Det juridiske fakultet

Produksjonsdato : 2001-01-23
Katalogtype: Fullformat.

1
PublKat: A03 (Artikkel i nordisk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Forf:  Aall, Jørgen
Tittel: Domstolsadgang og domstolsprøving i menneskerettighetssaker
Tidskr: Tidsskrift for rettsvitenskap
Red:   Hagstrøm, Viggo
Red:   Lassen, Birger Stuevold
Red:   Aarbakke, Magnus
ISSN:  0040-7143
År:   1998
Hefte:  1-2/98
Side(r): 1-181
Utgiver: Scandinavian university press
Språk:  nor
PublID: r98010733
StatKat: f

2
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Forf:  Aall, Jørgen
Tittel: Folkeretten, Torkel Opsahl og Jørgen Aall; ved Jørgen Aall
Tidskr: Knophs oversikt over Norges rett, 11. utg.
Red:   Lilleholt, Kåre
ISBN:  82-00-22935-1
År:   1998
Side(r): 841-867
Utgiver: Universitetsforlaget
Språk:  nor
PublID: r98010736
StatKat: f

3
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Forf:  Aall, Jørgen
Tittel: På vei mot en permanent internasjonal straffedomstol?
Tidskr: STAT, POLITIKK OG FOLKESTYRE Festskrift til Per Stavang på
     70-årsdagen 19. februar 1998
Red:   Doublet, David R.
Red:   Krüger, Kai
Red:   Strandbakken, Asbjørn
ISBN:  82-419-0234-4
År:   1998
Side(r): 497-508
Utgiver: ALMA MATER Forlag AS
Språk:  nor
PublID: r98010598
StatKat: f

4
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Forf:  Aasen, Henriette Sinding
Tittel: Da mor var mor og far var far: Noen betraktninger om forplantningstekn
     ologi, verdivalg og juss
Tidskr: STAT, POLITIKK OG FOLKESTYRE Festskrift til Per Stavang på
     70-årsdagen 19. februar 1998
Red:   Doublet, David R.
Red:   Krüger, Kai
Red:   Strandbakken, Asbjørn
ISBN:  82-419-0234-4
År:   1998
Side(r): 219-246
Utgiver: ALMA MATER Forlag AS
Språk:  nor
PublID: r98010589
StatKat: f

5
PublKat: C13 (Doktoravhandling)
Instit: Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Forf:  Aasen, Henriette Sinding
     UiB, Det juridiske fakultet
Tittel: Pasientens rett til selvbestemmelse ved medisinsk behandling
Serie:  Dr.juris
År:   1998-11-28
Side(r): XIV, 686 s.
Utgiver: UiB
UtgSted: Bergen
Tilgang: Universitetsbiblioteket i Bergen - Byttekontoret
SamNor: http://www.fou.uib.no/drgrad/1999/600003/
URL:   http://www.uib.no/info/dr_grad/98/november/aasen/aasen.html
Språk:  nor
PublID: r99002593
StatKat: f
LokalK: N

6
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Forf:  Bernt, Jan Fridthjof
Tittel: Empirisme, rasjonalitet og normativitet i den kommunalpolitiske debatt
Tidskr: Tidsskrift for Velferdsforskning
Red:   Kuhnle, Stein
ISSN:  0809-2052
År:   1998
Hefte:  4, 1998
Side(r): 235-238
Utgiver: Universitetsforlaget
UtgSted: Bergen
Språk:  nor
PublID: r99002478
StatKat: f

7
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Forf:  Bernt, Jan Fridthjof
Medforf: Doublet, David R.
Tittel: Rettslig og politisk legitimitet
Tidskr: STAT, POLITIKK OG FOLKESTYRE Festskrift til Per Stavang på
     70-årsdagen 19. februar 1998
Red:   Doublet, David R.
Red:   Krüger, Kai
Red:   Strandbakken, Asbjørn
ISBN:  82-419-0234-4
År:   1998
Side(r): 17-42
Utgiver: ALMA MATER Forlag AS
Språk:  nor
PublID: r98010586
StatKat: f

8
PublKat: B01 (Faglig bok, rapport m.v. utgitt på forlag (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Forf:  Bernt, Jan Fridthjof
Medforf: Doublet, David R.
Tittel: Vitenskapsfilosofi for jurister - en innføring
Red:   Bernt, Jan Fridthjof
Red:   Doublet, David R.
ISBN:  82-7674-389-7
År:   1998
Side(r): 11-320
Utgiver: Fagbokforlaget
Språk:  nor
PublID: r98025668
StatKat: f

9
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Forf:  Bårdsen, Arnfinn
Tittel: Den nye, europeiske menneskerettighetsdomstolen
Tidskr: STAT, POLITIKK OG FOLKESTYRE Festskrift til Per Stavang på
     70-årsdagen 19. februar 1998
Red:   Doublet, David R.
Red:   Krüger, Kai
Red:   Strandbakken, Asbjørn
ISBN:  82-419-0234-4
År:   1998
Side(r): 377-386
Utgiver: ALMA MATER Forlag AS
Språk:  nor
PublID: r98010594
StatKat: f

10
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Forf:  Doublet, David R.
Medforf: Krüger, Kai
Medforf: Strandbakken, Asbjørn
Tittel: Omtale av Per Stavang
Tidskr: STAT, POLITIKK OG FOLKESTYRE Festskrift til Per Stavang på
     70-årsdagen 19. februar 1998
Red:   Doublet, David R.
Red:   Krüger, Kai
Red:   Strandbakken, Asbjørn
ISBN:  82-419-0234-4
År:   1998
Side(r): 11-14
Utgiver: ALMA MATER forlag AS
Språk:  nno
PublID: r98010583
StatKat: f

11
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Forf:  Doublet, David R.
Medforf: Bernt, Jan Fridthjof
Tittel: Rettslig og politisk legitimitet
Tidskr: STAT, POLITIKK OG FOLKESTYRE Festskrift til Per Stavang på
     70-årsdagen 19. februar 1998
Red:   Doublet, David R.
Red:   Krüger, Kai
Red:   Strandbakken, Asbjørn
ISBN:  82-419-0234-4
År:   1998
Side(r): 17-42
Utgiver: ALMA MATER Forlag AS
Språk:  nor
PublID: r98010587
StatKat: f

12
PublKat: B01 (Faglig bok, rapport m.v. utgitt på forlag (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Forf:  Doublet, David R.
Medforf: Bernt, Jan Fridthjof
Tittel: Vitenskapsfilosofi for jurister - en innføring
ISBN:  82-7674-389-7
År:   1998
Side(r): 11-320
Utgiver: Fagbokforlaget
Språk:  nor
PublID: r98025670
StatKat: f

13
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Forf:  Eeg, Thomas
Tittel: Anmeldelse over Tone Sverdrup'bok. Stiftelse av sameie i ekteskap
     og ugift samliv.
Tidskr: Kritisk Juss
Red:   Berg, Jens Petter
ISSN:  0804-7375
År:   1998
Hefte:  1
Side(r): 96-100
Utgiver: Rettspolitisk Forening
Språk:  nor
PublID: r99002146
StatKat: f

14
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Forf:  Eidsvaag, Tine
Tittel: I hvilken grad setter arbeidsmiljøhensyn grenser for arbeidsgivers fri
     het til å legge vekt på arbeidssøkernes helsetilstand ved ansettelse?
Tidskr: STAT, POLITIKK OG FOLKESTYRE Festskrift til Per Stavang på
     70-årsdagen 19. februar 1998
Red:   Doublet, David R.
Red:   Krüger, Kai
Red:   Strandbakken, Asbjørn
ISBN:  82-419-0234-4
År:   1998
Side(r): 511-529
Utgiver: ALMA MATER Forlag AS
Språk:  nor
PublID: r98010644
StatKat: f

15
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Forf:  Einarsen, Terje
Tittel: Asylrettens grunnlovsmessige vern
Tidskr: STAT, POLITIKK OG FOLKESTYRE Festskrift til Per Stavang på
     70-årsdagen 19. februar 1998
Red:   Doublet, David R.
Red:   Krüger, Kai
Red:   Strandbakken, Asbjørn
ISBN:  82-419-0234-4
År:   1998
Side(r): 279-309
Utgiver: ALMA MATER Forlag AS
Språk:  nor
PublID: r98010590
StatKat: f

16
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Forf:  Einarsen, Terje
Tittel: Asylrettens grunnlovsvern - etter Kjuus-saken
Tidskr: Kritisk Juss
År:   1998
Hefte:  2
Side(r): 123-152
Utgiver: Rettspolitisk forening
Språk:  nor
PublID: r98010726
StatKat: f

17
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Forf:  Einarsen, Terje
Tittel: Barnekonvensjonens status og rolle i asylsaker
Tidskr: Mennesker og rettigheter
Red:   Grinde, Eva
ISSN:  0800-0735
År:   1998
Hefte:  2
Side(r): 156-163
Utgiver: Scandinavian University Press
Språk:  nor
PublID: r99001910
StatKat: f

18
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Forf:  Einarsen, Terje
Tittel: Flyktningstatus i massefluktsituasjon
Tidskr: Innvandringspolitikk og utlendingslov - samtidens klagemur
Red:   Heiberg, Turid
ISBN:  82-7674-439-7
År:   1998
Side(r): 91-113
Utgiver: Fagbokforlaget
Språk:  nor
PublID: r99000152
StatKat: f

19
PublKat: D01 (Invitert foredrag ved vit. konf. med publisert artikkel (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Forf:  Einarsen, Terje
Tittel: Rolleforventninger til domstolene
Tidskr: Rettssikkerhet i norsk asylpraksis
Red:   Einarsen, Terje
År:   1998
Side(r): 38-40
Utgiver: Chr. Michelsens Institutt
UtgSted: Bergen
Konfer: Rettssikkerhet i norsk asylplaksis
Sted:  Chr. Michelsens Institutt, Bergen
Språk:  nor
PublID: r98029500
StatKat: f

20
PublKat: D01 (Invitert foredrag ved vit. konf. med publisert artikkel (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Forf:  Einarsen, Terje
Medforf: Suhrke, Astrid
     Chr. Michelsens Institutt
Tittel: Sammendrag
Tidskr: Rettssikkerhet i norsk asylpraksis
Red:   Einarsen, Terje
År:   1998
Side(r): 3-8
Utgiver: Chr. Michelsens Institutt
UtgSted: Bergen
Konfer: Rettssikkerhet i norsk asylpraksis
Sted:  Chr. Michelsens Institutt, Bergen
Språk:  nor
PublID: r98029626
StatKat: f

21
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Forf:  Giertsen, Johan
Tittel: Ansvar på privat skifte for forpliktelser pådratt etter dødsfallet
Tidskr: Jussens Venner
Red:   Skjerdal, Nicolai V.
Red:   Anfinsen, Anne Marie Frøset
Red:   Klausen, Roar
ISSN:  0022-6971
År:   1998
Hefte:  5/1998
Side(r): 300-305
Utgiver: Universitetsforlaget
Språk:  nor
PublID: r99010561
StatKat: f

22
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Forf:  Giertsen, Johan
Tittel: "Fordringsmodellen" ved trekantfusjon - svekket kreditorvern?
Tidskr: Juristkontakt
Red:   Radmann, Trine
År:   1998
Hefte:  4/98
Side(r): 26-28
Utgiver: Juristforbundets forlag
UtgSted: Oslo
Språk:  nor
PublID: r99010584
StatKat: f

23
PublKat: A18 (Artikkel i fagtidsskrift, bransjetidsskrift)
Instit: Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Forf:  Giertsen, Johan
     UiB, Det juridiske fakultet
Tittel: "Fordringsmodellen" ved trekantfusjon etter aksjelovene av 1997
Tidskr: Revisjon og regnskap
ISSN:  0332-7795
År:   1998
Hefte:  6
Side(r): 12-17
Språk:  nor
PublID: r99010592
StatKat: f

24
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Forf:  Giertsen, Johan
Tittel: Fusjon som avtaletype
Tidskr: STAT, POLITIKK OG FOLKESTYRE Festskrift til Per Stavang på
     70-årsdagen 19. februar 1998
Red:   Doublet, David R.
Red:   Krüger, Kai
Red:   Strandbakken, Asbjørn
ISBN:  82-419-0234-4
År:   1998
Side(r): 799-811
Utgiver: ALMA MATER Forlag AS
Språk:  nor
PublID: r98010657
StatKat: f

25
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Forf:  Giertsen, Johan
Tittel: Overtakelse av deltakeransvar i ansvarlig selskap etter deltakers død
Tidskr: LOV OG RETT
Red:   Kjønstad, Asbjørn
ISSN:  0024-6980
År:   1998
Hefte:  10/1998
Side(r): 617-630
Utgiver: Universitetsforlaget
Språk:  nor
PublID: r99010588
StatKat: f

26
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Forf:  Holgersen, Gudrun
Tittel: Anmeldelse over Hege Brækhus' bok
     Mor kan ikke bli syk
Tidskr: Kritisk juss
Red:   Berg, Jens Petter
ISSN:  0804-7375
År:   1998
Hefte:  3
Side(r): 270-275
Utgiver: Rettspolitisk forening
Språk:  nor
PublID: r98029661
StatKat: f

27
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Forf:  Holgersen, Gudrun
Tittel: Kap. 10, Ytelser under medisinsk rehabilitering
Tidskr: Folketrygdloven med kommentarer
Red:   Kjønstad, Asbjørn
ISBN:  82-417-0912-9
År:   1998
Side(r): 367-403
Utgiver: ad Notam Gyldendal
Språk:  nor
PublID: r98029647
StatKat: f

28
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Forf:  Holgersen, Gudrun
Tittel: Kap. 11, Ytelser under yrkesrettet attføring
Tidskr: Folketrygdloven med kommentarer
Red:   Kjønstad, Asbjørn
ISBN:  82-417-0912-9
År:   1998
Side(r): 405-434
Utgiver: ad Notam Gyldendal
Språk:  nor
PublID: r98029650
StatKat: f

29
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Forf:  Holgersen, Gudrun
Tittel: Kap. 12, Uførepensjon
Tidskr: Folketrygdloven med kommentarer
Red:   Kjønstad, Asbjørn
ISBN:  82-417-0912-9
År:   1998
Side(r): 435-470
Utgiver: ad Notam Gyldendal
Språk:  nor
PublID: r98029653
StatKat: f

30
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Forf:  Holgersen, Gudrun
Tittel: kap. 6 Grunnstønad og hjelpestønad
Tidskr: Folketrygdloven med kommentarer
Red:   Kjønstad, Asbjørn
ISBN:  82-417-0912-9
År:   1998
Side(r): 269-285
Utgiver: ad Notam Gyldendal
Språk:  nor
PublID: r98029639
StatKat: f

31
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Forf:  Holgersen, Gudrun
Tittel: Likestillingsloven og tariffavtaler
Tidskr: STAT, POLITIKK OG FOLKESTYRE Festskrift til Per Stavang på
     70-årsdagen 19. februar 1998
Red:   Doublet, David R.
Red:   Krüger, Kai
Red:   Strandbakken, Asbjørn
ISBN:  82-419-0234-4
År:   1998
Side(r): 531-544
Utgiver: ALMA MATER Forlag AS
Språk:  nor
PublID: r98010646
StatKat: f

32
PublKat: B01 (Faglig bok, rapport m.v. utgitt på forlag (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Forf:  Holgersen, Gudrun
Medforf: Nygaard, Nils
Tittel: Trygderettslige emner
ISBN:  82-419-0238-7
År:   1998
Side(r): 11-125
Utgiver: Alma Mater
Språk:  nno
PublID: r98010734
StatKat: f

33
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Forf:  Husabø, Erling Johannes
Tittel: Den nedre grensa for straffbart forsøk
Tidskr: STAT, POLITIKK OG FOLKESTYRE Festskrift til Per Stavang på
     70-årsdagen 19. februar 1998
Red:   Doublet, David R.
Red:   Krüger, Kai
Red:   Strandbakken, Asbjørn
ISBN:  82-419-0234-4
År:   1998
Side(r): 631-651
Utgiver: ALMA MATER Forlag AS
Språk:  nno
PublID: r98010648
StatKat: f

34
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Forf:  Husabø, Erling Johannes
Tittel: Forbrytelse og straff, Lærebok i strafferett
     Anmeldelse av bok skrevet av Svein Slettan og Toril Marie Øie
Tidskr: Lov og Rett
Red:   Kjønstad, Asbjørn
ISSN:  0024-6980
År:   1998
Hefte:  8
Side(r): 508-511
Utgiver: Universitetsforlaget
Språk:  nno
PublID: r98028735
StatKat: f

35
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Forf:  Husabø, Erling Johannes
Tittel: Kriminalisering av førebuingshandlingar
     Ei utgreiing skriven på oppdrag frå Straffelovkommisjonen, avgitt 3.7.
     98
År:   1998
Side(r): 1-92
UtgSted: Bergen
Tilgang: Straffelovkommisjonen
Språk:  nno
PublID: r99002580
StatKat: f

36
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Enheter uten fakultetstilknytning, Universitetsbiblioteket i Bergen
Instit: Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Forf:  Jacobsen, Kirsti Lothe
     UiB, Universitetsbiblioteket i Bergen
Tittel: Bibliografi
Tidskr: Stat, politikk og folkestyre: festskrift til Per Stavang på
     70-årsdagen, 19. februar 1998
Red:   Doublet, David R.
Red:   Krüger, Krüger
Red:   Strandbakken, Asbjørn
Red:   Bårdsen, Arnfinn (red. sekr.)
ISBN:  82-419-0234-4
År:   1998
Side(r): 859-861
Utgiver: Alma Mater
UtgSted: Bergen
Språk:  nor
PublID: r99010215
StatKat: f
LokalK: N

37
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Forf:  Kjelby, Gert Johan
Tittel: Rettergangsbot for utilbørlig forhold i anledning etterforskning - noe
     n synspunkt på domstolloven § 200, jf § 213 femte ledd
Tidskr: STAT, POLITIKK OG FOLKESTYRE Festskrift til Per Stavang på
     70-årsdagen 19. februar 1998
Red:   Doublet, David R.
Red:   Krüger, Kai
Red:   Strandbakken, Asbjørn
ISBN:  82-419-0234-4
År:   1998
Side(r): 653-669
Utgiver: ALMA MATER Forlag AS
Språk:  nor
PublID: r98010649
StatKat: f

38
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Forf:  Klausen, Roar
Tittel: Maritimt ojesøl og erstatningsvern Ansvar for miljøskader? Materielle
     og prosessuelle utfordringer
Serie:  Det juridiske fakultets skriftserie nr. 72
ISSN:  0801-809X
År:   1998
Side(r): 4-67
Utgiver: Det juridiske fakultet
Språk:  nor
PublID: r98010356
StatKat: f

39
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Forf:  Krüger, Kai
Tittel: De lange tidsaksers juss. Litt om induktiv pluralistisk argumentasjon
      i den historisk/dynamiske tingsrett om fast eiendom
Tidskr: Kart og Plan. Eiendom - arealjuss. Festskrift til professor
     dr.juris Torgeir Austenå 70 år
Red:   Balle, Gunnar
ISSN:  0047-3278
År:   1998
Hefte:  nr. 3 1
Side(r): 161-169
Utgiver: Universitetsforlaget
Språk:  no
PublID: r98010730
StatKat: f

40
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Forf:  Krüger, Kai
Tittel: Kampen om begrepene. En feltrapport fra EØS-fronten
Tidskr: STAT, POLITIKK OG FOLKESTYRE Festskrift til Per Stavang på
     70-årsdagen 19. februar 1998
Red:   Doublet, David R.
Red:   Krüger, Kai
Red:   Strandbakken, Asbjørn
ISBN:  82-419-0234-4
År:   1998
Side(r): 429-454
Utgiver: ALMA MATER Forlag AS
Språk:  nor
PublID: r98010595
StatKat: f

41
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Forf:  Krüger, Kai
Medforf: Strandbakken, Asbjørn
Medforf: Doublet, David R.
Tittel: Omtale av Per Stavang
Tidskr: STAT, POLITIKK OG FOLKESTYRE Festskrift til Per Stavang på
     70-årsdagen 19. februar 1998
Red:   Krüger, Kai
Red:   Strandbakken, Asbjørn
Red:   Doublet, David R.
ISBN:  82-419-0234-4
År:   1998
Side(r): 11-14
Utgiver: ALMA MATER Forlag AS
Språk:  nno
PublID: r98010584
StatKat: f

42
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Forf:  Krüger, Kai
Tittel: TILPASNING AV GAMLE LOVER TIL NY TEKNOLOGI Med særlig sikte på avtaler
     ettslige, pengekravsrettslig og prosessuelle rettsvirkninger ved bruk
     av IT-systemer
Serie:  Det juridiske fakultets skriftserie nr. 73
ISSN:  0801-809X
År:   1998
Side(r): 1-37
Utgiver: Det juridiske fakultet
Språk:  nor
PublID: r98010664
StatKat: f

43
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Forf:  Krüger, Kai
Tittel: Banktjenester - refleksjoner
År:   1998
Sted:  Handelshøjskolen i København
PublID: r99007566
StatKat: f

44
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Forf:  Krüger, Kai
Tittel: Bør fagjurister avstå fra å uttale seg om saker som står for
     domstolene?
Tidskr: Kritisk Juss
Red:   Berg, Jens Petter
ISSN:  0804-7375
År:   1998
Hefte:  1
Side(r): 33-47
Utgiver: Rettspolitisk forening
Språk:  nor
PublID: r99002140
StatKat: f

45
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Forf:  Krüger, Kai
Tittel: Er det blitt farlig å være eiendomsselger?
Tidskr: Lov og Rett
Red:   Kjønstad, Asbjørn
ISSN:  0024-6980
År:   1998
Hefte:  9
Side(r): 513-514
Utgiver: Universitetsforlaget
Språk:  nor
PublID: r98029744
StatKat: f

46
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Forf:  Krüger, Kai
Tittel: Erstatning ved anbudsfeil - Høyesterett gir føringer
Tidskr: Forsyning KSI
     Tidsskrift for Kommunesektorens Innkjøpsforum
Red:   Buflod, Gerd
ISSN:  0809-4667
År:   1998
Hefte:  6-1998
Side(r): 13-17
Utgiver: Kommunesektorens Innkjøpsforum
Språk:  nor
PublID: r99003278
StatKat: f

47
PublKat: B01 (Faglig bok, rapport m.v. utgitt på forlag (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Forf:  Krüger, Kai
Medforf: Nielsen, Ruth
Tittel: European Public Contracts in a Labour Law Perspective
Utgave: 1
ISBN:  87-574-0036-9
År:   1998
Utgiver: DJØF Publishing
UtgSted: København
Språk:  eng
PublID: r99007319
StatKat: f

48
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Forf:  Krüger, Kai
Tittel: Høyesterett driver forbrukerpolitikk!
Tidskr: Juristkontakt
Red:   Storrødvann, Tove
År:   1998
Hefte:  6/1998
Side(r): 25-28
Utgiver: Norges Juristforbund
UtgSted: Oslo
Språk:  nor
PublID: r99002470
StatKat: f

49
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Forf:  Krüger, Kai
Tittel: Katastrofejuss - særbehandling eller tilpasning til tradisjonell
     erstatningsrett?
År:   1998-09-28
Konfer: "Vestivalen" Juristforeningen 1998
Sted:  Bergen
Språk:  nor
PublID: r99005979
StatKat: f

50
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Forf:  Krüger, Kai
Tittel: Konkurranseutsetting
År:   1998
Konfer: CONFEX 98
Språk:  nor
PublID: r99007622
StatKat: f

51
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Forf:  Krüger, Kai
Tittel: Konkurranseutsetting
År:   1998-10-23
Konfer: NIMA 1998
Språk:  nor
PublID: r99007659
StatKat: f

52
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Forf:  Krüger, Kai
Tittel: Om oppfinnerrett og opphavsrett
År:   1998-10-27
Konfer: Bergen oppfinnerforening 1998
Sted:  Bergen
Språk:  nor
PublID: r99007676
StatKat: f

53
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Forf:  Krüger, Kai
Tittel: On induktiv pluralistisk metode i rettsforhold, som vedrører fast
     eiendom
År:   1998-09-09
Konfer: Nordisk Forskerkurs 1998
Språk:  nor
PublID: r99005976
StatKat: f

54
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Forf:  Krüger, Kai
Tittel: Opphavsrettspørsmål i forskning
År:   1998
UtgSted: Oslo
Sted:  Høyskolen i Oslo
Språk:  nor
PublID: r99007644
StatKat: f

55
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Forf:  Krüger, Kai
Tittel: Retten til forskningsresultater
År:   1998-10-23
Konfer: NFR 1998
Språk:  nor
PublID: r99007666
StatKat: f

56
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Forf:  Krüger, Kai
Tittel: Rettighetsposisjoner ved uoppfylte tilvirkning- og verksleiekontrakter
År:   1998-06
Konfer: Statoil
Språk:  nor
PublID: r99005964
StatKat: f

57
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Forf:  Krüger, Kai
Tittel: Rettskildebruk i EØS-retten
År:   1998-11-12
Konfer: UiO Senter for Europa-rett 1998
Sted:  Universitetet i Oslo
Språk:  nor
PublID: r99007717
StatKat: f

58
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Forf:  Krüger, Kai
Tittel: Teknologi-reguleringen i NF 92 Art 32-34
     Noen kritiske observasjoner
År:   1998-12-03
Konfer: Solstrandseminaret 1998
Sted:  Bergen
Språk:  nor
PublID: r99007725
StatKat: f

59
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Forf:  Krüger, Kai
Tittel: The Scope for Post-Tender Negotiations in International Tendering
     Procedures
Tidskr: Public Procurement: Global Revolution
Red:   Arrowsmith, Sue
Red:   Davies, Arwel
ISBN:  90-411-9662-5
År:   1998
Side(r): 181-198
Utgiver: Kluwer Law International
Språk:  eng
PublID: r99002415
StatKat: f

60
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Forf:  Krüger, Kai
Tittel: Tilpasning av gamle lover til ny teknologi
År:   1998-02-02
Konfer: Rettspolitisk Forening 1998
Språk:  nor
PublID: r99005896
StatKat: f

61
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Forf:  Krüger, Kai
Tittel: År 2000 problemet
År:   1998-08-18
Konfer: Cap Gemini
Språk:  nor
PublID: r99005971
StatKat: f

62
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Forf:  Liisberg, Bent
Tittel: Kornforretningsdommen "revisited" - cowboyrettslig skråblikk på en gam
     mel traver
Tidskr: STAT, POLITIKK OG FOLKESTYRE Festskrift til Per Stavang på
     70-årsdagen 19. februar 1998
Red:   Doublet, David R.
Red:   Krüger, Kai
Red:   Strandbakken, Asbjørn
ISBN:  82-419-0234-4
År:   1998
Side(r): 93-128
Utgiver: ALMA MATER Forlag AS
Språk:  nor
PublID: r98010588
StatKat: f

63
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Forf:  Lilleholt, Kåre
Tittel: Alminnelig formuerett
Tidskr: Knophs oversikt over Norges rett, 11. utg.
Red:   Lilleholt, Kåre
ISBN:  82-00-22935-1
År:   1998
Side(r): 177-216
Utgiver: Universitetsforlaget
Språk:  nor
PublID: r98010738
StatKat: f

64
PublKat: B01 (Faglig bok, rapport m.v. utgitt på forlag (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Forf:  Lilleholt, Kåre
Tittel: Bustadoppføringslova
     Ei kort innføring
ISBN:  82-7258-331-3
År:   1998
Side(r): 1-37
Utgiver: Treindustriens Landsforening
Språk:  nno
PublID: r99001529
StatKat: f

65
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Forf:  Lilleholt, Kåre
Tittel: Fast eiendoms rettsforhold
Tidskr: Knophs oversikt over Norges rett, 11. utg.
Red:   Lilleholt, Kåre
ISBN:  82-00-22935-1
År:   1998
Side(r): 217-230
Utgiver: Universitetsforlaget
Språk:  nor
PublID: r98010739
StatKat: f

66
PublKat: B01 (Faglig bok, rapport m.v. utgitt på forlag (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Forf:  Lilleholt, Kåre
Medforf: Jóhannsson, Ingi Valur
Medforf: Sveinsson, Jón Rúnar
Tittel: Housing Law in the Nordic Countries
Serie:  TemaNord Building and housing
Red:   Lilleholt, Kåre
ISSN:  0908-6692
ISBN:  92-893-0236-4
År:   1998
Side(r): 17-397
Utgiver: Nordic council of ministers
UtgSted: København
Språk:  eng
PublID: r99001500
StatKat: f

67
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Forf:  Lilleholt, Kåre
Tittel: Litt om sampant
Tidskr: STAT, POLITIKK OG FOLKESTYRE Festskrift til Per Stavang på
     70-årsdagen 19. februar 1998
Red:   Doublet, David R.
Red:   Krüger, Kai
Red:   Strandbakken, Asbjørn
ISBN:  82-419-0234-4
År:   1998
Side(r): 723-729
Utgiver: ALMA MATER Forlag AS
Språk:  nno
PublID: r98010653
StatKat: f

68
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Forf:  Lilleholt, Kåre
Tittel: Lyte og løysingsrett
Tidskr: Kart og Plan. Eiendom - arealjuss. Festskrift til professor
     dr.juris Torgeir Austenå 70 år
Red:   Balle, Gunnar
ISSN:  0047-3278
År:   1998
Hefte:  nr. 3 1
Side(r): 193-197
Utgiver: Universitetsforlaget
Språk:  nno
PublID: r98010731
StatKat: f

69
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Forf:  Lilleholt, Kåre
Tittel: Språkteknologi som kulturforsvar
Tidskr: Språknytt Meldingsblad for norsk språkråd
Red:   Faarlund, Jan Terje
Red:   Gundersen, Dag
ISSN:  0333-3825
År:   1998
Hefte:  4-98
Side(r): 1-4
Utgiver: Norsk Språkråd
UtgSted: Oslo
Språk:  nno
PublID: r99001534
StatKat: f

70
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Forf:  Lilleholt, Kåre
Tittel: Studier i reindriftsrett
     Anmeldelse av bok skrevet av Kirsti Strøm Bull
Tidskr: Lov og Rett
Red:   Kjønstad, Asbjørn
ISSN:  0024-6980
År:   1998
Hefte:  8
Side(r): 507-508
Utgiver: Universietsforlaget
Språk:  nno
PublID: r98028737
StatKat: f

71
PublKat: A03 (Artikkel i nordisk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Forf:  Lunde, Tore
Tittel: Gjeld reglane om "TRIPs-grensekontroll" også handlingar i strid med
     god forretningsskikk, jf. marknadsføringslova § 1?
Tidskr: Nordiskt Immateriellt Rättsskydd
År:   1998
Hefte:  3
Side(r): 445-454
Språk:  nno
PublID: r98029728
StatKat: f

72
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Forf:  Lunde, Tore
Tittel: Strandhogg i strandretten - særleg om utfyllingsretten til
     strandeigaren
Tidskr: STAT, POLITIKK OG FOLKESTYRE Festskrift til Per Stavang på
     70-årsdagen 19. februar 1998
Red:   Doublet, David R.
Red:   Krüger, Kai
Red:   Strandbakken, Asbjørn
ISBN:  82-419-0234-4
År:   1998
Side(r): 731-747
Utgiver: ALMA MATER Forlag AS
Språk:  nno
PublID: r98010654
StatKat: f

73
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Forf:  Matningsdal, Magnus
Tittel: Høyesterettspraksis som rettskildefaktor i straffesaker
Tidskr: STAT, POLITIKK OG FOLKESTYRE Festskrift til Per Stavang på
     70-årsdagen 19. februar 1998
Red:   Doublet, David R.
Red:   Krüger, Kai
Red:   Strandbakken, Asbjørn
ISBN:  82-419-0234-4
År:   1998
Side(r): 671-694
Utgiver: ALMA MATER Forlag AS
Språk:  nor
PublID: r98010650
StatKat: f

74
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Forf:  Matre, Hugo P.
Tittel: Gjennomskjæring av kvantitative eiertilpasninger -
     tre høyesterettsdommer
År:   1998-12-02
Konfer: Seminar om skatterettslig gjennomskjæring
Sted:  Adv.firma Schjødt, Bergen
Språk:  nor
PublID: r99007821
StatKat: f

75
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Forf:  Matre, Hugo P.
Tittel: Kommentarer til eksamensoppgave (rettskildelære)
Tidskr: Injuria
Red:   Løkken, Norunn H.
År:   1998
Hefte:  3
Side(r): 57-61
Utgiver: Juristforeningen i Bergen
UtgSted: Bergen
Språk:  nor
PublID: r99000177
StatKat: f

76
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Forf:  Matre, Hugo P.
Tittel: Rimelige lån i arbeidsforhold
Tidskr: STAT, POLITIKK OG FOLKESTYRE Festskrift til Per Stavang på
     70-årsdagen 19. februar 1998
Red:   Doublet, David R.
Red:   Krüger, Kai
Red:   Strandbakken, Asbjørn
ISBN:  82-419-0234-4
År:   1998
Side(r): 561-566
Utgiver: ALMA MATER Forlag AS
Språk:  nor
PublID: r98010647
StatKat: f

77
PublKat: A18 (Artikkel i fagtidsskrift, bransjetidsskrift)
Instit: Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Forf:  Matre, Hugo P.
     UiB, Det juridiske fakultet
Tittel: Rimelige lån i arbeidsforhold
Tidskr: Revisjon og regnskap
ISSN:  0332-7795
År:   1998
Hefte:  5
Side(r): 19-22
Språk:  nor
PublID: r99002483
StatKat: f

78
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Forf:  Matre, Hugo P.
Tittel: Tilleggsskatt - utvalgte emner fra Riksrevisjonens Dokument nr. 3:7
År:   1998-09-25
Konfer: Ligningsutvalgets 27. ordinære landsmøte
Sted:  Bergen
Språk:  nor
PublID: r99007811
StatKat: f

79
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Forf:  Mæland, Henry John
Tittel: Demonstrasjoner og politiet
Tidskr: STAT, POLITIKK OG FOLKESTYRE Festskrift til Per Stavang på
     70-årsdagen 19. februar 1998
Red:   Doublet, David R.
Red:   Krüger, Kai
Red:   Strandbakken, Asbjørn
ISBN:  82-419-0234-4
År:   1998
Side(r): 467-484
Utgiver: ALMA MATER Forlag AS
Språk:  nor
PublID: r98010597
StatKat: f

80
PublKat: B01 (Faglig bok, rapport m.v. utgitt på forlag (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Forf:  Mæland, Henry John
Tittel: Politirett
Red:   Mæland, Henry John
Red:   Auglend, Ragnar L.
Red:   Røsandhaug, Knut
ISBN:  82-417-0744-4
År:   1998
Side(r): 646 s.+ 101 s.
Utgiver: ad notam Gyldendal
Språk:  nor
PublID: r98010662
StatKat: f

81
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Forf:  Nagel, Anne Hilde
Tittel: Desentralisering og deltakelse under eneveldet En rettssaks avgjørende
     betydning på 1760-tallet
Tidskr: STAT, POLITIKK OG FOLKESTYRE Festskrift til Per Stavang på
     70-årsdagen 19. februar 1998
Red:   Doublet, David R.
Red:   Krüger, Kai
Red:   Strandbakken, Asbjørn
ISBN:  82-419-0234-4
År:   1998
Side(r): 325-338
Utgiver: ALMA MATER Forlag AS
Språk:  nor
PublID: r98010591
StatKat: f

82
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Forf:  Nordtveit, Ernst
Tittel: Om arealplaner og særlege råderettar over fast eigedom
Tidskr: Kart og Plan. Eiendom - arealjuss. Festskrift til professor
     dr.juris Torgeir Austenå 70 år
Red:   Balle, Gunnar
ISSN:  0047-3278
År:   1998
Hefte:  nr. 3 1
Side(r): 145-151
Utgiver: Universitetsforlaget
Språk:  nno
PublID: r98010729
StatKat: f

83
PublKat: D01 (Invitert foredrag ved vit. konf. med publisert artikkel (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Forf:  Nordtveit, Ernst
Tittel: "Registration of properties in strata (in 3D)"
År:   1998
Utgiver: International Federation of Surveyors (FIG).
Konfer: International seminar on G.I.S./L.I.S.
Sted:  Thessaloniki, Hellas
Språk:  eng
PublID: r98010554
StatKat: f

84
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Forf:  Nordtveit, Ernst
Tittel: Staten sin rett til naturforekomstar på privat grunn
Tidskr: STAT, POLITIKK OG FOLKESTYRE Festskrift til Per Stavang på
     70-årsdagen 19. februar 1998
Red:   Doublet, David R.
Red:   Krüger, Kai
Red:   Strandbakken, Asbjørn
ISBN:  82-419-0234-4
År:   1998
Side(r): 749-776
Utgiver: ALMA MATER Forlag AS
Språk:  nno
PublID: r98010655
StatKat: f

85
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Forf:  Nygaard, Nils
Tittel: Bilansvar, promillekjøring og EØS, Rt. 1997 s. 149
Tidskr: STAT, POLITIKK OG FOLKESTYRE Festskrift til Per Stavang på
     70-årsdagen 19. februar 1998
Red:   Doublet, David R.
Red:   Krüger, Kai
Red:   Strandbakken, Asbjørn
ISBN:  82-419-0234-4
År:   1998
Side(r): 821-843
Utgiver: ALMA MATER Forlag AS
Språk:  nor
PublID: r98010659
StatKat: f

86
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Forf:  Nygaard, Nils
Tittel: Erstatningsretten. Knut S. Selmer og Nils Nygaard; ved Nils Nygaard
Tidskr: Knophs oversikt over Norges rett, 11. utg.
Red:   Lilleholt, Kåre
ISBN:  82-00-22935-1
År:   1998
Side(r): 456-477
Utgiver: Universitetsforlaget
Språk:  nor
PublID: r98010740
StatKat: f

87
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Forf:  Nygaard, Nils
Tittel: Friluftslova § 9 femte ledd. Ansvar for dyr i utmark
Tidskr: Kart og Plan. Eiendom - arealjuss. Festskrift til professor
     dr.juris Torgeir Austenå 70 år
Red:   Balle, Gunnar
ISSN:  0047-3278
År:   1998
Hefte:  nr. 3 1
Side(r): 185-191
Utgiver: Universitetsforlaget
Språk:  nno
PublID: r98010728
StatKat: f

88
PublKat: A03 (Artikkel i nordisk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Forf:  Nygaard, Nils
Tittel: Merknader til fire høgsterettsdommar om personskade
Tidskr: Lov og rett
Red:   Kjønstad, Asbjørn
ISSN:  0024-6980
År:   1998
Hefte:  4, 1998
Side(r): 195-225
Utgiver: Universitetsforlaget
Språk:  nno
PublID: r98010686
StatKat: f

89
PublKat: B01 (Faglig bok, rapport m.v. utgitt på forlag (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Forf:  Nygaard, Nils
Medforf: Holgersen, Gudrun
Tittel: Trygderettslige emner
ISBN:  82-419-0238-7
År:   1998
Side(r): 11-125
Utgiver: Alma Mater
Språk:  nno
PublID: r98010735
StatKat: f

90
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Forf:  Pind, Morten
Tittel: Påkostninger på leid husrom
Tidskr: STAT, POLITIKK OG FOLKESTYRE Festskrift til Per Stavang på
     70-årsdagen 19. februar 1998
Red:   Doublet, David R.
Red:   Krüger, Kai
Red:   Strandbakken, Asbjørn
ISBN:  82-419-0234-4
År:   1998
Side(r): 777-797
Utgiver: ALMA MATER Forlag AS
Språk:  nor
PublID: r98010656
StatKat: f

91
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Forf:  Roxström, Erik
Tittel: Klagebehandlingen innen Torturkomiteen
Tidskr: Innvandringspolitikk og utlendingslov - samtidens klagemur
Red:   Heiberg, Turid
ISBN:  82-7674-439-7
År:   1998
Side(r): 155-166
Utgiver: Fagbokforlaget
Språk:  nor
PublID: r99000161
StatKat: a

92
PublKat: B01 (Faglig bok, rapport m.v. utgitt på forlag (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Forf:  Røsandhaug, Knut
Medforf: Mæland, Henry John
Medforf: Auglend, Ragnar L.
Tittel: Politirett
Red:   Mæland, Henry John
Red:   Auglend, Ragnar L.
Red:   Røsandhaug, Knut
ISBN:  82-417-0744-4
År:   1998
Side(r): 194 s. + 101 s.
Utgiver: ad notam Gyldendal
Språk:  nor
PublID: r98010663
StatKat: f

93
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Forf:  Stavang, Per
Tittel: Forfatningsretten. Torkel Opsahl; ved Per Stavang
Tidskr: Knophs oversikt over Norges rett, 11. utg.
Red:   Lilleholt, Kåre
ISBN:  82-00-22935-1
År:   1998
Side(r): 50-89
Utgiver: Universitetsforlaget
Språk:  nor
PublID: r98010737
StatKat: f

94
PublKat: B01 (Faglig bok, rapport m.v. utgitt på forlag (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Forf:  Stavang, Per
Tittel: Parlamentarisme og folkestyre 3. utg.
ISBN:  82-419-0243-3
År:   1998
Side(r): 225s.
Utgiver: Alma Mater forlag AS
UtgSted: Bergen
Språk:  nno
PublID: r99001934
StatKat: f

95
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Forf:  Strandbakken, Asbjørn
Tittel: Forslag om opprettelse av et "Kriminalitetsofferfond"
Tidskr: STAT, POLITIKK OG FOLKESTYRE Festskrift til Per Stavang på
     70-årsdagen 19. februar 1998
Red:   Doublet, David R.
Red:   Krüger, Kai
Red:   Strandbakken, Asbjørn
ISBN:  82-419-0234-4
År:   1998
Side(r): 695-698
Utgiver: ALMA MATER Forlag AS
Språk:  nor
PublID: r98010651
StatKat: f

96
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Forf:  Strandbakken, Asbjørn
Tittel: Frifunnet for straff - idømt erstatningsansvar
     Om beviskravet i straffesaker og sivile saker
Tidskr: Lov og Rett
Red:   Kjønstad, Asbjørn
ISSN:  0024-6980
År:   1998
Hefte:  9
Side(r): 540-552
Utgiver: Universitetsforlaget
Språk:  nor
PublID: r98029743
StatKat: f

97
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Forf:  Strandbakken, Asbjørn
Medforf: Doublet, David R.
Medforf: Krüger, Kai
Tittel: Omtale av Per Stavang
Tidskr: STAT, POLITIKK OG FOLKESTYRE Festskrift til Per Stavang på
     70-årsdagen 19. februar 1998
Red:   Strandbakken, Asbjørn
Red:   Doublet, David R.
Red:   Krüger, Kai
ISBN:  82-419-0234-4
År:   1998
Side(r): 11-14
Utgiver: ALMA MATER Forlag AS
Språk:  nno
PublID: r98010585
StatKat: f

98
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Forf:  Sæbø, Rune
Tittel: Noen synspunkter på etablerte kontraktsmessige posisjoners vern mot ti
     lbakevirkende lovgivning
Tidskr: STAT, POLITIKK OG FOLKESTYRE Festskrift til Per Stavang på
     70-årsdagen 19. februar 1998
Red:   Doublet, David R.
Red:   Krüger, Kai
Red:   Strandbakken, Asbjørn
ISBN:  82-419-0234-4
År:   1998
Side(r): 339-351
Utgiver: ALMA MATER Forlag AS
Språk:  nor
PublID: r98010592
StatKat: f

99
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Forf:  Søvig, Karl Harald
Tittel: Grunnloven § 96 og overtredelsesgebyr etter kringkastingsloven
Tidskr: STAT, POLITIKK OG FOLKESTYRE Festskrift til Per Stavang på
     70-årsdagen 19. februar 1998
Red:   Doublet, David R.
Red:   Krüger, Kai
Red:   Strandbakken, Asbjørn
ISBN:  82-419-0234-4
År:   1998
Side(r): 353-368
Utgiver: ALMA MATER Forlag AS
Språk:  nor
PublID: r98010593
StatKat: f

100
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Forf:  Tande, Knut M.
Tittel: Om forfallstidspunkt for erstatningskrav utenfor kontraktforhold
Tidskr: STAT, POLITIKK OG FOLKESTYRE Festskrift til Per Stavang på
     70-årsdagen 19. februar 1998
Red:   Doublet, David R.
Red:   Krüger, Kai
Red:   Strandbakken, Asbjørn
ISBN:  82-419-0234-4
År:   1998
Side(r): 845-855
Utgiver: ALMA MATER Forlag AS
Språk:  nor
PublID: r98010660
StatKat: f

101
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Forf:  Torvund, Atle
Tittel: Frifinning for straff ved overskridelse av grensene for nødrett
Tidskr: STAT, POLITIKK OG FOLKESTYRE Festskrift til Per Stavang på
     70-årsdagen 19. februar 1998
Red:   Doublet, David R.
Red:   Krüger, Kai
Red:   Strandbakken, Asbjørn
ISBN:  82-419-0234-4
År:   1998
Side(r): 699-720
Utgiver: ALMA MATER Forlag AS
Språk:  nor
PublID: r98010652
StatKat: f

102
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Forf:  Wiig, Søren
Tittel: Minoritetsaksjonærer med bestemmende innflytelse? Aksjelovens konsernb
     egrep
Tidskr: STAT, POLITIKK OG FOLKESTYRE Festskrift til Per Stavang på
     70-årsdagen 1998
Red:   Doublet, David R.
Red:   Krüger, Kai
Red:   Strandbakken, Asbjørn
ISBN:  82-419-0234-4
År:   1998
Side(r): 813-820
Utgiver: ALMA MATER Forlag AS
Språk:  nor
PublID: r98010658
StatKat: f


<- forrigeinnholdneste ->