Det historisk-filosofiske fakultet

Arkeologisk institutt, Museumsenheten

Produksjonsdato : 2001-01-23
Katalogtype: Fullformat.

1
PublKat: A12 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift uten referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Arkeologisk institutt, Museumsenheten
Forf:  Diinhoff, Søren
     UiB, Museumsenheten
Tittel: Two hundred years of archaeological survey
Tidskr: ARCHAEOLOGIA BALTICA
Red:   Kazakevicius, Vytautas
Red:   Olsen, Asle Bruen
Red:   Simpson, David
ISSN:  1392-5520
ISBN:  9986-34-022-5
År:   1998
Volum:  3
Side(r): 67-86
Utgiver: Lithuanian Institute of History
Språk:  eng
PublID: r99011672

2
PublKat: A12 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift uten referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Arkeologisk institutt, Museumsenheten
Forf:  Dommasnes, Liv Helga
     UiB, Museumsenheten
Tittel: Gender as a factor in the study of prehistoric societies
Tidskr: ARCHAEOLOGICA BALTICA
Red:   KAZAKEVICIUS, VYTAUTAS
Red:   OLSEN, ASLE BRUEN
Red:   SIMPSON, DAVID
ISSN:  1392-5520
ISBN:  9986-34-022-5
År:   1998
Volum:  3
Side(r): 187-194
Utgiver: LITUANIAN INSTITUTE OF HISTORY/PUBLISHER HOUSE ZARA
Språk:  eng
PublID: r99011667

3
PublKat: A12 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift uten referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Arkeologisk institutt, Museumsenheten
Forf:  Indrelid, Svein
     UiB, Museumsenheten
Tittel: Bergen Museum - a Presentation
Tidskr: ARCHAEOLOGICA BALTICA
Red:   Kazakevicius, Vytautas
Red:   Olsen, Asle Bruen
Red:   Simpson, David
ISSN:  1392-5520
ISBN:  9986-34-022-5
År:   1998
Volum:  3
Side(r): 31-36
Utgiver: Lithuanian Institute of History/Publisher House Zara
Språk:  eng
PublID: r99011671

4
PublKat: A12 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift uten referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Arkeologisk institutt, Museumsenheten
Forf:  Indrelid, Svein
     UiB, Museumsenheten
Tittel: Norwegian Archaeology - Past and Present
Tidskr: ARCHAEOLOGICA BALTICA
Red:   KAZAKEVICIUS, VYTAUTAS
Red:   OLSEN, ASLE BRUEN
Red:   SIMPSON, DAVID
ISSN:  1392-5520
ISBN:  9986-34-022-5
År:   1998
Volum:  3
Side(r): 19-30
Utgiver: LITUANIAN INSTITUTE OF HISTORY/PUBLISHER HOUSE ZARA
Språk:  eng
PublID: r99011670

5
PublKat: B01 (Faglig bok, rapport m.v. utgitt på forlag (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Arkeologisk institutt, Museumsenheten
Forf:  Johannessen, Live
     UiB, Museumsenheten
Tittel: Fiskevær og fiskebuer i vestnorsk jernalder. En analyse av strandtufte
     r i Hordaland.
Red:   Mandt, Gro
Red:   Dommasnes, Liv Helga
Red:   Øye, Ingvild
ISBN:  82-90273-66-5
År:   1998
Volum:  2
Side(r): 68 s.
Utgiver: Arkeologisk Institutt, Universitetet i Bergen, Bergen
Emneord: Arkeologi
SamNor: Avhandlingen diskuterer det arkeologiske materialet fra Risøya og San
     døya i Sund kommune og Hjartøy i Øygarden kommune. Fiskeredskapene bl
     ir typebestemt og det blir diskutert innenfor hvorvidt man har en end
     ring i fiskeriteknologi. Avhandlingen tar også for seg spørsmålet omk
     ring fiskevær og dannelsen av disse. Hvordan var fisket organisert og
     hvorfor endrer dette seg over tid? Det er også en diskusjon om hvorf
     or hvorfor fiskeværene nedlegges når markedsfisket over Bergen tar ti
     l å blomstre for fullt?
Språk:  nor
PublID: r99000632
LokalK: N

6
PublKat: D01 (Invitert foredrag ved vit. konf. med publisert artikkel (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Arkeologisk institutt, Museumsenheten
Forf:  Johannessen, Live
     UiB, Museumsenheten
Tittel: Strandtufter - spor etter tidlige fiskevær? I: Samfunn i endring Fra V
     ikingtid til reformasjon. Onsdagskvelder i Bryggens Museum XIII Red: I
     . Øye.
Tidskr: Onsdagskvelder i Bryggens Museum. Samfunn i endring. Fra Vi
     kingtid til reformasjon.. XIII
Red:   Øye, Ingvild
ISSN:  0804-3280
År:   1998
Side(r): 26-40
Konfer: Samfunn i endring. Fra vikingtid til reformasjon.
Sted:  Bryggens Museum, Bergen
SamNor: En diskusjon av det arkeologiske materialet fra strandtuftene på Risø
     ya i Sund kommune og Hjartøy i Øygarden kommune. Kan tuftene kalles e
     t fiskevæ hva betyr så i tilfelle en slik definisjon? Hvilke samfunns
     messige endringer fikk fiskeværene til å dannes, for så å legges ned
     ved inngangen til 1200-tallet?
Språk:  nor
PublID: r99000627
LokalK: Ns

7
PublKat: A31 (Kapittel i rapport utgitt av institusjon, forening o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Arkeologisk institutt, Museumsenheten
Forf:  Juodagalvis, Vytautas
Medforf: Lødøen, Trond
Tittel: Internationa expedition in Sventoji 1997 (Tarptautine kompleksine
     ekspedicija Sventojoje 1997 metais)
Tidskr: Archaeological Investigations in Lithuania
Red:   Rimantiene, R.
Red:   Vatkevicius, V.
Red:   Zabiela, G.
År:   1998
Side(r): 01 - 10
Utgiver: Institute of Lithuanian History
UtgSted: Vilnius
Språk:  eng
PublID: r00013648
StatKat: a

8
PublKat: A12 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift uten referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Arkeologisk institutt, Museumsenheten
Forf:  Kaland, Sigrid
     UiB, Museumsenheten
Tittel: The Viking Period
Tidskr: ARCHAEOLOGIA BALTICA
Red:   Kazakevicius, Vytautas
Red:   Olsen, Asle Bruen
Red:   Simpson, David
ISSN:  1392-5520
ISBN:  9986-34-022-5
År:   1998
Volum:  3
Side(r): 261-275
Utgiver: Lithuanian Institute of History/Publisher House Zara
Språk:  eng
PublID: r99011675

9
PublKat: A17 (Artikkel i populærvitenskapelig tidsskrift)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Arkeologisk institutt, Museumsenheten
Forf:  Kaland, Sigrid
     UiB, Museumsenheten
Tittel: Trekk av Sogns forhistorie i eldre og yngre jernalder
Tidskr: Årbok for Sogn
År:   1998
Språk:  nor
PublID: r99013975
StatKat: a
LokalK: N

10
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Arkeologisk institutt, Museumsenheten
Forf:  Kleppe, Else Johansen
     UiB, Museumsenheten
Tittel: The Funj problem in an archaeological perspective
Tidskr: White Nile Black
Red:   Blood, S. Beswick
Red:   Spaulding, J.
År:   1998
Side(r): 24 s.
Utgiver: New Jersey: Africa World Press. The Red Sea Press
Språk:  eng
PublID: r99013974
StatKat: a

11
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Arkeologisk institutt, Museumsenheten
Forf:  Kleppe, Else
     UiB, Museumsenheten
Medforf: Dommasnes, Liv Helga
     UiB, Museumsenheten
Medforf: Mandt, Gro
     UiB, Undervisningsenheten
Medforf: Næss, Jenny -Rita
Tittel: Women archaeologists in retrospect: the Norwegian case
Tidskr: Excavating Women. A History od women in European Archaeolog
     y
Red:   Diaz-Andreu, M.
Red:   Sørensen, M.L. Stig
År:   1998
Side(r): 105-124
Utgiver: London: Routledge
Språk:  eng
PublID: r99011686

12
PublKat: A12 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift uten referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Arkeologisk institutt, Museumsenheten
Forf:  Kristoffersen, Kari
     UiB, Museumsenheten
Tittel: Excavation and Documentation Methods - some Problems and Possibilities
     with Examples from Norwegian sites
Tidskr: ARCHAEOLOGIA BALTICA
Red:   Kazakevicius, Vytautas
Red:   Olsen, Asle Bruen
Red:   Simpson, David
ISSN:  1392-5520
ISBN:  9986-34-022-5
År:   1998
Volum:  3
Side(r): 131-141
Utgiver: Lituanian Institute of History
Språk:  eng
PublID: r99011673

13
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Arkeologisk institutt, Museumsenheten
Forf:  Lødøen, Trond
     UiB, Museumsenheten
Tittel: Interpretation of Stone Age Ideology based on Rock Art, Structures and
     Artefacts in the Vingen area, western Norway.
År:   1998-09-02
Konfer: Acra II - The Alta Conference on Rock art
Sted:  Alta, Finnmark
Språk:  eng
PublID: r99000771
LokalK: s

14
PublKat: A12 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift uten referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Arkeologisk institutt, Museumsenheten
Forf:  Lødøen, Trond
     UiB, Museumsenheten
Tittel: Interpreting Mesolithic axe deposits from a region in western Norway.
Tidskr: Archaeologia Baltica 3
Red:   Kazakevicius, Vytautas
Red:   Bruen Olsen, Asle
Red:   Simpson, David Neal
ISSN:  1392-5520
ISBN:  9986-34-022-5
År:   1998
Volum:  3
Side(r): 195-205
Utgiver: Zara, Vilnius
Språk:  eng
PublID: r99000774

15
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Arkeologisk institutt, Museumsenheten
Forf:  Lødøen, Trond
     UiB, Museumsenheten
Tittel: Ritual continuity and cultural change in the western Norwegian Late St
     one Age.
År:   1998-03-25
Konfer: 63rd Annual Meeting in The society for American Archaeology
Sted:  Seattle Washington
Språk:  eng
PublID: r99000769
LokalK: s

16
PublKat: A17 (Artikkel i populærvitenskapelig tidsskrift)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Arkeologisk institutt, Museumsenheten
Forf:  Lødøen, Trond
     UiB, Museumsenheten
Tittel: Trekk fra Sogns forhistorie i stein-og bronsealder
Tidskr: Årbok for Sogn
År:   1998
Volum:  44
Side(r): 52-61
Språk:  nor
PublID: r99000777
LokalK: N

17
PublKat: A12 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift uten referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Arkeologisk institutt, Museumsenheten
Forf:  Olsen, Asle Bruen
     UiB, Museumsenheten
Tittel: LITUANIA AND WESTERN NORWAY IN THE NEOLITHIC PERIOD: RESEARCH GOALS DE
     RIVED FROM COMPARATIVE PRESENTATION OF TWO "MARGINAL REGIONS IN NEOLIT
     HIC EUROPE
Tidskr: ARCHAEOLOGICA BALTICA
Red:   KAZAKEVICIUS, VYTAUTAS
Red:   OLSEN, ASLE BRUEN
Red:   SIMPSON, DAVID
ISSN:  1392-5520
ISBN:  9986-34-022-5
År:   1998
Volum:  3
Side(r): 43-54
Utgiver: LITHUANIAN INSTITUTE OF HISTORY/PUBLISHER HOUSE ZARA
Språk:  eng
PublID: r99011668

18
PublKat: A12 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift uten referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Arkeologisk institutt, Museumsenheten
Forf:  SIMPSON, DAVID
     UiB, Museumsenheten
Tittel: REFITTING AS A METHOD IN STONE AGE ARCHAEOLOGY: A BRIEF INTRODUCTION
Tidskr: ARCHAEOLOGIA BALTICA
Red:   KAZAKEVICIUS, VYTAUTAS
Red:   OLSEN, ASLE BRUEN
Red:   SIMPSON, DAVID
ISSN:  1392-5520
ISBN:  9986-34-022-5
År:   1998
Volum:  3
Side(r): 159-174
Utgiver: LITHUANIAN INSTITUTE OF HISTORY/PUBLISHER HOUSE ZARA
Emneord: ARCHAEOLOGY, STONE AGE, LITHIC TECHNOLOGY, REFITTING
SamNor: En introduksjon til metoden "sammensetting av steinartefakter". Eksem
     plarer av bruken av metoden er tatt både fra forfatterens erfaring og
     fra andre, primært Norsk, forskning.
SamEng: An introduction to the method of refitting lithic artefacts. Examples
     of the breadth and scope of the method are drawn from the author's e
     xperience well as from other, primarily Norwegian, research.
Språk:  eng
PublID: r99000760


<- forrigeinnholdneste ->