Det historisk-filosofiske fakultet

LiLi, Seksjon for allmenn litteraturvitenskap

Produksjonsdato : 2001-01-23
Katalogtype: Fullformat.

1
PublKat: B01 (Faglig bok, rapport m.v. utgitt på forlag (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, LiLi, Seksjon for allmenn litteraturvitenskap
Forf:  Aadland, Erling
     UiB, Seksjon for allmenn litteraturvitenskap
Tittel: And the Moon is High, noen forsøk på å lese Bob Dylan
ISBN:  82-90477-40-6
År:   1998
Side(r): 157 s.
Utgiver: Ariadne forlag
Språk:  dan
PublID: r98027949
StatKat: f

2
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, LiLi, Seksjon for allmenn litteraturvitenskap
Forf:  Aadland, Erling
     UiB, Seksjon for allmenn litteraturvitenskap
Tittel: Før, nå og etterpå, en litteraturteoretisk rapport
Tidskr: Lyrikk og lyrikklesning. Rapporter
Red:   Karlsen, Ole
ISBN:  82-456-0550-6
År:   1998
Side(r): 23-79
Utgiver: Landslaget for norskundervisning, Cappelen akademiske forlag
Språk:  nor
PublID: r98027947
StatKat: f
LokalK: N

3
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, LiLi, Seksjon for allmenn litteraturvitenskap
Forf:  Aadland, Erling
     UiB, Seksjon for allmenn litteraturvitenskap
Tittel: Om essayets død Ð og litt om Jon Fosse
Tidskr: Og ordet ble ord
Red:   Larsen, Dag
Red:   Ruste, Arne
ISBN:  82-03-17836-7
År:   1998
Side(r): 19-35
Utgiver: Aschehoug
Språk:  dan
PublID: r98027948
StatKat: f
LokalK: N

4
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, LiLi, Seksjon for allmenn litteraturvitenskap
Forf:  Armstrong, Charles
     UiB, Seksjon for allmenn litteraturvitenskap
Tittel: The Deferences of Friendship: Between Poetry and Prayer in Coleridges
     Conversation Poems.
År:   1998-07-23
Konfer: Coleridge Summer Conference
Sted:  Cannington, England
Språk:  eng
PublID: r99009264
StatKat: f
LokalK: s

5
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, LiLi, Seksjon for allmenn litteraturvitenskap
Forf:  Buvik, Per
     UiB, Seksjon for allmenn litteraturvitenskap
Tittel: Fin-de-siècle; fin-de-race! On the cultural pathology of Max Nordau.
Tidskr: Rhetoric
Red:   Kittang, Atle
År:   1998
Språk:  eng
PublID: r99000855

6
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, LiLi, Seksjon for allmenn litteraturvitenskap
Forf:  Buvik, Per
     UiB, Seksjon for allmenn litteraturvitenskap
Tittel: For gud og fedreland (kronikk om den franske dikteren Charles Péguy,
     med vekt på Hans Aaraas' norske gjendiktning De uskyldige barns
     mysterium
Tidskr: Bergens Tidende
År:   1998-04-21
Språk:  nor
PublID: r99000857
StatKat: f
LokalK: N

7
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, LiLi, Seksjon for allmenn litteraturvitenskap
Forf:  Buvik, Per
     UiB, Seksjon for allmenn litteraturvitenskap
Tittel: Geni og galskap. Om Foucault, Nietzsche og Bataille.
Tidskr: Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift
ISSN:  0809-2044
År:   1998
Hefte:  2/98
Side(r): 103-118
Språk:  nor
PublID: r99000853
LokalK: N

8
PublKat: B01 (Faglig bok, rapport m.v. utgitt på forlag (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, LiLi, Seksjon for allmenn litteraturvitenskap
Forf:  Buvik, Per
     UiB, Seksjon for allmenn litteraturvitenskap
Tittel: Georges Bataille
ISBN:  82-05-25362-5
År:   1998
Side(r): 139 s.
Utgiver: Gyldendal Norsk Forlag
Språk:  nor
PublID: r99000852
LokalK: N

9
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, LiLi, Seksjon for allmenn litteraturvitenskap
Forf:  Buvik, Per
     UiB, Seksjon for allmenn litteraturvitenskap
Tittel: Hvem skal ha undervisningskompetanse i norsk?
Tidskr: Norsklæreren
ISSN:  0332-7264
År:   1998
Hefte:  5
Side(r): 36-37
Språk:  nor
PublID: r99001199
StatKat: f
LokalK: N

10
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, LiLi, Seksjon for allmenn litteraturvitenskap
Forf:  Buvik, Per
     UiB, Seksjon for allmenn litteraturvitenskap
Tittel: Hvor er engasjementet? (Innlegg om fraværet av debatt i forbindelse
     med rektor- og dekanvalg ved UiB
Tidskr: På Høyden
År:   1998-08-26
Språk:  nor
PublID: r99000861
StatKat: f
LokalK: N

11
PublKat: A18 (Artikkel i fagtidsskrift, bransjetidsskrift)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, LiLi, Seksjon for allmenn litteraturvitenskap
Forf:  Buvik, Per
     UiB, Seksjon for allmenn litteraturvitenskap
Tittel: Hvorfor så stor i kjeften, Daniel Apollon?
Tidskr: Forskerforum
ISSN:  0800-1715
År:   1998
Hefte:  10
Språk:  nor
PublID: r99001197
StatKat: f
LokalK: N

12
PublKat: X15 (Deltagelse i radio/TV-program av faglig/populærvitenskapelig karakter)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, LiLi, Seksjon for allmenn litteraturvitenskap
Forf:  Buvik, Per
     UiB, Seksjon for allmenn litteraturvitenskap
Tittel: Intervju i anledning Jan Olav Gatlands oversettelse av Joris-Karl Huys
     mans' roman A rebours (1884): Mot strømmen
År:   1998-11-16
Sted:  Radio Nova/Studentradioen i Oslo
Språk:  nor
PublID: r99000864
LokalK: N

13
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, LiLi, Seksjon for allmenn litteraturvitenskap
Forf:  Buvik, Per
     UiB, Seksjon for allmenn litteraturvitenskap
Tittel: Intervju om pornografi
Tidskr: Dagbladet
År:   1998-08-20
Språk:  nor
PublID: r99000863
LokalK: N

14
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, LiLi, Seksjon for allmenn litteraturvitenskap
Forf:  Buvik, Per
     UiB, Seksjon for allmenn litteraturvitenskap
Tittel: Kunst og fremskritt(replikk til Øystein Hauges anmeldelse av maleren Ø
     rnulf Opdahls festspillutstilling i Bergens Kunstforening
Tidskr: BT
År:   1998-05-28
Språk:  nor
PublID: r99000859
LokalK: N

15
PublKat: A24 (Kapittel i annen faglig bok utgitt på forlag)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, LiLi, Seksjon for allmenn litteraturvitenskap
Forf:  Buvik, Per
     UiB
Tittel: Kunsten, kjønnet og kvinnen. Om Ibsens Når vi døde vågner
Tidskr: Livet på likstrå. Henrik Ibsens Når vi døde vågner(1899).
     En antologi.
Red:   Wærp, Lisbeth Pettersen
ISBN:  82-456-0583-2
År:   1998
Side(r): 179 - 201
Utgiver: Cappelen Akademiske Forlag
UtgSted: Oslo
Språk:  nor
PublID: r00003297
StatKat: f

16
PublKat: X15 (Deltagelse i radio/TV-program av faglig/populærvitenskapelig karakter)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, LiLi, Seksjon for allmenn litteraturvitenskap
Forf:  Buvik, Per
     UiB, Seksjon for allmenn litteraturvitenskap
Tittel: Samtale om pornografi
År:   1998-08-06
Sted:  NRK2/"Wok"
Språk:  nor
PublID: r99000860
LokalK: N

17
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, LiLi, Seksjon for allmenn litteraturvitenskap
Forf:  Buvik, Per
     UiB, Seksjon for allmenn litteraturvitenskap
Tittel: Stil og erotikk. Om dekadansen.
Tidskr: Nye tilbakeblikk. Artikler om litteraturhistoriske hovedbeg
     reper.
Red:   Dvergsdal, Alvhild
ISBN:  82-456-0226-0
År:   1998
Side(r): 169-182
Utgiver: Cappelen Akademisk Forlag
Språk:  nor
PublID: r99000854
LokalK: N

18
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, LiLi, Seksjon for allmenn litteraturvitenskap
Forf:  Buvik, Per
     UiB, Seksjon for allmenn litteraturvitenskap
Tittel: Studenter og vekttall
Tidskr: Dagbladet
År:   1998-04-27
Språk:  nor
PublID: r99000858
LokalK: N

19
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, LiLi, Seksjon for allmenn litteraturvitenskap
Forf:  Hagen, Erik Bjerck
     UiB, Seksjon for allmenn litteraturvitenskap
Tittel: Adorno og litteraturvitenskapen
Tidskr: Vinduet
År:   1998
Språk:  nor
PublID: r98030769
StatKat: f
LokalK: N

20
PublKat: A03 (Artikkel i nordisk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, LiLi, Seksjon for allmenn litteraturvitenskap
Forf:  Hagen, Erik Bjerck
     UiB, Seksjon for allmenn litteraturvitenskap
Tittel: Dekonstruksjon og retorikk: Om Brian Vickers kritikk av Paul de Man
Tidskr: Rhetorica Scandinavica
ISSN:  1397-0534
År:   1998
Hefte:  7
Side(r): 60-70
Emneord: dekonstruksjon, retorikk, Vickers, deMan
Språk:  nor
PublID: r98026253
StatKat: f
LokalK: A

21
PublKat: A13 (Artikkel i nordisk vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, LiLi, Seksjon for allmenn litteraturvitenskap
Forf:  Hagen, Erik Bjerck
     UiB
Tittel: Duplikk til Jørgen Holmgaard
Tidskr: Rhetorica Scandinavica
ISSN:  1397-0534
År:   1998
Hefte:  8
Side(r): 64 - 65
Språk:  nor
PublID: r00003719
StatKat: f

22
PublKat: A03 (Artikkel i nordisk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, LiLi, Seksjon for allmenn litteraturvitenskap
Forf:  Hagen, Erik Bjerck
     UiB, Seksjon for allmenn litteraturvitenskap
Tittel: Ibsens forsoning eller hvorfor Rosmersholm egentlig er en politisk kom
     edie
Tidskr: Edda
År:   1998
Hefte:  3
Utgiver: Universitetsforlaget
Språk:  nor
PublID: r98030770
StatKat: f
LokalK: N

23
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, LiLi, Seksjon for allmenn litteraturvitenskap
Forf:  Hagen, Erik Bjerck
     UiB, Seksjon for allmenn litteraturvitenskap
Tittel: Kultur og ukultur i amerikansk litteraturvitenskap
Tidskr: Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift
ISSN:  0809-2044
År:   1998
Volum:  1
Hefte:  2
Side(r): 185-198
Utgiver: Universitetsforlaget
Emneord: kultur, litteraturteori, humaniora
Språk:  nor
PublID: r98026256
StatKat: f
LokalK: N

24
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, LiLi, Seksjon for allmenn litteraturvitenskap
Forf:  Hagen, Erik Bjerck
     UiB, Seksjon for allmenn litteraturvitenskap
Tittel: Om fire ulike og i litteraturvitenskapen ofte forvekslede former for r
     elativisme
Tidskr: Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift
År:   1998
Volum:  1
Hefte:  1
Side(r): 17-32
Utgiver: Universitetsforlaget
Emneord: relativisme, litteraturteori, epistemologi, etikk
Språk:  nor
PublID: r98026255
StatKat: f
LokalK: N

25
PublKat: A03 (Artikkel i nordisk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, LiLi, Seksjon for allmenn litteraturvitenskap
Forf:  Hagen, Erik Bjerck
     UiB, Seksjon for allmenn litteraturvitenskap
Tittel: På flukt fra sannhet: Om Peter Lamarque og Stein Haugom Olsens Truth,
     Fiction, and Literature
Tidskr: Nordisk Estetisk Tidskrift
ISSN:  0284-7698
År:   1998
Side(r): 19-36
Emneord: sannhet, referanse, litteraturteori, estetikk
Språk:  nor
PublID: r98026254
StatKat: f
LokalK: A

26
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, LiLi, Seksjon for allmenn litteraturvitenskap
Forf:  Hagen, Erik Bjerck
     UiB, Seksjon for allmenn litteraturvitenskap
Tittel: Språklig og tankemessig vanmakt
Tidskr: Vinduet
År:   1998
Utgiver: Gyldendal
Språk:  nor
PublID: r98030767
StatKat: f
LokalK: N

27
PublKat: A12 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift uten referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, LiLi, Seksjon for allmenn litteraturvitenskap
Forf:  Jourde, Pierre (red.)
Medforf: Buvik, Per (red.)
Tittel: Hesperis
Tidskr: Hesperis. Revue de littérature contemporaine.
År:   1998-05
Volum:  1
Hefte:  1/2
Språk:  fre
PublID: r99000856
StatKat: f

28
PublKat: A17 (Artikkel i populærvitenskapelig tidsskrift)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, LiLi, Seksjon for allmenn litteraturvitenskap
Forf:  Kittang, Atle
     UiB, Seksjon for allmenn litteraturvitenskap
Tittel: Anne Revisited 1968/1998.
Tidskr: Norsklæreren. Tidsskrift for språk og litteratur
Red:   Røskeland, Marianne
År:   1998
Hefte:  4
Side(r): 49-54
Emneord: Punktroman. Genreteori. Paal-Helge Haugen.
Språk:  nno
PublID: r98028341
StatKat: f
LokalK: NA06

29
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, LiLi, Seksjon for allmenn litteraturvitenskap
Forf:  Kittang, Atle
     UiB, Seksjon for allmenn litteraturvitenskap
Tittel: Cecilie Løveids tid eller Teateret som forvandling
Tidskr: Livsritualer. En bok om Ceclie Løveids dramatikk
Red:   Andersen, Merete Morken
År:   1998
Side(r): 83-107
Utgiver: Gyldendal Norsk Forlag
Emneord: Drama-analyse. Cecilie Løveid.
Språk:  nno
PublID: r98028337
StatKat: f
LokalK: NA05

30
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, LiLi, Seksjon for allmenn litteraturvitenskap
Forf:  Kittang, Atle
     UiB, Seksjon for allmenn litteraturvitenskap
Tittel: Dekonstruksjon og lyrikkinterpretasjon. Eksempel: Henrik Wergelands dø
     dsleie-dikt.
Tidskr: Lyrikk og lyrikklesninger. Rapporter
Red:   Karlsen, Ole
År:   1998
Side(r): 81-96
Utgiver: LNU/Cappelen Akademisk Forlag
Emneord: Lyrikkteori. Dekonstruksjon. Paul de Man. Henrik Wergeland.
Språk:  nno
PublID: r98028339
StatKat: f
LokalK: NA05

31
PublKat: A17 (Artikkel i populærvitenskapelig tidsskrift)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, LiLi, Seksjon for allmenn litteraturvitenskap
Forf:  Kittang, Atle
     UiB, Seksjon for allmenn litteraturvitenskap
Tittel: Ein trend og ein sengekamerat eller Ny oppvakning for essayet.
Tidskr: Prosa. Tidsskrift for skribenter
Red:   Toft, Mari
År:   1998
Hefte:  2
Side(r): 17-21
Emneord: Essayets teori.
Språk:  nno
PublID: r98028340
StatKat: f
LokalK: NA06

32
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, LiLi, Seksjon for allmenn litteraturvitenskap
Forf:  Kittang, Atle
     UiB, Seksjon for allmenn litteraturvitenskap
Tittel: Ettertankar om Liv Køltzows novellekunst
Tidskr: Liv Køltzow: Noveller i samling
År:   1998
Side(r): 241-247
Utgiver: Aschehoug
Språk:  nno
PublID: r98028338
StatKat: f
LokalK: NA05

33
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, LiLi, Seksjon for allmenn litteraturvitenskap
Forf:  Kittang, Atle
     UiB, Seksjon for allmenn litteraturvitenskap
Tittel: Historisk eller estetisk eller begge delar? Synspunkt på litteraturvit
     skapen etter den retoriske vendinga.
Tidskr: Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift
Red:   Hagen, Erik Bjerck
ISSN:  0809-2044
År:   1998
Volum:  1
Hefte:  1
Side(r): 33-45
Utgiver: Universitetsforlaget
Emneord: Litteraturvitenskap. Teori. Metode. Faghistorikk
Språk:  nno
PublID: r98028328
StatKat: f
LokalK: NA04

34
PublKat: B01 (Faglig bok, rapport m.v. utgitt på forlag (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, LiLi, Seksjon for allmenn litteraturvitenskap
Forf:  Kittang, Atle
     UiB, Seksjon for allmenn litteraturvitenskap
Medforf: Aarseth, Asbjørn
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Lyriske strukturer. Innføring i diktanalyse. 4. utgave -- revidert og
     utvidet.
ISBN:  8200127478
År:   1998
Side(r): 336 s.
Utgiver: Universitetsforlaget
Emneord: Lyrikkteori. Lyrikkanalyse.
Språk:  nor
PublID: r98028335
StatKat: f
LokalK: NB01

35
PublKat: B01 (Faglig bok, rapport m.v. utgitt på forlag (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, LiLi, Seksjon for allmenn litteraturvitenskap
Forf:  Kittang, Atle
     UiB, Seksjon for allmenn litteraturvitenskap
Tittel: Ord, bilete, tenking. Artiklar om fiksjonar.
Serie:  Fakkel-bok
ISBN:  82-05-25436-2
År:   1998
Side(r): 288 s.
Utgiver: Oslo: Gyldendal Norsk Forlag
Språk:  nno
PublID: r98027961
StatKat: f
LokalK: N

36
PublKat: B01 (Faglig bok, rapport m.v. utgitt på forlag (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, LiLi, Seksjon for allmenn litteraturvitenskap
Forf:  Kittang, Atle
     UiB, Seksjon for allmenn litteraturvitenskap
Tittel: Ord, bilete, tenking. Artiklar om fiksjonar.
Serie:  Fakkelbok
ISBN:  82-05-25436-2
År:   1998
Side(r): 288 s.
Utgiver: Gyldendal Norsk Forlag
Emneord: Litteraturteori. Litterær analyse. Tekst. Bilete. Fiksjon.
Språk:  nno
PublID: r98028329
StatKat: f
LokalK: NB01

37
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, LiLi, Seksjon for allmenn litteraturvitenskap
Forf:  Kittang, Atle
     UiB, Seksjon for allmenn litteraturvitenskap
Tittel: Sakprosahistorie? (Melding av Egil Børre Johnsen & Trond Berg Eriksen,
     Norsk litteraturhistorie. Sakprosa fra 1750 til 1995, Oslo: Universit
     etsforlaget, 1998.
Tidskr: Norsklæraren. Tidsskrift for språk og litteratur
Red:   Røskeland, Marianne
ISSN:  0332-7264
År:   1998
Hefte:  5
Side(r): 54-56
Utgiver: Landslaget for norskundervisning
Emneord: Sakprosa. Litteraturhistorie
Språk:  nno
PublID: r98030427
StatKat: f
LokalK: NA4


<- forrigeinnholdneste ->