Det historisk-filosofiske fakultet

Senter for kvinne- og kjønnsforskning

Produksjonsdato : 2001-01-23
Katalogtype: Fullformat.

1
PublKat: C13 (Doktoravhandling)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Senter for kvinne- og kjønnsforskning
Forf:  Johansen, Hanne Marie
     UiB, Universitetsbiblioteket i Bergen
Tittel: Separasjon og skilsmisse i Norge, 1536-1909: En familie- og rettshisto
     risk studie
Serie:  Dr.art
År:   1998-03-21
Side(r): 463 s.
Tilgang: Universitetsbiblioteket i Bergen - Byttekontoret
Emneord: ekteskap,   ekteskapsrett, familierett,  separasjon, skilsmisse,
     rettshistorie, Norge, nyere tid
SamNor: http://www.fou.uib.no/drgrad/1998/532001/
URL:   http://www.uib.no/info/dr_grad/98/mars/johansen/johansen.html
Språk:  eng
PublID: r99015349
StatKat: f
LokalK: N

2
PublKat: A17 (Artikkel i populærvitenskapelig tidsskrift)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Senter for kvinne- og kjønnsforskning
Forf:  Johnsen, Ole
     UiB, Senter for kvinne- og kjønnsforskning
Tittel: Bagdad ved bukta. Inntrykk frå Homoland ved Stillehavet
Tidskr: Syn & segn
ISSN:  0039-7717
ISBN:  82-521-5236-8
År:   1998
Hefte:  3
Side(r): 196 - 204
Språk:  nno
PublID: r00001575
StatKat: a


<- forrigeinnholdneste ->