Psykologisk fakultet

Program for læringsforskning

Produksjonsdato : 2001-01-23
Katalogtype: Fullformat.

1
PublKat: D03 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert abstract (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Program for læringsforskning
Forf:  Dysthe, Olga
     UiB, Program for læringsforskning
Tittel: An international perspective on writing across the
     curriculum at Norwegian universities
År:   1998-08-07
Konfer: Global Conversations on Language and Literacy; NCTE
Sted:  Frankrike
Emneord: academic writing, writing across the curriculum
Språk:  eng
PublID: r99012702
StatKat: f
LokalK: KAT 10

2
PublKat: D03 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert abstract (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Program for læringsforskning
Forf:  Dysthe, Olga
     UiB, Program for læringsforskning
Tittel: an international perspective on writing at norwegian universities
Tidskr: writing across the curuiculum at norwegian universities
År:   1998-08-07
Konfer: Global Conversations on Language and Literacy
Sted:  frankrike
Emneord: academic writing
Språk:  eng
PublID: r99013826
StatKat: a
LokalK: sKAT 10

3
PublKat: A17 (Artikkel i populærvitenskapelig tidsskrift)
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Program for læringsforskning
Forf:  Dysthe, Olga
     UiB, Program for læringsforskning
Tittel: Michael Bakhtin - ei dialogisk tilnærming til mennesket, språket og li
     tteraturen.
Tidskr: Impuls
År:   1998
Hefte:  1
Språk:  nno
PublID: r99002906
LokalK: NA06

4
PublKat: D01 (Invitert foredrag ved vit. konf. med publisert artikkel (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Program for læringsforskning
Forf:  Nordmo, Ivar
     UiB, Program for læringsforskning
Tittel: Collaborative Learning in Work Groups: A practical and low cost respon
     se to a dramatic increase in student numbers.
Tidskr: Proceedings of the Second Regional Workshop on Teaching Str
     ategies in Higher Education: The Role of Innovation
Red:   Fowkes, Reuben
ISBN:  963 036300 3
År:   1998-03-26
Side(r): 97-104
Utgiver: Civic Education Project Hungary
Konfer: Second Regional Workshop on Teaching Strategies in Higher Educa
     tion: The role of Innovation
Sted:  Szeged, Hungary
SamNor: Universitetet i Bergen, (17.500 studenter), har i stor omfatning tatt
     i bruk organisert gruppeundervisning på grunn- og mellomfagsnivå som
     en metod å opprettholde eller heve studiekvaliteten i en tid med sto
     r økning i antall studenter. Hovedfagstudenter ansettes for å lede gr
     uppene som består av 10-15 studenter. Innlegget redegjør for metodens
     utvikling, funksjon og suksess etter seks år i virksomhet.
SamEng: The University of Bergen, on the west coast of Norway, (17,500 studen
     ts), has introduced a method of collaborative learning in small work
     groups (10-15 students) to deal with a drastic increase in student nu
     mbers. Graduate students have been hired to work as group leaders. Th
     e method has been running for six years. This paper deals with its de
     velopment, operation and success.
Språk:  eng
PublID: r99005033
LokalK: sC01

5
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Program for læringsforskning
Forf:  Raaheim, Arild
     UiB, Program for læringsforskning
Tittel: Psykologi grunnfag ved Universitetet i Bergen. Noen tanker om kontrol
     l, kvalitet, læring og eksamen.
Serie:  Arbeidsnotat
ISSN:  0808-596X
År:   1998
Hefte:  1
Utgiver: Program for læringsforskning, UiB
Språk:  nor
PublID: r99002917
LokalK: NKat 7

6
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Program for læringsforskning
Forf:  Raaheim, Arild
     UiB, Program for læringsforskning
Medforf: Radford, John
     University of East London
Tittel: Undervisning og læring ved Universitetet i Bergen. Resultater fra en
     spørreundersøkelse.
Serie:  Arbeidsnotat/rapport
År:   1998
Hefte:  2
Utgiver: Program for læringsforskning, UiB
Språk:  nor
PublID: r99002918
LokalK: NKAT 7


<- forrigeinnholdneste ->