Det historisk-filosofiske fakultet

IKK, Seksjon for kunsthistorie

Produksjonsdato : 2001-01-23
Katalogtype: Fullformat.

1
PublKat: C13 (Doktoravhandling)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKK, Seksjon for kunsthistorie
Forf:  Borgen, Jorunn Spord
     UiB, Seksjon for kunsthistorie
Tittel: Kunnskapens stabilitet og flyktighet : om forholdet mellom
     amatører og profesjonelle i kunstfeltet
Serie:  Dr.art
ISBN:  82-993595-3-8
År:   1998-04-17
Side(r): 306 s.
Utgiver: Institutt for kulturstudier og kunsthistorie
Tilgang: Universitetsbiblioteket i Bergen - Byttekontoret
Emneord: arkitektur, arkitekturteori, urbanisme, idealbyer
SamNor: http://www.fou.uib.no/drgrad/1998/520001/
URL:   http://www.uib.no/info/dr_grad/98/april/borgen/
Språk:  nor
PublID: r99015322
StatKat: a
LokalK: N

2
PublKat: C13 (Doktoravhandling)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKK, Seksjon for kunsthistorie
Forf:  Eliassen, Kristin
     UiB, Seksjon for kunsthistorie
Tittel: Lynnedslaget representasjon : stilistisk undersøkelse og narrativ stru
     ktur i Hans Peter L'Oranges         Studien zur Geschichte des
     spätantiken Porträts.
Serie:  Dr.art
ISBN:  82-994861-0-6
År:   1998-11-13
Side(r): 2 b.
Utgiver: Institutt for kulturstudier og kunsthistorie
Tilgang: Universitetsbiblioteket i Bergen - Byttekontoret
Emneord: narratologi,   stilistikk,
     kunstteori,
     kunsthistorie, forskningshistorie
URL:   http://www.uib.no/info/dr_grad/98/november/eliassen/eliassen.html
Språk:  nor
PublID: r99015325
StatKat: a
LokalK: N

3
PublKat: B12 (Lærebok utgitt på forlag)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKK, Seksjon for kunsthistorie
Forf:  kiilerich, bente
     UiB, Seksjon for kunsthistorie
Medforf: torp, hjalmar
Tittel: Bilder og billedbruk i Bysants. Trekk av tusen års kunsthistorie
ISBN:  82-02-16406-0
År:   1998
Utgiver: Grøndahl Dreyers Forlag
UtgSted: Oslo
Emneord: bysantinsk kunst, arkitektur, mosaikk, maleri, ikoner
Språk:  nor
PublID: r00002009
StatKat: f

4
PublKat: A24 (Kapittel i annen faglig bok utgitt på forlag)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKK, Seksjon for kunsthistorie
Forf:  kiilerich, bente
     UiB, Seksjon for kunsthistorie
Tittel: The Abundance of Nature - the Wealth of Man: Reflections on an Early
     Byzantine Seasons Mosaic from Syria
Tidskr: KAIROS. Studies in Art History and Literature in Honour of
     Professor Gunilla Åkerström-Hougen
Red:   Piltz, Elisabeth
Red:   Åström, Paul
ISBN:  9170811806
År:   1998
Side(r): 22 - 36
Utgiver: Paul Åströms förlag
UtgSted: Jonsered
Emneord: golvmosaikker, personifikasjoner, Syria
Språk:  eng
PublID: r00002034
StatKat: f

5
PublKat: B11 (Vitenskapelig monografi utgitt på forlag)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKK, Seksjon for kunsthistorie
Forf:  kiilerich, bente
     UiB, Seksjon for kunsthistorie
Tittel: The Obelisk Base in Constantinople: Court Art and Imperial Ideology
Serie:  Acta ad archaeologiam et artium historiam pertinentia,
     series altera
ISSN:  1120-4672
År:   1998
Volum:  10
Side(r): 194 s.
Utgiver: Giorgio Bretschneider Editore
UtgSted: Roma
Emneord: late antiquity, sculpture, imperial art, byzantine studies
Språk:  eng
PublID: r00001994
StatKat: f

6
PublKat: D42 (Gjesteforelesning)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKK, Seksjon for kunsthistorie
Forf:  Laugerud, Henning
     UiB, Seksjon for kunsthistorie
Tittel: Etter-reformatorisk kirkekunst og kirkeinventar
År:   1998
Sted:  Norsk Folkemuseum, Bygdøy, 7. desember
Språk:  nor
PublID: r00002505
StatKat: a

7
PublKat: D13 (Invitert foredrag ved internasjonal vit. konf. uten publisering)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKK, Seksjon for kunsthistorie
Forf:  Laugerud, Henning
     UiB, Seksjon for kunsthistorie
Tittel: Planleggingen av et tverrfaglig forskningsprosjekt på
     etter-reformatorisk kirkekunst og religiøst liv - en foreløpig
     presentasjon
År:   1998
Konfer: Nordisk kirkeforskning i dag
Sted:  Universitetet i Tromsø, 19-20 oktober 1998
Språk:  nor
PublID: r00002587
StatKat: a

8
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKK, Seksjon for kunsthistorie
Forf:  Lexau, Siri Skjold
     UiB, Seksjon for kunsthistorie
Tittel: Arkitektur og kritikk.
Tidskr: Ikke publisert
År:   1998-11-11
Konfer: Arkitektur og kritikk. Debattmøte arrangert av Bergen
     Byformsenter, Bergen Arkitektforening og Studentersamfunnet i
     Bergen.
Sted:  Bergen, Grand selskapslokaler.
Emneord: Arkitektur, arkitekturkritikk
Språk:  nor
PublID: r99001045
StatKat: f
LokalK: Ns

9
PublKat: D01 (Invitert foredrag ved vit. konf. med publisert artikkel (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKK, Seksjon for kunsthistorie
Forf:  Lexau, Siri Skjold
     UiB, Seksjon for kunsthistorie
Tittel: Arkitektur og omgivelser. Estetisk teori knyttet til vurdering av
     arkitektur og omgivelser.
Tidskr: Byidealer. Urbanismeseminar.
Red:   Ellefsen, Karl Otto
År:   1998-11-25
Side(r): 7 s.
Konfer: Byidealer. Urbanismeseminar i regi av
     Arkitektakademiet/Arkitekthøgskolen i Oslo.
Sted:  NAL, Oslo
Emneord: Arkitektur, urbanisme
Språk:  nor
PublID: r99001051
StatKat: f
LokalK: Ns

10
PublKat: A17 (Artikkel i populærvitenskapelig tidsskrift)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKK, Seksjon for kunsthistorie
Forf:  Lexau, Siri Skjold
     UiB, Seksjon for kunsthistorie
Tittel: Av sekk og aske. Katalogforord for kunstneren Eli Minck.
Tidskr: Eli Minck. Utstillingskatalog.
År:   1998-09
Emneord: Billedkunst, papirkunst, grafikk
Språk:  nor
PublID: r99001021
LokalK: N

11
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKK, Seksjon for kunsthistorie
Forf:  Lexau, Siri Skjold
     UiB, Seksjon for kunsthistorie
Tittel: Blikk på byen. Anmeldelse av kunstprosjektet Arena.
Tidskr: Bergens Tidende
År:   1998-09-08
Side(r): 1 s.
Emneord: Bykunst, stedskunst, installasjon
Språk:  nor
PublID: r99001024
LokalK: N

12
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKK, Seksjon for kunsthistorie
Forf:  Lexau, Siri Skjold
     UiB, Seksjon for kunsthistorie
Tittel: Det levde livet. Anmeldelse av Zdenka Rusovas utstilling i Bergens ku
     nstforening.
Tidskr: Bergens Tidende
År:   1998-09-17
Emneord: Billedkunst, grafikk/tegning, papirkunst
Språk:  nor
PublID: r99001029
LokalK: N

13
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKK, Seksjon for kunsthistorie
Forf:  Lexau, Siri Skjold
     UiB, Seksjon for kunsthistorie
Tittel: Flytt meg rundt. Anmeldelse av designernes årsutstilling, Form 98, Os
     lo.
Tidskr: Bergens Tidende
År:   1998-09
Emneord: Design, formgivning, utstilling
Språk:  nor
PublID: r99001033
LokalK: N

14
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKK, Seksjon for kunsthistorie
Forf:  Lexau, Siri Skjold
     UiB, Seksjon for kunsthistorie
Tittel: Forandringer rundt Vågen. Anmeldelse av fasadeendringer rundt Vågen i
     Bergen.
Tidskr: Bergens Tidende
Red:   Haalien, Einar
År:   1998-10-23
Emneord: Arkitektur, fasadeendring
Språk:  nor
PublID: r99001040
LokalK: N

15
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKK, Seksjon for kunsthistorie
Forf:  Lexau, Siri Skjold
     UiB, Seksjon for kunsthistorie
Tittel: Katedral for reiser i lys og luft. Anmeldelse av Oslo Lufthavn, Garde
     rmoen.
Tidskr: Bergens Tidende
Red:   Haalien, Einar
År:   1998-10-08
Emneord: Arkitektur, terminalbygg, flyplass
Språk:  nor
PublID: r99001035
LokalK: N

16
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKK, Seksjon for kunsthistorie
Forf:  Lexau, Siri Skjold
     UiB, Seksjon for kunsthistorie
Tittel: Kompakt læreanstalt. Anmeldelse av Fjellsdalen skolebygning, Bønes.
Tidskr: Bergens Tidende
År:   1998-03-06
Emneord: Arkitektur, skole
Språk:  nor
PublID: r98021436
StatKat: f
LokalK: N

17
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKK, Seksjon for kunsthistorie
Forf:  Lexau, Siri Skjold
     UiB, Seksjon for kunsthistorie
Tittel: Kompliserte historier. Anmeldelse av Harald Krokstads utstilling i Ga
     lleri Bouhlou, Bergen.
Tidskr: Bergens Tidende
År:   1998-09-08
Emneord: Billedkunst, maleri
Språk:  nor
PublID: r99001027
LokalK: N

18
PublKat: A17 (Artikkel i populærvitenskapelig tidsskrift)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKK, Seksjon for kunsthistorie
Forf:  Lexau, Siri Skjold
     UiB, Seksjon for kunsthistorie
Tittel: Kvartalsutbygging i sentrum. Nybygging kontra bevaring.
Tidskr: Husbukken
Red:   Nordhagen, Per Jonas
År:   1998-11
Hefte:  3-98
Side(r): 8-15
Emneord: Kulturminnevern, bygningsvern, byfornyelse
Språk:  nor
PublID: r99001031
LokalK: Ns

19
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKK, Seksjon for kunsthistorie
Forf:  Lexau, Siri Skjold
     UiB, Seksjon for kunsthistorie
Tittel: Om arkitektonisk kvalitet
År:   1998-03-07
UtgSted: Solstrand Fjordhotell, Os
Konfer: Seminar for Bergen Bygningsråd
Emneord: Arkitektur
Språk:  nor
PublID: r98021435
StatKat: f
LokalK: Ns

20
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKK, Seksjon for kunsthistorie
Forf:  Lexau, Siri Skjold
     UiB, Seksjon for kunsthistorie
Tittel: Plasskunst og romkarakterer
År:   1998-02-06
UtgSted: Bergen Arkitekt Skole
Konfer: Byrom og allmenning
Emneord: Arkitektur, byrom
Språk:  nor
PublID: r98021434
StatKat: f
LokalK: Ns

21
PublKat: A17 (Artikkel i populærvitenskapelig tidsskrift)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKK, Seksjon for kunsthistorie
Forf:  Lexau, Siri Skjold
     UiB, Seksjon for kunsthistorie
Tittel: Refugium. Et kunstprosjekt i tid og rom.
Tidskr: Refugium. Prosjektrapport.
År:   1998-08-20
Emneord: Stedskunst, installasjon.
Språk:  nor
PublID: r99001025
StatKat: a
LokalK: N

22
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKK, Seksjon for kunsthistorie
Forf:  Lexau, Siri Skjold
     UiB, Seksjon for kunsthistorie
Tittel: Sterk konfrontasjon. Anmeldelse av Franko B.s performance i Bergens k
     unstforening.
Tidskr: Bergens Tidende
Red:   Haalien, Einar
År:   1998-10-17
Emneord: Kunst, kroppskunst, performance
Språk:  nor
PublID: r99001036
LokalK: N

23
PublKat: C99 (Uspesifisert selvstendig faglig publikasjon utgitt av institusjon o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKK, Seksjon for kunsthistorie
Forf:  Sveen, Dag
Tittel: Helhet og fragment - Konstruksjon og dekonstruksjon. Noen
     perspektiver på Magnar Moens kunst
Serie:  Magnar Moen. Tegninger. Vestfold Kunstnersenter, Haugar
     18/4-17/5 1998. Fossekleiva Brukssentergalleri, Berger
     23/5-14/6 1998
År:   1998
Side(r): 3
Utgiver: Magnar Moen
UtgSted: Bergen
Tilgang: Kan fås ved henvendelse til kunstneren. Kan lånes på
     Universitetsbiblioteket, Universitetet i Bergen
Språk:  nor
PublID: r01005493
StatKat: f


<- forrigeinnholdneste ->