Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Institutt for sammenliknende politikk

Produksjonsdato : 2001-01-25
Katalogtype: Fullformat.

1
PublKat: B01 (Faglig bok, rapport m.v. utgitt på forlag (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sammenliknende politikk
Tittel: Challenges to political parties: The case of Norway
Red:   Strøm, Kaare
Red:   Svåsand, Lars
ISBN:  0-472-10680-5
År:   1997
Side(r): 408 s.
Utgiver: Ann Arbor, University of Michigan Press
Språk:  eng
PublID: r98008528
StatKat: f

2
PublKat: B01 (Faglig bok, rapport m.v. utgitt på forlag (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sammenliknende politikk
Forf:  Aarebrot, Frank
     UiB, Institutt for sammenliknende politikk
Medforf: Berglund, Sten
Tittel: The Political History of Eastern Europe in the 20th Century
År:   1997
Språk:  eng
PublID: r98020368
StatKat: f

3
PublKat: C15 (Hovedfagsoppgave)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sammenliknende politikk
Forf:  Amoyaw, Benjamin K. B.
     UiB, Institutt for sammenliknende politikk
Tittel: Housing, provision in urban West Africa : a comparative study of forma
     l housing delivery schemes in Tema, Ghana
Serie:  cand.polit.-oppgave
År:   1997
Side(r): XI, 123 s. : ill
Utgiver: UiB
Tilgang: UBBSV
Emneord: sammenliknende politikk, sammenlignende politikk
Språk:  eng
PublID: r98026576
StatKat: f
LokalK: N

4
PublKat: C15 (Hovedfagsoppgave)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sammenliknende politikk
Forf:  Andresen, Trude
     UiB, Institutt for sammenliknende politikk
Tittel: Fra burgher til citizen : en analyse av tredjelandsborgeres medborgers
     kap i Den Europeiske union 1985-1995
Serie:  cand.polit.-oppgave
År:   1997
Side(r): 148 bl. : ill
Utgiver: UiB
Tilgang: UBBSV
Emneord: sammenliknende politikk, sammenlignende politikk
Språk:  nor
PublID: r98026577
StatKat: f
LokalK: N

5
PublKat: C15 (Hovedfagsoppgave)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sammenliknende politikk
Forf:  Arstein, Torbjørn
     UiB, Institutt for sammenliknende politikk
Tittel: Gøy på landet? : bygdelister i norsk lokalpolitikk 1945-1995
Serie:  cand.polit.-oppgave
År:   1997
Side(r): VIII, 147 bl. :
Utgiver: UiB
Tilgang: UBBSV
Emneord: sammenliknende politikk, sammenlignende politikk
Språk:  nor
PublID: r98026578
StatKat: f
LokalK: N

6
PublKat: C15 (Hovedfagsoppgave)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sammenliknende politikk
Forf:  Breiland, Marianne
     UiB, Institutt for sammenliknende politikk
Tittel: México: hvor demokratisk? : en kritisk analyse av sentrale trekk ved d
     en meksikanske regime utviklingen fra 1977 til 1997
Serie:  cand.polit.-oppgave
År:   1997
Side(r): 181 bl. : fig.
Utgiver: UiB
Tilgang: UBBSV
Emneord: sammenliknende politikk, sammenlignende politikk
Språk:  nor
PublID: r98026579
StatKat: f
LokalK: N

7
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sammenliknende politikk
Forf:  Christensen, Dag Arne
     UiB, Institutt for sammenliknende politikk
Tittel: Adaptation of Agrarian Parties in Norway and Sweden
Tidskr: Party Politics
ISSN:  1354-0688
År:   1997
Volum:  3
Hefte:  3
Side(r): 391-406
Utgiver: Sage Publications
Emneord: Agrarian parties
Språk:  eng
PublID: r97008870
StatKat: f

8
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sammenliknende politikk
Forf:  Christensen, Dag Arne
     UiB, Institutt for sammenliknende politikk
Tittel: Europautvala i Danmark, Sverige og Noreg: Sandpåstrøingsorgan eller po
     litiske muldvarpar?
Tidskr: Nordisk Administrativt Tidsskrift
ISBN:  87-7318-116-1
År:   1997-06
Side(r): 143-162
Utgiver: DJØF-Forlaget
Emneord: Parlamenter
Språk:  nno
PublID: r97008868
StatKat: f
LokalK: A

9
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sammenliknende politikk
Forf:  Christensen, Dag Arne
     UiB, Institutt for sammenliknende politikk
Tittel: Utanrikspolitikk og regjeringsmakt: Den venstresosialistiske opposisjo
     nen i Danmark, Noreg og Sverige
Tidskr: Partier uten grenser?
Red:   Heidar, Knut
Red:   Svåsand, Lars
ISBN:  82-518-3623-9
År:   1997
Side(r): 231-257
Utgiver: Tano Aschehoug
Emneord: Venstresosialistiske parti og Europa
Språk:  nno
PublID: r97008876
StatKat: f
LokalK: N

10
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sammenliknende politikk
Forf:  Christie, Kenneth
     UiB, Institutt for sammenliknende politikk
Tittel: Democratization in the Miracle Economies
Tidskr: Pacific Review
År:   1997
Volum:  10
Hefte:  3
Språk:  eng
PublID: r98007225
StatKat: f

11
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sammenliknende politikk
Forf:  Christie, Kenneth
     UiB, Institutt for sammenliknende politikk
Tittel: Fear is the key: Singapore's brave new world.
Tidskr: Tha Australian Journal of Political Science
År:   1997
Volum:  32
Hefte:  1
Språk:  eng
PublID: r98007226
StatKat: f

12
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sammenliknende politikk
Forf:  Christie, Kenneth
     UiB, Institutt for sammenliknende politikk
Tittel: Security and Forced Migration Concerns in South Africa.
Tidskr: African Security Review
År:   1997
Volum:  6
Hefte:  1
Språk:  eng
PublID: r98007227
StatKat: f

13
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sammenliknende politikk
Forf:  Christie, Kenneth
     UiB, Institutt for sammenliknende politikk
Tittel: The New Tribal Disorder: Ethnic Conflicts in the 1990's.
Tidskr: Indicator
År:   1997
Volum:  13
Hefte:  4
Språk:  eng
PublID: r98007229
StatKat: f

14
PublKat: C15 (Hovedfagsoppgave)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sammenliknende politikk
Forf:  Cleveland, Bjarne
     UiB, Institutt for sammenliknende politikk
Tittel: Europeisk mediepolitikk : en sammenliknende studie av fjernsynsmediere
     guleringen i Danmark, Norge, Storbritannia og Tyskland
Serie:  cand.polit.-oppgave
År:   1997
Side(r): 115 s.
Utgiver: UiB
Tilgang: UBBSV
Emneord: sammenliknende politikk, sammenlignende politikk
Språk:  nor
PublID: r98026580
StatKat: f
LokalK: N

15
PublKat: C15 (Hovedfagsoppgave)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sammenliknende politikk
Forf:  Daatland, Christer Drangsholt
     UiB, Institutt for sammenliknende politikk
Tittel: From confusion to clarity? : a study of the influential factors behind
      the Estonian Party System
Serie:  cand.polit.-oppgave
År:   1997
Side(r): 2 b. (271 bl.) :
Utgiver: UiB
Tilgang: UBBSV
Emneord: sammenliknende politikk, sammenlignende politikk
Språk:  eng
PublID: r98026581
StatKat: f
LokalK: N

16
PublKat: C15 (Hovedfagsoppgave)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sammenliknende politikk
Forf:  Duvold, Kjetil
     UiB, Institutt for sammenliknende politikk
Tittel: "Betwixt and between" : identification, nation-building and the prospe
     cts of integrating the non-indigenous minorities in Latvia and Estonia
Serie:  cand.polit.-oppgave
År:   1997
Side(r): 185 s.
Utgiver: UiB
Tilgang: UBBSV
Emneord: sammenliknende politikk, sammenlignende politikk
Språk:  eng
PublID: r98026582
StatKat: f
LokalK: N

17
PublKat: C15 (Hovedfagsoppgave)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sammenliknende politikk
Forf:  Eilertsen, Trine
     UiB, Institutt for sammenliknende politikk
Tittel: Internasjonal økonomi som begrensning på politisk økonomi og økonomisk
      politikk
Serie:  cand.polit.-oppgave
År:   1997
Side(r): VI, 100 bl. : il
Utgiver: UiB
Tilgang: UBBSV
Emneord: sammenliknende politikk, sammenlignende politikk
Språk:  nor
PublID: r98026583
StatKat: f
LokalK: N

18
PublKat: C15 (Hovedfagsoppgave)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sammenliknende politikk
Forf:  Eitrheim, Pål
     UiB, Institutt for sammenliknende politikk
Tittel: Fra vekkelse til svekkelse - fra splittelse til ledelse : en komparati
     v analyse av partisystemutvikling i Norge og Irland 1885-1953, med spe
     siell vekt på de territoriale forsvarspartiene Venstre og Fianna Fáil
Serie:  cand.polit.-oppgave
År:   1997
Side(r): 225 s. : ill.
Utgiver: UiB
Tilgang: UBBSV
Emneord: sammenliknende politikk, sammenlignende politikk
Språk:  nor
PublID: r98026584
StatKat: f
LokalK: N

19
PublKat: C15 (Hovedfagsoppgave)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sammenliknende politikk
Forf:  Fidjestøl, Elise
     UiB, Institutt for sammenliknende politikk
Tittel: Kult og kultur i kommunistiske Kina : en analyse av konfutsianismens r
     olle i persondyrkelsen av Mao
Serie:  cand.polit.-oppgave
År:   1997
Side(r): 122 bl.
Utgiver: UiB
Tilgang: UBBSV
Emneord: sammenliknende politikk, sammenlignende politikk
Språk:  nor
PublID: r98026585
StatKat: f
LokalK: N

20
PublKat: C15 (Hovedfagsoppgave)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sammenliknende politikk
Forf:  Folkedal, Frode Sandvin
     UiB, Institutt for sammenliknende politikk
Tittel: Staters internasjonale miljøpolitikk : europeiske stater og NOx-problemet
Serie:  cand.polit.-oppgave
År:   1997
Side(r): VII, 180 bl.
Utgiver: UiB
Tilgang: UBBSV
Emneord: sammenliknende politikk, sammenlignende politikk
Språk:  nor
PublID: r98026588
StatKat: f
LokalK: N

21
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sammenliknende politikk
Forf:  Gloppen, Siri
     UiB, Institutt for sammenliknende politikk
Tittel: Apartheid, borgerrettigheter, frihet, menneskerettigheter, libertarian
     isme, naturrett, rettferdighet, rettigheter, samfunnskontrakt.
Tidskr: Statsvitenskapelig leksikon
Red:   Goldmann, Kjell
Red:   Pedersen, Mogens N.
Red:   Østerud, Øyvind
År:   1997
Utgiver: Universitetsforlaget, Oslo
Språk:  nor
PublID: r98007230
StatKat: f
LokalK: N

22
PublKat: B01 (Faglig bok, rapport m.v. utgitt på forlag (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sammenliknende politikk
Forf:  Gloppen, Siri
     UiB, Institutt for sammenliknende politikk
Tittel: South Africa: The Battle over the Constitution
Red:   Zegeye, Abebe
ISBN:  1855219220
År:   1997-12-11
Side(r): 305 s.
Utgiver: Ashgate Publishing Limited
Emneord: constitutional law, constitutionalism, South Africa- constitutional h
     istory, South Africa- politics and government, John Rawls's theory of
     justice, consociational democracy
SamEng: Analyses rivalling positions in the South African constitutional deba
     te from the early 1990s, via the 1993 interim constitution to the ado
     ption and certification of the new 'final' consitution in December |9
     96. A theoretical framework is developed to analyse the constitutiona
     l structure of the contesting constitutional models, and the book loo
     ks into their potential for addressing problems of violence, social i
     nequality and ethnic tension, and for achieving legitimacy and consti
     tutionalism. It argues that the different constitutional 'solutions'
     are premised on incompatible conceptions of Soiuth African reality, a
     nd that the 'final constitution includes elements based on incompatib
     le word-views. The compromises required by the 'constitutional moment
     ' could pose problems for the 'consitutional function'. The book also
     discusses other factors influencing the consolidation of a consituti
     onal democracy in South Africa, such as the role of the Constitutiona
     l Court, and the attempts to create legitimacy for the constitution b
     y broad public participation in the constitution-making process.
URL:   http://www.ashgate.com
Språk:  eng
PublID: r98000723
StatKat: f

23
PublKat: C15 (Hovedfagsoppgave)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sammenliknende politikk
Forf:  Greaker, Arild
     UiB, Institutt for sammenliknende politikk
Tittel: Christianity, theology and politics : different christian views on pol
     itics
Serie:  cand.polit.-oppgave
År:   1997
Side(r): XIII, 207 bl. :
Utgiver: UiB
Tilgang: UBBSV
Emneord: sammenliknende politikk, sammenlignende politikk
Språk:  eng
PublID: r98026589
StatKat: f
LokalK: N

24
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sammenliknende politikk
Forf:  Grendstad, Gunnar
     UiB, Institutt for sammenliknende politikk
Medforf: Selle, Per
     UiB, Institutt for sammenliknende politikk
Tittel: Cultural Theory, Postmaterialism and Environmental Attitudes
Tidskr: Culture Matters : Essays in Honor of Aaron Wildavsky
Red:   Ellis, Richard J.
Red:   Thompson, Michael
ISBN:  0-8133-3117-x
År:   1997
Side(r): 151-168
Utgiver: Westview Press, Boulder, CO
Språk:  eng
PublID: r98007235
StatKat: f

25
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sammenliknende politikk
Forf:  Grendstad, Gunnar
Medforf: Rommetvedt, Hilmar
Tittel: EU-tilhengernes manglende gjennomslagskraft
Tidskr: Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift
År:   1997
Volum:  13
Hefte:  1
Side(r): 77-86
Språk:  nor
PublID: r98007232
StatKat: f
LokalK: N

26
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sammenliknende politikk
Forf:  Grendstad, Gunnar
Medforf: Rommetvedt, Hilmar
Tittel: Fem Tyver på samme Marked? En sammenlikning og en 'Empirisk Syntese'
     av Fem Perspektiver på Politiske Holdninger
Tidskr: Verdier og Valg, Oljehovedstadens Politiske Kulturlandskap
Red:   Rommetvedt, Hilmar
År:   1997
Utgiver: Norges Forskningsråd, Oslo
Språk:  nor
PublID: r98007233
StatKat: f
LokalK: N

27
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sammenliknende politikk
Forf:  Grendstad, Gunnar
     UiB, Institutt for sammenliknende politikk
Tittel: Kultur og Ledelse
Tidskr: Fra styring til ledelse
Red:   Byrkjeflot, Haldor
År:   1997
Side(r): 123-135
Utgiver: Fagbokforlaget
Språk:  nor
PublID: r98007231
StatKat: f
LokalK: N

28
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sammenliknende politikk
Forf:  Grendstad, Gunnar
     UiB, Institutt for sammenliknende politikk
Medforf: Rommetvedt, Hilmar
Tittel: Oljehovedstadens politiske kulturlandskap. En sammenligning av holdnin
     ger og verdier i Stavanger-området og Norge
Tidskr: Verdier og Valg. Oljehovedstadens Politiske Kulturlandskap
Red:   Rommetvedt, Hilmar
År:   1997
Utgiver: Norges Forskningsråd, Oslo
Språk:  nor
PublID: r98007234
StatKat: f
LokalK: N

29
PublKat: C15 (Hovedfagsoppgave)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sammenliknende politikk
Forf:  Hestvik, Håkon
     UiB, Institutt for sammenliknende politikk
Tittel: Demokratisering og flerpartisystem i Tanzania : fra ettpartisystem til
      to flerpartisystem
Serie:  cand.polit.-oppgave
År:   1997
Side(r): VIII, 196 s. : i
Utgiver: UiB
Tilgang: UBBSV
Emneord: sammenliknende politikk, sammenlignende politikk
Språk:  nor
PublID: r98026591
StatKat: f
LokalK: N

30
PublKat: B01 (Faglig bok, rapport m.v. utgitt på forlag (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sammenliknende politikk
Forf:  Hjellum, Torstein
     UiB, Institutt for sammenliknende politikk
Tittel: Den kinesiske utfordringen
Red:   Bekkevold, Jo Inge
År:   1997
Utgiver: Tano,Aschehoug
Språk:  nor
PublID: r98000178
StatKat: f
LokalK: N

31
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sammenliknende politikk
Forf:  Hjellum, Torstein
     UiB, Institutt for sammenliknende politikk
Tittel: Is a participant culture emering in China?
Tidskr: Reconstructing Twentieth Century China: Discourses of State
     , Society and Nation
Red:   Brøsgaard, Kjeld Erik
Red:   Strand, David
År:   1997
Side(r): 45 s. s.
Utgiver: Oxford University Press
Språk:  eng
PublID: r98000201
StatKat: f

32
PublKat: B01 (Faglig bok, rapport m.v. utgitt på forlag (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sammenliknende politikk
Forf:  Hjellum, Torstein
     UiB, Institutt for sammenliknende politikk
Tittel: Om det dengistiske regimets legitimitet. En undersøkelse basert på int
     ervjuer i 40 kinesiske byer
År:   1997
Side(r): 262 s.
Utgiver: Institutt for sammenliknende politikk
Språk:  nor
PublID: r98000220
StatKat: f
LokalK: N

33
PublKat: C15 (Hovedfagsoppgave)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sammenliknende politikk
Forf:  Holsen, Sjur
     UiB, Institutt for sammenliknende politikk
Tittel: Grenser for identitet? : et statshistorisk perspektiv på nasjonal iden
     titet og europeisk nasjonsbygging
Serie:  cand.polit.-oppgave
År:   1997
Side(r): 183 s.
Utgiver: UiB
Tilgang: UBBSV
Emneord: sammenliknende politikk, sammenlignende politikk
Språk:  nor
PublID: r98026592
StatKat: f
LokalK: N

34
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sammenliknende politikk
Forf:  Karvonen, Lauri
     UiB, Institutt for sammenliknende politikk
Tittel: Cohesion or Consensus? Political Parties and Democracy in Interwar Eur
     ope
Tidskr: Pro Facultate Nr 2
Red:   Lindberg, Steve
Red:   Mohlin, Yngve
År:   1997
Hefte:  Nr. 2
Side(r): 169-200
Utgiver: Vasa
Språk:  eng
PublID: r97009069
StatKat: f
LokalK: A

35
PublKat: B01 (Faglig bok, rapport m.v. utgitt på forlag (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sammenliknende politikk
Forf:  Karvonen, Lauri
     UiB, Institutt for sammenliknende politikk
Tittel: Demokratisering Studentlitteratur
År:   1997
Side(r): 124 s.
Utgiver: Lund
Språk:  swe
PublID: r97009075
StatKat: f
LokalK: A

36
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sammenliknende politikk
Forf:  Karvonen, Lauri
     UiB, Institutt for sammenliknende politikk
Tittel: Empirical Generalizations and Theories
Tidskr: Politics and Geography. Contributions to an Interface
Red:   Anckar, Dag
Red:   Nilsson, Lars
År:   1997
Side(r): 195-217
Utgiver: Mid-Sweden University Press
Språk:  eng
PublID: r97009072
StatKat: f
LokalK: A

37
PublKat: A03 (Artikkel i nordisk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sammenliknende politikk
Forf:  Karvonen, Lauri
     UiB, Institutt for sammenliknende politikk
Medforf: Anckar, Dag
Tittel: Politics Across and Within Boundaries and Regions. A Research Programm
     e
Tidskr: Occasional Papers Series
År:   1997
Hefte:  7
Side(r): 24 s.
Utgiver: Åbo
Språk:  eng
PublID: r97009092
StatKat: f
LokalK: A

38
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sammenliknende politikk
Forf:  Karvonen, Lauri
     UiB, Institutt for sammenliknende politikk
Tittel: Politik och rättigheter. Ett empiriskt perspektiv på demokratins kompo
     nenter
Tidskr: Hallinto ja kansanvalta. Esseitä Voitto Helanderin 60-vuoti
     späivän kunniaksi
År:   1997
Side(r): 159-170
Utgiver: Åbo: Turun Yliopisto
Språk:  swe
PublID: r97009085
StatKat: f
LokalK: A

39
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sammenliknende politikk
Forf:  Karvonen, Lauri
     UiB, Institutt for sammenliknende politikk
Tittel: The New Extreme Right-Wingers in Western Europe: Attitudes, World View
     s and Social Characteristics
Tidskr: The Revival of Right Wing Extremism in the Nineties
Red:   Merkl, Peter
Red:   Weinberg, Leonard
År:   1997
Side(r): 91-110
Utgiver: London: Frank Cass
Språk:  eng
PublID: r97009089
StatKat: f
LokalK: A

40
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sammenliknende politikk
Forf:  Karvonen, Lauri
     UiB, Institutt for sammenliknende politikk
Medforf: Lindstrøm, Ulf
     UiB, Institutt for sammenliknende politikk
Tittel: The Red Green Crisis Agreements: the Great Depression in Scandinavia i
     n a Comparative Perspective
Tidskr: Festskrift till Krister Ståhlberg 50 år
Red:   Helander, Voitto
Red:   Sandberg, Siv
År:   1997-05-31
Side(r): 25-48
Utgiver: Åbo Akademis Förlag
Språk:  eng
PublID: r97009080
StatKat: f
LokalK: A

41
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sammenliknende politikk
Forf:  Karvonen, Lauri
     UiB, Institutt for sammenliknende politikk
Tittel: Örikets tredje kvartssekel
Tidskr: Åland från insidan. 25 röster om självstyrelsen 1972-1997
Red:   Svensson, Hasse
År:   1997-10-23
Utgiver: Åbo Underrättelser
Språk:  swe
PublID: r97009093
StatKat: f
LokalK: A

42
PublKat: C15 (Hovedfagsoppgave)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sammenliknende politikk
Forf:  Klingsheim, Arild
     UiB, Institutt for sammenliknende politikk
Tittel: El Salvadors erfaring, Guetemalas håp : en komparativ analyse av trans
     isjons- & fredsprosessene i El Salvador & Guetemala
Serie:  cand.polit.-oppgave
År:   1997
Side(r): 147 bl.
Utgiver: UiB
Tilgang: UBBSV
Emneord: sammenliknende politikk, sammenlignende politikk
Språk:  nor
PublID: r98026594
StatKat: f
LokalK: N

43
PublKat: C15 (Hovedfagsoppgave)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sammenliknende politikk
Forf:  Kristiansen, Janne
     UiB, Institutt for sammenliknende politikk
Tittel: "Med fortiden som fremtid" : en komparativ analyse av det politiske op
     pgjøret i vest-sonen og Forbundsrepublikken Tyskland etter NS-regimet
     mellom 1945-1951, og det politiske oppgjøret i det tidligere Øst-Tyskl
     and og gjenforente Tyskland mellom 1989-1995.
Serie:  cand.polit.-oppgave
År:   1997
Side(r): V, 129 bl.
Utgiver: UiB
Tilgang: UBBSV
Emneord: sammenliknende politikk, sammenlignende politikk
Språk:  nor
PublID: r98026600
StatKat: f
LokalK: N

44
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sammenliknende politikk
Forf:  Kuhnle, Stein
     UiB, Institutt for sammenliknende politikk
Tittel: Fra Karfucius via Bismarck til Beveridge? Kinesisk velferdspolitikk i
     støpeskjeen
Tidskr: Den kinesiske utfordringen
År:   1997
Side(r): 129-146
Utgiver: Oslo, Tano
Språk:  nor
PublID: r97009196
StatKat: f

45
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sammenliknende politikk
Forf:  Kuhnle, Stein
     UiB, Institutt for sammenliknende politikk
Tittel: La Reconstruccion Politica de los Estados del Bienestar Europeos
Tidskr: Union Europea y Estado del Bienestar
Red:   Moreno, Luis
År:   1997
Side(r): 31-66
Utgiver: Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Cientificas
Språk:  spa
PublID: r97009155
StatKat: f

46
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sammenliknende politikk
Forf:  Kuhnle, Stein
     UiB, Institutt for sammenliknende politikk
Medforf: Listhaug, Ola
Tittel: Makropolitiske komparasjoner, partier og politisk adferd: linjer, stat
     us og utfordringer i norsk statsvitenskap
Tidskr: Norsk statsvitenskapelig tidsskrift
År:   1997
Hefte:  3, 13.å
Side(r): 215-254
Språk:  nor
PublID: r97009159
StatKat: f
LokalK: A

47
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sammenliknende politikk
Forf:  Kuhnle, Stein
     UiB, Institutt for sammenliknende politikk
Tittel: Political Reconstruction of the European Welfare States
Tidskr: Challenges to the Welfare State
Red:   Cavanna, H
År:   1997
Utgiver: Edward Elgar, Aldershot
Språk:  eng
PublID: r97009200
StatKat: f

48
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sammenliknende politikk
Forf:  Kuhnle, Stein
     UiB, Institutt for sammenliknende politikk
Tittel: Reshaping the Welfare State
Tidskr: The Politics of the New Europe
Red:   Budge, Ian
Red:   Newton, Kenneth et al
År:   1997
Side(r): 341-358
Utgiver: London: Longman
Språk:  eng
PublID: r97009166
StatKat: f

49
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sammenliknende politikk
Forf:  Kuhnle, Stein
     UiB, Institutt for sammenliknende politikk
Tittel: Stein Rokkan, Sammenliknende politikk, Velferdsstat
Tidskr: Statsvitenskapelig leksikon
Red:   Goldmann, Kjell
Red:   Pedersen, Mogens
Red:   Østerud, Øyvind
År:   1997
Utgiver: Oslo, Universitetsforlaget
Språk:  nor
PublID: r97009203
StatKat: f
LokalK: N

50
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sammenliknende politikk
Forf:  Kuhnle, Stein
     UiB, Institutt for sammenliknende politikk
Medforf: Ervik, Rune
     UiB, Institutt for sammenliknende politikk
Tittel: The Nordic Welfare Model and the European Union
Tidskr: Social Policy and the Labour Market
Red:   de Jong, Philip R
Red:   Marmor, Theodore
År:   1997
Side(r): 3-22
Utgiver: Ashgate Aldershot
Språk:  eng
PublID: r97009154
StatKat: f

51
PublKat: C15 (Hovedfagsoppgave)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sammenliknende politikk
Forf:  Kvernrød, Ketil
     UiB, Institutt for sammenliknende politikk
Tittel: Skomaker bli ved din lest : det strategiske samspillet mellom partier
     og velgere i den nordiske EU-striden
Serie:  cand.polit.-oppgave
År:   1997
Side(r): X, 166 bl. : ill
Utgiver: UiB
Tilgang: UBBSV
Emneord: sammenliknende politikk, sammenlignende politikk
Språk:  nor
PublID: r98026601
StatKat: f
LokalK: N

52
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sammenliknende politikk
Forf:  Larsen, Stein Ugelvik
     UiB, Institutt for sammenliknende politikk
Tittel: Nationbuilding, National Identity and Culture in the Nordic Countries.
Tidskr: European Political Cultures
Red:   Eatwell, Roger
År:   1997
Utgiver: Routhledge
Språk:  eng
PublID: r98001271
StatKat: f

53
PublKat: C15 (Hovedfagsoppgave)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sammenliknende politikk
Forf:  Larssen, Paul Gunnar
     UiB, Institutt for sammenliknende politikk
Tittel: Religion and the "Republican revolution" : an analysis of social issue
      positions and voting behaviour among white American Christians in th
     e 1994 midterm elections
Serie:  cand.polit.-oppgave
År:   1997
Side(r): 140 s. : ill.
Utgiver: UiB
Tilgang: UBBSV
Emneord: sammenliknende politikk, sammenlignende politikk
Språk:  eng
PublID: r98026603
StatKat: f
LokalK: N

54
PublKat: C15 (Hovedfagsoppgave)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sammenliknende politikk
Forf:  Leirvåg, Asbjørn
     UiB, Institutt for sammenliknende politikk
Tittel: Om hundre dager er allting glemt : en analyse av medias betydning i fo
     rholdet mellom økonomi og oppslutningen om norske partier 1985-1996
Serie:  cand.polit.-oppgave
År:   1997
Side(r): 146 bl. : fig.
Utgiver: UiB
Tilgang: UBBSV
Emneord: sammenliknende politikk, sammenlignende politikk
Språk:  nor
PublID: r98026637
StatKat: f
LokalK: N

55
PublKat: C15 (Hovedfagsoppgave)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sammenliknende politikk
Forf:  Lindstrøm, Siv Hilde
     UiB, Institutt for sammenliknende politikk
Tittel: Taiwans vei til demokratiske reformer : en analyse av årsaksvariabler
Serie:  cand.polit.-oppgave
År:   1997
Side(r): 113 bl. : ill.
Utgiver: UiB
Tilgang: UBBSV
Emneord: sammenliknende politikk, sammenlignende politikk
Språk:  nor
PublID: r98026638
StatKat: f
LokalK: N

56
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sammenliknende politikk
Forf:  Lindstrøm, Ulf
     UiB, Institutt for sammenliknende politikk
Tittel: Red-Green Crisis Agrements. The Great Depression in Scandinavia in a C
     omparative Perspective
Tidskr: Festskrift til Krister Ståhlberg
Red:   Helander, Voitto
Red:   Sandberg, Siv
År:   1997
Utgiver: Åbo Academy Press
Språk:  swe
PublID: r97009145
StatKat: f
LokalK: A

57
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sammenliknende politikk
Forf:  Lindstrøm, Ulf
     UiB, Institutt for sammenliknende politikk
Tittel: Still Five After All These Years?
Tidskr: Festskrift till Sten Berglund
År:   1997
Utgiver: Vasa: Pro Facultate
Språk:  eng
PublID: r97009152
StatKat: f

58
PublKat: C15 (Hovedfagsoppgave)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sammenliknende politikk
Forf:  Longva, Jan Ivar
     UiB, Institutt for sammenliknende politikk
Tittel: Frå geriljakrigarar til ingeniørar - mot eit teknokratisk leiarskap i
     Kina? : ein analyse av den kinesiske elitetransformasjonen 1982-1992
Serie:  cand.polit.-oppgave
År:   1997
Side(r): VII, 135 bl.
Utgiver: UiB
Tilgang: UBBSV
Emneord: sammenliknende politikk, sammenlignende politikk
Språk:  nno
PublID: r98026639
StatKat: f
LokalK: N

59
PublKat: C15 (Hovedfagsoppgave)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sammenliknende politikk
Forf:  Mathisen, Gørild
     UiB, Institutt for sammenliknende politikk
Tittel: "Old ways die hard" : political culture, civil society and regime chan
     ge in Nicaragua
Serie:  cand.polit.-oppgave
År:   1997
Side(r): XI, 180 bl.
Utgiver: UiB
Tilgang: UBBSV
Emneord: sammenliknende politikk, sammenlignende politikk
Språk:  eng
PublID: r98026640
StatKat: f
LokalK: N

60
PublKat: C15 (Hovedfagsoppgave)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sammenliknende politikk
Forf:  Mellesdal, Arild
     UiB, Institutt for sammenliknende politikk
Tittel: Politisk stabilitet i eit systemperspektiv : ein analyse av Vest-Europ
     a 1975-1996
Serie:  cand.polit.-oppgave
År:   1997
Side(r): 166 bl. : ill.
Utgiver: UiB
Tilgang: UBBSV
Emneord: sammenliknende politikk, sammenlignende politikk
Språk:  nno
PublID: r98026641
StatKat: f
LokalK: N

61
PublKat: A12 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift uten referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sammenliknende politikk
Forf:  Midtbø, Tor
     UiB-SV: Institutt for sammenlignende politikk
Tittel: The Electoral Effect of Party Leader Approval in Norway.
Tidskr: Scandinavian Political Studies
År:   1997
Hefte:  2
Språk:  eng
PublID: r97001589
StatKat: f

62
PublKat: A12 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift uten referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sammenliknende politikk
Forf:  Midtbø, Tor
     UiB-SV: Institutt for sammenlignende politikk
Tittel: The Open Politiconomy: A Dynamic Analysis of Social Democratic Popular
     ity and Economic Policies in Scandinavia
Tidskr: British Journal of Political Science
År:   1997
Hefte:  27
Språk:  eng
PublID: r97001588
StatKat: f

63
PublKat: C15 (Hovedfagsoppgave)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sammenliknende politikk
Forf:  Moe, Kyrre
     UiB, Institutt for sammenliknende politikk
Tittel: Venstre-høgreskillelinja på veljar- og partinivå i norsk politikk, 196
     9-1993
Serie:  cand.polit.-oppgave
År:   1997
Side(r): 137 s. : fig.
Utgiver: UiB
Tilgang: UBBSV
Emneord: sammenliknende politikk, sammenlignende politikk
Språk:  nno
PublID: r98026642
StatKat: f
LokalK: N

64
PublKat: C12 (Alminnelig tilgjengelig kompendium)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sammenliknende politikk
Forf:  Pamir, Mete
     UiB-SV: Institutt for sammenlignende politikk
Tittel: Causality and Narrativity in Historical Sociology: a dialogue with Web
     erian themes in the guidance of Paul Ricoeur's Time and Narrative
År:   1997
Side(r): 30
Tilgang: Henvendelse til forfatter
Emneord: Comparative method, Narrative, Weber, Ricoeur
SamNor: The aim of this essay is to discuss varieties of causal explanation i
     n historical sociology from the perspective offered by narrative unde
     rstanding For that purpose I identify and critically examine three mo
     des of causal inquiry—dubbed variable-oriented, macroanalytic and nar
     rative approaches here. I begin by giving a schematic discussion of t
     he methodological oppositions of sociology and history, and situate m
     y task in the paper as a synthesis of these purported divisions throu
     gh a Weberian yardstick. I then proceed to give an exposition, and I
     examine the relative strengths and weaknesses of the three approaches
     to causality I identify. The methodological discussion within the co
     ntext of justification of historical-sociological explanations culmin
     ates in the model of Weberian singular causal imputation which, as I
     argue following Paul Ricoeur’s analysis of narrativity in Time and Na
     rrative, brings together the diverse elements of the three approaches
     under the organizing umbrella of the narrative approach. I contend t
     hat emplotment, which is a distinctive feature of narrative, offers a
     way of synthesizing the double ambition of Weberian sociology—histor
     ical causal explanation and understanding of human action. In the pos
     tscript, my attention turns to the Weberian theme of value-significan
     ce in the construction of research objects. By way of an exploratory
     look at Ricoeur’s work, I assess the broader implications advocating
     narrative causality has in the context of discovery of theories.
Språk:  eng
PublID: r97007400
StatKat: f
LokalK: P

65
PublKat: C15 (Hovedfagsoppgave)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sammenliknende politikk
Forf:  Pedersen, Siv Irene
     UiB, Institutt for sammenliknende politikk
Tittel: Sør-Afrika : veien til demokrati : aktørperspektiv og institusjonalism
     e i en afrikansk overgang
Serie:  cand.polit.-oppgave
År:   1997
Side(r): VII, 183 bl. : i
Utgiver: UiB
Tilgang: UBBSV
Emneord: sammenliknende politikk, sammenlignende politikk
Språk:  nor
PublID: r98026644
StatKat: f
LokalK: N

66
PublKat: C15 (Hovedfagsoppgave)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sammenliknende politikk
Forf:  Reppen, Heidi Kristin
     UiB, Institutt for sammenliknende politikk
Tittel: Grøn politisk ideologi og den norske miljøvernrørsla
Serie:  cand.polit.-oppgave
År:   1997
Side(r): 180 s.
Utgiver: UiB
Tilgang: UBBSV
Emneord: sammenliknende politikk, sammenlignende politikk
Språk:  nno
PublID: r98026645
StatKat: f
LokalK: N

67
PublKat: C15 (Hovedfagsoppgave)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sammenliknende politikk
Forf:  Risebrobakken, Jan Otto
     UiB, Institutt for sammenliknende politikk
Tittel: Union uten ankerfeste? : offentlig opinion og Maastricht-traktaten i F
     rankrike, Storbritannia og Tyskland
Serie:  cand.polit.-oppgave
År:   1997
Side(r): 220 s.
Utgiver: UiB
Tilgang: UBBSV
Emneord: sammenliknende politikk, sammenlignende politikk
Språk:  nor
PublID: r98026646
StatKat: f
LokalK: N

68
PublKat: C15 (Hovedfagsoppgave)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sammenliknende politikk
Forf:  Rogge, Kristin Elisabeth
     UiB, Institutt for sammenliknende politikk
Tittel: Par condicio? : changing patterns of cleavages and conflicts in comtem
     porary Italy
Serie:  cand.polit.-oppgave
År:   1997
Side(r): V, 174 bl.
Utgiver: UiB
Tilgang: UBBSV
Emneord: sammenliknende politikk, sammenlignende politikk
Språk:  eng
PublID: r98026647
StatKat: f
LokalK: N

69
PublKat: C15 (Hovedfagsoppgave)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sammenliknende politikk
Forf:  Rosenvinge, Marit
     UiB, Institutt for sammenliknende politikk
Tittel: Ausländer, Aussiedler, Asyl : en studie av fremmedfiendtlige holdninge
     r i dagens Tyskland
Serie:  cand.polit.-oppgave
År:   1997
Side(r): 123 bl. : ill.
Utgiver: UiB
Tilgang: UBBSV
Emneord: sammenliknende politikk, sammenlignende politikk
Språk:  nor
PublID: r98026648
StatKat: f
LokalK: N

70
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sammenliknende politikk
Forf:  Selle, Per
     UiB, Institutt for sammenliknende politikk
Tittel: Il terzo settore in Scandinavia
Tidskr: Terzo settore, stato e mercato nella transformazione delle
     politiche sociali in Europa
Red:   Rossi, Giovanna
År:   1997
Utgiver: Milano, Francoangeli
Språk:  ita
PublID: r98008525
StatKat: f

71
PublKat: A03 (Artikkel i nordisk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sammenliknende politikk
Forf:  Selle, Per
     UiB, Institutt for sammenliknende politikk
Medforf: Strømsnes, Kristin
Tittel: Medlemskap og demokrati.
Tidskr: Politica
År:   1997
Hefte:  1
Språk:  nor
PublID: r98007238
StatKat: f
LokalK: N

72
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sammenliknende politikk
Forf:  Selle, Per
     UiB, Institutt for sammenliknende politikk
Tittel: Parties and Voluntary Organizations: Strong or Weak Ties?
Tidskr: Challenges to political parties: the case of Norway
Red:   Strøm, Kaare
Red:   Svåsand, Lars
ISBN:  0-472-10680-5
År:   1997
Side(r): 149-166
Utgiver: Ann Arbor, University of Michigan Press
Språk:  eng
PublID: r98007239
StatKat: f

73
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sammenliknende politikk
Forf:  Selle, Per
     UiB, Institutt for sammenliknende politikk
Tittel: Woman and the Transformation of the Norwegian Voluntary Sector
Tidskr: Private Groups and Public Life
Red:   van Deth, Jan W.
År:   1997
Utgiver: London, Routledge
Språk:  eng
PublID: r98008526
StatKat: f

74
PublKat: C15 (Hovedfagsoppgave)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sammenliknende politikk
Forf:  Sicakkan, Hakan Gürcan
     UiB, Institutt for sammenliknende politikk
Tittel: Politics of identity & identity of politics : a macro-comaprative anal
     ysis of West European models of alien and response to immigration (194
     5-1995)
Serie:  cand.polit.-oppgave
År:   1997
Side(r): 1 b. [fl.pag.].
Utgiver: UiB
Tilgang: UBBSV
Emneord: sammenliknende politikk, sammenlignende politikk
Språk:  eng
PublID: r98026649
StatKat: f
LokalK: N

75
PublKat: C15 (Hovedfagsoppgave)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sammenliknende politikk
Forf:  Silset, Sølvi
     UiB, Institutt for sammenliknende politikk
Tittel: En avtale som falt i fisk? : en spillteoretisk analyse av fiskeriforha
     ndlingene mellom Norge og EU ved norsk søknad om EU-medlemskap i 1993/
     94
Serie:  cand.polit.-oppgave
År:   1997
Side(r): 192 s. : fig.
Utgiver: UiB
Tilgang: UBBSV
Emneord: sammenliknende politikk, sammenlignende politikk
Språk:  nor
PublID: r98026650
StatKat: f
LokalK: N

76
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sammenliknende politikk
Forf:  Skålnes, Tor
     UiB, Institutt for sammenliknende politikk
Tittel: Institutions, Interest Groups and Economic Policies in Southern Africa
Tidskr: Social Movements in Development
Red:   Lindberg, Staffan
Red:   Sverrison, Arni
ISBN:  0-333-67089-2
År:   1997-08
Side(r): 153-175
Utgiver: Macmillan
Emneord: Interest Groups, Economic Policy, Southern Africa, Politics, Structur
     al Adjustment
Språk:  eng
PublID: r97008251
StatKat: f

77
PublKat: C15 (Hovedfagsoppgave)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sammenliknende politikk
Forf:  Stenvoll, Dag
     UiB, Institutt for sammenliknende politikk
Tittel: Abort, retry, ignore? : forsterpolitikk i Norge på 1990-tallet
Serie:  cand.polit.-oppgave
År:   1997
Side(r): 141 s.
Utgiver: UiB
Tilgang: UBBSV
Emneord: sammenliknende politikk, sammenlignende politikk
Språk:  nor
PublID: r98026651
StatKat: f
LokalK: N

78
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sammenliknende politikk
Forf:  Strøm, Kaare
     UiB, Institutt for sammenliknende politikk
Medforf: Svåsand, Lars
     UiB, Institutt for sammenliknende politikk
Tittel: Beyond the nation-state: Foreign policy controversies
Tidskr: Challenges to political parties: the case of Norway
Red:   Strøm, Kaare
Red:   Svåsand, Lars
ISBN:  0-472-10680-5
År:   1997
Side(r): 321-342
Utgiver: Ann Arbor, University of Michigan Press
Språk:  eng
PublID: r98024537
StatKat: f

79
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sammenliknende politikk
Forf:  Strøm, Kaare
     UiB, Institutt for sammenliknende politikk
Medforf: Svåsand, Lars
     UiB, Institutt for sammenliknende politikk
Tittel: Conclusion: The limits of entrepeneurship
Tidskr: Challenges to political parties: the case of Norway
Red:   Strøm, Kaare
Red:   Svåsand, Lars
ISBN:  0-472-10680-5
År:   1997
Side(r): 321-342
Utgiver: Ann Arbor, University of Michigan Press
Språk:  eng
PublID: r98024538
StatKat: f

80
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sammenliknende politikk
Forf:  Strøm, Kaare
     UiB, Institutt for sammenliknende politikk
Medforf: Svåsand, Lars
     UiB, Institutt for sammenliknende politikk
Tittel: Political parties in Norway: Facing the challenges of a new society
Tidskr: Challenges to political parties: the case of Norway
Red:   Strøm, Kaare
Red:   Svåsand, Lars
ISBN:  0-472-10680-5
År:   1997
Side(r): 1-32
Utgiver: Ann Arbor, University of Michigan Press
Språk:  eng
PublID: r98024536
StatKat: f

81
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sammenliknende politikk
Forf:  Svåsand, Lars
     UiB, Institutt for sammenliknende politikk
Medforf: Strøm, Kaare
     UiB, Institutt for sammenliknende politikk
Medforf: Rasch, Bjørn Erik
     UiO
Tittel: CChange and adaption in party organization
Tidskr: Challenges to political parties: the case of Norway
Red:   Strøm, Kaare
Red:   Svåsand, Lars
ISBN:  0-472-10680-5
År:   1997
Side(r): 91-124
Utgiver: Ann Arbor, University of Michigan Press
Språk:  eng
PublID: r98024539
StatKat: f

82
PublKat: D01 (Invitert foredrag ved vit. konf. med publisert artikkel (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sammenliknende politikk
Forf:  Svåsand, Lars
     UiB, Institutt for sammenliknende politikk
Tittel: Opportunity for participation in political parties. An examination of
     party statues and empirical reality.
År:   1997
UtgSted: Texas A&M University
Konfer: Paper for workshop on "Change in the relationship between parti
     es and democracy"
Språk:  eng
PublID: r98008542
StatKat: f
LokalK: s

83
PublKat: B01 (Faglig bok, rapport m.v. utgitt på forlag (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sammenliknende politikk
Forf:  Svåsand, Lars
     UiB, Institutt for sammenliknende politikk
Tittel: Partier uten grenser.
Red:   Heidar, Knut
Red:   Svåsand, Lars
År:   1997
Utgiver: Tano, Oslo
Språk:  nor
PublID: r98008541
StatKat: f
LokalK: N

84
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sammenliknende politikk
Forf:  Svåsand, Lars
     UiB, Institutt for sammenliknende politikk
Tittel: The Influence of new parties on old parties' platforms: the case of th
     e Progress parties and the Conservative parties of Denmark and Norway.
Tidskr: Party Politics
Red:   Harmel, Robert
Red:   Svåsand, Lars
År:   1997
Volum:  3
Hefte:  3
Språk:  eng
PublID: r98008529
StatKat: f

85
PublKat: A12 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift uten referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sammenliknende politikk
Forf:  Thompson, Michael
     UiB, Institutt for sammenliknende politikk
Tittel: Cultural Theory and integrated assessment.
Tidskr: Environmental Modelling and Assessment
År:   1997
Hefte:  2
Side(r): 139-150
Språk:  eng
PublID: r98008546
StatKat: f

86
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sammenliknende politikk
Forf:  Thompson, Michael
     UiB, Institutt for sammenliknende politikk
Medforf: Trisoglio, A
Tittel: Managing the unmanageable.
Tidskr: Saving the Seas: Values, Scientists, and International Gove
     rnance
Red:   Brooks, L.A.
Red:   Vandeveer, S.D.
År:   1997
Side(r): 107-127
Utgiver: College Park,MD: Maryland Sea Grant College
Språk:  eng
PublID: r98008548
StatKat: f

87
PublKat: A12 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift uten referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sammenliknende politikk
Forf:  Thompson, Michael
     UiB, Institutt for sammenliknende politikk
Tittel: Security and solidarity: an anti reductionist framework for thinking a
     bout the relationship between us and the rest of nature
Tidskr: The Geographical Journal
År:   1997
Volum:  163
Hefte:  2
Side(r): 141-149
Språk:  eng
PublID: r98008545
StatKat: f

88
PublKat: A12 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift uten referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sammenliknende politikk
Forf:  Thompson, Michael
     UiB, Institutt for sammenliknende politikk
Medforf: Price, M.F.
Tittel: The complex life: human land uses in mountain ecosystems.
Tidskr: Global Ecology and Biogeography Letters
År:   1997
Hefte:  6
Side(r): 77-90
Språk:  eng
PublID: r98008547
StatKat: f

89
PublKat: C15 (Hovedfagsoppgave)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sammenliknende politikk
Forf:  Tvedt, Kurt-Henning
     UiB, Institutt for sammenliknende politikk
Tittel: "Jetzt oder nie - Demokratie" : en spillteoretisk analyse av overgange
     n til demokrati i DDR
Serie:  cand.polit.-oppgave
År:   1997
Side(r): VI, 319 s.
Utgiver: UiB
Tilgang: UBBSV
Emneord: sammenliknende politikk, sammenlignende politikk
Språk:  nor
PublID: r98026652
StatKat: f
LokalK: N


<- forrigeinnholdneste ->