Psykologisk fakultet

Senter for videreutdanning i barnevern

Produksjonsdato : 2001-01-23
Katalogtype: Fullformat.

1
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Senter for videreutdanning i barnevern
Forf:  Ogden, T.
     UiB, Institutt for samfunnspsykologi
Tittel: Multisystemisk terapi
Tidskr: Spesialpedagogikk
År:   1998
Volum:  5
Side(r): 16-24
Språk:  nor
PublID: r99013966
StatKat: a
LokalK: A04