Det historisk-filosofiske fakultet

IKRR, Seksjon for religionsvitenskap

Produksjonsdato : 2001-01-23
Katalogtype: Fullformat.

1
PublKat: X11 (Lydmateriale (lydbånd, plate, CD m.v.))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKRR, Seksjon for religionsvitenskap
Forf:  Dao-Vu, Dominique
     UiB, Seksjon for religionsvitenskap
Tittel: Religion og politikk i Algerie og Vietnam. (Fjernundervisning Religion
     svitskap. Lydkassett 9A)
År:   1998
Org:   Senter for etter- og vidareutdanning, Universitetet i Bergen
Sted:  Universitetets mediesenter, Universitetet i Bergen
Emneord: religion, politikk, Algerie, Vietnam, islam, romersk-katolisisme, fun
     damentalisme
URL:   http://www.uib.no/religiondelfag/
Språk:  nor
PublID: r99002980
LokalK: N

2
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKRR, Seksjon for religionsvitenskap
Forf:  Gilhus, Ingvild Sælid
     UiB, Seksjon for religionsvitenskap
Tittel: Anmeldelse: Jeppe Sinding Jensen og Luther H. Martin (red.), Rationali
     ty and the Study of Religion, Aarhus Universitetsforlag, Aarhus, 1997.
Tidskr: Chaos
Red:   Rothstein, Mikael
Red:   Natvig, Richard
ISSN:  0108-4453
ISBN:  87-7289-551-9
År:   1998
Volum:  30
Side(r): 188-190
Utgiver: Museum Tusculanum
Språk:  nor
PublID: r99006945
LokalK: A

3
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKRR, Seksjon for religionsvitenskap
Forf:  Gilhus, Ingvild Sælid
     UiB, Seksjon for religionsvitenskap
Tittel: Anmeldelse: Walter Burkert, Oldtidens mysteriekulter, Pax, 1997.
Tidskr: Chaos
Red:   Rothstein, Mikael
Red:   Natvig, Richard
ISSN:  0108-4453
ISBN:  87-7289-21-7
År:   1998
Volum:  29
Side(r): 108-109
Utgiver: Museum Tusculanum
Språk:  nor
PublID: r99000356
LokalK: A

4
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKRR, Seksjon for religionsvitenskap
Forf:  Gilhus, Ingvild Sælid
     UiB, Seksjon for religionsvitenskap
Tittel: Criticism of Humour and Laughter in Early Christianity
År:   1998-06
Konfer: The 10th International ISHS Humor Conference
Sted:  Bergen
Språk:  eng
PublID: r99006944
LokalK: s

5
PublKat: A03 (Artikkel i nordisk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKRR, Seksjon for religionsvitenskap
Forf:  Gilhus, Ingvild Sælid
     UiB, Seksjon for religionsvitenskap
Tittel: Datteren er kvinnens mor: Barnet som symbol, sendebud og gammel sjel i
     New Age
Tidskr: Chaos
Red:   Rothstein, Mikael
Red:   Natvig, Richard
ISSN:  0108-4453
ISBN:  87-7289-521-7
År:   1998
Volum:  29
Side(r): 23-37
Utgiver: Museum Tusculanums Forlag
Emneord: New Age, myter , barn
Språk:  nor
PublID: r99000317
LokalK: A

6
PublKat: X15 (Deltagelse i radio/TV-program av faglig/populærvitenskapelig karakter)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKRR, Seksjon for religionsvitenskap
Forf:  Gilhus, Ingvild Sælid
     UiB, Seksjon for religionsvitenskap
Tittel: Det magiske landet bortenfor.(NRK 1)
År:   1998
Org:   Skjelvik, May-Britt
Sted:  Univisjon, Bergen
Emneord: Nyreligiøsitet
Språk:  nor
PublID: r99000358
LokalK: N

7
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKRR, Seksjon for religionsvitenskap
Forf:  Gilhus, Ingvild Sælid
     UiB, Seksjon for religionsvitenskap
Tittel: Dønna: Myter og motstand
År:   1998-11
Konfer: Makt og motstand.
Sted:  Bergen
Språk:  nor
PublID: r99000361
LokalK: As

8
PublKat: X15 (Deltagelse i radio/TV-program av faglig/populærvitenskapelig karakter)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKRR, Seksjon for religionsvitenskap
Forf:  Gilhus, Ingvild Sælid
     UiB, Seksjon for religionsvitenskap
Tittel: Intervju i Verdibørsen, P2 om inkarnasjon.
År:   1998-12
Org:   Leine
Sted:  P2
Språk:  nor
PublID: r99000364
LokalK: N

9
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKRR, Seksjon for religionsvitenskap
Forf:  Gilhus, Ingvild Sælid
     UiB, Seksjon for religionsvitenskap
Tittel: Kropp og identitet i tidlig kristendom
Tidskr: Antikkprogammets småskrifter
Red:   Andersen, Øivind
ISSN:  0808-6450
ISBN:  82-12-01201-8
År:   1998
Volum:  4
Side(r): 16-38
Utgiver: Norges forskningsråd
Emneord: Kristendom, kropp, askese, seksualitet, død
Språk:  nor
PublID: r99006947
LokalK: N

10
PublKat: B01 (Faglig bok, rapport m.v. utgitt på forlag (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKRR, Seksjon for religionsvitenskap
Forf:  Gilhus, Ingvild Sælid
     UiB, Seksjon for religionsvitenskap
Medforf: Mikaelsson, Lisbeth
     UiB, Seksjon for religionsvitenskap
Tittel: Kulturens refortrylling: Nyreligiøsitet i moderne samfunn
ISBN:  82-00-12818-0
År:   1998
Side(r): 197 s.
Utgiver: Universitetsforlaget
Emneord: Nyreligiøsitet, teosofi, antroposofi, spiritisme, UFO-religion, scien
     tologi, ny-paganisme, TM, ACEM, ISKCON, Osho, New Age, Internett
Språk:  nor
PublID: r99000337
LokalK: N

11
PublKat: B01 (Faglig bok, rapport m.v. utgitt på forlag (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKRR, Seksjon for religionsvitenskap
Forf:  Gilhus, Ingvild Sælid
     UiB, Seksjon for religionsvitenskap
Medforf: Mikaelsson, Lisbeth
     UiB, Seksjon for religionsvitenskap
Tittel: Kulturens refortrylling. Nyreligiøsitet i moderne samfunn
ISBN:  82-00-1218-0
År:   1998
Side(r): 197 s.
Emneord: Nyreligiøsitet, okkultisme, teosofi, spiritisme, TM, Osho, ISKCON, ny
     paganisme, UFO, Scientologi, New Age, Internett
SamNor: En fremstilling av nye religiøse bevegelser, New Age og uorganisert n
     yreligiøsitet i et perspektiv der nyreligiøsiteten ses som et integre
     rt aspekt ved vestlig kultur som er i ferd med å endre den religiøse
     situasjonen i Norge og andre vestlige land.
SamEng: An account of new religious movements, New Age and unorganized new re
     ligiousness, stressing the way these phenomena have become an integra
     l part of Western culture and are changing the religious situation in
     Norway and other Western countries.
Språk:  nor
PublID: r99006931
LokalK: NB01

12
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKRR, Seksjon for religionsvitenskap
Forf:  Gilhus, Ingvild Sælid
     UiB, Seksjon for religionsvitenskap
Tittel: Religion og religioner. Om religionsfenomenologi og hva den kan brukes
     til.
Tidskr: Religion i en verden i endring.
Red:   Rian, Dagfinn
ISSN:  0333-029X
ISBN:  82-519-1332-2
År:   1998
Volum:  40
Side(r): 27-40
Utgiver: Tapir
Språk:  nor
PublID: r99000352
LokalK: N

13
PublKat: X11 (Lydmateriale (lydbånd, plate, CD m.v.))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKRR, Seksjon for religionsvitenskap
Forf:  Gilhus, Ingvild Sælid
     UiB, Seksjon for religionsvitenskap
Tittel: Religionsvitenskap - hva er det? (Fjernundervisning Religionsvitenskap
     . Lydkasett)
År:   1998
Org:   Senter for etter- og vidareutdanning, Universitetet i Bergen
Sted:  Universitetets mediesenter, Universitetet i Bergen
URL:   http://www.uib.no/religiondelfag
Språk:  nor
PublID: r99006943
LokalK: N

14
PublKat: B01 (Faglig bok, rapport m.v. utgitt på forlag (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKRR, Seksjon for religionsvitenskap
Forf:  Gilhus, Ingvild Sælid
     UiB, Seksjon for religionsvitenskap
Medforf: Mikaelsson, Lisbeth
     UiB, Seksjon for religionsvitenskap
Tittel: Skjult visdom og universelt brorskap. Teosofi i Norge.
Serie:  Emilia Viten
Red:   Gilhus, Ingvild Sælid
Red:   Mikaelsson, Lisbeth
ISBN:  82-7419-042-4
År:   1998
Side(r): 208 s.
Utgiver: Emilia AS
Emneord: Religion, Teosofi i Norge, Madame Blavatsky, Annie Besant, Krishnamur
     ti, Rudolf Steiner, Ole Olvik, Eva Blytt, Lilly Heber, UFO
SamNor: Boken er hovedsakelig en beretning om teosofiens historie i Norge. De
     rtil er det kapitler om Adyar (det internasjonale sentrum til Teosofi
     sk Samfunn), om Rudolf Steiners forbindelseslinjer til teosofien, og
     til sist om moderne UFO-bevegelsers bakgrunn i teosofien.
SamEng: The book is mainly an account of the history of the Theosophical move
     ment in Norway. Besides there are chapters on Adyar (the internationa
     l centre of Theosophical Society), on Rudolf Steiner and his links wi
     th Theosophy, and finally, on the Theosophical background of present-
     day UFO movements.
Språk:  nor
PublID: r99005011
LokalK: N

15
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKRR, Seksjon for religionsvitenskap
Forf:  Gilhus, Ingvild Sælid
     UiB, Seksjon for religionsvitenskap
Tittel: Sophias tjenere: Gnostisisme og gnostiske studier i Norge
Tidskr: Enhet i mangfold? 100 år med religionshistorie i Norge
Red:   Ruud, Inger Marie
Red:   Hjelde, Sigurd
ISBN:  8-518-3740-5
År:   1998
Side(r): 62-80
Utgiver: Tano. Aschehoug
Emneord: Gnostisisme, forskningshistorie
Språk:  nor
PublID: r99000349
LokalK: N

16
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKRR, Seksjon for religionsvitenskap
Forf:  Gilhus, Ingvild Sælid
     UiB, Seksjon for religionsvitenskap
Tittel: Spottekrusifikset på Palantinen
År:   1998-10
Konfer: Transformasjonsprosesser i Roma fra det 1. til det 5. århundre.
Sted:  Roma
Språk:  nor
PublID: r99000363
LokalK: Ns

17
PublKat: D01 (Invitert foredrag ved vit. konf. med publisert artikkel (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKRR, Seksjon for religionsvitenskap
Forf:  Gilhus, Ingvild Sælid
     UiB, Seksjon for religionsvitenskap
Tittel: The Phenomenology of Religion Critically Observed
Tidskr: Phenomenology and Religion
Red:   Ahlbäck, Tore
År:   1998-12
Konfer: Phenomenology and Religion
Sted:  Tvärrminde, Finland
Språk:  eng
PublID: r99000368
StatKat: f
LokalK: Ab

18
PublKat: D01 (Invitert foredrag ved vit. konf. med publisert artikkel (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKRR, Seksjon for religionsvitenskap
Forf:  Gilhus, Ingvild Sælid
     UiB, Seksjon for religionsvitenskap
Tittel: The Phenomenology of Religion: An Ideal and its Problems
Tidskr: 100 Years of History of Religion in Norway
Red:   Hjelde, Sigurd
År:   1998-09
Konfer: 100 Years of History of Religion in Norway
Sted:  Oslo
Språk:  eng
PublID: r99000371
StatKat: f
LokalK: s

19
PublKat: C12 (Alminnelig tilgjengelig kompendium)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKRR, Seksjon for religionsvitenskap
Forf:  Havnevik, Hanna
     UiO
Medforf: Hopland, Karstein
     UiB, Seksjon for religionsvitenskap
Medforf: Jacobsen, Knut A.
     UiB, Seksjon for religionsvitenskap
Medforf: Kraft, Siv-Ellen
     UiB, Seksjon for religionsvitenskap
Medforf: Olsen, Tone Lund
     UiB, Seksjon for religionsvitenskap
Tittel: Studiehefte: Studierettleiing for fjernundervisningsstudentar i Religi
     onsvitskap delfag. Modul 2
Red:   Lyngra, Tove
År:   1998
Side(r): 37 s.
Utgiver: Seksjon for religionsvitskap, Universitetet i Bergen
Tilgang: Senter for etter- og vidareutdanning (SEVU), UiB
Emneord: studierettleiing, fjernundervisning
URL:   http://www.uib.no/religiondelfag/
Språk:  nno
PublID: r99005013
LokalK: N

20
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKRR, Seksjon for religionsvitenskap
Forf:  Hope, Ingvild
     UiB, Seksjon for religionsvitenskap
Medforf: Bjørnsen, Hanna Siegrist
     UiB, Seksjon for religionsvitenskap
Medforf: Kirkebø, Synnøve
     UiB, Seksjon for religionsvitenskap
Medforf: Sørensen, Eli Herud
     UiB, Seksjon for religionsvitenskap
Medforf: Natvig, Richard
     UiB, Seksjon for religionsvitenskap
Medforf: Hopland, Karstein
     UiB, Seksjon for religionsvitenskap
Medforf: Kraft, Siv-Ellen
     UiB, Seksjon for religionsvitenskap
Medforf: Bang, Sturla
     UiB, Seksjon for religionsvitenskap
Tittel: Skjult Visdom - universelt brorskap
Tidskr: Skjult Visdom - universelt brorskap
Red:   Gilhus, Ingvild Sælid
Red:   Mikaelsson, Lisbeth
ISBN:  82-7419-042-4
År:   1998
Side(r): 170-190
Utgiver: Emilia
Emneord: nyreligiøsitet
Språk:  nor
PublID: r99005007
StatKat: f
LokalK: N

21
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKRR, Seksjon for religionsvitenskap
Forf:  Hopland, Karstein
     UiB, Seksjon for religionsvitenskap
Tittel: Religion og filosofi - to sider av samme sak?
Tidskr: Religion og livssyn
Red:   Myhre, Bjørn
ISSN:  0802-8214
År:   1998
Hefte:  1
Side(r): 29-34
Utgiver: Religionslærerforeningen i Norge
Emneord: Religion
Språk:  nor
PublID: r99000291
LokalK: NA04

22
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKRR, Seksjon for religionsvitenskap
Forf:  Hopland, Karstein
     UiB, Seksjon for religionsvitenskap
Tittel: Teosofi og teologisk kristendom - en strid mellom åndsfrender
Tidskr: Skjult visdom - universelt brorskap. Teosofi i Norge
Red:   Gilhus, Ingvild Sælid
Red:   Mikaelsson, Lisbeth
ISBN:  82-7419-042-4
År:   1998
Side(r): 156-169
Emneord: Religion
Språk:  nor
PublID: r99000292
LokalK: NA05

23
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKRR, Seksjon for religionsvitenskap
Forf:  Hägg, Henny Fiskå
     UiB, Seksjon for religionsvitenskap
Tittel: Bokanmeldelse av Broek, Roelof van den: Studies in Gnosticism and Alex
     andrian Christianity, Leiden-New York-Köln 1996, i Theologische Litera
     turzeitung 123:6 (1998), 570-572.
Tidskr: Thelogische Literaturzeitung
År:   1998
Volum:  123
Hefte:  6
Side(r): 570-572
Emneord: kristendom, gnostisisme, Alexandria, platonisme
Språk:  eng
PublID: r99007125

24
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKRR, Seksjon for religionsvitenskap
Forf:  Hägg, Henny Fiskå
     UiB, Seksjon for religionsvitenskap
Tittel: Bokanmeldelse av Leo Hjortsø: Greske guder og helter, Pax Forlag A/S,
     Oslo 1998
Tidskr: Chaos. Dansk-norsk tidsskrift for religionshistoriske studi
     er
Red:   Rothstein, Mikael (ansv.)
År:   1998
Volum:  30
Side(r): 186-187
Utgiver: Museum Tusculanums Forlag
Språk:  nor
PublID: r99007127
LokalK: A

25
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKRR, Seksjon for religionsvitenskap
Forf:  Jacobsen, Knut A.
     UiB, Seksjon for religionsvitenskap
Tittel: Fortellinger om kunsten å gi og motta gaver i buddhismen
År:   1998-11-03
Sted:  NTNU
Språk:  nor
PublID: r99009032
LokalK: Ns

26
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKRR, Seksjon for religionsvitenskap
Forf:  Jacobsen, Knut A.
     UiB, Seksjon for religionsvitenskap
Tittel: Hellige rom - hinduismen
År:   1998-02-17
Konfer: Etterutdanningskurs for lærere ved universitetet i Bergen
Emneord: hinduisme, tempel, mandir
Språk:  nor
PublID: r98007603
StatKat: f
LokalK: Ns

27
PublKat: A99 (Artikkel, kapittel, leder m.v. i uspesifisert publikasjon)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKRR, Seksjon for religionsvitenskap
Forf:  Jacobsen, Knut A.
Tittel: Hinduismen
Tidskr: Enhet i mangfold? 100 år med religionshistorie i Norge
     1998-1998. Utstillingskatalog.
Red:   Hjelde, Sigurd
År:   1998
Side(r): 51 - 53
Utgiver: Institutt for kulturstudier, Universitetet i Oslo
UtgSted: Oslo
Språk:  nor
PublID: r00000734
StatKat: f

28
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKRR, Seksjon for religionsvitenskap
Forf:  Jacobsen, Knut A.
     UiB, Seksjon for religionsvitenskap
Tittel: Hinduismens hellige land
År:   1998-10-06
Sted:  NTNU
Språk:  nor
PublID: r99009029
LokalK: Ns

29
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKRR, Seksjon for religionsvitenskap
Forf:  Jacobsen, Knut A.
     UiB, Seksjon for religionsvitenskap
Tittel: Hinduismens identitet
Tidskr: Prismet
År:   1998
Hefte:  4/98
Side(r): 155-162
Emneord: hinduisme, diaspora, trosformuleringer
Språk:  nor
PublID: r98027966
StatKat: f
LokalK: N

30
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKRR, Seksjon for religionsvitenskap
Forf:  Jacobsen, Knut A.
     UiB, Seksjon for religionsvitenskap
Tittel: Hinduismens tempel
År:   1998-10-06
Sted:  NTNU
Språk:  nor
PublID: r99009030
LokalK: Ns

31
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKRR, Seksjon for religionsvitenskap
Forf:  Jacobsen, Knut A.
     UiB, Seksjon for religionsvitenskap
Tittel: Kapila: Founder of Samkhya and Avaatar of Vishnu
Tidskr: Orientalia Suecana
ISSN:  0078-6578
År:   1998
Volum:  XLVII
Side(r): 69 - 85
Språk:  eng
PublID: r00000730
StatKat: f

32
PublKat: A13 (Artikkel i nordisk vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKRR, Seksjon for religionsvitenskap
Forf:  Jacobsen, Knut A.
     UiB, Seksjon for religionsvitenskap
Tittel: Kapila: Founder of Samkhya and Avatara of Vishnu.
Tidskr: Orientalia Suecana
ISSN:  0078-6578
År:   1998
Volum:  XIVII
Side(r): S. 69-85
Språk:  eng
PublID: r99016214
StatKat: f
LokalK: A

33
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKRR, Seksjon for religionsvitenskap
Forf:  Jacobsen, Knut A.
     UiB, Seksjon for religionsvitenskap
Tittel: Lingayatshaivismen i Shivas by
År:   1998-03-25
Konfer: Norsk Orientalsk selskap
Sted:  Norsk Videnskapsakademi, Oslo
Språk:  nor
PublID: r98026191
StatKat: f
LokalK: Ns

34
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKRR, Seksjon for religionsvitenskap
Forf:  Jacobsen, Knut A.
     UiB, Seksjon for religionsvitenskap
Tittel: Noen vanlige misforståelser om hinduismen
Tidskr: Prismet
År:   1998
Hefte:  4/98
Side(r): 163-166
Emneord: hinduisme, Veda, kaste
Språk:  nor
PublID: r98027967
StatKat: f
LokalK: N

35
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKRR, Seksjon for religionsvitenskap
Forf:  Jacobsen, Knut A.
     UiB, Seksjon for religionsvitenskap
Tittel: Religiøse fortellinger i hinduismen og buddhismen
År:   1998-02-17
Konfer: Etterutdanningskurs for lærere ved Universitetet i Bergen
Emneord: hinduisme, buddhisme, religiøse foretllinger,
Språk:  nor
PublID: r98007602
StatKat: f
LokalK: Ns

36
PublKat: A41 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift ekskl. dags- og ukepresse)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKRR, Seksjon for religionsvitenskap
Forf:  Jacobsen, Knut A.
     UiB, Seksjon for religionsvitenskap
Tittel: Review of A Buddhist Woman’s Path to Enlightenment, ed. by Peter
     Schalk.
Tidskr: Temenos
År:   1998
Volum:  34
Side(r): 297 - 300
Språk:  eng
PublID: r00000733
StatKat: f

37
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKRR, Seksjon for religionsvitenskap
Forf:  Jacobsen, Knut A.
     UiB, Seksjon for religionsvitenskap
Tittel: Review of Sessions, George, ed. Deep Ecology for the 21st Century: Rea
     dings on the Philosophy of the New Environmentalism
Tidskr: Journal of the American Academy of Religion
ISSN:  0002-7189
År:   1998
Volum:  66
Hefte:  4
Side(r): 967-969
Emneord: Hinduism, Environmentalism, Arne Naess
Språk:  eng
PublID: r99012565

38
PublKat: A03 (Artikkel i nordisk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKRR, Seksjon for religionsvitenskap
Forf:  Jacobsen, Knut A.
     UiB, Seksjon for religionsvitenskap
Tittel: Shivas barndom
Tidskr: Chaos
ISSN:  0108-4453
ISBN:  87-7289-521-7
År:   1998
Volum:  29
Side(r): 53-79
Emneord: hinduismen, barn, Shiva, gudebilder
Språk:  nor
PublID: r98026190
StatKat: f
LokalK: A

39
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKRR, Seksjon for religionsvitenskap
Forf:  Jacobsen, Knut A.
     UiB, Seksjon for religionsvitenskap
Tittel: Stedets kraft i hinduismens hellige land og landskap
Tidskr: Enhet i Mangfold: 100 år med religionshistorie i Norge
Red:   Ruud, Inger Marie
Red:   Hjelde, Sigird
ISBN:  82-518-3740-5
År:   1998
Side(r): 118-132
Utgiver: Tano Aschehoug
Emneord: hinduisme, India, hellig sted, nasjonalisme,
Språk:  nor
PublID: r98027968
StatKat: f
LokalK: N

40
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKRR, Seksjon for religionsvitenskap
Forf:  Jacobsen, Knut A.
     UiB, Seksjon for religionsvitenskap
Tittel: Trosformuleringer i hinduismens diaspora
År:   1998-02-06
UtgSted: Universitetet i Bergen
Konfer: Faglig-pedagogisk dag
Emneord: hinduisme, diaspora,
Språk:  nor
PublID: r98007601
StatKat: f
LokalK: Ns

41
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKRR, Seksjon for religionsvitenskap
Forf:  Jacobsen, Knut A.
     UiB, Seksjon for religionsvitenskap
Tittel: Trosformuleringer i hinduismen
År:   1998-11-03
Sted:  NTNU
Språk:  nor
PublID: r99009031
LokalK: Ns

42
PublKat: X11 (Lydmateriale (lydbånd, plate, CD m.v.))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKRR, Seksjon for religionsvitenskap
Forf:  Kallevik, Kjell Arne
     UiB, Seksjon for religionsvitenskap
Tittel: Religion og politikk, innleiing til emnet. (Fjernundervisning Religion
     svitskap. Lydkassett 9A)
År:   1998
Org:   Senter for etter- og vidareutdanning, Universitetet i Bergen
Sted:  Universitetets mediesenter, Universitetet i Bergen
Emneord: religion, politikk, fundamentalisme, anti-sekularisme, "civil religio
     n"
URL:   http://www.uib.no.religiondelfag/
Språk:  nno
PublID: r99002978
LokalK: N

43
PublKat: X11 (Lydmateriale (lydbånd, plate, CD m.v.))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKRR, Seksjon for religionsvitenskap
Forf:  Kraft, Siv-Ellen
     UiB, Seksjon for religionsvitenskap
Tittel: Innføring: Nye religiøse bevegelser. (Fjernundervisning Religionsvitsk
     ap. Lydkassett 15A)
År:   1998
Org:   Senter for etter- og vidareutdanning, Universitetet i Bergen
Sted:  Universitetets mediesenter, Universitetet i Bergen
Emneord: nyreligiøsitet
URL:   http://www.uib.no/religiondelfag
Språk:  nor
PublID: r99005003
LokalK: N

44
PublKat: B01 (Faglig bok, rapport m.v. utgitt på forlag (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKRR, Seksjon for religionsvitenskap
Forf:  Mikaelsson, Lisbeth (red.)
     UiB, Seksjon for religionsvitenskap
Tittel: Skjult visdom - universelt brorskap: Teosofi i Norge
Serie:  Emilia Viten
ISBN:  82-7419-042-4
År:   1998
Side(r): 208 s.
Utgiver: Emilia
Emneord: Teosofi, Adyar, Madame Blavatsky, Krishnamurti, Rudolf Steiner, Ole
     Olvik, UFO
Språk:  nor
PublID: r99000340
StatKat: f
LokalK: N

45
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKRR, Seksjon for religionsvitenskap
Forf:  Mikaelsson, Lisbeth
     UiB, Seksjon for religionsvitenskap
Tittel: Adyar - teosofiens Mekka. Et reisebrev
Tidskr: Skult visdom og universelt broderskap. Teosofi i Norge
Red:   Gilhus, Ingvild Sælid
Red:   Mikaelsson, Lisbeth
ISBN:  82-7419-042-4
År:   1998
Side(r): 15-34
Utgiver: Emilia Forlag
Emneord: Teosofi, Adyar
SamNor: Beskrivelse av det teosofiske senteret i Adyar, India
SamEng: Description of the Theosophical centre at Adyar, India
Språk:  nor
PublID: r99005012
StatKat: f
LokalK: N

46
PublKat: X15 (Deltagelse i radio/TV-program av faglig/populærvitenskapelig karakter)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKRR, Seksjon for religionsvitenskap
Forf:  Mikaelsson, Lisbeth
     UiB, Seksjon for religionsvitenskap
Tittel: Det magiske landet bortenfor (NRK 1)
År:   1998
Org:   Skjelvik,May-Britt
Sted:  Univisjon, Bergen
Emneord: Nyreligiøsitet
Språk:  nor
PublID: r99006968
LokalK: E05

47
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKRR, Seksjon for religionsvitenskap
Forf:  Mikaelsson, Lisbeth
     UiB, Seksjon for religionsvitenskap
Tittel: Kulturens refortrylling
År:   1998-11-04
Sted:  Human-etisk Forbund, Bergen
Språk:  nor
PublID: r99006969
LokalK: D04

48
PublKat: D01 (Invitert foredrag ved vit. konf. med publisert artikkel (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKRR, Seksjon for religionsvitenskap
Forf:  Mikaelsson, Lisbeth
     UiB, Seksjon for religionsvitenskap
Tittel: Kulturforståelse i religionsvitenskapen
År:   1998-10
Konfer: Kulturforståelser i fagene
Sted:  Oslo
Emneord: Religionsvitenskap, kulturforståelse
Språk:  nor
PublID: r99006961
LokalK: sD01

49
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKRR, Seksjon for religionsvitenskap
Forf:  Mikaelsson, Lisbeth
     UiB, Seksjon for religionsvitenskap
Tittel: Lysbærerne i Trondheim
År:   1998-11-12
Konfer: Nyreligiøsitet, makt og motstand
Sted:  Bergen
Emneord: vekkelse, kristen, New Age
SamNor: En fremstilling av den kristne, New Age-vekkelsen Lysbærerne i Trondh
     eim
SamEng: An account of a Christian, New Age awakening in Trondheim, Norway, ca
     lled Lysbærerne
Språk:  nor
PublID: r99006937
LokalK: NsD04

50
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKRR, Seksjon for religionsvitenskap
Forf:  Mikaelsson, Lisbeth
     UiB, Seksjon for religionsvitenskap
Tittel: Men religionen var ikke død, og er langt fra døende
År:   1998-10-10
Konfer: Lørdagsuniversitetet
Sted:  Bergen
Språk:  nor
PublID: r99006965
LokalK: D04

51
PublKat: A03 (Artikkel i nordisk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKRR, Seksjon for religionsvitenskap
Forf:  Mikaelsson, Lisbeth
     UiB, Seksjon for religionsvitenskap
Tittel: Okkultisme for barn. Teosofiens Runde Bord-orden
Tidskr: Chaos
År:   1998
Hefte:  29
Side(r): 39-52
Emneord: Teosofi, barn, okkultisme, Runde Bord (The Order of the Round Table)
SamNor: En beskrivelse av ideer og verdier i den den teosofiske barneorganisa
     sjonen Runde Bord
SamEng: A desription of predominant ideas and values in the Theosophical orga
     nization for children, The Order of the Round Table
Språk:  nor
PublID: r99006920
LokalK: AA03

52
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKRR, Seksjon for religionsvitenskap
Forf:  Mikaelsson, Lisbeth
     UiB, Seksjon for religionsvitenskap
Tittel: Religiøs endring i en flerkulturell kontekst
År:   1998-04
Språk:  nor
PublID: r99006962
LokalK: D04

53
PublKat: D01 (Invitert foredrag ved vit. konf. med publisert artikkel (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKRR, Seksjon for religionsvitenskap
Forf:  Mikaelsson, Lisbeth
     UiB, Seksjon for religionsvitenskap
Tittel: Selja:the Recreation of a Sacred Site
År:   1998-09
Konfer: Religion and Locality Conference
Sted:  Leeds, England
Emneord: Selja, sacred site, modern topophilia
Språk:  eng
PublID: r99006948
LokalK: sD01

54
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKRR, Seksjon for religionsvitenskap
Forf:  Mikaelsson, Lisbeth
     UiB, Seksjon for religionsvitenskap
Tittel: Teorianvendelse i det religionsvitenskapelige arbeid
År:   1998-09-23
Sted:  Tromsø
Språk:  nor
PublID: r99006964
LokalK: D04

55
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKRR, Seksjon for religionsvitenskap
Forf:  Mikaelsson, Lisbeth
     UiB, Seksjon for religionsvitenskap
Tittel: Teoridannelser i det religionsvitenskapelige arbeid
År:   1998-09-22
Sted:  Tromsø
Språk:  nor
PublID: r99006963
LokalK: D04

56
PublKat: X15 (Deltagelse i radio/TV-program av faglig/populærvitenskapelig karakter)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKRR, Seksjon for religionsvitenskap
Forf:  Mikaelsson, Lisbeth
     UiB, Seksjon for religionsvitenskap
Tittel: Verdibørsen
År:   1998-10-22
Sted:  NRK
Emneord: Religion, New Age, Lysbærerne
Språk:  nor
PublID: r99006938
LokalK: NE05

57
PublKat: X11 (Lydmateriale (lydbånd, plate, CD m.v.))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKRR, Seksjon for religionsvitenskap
Forf:  Natvig, Richard Johan
     UiB, Seksjon for religionsvitenskap
Tittel: Fortellinga om Hussain. (Fjernundervisning Religionsvitskap. Lydkasset
     t 4A)
År:   1998
Org:   Senter for etter- og vidareutdanning, Universitetet i Bergen
Sted:  Universitetets mediesenter, Universitetet i Bergen
Emneord: islam, shia, myte
URL:   http://www.uib.no/religiondelfag/
Språk:  nno
PublID: r99002964
LokalK: N

58
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKRR, Seksjon for religionsvitenskap
Forf:  Natvig, Richard Johan
     UiB, Seksjon for religionsvitenskap
Tittel: Islams tre heilagstader
År:   1998-08-16
Konfer: Religionsvitskap delfag, fjernundervisning: Studiesamling
Sted:  Universitetet i Bergen
Emneord: islam, Mekka, Medina, Jerusalem
URL:   http://www.uib.no/religiondelfag/fagforum/underv/fargetrk.html
Språk:  nno
PublID: r99003702
LokalK: Ns

59
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKRR, Seksjon for religionsvitenskap
Forf:  Natvig, Richard Johan
     UiB, Seksjon for religionsvitenskap
Tittel: Kamal Abdel-Malek, Muhammad in the Modern Egyptian Popular Ballad, E.
     J. Brill, Leiden 1995, xii, 232 s.
Tidskr: Chaos. Dansk-norsk tidsskrift for religionshistoriske
     studier
ISSN:  0108-4453
ISBN:  87-7289-551-9
År:   1998
Hefte:  30
Side(r): 159-161
Utgiver: Museum Tusculanums Forlag, København
Emneord: islam, profetlovsanger, Egypt, folkelig religiøsitet
Språk:  nor
PublID: r99002907
StatKat: f
LokalK: A

60
PublKat: X11 (Lydmateriale (lydbånd, plate, CD m.v.))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKRR, Seksjon for religionsvitenskap
Forf:  Natvig, Richard Johan
     UiB, Seksjon for religionsvitenskap
Tittel: Muslimar i Noreg. (Fjernundervisning Religionsvitskap. Lydkassett 8B)
År:   1998
Org:   Senter for etter- og vidareutdanning, Universitetet i Bergen
Sted:  Universitetets mediesenter, Universitetet i Bergen
Emneord: islam, Noreg, muslimske organisasjonar
URL:   http://www.uib.no/religionsdelfag/
Språk:  nno
PublID: r99002968
LokalK: N

61
PublKat: X11 (Lydmateriale (lydbånd, plate, CD m.v.))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKRR, Seksjon for religionsvitenskap
Forf:  Natvig, Richard Johan
     UiB, Seksjon for religionsvitenskap
Tittel: Muslimske "Gudstjenester". (Fjernundervisning Religionsvitskap. Lydkas
     sett 3B)
År:   1998
Org:   Senter for etter- og vidareutdanning, Universitetet i Bergen
Sted:  Universitetets mediesenter, Universitetet i Bergen
Emneord: islam, ritual, bønn
URL:   http://www.uib.no/religiondelfag
Språk:  nno
PublID: r99002958
LokalK: N

62
PublKat: X11 (Lydmateriale (lydbånd, plate, CD m.v.))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKRR, Seksjon for religionsvitenskap
Forf:  Natvig, Richard Johan
     UiB, Seksjon for religionsvitenskap
Tittel: Religiøs praksis blant muslimske kvinner. (Fjernundervisning Religions
     vitskap. Lydkassett 4B)
År:   1998
Org:   Senter for etter- og vidareutdanning, Universitetet i Bergen
Sted:  Universitetets mediesenter, Universitetet i Bergen
Emneord: islam, muslimske kvinner, religiøs praksis
URL:   http://www.uib.no/religiondelfag/
Språk:  nno
PublID: r99002966
LokalK: N

63
PublKat: C12 (Alminnelig tilgjengelig kompendium)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKRR, Seksjon for religionsvitenskap
Forf:  Natvig, Richard Johan
     UiB, Seksjon for religionsvitenskap
Medforf: Lyngra, Tove
     UiB, Seksjon for religionsvitenskap
Tittel: Studiehandbok: Studierettleiing for fjernundervisningsstudentar i Reli
     gionsvitskap delfag
År:   1998
Side(r): 41 s.
Utgiver: Seksjon for religionsvitskap, Universitetet i Bergen
Tilgang: Senter for etter- og vidareutdanning, UiB
Emneord: studierettleiing, fjernundervisning
URL:   http://www.uib.no/religiondelfag/
Språk:  nno
PublID: r99002934
LokalK: N

64
PublKat: C12 (Alminnelig tilgjengelig kompendium)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKRR, Seksjon for religionsvitenskap
Forf:  Natvig, Richard Johan
     UiB, Seksjon for religionsvitenskap
Medforf: Brochmann, Randi
     UiB, Seksjon for religionsvitenskap
Medforf: Dao-Vu, Dominique
     UiB, Seksjon for religionsvitenskap
Medforf: Gilhus, Ingvild Sælid
     UiB, Seksjon for religionsvitenskap
Medforf: Hope, Ingvild
     UiB, Seksjon for religionsvitenskap
Medforf: Jacobsen, Knut A.
     UiB, Seksjon for religionsvitenskap
Medforf: Kallevik, Kjell Arne
     UiB, Seksjon for religionsvitenskap
Medforf: Lyngra, Tove
     UiB, Seksjon for religionsvitenskap
Medforf: Rian, Dagfinn
     NTNU, Religionsvitenskapelig institutt
Medforf: Rydving, Håkan
     UiB, Seksjon for religionsvitenskap
Medforf: Thomassen, Einar
     UiB, Seksjon for religionsvitenskap
Tittel: Studiehefte: Studierettleiing for fjernundervisningsstudentar i Religi
     onsvitskap delfag. Modul 1
Red:   Natvig, Richard Johan
År:   1998
Side(r): 50 s.
Utgiver: Seksjon for religionsvitskap, Universitetet i Bergen
Tilgang: Senter for etter- og vidareutdanning, UiB
Emneord: studierettleiing, fjernundervisning
URL:   http://www.uib.no/religiondelfag/
Språk:  nno
PublID: r99002937
LokalK: N

65
PublKat: C12 (Alminnelig tilgjengelig kompendium)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKRR, Seksjon for religionsvitenskap
Forf:  Natvig, Richard Johan
     UiB, Seksjon for religionsvitenskap
Tittel: Tekstar til islam
Serie:  Kompendium til religonsvitskap. Delfag 1 – Fjernundervisning
År:   1998
Side(r): 47 s.
Utgiver: Seksjon for religionsvitskap, Universitetet i Bergen
Tilgang: Senter for etter- og vidareutdanning, UiB
Emneord: islam, religiøse tekstar, Koranen, hadith, bøner, songar
Språk:  nno
PublID: r99002933
LokalK: N

66
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKRR, Seksjon for religionsvitenskap
Forf:  Natvig, Richard
     UiB, Seksjon for religionsvitenskap
Tittel: Teosofen og naturlegen Ole Olvik (1858-1924): "Den lykkeligste gjernin
     g jeg har utført i mit liv var den handling at træ ind i teosofisk sam
     fund."
Tidskr: Skjult visdom - universelt brorskap. Teosofi i Norge
Red:   Gilhus, Ingvild Sælid
Red:   Mikaelsson, Lisbeth
ISBN:  8274190424
År:   1998
Side(r): 125-155
Utgiver: Emilia AS, Oslo
Emneord: teosofi, Ole Olvik, alternativ medisin, naturlegemetoden, Stord, Norg
     e
Språk:  nor
PublID: r99000388
LokalK: N

67
PublKat: X11 (Lydmateriale (lydbånd, plate, CD m.v.))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKRR, Seksjon for religionsvitenskap
Forf:  Olsen, Tone Lund
     UiB, Seksjon for religionsvitenskap
Tittel: Islamisme: Eit svar på den globale moderniseringa? (Fjernundervisning
     Religionsvitskap. Lydkassett 16B)
År:   1998
Org:   Senter for etter -og vidareutdanning (SEVU), Universitetet i Bergen
Sted:  Universitetets mediesenter, Universitetet i Bergen
Emneord: islamisme, globalisering, modernisering
SamNor: Forelesinga er eit døme på korleis religionen kan fungera som motstan
     d mot moderniseringa. Moderniseringa vert av mange oppfatta som ein a
     lvorleg trussel mot samfunnet og kulturen, og dei tyr då til religion
     en og tradisjonen i forsvaret av eigen kultur. I den muslimske verda,
     som vårt døme er henta frå, har det i dei seinare tiåra vakse fram e
     i rekkje såkalla fundamentalistiske eller islamistiske rørsler. I for
     elesinga går eg inn på bakgrunnen for denne religiøse revitaliseringa
     . Først ser eg litt på forholdet mellom islam og det moderne generelt
     , før eg kjem inn på det konkrete dømet, Malaysia. Føremålet er å vis
     a korleis den globale moderniseringa eller globaliseringa har vore me
     d på skapa grunnlaget for oppsluttinga til islamistiske rørsler. Ved
     å sjå på nokre sider ved globaliseringsprosessen – sekularisering, ka
     pitalisme, materialisme, vestleg kulturell innverknad, nasjonalisme o
     g innverknad frå andre muslimske land – kan vi betre forstå kvifor ei
     revitalisering av religionen er eit svar på moderniseringa.
URL:   http://www.uib.no/religiondelfag/
Språk:  nno
PublID: r99005008
LokalK: N

68
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKRR, Seksjon for religionsvitenskap
Forf:  Rydving, Håkan
     UiB, Seksjon for religionsvitenskap
Tittel: [Anm. av] J. Pentikäinen, Die Mythologie der Saamen (Ethnologische Bei
     träge zur Circumpolarforschung 3), Berlin 1997: Reinhold Schletzer Ver
     lag
Tidskr: Acta Borealia
År:   1998
Volum:  1/1998
Side(r): 78-80
Språk:  eng
PublID: r98026240
StatKat: f

69
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKRR, Seksjon for religionsvitenskap
Forf:  Rydving, Håkan
     UiB, Seksjon for religionsvitenskap
Tittel: [Anmeldelse av:] Lapponica et Uralica. 100 Jahre finnisch-ugrischer Un
     terricht an der Universität Uppsala. Hrsg. von Lars-Gunnar Larsson. Up
     psala 1996. 413 s.
Tidskr: Svenska landsmål och svenskt folkliv
Red:   Reinhammar, Maj
ISSN:  0347-1837
År:   1998
Volum:  1997
Side(r): 243-248
Utgiver: Kungl. Gustav Adolfs Akademien
Språk:  swe
PublID: r98021432
StatKat: f
LokalK: A

70
PublKat: A41 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift ekskl. dags- og ukepresse)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKRR, Seksjon for religionsvitenskap
Forf:  Rydving, Håkan
     UiB, Seksjon for religionsvitenskap
Tittel: [Anmeldelse av] M. Rothstein (red.), J. Podemann Sørensen & Margit
     Warburg, Humanistisk religionsforskning: en indføring i
     religionshistorie & religionssociologi, Samleren, København 1997.
Tidskr: Chaos: dansk-norsk tidsskrift for religionshistoriske
     studier
ISSN:  0108-4453
År:   1998
Volum:  30
Side(r): 190 - 192
Språk:  swe
PublID: r00001002
StatKat: f

71
PublKat: D41 (Populærvitenskapelig foredrag)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKRR, Seksjon for religionsvitenskap
Forf:  Rydving, Håkan
     UiB, Seksjon for religionsvitenskap
Tittel: Dei samiske språka er levande språk!
År:   1998
Sted:  Det Norske Videnskaps-Akademi, Oslo, 17.11.1998
Språk:  swe
PublID: r00001000
StatKat: f

72
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKRR, Seksjon for religionsvitenskap
Forf:  Rydving, Håkan
     UiB, Seksjon for religionsvitenskap
Tittel: Dei samiske språka er levande språk!
År:   1998-11-17
Konfer: Populærvitenskapelig foredragsserie høsten 1998
Sted:  Senter for høyere studier og Det Norske Videnskaps-Akademi
Emneord: sosiolingvistikk, språk og identitet
Språk:  swe
PublID: r98028079
StatKat: f
LokalK: Ns

73
PublKat: A03 (Artikkel i nordisk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKRR, Seksjon for religionsvitenskap
Forf:  Rydving, Håkan
     UiB, Seksjon for religionsvitenskap
Tittel: En samisk namnlängd
Tidskr: Studia Anthroponymica Scandinavica
ISSN:  0280-8633
År:   1998-12
Volum:  16
Side(r): 81-87
Emneord: Yliopiston nimipäiväalmanakka
Språk:  swe
PublID: r98029035
StatKat: f
LokalK: A

74
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKRR, Seksjon for religionsvitenskap
Forf:  Rydving, Håkan
     UiB, Seksjon for religionsvitenskap
Tittel: Enaresamiskans ställning bland de samiska språken: några resultat av e
     n dialektometrisk undersökning
År:   1998-05-15
Konfer: Fredagsseminar
Sted:  Seksjon for lingvistiske fag, UiB
Språk:  swe
PublID: r98026247
StatKat: f
LokalK: Ns

75
PublKat: D16 (Foredrag ved internasjonal vit. konf. uten publisering)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKRR, Seksjon for religionsvitenskap
Forf:  Rydving, Håkan
     UiB, Seksjon for religionsvitenskap
Tittel: Linguistics and the sources of indigenous Saami religion
År:   1998
Konfer: The use of linguistic methods and theories in the study of
     northern religions
Sted:  Senter for høyere studier, Oslo, 3.9.1998
Språk:  eng
PublID: r00000999
StatKat: f

76
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKRR, Seksjon for religionsvitenskap
Forf:  Rydving, Håkan
     UiB, Seksjon for religionsvitenskap
Tittel: Linguistics and the sources of indigenous Saami religion
År:   1998-09-03
Konfer: The Use of Linguistic Methods and Theories in the Study of Nort
     hern Religions
Sted:  Det Norske Videnskaps-Akademi, Oslo
Språk:  eng
PublID: r98026246
StatKat: f
LokalK: s

77
PublKat: X11 (Lydmateriale (lydbånd, plate, CD m.v.))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKRR, Seksjon for religionsvitenskap
Forf:  Thomassen, Einar
     UiB, Seksjon for religionsvitenskap
Tittel: Fortellingen om Muhammad (Fjernundervisning Religionsvitenskap. Lydkas
     sett 2A)
År:   1998
Org:   Senter for etter- og videreutdanning, Universitetet i Bergen
Sted:  Universitetets mediesenter, Universitetet i Bergen
Emneord: islam, Muhammad
URL:   http://www.uib.no/religiondelfag
Språk:  nor
PublID: r99002965
LokalK: N

78
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKRR, Seksjon for religionsvitenskap
Forf:  Thomassen, Einar
     UiB, Seksjon for religionsvitenskap
Tittel: Moskérommet
Tidskr: Bilde, rom og fortelling
Red:   Montgomery, Ingun
Red:   Thorkildsen, Dag
ISBN:  82-91397-06-6
År:   1998
Side(r): 57-61
Språk:  nor
PublID: r99000942
LokalK: N

79
PublKat: X11 (Lydmateriale (lydbånd, plate, CD m.v.))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKRR, Seksjon for religionsvitenskap
Forf:  Thomassen, Einar
     UiB, Seksjon for religionsvitenskap
Tittel: Muhammad i religionshistorisk sammenheng (Fjernundervisning Religionsv
     itenskap. Lydkassett 2B)
År:   1998
Org:   Senter for etter- og videreutdanning
Sted:  Universitetets mediesenter, Universitetet i Bergen
Emneord: islam, Muhammad
URL:   http://www.uib.no/religiondelfag
Språk:  nor
PublID: r99002967
LokalK: N

80
PublKat: X11 (Lydmateriale (lydbånd, plate, CD m.v.))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKRR, Seksjon for religionsvitenskap
Forf:  Thomassen, Einar
     UiB, Seksjon for religionsvitenskap
Tittel: Oppkomsten av normativ islam (Fjernundervisning Religionsvitenskap. Ly
     dkassett 3A)
År:   1998
Org:   Senter for etter- og videreutdanning, Universitetet i Bergen
Sted:  Universitetets mediesenter, Universitetet i Bergen
Emneord: islam
URL:   http://www.uib.no/religiondelfag
Språk:  nor
PublID: r99002969
LokalK: N

81
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKRR, Seksjon for religionsvitenskap
Forf:  Thomassen, Einar
     UiB, Seksjon for religionsvitenskap
Tittel: Religionsvitenskap i skolen?
Tidskr: Religion og livssyn
ISSN:  0802-8214
År:   1998
Volum:  10
Hefte:  1
Side(r): 18-22
Språk:  nor
PublID: r99000937
LokalK: N

82
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKRR, Seksjon for religionsvitenskap
Forf:  Thomassen, Einar
     UiB, Seksjon for religionsvitenskap
Tittel: Teologi og religionshistorie—mot en ny tverrfaglig identitet?
Tidskr: Norsk teologisk tidsskrift
ISSN:  0029-2176
År:   1998
Volum:  99
Hefte:  1
Side(r): 30-36
Språk:  nor
PublID: r99000935
LokalK: N


<- forrigeinnholdneste ->