Det historisk-filosofiske fakultet

Senter for europeiske kulturstudier

Produksjonsdato : 2001-01-23
Katalogtype: Fullformat.

1
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Senter for europeiske kulturstudier
Forf:  Johannesen, Georg
     UiB, Senter for europeiske kulturstudier
Medforf: Gentikow, Barbara
     UiB, Institutt for medievitenskap, Humanvit. seksjon
Tittel: Den forbudte boka
År:   1998-04-23
Sted:  Den internasjonale bokdagen, Trondheim
Språk:  nor
PublID: r98029344
StatKat: f
LokalK: Ns

2
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Senter for europeiske kulturstudier
Forf:  Meyer, Siri
     UiB, Senter for europeiske kulturstudier
Tittel: Det før-modernes hjemkomst i de postmoderne. Om kjærlighet og kommunit
     arisme.
Tidskr: Det europeiske menneske. Individoppfatninger fra middelalde
     ren til i dag.
Red:   Bagge, Sverre
År:   1998
Utgiver: Oslo
Emneord: postmoderne, kjærlighet, kommunitarisme, før-moderne
Språk:  nor
PublID: r99007133
LokalK: N

3
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Senter for europeiske kulturstudier
Forf:  Meyer, Siri
     UiB, Senter for europeiske kulturstudier
Tittel: Kultur i refleksjonen tid. Siri Meyer i samtale med Knut Ågotnes.
Tidskr: Talemøte
Red:   Molven, Frode
År:   1998
Utgiver: Det norske samlaget, Oslo
Emneord: kultur, refleksjon
Språk:  nor
PublID: r99007134
LokalK: N

4
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Senter for europeiske kulturstudier
Forf:  Meyer, Siri
     UiB, Senter for europeiske kulturstudier
Tittel: Kvinnelighet som form og forsvinning
Tidskr: Utstillingskatalog for Marianne Blankenborg
År:   1998
Utgiver: Oslo
Emneord: utstilling, Marianne Blankenborg, fotografi, foto, kunst
Språk:  nor
PublID: r99007135
LokalK: N

5
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Senter for europeiske kulturstudier
Forf:  Meyer, Siri
     UiB, Senter for europeiske kulturstudier
Tittel: Makt og avmakt
Tidskr: Morgenbladet
År:   1998-05-22
Utgiver: Oslo
Emneord: makt
Språk:  nor
PublID: r99007128
LokalK: N

6
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Senter for europeiske kulturstudier
Forf:  Meyer, Siri
     UiB, Senter for europeiske kulturstudier
Tittel: Når nye verdner åpnes
Tidskr: Morgenbladet
År:   1998-07-31
Utgiver: Oslo
Språk:  nor
PublID: r99007131
LokalK: N

7
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Senter for europeiske kulturstudier
Forf:  Meyer, Siri
     UiB, Senter for europeiske kulturstudier
Tittel: Tverrvitenskapelig forskning i humanvitenskapene
Tidskr: Nytt Norsk Tidsskrift
År:   1998
Hefte:  3
Utgiver: Universitetsforlaget, Oslo
Emneord: tverrfaglig forskning, humanvitenskap
Språk:  nor
PublID: r99007129
LokalK: N


<- forrigeinnholdneste ->