Det historisk-filosofiske fakultet

Humanistisk datasenter

Produksjonsdato : 2001-01-23
Katalogtype: Fullformat.

1
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Humanistisk datasenter
Forf:  Hofland, Knut
     UiB, Humanistisk datasenter
Medforf: Johansson, Stig
Tittel: The Translation Corpus Aligner: A program for automatic alignment of p
     arallel texts
Tidskr: Corpora and cross-linguistic research
Red:   Johansson, Stig
Red:   Oksefjell, Signe
ISBN:  90-420-291-3
År:   1998
Side(r): 87-100
Utgiver: Rodopi
Emneord: alignment, parallel corpus
SamEng: The paper describes a program for the automatic alignment of parallel
     texts (original and translation) based on a bilingual lexicon, prope
     r nouns a sentence length.
URL:   http://www.hit.uib.no/enpc/
Språk:  eng
PublID: r99012478

2
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Humanistisk datasenter
Forf:  Oldervoll, Jan
     UiB, Historisk institutt
Tittel: IT-basert historieundervisning i Bergen
År:   1998-04-23
Konfer: IT-basert undervisning
Sted:  København
Språk:  nno
PublID: r99007211
LokalK: As

3
PublKat: D01 (Invitert foredrag ved vit. konf. med publisert artikkel (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Humanistisk datasenter
Forf:  Ore, Espen Smith
     UiB, Humanistisk datasenter
Tittel: Elektronisk publisering: forskjellige utgaveformer og forholdet til
     grunntekst(er) og endelig(e) tekst(er).
Tidskr: Ukjent
Red:   Burman, Lars
År:   1998-10
Konfer: Konferens for Nordiskt Nätverk för Editionsfilologer: "Vid
     texternas vägskäl. Om valet av grundtext."
Sted:  Stockholm
Emneord: Edisjonsfilologi, elektroniske utgaver
SamNor: Elektroniske verktøy gir filologen nye verktøy har forenklet noen
     tradisjonelle verktøy. Disse nye mulighetene gjør at man kan litt
     forenklet kan se en oppdeling av tradisjonelt utgivelsesfilologisk
     arbeid: én del, som i mangel av noe bedre navn kan kalles
     arkivoppbygging og én del som er konsentrert rundt tekstetableringen.
     I sin mest ekstreme form kan en slik oppdeling skje fullstendig slik
     at arbeid med tekstetablering og utgave kan gjøres av andre enn de
     som bygger opp tekstarkivet og også til andre tidspunkt etter at
     arkiv er bygget opp.
Språk:  nor
PublID: r99012484
StatKat: a
LokalK: Ab

4
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Humanistisk datasenter
Forf:  Thaller, Manfred
     UiB, Humanistisk datasenter
Tittel: Bilddatenbanken im Internet
Tidskr: EDV-Tage Theuern 1997
År:   1998
Side(r): 7-15
UtgSted: Munchen
Språk:  ger
PublID: r99012021
StatKat: f


<- forrigeinnholdneste ->