Det historisk-filosofiske fakultet

Senter for vitskapsteori

Produksjonsdato : 2001-01-23
Katalogtype: Fullformat.

1
PublKat: B01 (Faglig bok, rapport m.v. utgitt på forlag (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Senter for vitskapsteori
Forf:  Bengtsson, Jan
Medforf: Molander, Anders
     UiB, Senter for vitskapsteori
Tittel: Den svenske sociologins fødelse. Historiska samtal med Torgny Segerste
     dt, Bertil Pfannenstill og Edmund Dahlstrøm.
År:   1998
Utgiver: Daidalos
Språk:  swe
PublID: r99005044
LokalK: A

2
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Senter for vitskapsteori
Forf:  Buhl Mortensen, L.
     UiB, Senter for vitskapsteori
Medforf: Welin, S
Tittel: The ethics of doing policy relevant science: The precautionary princip
     le and the significance of non-significant results
Tidskr: Science and Engineering Ethics
År:   1998
Volum:  4
Side(r): 401-412
Språk:  eng
PublID: r99005060

3
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Senter for vitskapsteori
Forf:  Evans, Tordis Dalland
     UiB, Senter for vitskapsteori
Tittel: Genetikk og adferd
Tidskr: Innføring i psykologi
Red:   Raaheim, K.
Red:   Nielsen, G.H.
År:   1998
Side(r): 123-150
Utgiver: Cappelen Academika
Språk:  nor
PublID: r99005047
LokalK: N

4
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Senter for vitskapsteori
Forf:  Evans, Tordis Dalland
     UiB, Senter for vitskapsteori
Tittel: Genetikk og adferd
Tidskr: Innføring i psykologi
Red:   Raaheim, K.
Red:   Nielsen, G.H.
År:   1998
Side(r): 319-361
Utgiver: Cappelen Academika
Språk:  nor
PublID: r99005048
LokalK: N

5
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Senter for vitskapsteori
Forf:  Evans, Tordis Dalland
     UiB, Senter for vitskapsteori
Tittel: Genetikk og adferd
Tidskr: Innføring i psykologi
Red:   Raaheim, K.
Red:   Nielsen, G.H.
År:   1998
Side(r): 363-380
Utgiver: Cappelen Academika
Språk:  nor
PublID: r99005049
LokalK: N

6
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Senter for vitskapsteori
Forf:  Evans, Tordis Dalland
     UiB, Senter for vitskapsteori
Tittel: Nervesystemet og hjernen
Tidskr: Innføring i psykologi
Red:   Raaheim, K.
Red:   Nielsen, G.H.
År:   1998
Side(r): 106-122
Utgiver: Cappelen Academika
Språk:  nor
PublID: r99005046
LokalK: N

7
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Senter for vitskapsteori
Forf:  Fjelland, Ragnar
     UiB, Senter for vitskapsteori
Tittel: From Evolutionary Epistemology to the Life World a priori
Tidskr: Nature and Lifeworld
Red:   Bengt-Pedersen, C.
Red:   Thomasen, N.
År:   1998
Side(r): 39-58
Utgiver: Odense University Press
Språk:  eng
PublID: r99005051
LokalK: A

8
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Senter for vitskapsteori
Forf:  Fjelland, Ragnar
     UiB, Senter for vitskapsteori
Tittel: Humaniora og naturvitenskap: C.P. Snows "to kulturer" i dagens situasj
     on.
Tidskr: Myter og humaniora
Red:   Haug, K.E.
Red:   Mæhlum, B.
År:   1998
Side(r): 14-26
Utgiver: Sypress forlag
Språk:  nor
PublID: r99005050
LokalK: N

9
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Senter for vitskapsteori
Forf:  Fjelland, Ragnar
     UiB, Senter for vitskapsteori
Tittel: Kan genomprosjektet forklare mennesket?
Tidskr: Genteknologi og det menneskelege
Red:   Haarr, L.
Red:   Helland, D.E.
År:   1998
Side(r): 79-89
Utgiver: Alma Mater
Språk:  nor
PublID: r99005054
LokalK: N

10
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Senter for vitskapsteori
Forf:  Fjelland, Ragnar
     UiB, Senter for vitskapsteori
Tittel: Utsagn, begreper og logiske systemer
Tidskr: Matematikk 1 for allmennlærerutdanningen
Red:   Tufteland, G.
År:   1998
Side(r): 1-27
Utgiver: Universitetsforlaget
Språk:  nor
PublID: r99005053
LokalK: N

11
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Senter for vitskapsteori
Forf:  Fjelland, Ragnar
     UiB, Senter for vitskapsteori
Tittel: Vitenskapskrig på norsk jord?
Tidskr: Fra Fysikkens Verden
År:   1998
Volum:  1
Side(r): 23-24
Språk:  nor
PublID: r99005061
LokalK: N

12
PublKat: C13 (Doktoravhandling)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Senter for vitskapsteori
Forf:  Forland, Astrid
     HiS, Avdeling for humanistiske fag
Tittel: Negotiating Supranational Rules. The Genesis of the International
     Atomic Energy Agency Safeguards System
Serie:  Dr.art
År:   1998-03-14
Side(r): 410 s.
Tilgang: Universitetsbiblioteket i Bergen - Byttekontoret
Emneord: nuclear safeguards, nuclear policy, disarmament, nuclear
     non-proliferation
SamNor: http://www.fou.uib.no/drgrad/1998/533001/
URL:   http://www.uib.no/info/dr_grad/98/mars/forland.html
Språk:  eng
PublID: r98029383
StatKat: a
LokalK: N

13
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Senter for vitskapsteori
Forf:  Gilje, Nils
     UiB, Senter for vitskapsteori
Tittel: Pedagogisk filosofi som forutsetningsanalyse
Tidskr: Pedagogisk filosofi
Red:   Stensmo, Krister
År:   1998
Side(r): 2-12
Utgiver: Fagbokforlaget
Språk:  nor
PublID: r99005059
LokalK: N

14
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Senter for vitskapsteori
Forf:  Gilje, Nils
     UiB, Senter for vitskapsteori
Tittel: Renessansens menneskebilde og naturoppfatning
Tidskr: Det europeiske menneske
Red:   Bagge, Sverre
År:   1998
Side(r): 131-156
Utgiver: Notam Gyldendal
Språk:  nor
PublID: r99005058
LokalK: N

15
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Senter for vitskapsteori
Forf:  Jansen, Eystein
     UiB, Geologisk institutt
Medforf: Mortensen, Lene Buhl
     UiB, Senter for vitskapsteori
Tittel: Drivhuseffekt, forskeransvar og førevar prinsippet
År:   1998-03-19
Konfer: Realfagsdag
Sted:  Bergen, Det Akademiske Kvarter
PublID: r99011964
StatKat: f
LokalK: N

16
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Senter for vitskapsteori
Forf:  Skirbekk, G.
     UiB, Senter for vitskapsteori
Tittel: Crisis in the Humanities
Tidskr: Journal of East China Normal University
Red:   Ruiquan, Gao
År:   1998
Volum:  3
Språk:  chi
PublID: r99005062

17
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Senter for vitskapsteori
Forf:  Skirbekk, G.
     UiB, Senter for vitskapsteori
Tittel: vitenskapsteoretiske oppgåver vidare framover, sett frå SVT
Serie:  Arbeidsnotat
ISSN:  0804-2519
ISBN:  82-7733-028-9
År:   1998
Hefte:  8
Utgiver: Senter for vitskapsteori
Tilgang: SVT, allegt. 32, 5020 Bergen
Språk:  nno
PublID: r99005065
StatKat: f
LokalK: N

18
PublKat: A17 (Artikkel i populærvitenskapelig tidsskrift)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Senter for vitskapsteori
Forf:  Skirbekk, Gunnar
     UiB, Senter for vitskapsteori
Tittel: Kva forstår vi med eit fleirkulturelt samfunn?
Tidskr: Syn og Segn
År:   1998
Volum:  4
Side(r): 296-313
Språk:  nno
PublID: r99005069
StatKat: f
LokalK: N

19
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Senter for vitskapsteori
Forf:  Skirbekk, Gunnar
     UiB, Senter for vitskapsteori
Tittel: Landro på Voss
Tidskr: Bergens Tidende
År:   1998-09-22
Språk:  nno
PublID: r99005072
LokalK: N

20
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Senter for vitskapsteori
Forf:  Skirbekk, Gunnar
     UiB, Senter for vitskapsteori
Tittel: Livssynsfaget - kven fekk uttale seg?
Tidskr: Aftenposten
År:   1998-08-07
Språk:  nno
PublID: r99005071
LokalK: N

21
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Senter for vitskapsteori
Forf:  Skirbekk, Gunnar
     UiB, Senter for vitskapsteori
Tittel: Modernitet - eit tvetydig prosjekt
Tidskr: Stemmer i tiden
Red:   Kolstad, Hans
År:   1998
Side(r): 178-195
Utgiver: Aschehoug
Språk:  nno
PublID: r99005068
LokalK: N

22
PublKat: B01 (Faglig bok, rapport m.v. utgitt på forlag (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Senter for vitskapsteori
Forf:  Skirbekk, Gunnar
     UiB, Senter for vitskapsteori
Tittel: Nihilisme
År:   1998
Side(r): 120 s.
Utgiver: Pax
Språk:  nno
PublID: r99005067
LokalK: N

23
PublKat: B01 (Faglig bok, rapport m.v. utgitt på forlag (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Senter for vitskapsteori
Forf:  Skirbekk, Gunnar
     UiB, Senter for vitskapsteori
Tittel: Vit og vitskap. Postmodernistisk ordbok om modernitetens babelske forv
     irring.
År:   1998
Side(r): 140 s.
Utgiver: Fagbokforlaget
Språk:  nno
PublID: r99005066
LokalK: N

24
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Senter for vitskapsteori
Forf:  Strand, Roger
     UiB, Senter for vitskapsteori
Tittel: Teoretisk metodologi i biokjemi
Tidskr: NBS-nytt: Tidsskrift for biokjemi
År:   1998
Volum:  4
Språk:  nor
PublID: r99005070
LokalK: N

25
PublKat: B01 (Faglig bok, rapport m.v. utgitt på forlag (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Senter for vitskapsteori
Forf:  Strand, Roger
     UiB, Senter for vitskapsteori
Tittel: Theoretical Methodology in Biochemistry
ISBN:  82-91851-02-6
År:   1998
Utgiver: Megaloceros
Språk:  eng
PublID: r99005045
LokalK: N


<- forrigeinnholdneste ->