring (CESR), we hav
     e measure the branching fractions of the tau lepton into K. h. _
     p. and K. K. . relative to
     h. h. h. ; K. h. .    \pi^0
     and K. K. .p. relative to h. h. h
     . . . The relative branching fractions are: (5.
     16+-0.20+-0.50)*10.., (1.52+-0.14+-0.29)*10..,  (2.54+-0.44+
     -0.39)*10.. and <0.0154 at  95% C.L., respectively. Coupled wit
     h additional  experimental information, we  use our results to extr
     act information on the structure of three-prong tau decays to charged
     kaons.
URL:   hep-ex/9810026
Språk:  eng
PublID: r99007024
LokalK: P

184
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Fysisk institutt
Forf:  Ridikas, D.
Medforf: Smedberg, M.H.
Medforf: Vaagen, Jan S.
     UiB, Fysisk institutt
Medforf: Zhukov, M.V.
Tittel: Exploratory coupled channels calculations for loosely bound carbon
     isotopes
Tidskr: Nuclear Physics A
År:   1998
Volum:  628
Side(r): 363 - 385
Språk:  eng
PublID: r00014284
StatKat: f

185
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Fysisk institutt
Forf:  Røhrich, Dieter
     UiB, Fysisk institutt
Tittel: Particle Production Systematics and Event-by-Event Observables
År:   1998-11
Konfer: Phase Transitions in Nuclear Collisions
Sted:  Copenhagen
Språk:  eng
PublID: r99005032
LokalK: s

186
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Fysisk institutt
Forf:  Schmitt, Volker
     UiB, Fysisk institutt
Medforf: Stugu, Bjarne
     UiB, Fysisk institutt
Tittel: Quality tests of Silicon Microstrip Detectors for use in the ATLAS exp
     eriment at CERN.
Serie:  Scientific/Technical report
Red:   Ullaland, Stein
ISSN:  0803-2696
År:   1998-05-13
Volum:  02
Side(r): 31 s.
Utgiver: Fysisk institutt, UiB
Emneord: Silisium detektorer, ATLAS, CERN,
SamNor: Dette er en rapport om metoder for kvalitetstester av silisium stripe
     detektorer produsert ved SINTEF som prototyper for ATLAS eksperimente
     t ved CERN. Rapporten beskriver lekkstrøm og kapasitansmålinger utfør
     t i Bergen, og inkluderer en beskrivelse av dataprogrammer skrevet fo
     r å analysere målingene. Noen testresultater beskrives. En kort beskr
     ivelse av bestrålingstester utført ved CERN gis også.
SamEng: This is a comprehensive report about the quality check methods for Si
     licon Strip Detectors produced by SINTEF/Norway as prototypes for the
     ATLAS Project at CERN. It describes current and capacitance measurem
     ents carried out in Bergen and includes the description of computer p
     rograms written to analyse the measurements. A few test results outli
     ne the basic characteristics of the detector. Irradiation tests at CE
     RN are discussed briefly.
Språk:  eng
PublID: r98022423
StatKat: f
LokalK: N

187
PublKat: D03 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert abstract (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Fysisk institutt
Forf:  Schultz, F.M.
Medforf: Stamnes, Knut
     Geophysical Institute, University of Alaska Fairbanks
Medforf: Stamnes, Jakob
     UiB, Fysisk institutt
Tittel: Scattering by spheroidal particles
År:   1998-09-29
Konfer: Conference on Light Scattering by Nonspherical Particles
Sted:  New York
Språk:  eng
PublID: r99001706
LokalK: s

188
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Fysisk institutt
Forf:  Schulz, F. M.
Medforf: Stamnes, Knut
     Geophysical Institute, University of Alaska Fairbanks
Medforf: Stamnes, Jakob
     UiB, Fysisk institutt
Tittel: Scattering of electromagnetic waves by spheroidal particles: A novel
     approach exploiting the T-matrix computed in spheroidal coordinates
Tidskr: Appl. Opt.
ISSN:  0003-6935
År:   1998
Volum:  37
Hefte:  33
Side(r): 7875-7896
Språk:  eng
PublID: r98024523
StatKat: f

189
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Fysisk institutt
Forf:  Schulz, F.Michael
Medforf: Stamnes, Knut
Medforf: Stamnes, Jakob J.
     UiB, Fysisk institutt
Tittel: Modeling the radiative transfer properties of media containing particl
     es of moderately and highly elongated shape
Tidskr: Geophysical Research Letters
ISSN:  0094-8276
År:   1998
Volum:  25
Hefte:  24
Side(r): 4481-4484
Språk:  eng
PublID: r99016605
StatKat: f

190
PublKat: D02 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert artikkel (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Fysisk institutt
Forf:  Schulz, Michael
Medforf: Stamnes, Knut
Medforf: Eide, Hans Arthur
     UiB, Fysisk institutt
Medforf: Stamnes, Jakob
     UiB, Fysisk institutt
Tittel: Point group symmetries of the T-matrix
År:   1998-09-29
Side(r): 211-214
Konfer: Conference On Light Scattering by Nonspherical particles
Sted:  New York
Språk:  eng
PublID: r99002925
LokalK: s

191
PublKat: C12 (Alminnelig tilgjengelig kompendium)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Fysisk institutt
Forf:  Singstad, Ingar
     UiB, Fysisk institutt
Tittel: Diffraction from single-slits and optical fibers. Laboratory course in
     applied optics, Fys 264
Serie:  Fys264
Red:   Singstad, I
År:   1998-09-20
Side(r): 5 s.
Utgiver: Department of Physics, UiB
Emneord: Optical diffraction by laser light
SamEng: Scattering of light from fibers is an active field of research and is
     of importance in fiber communication, atmospheric and osceanic resea
     rch. Similarities and differences between diffraction from single-sli
     ts and scattering from fibers will be demonstrated by applying simple
     experiments. The theoretical analysis applies the partial wave phase
     shift formalism of quantum mecanics.
Språk:  eng
PublID: r99007084
LokalK: N

192
PublKat: C12 (Alminnelig tilgjengelig kompendium)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Fysisk institutt
Forf:  Singstad, Ingar
     UiB, Fysisk institutt
Tittel: Evaluating the coherence length in a laser. Laboratory course in appli
     ed optics - Fys264
Red:   Singstad, Ingar
År:   1998-09-16
Side(r): 5 s.
Emneord: Laser physics
SamEng: The significance of temporal coherence can be understood by consideri
     ng a Michelson interfeometer. A serie of interferograms are obtained
     one for e path difference. A theoretical consideration is included in
     the text.
Språk:  eng
PublID: r99002943
LokalK: N

193
PublKat: C12 (Alminnelig tilgjengelig kompendium)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Fysisk institutt
Forf:  Singstad, Ingar
     UiB, Fysisk institutt
Tittel: Introduction to optical filtering and diffraction Laboratory course in
     applied optics - Fys 264
Serie:  Fys 264
Red:   Singstad, Ingar
År:   1998-09-16
Side(r): 22 s.
Utgiver: Fysik institutt, UiB
Emneord: Optical filtering
SamEng: The laser photgraphy which includes holography and spatial filtering
     is a rapidly growing area of research. Experiments in this area explo
     it the sp coherence of the laser beams to make interferograms which w
     ould be difficult to make with ordinary light. The purpose of the com
     pendium is to gain familiarity with spatial filtering and optical dif
     fraction which are so important in the physics curriculum. Spatial fi
     ltering is a technique based on a two-lenses system which is attracti
     ve for image processing purposes because of it simplicity.
Språk:  eng
PublID: r99002169
LokalK: NC02

194
PublKat: C12 (Alminnelig tilgjengelig kompendium)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Fysisk institutt
Forf:  Singstad, Ingar
     UiB, Fysisk institutt
Tittel: Introduction to polarized light. Laboratory course in applied opticsFy
     s264
Serie:  Fys 264
Red:   Singstad, Ingar
År:   1998-10-08
Side(r): 11 s.
Utgiver: Fysisk institutt, UiB
Emneord: Polarized light
SamEng: If the plane of polarization in a laser tube is changing, this may pr
     oduce a significant variation in the observed intensities when a pola
     rizer is placed in front of the laser tube. The compendium treats how
     the polarization properties in a He-Ne laser may drift during a peri
     od of time due to mode sweeping. Other topics which is examined are M
     alus law, Brewster law, how half and quarter wave plates work. The da
     ta logger is a high speed analog to digital converter which is plugge
     d into the parallel port in a PC, the data is treated by a standard s
     preadsheet.
Språk:  eng
PublID: r99002174
LokalK: NC02

195
PublKat: C12 (Alminnelig tilgjengelig kompendium)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Fysisk institutt
Forf:  Singstad, Ingar
     UiB, Fysisk institutt
Tittel: Lasers and electro-optics, Fys 261
År:   1998-06-01
Side(r): 100 s.
Utgiver: Fysisk institutt, UiB
Emneord: Laser physics, optical engineering
SamEng: The "optical revolution" in electrical engineering is not only fuelle
     d by the lasers, but also by the technical development such as integr
     ated opti fibre optics, CCD-charged coupled devices and GaAs technolo
     gy. The lecture notes are primarily concerned with holography, Gaussi
     an beam optics, matrix optics, stimulated processes, laser physics, d
     iode lasers, fibre optics and directional fibre couplers. A printed s
     et of problems and execises are made up and are available along with
     the solutions to many of the problems.
Språk:  nor
PublID: r99009249
LokalK: N

196
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Fysisk institutt
Forf:  Solhaug, Jakob
     UiB, Fysisk institutt
Medforf: Stamnes, Jakob
     UiB, Fysisk institutt
Medforf: Oughstun, K.E.
Tittel: Diffraction of pulses in a single-resonance Lorentz medium
Tidskr: Pure Appl. Opt.
År:   1998
Språk:  eng
PublID: r98024522
StatKat: f
LokalK: P

197
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Fysisk institutt
Forf:  Solhaug, Jostein
     UiB, Fysisk institutt
Medforf: Oughstun, K.E.
Medforf: Stamnes, Jakob
     UiB, Fysisk institutt
Medforf: Smith, P.D.
Tittel: Uniform asymptotic description of the Brillouin precursor in a Lorentz
     model dielectric
Tidskr: Pure Appl. Opt.
År:   1998
Volum:  7
Side(r): 575-602
Språk:  eng
PublID: r98024517
StatKat: f

198
PublKat: D03 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert abstract (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Fysisk institutt
Forf:  Stadsnes, J.
     UiB, Fysisk institutt
Medforf: Bjordal, J.
     UiB, Fysisk institutt
Medforf: Thorsen, E.
     UiB, Fysisk institutt
Medforf: Òstgaard, N.
     UiB, Fysisk institutt
Medforf: Chenette, D. L.
     Lockheed Martin Advanced Technology Center, Palo Alto CA, USA
Medforf: Parks, G. K.
     University of Washington, Seattle, WA 98195, USA
Medforf: Brittnacher, M. J.
     University of Washington, Seattle, WA 98195, USA
Tittel: Temporal Characteristics of Energetic Electron Precipitation during Su
     bstorm Onset and Expansion Phase
Tidskr: EOS, Transactions. 79 (45)
År:   1998-12
Konfer: AGU Fall Meeting
Sted:  San Fransisco, USA
Emneord: space, substorm, onset, magnetosphere, PIXIE, energetic electron
Språk:  eng
PublID: r99003691
LokalK: s

199
PublKat: D41 (Populærvitenskapelig foredrag)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Fysisk institutt
Forf:  Stadsnes, Johan
     UiB, Fysisk institutt
Tittel: Romfysikk - et utfordrende fagfelt ved Universitetet i Bergen
År:   1998
Sted:  Realfagsdagen 98, Bergen, 19. mars 1998
Språk:  nor
PublID: r00013332
StatKat: f

200
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Fysisk institutt
Forf:  Stamnes, Jakob
     UiB, Fysisk institutt
Medforf: Eide, Hans A.
     Geophysical Institute, University of Alaska Fairbanks
Tittel: Exact and approximate solutions for focusing of two-dimensional waves.
     I. Theory
Tidskr: J. Opt. Soc. Am. A
År:   1998
Volum:  15
Side(r): 1285-1291
Språk:  eng
PublID: r98024511
StatKat: f

201
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Fysisk institutt
Forf:  Stamnes, Jakob
     UiB, Fysisk institutt
Medforf: Jiang, Daya
     UiB, Fysisk institutt
Tittel: Focusing of electromagnetic waves into a uniaxial crystal
Tidskr: Opt. Commun.
År:   1998
Volum:  150
Side(r): 251-262
Språk:  eng
PublID: r98024521
StatKat: f

202
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Fysisk institutt
Forf:  Stamnes, Jakob
     UiB, Fysisk institutt
Medforf: Jiang, Daya
     UiB, Fysisk institutt
Tittel: Focusing of electromagnetic waves into a uniaxially anistropic medium
År:   1998-07-23
Sted:  Shandong University, Jinan, China
Språk:  eng
PublID: r99001701
LokalK: s

203
PublKat: D03 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert abstract (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Fysisk institutt
Forf:  Stamnes, Jakob
     UiB, Fysisk institutt
Medforf: Jiang, Daya
     UiB, Fysisk institutt
Tittel: Focusing of electromagnetic waves into a uniaxial crystal
År:   1998-09-07
Konfer: 19th Topical Meeting of the European Optical Society, Electroma
     gnetic Optics
Sted:  Presqu´île de Giens, Hyères, France
Språk:  eng
PublID: r99001703
LokalK: s

204
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Fysisk institutt
Forf:  Stamnes, Jakob
     UiB, Fysisk institutt
Medforf: Jiang, Daya
     UiB, Fysisk institutt
Tittel: Focusing of two-dimensional electromagnetic waves through a plane inte
     rface
Tidskr: Pure Appl. Opt.
År:   1998
Volum:  7
Side(r): 603-625
Språk:  eng
PublID: r98024509
StatKat: f

205
PublKat: D02 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert artikkel (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Fysisk institutt
Forf:  Stamnes, Jakob
     UiB, Fysisk institutt
Medforf: Erga, Svein Rune
     UiB, Institutt for mikrobiologi
Medforf: Frette, Øyvind
     UiB, Fysisk institutt
Medforf: Stamnes, Knut
     Geophysical Institute, University of Alaska Fairbanks
Medforf: Chen, Bingquan
     Geophysical Institute, University of Alaska Fairbanks
Medforf: Pettersson, Lasse
     UiB
Medforf: Svenøe, Trond
Medforf: Sakshaug, Egil
     NTNU
Medforf: Aas, Eyvind
     UiO
Tittel: Light and Life in Coastal Waters
Tidskr: Proceedings from Ocean Optics XIV
År:   1998-11-10
Konfer: Ocean Optics XIV
Sted:  Kaliua-Kona Hawaii, USA
SamEng: We describe an interdisciplinary research project involving collabora
     tion between physicists and biologists aimed at enhancing our knowled
     ge of the interaction between light and life in coastal waters. The o
     verall objective is to develop methods to characterize oceanic compos
     ition, optical properties, underwater light levels, ocean color, and
     primary production in coastal waters using a combination of in situ m
     easurements, radiative transfer modeling, and satellite remote sensin
     g techniques. To reach this objective we will (A) deploy and field te
     st instruments for underwater light measurements to be used (i) to ch
     aracterize spectral optical properties of coastal waters, (ii) monito
     r underwater spectral light levels from buoys, and (iii) provide cali
     bration data for remote sensing algorithms; (B) carry out laboratory
     studies and in situ measurements of the impact of light on oceanic pr
     imary production; and (C) further develop and test an existing radiat
     ive transfer model for simulation of the solar light field in the cou
     pled atmosphere-ocean system.
Språk:  eng
PublID: r99001666
LokalK: b

206
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Fysisk institutt
Forf:  Stamnes, Jakob
     UiB, Fysisk institutt
Tittel: Recent developments in optical diffraction tomography, Institute of Mi
     crotecnology
År:   1998-12-15
Sted:  Institute of Microtechnology, University of Neuchâtel, Switzerland
Språk:  eng
PublID: r99001707
LokalK: s

207
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Fysisk institutt
Forf:  Stamnes, Jakob
     UiB, Fysisk institutt
Tittel: Research activities in optics at the University of Bergen
År:   1998-07-20
Sted:  Beijing University of Post and Telecommunications,Beijing, Kina
Språk:  eng
PublID: r99001699
LokalK: s

208
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Fysisk institutt
Forf:  Stamnes, Jakob
     UiB, Fysisk institutt
Medforf: Heier, Halvor
Tittel: Scalar and electromagnetic diffraction point spread functions
Tidskr: Appl. Opt.
År:   1998
Volum:  37
Side(r): 3612-3622
Språk:  eng
PublID: r98024515
StatKat: f

209
PublKat: C13 (Doktoravhandling)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Fysisk institutt
Forf:  Standnes, Tor
     UiB, Fysisk institutt
Tittel: Experimental Investigation of Ultrasound Diffraction Tomography
Serie:  Dr.scient.
ISBN:  82-992715-4-1
År:   1998-06-10
Side(r): I, 146 s.
Utgiver: UiB
Tilgang: Universitetsbiblioteket i Bergen - Byttekontoret
Emneord: fysikk
SamEng: http://www.fou.uib.no/drgrad/1998/404002/
URL:   http://www.uib.no/info/dr_grad/98/juni/standnes/standnes.html
Språk:  eng
PublID: r99001668
StatKat: a
LokalK: N

210
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Fysisk institutt
Forf:  Stugu, Bjarne
     UiB, Fysisk institutt
Tittel: Branching Ratio and Polarisation in --->  
Serie:  DELPHI NOTE
År:   1998-02
Hefte:  98-11 P
Side(r): 29 s.
Utgiver: CERN
Emneord: Partikkelfysikk
SamEng: DELPHI data collected in the period 1993 through 1994 are used to mea
     sure the branching ratio of the decay -->  Polarisation of
     the t_ is estimated using the --->  decay mode.
Språk:  eng
PublID: r99007070

211
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Fysisk institutt
Forf:  Stugu, Bjarne
     UiB, Fysisk institutt
Tittel: Summary on Tau Leptonic Branching Ratios and Universality
Serie:  Scientific/Technical Report
ISSN:  0803-2696
År:   1998-11-15
Hefte:  06
Side(r): 10 s.
Utgiver: Universitetet i Bergen, Fysisk Institutt
Emneord: Tau-lepton,lepton-universalitet
SamEng: The large samples of decays available from CLEO and the four LEP e
     xperiment have resulted in new, precise measurements of the leptonic
     branching ratios of the . The experimental techniques to obtain the
     se results are reviewed with special emphasis on the DELPHI measureme
     nt. World averages are found to be B( _> e ) = (17.81 +/- 0.06
     ) and
Språk:  eng
PublID: r98030254
StatKat: f

212
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Fysisk institutt
Forf:  Stugu, Bjarne
     UiB, Fysisk institutt
Tittel: Tau leptonic branching ratios
År:   1998-01-03
Konfer: 15th. Nordic Meeting on Particle Physics
Sted:  Spåtind Høyfjellshotell
Emneord: Partikkelfysikk
Språk:  eng
PublID: r99007085
LokalK: s

213
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Fysisk institutt
Forf:  Synnes, S.A.
     UiB, Fysisk institutt
Medforf: Søraas, F.
     UiB, Fysisk institutt
Medforf: Hansen, Jan Petter
     UiB, Fysisk institutt
Tittel: Monte-Carlo simulations of proton aurora
Tidskr: J. Atmos. Terr. Phys.
År:   1998
Emneord: Monte-Carlo, proton aurora, aurora
Språk:  eng
PublID: r99003620

214
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Fysisk institutt
Forf:  Søraas, F.
     UiB, Fysisk institutt
Medforf: Aarsnes, K.
     UiB, Fysisk institutt
Medforf: Lundblad, J. Aa.
     Statoil, Norway
Medforf: Evans, D. S.
     SEC/NOAA, Space Environment Lab, 325 Broadway, Boulder, CO 80303
Tittel: Enhanced pitch angle scattering of protons at mid-latitudes during geo
     magnetic storms
Tidskr: Physics and Chemistry of the Earth
År:   1998
Emneord: pitch angle, space, geomagnetic storms, magnetosphere
Språk:  eng
PublID: r99003621
LokalK: P

215
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Fysisk institutt
Forf:  Thompson, I.J.
Medforf: Danilin, B.V.
Medforf: Efros, V.D.
Medforf: Zhukov, M.V.
Medforf: Vaagen, Jan S.
     UiB, Fysisk institutt
Tittel: Structure and Continuum Response of Halo Nuclei
Tidskr: Journal Physics G
År:   1998
Volum:  24
Side(r): 1505 - 1512
Språk:  eng
PublID: r00014287
StatKat: f

216
PublKat: C15 (Hovedfagsoppgave)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Fysisk institutt
Forf:  Thorsen, E.
     UiB, Fysisk institutt
Tittel: Utvikling av programvare for behandling og analyse av målinger fra røn
     tgenkameraet PIXIE på Polar-satellitten
År:   1998
Utgiver: Department of Physics, University of Bergen
Emneord: space, magnetosphere, aurora, PIXIE, X-ray
Språk:  nor
PublID: r99003603

217
PublKat: A12 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift uten referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Fysisk institutt
Forf:  Tollefsen, Jarle
     UiB, Fysisk institutt
Medforf: Hammer, EA
     UiB, Fysisk institutt
Tittel: Capacitance sensor design for reducing errors in phase concentration m
     easurements
Tidskr: Flow measurement and Instrumentation
År:   1998-09
Språk:  eng
PublID: r98024525
StatKat: f

218
PublKat: C15 (Hovedfagsoppgave)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Fysisk institutt
Forf:  Tørresdal, Frode
Tittel: Utvikling og verifisering av multi-elektrode kapasitanssensor modell
Serie:  cand.scient.-oppgave
År:   1998
Side(r): IX, 164 s.
Tilgang: UBBRB
Emneord: fysikk
Språk:  nor
PublID: r98025352
StatKat: f
LokalK: N

219
PublKat: C13 (Doktoravhandling)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Fysisk institutt
Forf:  Urkedal, Hege
     UiB, Fysisk institutt
Tittel: Design of multiphase flow experiments
Serie:  Dr.scient.
ISBN:  82-994679-1-8
År:   1998-06-19
Side(r): 1 b.
Utgiver: Department of Physics, University of Bergen, Norway
UtgSted: Bergen
Tilgang: Universitetsbiblioteket i Bergen - Byttekontoret
Emneord: fysikk
SamEng: http://www.fou.uib.no/drgrad/1998/404005/
URL:   http://www.uib.no/info/dr_grad/98/juni/urkedal/urk.html
Språk:  eng
PublID: r99016544
StatKat: a
LokalK: N

220
PublKat: D03 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert abstract (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Fysisk institutt
Forf:  Vahima, P.
Medforf: Kettunen, V.
Medforf: Kuittinen, M.
Medforf: Turunen, J.
Medforf: Friberg, A.T.
Medforf: Sergienko, Nickolai
     UiB, Fysisk institutt
Medforf: Stamnes, Jakob
     UiB, Fysisk institutt
Tittel: Local use of rigorous electromagnetic grating theory in the analysis o
     f diffractive lenses
År:   1998-09-07
Konfer: 19th Topical Meeting of the European Optical Society, Electroma
     gnetic Optics
Sted:  Presqu´île de Giens, Hyères, France.
Språk:  eng
PublID: r99001702
LokalK: s

221
PublKat: C13 (Doktoravhandling)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Fysisk institutt
Forf:  Viksund, Bjørn Gerry
     UiB, Fysisk institutt
Tittel: Fluid flow in fractured chalk models at different wettabilities.
ISBN:  82-994689-0-6
År:   1998
Side(r): 1 b. : ill.
Utgiver: Universitetet i Bergen
UtgSted: Bergen
URL:   http://www.fou.uib.no/drgrad/1998/404004/
Språk:  eng
PublID: r00016442
StatKat: a

222
PublKat: C15 (Hovedfagsoppgave)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Fysisk institutt
Forf:  Vågå, Steinar
Tittel: Måling av laveste tennenergi for en eksplosiv gass/luft blanding
Serie:  cand.scient.-oppgave
År:   1998
Side(r): 101 s.
Tilgang: UBBRB
Emneord: fysikk
Språk:  nor
PublID: r98025353
StatKat: f
LokalK: N

223
PublKat: D03 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert abstract (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Fysisk institutt
Forf:  Wilken, B.
     Max-Planck-Institut fur Aeronomie, Germany
Medforf: Zong, Q.
     Max-Planck-Institut fur Aeronomie, Germany
Medforf: Doke, T.
     Waseda University, 3-4-1 Okubo, Shinjuku-ku, Tokyo 169, Japan
Medforf: Kokubun, S.
     Nagoya Univ, Solar Terrestrial Env Lab, Aichi 442, Japan
Medforf: Reeves, G. D.
     Los Alamos National Laboratory, Los Alamos, NM 87545, USA
Medforf: Maezava, K.
     Nagoya University, Nagoya 464-0814, Japan
Medforf: Mukai, T.
     Institute of Space and Astronautical Science, Sagamihara 229, Japan
Medforf: Yamamoto, T.
     Institute of Space and Astronautical Science, Sagamihara 229, Japan
Medforf: Ullaland, S.
     UiB, Fysisk institutt
Tittel: CIR Related Substorm Activity in the Near-Earth Plasma Sheet
Tidskr: Substorms-4 (Abstract P5-14)
År:   1998-03
Konfer: The International Conference on Substorms-4
Sted:  Lake Hamana, Japan
Emneord: space, magnetosphere, plasma sheet, substorm
Språk:  eng
PublID: r99003692
LokalK: s

224
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Fysisk institutt
Forf:  Zabrodin, E.E.
     UiB, Fysisk institutt
Medforf: Bravina, L.V.
     UiB, Fysisk institutt
Medforf: Csernai, L.P.
     UiB, Fysisk institutt
Medforf: Stoecker, H.
Medforf: Greiner, W.
Tittel: Supercooling of rapidly expanding quark-gluon plasma
Tidskr: Phys. Lett. B
År:   1998
Volum:  243
Side(r): 373-999
Språk:  eng
PublID: r99012522

225
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Fysisk institutt
Forf:  Østgaard, N.
     UiB, Fysisk institutt
Medforf: Stadsnes, J.
     UiB, Fysisk institutt
Medforf: Bjordal, J.
     UiB, Fysisk institutt
Medforf: Vondrak, R. R.
     NASA Goddard Space Flight Center, Greenbelt, MD20771, USA
Medforf: Cummer, S. A.
     NASA Goddard Space Flight Center, Greenbelt, MD20771, USA
Medforf: Chenette, D. L.
     Lockheed Martin Advanced Technology Center, Palo Alto CA, USA
Medforf: Parks, G. K.
     University of Washington, Seattle, WA 98195, USA
Medforf: Brittnacher, M. J.
     University of Washington, Seattle, WA 98195, USA
Medforf: McKenzie, D. L.
     The Aerospace Corporation, Los Angeles, CA, USA
Tittel: Global Scale Electron Precipitation During Substorms
Tidskr: J. Geophys. Res.
År:   1998
Emneord: space, substorm, electron precipitation, aurora
Språk:  eng
PublID: r99003623
LokalK: P

226
PublKat: D02 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert artikkel (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Fysisk institutt
Forf:  Østgaard, N.
     UiB, Fysisk institutt
Medforf: Stadsnes, J.
     UiB, Fysisk institutt
Medforf: Bjordal, J.
     UiB, Fysisk institutt
Medforf: Thorsen, E.
     UiB, Fysisk institutt
Medforf: Vondrak, R. R.
     NASA Goddard Space Flight Center, Greenbelt, MD20771, USA
Medforf: Cummer, S. A.
     NASA Goddard Space Flight Center, Greenbelt, MD20771, USA
Medforf: Chenette, D. L.
     Lockheed Martin Advanced Technology Center, Palo Alto CA, USA
Medforf: Parks, G. K.
     University of Washington, Seattle, WA 98195, USA
Medforf: Brittnacher, M. J.
     University of Washington, Seattle, WA 98195, USA
Medforf: McKenzie, D. L.
     The Aerospace Corporation, Los Angeles, CA, USA
Tittel: Global Scale Electron Precipitation During Substorm Expansions
Tidskr: Proceedings of the International Conference on Substorms-4
Red:   Kokubun, S.
Red:   Kamide, Y.
År:   1998
Side(r): 55-58
Utgiver: Terra Scientific Publishing Company
Konfer: The International Conference on Substorms-4
Sted:  Tokyo
Emneord: space, magnetosphere, electron precipitation, substorm
Språk:  eng
PublID: r99003673
LokalK: s

227
PublKat: D03 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert abstract (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Fysisk institutt
Forf:  Østgaard, N.
     UiB, Fysisk institutt
Medforf: Stadsnes, J.
     UiB, Fysisk institutt
Medforf: Bjordal, J.
     UiB, Fysisk institutt
Medforf: Vondrak, R. R.
     NASA Goddard Space Flight Center, Greenbelt, MD20771, USA
Medforf: Chenette, D. L.
     Lockheed Martin Advanced Technology Center, Palo Alto CA, USA
Medforf: Parks, G. K.
     University of Washington, Seattle, WA 98195, USA
Medforf: Brittnacher, M. J.
     University of Washington, Seattle, WA 98195, USA
Medforf: McKenzie, D. L.
     The Aerospace Corporation, Los Angeles, CA, USA
Tittel: Global Scale Electron Precipitation During Substorms
Tidskr: 32nd Scientific Assembly of COSPAR
År:   1998
Side(r): 199-200
Konfer: 32nd Scientific Assembly of COSPAR
Sted:  Nagoya, Japan
Emneord: space, magnetosphere, aurora, PIXIE, electron precipitation, substorm
Språk:  eng
PublID: r99003695
LokalK: s

228
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Fysisk institutt
Forf:  Østgaard, N.
     UiB, Fysisk institutt
Tittel: Ionospheric Response to Magnetospheric Processes seen in X-ray and UV
     images
År:   1998-01
Konfer: The 33th Nordic Plasma and Gas Discharge Symposium
Sted:  Geilo, Norway
Emneord: space, magnetosphere, aurora, PIXIE, UVI, X-ray aurora, ionosphere
Språk:  eng
PublID: r99003693
LokalK: s

229
PublKat: D03 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert abstract (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Fysisk institutt
Forf:  Østgaard, N.
     UiB, Fysisk institutt
Medforf: Håland, S.
     UiB, Fysisk institutt
Medforf: Bjordal, J.
     UiB, Fysisk institutt
Medforf: Stadsnes, J.
     UiB, Fysisk institutt
Medforf: Ullaland, S.
     UiB, Fysisk institutt
Medforf: Reeves, G. D.
     Los Alamos National Laboratory, Los Alamos, NM 87545, USA
Medforf: Chenette, D. L.
     Lockheed Martin Advanced Technology Center, Palo Alto CA, USA
Medforf: Wilken, B.
     Max-Planck-Institut fur Aeronomie, Germany
Medforf: Yamamoto, T.
     Institute of Space and Astronautical Science, Sagamihara 229, Japan
Medforf: Doke, T.
     Waseda University, 3-4-1 Okubo, Shinjuku-ku, Tokyo 169, Japan
Medforf: Parks, G. K.
     University of Washington, Seattle, WA 98195, USA
Medforf: Brittnacher, M. J.
     University of Washington, Seattle, WA 98195, USA
Tittel: Magnetospheric and Ionospheric Response to a Substorm: GEOTAIL HEP-LD
     and POLAR PIXIE Observations
Tidskr: EOS, Transactions. 79 (17)
År:   1998
Konfer: AGU Spring Meeting
Sted:  Boston, USA
Emneord: space, Geotail, HEP-LD, Polar, PIXIE, aurora, magnetosphere, ionosphe
     re
Språk:  eng
PublID: r99003694
LokalK: s

230
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Fysisk institutt
Forf:  Østgaard, N.
     UiB, Fysisk institutt
Medforf: Stadsnes, J.
     UiB, Fysisk institutt
Medforf: Bjordal, J.
     UiB, Fysisk institutt
Medforf: Vondrak, R. R.
     NASA Goddard Space Flight Center, Greenbelt, MD20771, USA
Medforf: Cummer, S. A.
     NASA Goddard Space Flight Center, Greenbelt, MD20771, USA
Medforf: Chenette, D. L.
     Lockheed Martin Advanced Technology Center, Palo Alto CA, USA
Medforf: Schulz, M.
     Lockheed Martin Advanced Technology Center, Palo Alto CA, USA
Medforf: Pronko, J. G.
     Lockheed Martin Advanced Technology Center, Palo Alto CA, USA
Medforf: Parks, G. K.
     University of Washington, Seattle, WA 98195, USA
Medforf: McKenzie, D. L.
     The Aerospace Corporation, Los Angeles, CA, USA
Tittel: McKenzie, Intensified Energetic Electron Precipitation in the Morning
     Sector Caused by Drifting Electrons
År:   1998-10
Konfer: The Sixth Huntsville Modeling Workshop
Sted:  Guntersville, Alabama, USA
Emneord: space, magnetosphere, energetic electron precipitation, PIXIE, aurora
Språk:  eng
PublID: r99003696
LokalK: s

231
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Fysisk institutt
Forf:  Østgaard, N.
     UiB, Fysisk institutt
Medforf: Stadsnes, J.
     UiB, Fysisk institutt
Medforf: Bjordal, J.
     UiB, Fysisk institutt
Medforf: Thorsen, E.
     UiB, Fysisk institutt
Tittel: POLAR/PIXIE: Global Scale mapping of Energetic Electron Precipitation
Tidskr: Space Research in Norway 1996-1998
ISBN:  82-7542-039-3
År:   1998
Utgiver: Norwegian Space Centre
Emneord: space,energetic electrons,PIXIE
Språk:  eng
PublID: r99003599

232
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Fysisk institutt
Forf:  Østgaard, N.
     UiB, Fysisk institutt
Medforf: Stadsnes, J.
     UiB, Fysisk institutt
Medforf: Aarsnes, K.
     UiB, Fysisk institutt
Medforf: Søraas, F.
     UiB, Fysisk institutt
Medforf: Måseide, K.
     Department of Physics, University of Oslo
Medforf: Smith, M.
     NASA Goddard Space Flight Center, Greenbelt, MD20771, USA
Medforf: Sharber, J.
     Southwest Research Inst, 6220 Culebra Rd, San Antonio, USA
Tittel: Simultaneous Measurements of X-rays and Electrons During a Pulsating A
     urora
Tidskr: Annales Geophysicae
År:   1998
Volum:  16
Side(r): 148-160
Språk:  eng
PublID: r99003622

233
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Fysisk institutt
Forf:  Åbro, Eirik
     UiB, Fysisk institutt
Medforf: Johansen, Geir A.
     UiB, Fysisk institutt
Tittel: Improved void fraction determination by means of multibeam gamma-ray
     attenuation measurments
Tidskr: Flow Measurement and Instrumentation
År:   1998
Volum:  10
Side(r): 100 - 108
Språk:  eng
PublID: r00015511
StatKat: f

234
PublKat: A32 (Kapittel i alminnelig tilgjengelig kompendium)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Fysisk institutt
Forf:  Åbro, Eirik
     UiB, Fysisk institutt
Medforf: Johansen, Geir A.
     UiB, Fysisk institutt
Tittel: The use of Multiple Gamma-Beams for Monitoring and Control of
     Down-hole Hydrocyclone Separators
Tidskr: Scientific/Technical Report
År:   1998
Side(r): 8 s
Utgiver: Fysisk institutt
UtgSted: Universitetet i Bergen
Språk:  eng
PublID: r00015520
StatKat: f


<- forrigeinnholdneste ->