Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Institutt for sosialantropologi

Produksjonsdato : 2001-01-25
Katalogtype: Fullformat.

1
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Asaduzzaman, Asad
Tittel: On the problem of power and the anthropological study of India.
År:   1997
Sted:  University of Bergen, Norway
SamEng: Compulsory lecture delivered in partial fulfillment of the requrement
     s for the Dr.polit. degree at the School of Social Sciences, Universi
     ty of Bergen, Norway.
Språk:  eng
PublID: r97007211
StatKat: f

2
PublKat: C13 (Doktoravhandling)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Asaduzzaman, Asad
Tittel: Urban Sweepers in Bangladesh: Caste and Community, Religion and Dignit
     y (dr. polit (1996)).
År:   1997
Utgiver: Department of Scocial Anthropology
Tilgang: Social Science Library, Bergen University Library
Språk:  eng
PublID: r97007212
StatKat: f

3
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Bjelland, Anne Karen
     UiB, Institutt for sosialantropologi
Tittel: Brukaren sin kvardag; Støttekontaktverksemd - ein del av psykiatisk s
     osialt arbeid
År:   1997
Utgiver: Institutt for sosialantropologi, UiB
SamNor: Rapport fra arbeidsseminaret "Støtte i kvardagen. Korleis rekruttere
     og lære opp mennesker til å bli støttekontakter for mennesker med ps
     ykiske vansker?"
Språk:  nor
PublID: r98010679
StatKat: f

4
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Bjelland, Anne Karen
     UiB, Institutt for sosialantropologi
Tittel: Gamle kranglar vert som nye - konflikthandtering på aldersintstitusjo
     n
År:   1997-02-18
Emneord: Konf v/Sunnfjord Hotel, Førde.
SamNor: Livskvalitet i aldersinstitusjon - sosial fungering og institusjonsku
     ltur.
Språk:  nor
PublID: r98010681
StatKat: f

5
PublKat: C12 (Alminnelig tilgjengelig kompendium)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Bjelland, Anne Karen
     UiB, Institutt for sosialantropologi
Tittel: Life course and identity-management. Constructions of the past ant th
     e present in agehomogeneous residence enviroment.
År:   1997
Utgiver: Institutt for sosialantropologi, UiB
Tilgang: Everyday Life, Life Story and Aging. 1. Int. Symp. on Cult G
SamEng: Social anthropological perspectives on community development among el
     derly in urban Norway.
Språk:  eng
PublID: r98010680
StatKat: f

6

7
PublKat: C12 (Alminnelig tilgjengelig kompendium)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Bjelland, Anne Karen
     UiB, Institutt for sosialantropologi
Tittel: Sorgerne glemmer jeg, minnerne gjemmer jeg. Aldring og felleskapsutvi
     kling
År:   1997
Utgiver: Institutt for sosialantropologi, UiB
SamNor: Foredrag v/ Den Nasjonale Scene, Småscenen, Bergen, 25. nov. 1997. I
     forbindelse med Lørdagsuniversitetet.
Språk:  nor
PublID: r98010678
StatKat: f

8
PublKat: C12 (Alminnelig tilgjengelig kompendium)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Blom, Jan-Petter
     UiB, Institutt for sosialantropologi
Tittel: Sapir-Whorf Hypotesen
Serie:  Lov og struktur
År:   1997
Hefte:  51
Utgiver: UiB
UtgSted: Bergen
Språk:  nor
PublID: r98027637
StatKat: f

9
PublKat: D03 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert abstract (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Brendbekken, Marit
     UiB, Institutt for sosialantropologi
Tittel: Caribbean Conferance v/Padrigu
År:   1997-03
Konfer: Caribbean Conferance v/Padrigu
Sted:  Gøteborg, Universitetet i Gøteborg
Språk:  eng
PublID: r98010547
StatKat: f

10
PublKat: B13 (Rapport utgitt på forlag)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Brendbekken, Marit
     UiB, Institutt for sosialantropologi
Tittel: Sustainable Small-Scale Developmental Projects and the SHAV Iniative i
     n Rural Haiti: A Consideration of the Sociocultural and Ecological Con
     ditions for Project Development in l'arrondissement Vallieres.
ISBN:  xxx
År:   1997
Utgiver: Svensk-Haitianska Vennskapsforening (SHAV)
Språk:  eng
PublID: r97007619
StatKat: f

11
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Bringa, Tone
     UiB-SV: Institutt for sosialantropologi
Tittel: Medjugorje: Religion, Polotics and Violence in Rual Bosnia by Mart Bax
Tidskr: American Ethnologist
År:   1997-02
Volum:  24
Hefte:  nr.1
Side(r): 241-242
Språk:  eng
PublID: r97002253
StatKat: f

12
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Bringslid, Mary Bente
     UiB, Institutt for sosialantropologi
Tittel: Oss og dei andre - om Mary Douglas sin klassiker Rent og Urent..
Tidskr: Replikk
Red:   Mjør, Kåre Johan
ISSN:  0806-8593
År:   1997
Volum:  No 5
Side(r): 10-21
Språk:  nor
PublID: r98010392
StatKat: f

13
PublKat: C12 (Alminnelig tilgjengelig kompendium)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Bråten, Eldar
     UiB, Institutt for sosialantropologi
Tittel: Helbredelsens epistemologi:en tilnærming til subjektive transformasjon
     er.
Serie:  xxxx
År:   1997
Utgiver: xxxx
Emneord: Innlegg på nasjonal forskningskonferanse om "Kropp, relasjon, kultur"
Språk:  nor
PublID: r97008144
StatKat: f

14
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Bråten, Eldar
     UiB, Institutt for sosialantropologi
Tittel: "Person, time and conduct":et skråblikk på symbolantropologien
Tidskr: Norsk Antropologisk Tidsskrift
Red:   Hviding, Edvard
ISSN:  0802-7285
År:   1997
Hefte:  2
Side(r): 85-95
Utgiver: Universitetsforlaget
Emneord: xxxxxxxxxxxxxxxxx
SamNor: xxxxxxxxxxxxx
Språk:  nor
PublID: r97008138
StatKat: f

15
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Eriksen, Thomas Hylland
Medforf: Hviding, Edvard
Tittel: Pluralisme
Tidskr: Norsk Antropologisk Tidsskrift
Red:   Hviding, Edvard
ISSN:  0802-7285
År:   1997
Side(r): 1-3
Utgiver: Universitetsforlaget
Språk:  nor
PublID: r98010668
StatKat: f

16
PublKat: A15 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Fadnes Jacobsen, Frode
Tittel: Noen betraktninger omkring duft, smitte og objekters iboende essens.
Tidskr: Norsk Antropologisk Tidsskrift
Red:   Hviding, Edvard
Utgave: 3/4
ISSN:  0802-7285
År:   199712
Utgiver: Universitetsforlaget
UtgSted: Oslo
Språk:  nor
PublID: r00004224
StatKat: f

17
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Grønhaug, Reidar
Tittel: Rettsstaten, det flerkulturelle og antropologien. Et svar til Tordis
     Borchgrevink.
Tidskr: Norsk Antropologisk Tidsskrift
Utgave: 3/4
År:   1997
Side(r): 267-277
SamNor: Et svar til Tordis Borchgrevink.
Språk:  nor
PublID: r99002586
StatKat: f

18
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Grønhaug, Reidar
Tittel: Sorting out the complexities: Conference summary as a summary
     program for migration research.
Tidskr: Likeverd og utestegning - forskningsmessige utfordringer.
Red:   Knudsen, John Chr.
År:   1997
Side(r): 225-234
UtgSted: København, Nordisk Ministerråd
Språk:  eng
PublID: r99002591
StatKat: f

19
PublKat: C12 (Alminnelig tilgjengelig kompendium)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Gulbrandsen, Ørnulf
     UiB, Institutt for sosialantropologi
Tittel: Space and socio-political order. On the transformations of Tswana ide
     ntities.
År:   1997
Utgiver: UiB-SV: Institutt for sosialantropologi
SamNor: Artikkel forberedt for publiklasjon i bok om "Identity and space" red
     igert av R. Lane, Univ. of Cambridge.
SamEng: xx
Språk:  eng
PublID: r98010538
StatKat: f

20
PublKat: C12 (Alminnelig tilgjengelig kompendium)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Gulbrandsen, Ørnulf
     UiB, Institutt for sosialantropologi
Tittel: Syncretism and anti-syncretism. Religion and power in a Tswana chiefd
     om.
År:   1997
Utgiver: UiB-SV: Institutt for sosialantropologi
SamNor: Artikkel forberedt for publisering.
SamEng: xx
Språk:  eng
PublID: r98010539
StatKat: f

21
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Haram, Liv
     UiB, Institutt for sosialantropologi
Tittel: Modern Meru Women in Gendered Worlds
Tidskr: Health systems research and health promotion in relation to
     reproductive health in Tanzania.
Red:   xx, xx
År:   1997-01-29
Side(r): xx
Utgiver: Senter for Internasjonal Helse
Konfer: Health systems research and health promotion in relation to rep
     roductive health in Tanzania.
Sted:  Senter for Internasjonal Helse, UiB, Norge
SamEng: xx
Språk:  eng
PublID: r98010552
StatKat: f

22
PublKat: C99 (Uspesifisert selvstendig faglig publikasjon utgitt av institusjon o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Haukanes, Haldis
     UiB, Institutt for sosialantropologi
Tittel: Anthropology of East Central Europe. A critical analysis.
Serie:  xx
Red:   xx, xx
År:   1997
Utgiver: UiB-SV: institutt for sosialantropologi
Tilgang: xxx
Emneord: Obligatorisk innlegg i vitenskapsteori til dr.polit-graden
Språk:  eng
PublID: r98010707
StatKat: f

23
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Haukanes, Haldis
     UiB, Institutt for sosialantropologi
Tittel: National myths reproduced or subverted?
Tidskr: H-net reviews
Red:   Galt, Tony
År:   1997,8/5
Utgiver: Michigan State University, Dept. of Histroy. USA
SamNor: Bokomtale
Språk:  eng
PublID: r98010706
StatKat: f

24
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Haukanes, Haldis
     UiB, Institutt for sosialantropologi
Tittel: Postkommunismen antropologi - fins den?
Tidskr: Norsk asntropologisk tidsskrift
Red:   Hviding, Edvard
ISSN:  0802-7285
År:   1997
Hefte:  3-4
Side(r): 267-272
Utgiver: Universitetsforlaget
Emneord: xxx
SamNor: xxxx
Språk:  nor
PublID: r98010705
StatKat: f

25
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Henriksen, Georg
     UiB, Institutt for sosialantropologi
Tittel: Group and identity in the age of globalization.
Tidskr: CSAA conferense on Racism, intolerance and resistance in a
     civil society; "the Canadian Learneds".
År:   1997-06
Utgiver: xxxxxxx
Konfer: Learneds, CASCA XXIV
Sted:  St.John's
Språk:  eng
PublID: r97007627
StatKat: f

26
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Henriksen, Georg
     UiB, Institutt for sosialantropologi
Tittel: Indigenous Peoples, International Conventions and Declarations and the
      State.
Tidskr: Indigenous Peoples, Environment and Development.
Red:   xx, xx
ISSN:  0105-4503
ISBN:  87-984110-2-0
År:   1997
Volum:  xx
Hefte:  xx
Side(r): 309-318
Utgiver: International Work Group for Indigenous Affairs, Copenhagen
SamNor: xxx
SamEng: xxx
Språk:  eng
PublID: r98010402
StatKat: f

27
PublKat: D01 (Invitert foredrag ved vit. konf. med publisert artikkel (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Henriksen, Georg
     UiB, Institutt for sosialantropologi
Tittel: Institutional Development in the Work of IWGIA:
Tidskr: Institutional Development in an Indigenous Context.
Red:   xxx, xxx
ISBN:  82-7422-173-7
År:   1997
Side(r): 48-57
Utgiver: FAFO Institute for Applied Social Sciences.
Konfer: Institutional Development in an Indigenous Context.
Sted:  Oslo
SamEng: xxxxxx
Språk:  eng
PublID: r97007625
StatKat: f

28
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Henriksen, Georg
     UiB, Institutt for sosialantropologi
Tittel: Noen refleksjoner over sosialantropologisk advokatur med særlig refera
     nse til urfolk.
Tidskr: Norsk Antropologisk Tidsskrift.
Red:   Hviding, Edvard
ISSN:  0802-7285
År:   1997
Volum:  2
Side(r): 120131
Utgiver: Universitetsforlaget
Språk:  nor
PublID: r97007628
StatKat: f

29
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Henriksen, Georg
     UiB, Institutt for sosialantropologi
Tittel: Review of the Guidelines for the Environmental Impact Statement of the
     Voisey's Bay project.
Tidskr: Guidelines for the Environmental Impact Statement of the Vo
     isey's Bay project.
Red:   xxxx,
År:   1997
SamEng: Presentation to the EIS-Panel on behalf of the Innu Nation.
Språk:  eng
PublID: r97007629
StatKat: f

30
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Henriksen, Georg
     UiB, Institutt for sosialantropologi
Tittel: Violence and resistance. The state, civil society and indigenous peop
     les.
År:   1997-06
Konfer: CSAA conference on Racism, intolerance and resistance in a soc
     iety;"the Canadian Learneds"
Sted:  St.John's
Språk:  eng
PublID: r97007626
StatKat: f

31
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Hviding, Edvard
     UiB, Institutt for sosialantropologi
Tittel: Antropologisk mystikk
Tidskr: Norsk Antropologisk Tidsskrift
Red:   Hviding, Edvard
ISSN:  0802-7285
År:   1997
Side(r): 164-165
Utgiver: Universitetsforlaget
Språk:  nor
PublID: r98010666
StatKat: f

32
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Hviding, Edvard
     UiB, Institutt for sosialantropologi
Tittel: "Fisheries and costal resources: knowledge and development"
Tidskr: Environment and Development in Pacific Islands
Red:   Burt, B.
Red:   Clerk, C.
ISBN:  0-7315-2351
År:   1997
Side(r): 123-142
Utgiver: Port Moresby and Canberra: University of Papua New Guinea Press
Språk:  eng
PublID: r98010682
StatKat: f

33
PublKat: D01 (Invitert foredrag ved vit. konf. med publisert artikkel (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Hviding, Edvard
     UiB, Institutt for sosialantropologi
Tittel: "Natur uten kultur? Om naturforvaltningens verdigrunnlag"
Tidskr: Naturforvaltning og samfunnsfag. ND-notat
ISBN:  82-7072-271-5
År:   1997
Side(r): 23-30
Utgiver: Direktoratet for naturforvaltning, Tr.heim
Språk:  nor
PublID: r98010683
StatKat: f

34
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Hviding, Edvard
     UiB, Institutt for sosialantropologi
Tittel: På kryss og tvers, i dagens verden
Tidskr: Norsk Antropologisk Tidsskrift
Red:   Hviding, Edvard
ISSN:  0802-7285
År:   1997
Side(r): 83-84
Utgiver: Universitetsforlaget
Språk:  nor
PublID: r98010667
StatKat: f

35
PublKat: A12 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift uten referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Håland, Gunnar
     UiB, Institutt for sosialantropologi
Tittel: Beer, Blood and Mother's Milk: The symbolic context of economic
     behaviour in the society.
Tidskr: Sudan Notes and Records
ISSN:  0375-2984
År:   1997
Språk:  eng
PublID: r97007662
StatKat: f

36
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Jacobsen Fadnes, Frode
Tittel: Noen betraktninger omkring duft, smitte og objekters iboende essens.
Tidskr: Norsk Antropologisk Tidsskrift
Utgave: 3/4
År:   1997
Språk:  nor
PublID: r99002577
StatKat: a

37
PublKat: C13 (Doktoravhandling)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Jacobsen, Frode Fadnes
     UiB, Institutt for sosialantropologi
Tittel: Narratives as points of entry into Beja cultural knowledge : exploring
     theories of sickness and misfortune among the Hadandowa Beja
Serie:  dr.polit.-avhandling
År:   1997-04-25
Side(r): 308 s.
Utgiver: Institute of Social Anthropology, University of Bergen
Tilgang: Byttekontoret, Universitetsbiblioteket i Bergen
Emneord: sosialantropologi
SamNor: http://www.uib.no/info/drrad/97/april/fadnes.html (pressemelding)
URL:   http://www.fou.uib.no/drgrad/1997/710001/
Språk:  eng
PublID: r98026286
StatKat: f
LokalK: N

38
PublKat: B15 (Annen faglig bok utgitt på forlag)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Kapferer, Bruce
     UiB, Institutt for sosialantropologi
Tittel: The Feast of the Sorcerer: Practices of Consciousness and Power.
År:   1997
Utgiver: Chicago University Press
UtgSted: Chicago
Språk:  eng
PublID: r00018957
StatKat: f

39
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Knudsen, Are J.
Medforf: Halvorsen, Kate
Tittel: Income-generating programmes in Pakistan and Malawi: A comparative
     review.
Tidskr: Journal of Refugee Studies
ISSN:  0951-6328
År:   1997
Volum:  10
Hefte:  4
Språk:  eng
PublID: r97008147
StatKat: f

40
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Knudsen, Are J.
Tittel: National parks and nature conservation in Northern Pakistan.
Tidskr: Nature Conservation and Human Rights in Asia.
År:   1997
Utgiver: NIAS/Curzon Press
Språk:  eng
PublID: r97008149
StatKat: f

41
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Knudsen, John Chr.
     UiB-SV: Institutt for sosialantropologi
Tittel: Eksilets representasjoner og forskernes fortolkninger.
Tidskr: Norsk Antropologisk Tidsskrift
Red:   Hviding, Edvard
ISSN:  0802-7285
År:   1997
Volum:  1
Side(r): 5-11
Utgiver: Universitetsforlaget
Språk:  nor
PublID: r97007525
StatKat: f

42
PublKat: A03 (Artikkel i nordisk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Knudsen, John Chr.
     UiB, Institutt for sosialantropologi
Tittel: Kan mennesket transformeres til overhead? opus 2: om undervisning, kro
     pp og dressur.
Tidskr: Omsorg. Nordisk Tidsskrift for Palliativ Medisin
Red:   Husebø, Stein
ISSN:  0800-7489
År:   1997
Volum:  No. 2
Side(r): 27-32
Utgiver: Den Norske Kreftforening
Språk:  nor
PublID: r98010420
StatKat: f

43
PublKat: A03 (Artikkel i nordisk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Knudsen, John Chr.
     UiB, Institutt for sosialantropologi
Tittel: "Og, hanen gol"
Tidskr: Omsorg. Nordisk tidsskrift for palliativ medisin.
Red:   Husebø, Stein
ISSN:  0800-7489
År:   1997
Hefte:  Nr. 4
Side(r): 52-56
Utgiver: Den norske kreftforening
Språk:  nor
PublID: r98010410
StatKat: f

44
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Knudsen, John Chr.
     Institutt for medievitenskap-Humanvit.seksjon, UiB
Tittel: Unge flyktninger i Norge
Serie:  Arbeidsnotat Nr. 9-18
ISBN:  82-578-0353-7
År:   1997
Volum:  9
Utgiver: NRK programserie "De Andre"
Språk:  nor
PublID: r98010409
StatKat: f

45
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Knudsen, Ståle
Tittel: A comparative study of fishing communities and public awareness in
     Turkey and Ukraine.
År:   1997
Side(r): 84
Utgiver: Global Environmental Facility - Black Sea Env.Progr.
UtgSted: Istanbul
Språk:  eng
PublID: r00016834
StatKat: f

46
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Lommerud, Kjell Erik
     UiB, Institutt for økonomi
Tittel: Battles of the sexes: Non-cooperative games in the theory of the
     family.
Tidskr: Economics of the family and family policies.
Red:   Person, I.
Red:   Jonung, C.
ISBN:  0-415-14902-9
År:   1997
Hefte:  174
Side(r): 45-62
Utgiver: Routledge
UtgSted: London
Språk:  eng
PublID: r98020381
StatKat: f

47
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Longva, Anh Nga
     UiB-SV: Institutt for sosialantropologi
Tittel: Current debates on the construction of culture: How to make the anthro
     pological concept fit a contemporary world..
Tidskr: Sosiologisk Årbok 1997.1
Red:   Otnes, Per
Red:   Thomassen, Arild
Red:   Solli, Susanna
ISSN:  0808-288X
År:   1997
Side(r): 155-176
Språk:  eng
PublID: r97006276
StatKat: f

48
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Longva, Anh Nga
     UiB, Institutt for sosialantropologi
Tittel: Kuwaiti Women at a Crossroads: Privileged Development and the
     Constrai nts of Ethniv Stratification.
Tidskr: Arab Society: Class, Gender, Power and Development
Red:   Hopkins, Nicolas S.
Red:   Ibrahim, Saad Eddin
Utgave: 3
ISBN:  977-42-4404-4
År:   1997
Utgiver: The American University of Cairo Press
Språk:  eng
PublID: r98010442
StatKat: f

49
PublKat: B01 (Faglig bok, rapport m.v. utgitt på forlag (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Longva, Anh Nga
     UiB-SV: Institutt for sosialantropologi
Tittel: Walls Built on Sand: Migration, Exclusion, and Sosiety in Kuwait
ISBN:  0-8133-2758-X
År:   1997
Utgiver: Westview Press,Boulder, Colorado, and Oxford,UK
Språk:  eng
PublID: r97005242
StatKat: f

50
PublKat: C12 (Alminnelig tilgjengelig kompendium)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Manger, Leif O.
     UiB, Institutt for sosialantropologi
Medforf: Rao, N. Sudhakar
Tittel: A Survey on Hadramis in Hyderabad
År:   1997
Utgiver: Institutt for sosialantropologi, UiB
Språk:  eng
PublID: r98010404
StatKat: f
LokalK: N

51
PublKat: D01 (Invitert foredrag ved vit. konf. med publisert artikkel (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Manger, Leif O.
     UiB, Institutt for sosialantropologi
Tittel: Migration as a Way of Life: the Hadrami migration in the Indian Ocean
     from the coming of Islam until the present time.
Tidskr: Worlds and Visions-perspectives on the Middle East today.
År:   1997-12-05
Utgiver: Danish Middle East Network in Århus.
Konfer: Worlds and Visions-perspectives on the Middle East today.
Sted:  Århus, Denmark
Språk:  eng
PublID: r98010403
StatKat: f

52
PublKat: D01 (Invitert foredrag ved vit. konf. med publisert artikkel (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Manger, Leif
     UiB-SV: Institutt for sosialantropologi
Tittel: Hadrami Diaspora: Empirical and Conceptical Considerations.
Tidskr: The Northwestern Indian Ocean as Cultural Corridor
År:   1997-01-17
Utgiver: Department of Social Anthropology, Stockholm University
Konfer: The Northwestern Indian Ocean as Cultural Corridor
Sted:  Vår Gård, Stocholm, Sverige
Språk:  eng
PublID: r97006861
StatKat: f

53
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Manger, Leif
     UiB-SV: Institutt for sosialantropologi
Tittel: Internasjonal handel, antropologiske perspektiver
År:   1997-04-15
Sted:  Høgskolen i Harstad, Norge
Språk:  nor
PublID: r97006865
StatKat: f

54
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Manger, Leif
     UiB-SV: Institutt for sosialantropologi
Tittel: Perspectives in Indian Ocean Research: migration, trade, religion
År:   1997-02-26
Sted:  Faculty of Education, Aden University, Mukalla Branch
Språk:  eng
PublID: r97006864
StatKat: f

55
PublKat: D01 (Invitert foredrag ved vit. konf. med publisert artikkel (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Manger, Leif
     UiB-SV: Institutt for sosialantropologi
Tittel: Religion, Identities and Politics: Definding Muslim discourses in the
     Nuta Mountains of the Sudan.
År:   1997-04-17
Utgiver: Center for Udviklingsforskning, København
Konfer: Religion and development: focus on Christianity and Islam in Af
     rica.
Sted:  CDR - København, Denmark
Språk:  eng
PublID: r97006862
StatKat: f

56
PublKat: X99 (Uspesifisert annet faglig resultat)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Manger, Leif
     UiB-SV: Institutt for sosialantropologi
Tittel: Val i Yemen; Håp eller farse?
År:   1997
Org:   Utzin
URL:   http://www.interpost.no/aktuelt-frame.html
Språk:  nor
PublID: r97006863
StatKat: f

57
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Minnich, Robert Gary
     UiB, Institutt for sosialantropologi
Tittel: Civil Society and the Legacy of Ethnic Cleansing in the Southeastern A
     lps: Some Implications for Conflict Prevention.
Tidskr: The Anthropology of East Europe Review
Red:   Rotenberg, Robert
ISSN:  1054-4720
År:   1997
Hefte:  2
Side(r): 15-22
Utgiver: East European Anthropology Group and DePaul University College
Språk:  eng
PublID: r98010394
StatKat: f

58
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Minnich, Robert Gary
     UiB, Institutt for sosialantropologi
Tittel: From Volksgruppe to Nation: The Politicization of Ethnic Difference in
     Bilingual Carinthia. A review of: Slowenisch oder deutsch? Nationale
     Differenzierungsprozesse in Kaernten (1848-1914), by Janko Pleterski.
Tidskr: HABSBURG, an H-Net list [Habsburg@VM.CC.PURDUE.EDU]
Red:   Ingrao, C.
Red:   Lane, H.
Red:   Miller, N.
Red:   Niessen, J.
ISBN:  3-85435-210-7
År:   1997-07-16
URL:   http://www.h-net.msu.edu/reviews/index.cgi
Språk:  eng
PublID: r98010396
StatKat: f

59
PublKat: D03 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert abstract (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Minnich, Robert Gary
     UiB, Institutt for sosialantropologi
Tittel: Prospects for transnational civil society after the arrival of the Eur
     opean Union in a contested borderland.
Tidskr: American Anthropological Association - Abstracts of the 96
     th Annual Meeting.
År:   1997
Side(r): 264
Utgiver: American Anthropological Association, Arlington, Virginia, U.S.A.
Konfer: American Anthropological Association - 96th Annual Meeting
Sted:  Washington D.C
Språk:  eng
PublID: r98010398
StatKat: f

60
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Minnich, Robert Gary
     UiB, Institutt for sosialantropologi
Tittel: Sivilt samfunn - private organisasjoner- konfliktløsning
År:   1997-01-10
Side(r): 10
Konfer: Årsmøte og konferanse: Norsk antropologisk forening
Sted:  Bergen
Språk:  nor
PublID: r98010399
StatKat: f

61
PublKat: C99 (Uspesifisert selvstendig faglig publikasjon utgitt av institusjon o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Minnich, Robert Gary
     UiB, Institutt for sosialantropologi
Tittel: Syllabus: SAS 10 "Anthropology of Scandinavia"
År:   1997
Side(r): 18
Utgiver: Inst. for sosialantropologi, UiB
Språk:  eng
PublID: r98010397
StatKat: f

62
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Minnich, Robert Gary
     UiB, Institutt for sosialantropologi
Tittel: Wie man an den Rändern moderner Staaten zu Bürgern wird.
Tidskr: Slowenische Steiermark: Verdrängte Minderheit in Österreich
     s Südosten.
Red:   Stenner, Christian
ISBN:  3-205-98690-3
År:   1997
Hefte:  Band II
Side(r): 251-295
Utgiver: Wien-Köln-Weimar: Böhlau verlag. zur Kinde Südosteuropas.
Språk:  ger
PublID: r98010395
StatKat: f

63
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Siverts, Henning
     UiB, Institutt for sosialantropologi
Tittel: Kommer vi nærmere?
Tidskr: Antropolognytt
Red:   Grønseth, Anne Sigfrid
ISSN:  0332-9429
År:   1997
Hefte:  4
Utgiver: Norsk Antropologisk Forening
SamNor: Kommentar til Finn Sivert Nielsen: Nærmere kommer du ikke- håndbok i
     antropologisk feltarbeid, 1996)
Språk:  nor
PublID: r98027019
StatKat: f

64
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Siverts, Henning
     UiB, Institutt for sosialantropologi
Tittel: The Decency of Inequality: Gender, Power and Social Change of the Arge
     ntine Prairie. By Kristi Anne Stølen.
Tidskr: Norsk Antropologisk Tidsskrift
Red:   Eriksen, Thomas Hylland
ISSN:  0802-7285
År:   1997
Volum:  3-4
Side(r): xxx
Utgiver: Universitetsforlaget
Språk:  eng
PublID: r98027018
StatKat: f

65
PublKat: D02 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert artikkel (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Skramstad, Heidi
Tittel: Coping with Childlessness: The Kanyeleng Kafos in the Gambia
Tidskr: Cultural Perspectives on Reproductive Health
År:   1997-06-16
Utgiver: IUSSP
UtgSted: Johannesburg, South-Africa
Konfer: IUSSP Seminar
Språk:  eng
PublID: r98010548
StatKat: f

66
PublKat: D05 (Uspesifisert poster med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Skramstad, Heidi
Tittel: Kvinnelig kjønsidentitet og håndtering av fertilitet i et Gambisk
     urbant område
Tidskr: Avslutningsseminar: Helse og befolkning i U-land
År:   1997-01-23
Utgiver: NRF
UtgSted: Oslo
Konfer: NRF: Helse og Befolkning i U-land.
Språk:  nor
PublID: r98010550
StatKat: f
LokalK: Ns

67
PublKat: D05 (Uspesifisert poster med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Skramstad, Heidi
Tittel: Menns ideologiproduksjon og handling i forhold til kvinners
     seksualite t og reproduktive helse i Gambia.
Tidskr: Sexing the self - seksualitet, kjønn og flertydighet [1998]
ISBN:  82-12-01127-5
År:   1997-10-13
Utgiver: NRF
UtgSted: Oslo
Konfer: NRF: Sexing the Self; "Kjønn i endring"
Emneord: Ide til post-doc prosjekt.
Språk:  eng
PublID: r98010549
StatKat: f
LokalK: N

68
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Smedal, Olaf H
     UiB, Institutt for sosialantropologi
Tittel: Symboler og symbolanalyse slik en antropolog ser det.
Tidskr: Middelalderens symboler; Kulturtekster
Red:   Christensson, Ann
Red:   Øye, Ingvild
Red:   Mundal, Else
ISSN:  0804-2810
ISBN:  82-91320-16-0
År:   1997
Volum:  11
Side(r): 7-22
Utgiver: Senter for europeiske kulturstudier, UiB.
Emneord: Indonesia, Flores, Ngadka, symboler
Språk:  nor
PublID: r98010393
StatKat: f

69
PublKat: X12 (Billedmateriale (foto, diasserie, film, video, multimediaprodukt m.v.))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Storås, Frode
     UiB
Tittel: 10-15 meter djupe...............
År:   1997
Org:   Årbok for Bergen Museum 1996. UiB
SamNor: Bilde i Årbok for Bergen Museum 1996. Universitetet i Bergen
URL:   xxx
Språk:  nor
PublID: r98010480
StatKat: f

70
PublKat: C12 (Alminnelig tilgjengelig kompendium)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Storås, Frode
     UiB
Tittel: Afrika - interaktiv og tverrfaglig utstilling
Serie:  xxx
År:   1997
Utgiver: Bergen Museum
Tilgang: xxxx
Språk:  nor
PublID: r98010446
StatKat: f

71
PublKat: X12 (Billedmateriale (foto, diasserie, film, video, multimediaprodukt m.v.))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Storås, Frode
     UiB
Tittel: Al Karamah - Human Dignity
År:   1997
Org:   xxxx
Emneord: XXXX
SamEng: XXXX
Språk:  eng
PublID: r98010488
StatKat: f

72
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Storås, Frode
     UiB, Institutt for sosialantropologi
Tittel: Al Karamah- Human Dignity. Premiere og presentasjon av filmen.
ISBN:  xxx
År:   1997-00-00
Side(r): xxx
Utgiver: xxx
Konfer: Forskningsseminar. UiB
Sted:  Universitetet i Bergen
SamEng: xxxx
Språk:  nor
PublID: r98010457
StatKat: f

73
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Storås, Frode
     UiB, Institutt for sosialantropologi
Tittel: Alcoholism Treatment in Norway: The American Way
Tidskr: Reflection: Narratives of Professional Helping. A Journal
     for the Helping Professions
ISSN:  1080-0220
År:   1997
Volum:  3
Hefte:  FALL 97
Utgiver: Long Beach, California
Språk:  eng
PublID: r98010445
StatKat: f

74
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Storås, Frode
     UiB, Institutt for sosialantropologi
Tittel: Aldersgrupper i Afrika
ISBN:  xxx
År:   1997-00-00
Side(r): xxx
Utgiver: xxx
Konfer: xxxx
Sted:  Juniorklubben, Bergen
SamEng: xxxx
Språk:  nor
PublID: r98010460
StatKat: f

75
PublKat: X12 (Billedmateriale (foto, diasserie, film, video, multimediaprodukt m.v.))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Storås, Frode
     UiB
Tittel: Atot mæl korn
År:   1997
Org:   Årbok for Bergen Museum 1996.  Universitetet i Bergen1
SamNor: Bilde i Årbok for Bergen Museum 1996.  Universitetet i Bergen
Språk:  nor
PublID: r98010484
StatKat: f

76
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Storås, Frode
     UiB, Institutt for sosialantropologi
Tittel: Bistand eller solidaritet, norsk u-hjelp til Afrika
Tidskr: xxx
ISBN:  xxx
År:   1997-00-00
Side(r): xxx
Konfer: SAIH, Bergen
Sted:  Bergen
SamEng: xxxx
Språk:  nor
PublID: r98010452
StatKat: f

77
PublKat: X12 (Billedmateriale (foto, diasserie, film, video, multimediaprodukt m.v.))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Storås, Frode
     UiB
Tittel: Brønnen som graves ut................
År:   1997
Org:   Mennesklig tilpasning. En humanøkologisk innføring i globalt miljø;
SamNor: Bilde i Menneskelig tilpasning. En humanøkologisk innføring i global
     t miljø, av Daniel G. Bates og H. Skogseid.
URL:   xxx
Språk:  nor
PublID: r98010477
StatKat: f

78
PublKat: A17 (Artikkel i populærvitenskapelig tidsskrift)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Storås, Frode
     UiB, Institutt for sosialantropologi
Medforf: Hellebus, H.
Tittel: Det gode liv - som nomade
Tidskr: Bergens Tidende
År:   1997-00-00
Språk:  nor
PublID: r98010443
StatKat: f
LokalK: N

79
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Storås, Frode
     UiB
Tittel: Dyrene i Afrika - og menneska
Tidskr: xxx
ISBN:  xxx
År:   1997-00-00
Side(r): xxx
Utgiver: xxx
Sted:  Bergen Museum
SamEng: xxxx
Språk:  nor
PublID: r98010454
StatKat: f

80
PublKat: D01 (Invitert foredrag ved vit. konf. med publisert artikkel (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Storås, Frode
     UiB, Institutt for sosialantropologi
Tittel: Ethnicity and Mobilzation
Tidskr: xxx
ISBN:  xxx
År:   1997-00-00
Side(r): xxx
Utgiver: xxx
Konfer: OSSREA, Addis Ababa
Sted:  Addis Ababa
SamEng: xxxx
Språk:  eng
PublID: r98010449
StatKat: f

81
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Storås, Frode
     UiB, Institutt for sosialantropologi
Tittel: Familien og vennskap, i Afrika
Tidskr: Lørdagsuniversitetet.
ISBN:  xxx
År:   1997-00-00
Side(r): xxx
Utgiver: xxx
Konfer: Lørdagsuniversitetet
Sted:  Den Nasjonale Scene, Bergen
SamEng: xxxx
Språk:  nor
PublID: r98010456
StatKat: f

82
PublKat: X99 (Uspesifisert annet faglig resultat)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Storås, Frode
     UiB
Tittel: Fekk omsette SV-bidrag
År:   1997
Org:   På Høyden nr.2
SamNor: Intervju
Språk:  nor
PublID: r98010541
StatKat: f

83
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Storås, Frode
     UiB, Institutt for sosialantropologi
Tittel: Filmen og konflikten
Tidskr: xxx
ISBN:  xxx
År:   1997-00-00
Side(r): xxx
Utgiver: xxx
Konfer: Forskningsseminar, UiB
Sted:  Bergen
SamEng: xxxx
Språk:  nor
PublID: r98010453
StatKat: f

84
PublKat: C12 (Alminnelig tilgjengelig kompendium)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Storås, Frode
     UiB, Institutt for sosialantropologi
Tittel: International Partneship Among Museums
Serie:  xxx
År:   1997
Utgiver: xxx
Tilgang: xxxx
SamEng: xxxxx
Språk:  eng
PublID: r98010448
StatKat: f

85
PublKat: X99 (Uspesifisert annet faglig resultat)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Storås, Frode
     UiB
Tittel: Israel bak sexutpressing
År:   1997-09-10
Org:   Bergens Tidende,
Emneord: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
SamNor: Intervju
Språk:  nor
PublID: r98010543
StatKat: f

86
PublKat: X15 (Deltagelse i radio/TV-program av faglig/populærvitenskapelig karakter)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Storås, Frode
     UiB
Tittel: Jul og nødhjelp i Turkana
År:   1997.27.12
Org:   NRK P1 radio
SamNor: xxxxxx
Språk:  nor
PublID: r98010505
StatKat: f

87
PublKat: X99 (Uspesifisert annet faglig resultat)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Storås, Frode
     UiB
Tittel: Kan gå glipp av millioner
År:   1997-10-22
Org:   Stud Vest nr. 25
Emneord: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
SamNor: Intervju
Språk:  nor
PublID: r98010544
StatKat: f

88
PublKat: X99 (Uspesifisert annet faglig resultat)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Storås, Frode
     UiB
Tittel: Levande bilde av "dei andre"
År:   1997
Org:   Universitetsmagasinet nr. 3, UiB
SamNor: Intervju
Språk:  nor
PublID: r98010540
StatKat: f

89
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Storås, Frode
     UiB, Institutt for sosialantropologi
Tittel: Livet på fabrikken
Tidskr: xxx
ISBN:  xxx
År:   1997-00-00
Side(r): xxx
Utgiver: xxx
Sted:  Ålvik
SamEng: xxxx
Språk:  nor
PublID: r98010455
StatKat: f

90
PublKat: D03 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert abstract (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Storås, Frode
     UiB, Institutt for sosialantropologi
Tittel: Locha og eg - betyding av å bo i lokale hushold/familie/bofelleskap un
     der feltarbeid.
Tidskr: xxx
ISBN:  xxx
År:   1997-00-00
Side(r): xxx
Utgiver: Universitetet i Oslo
Konfer: xxxx
Sted:  Lyseby, Norge
SamEng: xxxx
Språk:  nor
PublID: r98010451
StatKat: f

91
PublKat: X11 (Lydmateriale (lydbånd, plate, CD m.v.))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Storås, Frode
     UiB
Tittel: Lydopptak frå Rift Valley i Etiopia
År:   1997
Org:   xxx
Emneord: xxx
SamNor: xxx
SamEng: xxx
URL:   xxx
Språk:  eng
PublID: r98010473
StatKat: f

92
PublKat: X15 (Deltagelse i radio/TV-program av faglig/populærvitenskapelig karakter)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Storås, Frode
     UiB
Tittel: Mitt Afrika
År:   1997.19.05
Org:   NRK P1
SamNor: xxxxxx
Språk:  nor
PublID: r98010501
StatKat: f

93
PublKat: X12 (Billedmateriale (foto, diasserie, film, video, multimediaprodukt m.v.))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Storås, Frode
     UiB
Tittel: Nomadekvinne
År:   1997
Org:   Årbok for Bergen Museum 1996. UiB
SamNor: Bilde i Årbok for Bergen Museum 1996. Universitetet i Bergen
URL:   xxx
Språk:  nor
PublID: r98010483
StatKat: f

94
PublKat: X12 (Billedmateriale (foto, diasserie, film, video, multimediaprodukt m.v.))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Storås, Frode
     UiB
Tittel: Nomaden Locha...........
År:   1997
Org:   Årbok for Bergen Museum 1996. Universitetet i Bergen1
SamNor: Bilde i Årbok for Bergen Museum 1996. Universitetet i Bergen
Språk:  nor
PublID: r98010486
StatKat: f

95
PublKat: X15 (Deltagelse i radio/TV-program av faglig/populærvitenskapelig karakter)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Storås, Frode
     UiB
Tittel: Nomadisme i Turkana
År:   1997.13.12
Org:   NRK P1 radio
SamNor: xxxxxx
Språk:  nor
PublID: r98010504
StatKat: f

96
PublKat: X99 (Uspesifisert annet faglig resultat)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Storås, Frode
     UiB
Tittel: Norgespremiere
År:   1997
Org:   På Høyden nr.12
SamNor: Intervju
Språk:  nor
PublID: r98010542
StatKat: f

97
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Storås, Frode
     UiB, Institutt for sosialantropologi
Tittel: Nynorskbrukarar ikkje velkomne til jubileumsutstillinga.
Tidskr: På Høyden. Internavis for UiB
Red:   Høyer, Jo
Red:   Tveit, Rønnaug
År:   1997-00-00
Volum:  xxx
Side(r): xx
Utgiver: Informasjonsavdl. v/UiB
URL:   htt://www.uib.no/elin/elpub/ph.html
Språk:  nor
PublID: r98010444
StatKat: f

98
PublKat: X12 (Billedmateriale (foto, diasserie, film, video, multimediaprodukt m.v.))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Storås, Frode
     UiB
Tittel: Omonj hjå bestemor
År:   1997
Org:   Årbok for Bergen Museum 1996. UiB
SamNor: Bilde i Årbok for Bergen Museum 1996. Universitetet i Bergen
URL:   xxx
Språk:  nor
PublID: r98010482
StatKat: f

99
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Storås, Frode
     UiB, Institutt for sosialantropologi
Tittel: Palestinarane som minoritet i Israel
ISBN:  xxx
År:   1997-00-00
Side(r): xxx
Utgiver: xxx
Konfer: xxxx
Sted:  Innvandrerkontoret i Bergen KOmmune
SamEng: xxxx
Språk:  nor
PublID: r98010459
StatKat: f

100
PublKat: X12 (Billedmateriale (foto, diasserie, film, video, multimediaprodukt m.v.))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Storås, Frode
     UiB
Tittel: Pastoralisten Locha frå Turkana i Kenya
År:   1997
Org:   Mennesklig tilpasning. En humanøkologisk innføring i globalt miljø;
SamNor: Bilde i Menneskelig tilpasning. En humanøkologisk innføring i global
     t miljø, av Daniel G. Bates og H. Skogseid.
URL:   xxx
Språk:  nor
PublID: r98010476
StatKat: f

101
PublKat: A17 (Artikkel i populærvitenskapelig tidsskrift)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Storås, Frode
     UiB, Institutt for sosialantropologi
Tittel: Presentasjon av "Dei andre" - bilde og antropologi
Tidskr: Årbok for Bergen Museum 1996. Universitetet i Bergen
ISSN:  0808-0402
År:   1997
Utgiver: Universitetsforlaget
Språk:  nor
PublID: r98010441
StatKat: f

102
PublKat: X12 (Billedmateriale (foto, diasserie, film, video, multimediaprodukt m.v.))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Storås, Frode
     UiB
Tittel: På veg heim frå bøffeljakt.......
År:   1997
Org:   Årbok for Bergen Museum 1996. Universitetet i Bergen1
SamNor: Bilde i Årbok for Bergen Museum 1996. Universitetet i Bergen
Språk:  nor
PublID: r98010487
StatKat: f

103
PublKat: C12 (Alminnelig tilgjengelig kompendium)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Storås, Frode
     UiB
Tittel: Rapport frå NAFA
Serie:  xxx
År:   1997
Utgiver: Bergen Museum
Tilgang: xxxx
Språk:  nor
PublID: r98010447
StatKat: f

104
PublKat: X15 (Deltagelse i radio/TV-program av faglig/populærvitenskapelig karakter)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Storås, Frode
     UiB
Tittel: Rift Dalen i Afrika
År:   1997.29.11
Org:   NRK P1 radio
SamNor: xxxxxx
Språk:  nor
PublID: r98010502
StatKat: f

105
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Storås, Frode
     UiB, Institutt for sosialantropologi
Tittel: The Nexus of Economic and Political Viabilities among Nomadic
     Pastoral ists in Turkana, Kenya.
Tidskr: Research in Economic Anthropology
ISSN:  0190-1281
År:   1997
Volum:  18
Utgiver: Jai Press Inc.
Språk:  eng
PublID: r98010440
StatKat: f

106
PublKat: X15 (Deltagelse i radio/TV-program av faglig/populærvitenskapelig karakter)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Storås, Frode
     UiB
Tittel: Turkanafolket i Kenya
År:   1997.06.12
Org:   NRK P1 radio
SamNor: xxxxxx
Språk:  nor
PublID: r98010503
StatKat: f

107
PublKat: X12 (Billedmateriale (foto, diasserie, film, video, multimediaprodukt m.v.))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Storås, Frode
     UiB
Tittel: Tørt savannelandskap
År:   1997
Org:   Mennesklig tilpasning. En humanøkologisk innføring i globalt miljø;
SamNor: Bilde i Menneskelig tilpasning. En humanøkologisk innføring i global
     t miljø, av Daniel G. Bates og H. Skogseid.
URL:   xxx
Språk:  nor
PublID: r98010478
StatKat: f

108
PublKat: X12 (Billedmateriale (foto, diasserie, film, video, multimediaprodukt m.v.))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Storås, Frode
     UiB
Tittel: Vakttårn
År:   1997
Org:   Årbok for Bergen Museum 1996. Universitetet i Bergen1
SamNor: Bilde i Årbok for Bergen Museum 1996. Universitetet i Bergen
Språk:  nor
PublID: r98010485
StatKat: f

109
PublKat: X12 (Billedmateriale (foto, diasserie, film, video, multimediaprodukt m.v.))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Storås, Frode
     UiB
Tittel: Ved brønnen
År:   1997
Org:   Årbok for Bergen Museum 1996. UiB
SamNor: Bilde i Årbok for Bergen Museum 1996. Universitetet i Bergen
URL:   xxx
Språk:  nor
PublID: r98010479
StatKat: f

110
PublKat: D03 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert abstract (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Storås, Frode
     UiB, Institutt for sosialantropologi
Tittel: Visual Antrhopology and Ideology
Tidskr: xxx
ISBN:  xxx
År:   1997-00-00
Side(r): xxx
Utgiver: xxx
Konfer: NAFA
Sted:  Helsinki,
SamEng: xxxx
Språk:  eng
PublID: r98010450
StatKat: f

111
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Storås, Frode
     UiB, Institutt for sosialantropologi
Tittel: Visuell antropologi
ISBN:  xxx
År:   1997-00-00
Side(r): xxx
Utgiver: xxx
Konfer: Forskningsdagane v/Universitetet i Bergen
Sted:  Universitetet i Bergen
SamEng: xxxx
Språk:  nor
PublID: r98010458
StatKat: f

112
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialantropologi
Forf:  Svensson, Karl Henrik
     UiB, Institutt for sosialantropologi
Tittel: Notions of a previous diasporic situation: russian-german immigrants i
     n Germany.
Tidskr: Diaspoa immigrants; a problem of dual loyality
År:   1997
Utgiver: 18 Euro koferanse
Konfer: 18 Euro konferanse Berlin
Sted:  Berlin
SamEng: xxxx
Språk:  eng
PublID: r98010529
StatKat: f


<- forrigeinnholdneste ->