Det historisk-filosofiske fakultet

IKK, Seksjon for folkloristikk

Produksjonsdato : 2001-01-23
Katalogtype: Fullformat.

1
PublKat: B01 (Faglig bok, rapport m.v. utgitt på forlag (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKK, Seksjon for folkloristikk
Tittel: "Verden var hennes tekst". Forskeren Lily Weiser-Aall. En minnebok 189
     8-1998
Red:   Kvideland, Reimund
Red:   Moestue, Anne
ISBN:  82-91161-17-8
År:   1998-12
Side(r): 144 s.
Utgiver: Etnologisk gtransking, Norsk folkeminnelag.
Emneord: Lily Weiser-Aall, Norsk etnologisk gransking, folkloristikk
Språk:  nor
PublID: r99000873
LokalK: NB01

2
PublKat: D03 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert abstract (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKK, Seksjon for folkloristikk
Forf:  Heggli, Gry
     UiB, Seksjon for folkloristikk
Tittel: Den skriftlige samtalen. Om skriftlighetskonvensjoners plass i ungdomm
     ers tekstlek.
År:   1998-06-07
Konfer: Barn og narrativitet, forskerseminar
Sted:  Biskops Arnö
PublID: r99004582
StatKat: f
LokalK: N

3
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKK, Seksjon for folkloristikk
Forf:  Heggli, Gry
     UiB, Seksjon for folkloristikk
Tittel: Det muntliges betydning i folkloristikkens virkelighetsforståelse. Et
     forskningshistorisk perspektiv. (Vitenskapsteoretisk innlegg for dr.
     art.graden, Institutt for kulturstudier og kunsthistorie)
År:   1998-03-31
Sted:  Bergen
PublID: r99004568
StatKat: f
LokalK: N

4
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKK, Seksjon for folkloristikk
Forf:  Kvideland, Reimund
     UiB, Seksjon for folkloristikk
Tittel: Bibliografi over Lily Weiser-Aalls trykte skrifter.
Tidskr: "Verden var hennes tekst". Forskeren Lily Weiser-Aall. En m
     innebok 1898-1998.
Red:   Moestue, Anne
Red:   Kvidland, Reimund
ISBN:  82-91161-17-8
År:   1998
Side(r): 131-143
Utgiver: Norsk etnologisk gransking og Norsk folkeminnelag.
Emneord: Weiser-Aall, Lily. Bibliografi.
Språk:  nor
PublID: r99000876
LokalK: A05

5
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKK, Seksjon for folkloristikk
Forf:  Kvideland, Reimund
     UiB, Seksjon for folkloristikk
Tittel: Bjerkem, Johan Einar: Kjønnsrollene i trønderske undereventyr. Ei stru
     kturalistisk gransking av 30 eventyr samla av Karl Braset. Oslo, Novus
     forlag, 1966. 224 s.
Tidskr: Tradisjon
Red:   Hauan, Marit
ISSN:  0332-5997
År:   1998
Volum:  28
Hefte:  2
Side(r): 97-98
Utgiver: Vett & Viten
Emneord: eventyr. Strukturanalyse.
Språk:  nno
PublID: r99001063
LokalK: NA07

6
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKK, Seksjon for folkloristikk
Forf:  Kvideland, Reimund
     UiB, Seksjon for folkloristikk
Tittel: Eit europeisk innslag i norsk tradisjonsforsking
Tidskr: "Verden var hennes tekst". Forskeren Lily Weiser-Aall. En
     minnebok 1898-1998.
Red:   Moestue, Anne
Red:   Kvideland, Reimund
ISBN:  82-91161-17-8
År:   1998-12
Side(r): 115-127
Utgiver: Norsk etnologisk gransking og Norsk folkeminnelag
Emneord: Weiser-Aall, Lily
Språk:  nno
PublID: r99000875
StatKat: f
LokalK: N

7
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKK, Seksjon for folkloristikk
Forf:  Kvideland, Reimund
     UiB, Seksjon for folkloristikk
Tittel: Laudatio über die Gruppe Kursiu Ainiai am 11. August 1966 in Klaipeda
     (Memel).
Tidskr: Alfred Toepfer-Stiftung F.V.S. Europa-Preis für Volkskunst
     1966.
År:   1998
Side(r): 7-11
Utgiver: Alfred Toepfer-Stiftung F.V.S., Hamburg.
Emneord: Europa pris i folkekunst
Språk:  ger
PublID: r99000501
LokalK: A05

8
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKK, Seksjon for folkloristikk
Forf:  Kvideland, Reimund
     UiB, Seksjon for folkloristikk
Tittel: Memorat
Tidskr: Enzyklopädie des Märchens
Red:   Brednich, R. W. et al.
År:   1998
Volum:  9
Hefte:  2
Side(r): 565-567
Utgiver: Walter de Gruyter
Emneord: folkloristikk
Språk:  ger
PublID: r99000288
LokalK: A05

9
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKK, Seksjon for folkloristikk
Forf:  Kvideland, Reimund
     UiB, Seksjon for folkloristikk
Tittel: Moe, Ingebret Moltke.
Tidskr: Enzyklopädie des Märchens
Red:   Brednich, R. W. et al.
År:   1998
Volum:  9
Hefte:  2
Side(r): 750-753
Utgiver: Walter de Gruyter
Språk:  ger
PublID: r99000286
LokalK: A05

10
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKK, Seksjon for folkloristikk
Forf:  Kvideland, Reimund
     UiB, Seksjon for folkloristikk
Tittel: Moe, Jørgen
Tidskr: Enzyklopädie des Märchens
Red:   Brednich, R. W. et al.
År:   1998
Volum:  9
Hefte:  2
Side(r): 753-756
Utgiver: Walter de Gruyter
Emneord: folkloristikk
Språk:  ger
PublID: r99000287
LokalK: A05

11
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKK, Seksjon for folkloristikk
Forf:  Kvideland, Reimund
     UiB, Seksjon for folkloristikk
Tittel: Olga Golde Scheer og forteljerepertoaret hennar
Tidskr: Tradisjon
Red:   Hauan, Marit
ISSN:  0332-5997
År:   1998
Volum:  28
Hefte:  1
Utgiver: Vett og Viten
Emneord: jødisk-baltisk-norsk forteljerepertoar, eventyr, segn, eksempla.
Språk:  nno
PublID: r99000872
StatKat: f
LokalK: N

12
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKK, Seksjon for folkloristikk
Forf:  Kvideland, Reimund
     UiB, Seksjon for folkloristikk
Tittel: Wentzel, Knud: Eventyrstudier. Odense 1998.
Tidskr: Fabula
Red:   Brednich, R.W.
År:   1998
Volum:  39
Hefte:  3/4
Side(r): 162-162
Utgiver: de Gruyter, Berlin
Emneord: eventyr
Språk:  ger
PublID: r99000350
LokalK: A07

13
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKK, Seksjon for folkloristikk
Forf:  Kvideland, Reimund
     UiB, Seksjon for folkloristikk
Tittel: Überreichung des Europa-Preises für Volkskunst an die litauische
     Folkloregruppe Kursiu Ainiai am 11. August 1966 in Klaipeda.
Tidskr: Alfred Töpfer Stiftung F.V.S. Europa-Preis für Volkskunst
     1996
År:   1998
Side(r): 5-6
Utgiver: Alfred Toepfer-Stiftung F.V.S., Hamburg
Emneord: Europa-Pris for folkekunst
Språk:  ger
PublID: r99000500
StatKat: f
LokalK: N

14
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKK, Seksjon for folkloristikk
Forf:  Kvideland, Reimund
     UiB, Seksjon for folkloristikk
Tittel: Øystein Gaukstad: Ludvig Mathias Lindemans samling av norske folkevise
     r og religiøse folketoner 1. Tekster. Etter originalmanuskriptene i No
     rsk Musikksamling, UOP. Under medv. av Erik Henning Edvardsen. Novus f
     orlag, Oslo 1997.
Tidskr: Tradisjon
Red:   Hauan, Marit
ISSN:  0332-5997
År:   1998
Volum:  28
Hefte:  2
Side(r): 101-102
Utgiver: Vett & Viten
Emneord: folkemusikk. Lindeman, L. M.
Språk:  nno
PublID: r99001068
LokalK: NA07

15
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKK, Seksjon for folkloristikk
Forf:  Palmenfelt, Ulf
     UiB, Seksjon for folkloristikk
Tittel: /Anm av/ Narrative and Narrating.
Tidskr: Anthropos
År:   1998
Volum:  93
Språk:  eng
PublID: r99012731

16
PublKat: A17 (Artikkel i populærvitenskapelig tidsskrift)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKK, Seksjon for folkloristikk
Forf:  Palmenfelt, Ulf
     UiB, Seksjon for folkloristikk
Tittel: Bysen - en tankemodell i 1800-talets föränderliga värld.
Tidskr: Från Gutabygd
År:   1998
Språk:  swe
PublID: r99012732
LokalK: A

17
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKK, Seksjon for folkloristikk
Forf:  Palmenfelt, Ulf
     UiB, Seksjon for folkloristikk
Tittel: Bäst före 1361. Historia som färskvara.
År:   1998-07-28
Konfer: Hamnmagasinet i Ljugarn
Språk:  swe
PublID: r99012744
LokalK: A

18
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKK, Seksjon for folkloristikk
Forf:  Palmenfelt, Ulf
     UiB, Seksjon for folkloristikk
Tittel: Den etnologiska blicken.
År:   1998-05-29
Konfer: Högskolan på Gotland
Språk:  swe
PublID: r99012742
LokalK: A

19
PublKat: D01 (Invitert foredrag ved vit. konf. med publisert artikkel (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKK, Seksjon for folkloristikk
Forf:  Palmenfelt, Ulf
     UiB, Seksjon for folkloristikk
Tittel: Det folkloristiska narrativitetsperspektivet.
Tidskr: Narrativitet och barnkultur
År:   1998
Konfer: Barnkulturkonferens på Biskops Arnö 4-7 juni.
Språk:  swe
PublID: r99012735
LokalK: PAb

20
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKK, Seksjon for folkloristikk
Forf:  Palmenfelt, Ulf
     UiB, Seksjon for folkloristikk
Tittel: Folkloristerna och arkiven.
År:   1998-12-17
Konfer: Högskolan på Gotland.
Språk:  swe
PublID: r99012753
LokalK: A

21
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKK, Seksjon for folkloristikk
Forf:  Palmenfelt, Ulf
     UiB, Seksjon for folkloristikk
Tittel: Från bildstenar till cyberlore.
År:   1998-02-20
Konfer: Tidningsarkivkonferens
Sted:  Malmö
Språk:  swe
PublID: r99012738
LokalK: A

22
PublKat: A03 (Artikkel i nordisk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKK, Seksjon for folkloristikk
Forf:  Palmenfelt, Ulf
     UiB, Seksjon for folkloristikk
Tittel: Från Martebo till Mars. Om ungdomars alternativa vetenskapssyn. TN Tra
     disjon
År:   1998.
Språk:  swe
PublID: r99012730
LokalK: A

23
PublKat: D03 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert abstract (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKK, Seksjon for folkloristikk
Forf:  Palmenfelt, Ulf
     UiB, Seksjon for folkloristikk
Tittel: Geo-Magnetic Radiation or Just Old Stories: Local and Global Elements
     in an Internet Discussion Group.
År:   1998-10-30
Konfer: American Folklore Society's annual meeting
Sted:  Portland, OR
Språk:  eng
PublID: r99012737

24
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKK, Seksjon for folkloristikk
Forf:  Palmenfelt, Ulf
     UiB, Seksjon for folkloristikk
Tittel: Gotländska folksägner.
År:   1998-08-03
Konfer: Slitebadens hotell.
Språk:  swe
PublID: r99012745
LokalK: A

25
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKK, Seksjon for folkloristikk
Forf:  Palmenfelt, Ulf
     UiB, Seksjon for folkloristikk
Tittel: Hur berättar historiker?
År:   1998-09-25
Konfer: Högskolan på Gotland.
Språk:  swe
PublID: r99012748
LokalK: A

26
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKK, Seksjon for folkloristikk
Forf:  Palmenfelt, Ulf
     UiB, Seksjon for folkloristikk
Tittel: Hur folk berättade förr.
År:   1998
Konfer: Åtta föreläsningar i skolor i Oskarströms kommun
Språk:  swe
PublID: r99012741
LokalK: A

27
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKK, Seksjon for folkloristikk
Forf:  Palmenfelt, Ulf
     UiB, Seksjon for folkloristikk
Tittel: Muntligt berättande: Vad? Hur? Varför?
År:   1998
Konfer: Gästföreläsningar vid Universitetet i Oslo
Sted:  21.04-23.04
Språk:  swe
PublID: r99012740
LokalK: N

28
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKK, Seksjon for folkloristikk
Forf:  Palmenfelt, Ulf
     UiB, Seksjon for folkloristikk
Tittel: Narrativitetsforskning.
År:   1998-12-15
Konfer: Högskolan på Gotland.
Språk:  swe
PublID: r99012752
LokalK: A

29
PublKat: A03 (Artikkel i nordisk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKK, Seksjon for folkloristikk
Forf:  Palmenfelt, Ulf
     UiB, Seksjon for folkloristikk
Tittel: Samtal pågår! Flera myter och skrönor från telenätet.
Tidskr: Calling
År:   1998
Volum:  2
Språk:  swe
PublID: r99012733
LokalK: A

30
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKK, Seksjon for folkloristikk
Forf:  Palmenfelt, Ulf
     UiB, Seksjon for folkloristikk
Tittel: Spöken och spökhistorier.
År:   1998-08-06
Konfer: Hide kulturbrott.
Språk:  swe
PublID: r99012747
LokalK: A

31
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKK, Seksjon for folkloristikk
Forf:  Palmenfelt, Ulf
     UiB, Seksjon for folkloristikk
Tittel: Spöken och spökhistorier.
År:   1998-11-26
Konfer: Visby stadsbibliotek
Språk:  swe
PublID: r99012751
LokalK: A

32
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKK, Seksjon for folkloristikk
Forf:  Palmenfelt, Ulf
     UiB, Seksjon for folkloristikk
Tittel: Stereotyper om de nordiska grannfolken.
År:   1998-09-30
Konfer: Miljömärkning Norden, Lyngby.
Språk:  swe
PublID: r99012749
LokalK: A

33
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKK, Seksjon for folkloristikk
Forf:  Palmenfelt, Ulf
     UiB, Seksjon for folkloristikk
Medforf: Klintberg, Bengt af
Tittel: Storstadens myter
År:   1998-03-20
Konfer: Offentlig föreläsning Kulturhuset i Stockholm
Språk:  swe
PublID: r99012739
LokalK: A

34
PublKat: D03 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert abstract (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKK, Seksjon for folkloristikk
Forf:  Palmenfelt, Ulf
     UiB, Seksjon for folkloristikk
Tittel: The Folkloristic Viewpoint.
År:   1998
Konfer: Culture Crash and Compromise.
Sted:  Knivsta 09.01-11.01
Språk:  eng
PublID: r99012736

35
PublKat: D01 (Invitert foredrag ved vit. konf. med publisert artikkel (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKK, Seksjon for folkloristikk
Forf:  Palmenfelt, Ulf
     UiB, Seksjon for folkloristikk
Tittel: To Kill a Priest or Dine With a Missionary: The Use of Folklore As His
     torical Soruce Material.
Tidskr: Research Report from Culture Clash or Compromise
År:   1998-05-10
Konfer: Högskolan i Kalmar
Språk:  eng
PublID: r99012734
LokalK: Pb

36
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKK, Seksjon for folkloristikk
Forf:  Palmenfelt, Ulf
     UiB, Seksjon for folkloristikk
Tittel: Vad är det för likhet mellan Bysen och Valdemar Atterdag?
År:   1998-07-15
Konfer: Petes museigård
Språk:  swe
PublID: r99012743
LokalK: A

37
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKK, Seksjon for folkloristikk
Forf:  Palmenfelt, Ulf
     UiB, Seksjon for folkloristikk
Tittel: Vad är det för likhet mellan Bysen och Valdemar Atterdag?
År:   1998-08-04
Konfer: Hangvars bygdegård.
Språk:  swe
PublID: r99012746
LokalK: A

38
PublKat: X15 (Deltagelse i radio/TV-program av faglig/populærvitenskapelig karakter)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKK, Seksjon for folkloristikk
Forf:  Palmenfelt, Ulf
     UiB, Seksjon for folkloristikk
Tittel: Vem skrattar åt vad?
År:   1998-10-05
Sted:  NRK/SVT, Oslo
Språk:  swe
PublID: r99012750
LokalK: A

39
PublKat: A17 (Artikkel i populærvitenskapelig tidsskrift)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKK, Seksjon for folkloristikk
Forf:  Selberg, Torunn
     UiB, Seksjon for folkloristikk
Tittel: Den magiske reisen til fortiden og reisen til det magiske landet
Tidskr: Samtiden
Red:   Eriksen, thomas Hylland
ISBN:  03-28314-4
År:   1998
Hefte:  2/3
Side(r): 74-80
Utgiver: Aschehoug
Emneord: New Age
SamNor: Artikkelen omhandler forholdet mellom sted og fortid, om hvordan fort
     iden kan oppleves bestemte steder både som konkret og i fantasien. Ar
     tikkelen diskuterer særlig den betydning visse steder og fortider har
     innenfor New Age
Språk:  nor
PublID: r99001044
LokalK: N

40
PublKat: A03 (Artikkel i nordisk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKK, Seksjon for folkloristikk
Forf:  Selberg, Torunn
     UiB, Seksjon for folkloristikk
Tittel: Fortidslengsel i moderne folkelig religiøistet
Tidskr: Tradisjon
Red:   Hauan, Marit
ISSN:  0332-5887
År:   1998
Volum:  28
Hefte:  2
Utgiver: Vett og Viten
Emneord: New Age  Fortiden i nåtiden
SamNor: Artikkelen diskuterer den betydning en mere eller mindre mytisk forti
     d blir gitt i moderne folkelig religiøsitet. Den diskuterer ulike uts
     agn hvor fortiden blir brukt som argument for å fremheve bestemte ver
     ider innenfor New Age, her særlig nysjamanisme.
Språk:  nor
PublID: r99001039
LokalK: A

41
PublKat: A03 (Artikkel i nordisk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKK, Seksjon for folkloristikk
Forf:  Selberg, Torunn
     UiB, Seksjon for folkloristikk
Tittel: Gjenstander og fortellinger. Opposisjon til Ljungström. Åsa: Ôster om
     Arlanda. En etnologisk studie av berättelser och föremål.
Tidskr: Rig
ISSN:  0035-5267
År:   1998
Volum:  [In press]
Språk:  nor
PublID: r98000669
StatKat: f
LokalK: PA


<- forrigeinnholdneste ->